i stopień studia stacjonarne

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

217 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie Kierunek: BUDOWNICTWO (bez specjalnoci) Inaugaracja: 2010/2011Wydzia Grnictwa i Geoinynierii Rodzaj studiw: I STOPIE - STACJONARNE

  SemestryLp. Przedmioty

  A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 495 W C L P W C L P E ECTS W C L P E ECTS W C L P E ECTS W C L P E ECTS W C L P E ECTS W C L P E ECTS W C L P E ECTS1 Matematyka 150 75 75 2 2 E 7 2 2 E 7 1 1 22 Fizyka 90 45 30 15 2 2 E 7 1 1 43 Chemia 60 30 15 15 2 1 1 64 Geologia 60 30 15 15 2 1 1 35 Mechanika teoretyczna 75 45 30 2 1 3 1 1 E 56 Metody obliczeniowe 60 30 30 2 2 4 B. PRZEDMIOTY OGLNE 4207 Jzyk obcy 180 180 3 1 3 1 3 1 3 E 28 Wychowanie fizyczne 60 60 2 1 19 Podstawy ekonomii 15 15 1 1

  10 Technologie informacyjne 30 15 15 1 1 211 Elem. architektury i urbanistyki (przed. hum.) 30 30 2 212 Wybrany przedmiot humanistyczny 30 30 2 213 BHP i ergonomia 15 15 1 114 Prawo budowlane i grnicze 30 30 2 115 Ochrona rodowiska 30 15 15 1 1 2

  C. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 129016 wiczenia terenowe (prakt. geotechniczna) 30 30 2 217 Geometria wykrelna 30 15 15 1 1 218 Rysunek techniczny i grafika komputerowa 45 15 15 15 1 1 1 219 Geodezja 60 30 30 2 2 220 Materiay budowlane 60 30 30 2 2 E 521 Technologia betonu 30 15 15 1 1 322 Budownictwo oglne 105 60 30 15 2 1 2 2 2 E 623 Wytrzymao materiaw 105 45 45 15 2 2 3 1 1 1 E 624 Mechanika budowli 105 45 60 2 2 4 1 2 E 625 Mechanika gruntw 60 30 15 15 2 1 1 E 526 Fundamentowanie 45 15 30 1 2 E 427 Konstrukcje metalowe 105 45 15 15 30 2 1 1 3 1 1 1 E 628 Konstrukcje betonowe 120 45 15 15 45 2 1 1 3 1 1 2 E 629 Podstawy mostownictwa 30 15 15 1 1 230 Budownictwo komunikacyjne 60 30 30 2 2 E 531 Instalacje budowlane 45 30 15 2 1 232 Fizyka budowli 45 30 15 2 1 333 Hydraulika i hydrologia 45 30 15 2 1 234 Organizacja produkcji budowlanej 45 15 30 1 2 235 Technologia robt budowlanych 60 45 15 3 1 E 536 Kierowanie procesem inwestycyjnym 30 15 15 1 1 237 Ekonomika budownictwa 30 15 15 1 1 2

  D. PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE 37538 Fizyka ska i gruntw 45 30 15 2 1 E 539 Budownictwo przemysowe 45 30 15 2 1 E 540 Budowle ziemne 45 30 15 2 1 241 Budownictwo podziemne 30 15 15 1 1 242 Budownictwo na terenach gniczych 30 15 15 1 1 243 Maszyny budowlane i grnicze 30 15 15 1 1 244 Diagnostyka konstrukcji budowlanych 30 15 15 1 1 245 Przedmioty fakultatywne 90 45 45 3 3 1546 Projekt dyplomowy inynierski 30 30 2 15

  Razem godzin wg rodzajw zaj: 2580 1215 615 390 330 14 7 6 0 2 32 14 7 4 2 3 31 13 7 6 0 3 30 12 7 4 4 3 30 13 7 1 7 3 28 12 4 7 6 3 32 3 2 0 3 30Procent godzin/suma godzin w tygodniu 2580 47,09% 23,84% 15,12% 12,79%

  Liczba egzaminw cznie/w semestrzePraktyki 2 2

  czna liczba punktw ECTS

  IVrazem

  27

  I II III

  3327

  PLAN STUDIW

  17 2 3 328

  3 0

  V VI VII

  29 8

  213 - rodzaj w. przedmiotw fakult. zaleny od wyboru

  Zmiany: 09.2010

  4 tyg. po IV sem. 4 tyg. po VI sem.

  26 27

 • Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie Kierunek: BUDOWNICTWO (bez specjalnoci)Wydzia Grnictwa i Geoinynierii Rodzaj studiw: I STOPIE - STACJONARNE

  SemestryLp. Przedmioty

  E. PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE 90 W C L P W C L P E ECTS W C L P E ECTS W C L P E ECTS W C L P E ECTS W C L P E ECTS W C L P E ECTS W C L P E ECTS1 Dynamika budowli 30 15 15 1 1 52 Proj. bada i opr. dokument. geotechn. 30 15 15 1 1 53 Konstr. prefabrykowane i sprone 30 15 15 1 1 54 Badania i pom. konstr. podziemncyh 30 15 15 1 1 55 Marketing w budownictwie 30 15 15 1 1 56 Technologia robt odwadniajcych 30 15 15 1 1 57 Ocena energetyczna budynkw 30 15 15 1 1 5

  Razem godzin wg rodzajw zaj: 90 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 1 15 0 15Procent godzin/suma godzin w tygodniuLiczba egzaminw cznie/w semestrze

  Praktykiczna liczba punktw ECTS

  Inaugaracja: 2009/2010

  PLAN STUDIW

  razem Oglna liczba godz. I II III IV V VI VII

  15

  w tym

  0 0 0 0 00

  Zmiany: 09.2010

 • ECTS Arkusz przedmiotu

  Kod GBG1PC101s Nazwa przedmiotu Matematyka

  Prowadzcy przedmiot dr M. Stopa, mgr E. Bratuszewska

  Osoby prowadzce zajcia dr M. Stopa, mgr E. Bratuszewska

  Klasa przedmiotu podstawowy Rodzaj przedmiotu obowizkowy

  Wydzia Grnictwa i Geoinynierii

  Kierunek Budownictwo

  Rodzaj studiw stacjonarne Stopie studiw I Semestr I

  Rodzaje zaj Liczba godzin

  Suma Wykady wiczenia Laboratoria Seminaria Projekty ECTS

  60 30 30 7

  WWW

  Uwagi

  Cel przedmiotu - zdobyte umiejtnoci

  Rozumienie podstawowych zagadnie analizy matematycznej, geometrii analitycznej, stosowanie caek pojedynczych i wielokrotnych w geometrii i technice; rozwizywanie ukadw rwna liniowych i rwna rniczkowych zwyczajnych. Rozumienie podstawowych zagadnie rachunku prawdopodobiestwa i statystyki; opracowywania wynikw bada i testowanie hipotez statystycznych.

  Streszczenie przedmiotu

  Warunki uczestnictwa w przedmiocie

  Forma zaliczenia przedmiotu Egzamin obejmuje znajomo i umiejtno zastosowania definicji i twierdze z wykadw oraz umiejtno rozwizywania zada.

  Zasada wystawiania oceny kocowej

  Zgodnie z zasadami obowizujcymi na AGH

  Program wykadw Funkcje jednej zmiennej pochodne, przebieg zmiennoci, caka nieoznaczona, caka oznaczona, caki niewaciwe, cakowanie przez czci i przez podstawianie, twierdzenia o wartoci redniej, twierdzenie Taylora, szeregi. Funkcje wielu zmiennych ekstrema, caki podwjne i potrjne, caka krzywoliniowa, caka powierzchniowa, twierdzenie Gaussa. Rachunek rniczkowy funkcji wielu zmiennych. Dziedzina, cigo, pochodna funkcji wielu zmiennych. Ekstrema funkcji wielu zmiennych. Rwnania rniczkowe zwyczajne. Rwnania rniczkowe pierwszego i drugiego rzdu. Ukady rwna rniczkowych liniowych. Szeregi funkcyjne. Program pozostaych zaj (wiczenia, laboratoria, projekty, seminaria)

  Rozwizywanie zada zgodnie z programem wykadw. Bibliografia 1. W. akowski, G. Decewicz, Matematyka, cz. I, WNT, Warszawa 2000. 2. W. akowski, W. Koodziej, Matematyka, cz. II, WNT, Warszawa 2000. 3. T. Trajdos, Matematyka, cz. III, WNT, Warszawa 1999. 4. W. akowski, W. Leksinski, Matematyka, cz. IV, WNT, Warszawa 2002. 5. W. Krysicki, L. Wodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, Warszawa 2002. 6. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyszych uczelni technicznych, cz. IA i B, PWN, Warszawa 2001. 7. W. Stankiewicz, W. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyszych uczelni technicznych, cz. II, PWN, Warszawa 1983. 8. J. Klukowski, I Nabiaek, Algebra dla studentw, WNT, Warszawa 1999. 9. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna Wyd. G i S, Wrocaw 2002. 10. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 2, Oficyna Wyd. G i S, Wrocaw 2000. 11. W. Starzyska Statystyka praktyczna. 12. L. Gajek, M. Kauszka Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. 13. J. Koronacki, J. Mielniczuk Statystyka dla studentw kierunkw technicznych i przyrodniczych.

 • ECTS Arkusz przedmiotu

  Kod GBG1PC201s Nazwa przedmiotu Matematyka

  Prowadzcy przedmiot dr M. Stopa, mgr E. Bratuszewska

  Osoby prowadzce zajcia dr M. Stopa, mgr E. Bratuszewska

  Klasa przedmiotu podstawowy Rodzaj przedmiotu obowizkowy

  Wydzia Grnictwa i Geoinynierii

  Kierunek Budownictwo

  Rodzaj studiw stacjonarne Stopie studiw I Semestr II

  Rodzaje zaj Liczba godzin

  Suma Wykady wiczenia Laboratoria Seminaria Projekty ECTS

  60 30 30 7

  WWW

  Uwagi

  Cel przedmiotu - zdobyte umiejtnoci

  Rozumienie podstawowych zagadnie analizy matematycznej, geometrii analitycznej, stosowanie caek pojedynczych i wielokrotnych w geometrii i technice; rozwizywanie ukadw rwna liniowych i rwna rniczkowych zwyczajnych. Rozumienie podstawowych zagadnie rachunku prawdopodobiestwa i statystyki; opracowywania wynikw bada i testowanie hipotez statystycznych.

  Streszczenie przedmiotu

  Warunki uczestnictwa w przedmiocie

  Forma zaliczenia przedmiotu Egzamin obejmuje znajomo i umiejtno zastosowania definicji i twierdze z wykadw oraz umiejtno rozwizywania zada.

  Zasada wystawiania oceny kocowej

  Zgodnie z zasadami obowizujcymi na AGH

  Program wykadw Liczby rzeczywiste i zespolone. Rachunek macierzowy. Wyznacznik. Macierz osobliwa. Macierz odwrotna. Rozwizywanie ukadw rwna liniowych. Wartoci i wektory wasne macierzy symetrycznej. Elementy geometrii analitycznej. Rachunek wektorowy. Rwnanie prostej i paszczyzny. Krzywe stokowe. Powierzchnie obrotowe, walcowe i stokowe. Program pozostaych zaj (wiczenia, laboratoria, projekty, seminaria)

  Rozwizywanie zada zgodnie z programem wykadw. Bibliografia 1. W. akowski, G. Decewicz, Matematyka, cz. I, WNT, Warszawa 2000. 2. W. akowski, W. Koodziej, Matematyka, cz. II, WNT, Warszawa 2000. 3. T. Trajdos, Matematyka, cz. III, WNT, Warszawa 1999. 4. W. akowski, W. Leksinski, Matematyka, cz. IV, WNT, Warszawa 2002. 5. W. Krysicki, L. Wodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN, Warszawa 2002. 6. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyszych uczelni technicznych, cz. IA i B, PWN, Warszawa 2001. 7. W. Stankiewicz, W. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyszych uczelni technicznych, cz. II, PWN, Warszawa 1983. 8. J. Klukowski, I Nabiaek, Algebra dla studentw, WNT, Warszawa 1999. 9. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1, Oficyna Wyd. G i S, Wrocaw 2002. 10. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 2, Oficyna Wyd. G i S, Wrocaw 2000. 11. W. Starzyska Statystyka praktyczna. 12. L. Gajek, M. Kauszka Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. 13. J. Koronacki, J. Mielniczuk Statystyka dla studentw kierunkw technicznych i przyrodniczych.

 • ECTS Arkusz przedmiotu

  Kod GBG1PC301s Nazwa przedmiotu Matematyka

  Prowadzcy przedmiot dr M. Stopa, mgr E. Bratuszewska

  Osoby prowadzce zajcia dr M. Stopa, mgr E. Bratuszewska