kierunek biologia człowieka studia stacjonarne i stopnia

of 12 /12
Kierunek Biologia Człowieka Wydział Nauk Biologicznych

Author: buihuong

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kierunek

  Biologia

  Czowieka

  Wydzia Nauk Biologicznych

 • Proponowany kierunek w wyrany sposb akcentuje wszystkie gwne nurty badawcze realizowane w Katedrze Biologii Czowieka: Biologiczne i kulturowe aspekty zachowa

  ludzkich z innowacyjnym nurtem bada immunologicznych

  Badania populacji pradziejowych

  Antropologia kliniczna badania auksologiczne

  Mobilno spoeczna w ujciu biologicznym

  Kierunek prowadzony jest w Katedrze Biologii Czowieka

  O Kierunku

 • Katedra Biologii Czowieka Antropologia wrocawska ma dugoletni tradycj.

  Tu po wojnie, w 1945 roku, pod kierownictwem

  dr. Karola Stojanowskiego powsta Zakad Antropologii

  Uniwersytetu Wrocawskiego. Wczesn wiosn 1946 roku,

  dziki yczliwoci prof. von Eickstedta, udao si odnale

  cz ocalaych zbiorw niemieckich w tym cz synnego

  zbioru egzotycznych czaszek Hermana Klaatscha

  (140 ocalaych po wojnie z 400).

  W Katedrze prowadzone s prace w kilku nurtach badawczych:

  badania populacji pradziejowych,

  wzrost i dojrzewanie dzieci i modziey w zalenoci

  od zmiennych rodowiskowych,

  biologiczne i kulturowe aspekty zachowa ludzkich,

  ekologia behawioralna czowieka,

  badania procesw rozwoju i wzrastania

  dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

  Wydzia Nauk Biologicznych

  Katedra Biologii Czowieka

 • Najlepsi specjalici w kraju w takich dziedzinach jak: ewolucja czowieka,

  antropologia kliniczna i rozwj czowieka,

  psychologia ewolucyjna,

  mobilno spoeczna

  immunoantropologia,

  badania ludzkich koci,

  przekazuj gruntown wiedz m.in. na temat:

  a.) rnic midzy czowiekiem a innymi zwierztami

  b.) mechanizmw ewolucji czowieka

  c.) procesw rozwoju, wzrastania i dojrzewanie dzieci

  i modziey w zalenoci od warunkw rodowiska

  d.) biologicznych aspektw atrakcyjnoci czowieka

  e.) antropologii sdowej

  f.) populacji pradziejowych

  g.) biologicznych uwarunkowa ludzkich zachowa

  Wydzia Nauk Biologicznych

  Katedra Biologii Czowieka

 • W laboratorium biologicznym wykonywanych jest wiele analiz wykorzystywanych do bada nad morfologicznymi i fizjologicznymi miernikami kondycji biologicznej, jak np.:

  Hormony pciowe i markery rezerwy

  jajnikowej Wybrane testy immunologiczne (poziomy

  przeciwcia, testy funkcjonalne limfocytw i neutrofili, aktywno dopeniacza)

  Markery poziomu stresu oksydacyjnego Markery stanu zapalnego Hormony tkanki tuszczowej

  i wiele innych

  Laboratorium biologiczne

  Wydzia Nauk Biologicznych

 • W pokoju bada wykonywane s liczne pomiary i testy oceniajce skad i budow ciaa oraz parametry fizjologiczne i wydolnociowe organizmu, np.

  Precyzyjna ocena skadu ciaa (masy miniowej, masy kostnej, tkanki tuszczowej trzewnej i podskrnej oraz wody w organizmie)

  Ocena gstoci koci Parametry objtociowe puc Cinienie krwi, ttno Pomiar czasu reakcji Ocena parametrw akustycznych gosu itp

  Pokj pomiarowy

  Wydzia Nauk Biologicznych

 • Muzeum Czowieka ul. Kunicza 35

  Muzeum Czowieka Wystawa w Muzeum powicona jest tematyce: ewolucji czowieka rozwoju i patologii ukadu kostnego czowieka mumifikacji i pochwkw

  Prezentowane zbiory pochodz z odzyskanej po wojnie niemieckiej kolekcji, warszawskiego Instytutu Nauk Antropologicznych i wykopalisk prowadzonych w caej Polsce przez pracownikw Katedry a wczeniej Zakadu Antropologii UWr. Pena oferta Muzeum Czowieka i historia zbiorw znajduje si na stronie Katedry Biologii Czowieka

  Wydzia Nauk Biologicznych

 • Koa naukowe

  SKN Antropologii Kostka Zajmuje si: anatomi i antropologi, paleoantropologi

  i paleopatologi, kryminalistyk i medycyn sdow

  (np. metody identyfikacji kryminalistycznej, zbieranie

  i zabezpieczanie materiau biologicznego, odtwarzanie wygldu

  przyyciowego), obserwacjami i badaniami materiau kostnego,

  czyli co w kociach zapisane i wieloma innymi zagadnieniami.

  https://www.facebook.com/sknkostka/

  SKN Antropologii Goryl zajmuje si wszelkimi dziedzinami nauki zwizanymi z antropologi, czyli mwic prociej wszystkim, co ma zwizek z czowiekiem, ze szczeglnym uwzgldnieniem jego zachowania i ewolucji.

  https://www.facebook.com/mskngoryl

  Wydzia Nauk Biologicznych

  https://www.facebook.com/sknkostka/https://www.facebook.com/mskngoryl

 • Innowacyjne podejcie do bada antropologicznych

  Unikalne nurty badawcze: immunologiczne, behawioralne

  Dua baza nowoczesnego sprztu badawczego (skaner 3D, Biofeedback 2000-xpert - poligraf specjalistyczne oprogramowania komputerowe, sprzt antropometryczny, sprzt do bada ergonomicznych)

  Laboratorium Wsppraca z innymi orodkami uniwersyteckimi

  i badawczymi, m.in.: archeologicznymi, medycznymi, psychologicznymi.

  Co nas wyrnia?

  Wydzia Nauk Biologicznych

 • Absolwenci

  kierunku Biologia Czowieka bd mieli szanse podjcia pracy m.in. w:

  instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach antropologicznych, laboratoriach medycznych lub

  kryminalistycznych policji, pracowniach ergonomicznych, jednostkach monitorowania zdrowia

  publicznego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, brany ortopedyczno-implantacyjnej i

  obrotu biomateriaami, redakcjach czasopism naukowych i

  popularyzujcych wiedz.

  Co po studiach?

  Wydzia Nauk Biologicznych

 • Celem PTNCE jest stowarzyszenie naukowcw i studentw rnych dziedzin zainteresowanych ewolucyjn perspektyw w badaniach nad biologi, ekologi, zachowaniem i kultur czowieka. Uwaamy, e tradycyjne podziay dyscyplin naukowych, wok ktrych tworzone byy towarzystwa, organizowane konferencje i wsppraca naukowa, coraz czciej nie speniaj wspczesnych wymogw interdyscyplinarnoci bada naukowych. Przekraczanie barier, czsto jeszcze XIX-wiecznych podziaw naukowych (np. biologia, psychologia, socjologia, antropologia kulturowa), staje si niemal obowizkiem wspczesnych uczonych.

  PTNCE

  Wydzia Nauk Biologicznych

  W Katedrze znajduje si siedziba Polskiego Towarzystwa Nauk o Czowieku i Ewolucji (PTNCE)

 • Zapraszamy!

  http://www.antropo.uni.wroc.pl/

  http://www.antropo.uni.wroc.pl/http://www.antropo.uni.wroc.pl/