studia stacjonarne/niestacjonarne jednolite …

of 15/15
1 2 1 2 W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P 1 Biologia Biology 3 3 ZAL/ credit 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska 2 Biofizyka Biophysics 3 3 ZAL/ credit 40 10 0 30 0 10 30 Zakład Fizyki Medycznej dr hab. Wojciech Podraza 3 Chemia Chemistry 3 3 ZAL/ credit 40 6 11 23 0 6 11 23 Zakład Chemii Medycznej prof. dr hab. Joanna Bober 4 Historia stomatologii History of Dentistry 2 2 EGZ/ exam 30 0 30 0 0 30 Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej dr hab. Aleksandra Kładna 5 Szkolenie w zakresie BHP Safety of Work Training 0 ZAL/ credit 4 4 0 0 0 4 Inspektorat BHP i PPOŻ mgr Lidia Dryhinicz Pierwsza pomoc medyczna First Aid 0.5 0.5 ZAL/ credit 15 0 2 13 0 2 13 Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapiii i Medycyny Ratunkowej dr hab. Cezary Pakulski Pierwsza pomoc medyczna First Aid 0.5 0.5 ZAL/ credit 10 0 0 10 0 10 Zakład Pielęgniarstwa dr hab. Elżbieta Grochans prof. PUM 7 Informatyka i statystyka medyczna Basic Computer Science with Biostatistics 1 1 ZAL/ credit 28 0 0 28 0 28 Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia dr inż. Janusz Kowalski 8 Naukowa Informacja Medyczna Scientific Medical Information 0 ZAL/ credit 5 0 5 0 0 5 Biblioteka Główna mgr Dagmara Budek 9 Zdrowie publiczne Public Health 1 1 ZAL/ credit 30 30 30 Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego prof. dr hab. Beata Karakiewicz 10 Wychowanie fizyczne Physical Education 0.5 0.5 1 ZAL/ credit ZAL/ credit 60 0 0 60 0 30 30 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mgr Stanisław Gorwa 11 Anatomia człowieka Anatomy 8 9 17 ZAL/ credit EGZ/ exam 135 40 0 95 0 20 50 20 45 Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej dr hab. Zbigniew Ziętek prof. PUM 12 Histologia, cytologia i embriologia Histology, Embriology and Cythophysiology 6 7 13 ZAL/ credit EGZ/ exam 90 20 10 60 0 10 5 30 10 5 30 Katedra i Zakład Histologii i Embriologii prof. dr hab. Barbara Wiszniewska 13 Język obcy nowożytny Foreign Language /POLISH/ 1 1 2 ZAL/ credit ZAL/ credit 60 0 0 60 0 30 30 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych mgr Bernadeta Bilicka 14 Ergonomia/bezpieczeństwo pracy w stomatologii Ergonomics/ Health and Safety at Work 2 2 EGZ/ exam 30 0 5 25 0 5 25 Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedkliniczneji Endodoncji Przedklinicznej prof. dr hab. Mariusz Lipski 15 Fizjologia człowieka Physiology 3 3 ZAL/ credit 45 10 0 35 0 10 35 Katedra i Zakład Fizjologii prof. dr hab. Andrzej Pawlik 16 Fizjologia narządu żucia Physiology of Stomatognathic System 3 3 EGZ/ exam 42 4 8 30 0 4 8 30 Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej dr Danuta Lietz-Kijak 17 Zajęcia fakultatywne (do wyboru) * ELECTIVES* 1 1 ZAL/ credit 25 0 25 0 0 25 18 Praktyki wakacyjne (w zakresie organizacji ochrony zdrowia i praktyka lekarska) Summer practical training (health care - administrative organization and medical practice) 4 4 ZAL/ credit 120 0 0 0 120 120 SUMA GODZIN: HOURS IN TOTAL: 29.5 30.5 60 849 109 96 524 120 65 53 299 0 44 43 225 120 Forma zaliczenia method of assesment Forma zajęć Form of classes STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE FULL TIME STUDIES LONG CYCLE MASTER'S DEGREE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY ROK : 1 YEAR : 1 rok akademicki 2016/2017 academic year 2016/2017 Kierownik jednostki naukowo- dydaktycznej odpowiedzialny za prowadzenie zajęć dydaktycznych Head of the department responsible for the didactics Lp No. NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) TITLE OF THE SUBJECT ECTS FORMA ZALICZENIA method of assesment Razem godzin Hours in total semestr semester RAZEM IN semestr semester Suma godzin w roku akademickim Amount of hours during academic year SEMESTR 1 SEMESTER 1 SEMESTR 1 SEMESTER 1 Jednostka naukowo-dydaktyczna prowadząca przedmiot Department responsible for the subject liczba godzin amount of hours liczba godzin amount of hours 6 849 417 432

Post on 05-Nov-2021

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1 2 1 2 W S w P W S w P W S w P
1 Biologia Biology 3 3 ZAL/
credit 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakad Biologii i Parazytologii Medycznej prof. dr hab. Elbieta Kalisiska
2 Biofizyka Biophysics 3 3 ZAL/
credit 40 10 0 30 0 10 30 Zakad Fizyki Medycznej dr hab. Wojciech Podraza
3 Chemia Chemistry 3 3 ZAL/
credit 40 6 11 23 0 6 11 23 Zakad Chemii Medycznej prof. dr hab. Joanna Bober
4 Historia stomatologii History of Dentistry 2 2 EGZ/
exam 30 0 30 0 0 30 Zakad Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej dr hab. Aleksandra Kadna
5 Szkolenie w zakresie BHP Safety of Work Training 0 ZAL/
credit 4 4 0 0 0 4 Inspektorat BHP i PPO mgr Lidia Dryhinicz
Pierwsza pomoc medyczna First Aid 0.5 0.5 ZAL/
credit 15 0 2 13 0 2 13
Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapiii i Medycyny
Ratunkowej dr hab. Cezary Pakulski
Pierwsza pomoc medyczna First Aid 0.5 0.5 ZAL/
credit 10 0 0 10 0 10 Zakad Pielgniarstwa dr hab. Elbieta Grochans prof. PUM
7 Informatyka i statystyka medyczna Basic Computer
Science with Biostatistics 1 1
ZAL/
Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Bada
Jakoci Ksztacenia dr in. Janusz Kowalski
8 Naukowa Informacja Medyczna Scientific Medical
Information 0
ZAL/
credit 5 0 5 0 0 5 Biblioteka Gówna mgr Dagmara Budek
9 Zdrowie publiczne Public Health 1 1 ZAL/
credit 30 30 30 Katedra i Zakad Zdrowia Publicznego prof. dr hab. Beata Karakiewicz
10 Wychowanie fizyczne Physical Education 0.5 0.5 1 ZAL/
credit
ZAL/
credit 60 0 0 60 0 30 30 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu mgr Stanisaw Gorwa
11 Anatomia czowieka Anatomy 8 9 17 ZAL/
credit
EGZ/
exam 135 40 0 95 0 20 50 20 45 Zakad Anatomii Prawidowej i Klinicznej dr hab. Zbigniew Zitek prof. PUM
12 Histologia, cytologia i embriologia Histology,
Embriology and Cythophysiology 6 7 13
ZAL/
credit
EGZ/
exam 90 20 10 60 0 10 5 30 10 5 30 Katedra i Zakad Histologii i Embriologii prof. dr hab. Barbara Wiszniewska
13 Jzyk obcy nowoytny Foreign Language /POLISH/ 1 1 2 ZAL/
credit
ZAL/
credit 60 0 0 60 0 30 30 Studium Praktycznej Nauki Jzyków Obcych mgr Bernadeta Bilicka
14 Ergonomia/bezpieczestwo pracy w stomatologii
Ergonomics/ Health and Safety at Work 2 2
EGZ/
Zakad Stomatologii Zachowawczej Przedkliniczneji
Endodoncji Przedklinicznej prof. dr hab. Mariusz Lipski
15 Fizjologia czowieka Physiology 3 3 ZAL/
credit 45 10 0 35 0 10 35 Katedra i Zakad Fizjologii prof. dr hab. Andrzej Pawlik
16 Fizjologia narzdu ucia Physiology of
Stomatognathic System 3 3
Katedra i Zakad Propedeutyki i Fizykodiagnostyki
Stomatologicznej dr Danuta Lietz-Kijak
credit 25 0 25 0 0 25
18
medical practice)
credit 120 0 0 0 120 120
SUMA GODZIN: HOURS IN TOTAL: 29.5 30.5 60 849 109 96 524 120 65 53 299 0 44 43 225 120
Forma zaliczenia method of assesment Forma zaj Form of classes
STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE FULL TIME STUDIES LONG CYCLE MASTER'S DEGREE
KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY ROK : 1 YEAR : 1 rok akademicki 2016/2017 academic year 2016/2017
Kierownik jednostki naukowo-
dydaktycznej odpowiedzialny za
the department responsible for the didactics
Lp
No.
Przy module lub przedmiocie realizowanym przez wicej ni jedn jednostk wpisano wytuszczonym drukiem nazwisko kierownika odpowiedzialnego za zorganizowanie wspólnego zaliczenia bd egzaminu.
Wskazany w ten sposób kierownik dokonuje wpisu do karty okresowych osigni studenta i protokou zaliczeniowego bd egzaminacyjnego.
Suma godzin w roku
hours
849 417 432
1 2 1 2 W S w P W S w P W S w P
1 Fizjologia czowieka Physiology 4 4 EGZ/
exam 45 10 0 35 0 10 35 15-18 Katedra i Zakad Fizjologii
2 Mikrobiologia i immunologia
EGZ/
exam 40 10 0 30 0 10 30 15-18 Katedra i Zakad Mikrobiologii i Immunologii
3 Patomorfologia z patologi jamy ustnej
Pathomorphology with Oral Pathology 7 7
EGZ/
exam 85 20 15 50 0 20 15 50 15-18 Zakad Patomorfologii
4
exam 56 4 7 45 0 4 7 45 8-9
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i
6 Genetyka kliniczna Clinical Genetics 1 1 ZAL/
credit 10 0 2 8 0 2 8 6 Zakad Genetyki i Patomorfologii
7 Fizjologia ciy Physiology of Pregnancy 1 1 ZAL/
credit 15 0 15 0 0 15 Klinika Poonictwa i Ginekologii
8 Psychologia kliniczna Clinical
ZAL/
credit 15 0 6 9 0 6 9 15-18 Klinika Psychiatrii
9 Zarzdzanie i ekonomika Management &
Economics 1 1
Samodzielna Pracownia Propedeutyki i
Zakad Interwencji Klinicznych i Medycyny
Katastrof
Language /Polish for EP students / 1 2 3
ZAL/
credit
EGZ/
exam 60 0 0 60 0 30 30 20-25 Studium Praktycznej Nauki Jzyków Obcych
12 Biochemia Biochemistry 3 6 9 ZAL/
credit
EGZ/
exam 102 12 0 90 0 12 42 48 15-18 Zakad Biochemii
13 Stomatologia spoeczna Social Dentistry 1 2 3 ZAL/
credit
ZAL/
credit 45 0 0 45 0 25 20 15-18 Zakad Higieny i Epidemiologii
14 Mikrobiologia jamy ustnej Oral
Microbiology 2 2
ZAL/
credit 30 10 0 20 0 10 20 15-18 Katedra i Zakad Mikrobiologii i Immunologii
15 Propedeutyka onkologii Propaedeutics of
Oncology 1 1
ZAL/
credit 10 0 10 0 0 10 Zakad Genetyki i Patomorfologii
16
Zakad Stomatologii Zachowawczej Przedkliniczneji i
Endodoncji Przedklinicznej
17 Patofizjologia Pathophysiology 5 5 EGZ/
exam 55 10 0 45 0 10 45 15-18 Zakad Patologii Ogólnej
18 Promocja zdrowia jamy ustnej Oral
Health Promotion 1 1
ZAL/
credit 15 0 0 15 0 15 15-18 Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia
19
lekarzowi-dentycie) Summer practical
training (dental assistance)
4 4 ZAL/
credit 120 0 0 0 120 120
SUMA GODZIN: HOURS IN TOTAL: 32 28 60 832 101 81 530 120 81 63 300 0 20 18 230 120
1 Wolne rodniki w biologii i medycynie Free
Radicals in Biology and Medicine ZAL 25 25 0 0 0 25 Zakad Chemii Medycznej
STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE FULL TIME STUDIES LONG CYCLE MASTER'S DEGREE
KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY ROK : 2 YEAR:2 rok akademicki academic year 2017/2018
Lp
No.
akademickim Amount
przedmiot Department responsible for the subject semestr
semester
2
stomatologicznej Biomaterials in Medical
ZAL 25 25 0 0 0 25 Zakad Chemii Medycznej
3
Digital Technique in Dental Diagnostics
ZAL 25 25 0 0 0 25 Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i
Bada Jakoci Ksztacenia
Przy module lub przedmiocie realizowanym przez wicej ni jedn jednostk wpisano wytuszczonym drukiem nazwisko kierownika odpowiedzialnego za zorganizowanie wspólnego zaliczenia bd
egzaminu. Wskazany w ten sposób kierownik dokonuje wpisu do karty okresowych osigni studenta i protokou zaliczeniowego bd egzaminacyjnego.
ZAL-zaliczenie credit S-seminarium seminar
w- wiczenia practical classes
BN-bez nauczyciela without tutor
Forma zaliczenia method of assesment Forma zaj Form of classes Forma zaj Form of classes
P-praktyka practiceEGZ-egzamin exam
dr Danuta Lietz-Kijak
dr Danuta Lietz-Kijak
mgr Bernadeta Bilicka
dr Marta Milona
dr hab. Anna Grzywacz prof. PUM
prof. d r hab. Joanna Bober
STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE FULL TIME STUDIES LONG CYCLE MASTER'S DEGREE
KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY ROK : 2 YEAR:2 rok akademicki academic year 2017/2018
Kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej
for the didactics
dr Janusz Kowalski
1 2 1
exam
Resuscitation 1 1
Venereology 2 2
exam
5
System
credit
Radiology 2 3 5
Paedodontics and Dental Prophylaxis 2 2 4
ZAL
credit
ZAL
credit
credit
credit
14 Choroby zakane Infectious Diseases 1 1
15 Ortodoncja Orthodontics 2 2
STUDIA STACJONARNE W JZYKU ANGIELSKIM - JEDNOLITE MAGISTERSKIE FULL TIME STUDIES LONG CYCLE MASTER'S DEGREE
KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY ROK : 3 YEAR: 3 rok akademicki 2018/2019 academic year 2018/2019
Lp
No.
8 Chirurgia i onkologia Surgery and Oncology 2 3 5
16 Zajcia fakultatywne (do wyboru) ELECTIVES 1 1
0.5 0.5
0.5 0.5
19
4 4
1 Komunikacja interpersonalna Interpersonal Communication
2 Stomatologia estetyczna Esthetic Dentistry
3
psychologiczno-spoeczne Medicine / Paliative Care in dentist
patient - psycho-social aspects.
17 Okulistyka Ophthalmology
1 1
Zajcia fakultatywne (do wyboru) - student wybiera 1 z 3 fakultetów * ELECTIVES* - student is due to choose 1 topic out of 3
Forma zaliczenia method of assesment Forma zaj Form of classes
EGZ - egzamin exam W-wykad lecture for all ND EP groups
P - praktyka practice
ZAO - zaliczenie na ocen graded credit w - wiczenia practical classes
BN - bez nauczyciela without tutor
2 W S w P W S w P W S w P
56 26 0 30 0 26 30
15 0 5 10 0 5 10
25 0 5 20 0 5 20
60 0 8 52 0 8 52
60 10 20 30 0 10 20 30
EGZ
exam 80 20 15 45 0 10 15 15 10 30
ZAO
graded
credit
74 14 36 24 0 14 15 12 21 12
15 22
ZAO
graded
credit
110 20 9 81 0 10 6 39 10 3 42
ZAO
graded
credit
90 10 10 70 0 10 5 35 5 35
EGZ
exam 120 15 35 70 0 15 15 45 20 25
ZAO
graded
credit
55 10 10 35 0 5 5 10 5 5 25
ZAO
graded
credit
ZAO
graded
credit
STUDIA STACJONARNE W JZYKU ANGIELSKIM - JEDNOLITE MAGISTERSKIE FULL TIME STUDIES LONG CYCLE MASTER'S DEGREE
KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY ROK : 3 YEAR: 3 rok akademicki 2018/2019 academic year 2018/2019 FORMA
ZALICZENIA
akademickim Amount
42 075 23 10
ZAO
graded
credit
ZAO
graded
credit
ZAO
graded
credit
ZAL
credit 120 0 0 0 120 120
1169 177 233 639 120 115 114 350 0 62 119 289 120
ZAO
graded
credit
ZAO
graded
credit
ZAO
graded
credit
1169 579 590
Zajcia fakultatywne (do wyboru) - student wybiera 1 z 3 fakultetów * ELECTIVES* - student is due to choose 1 topic out of 3
Forma zaj Form of classes
W-wykad lecture for all ND EP groups
P - praktyka practice
S - seminarium seminar
4 Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii
Dziecicej
Zatru
Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej
4 Katedra Radiologii
Dziecicej,Onkologicznej,Urologii i Chirurgii Rki
4 Zakad Stomatologii Dziecicej
8-9 Katedra i Zakad Protetyki Stomatologicznej
4 Klinika Reumatologii, Chorób Wewntrznych i Geriatrii
8-9/4 Zakad Periodontologii
STUDIA STACJONARNE W JZYKU ANGIELSKIM - JEDNOLITE MAGISTERSKIE FULL TIME STUDIES LONG CYCLE MASTER'S DEGREE
KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY ROK : 3 YEAR: 3 rok akademicki 2018/2019 academic year 2018/2019 liczba
osób w
gr. w.
4 I Katedra i Klinika Okulistyki
4 II Katedra i Klinika Okulistyki
8-9 Zakad Chirurgii Stomatologicznej
Samodzielna Pracownia Psychologii klinicznej
Zakad Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej
Zajcia fakultatywne (do wyboru) - student wybiera 1 z 3 fakultetów * ELECTIVES* - student is due to choose 1 topic out of 3
prof. dr hab.Tomasz Urasiski
prof. dr hab. Romuald Maleszka
prof. dr hab. Mariusz Lipski
prof. dr hab. Krzysztof Woniak
prof. dr hab. Marek Drodzik
prof. dr hab. Aleksander Falkowski
prof. dr hab. Elbieta Gawrych
prof. dr hab. Józef Kadny
dr Joanna Manowiec
dr hab. Ewa Sobolewska prof. PUM
prof. dr hab. Marek Brzosko
dr hab. Elbieta Dembowska prof. PUM
prof. dr hab. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
prof. dr hab. Krzysztof Woniak
STUDIA STACJONARNE W JZYKU ANGIELSKIM - JEDNOLITE MAGISTERSKIE FULL TIME STUDIES LONG CYCLE MASTER'S DEGREE
KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY ROK : 3 YEAR: 3 rok akademicki 2018/2019 academic year 2018/2019
Kierownik jednostki naukowo-dydaktycznej
for the didactics
dr hab. Grzegorz Trybek
dr hab. Aleksandra Kadna
1 2 1 2 W W e-l S w w
csm W W e-l S w
w
w
csm
1 Bioetyka Bioethics 0 0 ZAO 7 0 0 7 0 0 7 Zakad Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej dr hab. Aleksandra Kadna
2 Prawo medyczne Medical Law 0 0 ZAO 8 0 0 8 0 0 8 Zakad Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej dr hab. Aleksandra Kadna
3 Zdrowie publiczne Public Health 0 0 ZAO 6 0 0 6 0 0 6 Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia prof. dr hab. Anna Grzywacz
4 Gerostomatologia Geriatric Dentistry 2 2 ZAO 45 0 0 0 45 0 45 4 Zakad Stomatologii Zintegrowanej dr hab. Katarzyna Grocholewicz prof.
PUM
5 Choroby przyzbia i bony luzowej Periodontal and
Mucous Membrane Diseases 4 3 7 ZAL EGZ 103 0 0 8 95 0 8 45 50 4 Zakad Periodontologii dr hab. Elbieta Dembowska
6 Stomatologia zachowawcza z endodoncj
Conservative Dentistry with Endodontics 4 6 10 ZAL EGZ 156 0 0 11 145 0 11 75 70 4 Katedra i Zakad Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
prof. dr hab. Jadwiga Buczkowska-
Radliska
7 Stomatologia dziecica i profilaktyka stomatologiczna
Paedodontics and Dental Prophylaxis 3 4 7 ZAL EGZ 101 0 0 11 90 0 11 45 45 4 Samodzielna Pracownia Stomatologii Dziecicej dr Joanna Manowiec
8 Chirurgia szczkowo-twarzowa z onkologi
Maxillofacial Surgery with Oncology 1 2 3 ZAL EGZ 63 0 0 3 60 0 3 30 30 4 Klinika Chirurgii Szczkowo-Twarzowej dr Robert Kowalczyk
9 Protetyka stomatologiczna Dental Prosthetics 5 5 10 ZAL EGZ 156 0 0 11 145 0 11 75 70 4 Katedra i Zakad Protetyki Stomatologicznej dr hab. Ewa Sobolewska
10 Chirurgia stomatologiczna Oral Surgery 4 3 7 ZAL EGZ 123 0 0 8 115 0 8 60 55 4 Zakad Chirurgii Stomatologicznej dr hab. Grzegorz Trybek
11 Ortodoncja Orthodontics 4 3 7 ZAL EGZ 103 0 0 8 95 0 8 50 45 4 Zakad Ortodoncji prof. dr hab. Krzysztof Woniak
12 Nauczanie zintegrowane Integrated Education 2 3 5 ZAL ZAO 110 0 0 0 110 0 45 65 4 Zakad Stomatologii Zintegrowanej dr hab. Katarzyna Grocholewicz prof.
PUM
13 Orzecznictwo Jurisdiction 1 1 ZAO 15 0 0 15 0 0 15 Zakad Higieny i Epidemiologii dr hab. Tomasz Olszowski
14 Ratownictwo Emergency Medicine 1 1 ZAO 15 5 0 0 0 10 5 10 5-6 Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny
Ratunkowej dr hab. Cezary Pakulski
2 2 0 0 0 0 2 Zakad Periodontologii dr hab. Elbieta Dembowska
4 4 0 0 0 0 4 Katedra i Zakad Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji prof. dr hab. Jadwiga Buczkowska-
Radliska
4 4 0 0 0 0 4 Samodzielna Pracownia Stomatologii Dziecicej dr Joanna Manowiec
2 2 0 0 0 0 2 Klinika Chirurgii Szczkowo-Twarzowej dr Robert Kowalczyk
4 4 0 0 0 0 4 Katedra i Zakad Protetyki Stomatologicznej dr hab. Ewa Sobolewska
2 2 0 0 0 0 2 Zakad Chirurgii Stomatologicznej dr hab. Grzegorz Trybek
2 2 0 0 0 0 2 Zakad Ortodoncji prof. dr hab. Krzysztof Woniak
RAZEM: TOTAL: 29 31 60 1031 25 0 96 900 10 0 0 81 470 0 25 0 15 430 10
Forma zaliczenia method of assesment
EGZ - egzamin exam
ZAL - zaliczenie credit
ZAO - zaliczenie na ocen graded credit w csm-practical classes in CSM
4801031 551
Forma zaj Form of classes Forma zaj Form of classes
W - wykady lecture S - seminarium seminar
w - wiczenia practical classes
STUDIA STACJONARNE W JZYKU ANGIELSKIM - JEDNOLITE MAGISTERSKIE FULL TIME STUDIES LONG CYCLE MASTER'S DEGREE
KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY MAJOR: DENTISTRY ROK : 5 YEAR: 5 rok akademicki 2020/2021 academic year 2020/2021
liczba
Kierownik jednostki naukowo-
the didactics
SEMESTR 2 SEMESTER 2SEMESTR 1 SEMESTER 1
liczba godzin amount of hours
Suma godzin w roku akademickim
Amount of hours during academic
year
FORMA
ZALICZENI
ZAO0 0
1 2 1 2 W S w P W S w P W S w P
1 Neurologia Naurology 1 1 EGZ
exam 15 5 0 10 0 5 10 4 Katedra i Klinika Neurologii prof. dr hab. Przemysaw Nowacki
2 Neurochirurgia Neurosurgery 1 1 ZAO
graded
credit
10 5 0 5 0 5 5 4 Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecicej dr hab. Leszek Sagan prof. PUM
3 Choroby przyzbia Periodontal Diseases 2 2 ZAO
graded
credit
35 5 5 25 0 5 5 25 4 Zakad Periodontologii dr hab. Elbieta Dembowska prof. PUM
4 Otolaryngologia Otholaryngology 3 3 EGZ
exam 44 0 14 30 0 14 30 4
Klinika Otolaryngologii Dorosych i Dzieci i Onkologii
Laryngologicznej dr hab. Ewa Jaworowska
5 Prawo i etyka w stomatologii Law and Ethics in
Dentistry 1 1
EGZ
exam 15 10 5 0 0 10 5 Zakad Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej dr hab. Aleksandra Kadna
6 Farmakologia kliniczna Clinical Pharmacology 1 1 ZAO
graded
credit
30 0 15 15 0 15 15 15-18 Zakad Farmakologii Dowiadczalnej i Klinicznej prof. dr hab. Marek Drodzik
7 Medycyna sdowa Forensic Medicine 1 1 ZAO
graded
credit
14 0 4 10 0 4 10 15-18/4 Zakad Medycyny Sdowej prof. dr hab. Mirosaw Parafiniuk
8 Zajcia fakultatywne (do wyboru) ELECTIVES 1 1 ZAO
graded
credit
9 Radiologia stomatologiczna Dental radiology 2 2 EGZ
exam 30 0 16 14 0 16 14 4
Katedra i Zakad Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i
Zabiegowej prof. dr hab. Aleksander Falkowski
10 Stomatologia zachowawcza z endodoncj Conservative
Dentistry with Endodontics 5 6 11
ZAL
credit
ZAO
graded
credit
210 30 9 171 0 15 6 84 15 3 87 4 Katedra i Zakad Stomatologii Zachowawczej i
Endodoncji prof. dr hab. Jadwiga Buczkowska-Radliska
11 Chirurgia stomatologiczna Oral Surgery 4 3 7 ZAL
credit
ZAO
graded
credit
140 25 15 100 0 12 15 50 13 50 8-9/4 Zakad Chirurgii Stomatologicznej dr hab. Grzegorz Trybek
12 Protetyka stomatologiczna Dental Prosthetics 4 5 9 ZAL
credit
ZAO
graded
credit
170 15 15 140 0 7 8 70 8 7 70 4 Katedra i Zakad Protetyki Stomatologicznej dr hab. Ewa Sobolewska prof. PUM
13 Stomatologia dziecica i profilaktyka stomatologiczna
Paedodontics and Dental Prophylaxis 2 2 4
ZAL
credit
ZAO
graded
credit
75 0 15 60 0 15 30 30 4 Samodzielna Pracownia Stomatologii Dziecicej dr Joanna Manowiec
14 Ortodoncja Orthodontics 2 2 4 ZAL
credit
ZAO
graded
credit
70 10 5 55 0 10 5 25 30 4 Zakad Ortodoncji prof. dr hab. Krzysztof Woniak
15 Choroby bony luzowej Mucous Membrane Diseases 3 3 ZAO
graded
credit
40 10 5 25 0 10 5 25 4 Zakad Periodontologii dr hab. Elbieta Dembowska prof. PUM
16 Chirurgia szczkowo-twarzowa z onkologi Maxillofacial
Surgery with Oncology 3 3
ZAO
graded
credit
50 10 10 30 0 10 10 30 4 Klinika Chirurgii Szczkowo-Twarzowej dr Robert Kowalczyk
17 Gerostomatologia Geriatric Dentistry 1 1 ZAO
graded
credit
15 0 15 0 0 15 Zakad Stomatologii Zintegrowanej dr hab. Katarzyna Grocholewicz prof. PUM
18 Rehabilitacja Rehabilitation 1 1 ZAO
graded
credit
32 4 28 0 0 4 28 Zakad Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii
Stomatologicznej dr hab. Danuta Lietz-Kijak
19 Alergologia Allergology 1 1 ZAO
graded
credit
10 0 5 5 0 5 5 4 Zakad Alergologii Klinicznej prof. dr hab. Micha Kurek
20
4 4 ZAL
credit 120 0 0 0 120 120
SUMA GODZIN: HOURS IN TOTAL: 30 31 61 1150 129 206 695 120 69 133 368 0 60 73 327 120
1 Genetyka w stomatologii Genetics in Dentistry ZAO
graded
credit
25 0 25 0 0 25 Samodzielna Pracownia Promocji Zdrowia prof. dr hab. Anna Grzywacz
2 Rysunek i modelarstwo w stomatologii Drawing and Modeling
in Dentistry
ZAO
graded
credit
25 0 25 0 0 25 Katedra i Zakad Stomatologii Zachowawczej
Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej prof. dr hab. Mariusz Lipski
ZAL-zaliczenie credit S - seminarium seminar
ZAO - zaliczenie na ocen graded credit w - wiczenia practical classes
BN - bez nauczyciela without tutor
Forma zaliczenia method of assesment Forma zaj Form of classes
EGZ - egzamin exam W - wykad lecture for all ND EP groups P - praktyka practice
1 1
1150 570 580
Zajcia fakultatywne (do wyboru) - student wybiera 1 z 2 fakultetów * ELECTIVES* - student is due to choose 1 topic out of 2
STUDIA STACJONARNE W JZYKU ANGIELSKIM - JEDNOLITE MAGISTERSKIE FULL TIME STUDIES LONG CYCLE MASTER'S DEGREE
KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY ROK : 4 YEAR: 4 rok akademicki 2019/2020 academic year 2019/2020
Lp
No.
g o d
Head of the department responsible for the didacticssemestr
semester