› ... › friu_d › ogloszenia › zapisy_na_… · web viewuwaga! -studenci ii roku dsm,...

Click here to load reader

Post on 30-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UWAGA!

-STUDENCI II ROKU DSM, DSFRiU i MSEM-

Studia: stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe, niestacjonarne zaoczne

Obowiązkowa rejestracjA na seminaria licencjackie na Rok akademicki 2020/2021

zostanie uruchomiona w dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 21:00

Przypominamy, że w trakcie III roku studiów każdy student ma obowiązek

przygotowania pod kierunkiem wybranego promotora pracy licencjackiej.

Seminarium licencjackie będzie realizowane w trakcie III roku studiów w semestrach zimowym i letnim.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z załączonymi ofertami seminariów i o dokonanie odpowiedniego wyboru.

Każda osoba wybiera tylko jedno seminarium!

Seminarium zostanie uruchomione w przypadku zgłoszenia się minimum 8 osób

(w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń jest możliwość objęcia studenta

indywidualną opieką promotorską).

Rejestracja będzie trwała: od 08/06/2020 r. godz. 21:00 do 10/06/2020 r. godz. 23:59

Rejestracji dokonujemy po zalogowaniu na własne konto USOSweb

klikając w zakładkę DLA STUDENTÓW a następnie w link REJESTRACJA ►bezpośrednia do grup

Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2020/2021

Lp.

<8

Tak – (zgoda)

Nie – (brak zgody)

Imię i nazwisko

Kierunek finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Kierunek zarządzanie

Studia dzienne/wieczorowe

Studia zaoczne

Studia dzienne/wieczorowe MSEM

Studia zaoczne

39

28

40

17

1.

nie

Dr Brzozowska Agnieszka

X

X

Różne oblicza przedsiębiorczości

Tematem jest szeroko rozumiana przedsiębiorczość: imigrantów, eko-przedsiębiorczość, przedsiębiorczość rodzinna, nowych technologii. Szczególnie inspirujące będą tematy dotyczące kompetencji przedsiębiorczych, kompetencji międzykulturowych, budowania zasobów, budowania relacji biznesowej itd.

· Podstawy metodologii pracy naukowej.

· Określenie tematyki pracy licencjackiej, stworzenie planu pracy.

· Wstępne studiowanie literatury, jej krytyczna analiza oraz wybór tematu pracy

· Określenie celu pracy, jej zakresu, ułożenie planu pracy oraz problemów badawczych

· Szczegółowa analiza literatury oraz opracowanie wniosków z przeglądu literatury

· Opracowanie planu badania

· Zebranie materiału empirycznego

· Opracowanie materiału empirycznego i wniosków końcowych

· Zakończenie opracowania pracy i jej edycja.

X

2.

nie

Dr Chmielewski Adam

Rachunkowość finansowa i zarządcza

Rachunkowość finansowa i zarządcza

X

X

3.

nie

Dr Chodnicka-Jaworska Patrycja

Ryzyko upadłości oraz analiza wskaźnikowa kondycji firm i instytucji finansowych

Zarządzanie finansami oraz ryzykiem upadłości instytucji finansowych oraz firm; analiza ryzyka branży; badanie sprawozdań finansowych; badanie ryzyka upadłości firm; analiza wskaźnikowa pod względem ryzyka kredytowego oraz ryzyka upadłości;

· Podstawy metodologii pracy naukowej.

· Charakter i cele pracy dyplomowej, jako pracy promocyjnej.

· Określenie tematyki pracy.

· Studiowanie literatury i jej krytyczna analiza.

· Opracowanie informacji literaturowych.

· Formułowanie hipotez i problemów badawczych.

· Wybór tematu pracy.

· Sformułowanie tytułu pracy i jej planu.

· Referowanie zaawansowania w przygotowaniu pracy dyplomowej i harmonogramu dalszej pracy.

· Redagowanie i edycja prac.

Ryzyko upadłości oraz analiza wskaźnikowa kondycji firm i instytucji finansowych

Zarządzanie finansami oraz ryzykiem upadłości instytucji finansowych oraz firm; analiza ryzyka branży; badanie sprawozdań finansowych; badanie ryzyka upadłości firm; analiza wskaźnikowa pod względem ryzyka kredytowego oraz ryzyka upadłości;

· Podstawy metodologii pracy naukowej.

· Charakter i cele pracy dyplomowej, jako pracy promocyjnej.

· Określenie tematyki pracy.

· Studiowanie literatury i jej krytyczna analiza.

· Opracowanie informacji literaturowych.

· Formułowanie hipotez i problemów badawczych.

· Wybór tematu pracy.

· Sformułowanie tytułu pracy i jej planu.

· Referowanie zaawansowania w przygotowaniu pracy dyplomowej i harmonogramu dalszej pracy.

· Redagowanie i edycja prac

X

X

4.

nie

Dr Cieślik Rafał

Użyteczność decyzyjna informacji finansowej na rynku kapitałowym oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem – problem wiarygodności sprawozdań finansowych

Tematyka seminarium:

· Analiza finansowa jako podstawa oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa:

a)Metody analizy finansowej (tradycyjne i nowoczesne),

b)Źródła informacji dla analizy finansowej (jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe),

c)Wartość poznawcza sprawozdań finansowych według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości.

· Słabości tradycyjnych metod oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych:

a)problem wiarygodności informacji finansowej (kreatywna rachunkowość i inżynieria finansowa),

b)szczególne formy manipulowania zyskiem – analiza przypadków,

c)metody detekcji fałszowania sprawozdań finansowych.

· Przydatność decyzyjna kategorii zysku księgowego w warunkach polskiego rynku kapitałowego.

· Zysk netto a nadwyżka środków pieniężnych netto – analiza porównawcza przydatności decyzyjnej w warunkach polskich.

· Modele wyceny akcji – analiza porównawcza w warunkach polskich.

· Przydatność analizy fundamentalnej dla procesu decyzyjnego w warunkach polskiego rynku kapitałowego.

· Wykorzystanie metod przewidywania upadłości przedsiębiorstw w procesie decyzyjnym.

· Optymalizacja a oszustwa podatkowe

X

X

X

5.

nie

Dr hab.

Dziewanowska Katarzyna

X

X

Zarządzanie doświadczeniami i relacjami z klientami

· omówienie zasad pisania pracy licencjackiej

· wybór tematu – źródła inspiracji, poszukiwanie źródeł

· metodyka badawcza

· przygotowanie konspektu

· przygotowanie planu badania i narzędzia badawczego

· przeprowadzenie badania i analiza wyników

· konsultacje indywidualne w trybie ciągłym

Przykładowe obszary tematyczne:

· doświadczenie klienta – specyfika w poszczególnych kontekstach, planowanie doświadczenia klienta, zarządzanie, konsekwencje pozytywnych/negatywnych doświadczeń

· relacje z klientami – budowa, rozwój i utrzymanie relacji w przedsiębiorstwach, zarządzanie cyklem życia klienta, determinanty silnych relacji: zadowolenie, jakość, obsługa klienta, lojalność

· rola komunikacji marketingowej w zarządzaniu doświadczeniami i relacjami z klientami (w tym: media społecznościowe, content marketing, reklama, digital marketing, itd.)

X

6.

tak

Dr hab. Gąsowska Magdalena

X

X

Logistyka w zarządzaniu współczesnymi organizacjami

· Zarządzanie procesami logistycznymi (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Rola logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym (handlowym, usługowym);

· Rola logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw;

· Zarządzanie logistyczną obsługą klienta (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Zarządzanie obsługą klienta (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Zarządzanie logistyczne (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Zarzadzanie logistyką w dużym (małym) przedsiębiorstwie;

· Strategie logistyczne (przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw);

· Logistyka procesów zaopatrzenia (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Logistyka produkcji;

· Logistyka procesów dystrybucji (w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw);

· Logistyka zwrotna (w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw);

· Zarządzanie zasobami logistycznymi w kontekście logistyki (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Doskonalenie procesów logistycznych poprzez budowanie relacji z klientami i dostawcami (w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw);

· Outsourcing procesów logistycznych (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Zarządzanie transportem (w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw);

· Zarządzanie innowacjami w logistyce (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Logistyczne zarządzanie zapasami (w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw);

· Logistyczne zarządzanie magazynem (w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw);

· Logistyczny system informacyjny (przedsiębiorstw, organizacji publicznych, łańcuchów dostaw);

· Wykorzystanie IT w logistyce przedsiębiorstwa (organizacji publicznej, łańcucha dostaw);

· Wykorzystanie IT w zarządzaniu logistycznym (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Zarządzanie przedsiębiorstwem świadczącym usługi logistyczne.

Logistyka w zarządzaniu współczesnymi organizacjami

· Zarządzanie procesami logistycznymi (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Rola logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym (handlowym, usługowym);

· Rola logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw;

· Zarządzanie logistyczną obsługą klienta (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Zarządzanie obsługą klienta (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Zarządzanie logistyczne (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Zarzadzanie logistyką w dużym (małym) przedsiębiorstwie;

· Strategie logistyczne (przedsiębiorstw, łańcuchów dostaw);

· Logistyka procesów zaopatrzenia (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Logistyka produkcji;

· Logistyka procesów dystrybucji (w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw);

· Logistyka zwrotna (w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw);

· Zarządzanie zasobami logistycznymi w kontekście logistyki (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Doskonalenie procesów logistycznych poprzez budowanie relacji z klientami i dostawcami (w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw);

· Outsourcing procesów logistycznych (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Zarządzanie transportem (w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw);

· Zarządzanie innowacjami w logistyce (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Logistyczne zarządzanie zapasami (w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw);

· Logistyczne zarządzanie magazynem (w przedsiębiorstwach, łańcuchach dostaw);

· Logistyczny system informacyjny (przedsiębiorstw, organizacji publicznych, łańcuchów dostaw);

· Wykorzystanie IT w logistyce przedsiębiorstwa (organizacji publicznej, łańcucha dostaw);

· Wykorzystanie IT w zarządzaniu logistycznym (w przedsiębiorstwach, organizacjach publicznych, łańcuchach dostaw);

· Zarządzanie przedsiębiorstwem świadczącym usługi logistyczne.

7.

tak

Dr Gmerek Natalia

X

X

Zintegrowana komunikacja marketingowa

· Zarządzanie komunikacją masową: reklama, promocja sprzedaży, wydarzenia i doświadczenia, public relations

· Zarządzanie komunikacją osobistą: marketing bezpośredni, marketing interaktywny, marketing szeptany, sprzedaż osobista

X

8.

tak

Dr Godlewska-Bujok Barbara

Zatrudnienie i płace

· Wymagania dotyczące pracy dyplomowej oraz metodologia i etapy jej tworzenia,

· Dostępne bazy danych oraz metody wyszukiwania informacji,

· Analiza wybranych publikacji naukowych – zależnie od deklarowanych przez studentów obszarów badań,

· Prezentacja przygotowanych przez studentów referatów na tematy związane z tematem przygotowanej pracy licencjackiej,

· Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Zatrudnienie i płace

· Wymagania dotyczące pracy dyplomowej oraz metodologia i etapy jej tworzenia,

· Dostępne bazy danych oraz metody wyszukiwania informacji,

· Analiza wybranych publikacji naukowych – zależnie od deklarowanych przez studentów obszarów badań,

· Prezentacja przygotowanych przez studentów referatów na tematy związane z tematem przygotowanej pracy licencjackiej,

· Zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

X

X

9.

tak

Prof. dr hab. Górski Marian

System finansowy gospodarki i bankowość

Seminarium obejmuje problematykę funkcjonowania sektora bankowego i szerzej pośrednictwa finansowego. Tematy prac dyplomowych mogą dotyczyć np:

· wybrane aspekty zarządzania bankami i innymi instytucjami pośrednictwa finansowego,

· zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w działalności bankowej,

· wykorzystania instrumentów finansowych w zarządzaniu ryzykiem,

· funkcjonowania poszczególnych rodzajów i form rynków finansowych,

· ryzyka w działalności nie-bankowych instytucjach pośrednictwa finansowego

· zjawisk związanych z funkcjonowaniem poza-bankowych rynków finansowych

Seminarzyści mają dostęp do baz danych finansowych (aktualnych i historycznych) dostępnych na platformie finansowej Reuters’a

System finansowy gospodarki i bankowość

Seminarium obejmuje problematykę funkcjonowania sektora bankowego i szerzej pośrednictwa finansowego. Tematy prac dyplomowych mogą dotyczyć np:

· wybrane aspekty zarządzania bankami i innymi instytucjami pośrednictwa finansowego,

· zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w działalności bankowej,

· wykorzystania instrumentów finansowych w zarządzaniu ryzykiem,

· funkcjonowania poszczególnych rodzajów i form rynków finansowych,

· ryzyka w działalności nie-bankowych instytucjach pośrednictwa finansowego

· zjawisk związanych z funkcjonowaniem poza-bankowych rynków finansowych

Seminarzyści mają dostęp do baz danych finansowych (aktualnych i historycznych) dostępnych na platformie finansowej Reuters’a

X

X

10.

tak

Dr Grzywacz Waldemar

X

X

Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania zarządzania w organizacji

· Wizerunek menedżera, autoprezentacja w organizacji i środowisku biznesowym

· Wpływ społeczny w biznesie i zarządzaniu

· Psychologiczne aspekty zarządzania potencjałem społecznym organizacji

· Kształtowanie i zmiana kultury organizacyjnej / wizerunku organizacji

· Różnice kulturowe w biznesie

· Zarządzanie organizacją w warunkach zagrożenia i kryzysu

· Etyka biznesu / społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw / zrównoważony rozwój organizacji

· Zarządzanie efektywnością grupy

· Zarządzanie sobą

· Psychologia ekonomiczna

X

11.

tak

Prof. dr hab. Haczyński Józef

X

X

Marketing placówek ochrony zdrowia, usług medycznych oraz marketing w branży farmaceutycznej (leków, produktów medycznych, kampanie edukacyjne i świadomościowe w ochronie zdrowia). Wizerunek placówki ochrony zdrowia

· Możliwości wykorzystania marketingu w systemie ochrony zdrowia

· Budowanie wizerunku placówki służby zdrowia

· Specyfika promocji placówek ochrony zdrowia

· Marketing usług medycznych

· Marketing leków i produktów medycznych, kampanie edukacyjne i świadomościowe w ochronie zdrowia

Marketing placówek ochrony zdrowia, usług medycznych oraz marketing w branży farmaceutycznej (leków, produktów medycznych, kampanie edukacyjne i świadomościowe w ochronie zdrowia). Wizerunek placówki ochrony zdrowia

· Możliwości wykorzystania marketingu w systemie ochrony zdrowia

· Budowanie wizerunku placówki służby zdrowia

· Specyfika promocji placówek ochrony zdrowia

· Marketing usług medycznych

· Marketing leków i produktów medycznych, kampanie edukacyjne i świadomościowe w ochronie zdrowia

12.

tak

Prof. dr hab. Hockuba Zbigniew

Międzynarodowe Instytucje Finansowe

Seminarium przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych finansami, w szczególności finansami międzynarodowymi. Tematyka prac może dotyczyć różnych aspektów działalności Międzynarodowych Instytucji Finansowych w kontekście współczesnych problemów gospodarek Europy i świata. Przykładowo:

· Znaczenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego w stabilizowaniu finansów publicznych;

· Zadania Banku Światowego w ograniczaniu zacofania gospodarczego, ubóstwa na świecie, walki z pandemią;

· Programy pomocowe Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju;

· Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego w okresie Wielkiej Recesji

· I inne….

X

30 lat przekształceń społeczno-ekonomicznych w Polsce

W okresie ostatnich 30 lat, Polska znajdowała się w procesie intensywnych przekształceń. W pierwszych 10 latach dokonała się głęboka transformacja instytucji i mechanizmów w kierunku otwartej gospodarki rynkowej i demokratycznego społeczeństwa. W kolejnych 10 latach konsolidowały się nowe struktury i instytucje. W końcowych latach trzeciego 10-lecia dokonywane były istotne korekty polityki gospodarczej i społecznej.

Przedmiotem seminarium będzie analiza różnych aspektów transformacji polskiego społeczeństwa i gospodarki. Potencjalne tematy prac to: zmiany w modelach i metodach zarządzania w przedsiębiorstwach, funkcjonowanie systemu rynkowego, rynku pracy, systemu bankowego i rynków finansowych, analiza różnych rodzajów polityki ekonomicznej.

30 lat przekształceń społeczno-ekonomicznych w Polsce

W okresie ostatnich 30 lat, Polska znajdowała się w procesie intensywnych przekształceń. W pierwszych 10 latach dokonała się głęboka transformacja instytucji i mechanizmów w kierunku otwartej gospodarki rynkowej i demokratycznego społeczeństwa. W kolejnych 10 latach konsolidowały się nowe struktury i instytucje. W końcowych latach trzeciego 10-lecia dokonywane były istotne korekty polityki gospodarczej i społecznej.

Przedmiotem seminarium będzie analiza różnych aspektów transformacji polskiego społeczeństwa i gospodarki. Potencjalne tematy prac to: zmiany w modelach i metodach zarządzania w przedsiębiorstwach, funkcjonowanie systemu rynkowego, rynku pracy, systemu bankowego i rynków finansowych, analiza różnych rodzajów polityki ekonomicznej.

13.

tak

Dr Jagielska Maria

Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych

Program seminarium obejmuje szeroko rozumianą problematykę funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych. Analizie zostaną poddane zarówno spółki publiczne, jak i prywatne. Aspekty dotyczące w szczególności zagadnień:

· organizacyjno-prawnych, w tym dotyczących zarządzania określonymi podmiotami oraz nadzoru nad ich działalnością,

· finansowych,

· organizacyjnych

będą rozpatrywane przez pryzmat ich praktycznego zastosowania.

Tematyka seminarium jest dostosowana do zainteresowań studentów.

Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych

Program seminarium obejmuje szeroko rozumianą problematykę funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych. Analizie zostaną poddane zarówno spółki publiczne, jak i prywatne. Aspekty dotyczące w szczególności zagadnień:

· organizacyjno-prawnych, w tym dotyczących zarządzania określonymi podmiotami oraz nadzoru nad ich działalnością,

· finansowych,

· organizacyjnych

będą rozpatrywane przez pryzmat ich praktycznego zastosowania.

Tematyka seminarium jest dostosowana do zainteresowań studentów.

Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych

Program seminarium obejmuje szeroko rozumianą problematykę funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych. Analizie zostaną poddane zarówno spółki publiczne, jak i prywatne. Aspekty dotyczące w szczególności zagadnień:

· organizacyjno-prawnych, w tym dotyczących zarządzania określonymi podmiotami oraz nadzoru nad ich działalnością,

· finansowych,

· organizacyjnych

będą rozpatrywane przez pryzmat ich praktycznego zastosowania.

Tematyka seminarium jest dostosowana do zainteresowań studentów.

X

14.

nie

Prof. dr hab. Jasiński Andrzej

X

X

Zarządzanie i marketing nowych produktów i technologii

· Organizacja, zarządzanie i finansowanie działalności innowacyjnej

· Zarządzanie cyklem rozwoju i życia produktu

· Zarządzanie nowymi technologiami w firmie

· Inkubacja i marketing start-upów

· Marketing nowego produktu

· Komercjalizacja wyników prac B+R

· Zarządzanie łańcuchem wartości innowacji

· Crowdsourcing, crowdfunding i otwarte innowacje

Zarządzanie i marketing nowych produktów i technologii

· Organizacja, zarządzanie i finansowanie działalności innowacyjnej

· Zarządzanie cyklem rozwoju i życia produktu

· Zarządzanie nowymi technologiami w firmie

· Inkubacja i marketing start-upów

· Marketing nowego produktu

· Komercjalizacja wyników prac B+R

· Zarządzanie łańcuchem wartości innowacji

· Crowdsourcing, crowdfunding i otwarte innowacje

15.

Nie – DSM;

Tak - DSFRiU

Dr Jaworski Piotr

Instytucje rynku finansowego

Rynki finansowe, instrumenty finansowe. Działalność banków komercyjnych, rynek funduszy inwestycyjnych, giełdy, domy maklerskie. Inwestycje na rynku kapitałowym. Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych.

· Podstawy metodologii pracy naukowej.

· Charakter i cele pracy dyplomowej, jako pracy promocyjnej.

· Określenie tematyki pracy licencjackiej.

· Studiowanie literatury i jej krytyczna analiza.

· Opracowanie informacji literaturowych.

· Formułowanie hipotez i problemów badawczych.

· Wybór tematu pracy.

· Sformułowanie tytułu pracy i jej planu.

· Referowanie zaawansowania w przygotowaniu pracy dyplomowej i harmonogramu dalszej pracy.

· Redagowanie i edycja prac dyplomowych.

X

Instytucje rynku finansowego

Rynki finansowe, instrumenty finansowe. Działalność banków komercyjnych, rynek funduszy inwestycyjnych, giełdy, domy maklerskie. Inwestycje na rynku kapitałowym. Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych.

· Podstawy metodologii pracy naukowej.

· Charakter i cele pracy dyplomowej, jako pracy promocyjnej.

· Określenie tematyki pracy licencjackiej.

· Studiowanie literatury i jej krytyczna analiza.

· Opracowanie informacji literaturowych.

· Formułowanie hipotez i problemów badawczych.

· Wybór tematu pracy.

· Sformułowanie tytułu pracy i jej planu.

· Referowanie zaawansowania w przygotowaniu pracy dyplomowej i harmonogramu dalszej pracy.

· Redagowanie i edycja prac dyplomowych.

X

16.

tak

Dr hab. Kacprzak Agnieszka

X

X

Nowe trendy w zachowaniach konsumenckich (DSM - Dzienne)

· Wpływ czynników społeczno- kulturowych na zachowania konsumentów na rynku (płeć, wiek, pokolenie, rodzina, grupy odniesienia, subkultury, style życie, kultura).

· Nowe trendy w zachowaniach konsumenckich (konsument w Internecie, marketing doświadczeń, marketing mobilny, ekologizacja, wspólnoty on-line, serwisy społecznościowe, konsumpcjonizm, globalizacja).

· Metodologia jakościowych i ilościowych badań konsumenckich

X

17.

Tak

Prof. dr hab. Karasiewicz Grzegorz

X

X

E-marketing – strategie i instrumenty

· Modele biznesowe przedsiębiorstw działających w Internecie

· Konsument 3.0 – zachowania zakupowe na wybranym rynku produktowym

· Klient w kanale mobilnym – analiza zachowań młodych konsumentów

· Strona internetowa – strategia i planowanie (studium przypadku)

· Pozycjonowanie stron internetowych (SEO) – studium przypadku

· Marka osobista w Internecie – analiza porównawcza

· Automatyzacja sprzedaży w przedsiębiorstwie – studium przypadku

· Automatyzacja w obsłudze klientów w przedsiębiorstwie / instytucji finansowej

· Automatyzacja działalności marketingowej w przedsiębiorstwie / instytucji finansowej

· Media społecznościowe w działalności marketingowe – analiza porównawcza wybranych marek

· Komunikacja marketingowa w Internecie w świetle opinii konsumentów

· Kampania reklamowe wykorzystujące Google AdWords – analiza i ocena

· Kampania reklamowa w Internecie – analiza i ocena

· Optymalizacja działań e-mailowych – studium przypadku

· Content marketing – analiza i ocena reklam internetowych wybranych marek

· Influencer marketing – studium przypadku

· Wykorzystanie Internetu w działalności Public Relations – studium przypadku

· E-commerce na wybranym rynku produktowym

X

18.

tak

Dr hab. Karkowska Renata

Rynek finansowy i jego analiza

Obszary badawcze:

· Struktura i rozwój rynku finansowego w Polsce i na świecie

· Instrumenty finansowe - akcje, obligacje – wycena, ryzyko i zastosowanie

· Giełda papierów wartościowych i jej otoczenie

· Analiza techniczna

· Analiza fundamentalna spółki

· Rynek pieniężny i walutowy

· Działalność kredytowa banków

· Ryzyko bankowe

· Rynek funduszy inwestycyjnych

· Finansowanie przedsiębiorstwa

Etapy przygotowanie pracy dyplomowej:

· Podstawy metodyki pracy dyplomowej.

· Wybór obszaru badawczego.

· Określenie tematu pracy dyplomowej.

· Studiowanie literatury.

· Indywidualna praca nad poszczególnymi rozdziałami pracy.

· Obrona pracy dyplomowej

Rynek finansowy i jego analiza

Obszary badawcze:

· Struktura i rozwój rynku finansowego w Polsce i na świecie

· Instrumenty finansowe - akcje, obligacje – wycena, ryzyko i zastosowanie

· Giełda papierów wartościowych i jej otoczenie

· Analiza techniczna

· Analiza fundamentalna spółki

· Rynek pieniężny i walutowy

· Działalność kredytowa banków

· Ryzyko bankowe

· Rynek funduszy inwestycyjnych

· Finansowanie przedsiębiorstwa

Etapy przygotowanie pracy dyplomowej:

· Podstawy metodyki pracy dyplomowej.

· Wybór obszaru badawczego.

· Określenie tematu pracy dyplomowej.

· Studiowanie literatury.

· Indywidualna praca nad poszczególnymi rozdziałami pracy.

· Obrona pracy dyplomowej

X

X

19.

Mgr Kiryło Jacek

Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej. Instytucje administracji finansowej państwa. Organizacje non profit

· Procesy legalizowania i prowadzenia wolnej, regulowanej i reglamentowanej działalności gospodarczej (w tym w obszarach usług finansowych) przez osoby fizyczne i inne uprawnione podmioty.

· Rejestry gospodarcze: CEiIoDG, KRS, RPGN (REGON), rejestry działalnoś regulowanej …. .

· Koncesje i zezwolenia (na działalność bankową, ubezpieczeniową ……..).

· Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

· Warunki prowadzenia działalności gospodarczej związane z: oznaczaniem produktów (m.in. znaki towarowe), bezpieczeństwem produktów, wymaganiami jakościowymi, opakowaniami, ochroną środowiska, uczciwą konkurencją, ochroną konsumentów, opodatkowaniem i inne.

· Działalność gospodarcza osób zagranicznych.

· Działalność gospodarcza Skarbu Państwa.

· Zamówienia publiczne.

· Ustrój, zadania i struktury organów administracji finansowej.

· Ustrój i zadania, sposoby wykonywania i finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

· Działalność gospodarcza gmin, powiatów i województw samorządowych.

· Ustrój, zadania i finansowanie organizacji pozarządowych.

· Korzyści finansowe z prowadzenia działalność pożytku publicznego.

· Działalność gospodarcza organizacji niedochodowych.

Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej. Instytucje administracji finansowej państwa. Organizacje non profit

· Procesy legalizowania i prowadzenia wolnej, regulowanej i reglamentowanej działalności gospodarczej (w tym w obszarach usług finansowych) przez osoby fizyczne i inne uprawnione podmioty.

· Rejestry gospodarcze: CEiIoDG, KRS, RPGN (REGON), rejestry działalnoś regulowanej …. .

· Koncesje i zezwolenia (na działalność bankową, ubezpieczeniową ……..).

· Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

· Warunki prowadzenia działalności gospodarczej związane z: oznaczaniem produktów (m.in. znaki towarowe), bezpieczeństwem produktów, wymaganiami jakościowymi, opakowaniami, ochroną środowiska, uczciwą konkurencją, ochroną konsumentów, opodatkowaniem i inne.

· Działalność gospodarcza osób zagranicznych.

· Działalność gospodarcza Skarbu Państwa.

· Zamówienia publiczne.

· Ustrój, zadania i struktury organów administracji finansowej.

· Ustrój i zadania, sposoby wykonywania i finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

· Działalność gospodarcza gmin, powiatów i województw samorządowych.

· Ustrój, zadania i finansowanie organizacji pozarządowych.

· Korzyści finansowe z prowadzenia działalność pożytku publicznego.

· Działalność gospodarcza organizacji niedochodowych.

Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej. Administracja gospodarcza. Organizacje pozarządowe

· Procesy legalizowania i prowadzenia wolnej, regulowanej i reglamentowanej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i inne uprawnione podmioty.

· Rejestry gospodarcze: CEiIoDG, KRS, RPGN (REGON), rejestry działalności regulowanej.

· Koncesje, zezwolenia i licencje.

· Kwalifikacje zawodowe w działalności gospodarczej.

· Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

· Warunki prowadzenia działalności gospodarczej związane z: oznaczaniem produktów (m.in. znaki towarowe), bezpieczeństwem produktów, wymaganiami jakościowymi, opakowaniami, ochroną środowiska, uczciwą konkurencją, ochroną konsumentów i inne.

· Działalność gospodarcza osób zagranicznych.

· Działalność gospodarcza Skarbu Państwa.

· Ustrój, zadania i struktury organów administracji gospodarczej.

· Ustrój i zadania i sposoby wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego.

· Działalność gospodarcza gmin, powiatów i województw samorządowych.

· Ustrój, zadania, struktury organizacji pozarządowych.

· Działalność pożytku publicznego.

· Działalność gospodarcza organizacji niedochodowych

X

20.

nie

Dr Klimczuk-Kochańska Magdalena

X

X

Działalność projektowa organizacji

· Charakterystyka działalności projektowej organizacji

· Cykl życia projektu

· Zespół projektowy i jego rola w realizacji projektu

· Metody i techniki zarządzania projektem

· Źródła finansowania projektu przez organizację

· Korzyści z działalności projektowej

X

21.

nie

Dr Kuźmińska Anna

X

X

Psychologiczne aspekty zarządzania

Uczestnicy seminarium testować będą hipotezy m.in. związane z:

· konsekwencjami posiadania i dążenia do władzy w różnych grupach zawodowych

· preferencjami dla różnych typów przywództwa oraz konsekwencjami pracy w organizacjach charakteryzujących się różnym typem zarządzania i przywództwa

· konsekwencjami orientacji rynkowej i wspólnotowej dla funkcjonowania jednostek w organizacji.

Zadaniem uczestników seminarium będzie zebranie danych empirycznych testujących wybrane hipotezy korzystając z dobranych do indywidualnych pytań metodologii (wywiad, badania eksperymentalne, badania ankietowe).

Cotygodniowa obecność na seminarium jest obowiązkowa.

Plan seminarium

część 1 – przegląd literatury (+ referowanie anglojęzycznych artykułów naukowych) (październik 2020)

część 2 - przygotowanie koncepcji badań empirycznych (listopad 2020)

część 3 – przeprowadzenie badań (grudzień 2020 – luty 2021)

część 4 – analiza danych (marzec 2021)

część 5 – pisanie pracy (kwiecień – czerwiec 2021)

X

22.

nie

Prof. dr hab. Majchrzycka-Guzowska Alina

X

Podatki, ubezpieczenia, banki, budżet państwa, budżety samorządowe

· podatki (konstrukcje poszczególnych typów podatków, harmonizacja prawa podatkowego, międzynarodowe prawo podatkowe),

· banki (funkcjonowanie banków, czynności bankowe, Narodowy Bank Polski, nadzór bankowy, harmonizacja prawa bankowego),

· ubezpieczenia (system ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia gospodarcze),

· budżet państwa (dochody i wydatki, zadłużenie),

· finanse samorządu terytorialnego (dochody i wydatki, zadłużenie)

X

X

23.

tak

Dr Manikowski Arkadiusz

Wspomaganie zarządzania logistycznego w działalności przedsiębiorstw

· Analiza zagadnień w zakresie logistyki dostaw, produkcji i dystrybucji.

· Implementacja idei zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management- SCM).

· Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie- modele i metody

· Modele i narzędzia ilościowe wspomagające zarządzanie logistycznego, w tym zarządzanie dostawami i dystrybucją.

· Lean Management- korzyści z zastosowań w praktyce działalności przedsiębiorstw

· Prognozowanie popytu dla potrzeb zarządzania logistycznego

· Systemy informatyczne wspomagające logistykę w przedsiębiorstwie

· Zarządzanie marketingowo-logistyczne

Wspomaganie zarządzania logistycznego w działalności przedsiębiorstw

· Analiza zagadnień w zakresie logistyki dostaw, produkcji i dystrybucji.

· Implementacja idei zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management- SCM).

· Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie- modele i metody

· Modele i narzędzia ilościowe wspomagające zarządzanie logistycznego, w tym zarządzanie dostawami i dystrybucją.

· Lean Management- korzyści z zastosowań w praktyce działalności przedsiębiorstw

· Prognozowanie popytu dla potrzeb zarządzania logistycznego

· Systemy informatyczne wspomagające logistykę w przedsiębiorstwie

· Zarządzanie marketingowo-logistyczne

X

Wspomaganie zarządzania logistycznego w działalności przedsiębiorstw

· Analiza zagadnień w zakresie logistyki dostaw, produkcji i dystrybucji.

· Implementacja idei zarządzania łańcuchem dostaw (Supply Chain Management- SCM).

· Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie- modele i metody

· Modele i narzędzia ilościowe wspomagające zarządzanie logistycznego, w tym zarządzanie dostawami i dystrybucją.

· Lean Management- korzyści z zastosowań w praktyce działalności przedsiębiorstw

· Prognozowanie popytu dla potrzeb zarządzania logistycznego

· Systemy informatyczne wspomagające logistykę w przedsiębiorstwie

· Zarządzanie marketingowo-logistyczne

24.

tak

Dr Nałęcz Andrzej

X

X

Administracja publiczna i prawo a zarządzanie sprawami publicznymi i oddziaływanie przez państwo na działalność gospodarczą

Seminarium obejmuje dwa zasadnicze bloki tematyczne:

· prawne i praktyczne aspekty zarządzania sprawami publicznymi oraz

· prawne i praktyczne aspekty oddziaływania przez państwo na działalność gospodarczą.

Ad 1) Przedmiotem zainteresowania będzie rola państwa, działającego poprzez organy administracji publicznej, jako podmiotu zobowiązanego do zaspokajania potrzeb zbiorowych obywateli. Wykorzystując i rozwijając ustalenia nauki administracji, zajmującej się problemami zarządzania publicznego, oraz odwołując się do dorobku nauk prawnych, zwłaszcza w zakresie prawa administracyjnego, będziemy dążyli do ustalenia w jaki sposób państwo i jednostki samorządu terytorialnego powinny ustalać potrzeby zbiorowe oraz pożądane sposoby ich zaspokojenia. Czy miasta powinny usuwać wydeptane na trawnikach ścieżki, czy budować w ich miejscu chodniki? Czy straże miejskie rzeczywiście muszą być nieprzyjazne ludziom? Czy zakazy i ograniczenia działań niepożądanych przez państwo mają szansę być skuteczne? Czy i jak zwiększyć wpływ obywateli na określenie sposobów zaspokojenia potrzeb zbiorowych? To tylko niektóre z pytań, na które będziemy starali się odpowiedzieć.

Ad 2) Przedmiotem zainteresowania będzie rola państwa jako regulatora działalności gospodarczej. Wykorzystując ustalenia nauk prawnych i ekonomicznych będziemy zajmowali się pożądanym zakresem oddziaływania państwa na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Szczególnie pożądane będzie zajmowanie się aktualnymi problemami związanymi z oddziaływaniem prywatnych przedsiębiorców na współczesnego człowieka, zwłaszcza w kontekście jego praw i wolności, w tym w kontekście dostępu do Internetu i korzystania z niego. Czy Facebook powinien odpowiadać za treści publikowane na jego platformie? Czy Facebook i Google chronią dane osobowe zgodnie z prawem unijnym? Jaki jest dopuszczalny zakres zautomatyzowanej inwigilacji człowieka przez przedsiębiorców? To wybrane problemy z zakresu seminarium

X

25.

tak

Dr Niewiadomska Agata

Działalność gospodarcza na rynku międzynarodowym – aspekty finansowe

· Aspekty podatkowe działalności gospodarczej

· Fiskalizacja handlu międzynarodowego

· Fundusze europejskie

· Inwestycje i ich źródła finansowania

· Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa

· Rozwój społeczno-gospodarczy wybranego kraju, regionu

· Integracja gospodarcza

· Międzynarodowa i regionalna polityka handlowa

· Rozwój powiązań handlowych

· Inwestycje międzynarodowe

· Globalizacja działalności gospodarczej

· Know-how na rynku międzynawowym

· Zakładanie działalności gospodarczej

· Źródła finansowania działalności gospodarczej

· Bandwagon efekt

· Aspekty ekonomiczne działalności gospodarczej

· Regulacje prawne działalności gospodarczej

X

Działalność gospodarcza na rynku międzynarodowym

· Rozwój społeczno-gospodarczy wybranego kraju, regionu

· Integracja gospodarcza

· Międzynarodowa i regionalna polityka handlowa

· Rozwój powiązań handlowych

· Inwestycje międzynarodowe

· Globalizacja działalności gospodarczej

· Know-how na rynku międzynawowym

· Zakładanie działalności gospodarczej

· Źródła finansowania działalności gospodarczej

· Bandwagon efekt

· Aspekty ekonomiczne działalności gospodarczej

· Regulacje prawne działalności gospodarczej

X

26.

tak

Dr hab. Niewiadomski Adam

Zarządzanie przestrzenią publiczną – aspekty finansowe, podatkowe i regulacyjne

Tematem seminarium jest szeroko pojęte zarządzanie przestrzenią publiczną poprzez pryzmat aspektów regulacyjnych w działalności gospodarczej oraz problematyka finansowa. Treść seminarium w większości będzie kształtowana według zainteresowania Seminarzystów. Przykładowe zagadnienia poruszane podczas seminarium:

· Gospodarka przestrzenna – podstawowe pojęcia. Funkcje gospodarki przestrzennej dla przedsiębiorców. Finansowanie gospodarki przestrzennej.

· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zakres regulacji i jej znaczenie dla działalności gospodarczej. Źródła finansowania.

· Kompetencje organów administracji publicznej w planowaniu przestrzennym.

· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – uchwalenie i znaczenie dla działalności gospodarczej. Rekompensaty finansowe i renta planistyczna.

· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a proces inwestycyjny.

· Konsekwencje prawne wejścia w życie aktów zagospodarowania przestrzennego – zarządzanie nieruchomością i inwestycją.

· Lokalizacja inwestycji celu publicznego.

· Ustalenie warunków zabudowy – aspekty finansowe.

· Finansowanie planowania przestrzennego.

· Regulacje dotyczące procesu budowalnego w procesie inwestycyjnym

· Aktualne problemy praktyczne oraz finansowe planowania przestrzennego.

Zarządzanie przestrzenią publiczną – aspekty finansowe, podatkowe i regulacyjne

Tematem seminarium jest szeroko pojęte zarządzanie przestrzenią publiczną poprzez pryzmat aspektów regulacyjnych w działalności gospodarczej oraz problematyka finansowa. Treść seminarium w większości będzie kształtowana według zainteresowania Seminarzystów. Przykładowe zagadnienia poruszane podczas seminarium:

· Gospodarka przestrzenna – podstawowe pojęcia. Funkcje gospodarki przestrzennej dla przedsiębiorców. Finansowanie gospodarki przestrzennej.

· Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – zakres regulacji i jej znaczenie dla działalności gospodarczej. Źródła finansowania.

· Kompetencje organów administracji publicznej w planowaniu przestrzennym.

· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – uchwalenie i znaczenie dla działalności gospodarczej. Rekompensaty finansowe i renta planistyczna.

· Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a proces inwestycyjny.

· Konsekwencje prawne wejścia w życie aktów zagospodarowania przestrzennego – zarządzanie nieruchomością i inwestycją.

· Lokalizacja inwestycji celu publicznego.

· Ustalenie warunków zabudowy – aspekty finansowe.

· Finansowanie planowania przestrzennego.

· Regulacje dotyczące procesu budowalnego w procesie inwestycyjnym

· Aktualne problemy praktyczne oraz finansowe planowania przestrzennego.

X

X

27.

nie

Dr Niewińska

Katarzyna

FinTech / Blockchain / Finansowanie na rynku kapitałowym

· FinTech dla B2C

· FinTech dla B2B

· Blockchain

· Kryptowaluty

· Rynek fuzji i przejęć

· Fundusze Private Equity i Venture Capital

· Analiza i konstruowanie portfeli inwestycyjnych

· Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym

· Instrumenty na rynku kasowym

· Instrumenty pochodne

· Wycena instrumentów na rynku kapitałowym

· Funkcjonowanie rynków giełdowych

· Funkcjonowanie rynków pozagiełdowych

· Zarządzanie ryzykiem rynkowym

· Strategie inwestycyjne

· Analiza ryzyka inwestycji

· Analiza ekonomiczno-finansowa spółek publicznych

FinTech / Blockchain / Finansowanie na rynku kapitałowym

· FinTech dla B2C

· FinTech dla B2B

· Blockchain

· Kryptowaluty

· Rynek fuzji i przejęć

· Fundusze Private Equity i Venture Capital

· Analiza i konstruowanie portfeli inwestycyjnych

· Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym

· Instrumenty na rynku kasowym

· Instrumenty pochodne

· Wycena instrumentów na rynku kapitałowym

· Funkcjonowanie rynków giełdowych

· Funkcjonowanie rynków pozagiełdowych

· Zarządzanie ryzykiem rynkowym

· Strategie inwestycyjne

· Analiza ryzyka inwestycji

· Analiza ekonomiczno-finansowa spółek publicznych

X

X

28.

Prof. dr hab. Nowak Alojzy

Instytucje finansowe w warunkach turbulencji gospodarczych

Instytucje finansowe w warunkach turbulencji gospodarczych

X

Megatrendy w gospodarce narodowej

29.

tak

Dr hab. Ochinowski Tomasz

„Co pieniądze robią z ludźmi, a ludzie z pieniędzmi?”

· Pandemia a świat finansów

· Finanse behawioralne i finanse humanistyczne

· Psychologiczne, społeczne i kulturowe funkcje pieniądza w zarządzaniu różnego typu organizacjami i instytucjami. Kapitał ekonomiczny a kapitał ludzki, kulturowy i społeczny.

· Psychospołeczne i kulturowe mechanizmy giełdy i inwestowania, z uwzględnieniem także branży ubezpieczeniowej

· Inteligencja finansowa, emocjonalna i kontekstualna w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa i w rachunkowości. Nowe trendy w płacach. Edukacja finansowa.

· Tradycje w zakresie zarządzania finansami, ubezpieczeń i rachunkowości jako inspiracje do innowacyjnych działań organizacyjnych dziś.

· Finansowe oraz społeczne aspekty ekonomii społecznej oraz innych alternatywnych sposobów rozwijania działalności biznesowej w perspektywie zarządzania humanistycznego

· Patologie w organizacji i zarządzaniu finansami na poziomie globalnym, : psychopatia organizacyjna, narcyzm, mobbing, dyskryminacja, molestowanie, przemoc biurokratyczna, kultowość korporacyjna, finansjalizacja, zanik interakcji kosztem transakcji i sposoby przeciwdziałania

X

Zarządzanie humanistyczne – jak być człowiekiem, a zarazem efektywnie działać w świecie organizacji?

· Istota, praktyka i metody zarządzania humanistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia pandemii

· Zjawisko interregnum we współczesnym zarządzaniu

· Problematyka zarządzania w historii, literaturze pięknej, filmie i scenariuszach gier komputerowych

· Historiografia organizacji: wykorzystywanie doświadczeń z przeszłości do budowania sukcesu biznesowego dziś, ze szczególnym uwzględnieniem zapominanych polskich tradycji organizacyjnych

· Patologie organizacji i w organizacji

· Społeczne kompetencje menedżera

· Kapitał finansowy a kapitał społeczny i kulturowy organizacji

· Stres organizacyjny i budowanie kondycji psychicznej

· „Duchowość” w zarządzaniu

· Rozumiejące wykorzystanie Big Data

· Szkolenia z zakresu „umiejętności miękkich”

X

30.

nie

Prof. dr hab. Olszak Małgorzata

Bankowość - Instrumenty finansowe - Rynek kapitałowy

Zestawienie obszarów badawczych:

1. Bankowość:

a. Uwarunkowania rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce i na świecie

b. Bankowość inwestycyjna – efektywność domów maklerskich

c. Zastosowanie sekurytyzacji w bankowości

- sekurytyzacja na przykładzie wybranych banków

- sekurytyzacja tradycyjna i syntetyczna

d. Zarządzanie ryzykiem bankowym:

- metody zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach (szacowanie PD a poziom

ryzyka, LGD a poziom ryzyka, błędy szacunku parametrów ryzyka)

- metody zarządzania ryzykiem rynkowym [stopy procentowej, walutowym, cen

- instrumentów dłużnych, itp.]

- zarządzanie ryzykiem operacyjnym

- zarządzanie ryzykiem płynności;

- modele scoringowe

- modele ratingowe

- błędy pomiaru ryzyka kredytowego a modele szacowania ryzyka

- finanse behawioralne (błędy poznawcze) a postrzeganie i podejmowanie ryzyka

e. Regulacje ostrożnościowe w działalności banków:

- normy adekwatności kapitałowej (Filar I – minimalne wymogi kapitałowe – wymogi z

tytułu ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego, Filar II –

- badanie i ocena nadzorcza i Filar III – dyscyplina rynkowa) i ich wpływ na podejście

do

- zarządzania ryzykiem kredytowym / rynkowym / operacyjnym;

- instrumenty zapewniające stabilność sektora bankowego;

- funkcja stabilności systemu finansowego i jej uregulowanie w wybranych krajach

- nadzorcza i Filar III – dyscyplina rynkowa) i ich wpływ na podejście do zarządzania

- ryzykiem kredytowym / rynkowym / operacyjnym;

- instrumenty zapewniające stabilność sektora bankowego, polityka makroostrożnościowa i nadzór makroostrożnościowy;

- funkcja stabilności systemu finansowego i jej uregulowanie w wybranych krajach

- cykl finansowy a banki

- cykl finansowy a cykl koniunkturalny – rola nadzoru makroostrożnościowego

- zarządzanie ryzykiem systemowym – wymiar strukturalny (przestrzenny) ryzyka oraz

wymiar cykliczny (czasowy, dynamiczny ) ryzyka

- metody oceny stabilności finansowej

- metody ograniczania ryzyka systemowego (wymiar strukturalny lub cykliczny)

- agencje ratingowe;

- sieć bezpieczeństwa finansowego (safety net)

- ubezpieczenie depozytów i efekty uboczne;

- skuteczność regulacji bankowych;

- niedoskonałości rynku i ich wpływ na ryzyko bankowe;

- kryzysy bankowe i ich przyczyny.

f. System kontroli wewnętrznej w bankach (audyt, compliance) i ich rola w zarządzaniu

ryzykiem banku

g. Karty płatnicze i pieniądz elektroniczny

h. Modele nadzoru nad sektorem bankowym i systemem finansowym – ewolucja i jej

determinanty; metody oceny banków stosowane przez

nadzór bankowy – analiza porównawcza

i. Rynek pośredników kredytowych

j. Konsolidacja i koncentracja usług bankowych a konkurencja w sektorze bankowym

k. Rola banków w rozwoju usług faktoringowych i leasingowych

l. Inny wybrany przez uczestnika seminarium temat

2. Instrumenty finansowe

a. Rynki instrumentów pochodnych, aplikacje i wycena instrumentów pochodnych:

- kontrakty futures, swap, opcje,

- opcje azjatyckie,

- kredytowe instrumenty pochodne,

- ABS, MBS, listy zastawne

- rola instrumentów finansowych w powstawaniu niestabilności finansowej (ryzyka

systemowego)

- rola metod wyceny instrumentów finansowych w zjawisku boomów kredytowych lub

w kształtowaniu się ryzyka systemowego

b. Produkty strukturyzowane – uwarunkowania rozwoju rynku w Polsce i na świecie.

c. Rynek instrumentów powstających w procesie sekurytyzacji tradycyjnej i syntetycznej.

d. Rynek instrumentów dłużnych przedsiębiorstw w Polsce i na świecie.

e. Zastosowania krzywej dochodowości i teorie krzywej dochodowości weryfikacja

3. Rynek kapitałowy

a. Fundusze inwestycyjne – rynek, oferta, funkcje, regulacje

b. Perspektywy rozwoju rynku otwartych funduszy emerytalnych

c. Fundusze nieregulowane

– venture capital,

- private equity,

- hedgingowe

d. Podmioty prowadzące działalność maklerską – ewolucja rynku, wyniki finansowe,

usługi oferowane, perspektywy rozwoju sektora.

e. Znaczenie agencji ratingowych na rynkach kapitałowych

f. Analiza techniczna i jej skuteczność

g. Analiza fundamentalna

h. Efektywność rynków kapitałowych

X

X

X

31.

nie

Dr Pachowski Michał

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analiza sprawozdań finansowych, rynki kapitałowe, wycena i budżetowanie oraz systemy zarządzania jakością, środowiskowe i bezpieczeństwa

· Faktoring, leasing i kredyt jako metody finansowania działalności gospodarczej.

· Alternatywne metody finansowania działalności gospodarczej – sekurytyzacja.

· Analiza sprawozdań finansowych – źródło informacji o kondycji finansowej podmiotów gospodarczych.

· Metody wyceny spółek giełdowych oraz przedsiębiorstw sektora MŚP – podejście klasyczne oraz alternatywne.

· Narzędzia wpierające podejmowanie decyzji przez inwestorów giełdowych.

· Alternatywne metody inwestowania wolnych środków pieniężnych – rynek dzieł sztuki i pochodne.

· Biznes plan jako dokument analityczno-planistyczny określający rozwój przedsiębiorstwa.

· Budżetowanie kapitałowe jako narzędzie wsparcia dla kadry menedżerskiej przy podejmowaniu decyzji strategicznych.

· Systemy zarządzania jakością ISO 9001, środowiskowe ISO 14001, bezpieczeństwa 18001 i pochodne – źródło przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analiza sprawozdań finansowych, rynki kapitałowe, wycena i budżetowanie oraz systemy zarządzania jakością, środowiskowe i bezpieczeństwa

· Faktoring, leasing i kredyt jako metody finansowania działalności gospodarczej.

· Alternatywne metody finansowania działalności gospodarczej – sekurytyzacja.

· Analiza sprawozdań finansowych – źródło informacji o kondycji finansowej podmiotów gospodarczych.

· Metody wyceny spółek giełdowych oraz przedsiębiorstw sektora MŚP – podejście klasyczne oraz alternatywne.

· Narzędzia wpierające podejmowanie decyzji przez inwestorów giełdowych.

· Alternatywne metody inwestowania wolnych środków pieniężnych – rynek dzieł sztuki i pochodne.

· Biznes plan jako dokument analityczno-planistyczny określający rozwój przedsiębiorstwa.

· Budżetowanie kapitałowe jako narzędzie wsparcia dla kadry menedżerskiej przy podejmowaniu decyzji strategicznych.

· Systemy zarządzania jakością ISO 9001, środowiskowe ISO 14001, bezpieczeństwa 18001 i pochodne – źródło przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, analiza sprawozdań finansowych, rynki kapitałowe, wycena i budżetowanie oraz systemy zarządzania jakością, środowiskowe i bezpieczeństwa

· Faktoring, leasing i kredyt jako metody finansowania działalności gospodarczej.

· Alternatywne metody finansowania działalności gospodarczej – sekurytyzacja.

· Analiza sprawozdań finansowych – źródło informacji o kondycji finansowej podmiotów gospodarczych.

· Metody wyceny spółek giełdowych oraz przedsiębiorstw sektora MŚP – podejście klasyczne oraz alternatywne.

· Narzędzia wpierające podejmowanie decyzji przez inwestorów giełdowych.

· Alternatywne metody inwestowania wolnych środków pieniężnych – rynek dzieł sztuki i pochodne.

· Biznes plan jako dokument analityczno-planistyczny określający rozwój przedsiębiorstwa.

· Budżetowanie kapitałowe jako narzędzie wsparcia dla kadry menedżerskiej przy podejmowaniu decyzji strategicznych.

· Systemy zarządzania jakością ISO 9001, środowiskowe ISO 14001, bezpieczeństwa 18001 i pochodne – źródło przewagi konkurencyjnej na rynku.

X

32.

tak

Dr hab. Pasieczny Jacek

X

X

Zarządzanie firmą i zarządzanie publiczne

· Systemy motywacyjne w firmach

· Kryzys i zarządzanie w warunkach kryzysu

· Restrukturyzacja i zmiany organizacyjne przedsiębiorstw

· Techniki wprowadzania zmian: reengineering, benchmarking, outsourcing, outplacement

· Problemy ekspansji firm

· Rozwój małych przedsiębiorstw

· Patologie i dysfunkcje zarządzania

· Strategie rozwoju gmin i regionów

· Organizacje (firmy, urzędy) uczące się

· Bariery rozwoju regionów

Zarządzanie firmą i zarządzanie publiczne

· Systemy motywacyjne w firmach

· Kryzys i zarządzanie w warunkach kryzysu

· Restrukturyzacja i zmiany organizacyjne przedsiębiorstw

· Techniki wprowadzania zmian: reengineering, benchmarking, outsourcing, outplacement

· Problemy ekspansji firm

· Rozwój małych przedsiębiorstw

· Patologie i dysfunkcje zarządzania

· Strategie rozwoju gmin i regionów

· Organizacje (firmy, urzędy) uczące się

· Bariery rozwoju regionów

33.

tak

Prof. dr hab. Patulski Andrzej

Prawno-organizacyjne i społeczno-ekonomiczne wyzwania współczesnego rynku pracy

· Różnorodne formy zatrudniania na polskim rynku pracy (pracownicze i niepracownicze, samozatrudnienie, „umowy śmieciowe”, staże i praktyki absolwenckie, outsourcing i offshoring)

· Optymalne formy zatrudniania z punktu widzenia kosztów pracy

· Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą (systemy motywacyjne materialne i pozamaterialne)

· Ochrona rodzicielstwa (ochrona pracownic w ciąży, urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze)

· Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

· Monitoring a ochrona danych osobowych i prawa pracownika do prywatności (granice monitoringu, najczęstsze formy monitoringu i ich dopuszczalność w prawie polskim i europejskim)

· Koncepcje polityki rynku pracy we współczesnym świecie (model europejski a model amerykański)

X

Prawno-organizacyjne i społeczno-ekonomiczne wyzwania współczesnego rynku pracy

· Różnorodne formy zatrudniania na polskim rynku pracy (pracownicze i niepracownicze, samozatrudnienie, „umowy śmieciowe”, staże i praktyki absolwenckie, outsourcing i offshoring)

· Typowe i nietypowe formy zatrudnienia w Polsce

· Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą (systemy motywacyjne materialne i pozamaterialne)

· Ochrona rodzicielstwa (ochrona pracownic w ciąży, urlopy macierzyńskie, rodzicielskie, wychowawcze)

· Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi (wewnętrzna polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna w firmie)

· Monitoring a ochrona danych osobowych i prawa pracownika do prywatności (granice monitoringu, najczęstsze formy monitoringu i ich dopuszczalność w prawie polskim i europejskim)

· Zarządzanie czasem pracy i urlopami

X

34.

Dr hab. Pawłowska Anna

X

X

Zarządzanie ludźmi we współczesnej organizacji

· Metodologia badań społecznych.

· Dział personalny jako biznes partner.

· Strategie personalne

· Elastyczne zarządzanie ludźmi

· Kontrakt psychologiczny relacyjny a transakcyjny

· Rozwój zawodowy pracowników

· Dobór pracowników

· System ocen pracowników

· System wynagrodzeń

· Szkolenia i pomiar ich efektywności

· Stres, wypalenie zawodowe i pracoholizm

X

35.

tak

Prof. dr hab. Piątek Stanisław

Regulacja i funkcjonowanie Internetu, mediów i ochrony danych osobowych. Aspekty prawno-ekonomiczne i finansowe

· Reklama, sponsoring, lokowanie produktów i telesprzedaż w mediach

· Ochrona danych osobowych i prywatności. Stosowanie RODO

· Świadczenie usług internetowych, w tym społecznościowych i audiowizualnych

· Regulacja rynków internetowych, medialnych i telekomunikacyjnych

· Warunki realizacji transakcji drogą elektroniczną

· Funkcjonowanie e-Administracji

X

Regulacja i funkcjonowanie Internetu, mediów i ochrony danych osobowych. Aspekty prawno-ekonomiczne i finansowe

· Reklama, sponsoring, lokowanie produktów i telesprzedaż w mediach

· Ochrona danych osobowych i prywatności. Stosowanie RODO

· Świadczenie usług internetowych, w tym społecznościowych i audiowizualnych

· Regulacja rynków internetowych, medialnych i telekomunikacyjnych

· Warunki realizacji transakcji drogą elektroniczną

· Funkcjonowanie e-Administracji

Regulacja i funkcjonowanie Internetu, mediów i ochrony danych osobowych. Aspekty prawno-ekonomiczne i finansowe

· Reklama, sponsoring, lokowanie produktów i telesprzedaż w mediach

· Ochrona danych osobowych i prywatności. Stosowanie RODO

· Świadczenie usług internetowych, w tym społecznościowych i audiowizualnych

· Regulacja rynków internetowych, medialnych i telekomunikacyjnych

· Warunki realizacji transakcji drogą elektroniczną

· Funkcjonowanie e-Administracji

36.

tak

Doc. dr Pietrusińska Ewa

X

Przedsiębiorca w teorii i praktyce

· Rodzaje przedsiębiorców

· Wybór formy organizacyjno prawnej

· Finansowanie przedsiębiorcy

· Odpowiedzialność przedsiębiorcy

· Umowy zawierane przez przedsiębiorcę

· Standardy dobrych praktyk

· Znaczenie giełdy dla rozwoju przedsiębiorstw

· Zarządzanie przedsiębiorstwem

X

Przedsiębiorca w teorii i praktyce

· Rodzaje przedsiębiorców

· Wybór formy organizacyjno prawnej

· Finansowanie przedsiębiorcy

· Odpowiedzialność przedsiębiorcy

· Umowy zawierane przez przedsiębiorcę

· Standardy dobrych praktyk

· Znaczenie giełdy dla rozwoju przedsiębiorstw

· Zarządzanie przedsiębiorstwem

37.

tak

Doc. dr Pietrusiński Robert

Przedsiębiorca i jego otoczenie

· Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

· Umowy zawierane przez przedsiębiorcę

· Konkurencja przedsiębiorcy

· Finansowanie przedsiębiorcy

· Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie

· Działalność hotelarska i turystyczna

· Organizowanie eventów

· Odpowiedzialność społeczna

· Zarzadzanie przedsiębiorstwem

X

X

38.

tak

Mgr Podstawka Krzysztof

Metody marketingu, promocji i sprzedaży w praktyce wybranej polskiej firmy sektora finansów i ubezpieczeń

· Strategie marketingowe firmy usług bankowych/ubezpieczeniowych

· Strategie sprzedaży firmy usług bankowych/ubezpieczeniowych

· Strategia i techniki komunikacji marketingowej/promocji

· Kampanie promocyjne w zakresie wybranych form promocji

· Zmiany w systemach dystrybucji, sprzedaży i obsługi bezpośredniej

· Metody pracy sprzedawców/specjalistów obsługi bezpośredniej

· Systemy organizacji i zarządzania sprzedawcami/specjalistami obsługi bezpośredniej

· Metody pozyskiwania nowych klientów

· Techniki marketingu utrzymania dotychczasowych klientów

· Wprowadzanie nowych produktów i zarządzanie portfelem produktów finansowych

· Badania i analizy marketingowe

X

Metody marketingu, promocji i sprzedaży w praktyce wybranej polskiej firmy

· Strategie marketingowe firmy

· Strategie sprzedaży

· Strategia i techniki komunikacji marketingowej/promocji

· Kampanie promocyjne w zakresie wybranych form promocji

· Zmiany w systemach dystrybucji i sprzedaży

· Metody pracy sprzedawców/specjalistów obsługi bezpośredniej

· Systemy organizacji i zarządzania sprzedawcami/specjalistami obsługi bezpośredniej

· Metody pozyskiwania nowych klientów

· Techniki marketingu utrzymania dotychczasowych klientów

· Wprowadzanie nowych produktów i zarządzanie portfelem produktów

· Badania i analizy marketingowe

X

39.

nie

Dr hab. Postuła Agnieszka

X

X

Kultura organizacji

· Metody wykorzystywane w badaniach organizacji (wywiady, obserwacje, analiza dokumentów)

· Organizacje, które można badać (sektor publiczny, prywatny, organizacje pozarządowe)

· Zasady prowadzenia badań (wskazówki techniczne dla seminarzystów)

X

40.

Doc. dr Rak Jan

X

Finanse, rachunkowość, rynki finansowe

Zagadnienia związane z

· funkcjonowaniem przedsiębiorstw w sferze kształtowania pozycji finansowej,

· funkcjonowaniem grup kapitałowych,

· rachunkowością przedsiębiorstw oraz grup kapitałowych,

· rachunkiem kosztów i zarządzaniem kosztami w przedsiębiorstwach,

· wyborem form opodatkowania w działalności gospodarczej.

W zakresie rynków finansowych

· funkcjonowanie giełdy, funduszy inwestycyjnych i banków,

· problematyka fuzji i przejęć,

· wyceny przedsiębiorstw dla celów ich łączenia,

· konstrukcje instrumentów finansowych na giełdzie i w obrocie pozagiełdowym,

· ujęcie instrumentów w księgach rachunkowych i rozliczenia podatkowe związane z instrumentami pochodnymi,

· wycena instrumentów finansowych.

X

X

41.

nie

Dr Rutkowski Andrzej

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

· Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

· Analiza i zarządzanie płynnością.

· Wybór źródeł finansowania (kredyt bankowy, leasing,. )

· Venture capital jako źródło finansowania.

· Rynek kapitałowy a przedsiębiorstwo.

· Procesy fuzji i przejęć, wspólne przedsięwzięcia.

· Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie.

· Ocena przedsięwzięć rozwojowych.

· Projektowanie procesów restrukturyzacji kapitałowej.

· Wycena przedsiębiorstw

· Opcje rzeczywiste w przediębiorstwie

X

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

· Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

· Analiza i zarządzanie płynnością.

· Wybór źródeł finansowania (kredyt bankowy, leasing,. )

· Venture capital jako źródło finansowania.

· Rynek kapitałowy a przedsiębiorstwo.

· Procesy fuzji i przejęć, wspólne przedsięwzięcia.

· Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie.

· Ocena przedsięwzięć rozwojowych.

· Projektowanie procesów restrukturyzacji kapitałowej.

· Wycena przedsiębiorstw

· Opcje rzeczywiste w przediębiorstwie

X

42.

nie

Dr hab. Skorek Monika

X

X

Zarządzanie marką

Wprowadzenie do pisania pracy licencjackiej

· Istota pracy licencjackiej

· Zasady pisania pracy licencjackiej

· Harmonogram współpracy

· Wymogi formalne prac dyplomowych

Zagadnienia merytoryczne

· Kreacja marki

· Wizerunek – Tożsamość marki

· Koncept strategiczny marki

· Rynkowe zachowania nabywców marek

· Badania marketingowe marki

· Zarządzanie marką w czasie

· Marki dystrybutorów

· Marki miast i regionów

· Strategie markowania produktów

· Architektura marki

· Wspólnota wokół marki

X

43.

tak

Doc. dr Skrzypczak Zofia

Źródła i sposoby finansowania ochrony zdrowia w Polsce i innych

krajach UE. Rynek leków i usług medycznych

· Finansowanie publiczne i prywatne ochrony zdrowia

· Zasoby w polskim systemie ochrony zdrowia (ludzkie, rzeczowe, finansowe)

· Polski system ochrony zdrowia na tle innych krajów – analiza komparatywna

· Prywatne ubezpieczenia zdrowotne i ich rola w finansowaniu opieki medycznej w Polsce i innych krajach UE

· Badania budżetów gospodarstw domowych jako źródło informacji o wydatkach na zdrowie

· Rynek leków w Polsce i na świecie. Znaczenie refundacji leków

· Rynek usług medycznych w Polsce

Źródła i sposoby finansowania ochrony zdrowia w Polsce i innych

krajach UE. Rynek leków i usług medycznych

· Finansowanie publiczne i prywatne ochrony zdrowia

· Zasoby w polskim systemie ochrony zdrowia (ludzkie, rzeczowe, finansowe)

· Polski system ochrony zdrowia na tle innych krajów – analiza komparatywna

· Prywatne ubezpieczenia zdrowotne i ich rola w finansowaniu opieki medycznej w Polsce i innych krajach UE

· Badania budżetów gospodarstw domowych jako źródło informacji o wydatkach na zdrowie

· Rynek leków w Polsce i na świecie. Znaczenie refundacji leków

· Rynek usług medycznych w Polsce

X

Zachowania nabywców na rynkach dóbr i usług konsumpcyjnych.

Funkcjonowanie rynku leków i usług medycznych

· Determinanty popytu na rynkach artykułów konsumpcyjnych

· Badania budżetów gospodarstw domowych jako źródło informacji o wydatkach na dobra i usługi konsumpcyjne

· Rynek leków w Polsce i na świecie (leki Rx, leki OTC)

· Rola refundacji leków

· Rynek usług medycznych

· Prywatne ubezpieczenia zdrowotne i ich znaczenie dla rynku usług medycznych

44.

tak

Prof. dr hab. Skuza Sebastian

Analiza otocznia rynków/instytucji finansowych (bankowych i kapitałowych) oraz systemu/instytucji finansów publicznych

X

X

X

45.

nie

Doc. dr Sokół Piotr

Uwarunkowania finansowo-prawne działalności przedsiębiorców

· Przedsiębiorca a system danin i środków publicznych (podatki, cła, opłaty i inne obciążenia fiskalne, dotacje publiczne, środki z Unii Europejskiej, programy pomocowe i in.)

· Podatki jako dochód budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego

· Organizacja administracji skarbowej

· Formy opodatkowania dochodu w działalności gospodarczej: ryczałty i zasady ogólne – opodatkowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

· Konstrukcja podatku od towarów i usług (VAT)

· Opodatkowanie majątku przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

· Wynik finansowy w podatkach i rachunkowości

· Przedsiębiorca a system bankowy (kredyty i rachunki bankowe, kredyty a sektor małych i średnich przedsiębiorstw)

· Przedsiębiorca a system ubezpieczeń gospodarczych

· Przedsiębiorca a możliwości finansowania (źródła finansowania: leasing, franczyza, faktoring i in.)

Uwarunkowania finansowo-prawne działalności przedsiębiorców

· Przedsiębiorca a system danin i środków publicznych (podatki, cła, opłaty i inne obciążenia fiskalne, dotacje publiczne, środki z Unii Europejskiej, programy pomocowe i in.)

· Podatki jako dochód budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego

· Organizacja administracji skarbowej

· Formy opodatkowania dochodu w działalności gospodarczej: ryczałty i zasady ogólne – opodatkowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw

· Konstrukcja podatku od towarów i usług (VAT)

· Opodatkowanie majątku przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

· Wynik finansowy w podatkach i rachunkowości

· Przedsiębiorca a system bankowy (kredyty i rachunki bankowe, kredyty a sektor małych i średnich przedsiębiorstw)

· Przedsiębiorca a system ubezpieczeń gospodarczych

Przedsiębiorca a możliwości finansowania (źródła finansowania: leasing, franczyza, faktoring i in.)

X

X

46.

nie

Mgr Sokół Romana

Instytucje i mechanizmy funkcjonowania sektora finansów publicznych

· Organizacja systemu jednostek sektora finansów publicznych

· Formy jednostek sektora finansów publicznych finansowanych metodą brutto

· Formy jednostek sektora finansów publicznych finansowanych metodą netto

· Procedura budżetowa

· Dochodyi wydatki budżetu państwa

· Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego

· Dotacje i subwencja ogólna jako dochody samorządu terytorialnego

· Stabilizacyjna reguła wydatkowa w budżecie państwa

· Indywidualny wskaźnik zadłużenia w jednostkach samorządu terytorialnego

· Procedury ostrożnościowe i sanacyjne w sektorze finansów publicznych

X

X

X

47.

nie

Dr Spik Aleksandra

X

X

Człowiek w organizacji - zachowania, postawy, motywacje

· zachowania organizacyjne w tym zachowania wykraczające poza rolę w organizacji, zachowania obywatelskie w organizacji, zachowania przeciwproduktywne;

· postawy wobec pracy (satysfakcja z pracy, zaangażowanie organizacyjne);

· motywacja, poczucie sensu w pracy;

· wypalenie zawodowe, work-life balance;

· cele zawodowe, planowanie scieżki kariery

· czynniki wpływające na dobrostan psychiczny ludzi w organizacjach.

X

48.

Dr Sroka Iwona

X

Giełda i rynek kapitałowy; procesy, instrumenty, organizacja rynku, corporate governance

Giełda i rynek kapitałowy; procesy, instrumenty, organizacja rynku, corporate governance

Giełda i rynek kapitałowy; procesy, instrumenty, organizacja rynku, corporate governance

49.

tak

Doc. dr Szałański Mariusz

Przedsiębiorstwo na rynku nowoczesnych usług bankowych i finansowych

1. Nowoczesne usługi bankowe i finansowe dla przedsiębiorstw

2. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w działalności przedsiębiorstw- Business Intelligence (BI)-

3. Deep learning, algorytmy genetyczne, logika rozmyta w biznesie

4. Start-upy w zakresie AI.

5. Wykorzystanie programu R w biznesie

Przedsiębiorstwo na rynku nowoczesnych usług bankowych i finansowych

1. Nowoczesne usługi bankowe i finansowe dla przedsiębiorstw

2. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w działalności przedsiębiorstw- Business Intelligence (BI)-

3. Deep learning, algorytmy genetyczne, logika rozmyta w biznesie

4. Start-upy w zakresie AI.

5. Wykorzystanie programu R w biznesie

X

X

50.

tak

Prof. dr hab. Szpringer Włodzimierz

X

E-biznes i e-finanse. Ekonomia a regulacja

· Nowe regulacje rynku finansowego a przekształcenia modeli biznesowych

· Rynek usług cyfrowych - ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,

· Rynek usług cyfrowych - współpraca a konkurencja

· Innowacyjne instrumenty płatności, pieniądz elektroniczny, PSD2 (open banking)

· Technologia rozproszonego rejestru (blockchain) a jej zastosowania,

· Kryptowaluty, kryptoaktywa, tokenizacja, ICO, STO

· Fintech – bigtech (techfin) a banki.

· Finanse alternatywne (shadow banking)

· Biznes cyfrowy - cyberbezpieczeństwo a ochrona prywatności i konsumenta

E-biznes i e-finanse. Ekonomia a regulacja

· Nowe regulacje rynku finansowego a przekształcenia modeli biznesowych

· Rynek usług cyfrowych - ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,

· Rynek usług cyfrowych - współpraca a konkurencja

· Innowacyjne instrumenty płatności, pieniądz elektroniczny, PSD2 (open banking)

· Technologia rozproszonego rejestru (blockchain) a jej zastosowania,

· Kryptowaluty, kryptoaktywa, tokenizacja, ICO, STO

· Fintech – bigtech (techfin) a banki.

· Finanse alternatywne (shadow banking)

· Biznes cyfrowy - cyberbezpieczeństwo a ochrona prywatności i konsumenta

E-biznes i e-finanse. Ekonomia a regulacja

· Nowe regulacje rynku finansowego a przekształcenia modeli biznesowych

· Rynek usług cyfrowych - ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,

· Rynek usług cyfrowych - współpraca a konkurencja

· Innowacyjne instrumenty płatności, pieniądz elektroniczny, PSD2 (open banking)

· Technologia rozproszonego rejestru (blockchain) a jej zastosowania,

· Kryptowaluty, kryptoaktywa, tokenizacja, ICO, STO

· Fintech – bigtech (techfin) a banki.

· Finanse alternatywne (shadow banking)

· Biznes cyfrowy - cyberbezpieczeństwo a ochrona prywatności i konsumenta

51.

nie

Dr Ścibor-Rylski Michał

X

X

Zaawansowane techniki jakościowe w nowoczesnych badaniach marketingowych

Jakościowe badania marketingowe wykorzystują wiele różnych narzędzi ułatwiających poznanie opinii i postaw konsumentów, do których nie da się dotrzeć używając standardowych pytań i opierając się na analizie metod deklaratywnych. Są to techniki projekcyjne wykorzystujące często grywalizację, która zwiększa zaangażowanie i satysfakcję z uczestnictwa. Seminarium ma na celu weryfikację skuteczności wybranych narzędzi lub stworzenie i walidację nowego narzędzia – na przykład gry do badania wybranych aspektów tożsamości marki. Możliwe jest również przeprowadzenie badań jakościowych w celu:

• analizy wizerunku wybranej marki w jej otoczeniu konkurencyjnym – na przykład w ujęciu archetypicznym.

• analizy potrzeb konsumentów związanych z wybraną kategorią w oparciu o któryś ze znanych modeli (np. Needscope), a także w odniesieniu do teorii metafor głębokich (Zaltmana)

Jakościowe techniki badawcze to temat preferowany – dopuszczam jednak możliwość zajęcia się dowolnym, ciekawym tematem z zakresu marketingu.

Zaawansowane techniki jakościowe w nowoczesnych badaniach marketingowych

Jakościowe badania marketingowe wykorzystują wiele różnych narzędzi ułatwiających poznanie opinii i postaw konsumentów, do których nie da się dotrzeć używając standardowych pytań i opierając się na analizie metod deklaratywnych. Są to techniki projekcyjne wykorzystujące często grywalizację, która zwiększa zaangażowanie i satysfakcję z uczestnictwa. Seminarium ma na celu weryfikację skuteczności wybranych narzędzi lub stworzenie i walidację nowego narzędzia – na przykład gry do badania wybranych aspektów tożsamości marki. Możliwe jest również przeprowadzenie badań jakościowych w celu:

• analizy wizerunku wybranej marki w jej otoczeniu konkurencyjnym – na przykład w ujęciu archetypicznym.

• analizy potrzeb konsumentów związanych z wybraną kategorią w oparciu o któryś ze znanych modeli (np. Needscope), a także w odniesieniu do teorii metafor głębokich (Zaltmana)

Jakościowe techniki badawcze to temat preferowany – dopuszczam jednak możliwość zajęcia się dowolnym, ciekawym tematem z zakresu marketingu.

52.

Dr Tchorek Grzegorz

Źródła i konsekwencje globalnego kryzysu finansowego. Wnioski dla UE i Polski

· Globalizacja i integracja rynków finansowych

· Rynek walutowy i kursy walutowe

· Rola tzw. Globalnych Łańcuchów Dostaw (Global Value Chains – GVC) w procesie globalizacji

· Integracja bankowego i anglosaskiego modelu finansowego

· Struktura rynku finansowego w UE

· Integracja rynków finansowych w strefie euro przed kryzysem i jego fragmentacja w trakcie kryzysu – szanse i zagrożenia

· Przemiany w Międzynarodowym Systemie Finansowym oraz kluczowe waluty międzynarodowe – dolar czy euro pieniądzem przyszłości ?

· Przyszłość jednej waluty i droga Polski do strefy euro – czy strefa euro się rozpadnie?

· Jaki kształt przybierze unia bankowa w UE ?

· Optymalny model sektora finansowego i bankowego w nowych krajach członkowskich UE

· Rola Chin i krajów rozwijających się w globalnym rynku finansowym

Źródła i konsekwencje globalnego kryzysu finansowego. Wnioski dla UE i Polski

· Globalizacja i integracja rynków finansowych

· Rynek walutowy i kursy walutowe

· Rola tzw. Globalnych Łańcuchów Dostaw (Global Value Chains – GVC) w procesie globalizacji

· Integracja bankowego i anglosaskiego modelu finansowego

· Struktura rynku finansowego w UE

· Integracja rynków finansowych w strefie euro przed kryzysem i jego fragmentacja w trakcie kryzysu – szanse i zagrożenia

· Przemiany w Międzynarodowym Systemie Finansowym oraz kluczowe waluty międzynarodowe – dolar czy euro pieniądzem przyszłości ?

· Przyszłość jednej waluty i droga Polski do strefy euro – czy strefa euro się rozpadnie?

· Jaki kształt przybierze unia bankowa w UE ?

· Optymalny model sektora finansowego i bankowego w nowych krajach członkowskich UE

· Rola Chin i krajów rozwijających się w globalnym rynku finansowym

X

Konkurencyjność, innowacyjność i umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw. Wyzwania integracji europejskiej i globalizacji

· Czynniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w ujęciu zarządzania i ekonomii

· Wymiary konkurencyjności przedsiębiorstwa

· Konkurencyjność a umiędzynarodowienie i strategia przedsiębiorstwa

· Co to są tzw. Globalne Łańcuchy Dostaw (Global Value Chains – GVC) i w jakich przemysłach dominują ?

· Modele umiędzynarodowienia z perspektywy nauk o zarządzaniu i nauk ekonomicznych

· Dlaczego eksporterzy to tzw. ekstraklasa przedsiębiorstw ?

· Formy finansowania, startupy, Crowdfunding,

· Ekspansja polskich przedsiębiorstw w postaci Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych

· Rola UE, strefy euro i globalizacji w umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw

· Dobre wzorce w zakresie umiędzynarodowienia na świecie.

· Przykłady sukcesów polskich firm na rynkach zagranicznych: Fakro, Solaris, Maspex. Etc.

53.

nie

Prof. dr hab. Trojanowski Mariusz

X

X

Marketing

· Zasady marketingu

· Orientacja marketingowa

· Segmentacja nabywców

· Indywidualizacja marketingu

· Pozycjonowanie marki

· Konstruowanie marketing-mix

· Decyzje marketingowe odnoszące się do produktu

· Decyzje dystrybucyjne

· Komunikacja marketingowa – istota i formy

· Reklama

· Komunikacja w mediach społecznościowych

· Merchandising i komunikacja w punktach sprzedaży

· Zachowania zakupowe konsumentów

X

54.

nie

Dr Trzpioła Katarzyna

Rachunkowość przedsiębiorstwa i organizacji non profit – wybrane zagadnienia

· Zasady rachunkowości

· Ujmowanie w księgach rachunkowych wybranych operacji gospodarczych w tym z uwzględnieniem skutków podatkowych

· Sprawozdawczość finansowa firm i NGO

· Sprawozdania merytoryczne jako źródło informacji o działalności podmiotu

Rachunkowość przedsiębiorstwa i organizacji non profit – wybrane zagadnienia

· Zasady rachunkowości

· Ujmowanie w księgach rachunkowych wybranych operacji gospodarczych w tym z uwzględnieniem skutków podatkowych

· Sprawozdawczość finansowa firm i NGO

· Sprawozdania merytoryczne jako źródło informacji o działalności podmiot

Wykorzystanie informacji z rachunkowości w zarzadzaniu

· Rachunkowość jako system informacyjny

· Relacje księgowość zarząd/ kierownik jednostki – kto za co odpowiada i jak się mogą wspierać..

· Ewidencje księgowe – wybór i optymalizacja

· Sprawozdawczość finansowa firm i NGO – wykorzystanie w procesach decyzyjnych

· Decyzje zarządcze a informacje z rachunkowości – wybrane problemy

X

55.

tak

Prof. dr hab. Turyna Jan

Rachunkowość organizacji gospodarczych

Rachunkowość organizacji gospodarczych

X

X

56.

tak

Prof. dr hab. Wiatrak Andrzej

Finansowe aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego

· Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz polityka finansowa gmin, powiatów i województw;

· Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju lokalnego i regionalnego

· Inwestycje lokalne i regionalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego;

· Fundusze Unii Europejskiej i ich rola w rozwoju lokalnym i regionalnym;

· Finansowe aspekty przygotowania i realizacji projektów (społecznych, gospodarczych, środowiskowych itp.) w skali lokalnej i regionalnej;

· Pozyskiwanie inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych (w tym zagranicznych) do realizacji przedsięwzięć w skali lokalnej i regionalnej;

· Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej;

· Finansowanie działań z zakresu rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska w skali lokalnej i regionalnej;

· Finansowanie rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki (np. infrastruktury, usług, turystyki, przemysłu, agrobiznesu itp.) w skali lokalnej i regionalnej.

Finansowe aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego

· Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz polityka finansowa gmin, powiatów i województw;

· Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju lokalnego i regionalnego

· Inwestycje lokalne i regionalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego;

· Fundusze Unii Europejskiej i ich rola w rozwoju lokalnym i regionalnym;

· Finansowe aspekty przygotowania i realizacji projektów (społecznych, gospodarczych, środowiskowych itp.) w skali lokalnej i regionalnej;

· Pozyskiwanie inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych (w tym zagranicznych) do realizacji przedsięwzięć w skali lokalnej i regionalnej;

· Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej;

· Finansowanie działań z zakresu rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska w skali lokalnej i regionalnej;

· Finansowanie rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki (np. infrastruktury, usług, turystyki, przemysłu, agrobiznesu itp.) w skali lokalnej i regionalnej.

Zarządzanie organizacjami

· Organizacyjne struktury – na przykładzie firmy (rodzinnej, małej, średniej i dużej), organizacji publicznej i społecznej.

· Rola menedżerów w wyborze struktur organizacyjnych i metod zarządzania, w tym sylwetka kierownika.

· Formy zorganizowania organizacji: organizacja sieciowa, wirtualna, fraktalna, ucząca się itp.;

· Zarządzanie organizacją publiczną, zarządzanie organizacją społeczną

· Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, strategie rozwoju turystyki, strategie rozwoju sportu itp.;

· Zarządzanie procesami i jakością..., Zarządzanie wiedzą..., Zarządzanie przez kompetencje..., Zarządzanie czasem..., Zarządzanie przez partycypację..., Zarządzanie przez komunikowanie... itp (na przykładzie.....);

· Metody zarządzania organizacją (np. benchmarking, outsourcing, lean management, outplacement, reengineering, zrównoważona karta wyników, łańcuch wartości, wartość dla klienta, wartość dla firmy itp.;

· Zarządzanie w turystyce; Zarządzanie przedsięwzięciami i organizacjami turystycznymi itp.

X

57.

Dr Wilczak Agnieszka

Marketing w sektorze usług finansowych

· Marketingowa specyfika usług finansowych

· Rola, budowanie i zarządzanie marką w usługach finansowych

· Wykorzystanie mediów społecznościowych w sektorze usług finansowych

· Klient na rynku usług finansowych

· Komunikacja marketingowa na przykładzie banków

· Identyfikacja wizualna banków

· Rebranding banków i firm ubezpieczeniowych – przyczyny i skutki

· Nowoczesne formy produktów bankowych

· Innowacje w sektorze finansowym

X

X

X

58.

tak

Prof. dr hab. Winkler-Drews Tadeusz

Finanse

· rynki finansowe (struktura, mechanizmy, koniunktury),

· instytucje finansowe (banki, fundusze, giełdy…),

· instrumenty finansowe,

· strategie finansowe

Specyfika pracy licencjackiej

· Wybór tematyki pracy

· Dobór bibliografii

· Konstrukcja pracy licencjackiej

· Określenie celu i formułowanie tytułu

· Redagowanie

Finanse

· rynki finansowe (struktura, mechanizmy, koniunktury),

· instytucje finansowe (banki, fundusze, giełdy…),

· instrumenty finansowe,

· strategie finansowe

Specyfika pracy licencjackiej

· Wybór tematyki pracy

· Dobór bibliografii

· Konstrukcja pracy licencjackiej

· Określen