logistyka ii stopnia niestacjonarne

of 210/210
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia niestacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013

Post on 11-Jan-2017

236 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIWERSYTET SZCZECISKI

  WYDZIA ZARZDZANIA I EKONOMIKI USUG

  MODUY KSZTACENIA

  SYLABUSY

  KIERUNEK STUDIW

  LOGISTYKA

  Stopie II

  Studia magisterskie

  Studia niestacjonarne

  ROK AKADEMICKI 2012/2013

 • PROGRAM STUDIW

  Logistyka, studia II stopnia, niestacjonarne

  Semestr I E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Zarzdzanie logistyczne E 8 18 18 -

  Zarzdzanie projektem zo 4 12 18 -

  Rynek kapitaowy zo 4 12 12 -

  Kreatywno i innowacje zo 5 12 18 -

  Prawo pracy E 4 12 - -

  Rachunek ekonomiczny w acuchu logistycznym E 5 12 12 -

  Semestr II E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Zarzdzanie strategiczne E 4 15 15 -

  Badania operacyjne i teoria optymalizacji E 5 15 - 15

  Rachunek kosztw dziaa logistycznych zo 3 12 21 -

  Projektowanie systemw i procesw logistycznych E 5 12 24 -

  Informatyka w logistyce zo 2 - - 18

  Logistyka midzynarodowa E 5 12 21 -

  Seminarium magisterskie z 6 - - 18

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Marketing usug logistycznych zo 3 15 15 -

  Seminarium magisterskie z 6 - - 18

  Zarzdzanie zasobami ludzkimi E 4 12 12 -

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Ubezpieczenia w logistyce zo 3 12 12 -

  Seminarium magisterskie zo 8 - - 18

  Badania marketingowe zo 3 12 12 -

  SPECJALNO: Systemy transportowe i logistyczne

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Transport ldowy w systemach logistycznych E 6 12 12 -

  Polityka transportowa Unii Europejskiej E 6 12 12 -

  Integracja i koordynacja w systemach logistycznych E 5 12 12 -

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Transport wodny w systemach logistycznych E 4 12 12 -

  Logistyka miejska E 4 12 18 -

  Transport regionalny E 4 12 18 -

  Nowoczesne systemy magazynowe E 4 12 12 -

 • SPECJALNO: Logistyka w biznesie

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Strategie logistyczne przedsibiorstw E 5 15 18 -

  Wsparcie logistyczne procesw biznesowych E 5 12 12 -

  Partnerstwo w sieciach logistycznych E 5 12 15 -

  Systemy informacji logistycznej zo 2 - - 12

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Controlling kosztw w logistyce E 3 12 12 -

  Rynek usug logistycznych E 5 12 18 -

  Zarzdzanie ancuchami dostaw E 5 12 15 -

  Zarzdzanie relacjami z klientem E 3 12 15 -

  SPECJALNO: Menader acuchw dostaw

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Analiza efektywnoci sieci dostaw E 4 12 12 -

  Relacje w acuchach dostaw zo 3 12 12 -

  Controlling logistyczny E 3 12 12 -

  Zastosowanie informatyki w acuchach dostaw zo 3 - - 18

  Strategie logistyczne i instrumenty zarzadzania sieciami dostaw zo E

  4 12 18 -

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Strategie logistyczne i instrumenty zarzadzania sieciami dostaw E 5 18 18 -

  Zarzdzanie ryzykiem w logistyce zo 2 12 - -

  Standardy i normy w logistyce E 3 12 - -

  Projektowanie infrastruktury logistycznej E 4 12 12

  Negocjacje w acuchu dostaw zo 2 12 - -

  SPECJALNO: Relacje z klientami w midzynarodowych procesach logistycznych

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Marketing midzynarodowy E 5 12 18 -

  Negocjacje i komunikacja midzykulturowa w procesach

  logistycznych

  E 3 12 12 -

  Reinynieria procesw logistycznych (BPR) E 5 12 18 -

  Analiza rynku midzynarodowego E 4 12 18 -

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Midzynarodowe strategie marketingowe przedsibiorstw

  logistycznych E 5 12 12 -

  Audyt w procesach logistycznych E 6 12 18 -

  Obsuga klienta midzynarodowego E 5 12 12 -

 • Opisy przedmiotw niestacjonarne II stopie Logistyka Analiza efektywnoci sieci dostaw ..................................................................................................... 3

  Analiza rynku midzynarodowego ..................................................................................................... 7

  Audyt w procesach logistycznych .................................................................................................... 12

  Badania marketingowe ...................................................................................................................... 16

  Badania operacyjne i teoria optymalizacji ....................................................................................... 20

  Controlling kosztw w logistyce ........................................................................................................ 23

  Controlling logistyczny i rachunek kosztw procesowych ............................................................ 27

  Informatyka w logistyce ..................................................................................................................... 31

  Integracja i koordynacja w systemach logistycznych .................................................................... 35

  Kreatywno i innowacje ................................................................................................................... 39

  Logistyka miejska ............................................................................................................................... 43

  Logistyka midzynarodowa ............................................................................................................... 47

  Marketing midzynarodowy .............................................................................................................. 51

  Marketing usug logistycznych .......................................................................................................... 55

  Midzynarodowe strategie marketingowe przedsibiorstw logistycznych ................................. 59

  Negocjacje i komunikacja midzykulturowa w procesach logistycznych ................................... 63

  Negocjacje w acuchu dostaw ........................................................................................................ 67

  Nowoczesne systemy magazynowe ................................................................................................ 71

  Obsuga klienta midzynarodowego ................................................................................................ 76

  Partnerstwo w sieciach logistycznych ............................................................................................. 80

  Polityka transportowa Unii Europejskiej .......................................................................................... 85

  Prawo pracy ......................................................................................................................................... 89

  Projektowanie infrastruktury logistycznej ........................................................................................ 92

  Projektowanie systemw i procesw logistycznych ...................................................................... 96

  Rachunek ekonomiczny w acuchu logistycznym ...................................................................... 101

  Rachunek kosztw dziaa logistycznych ..................................................................................... 105

  Reinynieria procesw logistycznych (BPR) ................................................................................ 109

  Relacje w acuchach dostaw ......................................................................................................... 114

  Rynek kapitaowy .............................................................................................................................. 118

  Rynek usug logistycznych .............................................................................................................. 122

  Seminarium magisterskie ................................................................................................................ 126

  Standardy i normy w logistyce ........................................................................................................ 131

 • Strategie logistyczne i instrumenty zarzdzania sieciami dostaw............................................. 134

  Strategie logistyczne przedsibiorstw ........................................................................................... 139

  Systemy informacji logistycznej ...................................................................................................... 144

  Transport ldowy w systemach logistycznych ............................................................................. 147

  Transport regionalny ........................................................................................................................ 151

  Transport wodny w systemach logistycznych .............................................................................. 156

  Ubezpieczenia w logistyce .............................................................................................................. 160

  Wsparcie logistyczne procesw biznesowych ............................................................................. 164

  Zarzdzanie logistyczne .................................................................................................................. 174

  Zarzdzanie acuchami dostaw .................................................................................................... 178

  Zarzdzanie projektem .................................................................................................................... 183

  Zarzdzanie relacjami z klientem ................................................................................................... 187

  Zarzdzanie ryzykiem w logistyce ................................................................................................. 191

  Zarzdzanie strategiczne ................................................................................................................ 194

  Zarzdzanie zasobami ludzkimi ..................................................................................................... 198

  Zastosowanie informatyki w acuchach dostaw ......................................................................... 202

 • Opisy przedmiotw sylabusy kolejno alfabetyczna Studia Niestacjonarne II stopnia

  Analiza efektywnoci sieci dostaw

  Wyp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Analiza efektywnoci sieci dostaw

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.10.

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug

  Katedra Logistyki

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/ niestacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno: Meneder

  acuchw dostaw

  Rok / semestr:

  II/ 3

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj

  12 12

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Prof. Mariusz Jedliski

  Prowadzcy zajcia

  prof. US dr hab. M. Jedliski ([email protected],

  dr I. Dembiska ([email protected]),

  dr M. Frankowska ([email protected])

  dr B. Tundys ([email protected]),

  mgr A. Ner-Peka ([email protected]),

  mgr M. Sowa ([email protected]),

  mgr Andrzej Rzeczycki ([email protected]),

  mgr ukasz Marzantowicz ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu Celem zaj jest nabycie wiedzy i umiejtnoci w zakresie

  sposobw analizy efektywnoci sieci dostaw, co jest etapem

 • niezbdnym w celu doskonalenia funkcjonujcych powiza

  rynkowych.

  Wymagania wstpne

  Wymagana jest podstawowa wiedza z logistyki i zarzdzania

  acuchem dostaw

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 przedstawienie wybranych narzdzi analizy efektywnoci sieci dostaw 02 wiedza nt zastosowania metody ABC 03 charakteryzowanie modelu SCOR

  K_W01

  K_W02

  K_W03

  K_W05

  K_W07

  K_W08

  K_W10

  S2A_W06

  S2A_W07

  S2A_W08

  Umiejtnoci

  04 analizowanie dostpnych danych w celu

  wyboru najlepszego narzdzia oceny i

  doskonalenia efektywnoci sieci logistycznej

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U05

  K_U08

  K_U09

  K_U11

  K_U12

  K_U13

  K_U14

  K_U15

  K_U16

  K_U17

  S2A_U02

  Kompetencje

  spoeczne

  05 ma wiadomo podejmowania

  odpowiedzialnych decyzji, w wymiarze etycznym,

  jest przedsibiorczy

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  S2A_K02

 • K_K04

  K_K06

  K_K09

  K_K10

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykady

  Efektywno w ujciu ekonomicznym i prakseologicznym 2

  Teoretyczne podstawy koncepcji sieci logistycznych 2

  Analiza formalnego wymiaru relacji logistycznych 1

  Koncepcje pomiaru efektywnoci w systemach logistycznych 2

  Narzdzia analizy i doskonalenia efektywnoci w sieciach logistycznych 2

  Zrwnowaona karta wynikw w zarzdzaniu sieciami dostaw 1

  Model referencyjny operacji w acuchu dostaw (SCOR) 2

  Suma 12

  Forma zaj - wicze

  Efektywno w logistyce 2

  Analiza logistycznej sieci dostaw 2

  Rachunek kosztw dziaa logistycznych (ABC) 1

  Efektywno w kontekcie tworzenia wartoci i kosztw logistyki 2

  Podnoszenie efektywnoci acucha poprzez wykorzystanie instrumentw informatycznych

  2

  Podnoszenie efektywnoci sieci poprzez integracj i kooperacj 1

  Badanie efektywnoci w acuchu dostaw (SCOR) 2

  Suma 12

  Metody ksztacenia

  prezentacja multimedialna

  analiza tekstw z dyskusj, studium przypadku

  praca w grupach

  Metody weryfikacji Nr efektu ksztacenia

  z sylabusa

 • efektw ksztacenia

  egzamin pisemny

  kolokwium

  praca w grupach podczas wicze

  01, 02, 03, 04

  01, 02, 03, 04

  05

  Forma i warunki zaliczenia

  Kolokwium pisemne, pytania otwarte, testy oraz zadania. Oceniany jest zasb wiedzy studenta umiejtno kojarzenia faktw, analizy i syntezy zjawisk. Oceniana bdzie rwnie aktywno studenta prezentowana podczas wicze.

  Egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej. Pytania otwarte, test oraz krtkie zadania lub analiza case study. Egzamin obejmuje wiedz zarwno z wykadu, jak i wicze oraz zalecanej literatury przedmiotu.

  Literatura podstawowa

  1. M.Frankowska, M.Jedliski, Efektywno systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011

  M.Ciesielski (red.) Sieci logistyczne, AE Pozna, Pozna 2002 A. Harrison, R.van Hoek, Zarzdzanie Logistyk, PWE, Warszawa 2010

  Literatura uzupeniajca

  M.Christopher, Logistyka i zarzdzanie acuchem poday, PSB, Krakw 1998 M.Ciesielski (red.), Instrumenty zarzdzania acuchami dostaw, PWE, Warszawa 2009 K.Zimniewicz, Wspczesne koncepcje i metody zarzdzania, Warszawa 2003

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 24

  Przygotowanie si do zaj 25

  Studiowanie literatury 15

  Udzia w konsultacjach 2

  Przygotowanie projektu / eseju / itp.

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 30

  Inne (egzamin) 4

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • Analiza rynku midzynarodowego W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Analiza rynku midzynarodowego

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.08._22

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

  Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug, Katedra Gospodarki wiatowej i Transportu

  Morskiego, Zakad Midzynarodowych Stosunkw Gospodarczych

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II/ stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia:

  Oglnoakademicki A

  Specjalno: Relacje z

  klientami w

  midzynarodowych

  procesach logistycznych

  Rok / semestr:

  II / 3

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj

  12 18

  Koordynator przedmiotu /

  moduu

  Prof. dr hab. Jolanta Zieziula

  Prowadzcy zajcia

  Prof. dr hab. Jolanta Zieziula [email protected] - wykad

  Dr Karolina Drela [email protected] wykad, wiczenia

  Dr Anna Grabowska-Piela [email protected]

  wykad, wiczenia

  Dr Agnieszka Malkowska [email protected]

  wykad, wiczenia

  Cel przedmiotu / moduu

  Zapoznanie studentw z nastpujcymi zagadnieniami rynku

  midzynarodowego: popyt, poda, ksztatowanie cen oraz

  zaburzenia mechanizmu funkcjonowania rynku. Celem jest take

  przygotowanie studenta do trafnego podejmowania decyzji

  gospodarczych w oparciu o analiz danych i poj z zakresu

  ksztatowania pozycji konkurencyjnej w warunkach

  midzynarodowych.

 • Wymagania wstpne

  Znajomo podstawowych zagadnie z ekonomii, handlu

  zagranicznego, midzynarodowych stosunkw gospodarczych.

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie

  do efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 definiuje podstawowe pojcia z zakresu rynku

  midzynarodowego

  02 identyfikuje podstawowe kategorie dotyczce

  zagadnie z zakresu rynku midzynarodowego

  K_W01

  K_W02

  K_W03

  K_W07

  K_W11

  K_W14

  S2A_W01

  S2A_W01

  Umiejtnoci

  03 analizuje zachowania podmiotw

  wystpujcych na rynku midzynarodowym

  dotyczce podstawowych mechanizmw

  regulujcych rynek midzynarodowy

  K_U01

  K_U02

  K_U05

  K_U06

  K_U11

  K_U14

  K_U15

  K_U16

  S2A_U02

  Kompetencje

  spoeczne

  04 pracuje w zespole penic rne role, ma

  potrzeb cigego ksztacenia, zachowuje si

  profesjonalnie, jest wiadomy podejmowanych

  przez siebie decyzji,

  05 pracuje samodzielnie, potrafi komunikowa si

  z otoczeniem

  K_K01

  K_K03

  K_K04

  K_K05

  K_K06

  S2A_K02

  S2A_K06

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykad

  1. Istota i elementy rynku midzynarodowego 2

  2. Popyt midzynarodowy i jego determinanty 2

 • 3. Poda midzynarodowa i jej determinanty 2

  4. Charakterystyka podmiotw na arenie midzynarodowej 2

  5. Dylematy polityki protekcjonistycznej w warunkach niedoskonaej konkurencji

  rynkowej 2

  6. Warunki poprawy konkurencyjnoci Polski na rynku midzynarodowym 2

  Suma 12

  Forma zaj wiczenia

  1. Ksztatowanie si cen na rynkach midzynarodowych 2

  2. Elastyczno popytu i poday midzynarodowej 2

  3. Rodzaje rynku midzynarodowego wedug wybranych kryteriw 2

  4. Ograniczenia swobodnego przepywu towarw i usug 2

  5.Obsuga obrotu midzynarodowego aspekty prawne, logistyka midzynarodowa,

  uwarunkowanie infrastrukturalne 2

  6. Zewntrzna rwnowaga ekonomiczna i dostosowania rynku (mechanizm

  dostosowawczy w warunkach kursw staych, mechanizm dostosowawczy w

  warunkach kursw pynnych)

  2

  7. Mechanizm powstawania kryzysw finansowych 2

  8. Metody i techniki dziaania w zrnicowanych warunkach rodowiska rynku

  midzynarodowego 2

  9.Wybrane problemy analizy przewagi konkurencyjnej na rynku midzynarodowym 2

  Suma 18

  Metody ksztacenia

  Prezentacja multimedialna, praca w grupach

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Egzamin pisemny

  Kolokwium

  Projekt grupowy

  01, 02, 03, 05

  01, 02, 03, 05

  03, 04, 05

 • Forma i warunki

  zaliczenia

  Egzamin pisemny (test z pytaniami zamknitymi i pzamknitymi)

  Zaliczenie pisemne kolokwium (test z pytaniami zamknitymi i

  pzamknitymi)

  Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu grupowego i jego

  prezentacja na zajciach.

  Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen czstkowych

  otrzymywanych w trakcie semestru z kolokwium oraz za okrelone

  dziaania i prac studenta.

  Egzamin pisemny obejmuje wiedz z wykadw i zalecanej literatury.

  Kolokwium obejmuje wiedz z wicze i zalecanej literatury.

  Zaliczenie wicze nastpuje na podstawie oceny z kolokwium kocowego

  z zaj, aktywnoci na zajciach i pracy zaliczeniowej.

  Literatura podstawowa

  1. Krugman P. R., Obstfeld M., Ekonomia midzynarodowa, t. I i II, PWN, Warszawa 2007.

  2. P. Boyk, Midzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008.

  3. Encyklopedia zagadnie midzynarodowych, pod red. E. Caa-Wacinkiewicz, R. Podgrzyska, D. Wacinkiewicz, C. H. Beck Warszawa 2001.

  Literatura

  uzupeniajca

  1. A. Limaski, I. Drabik, Marketing midzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.

  2. Midzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2010.

  3. Midzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, pod. red. J. Dudziski, H. Nakonieczna-Kisiel, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoy Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2007.

  4. J.Misala, Wymiana midzynarodowa i gospodarka wiatowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Wyd. SGH, Warszawa 2005.

  5. J. wierkocki, Zarys ekonomii midzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 20

  Studiowanie literatury 20

  Udzia w konsultacjach 5

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 20

  Inne 0

 • CZNY nakad pracy studenta w godz. 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • Audyt w procesach logistycznych W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Audyt w procesach logistycznych

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.10._24

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug /

  Katedra Logistyki

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II/ stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno:

  Relacje z klientami w

  midzynarodowych

  procesach logistycznych

  Rok / semestr:

  II/4

  Status przedmiotu /moduu:

  Obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj

  12 18

  Koordynator przedmiotu /

  moduu

  Prof. US dr hab. Mariusz Jedliski

  Prowadzcy zajcia

  prof. M. Jedliski, [email protected],

  dr I. Dembiska, [email protected],

  dr M. Frankowska, [email protected],

  dr B. Tundys, [email protected],

  mgr A. Ner-Peka, [email protected],

  mgr M. Sowa, [email protected],

  mgr . Marzantowicz, [email protected],

  mgr A. Rzeczycki, [email protected]

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem procesu dydaktycznego jest przekazanie studentom wiedzy

  oraz ksztatowanie umiejtnoci identyfikacji i charakteryzowania

  roli audytu w procesach logistycznych przedsibiorstwa, roli

  systemw logistycznych i audytu

  funkcjonalnych sfer logistycznych przedsibiorstwa, a take

 • zapoznanie go z nowoczesnymi metodami i narzdziami kontroli

  oraz doskonalenia przepyww.

  Student powinien zapozna si rwnie z obowizujcymi

  procedurami audytu, a take metodami identyfikacji i obniania

  kosztw w procesach logistycznych poprzez doskonalenie

  wykorzystania zasobw przedsibiorstwa.

  Wymagania wstpne

  Wiedza w zakresie podstaw logistyki.

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie

  do efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 Student zna terminologi zwizan z pojciem

  procesu gospodarczego i audytu logistycznego

  02 Student zna i umie wskaza zasadno i

  potrzeb stosowania audytu w procesach

  logistycznych

  K_W01

  K_W02

  K_W03

  K_W04

  K_W07

  K_W13

  S2A_W07

  Umiejtnoci

  03 Student umie budowa koncepcje

  zastosowania zintegrowanych systemw

  logistycznych,

  zastosowania rnych metod zarzdzania

  dziaaniami korygujcymi i zapobiegawczymi

  04 formuuje zalecenia w odniesieniu do

  uwalniania lub odzyskiwania zamroonych

  rodkw oraz eliminowania istniejcych

  nieprawidowoci w systemie logistycznym

  K_U01

  K_U02

  K_U05

  K_U07

  K_U14

  K_U15

  S2A_U06

  S2A_U08

  Kompetencje

  spoeczne

  05 Student podejmuje si dyskusji zwizanej z

  moliwociami wprowadzenia audytu do

  przedsibiorstwa

  06 wykazuje kreatywno w tworzeniu i wdraaniu

  zasad systemowego mylenia wykorzystywanego

  w pracy logistyka

  07 student ma wiadomo i potrzeb cigego

  ksztacenia

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  K_K05

  S2A_K03

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

 • godzin

  Forma zaj wykad

  1. Istota i rodzaje audytu logistycznego 2

  2. Narzdzia audytu logistycznego 2

  3. Etapy i przebieg audytu logistycznego 2

  4. Mierniki i wskaniki logistyczne 1

  5. Analiza funkcjonowania magazynu i okrelanie kierunkw poprawy 3

  6. Analiza funkcjonowania transportu i okrelanie kierunkw poprawy 2

  SUMA 12

  Forma zaj wiczenia

  1. Wskie garda i sposoby ich eliminacji w systemie logistycznym przedsibiorstwa 2

  2. Wskaniki logistyczne (KPI) oraz sposoby ich raportowania 2

  3. Analiza przepywu towarw i optymalizacja wykorzystania zasobw 2

  4. Koncepcje zagospodarowania magazynu 2

  5. Obieg dokumentw i przepyw informacji w procesie logistycznym 2

  6. Niskonakadowe moliwoci zmniejszenia kosztw w procesach logistycznych 3

  7. Efekty dziaa korygujcych i zapobiegawczych 3

  8. Zastosowania rozwiza automatyki w procesach logistycznych 2

  SUMA 18

  Metody ksztacenia

  wykad informacyjny, wykad konwersatoryjny, dyskusja, analiza

  przypadkw, praca w grupach opracowanie dokumentacji audytu np.

  check list

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Egzamin pisemny

  Zaliczenie pisemne

  01, 02, 03 ,04,

  05, 06, 07

  01, 02, 03, 04,

  05, 06, 07

  Forma i warunki Wykad egzamin pisemny

 • zaliczenia

  wiczenia przygotowanie pracy grupowej, kolokwium pisemne

  Literatura podstawowa

  1. Frankowska M., Jedliski M., Efektywno systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011

  2. Winiarska K., Audyt wewntrzny w 2007 roku Standardy midzynarodowe Regulacje krajowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Blaik P., Logistyka. PWE, Warszawa 2001.

  2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarzdzanie logistyczne. PWE,

  Warszawa 2007. Modelowanie procesw i systemw logistycznych,

  red. M. Chaberek i C.Makowski, Wydawnictwo Uniwersytetu

  Gdaskiego, Gdask 2001-2011.

  NAKAD PRACY STUDENTA

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 20

  Studiowanie literatury 20

  Udzia w konsultacjach 5

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 50

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 25

  Inne 0

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 150

  Liczba punktw ECTS 6

 • Badania marketingowe W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Badania Marketingowe

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.11._18

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

  Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug, Katedra Marketingu Usug

  Nazwa kierunku:

  Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia:

  A

  Specjalno:wszystkie

  Rok / semestr:

  II/4

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  Forma

  zaj wykad wiczenia wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa

  jakie)

  Wymiar

  zaj

  12 12

  Koordynator przedmiotu /

  moduu

  Dr Joanna Houb Iwan

  Prowadzcy zajcia

  Dr Joanna Houb Iwan

  Cel przedmiotu / moduu

  Zapoznanie studentw ze sposobami pozyskiwania informacji

  marketingowej i sposobami jej wykorzystania w procesie

  zarzdzania.; zdobycie przez studentw umiejtnoci samodzielnego

  zaprojektowania, przeprowadzenia i zinterpretowania badania

  marketingowego, odpowiadajcego problemom decyzyjnym

  przedsibiorstw.

  Wymagania wstpne

  podstawy marketingu

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla

  Odniesienie

  do efektw

 • programu dla obszaru

  Wiedza

  01. zna proces badania marketingowego;

  02. zna podstawowe pojcie z zakresu bada

  marketingowych i spoecznych

  03. Charakteryzuje metody i techniki doboru bada

  K_W02

  K_W04

  K_W06

  K_W07

  K_W09

  K_W10

  K_W11

  K_W12

  K_W14

  S2A_W01

  S2A_W03

  S2A_W06

  Umiejtnoci

  04. Projektuje metody doboru prby do bada

  05. Projektuje proces badawczy

  06. analizuje wyniki bada

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U06

  K_U09

  K_U17

  S2A_U02

  S2A_U03

  S2A_U04

  S2A_U08

  Kompetencje

  spoeczne

  07. w zespole wykonuje projekt badawczy

  08. jest wraliwy na identyfikowanie potencjalnych

  problemw badawczych w przedsibiorstwie

  09. Dy do identyfikacji i rozwizania problemw

  badawczych

  K_K04

  K_K06

  S2A_K02

  S2A_K05

  S2A_K07

  Treci programowe

  Forma zaj wykady Liczba

  godzin

  1. Zapotrzebowanie na informacje w podejmowaniu decyzji marketingowych; System Informacji marketingowej; funkcje, cele i zakres bada marketingowych; ESOMAR

  1

  2. Od symptomu problemu do hipotezy i pyta badawczych - transformacja dostrzeganych symptomw w: problem decyzyjny, problem badawczy, hipotezy, pytania badawcze

  1

  3. Etapy procesu badania marketingowego; planowanie badania marketingowego; badania

  marketingowe wtrne i pierwotne; badania jakociowe i ilociowe

  1

  4. Metody doboru prby badawczej (losowe i nielosowe); podstawowe wzory na obliczanie

  wielkoci prby badawczej

  2

 • 5. Metody bada marketingowych ankieta 2

  6. Metody bada marketingowych wywiady . Wywiad grupowy 1

  7. Metody bada marketingowych obserwacja i eksperyment i metody projekcyjne 1

  8. Bdy i problemy realizacji bada marketingowych 1

  9. Metody analizy danych marketingowych 1

  10. Organizacja bada w przedsibiorstwie; wykorzystanie bada marketingowych w

  zarzdzaniu przedsibiorstwem.

  1

  Suma - 12

  Forma zaj wiczenia

  Suma

  1. Projektowanie systemu informacji marketingowej dla wybranego przedsibiorstwa.

  Antycypacja potrzeb informacyjnych

  1

  2. Transformacja symptomw problemw w problem badawczy, hipotezy i pytania badawcze

  praca w grupach na przykadach

  2

  3. Dobr rde informacji dla przykadowych sytuacji decyzyjnych w przedsibiorstwie. 1

  4.Praktyczne wiczenia z doboru prby do bada na konkretnych przykadach. 1

  5. Projektowanie kwestionariusza ankiety dla wybranego problemu badawczego. 1

  6.Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnie prezentowanych na zajciach 1- 1

  7. Projektowanie scenariusza badania fokusowego dla wybranego przykadu. 1

  8. Praktyczne wiczenia z redukcji i analizy danych 2

  9. Prezentacja wynikw badania wasnego studentw 1

  10.Pisemne kolokwium z zagadnie prezentowanych na zajciach 1

  12

  Metody ksztacenia

  wykad z uyciem technik multimedialnych, wiczenia, case study, praca w grupach,

  eksperyment mylowy, prezentacja

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia

  z sylabusa

  1. Ocena projektu 2. Ocena pracy w grupach na zajciach 3. Ocena kolokwiw 4. Ocena testu

  W1, W2, W3

  U4, U5, U6

  K7, K8, K9

 • Forma i warunki

  zaliczenia

  Zaliczenie wicze: dwa pisemne kolokwia w semestrze: pytania otwarte i zadania.

  Oceniany jest zasb wiedzy studenta i umiejtno jego uycia do zaprezentowanych w

  pytaniach sytuacji.

  Ponadto warunkiem zaliczenia wicze jest opracowanie przez studenta projektu

  badawczego wedug wskazwek nauczyciela.

  Literatura podstawowa

  Literatura podstawowa

  1. S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. Polskie Wydawnictwo

  Ekonomiczne, Warszawa 2003.

  2. Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Red. K. Mazurek-opaciska, Wydawnictwo

  Naukowe PWN, Warszawa 2005.

  Literatura

  uzupeniajca

  Literatura uzupeniajca

  1. Badania marketingowe. Red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu

  Szczeciskiego, Szczecin 2001

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 24

  Przygotowanie si do zaj 6

  Studiowanie literatury 10

  Udzia w konsultacjach 5

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 10

  Przygotowanie si do egzaminu /

  zaliczenia

  20

  Inne -

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

  Liczba punktw ECTS 3

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Badania operacyjne i teoria optymalizacji

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.12._02

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki

  Usug/Katedra Metod Ilociowych

  Nazwa kierunku:

  Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia:

  A

  Specjalno:

  wszystkie

  Rok / semestr:

  I/2

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa

  jakie)

  Wymiar

  zaj 15 15

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Prof. zw. dr hab. Jan Purczyski

  Prowadzcy zajcia

  mgr Kamila Bednarz [email protected]; mgr Magdalena

  Kulbaczewska [email protected]; dr Robert Kubicki

  [email protected]; dr Marcin Hundert [email protected];

  dr Rafa Klska [email protected]; dr Rafa Czyycki

  [email protected]

  Cel przedmiotu / moduu

  Zapoznanie studentw z matematycznymi metodami optymalizacji

  procesw logistycznych

  Wymagania wstpne

  Podstawy z zakresu rozwizywania ukadw rwna

  liniowych;elementy statystyki opisowej oraz wnioskowania

  statystycznego

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza 01- student zna podstawowe pojcia z

  dziedziny teorii optymalizacji, oraz potrafi

  wskaza podstawowe problemy podejmowania

  K_W06

  K_W09 S2A_W06

 • decyzji

  Umiejtnoci

  02- student potrafi samodzielnie tworzy proste

  modele opisujce problemy decyzyjne oraz

  wybra i wykorzysta odpowiednie metody do

  ich rozwizania

  K_U02

  S2A_U07

  Kompetencje

  spoeczne

  03- student zachowuje ostrono i krytycyzm

  co do otrzymanych matematycznych rozwiza

  okrelonych problemw decyzyjnych i ich

  praktycznego zastosowania w yciu

  gospodarczym

  K_K05

  S2A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykad

  1. Model matematyczny zagadnienia decyzyjnego 3

  2. Zadanie programowania matematycznego 3

  3. Zadania programowania dynamicznego. 3

  4. Teoria optymalizacji 3

  5. Zagadnienia decyzyjne w warunkach niepewnoci i niepenej informacji 3

  Suma 15

  Forma zaj - laboratorium

  1. Algorytm simpleks 5

  2. Algorytm transportowy 5

  3. Symulacja komputerowa 5

  Suma 15

  Metody ksztacenia Prezentacja multimedialna, analiza przypadkw, rozwizywanie zada

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu

  ksztacenia

  z sylabusa

  Egzamin pisemny

  Kolokwium

  01,

  02,03

  Forma i warunki Zaliczenie wicze w formie pisemnej. Zaliczenie wicze nastpuje na

 • zaliczenia

  podstawie kolokwiw (rozwizanie zada) oraz aktywnoci na wiczeniach.

  Egzamin pisemny obejmujcy wiedz z wykadu, wicze oraz zalecanej

  literatury, opiera si na rozwizaniu zestawu zada

  Literatura podstawowa

  1. R. Czyycki, M. Hundert, R. Klska: Wybrane zagadnienia z bada

  operacyjnych

  2. Badania operacyjne w przykadach i zadaniach, pod red. K. Kukuy

  Literatura

  uzupeniajca

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 45

  Studiowanie literatury 20

  Udzia w konsultacjach

  Przygotowanie projektu / eseju / itp.

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 30

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

  Liczba punktw ECTS 5

 • Controlling kosztw w logistyce W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Controlling kosztw w logistyce

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.16._23

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

  Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/ Katedra Rachunkowoci i Controllingu

  Nazwa kierunku:

  Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia:

  Oglnoakademicki

  Specjalno:

  Logistyka w biznesie

  Rok / semestr:

  II/ 4

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj

  12 12

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Dr Piotr Szczypa

  Prowadzcy zajcia

  Wykad: dr Piotr Szczypa ([email protected]), dr Ewa

  Rogowska ([email protected]), dr in. Magorzata Cieciura

  ([email protected]), wiczenia: dr Hanna Czaja-

  Cieszyska ([email protected]), mgr Bartosz Pilecki

  ([email protected]), mgr Adam Lulek

  ([email protected]), mgr Konrad Kochaski

  ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z podstawowymi

  zagadnieniami z zakresu controllingu logistyki ze szczeglnym

  uwzgldnieniem kosztw logistycznych w ramach procesu

  budetowania.

  Wymagania wstpne Znajomo rachunku kosztw dziaa logistycznych.

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie

  do efektw

  dla

  programu

  Odniesienie do

  efektw dla

  obszaru

 • Wiedza

  01 potrafi zdefiniowa pojcia z zakresu

  controllingu logistyki,

  02 wskazuje zastosowanie informacji pochodzcych z systemu controllingu logistyki w realizacji dziaa logistycznych w przedsibiorstwie.

  K_W02

  K_W10

  S2A_W06

  S2A_W06

  Umiejtnoci

  03 planuje koszty logistki oraz analizuje

  odchylenia tych kosztw,

  04 potrafi okreli wpyw ponoszonych kosztw

  logistyki

  na rentowno przedsibiorstwa oraz wskaza

  moliwoci redukcji przedmiotowych kosztw.

  K_U02

  K_U03

  K_U06

  K_U12

  K_U14

  K_U15

  K_U16

  K_U17

  S2A_U02

  S2A_U08

  Kompetencje

  spoeczne

  05 Student wykazuje kreatywno w wyciganiu

  wnioskw na podstawie informacji z systemu

  controllingu kosztw

  06 Student wykazuje odpowiedzialno za

  informacje emitowane z systemu controllingu

  K_K01

  K_K03

  K_K04

  K_K05

  S2A_K07

  S2A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykad

  1. Istota, funkcja i zadania controllingu kosztw w logistyce 1

  2. Przegld narzdzi controllingu logistyki 2

  3. Koszty logistyki w budecie gwnym 1

  4. Budetowanie kosztw transportu 2

  5. Budetowanie kosztw zapasw 2

  6. Analiza odchyle kosztw logistyki 2

  7. Koszty logistyki a rentowno podmiotu gospodarczego 1

  8. Redukcja kosztw logistyki 1

 • Suma 12

  Forma zaj wiczenia

  1. Miejsce controlingu i kontrolera kosztw logistyki w

  przedsibiorstwie 1

  2. Budetowanie operacyjne i finansowe a logistyka

  przedsibiorstwa 3

  3. Budetowanie kosztw transportu 2

  4. Budetowanie kosztw zapasw 2

  5. Analiza odchyle kosztw logistyki 2

  6. Analiza FMEA kosztw logistyki 2

  Suma 12

  Metody ksztacenia

  Wykad z uyciem technik

  multimedialnych, wykad z

  pogadank, dyskusja dydaktyczna,

  rozwizywanie zada, analiza

  przypadkw, praca w grupach.

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  1. Egzamin- test wyboru 2. Sprawdzian pisemny- zadania sytuacyjne

  01,02,05, 06

  03,04,05, 06

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Egzamin odbywa si w formie pisemnej pytania testowe z jedn prawidow odpowiedzi. Podstaw uzyskania zaliczenia jest kolokwium sprawdzajce umiejtnoci w zakresie rozwizywania i interpretowania problemw z zakresu controllingu kosztw w obszarze logistyki.

  Literatura podstawowa

  1. Controlling w dziaalnoci przedsibiorstwa. Red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2011.

  2. M. Biernacki, R. Kowalak, Rachunek kosztw logistyki w zarzdzaniu przedsibiorstwem, UE we Wrocawiu, Wrocaw 2010.

  Literatura

  uzupeniajca

  1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsibiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszw 2010.

  2. E. Nowak, Rachunkowo zarzdcza w przedsibiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2011.

  3. T. Tru, E. Janua, Ekonomika logistyki, Difin, Warszawa 2011.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 24

 • Przygotowanie si do zaj 26

  Studiowanie literatury 10

  Udzia w konsultacjach

  Przygotowanie projektu / eseju / itp.

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 15

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

  Liczba punktw ECTS 3

 • Controlling logistyczny i rachunek kosztw procesowych W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Controlling logistyczny i rachunek kosztw procesowych

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.16._21

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

  Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/ Katedra Rachunkowoci i Controllingu

  Nazwa kierunku:

  Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia:

  oglnoakademicki

  Specjalno:

  Meneder acuchw

  dostaw

  Rok / semestr:

  II/ 3

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu /

  moduu: Jzyk polski

  Forma zaj wykad wiczenia w.

  laborato

  ryjne

  konwersatoriu

  m

  seminariu

  m

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj

  12 12

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Dr Piotr Szczypa

  Prowadzcy zajcia

  Wykad: dr Piotr Szczypa ([email protected]), dr Ewa

  Rogowska ([email protected]), dr in. Magorzata Cieciura

  ([email protected]), wiczenia: dr Hanna Czaja-

  Cieszyska ([email protected]), mgr Bartosz Pilecki

  ([email protected]), mgr Adam Lulek ([email protected]),

  mgr Konrad Kochaski ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z podstawowymi

  zagadnieniami

  z zakresu controllingu logistyki ze szczeglnym uwzgldnieniem

  kosztw logistycznych w ramach procesu budetowania oraz

  rachunku kosztw procesowych.

  Wymagania wstpne Znajomo rachunku kosztw dziaa logistycznych.

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla

  Odniesienie do

  efektw dla

 • programu obszaru

  Wiedza

  01 potrafi zdefiniowa pojcia z

  zakresu controllingu logistyki

  i rachunku kosztw procesowych,

  02 wskazuje zastosowanie informacji pochodzcych z systemu controllingu logistyki w realizacji dziaa logistycznych w przedsibiorstwie.

  K_W10

  S2A_W06

  S2A_W06

  Umiejtno

  ci

  03 planuje koszty logistki oraz analizuje

  odchylenia tych kosztw,

  04 potrafi przeprowadzi kalkulacj

  kosztw logistyki

  w ramach procesowego rachunku

  kosztw oraz zarzdza kosztami

  procesw logistycznych.

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U05

  K_U06

  K_U12

  K_U13

  K_U14

  K_U15

  K_U16

  K_U17

  S2A_U02

  S2A_U02

  Kompeten

  cje

  spoeczne

  05 Student wykazuje kreatywno w

  wyciganiu wnioskw na podstawie

  informacji z systemu controllingu

  06 Student wykazuje

  odpowiedzialno za informacje

  emitowane z systemu controllingu

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  K_K04

  K_K05

  S2A_K07

  S2A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykad

  1. Istota, funkcja i zadania controllingu logistyki 1

  2. Przegld narzdzi controllingu logistyki 1

 • 3. Koszty logistyki w budecie gwnym 2

  4. Budetowanie kosztw transportu i kosztw zapasw 2

  5. Analiza odchyle kosztw logistyki 2

  6. Istota rachunku kosztw procesowych w logistyce 2

  7. Etapy rachunku kosztw procesowych w logistyce 2

  Suma 12

  Forma zaj wiczenia

  1. Miejsce controlingu i kontrolera kosztw logistyki w

  przedsibiorstwie 1

  2. Budetowanie operacyjne i finansowe a logistyka

  przedsibiorstwa 1

  3. Budetowanie kosztw transportu 2

  4. Budetowanie kosztw zapasw 2

  5. Analiza odchyle kosztw logistyki 1

  6. Wyodrbnianie procesw logistycznych dla potrzeb

  rachunku kosztw procesowych 1

  7. Kalkulacja kosztw logistyki w ramach rachunku

  kosztw procesowych 2

  8. Zarzdzanie kosztami procesw logistycznych 2

  Suma 12

  Metody ksztacenia

  Wykad z uyciem technik multimedialnych, wykad z pogadank, dyskusja

  dydaktyczna, rozwizywanie zada, analiza przypadkw, praca w grupach.

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Egzamin- test wyboru Sprawdzian pisemny- zadania sytuacyjne

  01,02,05, 06

  03,04,05, 06

  Forma i warunki Egzamin odbywa si w formie pisemnej pytania testowe z jedn prawidow odpowiedzi. Podstaw uzyskania zaliczenia jest kolokwium

 • zaliczenia

  sprawdzajce umiejtnoci w zakresie rozwizywania i interpretowania problemw z zakresu controllingu kosztw oraz procesowego rachunku kosztw w obszarze logistyki.

  Literatura podstawowa

  1. Controlling w dziaalnoci przedsibiorstwa. Red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2011.

  2. M. Biernacki, R. Kowalak, Rachunek kosztw logistyki w zarzdzaniu przedsibiorstwem, UE we Wrocawiu, Wrocaw 2010.

  Literatura

  uzupeniajca

  1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsibiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszw 2010.

  2. E. Nowak, Rachunkowo zarzdcza w przedsibiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2011.

  3. T. Tru, E. Janua, Ekonomika logistyki, Difin, Warszawa 2011.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 24

  Przygotowanie si do zaj 10

  Studiowanie literatury 26

  Udzia w konsultacjach 5

  Przygotowanie projektu / eseju / itp.

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 10

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

  Liczba punktw ECTS 3

 • Informatyka w logistyce W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Informatyka w logistyce

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.02._07

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug /

  Katedra Efektywnoci Innowacji

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno: wszystkie

  Rok / semestr:

  I/ 2

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj 18

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dr Adam Stecyk, dr Tomasz Norek

  Prowadzcy zajcia

  wiczenia laboratoryjne: dr Adam Stecyk

  ([email protected]), dr Tomasz Norek

  ([email protected]), dr Rafa Szymaski

  ([email protected]), mgr Marcin Chojnowski

  ([email protected]), mgr Szymon Owsianowski

  ([email protected] ), mgr Piotr Gutowski

  ([email protected] )

  Cel przedmiotu / moduu

  Cele przedmiotu jest wskazanie studentom obszarw

  wykorzystania systemw informatycznych w logistyce oraz

  korzyci wynikajcych z wykorzystania systemw informatycznych

  w logistyce.

  Praktyczna prezentacja popularnych narzdzi informatycznych

  wykorzystywanych w logistyce: systemy klasy ERP

  Omwienie przewidywanych kierunkw rozwoju systemw

  informatycznych wykorzystywanych w logistyce

  Wymagania wstpne

  Wiedza z zakresu podstaw Informatyki. Umiejtno

  posugiwaniem si pakietem Microsoft Office oraz systemem

  operacyjnym Microsoft Windows. Znajomo podstaw logistyki.

 • EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie

  do efektw

  dla programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 Student potrafi wymieni charakterystyczne

  cechy systemw informatycznych w logistyce

  02 Student klasyfikuje gwne grupy funkcji

  wykorzystywanych w systemach informatycznych

  wykorzystywanych w logistyce

  03 Student determinuje kluczowe elementy

  systemw informatycznych w logistyce i zna ich

  wpyw na rozwj przedsibiorstwa

  K_W03

  K_W04

  K_W06

  K_W12

  S2A_WO1

  S2A_WO6

  S2A_WO7

  Umiejtnoci

  04 Student klasyfikuje mechanizmy

  funkcjonowania systemw informatycznych

  wykorzystywanych w logistyce i zna ich miejsce w

  systemach klasyfikacji i typizacji

  K_U02

  K_U10

  S2A_UO4

  Kompetencje

  spoeczne

  05 Student aktywnie uczestniczy w pracy w

  grupach

  06 Student jest zorientowany na waciw

  komunikacj,

  07 Student potrafi dokonywa hierarchizacji celw

  i potrzeb

  K_K01

  K_K04

  K_K06

  K_K09

  S2A_KO2

  S2A_KO3

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wiczenia laboratoryjne

  1. Wprowadzenie do moduw logistycznych systemw ERP (na podstawie SAP i

  Microsoft Dynamics)

  1

  2. Architektura i nawigacja w systemach ERP ( na podstawie SAP ). Menu, logowanie.

  Umiejscowienie moduw logistycznych w systemach. Powizania midzy moduami

  1

  3. Definiowanie firm i ich struktur w systemie ERP. Firma, zakad, skad, magazyn.

  Dzia zbytu, dzia zaopatrzenia. Powizania poszczeglnych struktur i zarzdzanie

  nimi.

  4

  4. Gospodarki zapasami zarzdzanie logistyk ( na podstawie SAP ). Indeksy,

  dostawcy. Zarzdzanie zamwieniami, ofertowanie, kontrola cen, gospodarka

  magazynowa. Zarzdzanie zapotrzebowaniem.

  3

  5. Sprzeday i dystrybucji ( na podstawie SAP ). Definiowanie i zarzdzanie klientami.

  Obsuga zlece sprzeday, okrelanie cen, fakturowanie. Transport, optymalizacja

  3

 • zagadnie transportowych.

  6. Produkcja ( na podstawie SAP ). Specyfikacje materiaowe, marszruty, stanowiska

  robocze. Definiowanie i zarzdzanie zleceniami produkcyjnymi, podstawy

  harmonogramowania produkcji, planowanie potrzeb materiaowych.

  2

  7 Produkcji i modu gospodarki zapasami MRP ( na podstawie SAP ). Ptla MRP.

  Definicja i zarzdzanie ptl MRP opart o konsumpcj i o prognoz.

  2

  8 Procesy caociowe w logistyce: ORDER TO CASH and PROCURE TO PAY ( na

  podstawie SAP )

  2

  SUMA 18

  Metody ksztacenia

  Nauczanie tradycyjne:

  zajcia wiczeniowe prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem systemw klasy ERP

  prezentacja,

  case study,

  dyskusja panelowa,

  burza mzgw, Nauczanie elektroniczne (blended learning):

  przewodniki i prezentacje (tutorial). wymiana danych,

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Test teoretyczny na platformie elearningowej

  Zaliczenie praktyczne przy komputerze

  01,02,03,04

  03,04,05, 06,07

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Zaliczenie wicze nastpuj na podstawie kolokwiw ktre maj form

  zaliczenie pisemnego ( test pytaniami/zadaniami otwartymi) oraz

  wykonania pracy praktycznej (zwizanej z obsuga systemw

  informatycznych klasy ERP wykorzystywanych w logistyce).

  Literatura podstawowa

  1. J. Majewski, Informatyka w logistyce, Instytut Wiedzy i Magazynowania, Pozna, 2008

  2. R. Kozowski, Nowoczesne rozwizania w logistyce, Wolters Kluwers Polska, Warszawa, 2009

  3. M. Bradford, Modern ERP, Select, implement and use today's advanced business systems, H&M Books, 2007

  Literatura uzupeniajca

  1. N. Muir, I. Kimbell, Discover SAP, Galileo Press Gmbh, 2009 2. L. Dragheim, M. Fruergaad, H. Skoovgard, Inside Microsoft Dynamics

  AX 2009, Microsoft Press, Washington, 2009 3. Dokumentacja oprogramowania SAP, Micorosoft Dynamics, Comarch

  XL

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 18

 • Przygotowanie si do zaj 12

  Studiowanie literatury 5

  Udzia w konsultacjach 5

  Przygotowanie projektu / eseju / itp.

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 10

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 50

  Liczba punktw ECTS 2

 • Integracja i koordynacja w systemach logistycznych W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Integracja i koordynacja w systemach

  logistycznych

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.10._21

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

  Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/ Katedra Logistyki

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia:

  oglnoakademicki (A)

  Specjalno: Systemy

  transportowe i logistyczne

  Rok / semestr:

  II/ 3

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj 12 12

  Koordynator przedmiotu /

  moduu

  Dr hab. prof. US M. Jedliski

  Prowadzcy zajcia

  dr hab. prof. US M. Jedliski ([email protected]), dr I. Dembiska ([email protected]), dr M. Frankowska ([email protected]), dr B. Tundys ([email protected]), mgr A. Ner-Peka ([email protected]), mgr M. Sowa ([email protected]), mgr . Marzantowicz ([email protected]).

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem procesu dydaktycznego jest zaprezentowanie studentom zagadnie zwizanych z procesami integracji i koordynacji dziaa logistycznych pomidzy przedsibiorstwami oraz integracji acuchw dostaw w celu zwikszenia ich konkurencyjnoci. Szczeglna uwaga zostanie powicona zagadnieniom zwizanym z formami wsppracy oraz narzdziom i metodom usprawniajcym integracj.

  Wymagania wstpne Podstawowe wiadomoci z zakresu logistyki, ze szczeglnym uwzgldnieniem budowania oraz funkcjonowania systemw i procesw logistycznych, a take acuchw oraz sieci dostaw.

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie

  do efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 student rozrnia rne formy integracji i koordynacji

  dziaa logistycznych,

  02 potrafi wymieni oraz zastosowa techniki,

  narzdzia oraz metody integracji logistycznej,

  K_W01

  K_W02

  K_W03

  S2A_W02

  S1A_W06

 • 03 potrafi wskaza tendencje krajowe oraz wiatowe w

  zakresie rozwoju integracji w systemach logistycznych.

  K_W05

  K_W07

  K_W09

  K_W11

  K_W13

  S1A_W08

  Umiejtnoci

  04 student potrafi samodzielnie zaprojektowa system

  logistyczny uwzgldniajc moliwoci koordynacji

  dziaa pionowych oraz poziomych,

  05 student jest w stanie dokona krytycznej analizy

  istniejcych form integracji w systemach logistycznych.

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U05

  K_U06

  K_U10

  K_U11

  K_U13

  K_U15

  K_U16

  K_U17

  S1A_U07

  S1A_U03

  Kompetencje

  spoeczne

  06 student podejmuje si dyskusji zwizanej z moliwociami pogbiania integracji dziaa w logistyce, 07 wykazuje kreatywno w tworzeniu i wdraaniu zasad mylenia systemowego.

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  K_K04

  K_K06

  K_K07

  K_K08

  K_K09

  S1A_K04

  S1A_K07

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykad

  1. Systemy logistyczne istota, klasyfikacja, funkcjonowanie 1

  2. Konkurencja i wsppraca w logistyce ewolucja pogldw, modele. 2 3. Metody i narzdzia koordynacji oraz integracji dziaa w systemach logistycznych. 2

  4. Formy wspdziaania firm w acuchu dostaw. Partnerstwo w logistyce. 2

  5. Zarzdzanie relacjami z dostawc 2

  6. Zarzdzanie relacjami z klientem 2

 • 7. Outsourcing logistyczny 3PL i 4PL. Offshoring a koordynacja w acuchu dostaw. 1 Suma 12

  Forma zaj wiczenia

  1. Relacje zachodzce midzy partnerami logistycznymi i ich konsekwencje. 1

  2. Tendencje wiatowe i polskie w zakresie koordynacji dziaa logistycznych. 1 3. Koordynacja przepyww fizycznych midzy przedsibiorstwami 2

  4. Znaczenie kosztu, jakoci i czasu w procesach integracji i koordynacji. 2

  5. Techniki, metody i narzdzia koordynacji oraz integracji w systemach logistycznych. 2

  6. Budowanie relacji z dostawcami i odbiorcami. 2

  7. Integracja i koordynacja dziaa logistycznych - studia przypadkw. 2 Suma 12

  Metody ksztacenia

  Prezentacja multimedialna, praca w grupach, case study, dyskusja.

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia

  z sylabusa

  Kolokwia Referaty Egzamin

  01, 02, 03

  04, 05

  01, 02, 03, 04, 04, 06, 07

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Zaliczenie wicze: przygotowanie projektu przykadowej integracji w systemie logistycznym oraz zaliczenie pisemne z zakresu wiedzy omawianej na wiczeniach, Zaliczenie wykadu: egzamin ustny z wiedzy przedstawionej na wykadzie oraz zalecanej literatury.

  Literatura podstawowa

  1. Harisson A., Hoek R., Zarzdzanie logistyk. PWE, Warszawa 2010. 2. upicka-Szudrowicz A.: Zintegrowany acuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna 2004. 3. upicka A.: Formy koordynacji rynkowej w acuchach dostaw. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna 2009.

  Literatura uzupeniajca

  1. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarzdzanie logistyczne. PWE, Warszawa 2007. 2. Harvard Business Review. Zarzdzanie acuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 3. Czasopisma: Logistyka, Gospodarka materiaowa i logistyka, Eurologistics.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 24

  Przygotowanie si do zaj 26

  Studiowanie literatury 30

  Praca na platformie moodle 20

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 25

 • Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

  Liczba punktw ECTS 5

 • Kreatywno i innowacje

  Wyp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Kreatywno i innowacje

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.06._12

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/

  Katedra Efektywnoci Innowacji

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno:

  wszystkie

  Rok / semestr:

  I/ 1

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj 12 18

  Koordynator przedmiotu /

  moduu

  Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dr Joanna Markiewicz

  Prowadzcy zajcia

  Wykady: prof. dr hab. Wadysaw Janasz ([email protected]),

  prof. US dr hab. Piotr Niedzielski ([email protected]),

  dr Joanna Markiewicz ([email protected]),

  wiczenia: mgr Katarzyna obacz ([email protected]),

  mgr Ewelina Burzec-Burzyska ([email protected]),

  mgr Monika Wojtkiewicz ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istot

  innowacyjnoci i kreatywnoci oraz przygotowanie studenta do

  praktycznego stosowania metod zarzdzania procesem

  innowacyjnym i kreatywnymi metodami rozwizywania problemw

  w logistyce.

  Wymagania wstpne Wiedza z podstaw marketingu, zarzdzania i logistyki.

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla

  Odniesienie

  do efektw

  mailto:[email protected]:[email protected]

 • programu dla obszaru

  Wiedza

  01 Student potrafi zdefiniowa pojcie innowacje

  oraz wymienia rodzaje i rda innowacji

  02 Student potrafi tumaczy procesy

  innowacyjne, w tym zachodzce w logistyce

  03 Student potrafi wyjani uwarunkowania

  innowacyjnoci w skali mikro, mezo i makro w

  kontekcie brany logistycznej

  K_W02

  K_W06

  K_W07

  K_W11

  S2A_WO1

  S2A_WO8

  S2A_WO4

  Umiejtnoci

  04 Student potrafi dobra kreatywne metody

  rozwizywania problemw w zakresie

  funkcjonowania firmy logistycznej oraz potrafi

  przeanalizowa jej innowacyjno

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U06

  S2A_UO2

  Kompetencje

  spoeczne

  05 Student jest zorientowany na waciw

  komunikacj i postaw spoeczn jako podstaw

  procesw innowacyjnych

  06 Student aktywnie uczestniczy w pracy w

  grupach

  K_K02

  K_K04

  K_K07

  K_K08

  K_K09

  K_K10

  S2A_KO2

  S2A_KO2

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykad

  1. Podstawowe zagadnienia z zakresu innowacji: istota, rodzaje, rda innowacji

  oraz znaczenie innowacji we wspczesnej gospodarce i rozwoju przedsibiorstw w

  kontekcie logistyki ujcie teoretyczne.

  2

  2. Istota procesw innowacyjnych 2

  3. Modele biznesu w aspekcie innowacyjnoci firm 2

  4. Uwarunkowania innowacyjnoci w skali mikro, mezo i makro 2

  5 Zarzdzanie kreatywnoci: kreatywne jednostki i grupy, cechy kreatywnych grup,

  stymulowanie kreatywnoci

  2

  6. Innowacyjno krajw OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wynikw w 1

 • zakresie Innowacji

  7. Polityka innowacyjna Polski i UE 1

  SUMA: 12

  Forma zaj wiczenia

  1. Podstawowe zagadnienia z zakresu innowacji: istota, rodzaje, rda innowacji

  oraz znaczenie innowacji we wspczesnej gospodarce i rozwoju

  przedsibiorstw w kontekcie logistyki przykady

  4

  2. Istota procesw innowacyjnych: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji 2

  3.Uwarynkowania i mierniki innowacyjnoci przykady innowacyjnych firm

  logistycznych

  2

  4. Innowacyjna firma logistyczna w ujciu modelu biznesu 2

  5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji,

  interakcje, systemy innowacji, klastry.

  2

  6. Kreatywne metody rozwizywania problemw firm logistycznych stymulowanie

  kreatywnoci

  2

  7. Innowacyjno krajw OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wynikw w

  zakresie Innowacji

  2

  8. Regionalne Strategie Innowacyjnoci 2

  SUMA: 18

  Metody ksztacenia

  Metody podajce (wykad informacyjny, prelekcja), metody problemowe

  (wykad problemowy oraz metody aktywizujce: metoda przypadkw,

  dyskusja panelowa, burza mzgw), metody praktyczne (wiczenia

  przedmiotowe).

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu

  ksztacenia

  z sylabusa

  Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru

  Prezentacja multimedialna

  01,02,03,04

  05,06

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Podstaw uzyskania zaliczenia z wicze jest wykonanie przygotowanie i

  przedstawienie prezentacji multimedialnej oraz kolokwium w formie testu

  wielokrotnego wyboru.

  Literatura podstawowa 1. Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywno, Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2006.

 • Literatura uzupeniajca

  1. Janasz W., Kozio-Nadolna K.: Innowacje w organiazcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

  2. Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjno w dziaalnoci przedsibiorstw. Kompendium wiedzy. Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2007.

  3. Regionalna Strategia Innowacji Wojewdztwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020, Szczecin 2011.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 25

  Studiowanie literatury 20

  Udzia w konsultacjach 15

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 20

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

  Liczba punktw ECTS 5

 • Logistyka miejska W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Logistyka miejska

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.10._23

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

  Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/ Katedra Logistyki

  Nazwa kierunku:

  Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia:

  A

  Specjalno: Systemy

  transportowe i logistyczne

  Rok / semestr:

  II/ 4

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj

  12 18

  Koordynator przedmiotu /

  moduu prof. US dr hab. M. Jedliski

  Prowadzcy zajcia Dr B. Tundys ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z pojciem i istot

  logistyki miejskiej.

  Wymagania wstpne

  Znajomo zagadnie zwizanych z logistyk, transportem,

  procesami logistycznymi, strategiami logistycznymi, acuchem

  dostaw

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie do

  efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01 identyfikuje wystpujce w praktyce pojcie logistyki miejskiej

  02 charakteryzuje metody i narzdzia (w tym informatyczne) wspomagajce tworzenie oraz wdraanie logistyki miejskiej, wskazuje koncepcje i rozwizania stosowane w praktyce. Identyfikuje programy wspierajce logistyk miejsk

  K_W01

  K_W02

  K_W03

  K_W07

  S2A_W07

  S2A_W11

 • K_W11

  Umiejtnoci

  03 - dokonuje analizy krytycznej wystpujcych w praktyce gospodarczej koncepcji logistyki miejskiej

  04 - potrafi poda propozycj wasnych rozwiza miast, zastosowa narzdzia i koncepcje teoretyczne logistyki miejskiej i przenie je na paszczyzn wybranego miasta Potrafi zidentyfikowa kluczowe paszczyzny, procesy i strumienie logistyczne zachodzce w miecie

  05 - potrafi wykorzysta spektrum metod i narzdzi strategicznych stosowanych logistyce miejskiej

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U05

  K_U06

  K_U09

  K_U11

  K_U13

  K_U15

  K_U16

  S2A_U06

  S2A_U07

  Kompetencje

  spoeczne

  05 - potrafi pracowa w zespole ludzi w zakresie tworzenia oraz wdraania strategii logistycznych

  06 pracuje samodzielnie rozwizujc logistyczne problemy strategiczne badanych firm

  07 ma wiadomo odpowiedzialnoci za podejmowane decyzje, jest przedsibiorczy, gotowy do komunikowania z otoczeniem, okrela dylematy zwizane z prac logistyka

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  K_K04

  K_K05

  K_K06

  K_K08

  K_K10

  S2A_K02

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykady Liczba

  godzin

  Miasto w aspekcie ekonomicznym 2

  Miasto jako system logistyczny 2

  Istota, definicja i obszar pojciowy zwizany z pojciem logistyki miejskiej 2

  Rodzaje koncepcji logistyki miejskiej 2

  Logistyka miejska w obszarze transportu (osobowego i towarowego) 2

 • Telematyka w logistyce miejskiej 1

  Programy unijne oraz aspekty prawne wspierajce logistyk miejsk 1

  Suma 12

  Forma zaj wiczenia Liczba

  godzin

  Projekt logistyki miejskiej istota, zadania, obszary, funkcje i metodyka tworzenia 2

  Telematyka i jej praktyczne zastosowanie w miastach 2

  Koncepcje dotyczce transportu miejskiego towarowego case study 2

  Koncepcje dotyczce transportu miejskiego osobowego case study 2

  Wybrane praktyczne rozwizania logistyki miejskiej w miastach polskich 2

  Wybrane praktyczne rozwizania logistyki miejskiej w miastach europejskich 2

  Wybrane praktyczne rozwizania logistyki miejskiej w miastach amerykaskich 3

  Przygotowanie i prezentacja projektu logistyki miejskiej 3

  Suma 18

  Metody ksztacenia

  Wykad problemowy, prezentacja multimedialna, gry symulacyjne, case-

  study, praca w grupach, dyskusja.

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Egzamin pisemny

  Kolokwium

  Projekt logistyki miejskiej (w postaci prezentacji Power point)

  01, 02, 04, 05, 06, 07

  01, 02, 04, 05, 06,07

  01,02, 03, 05,06,07

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Zaliczenie wykadu odbywa si na podstawie egzaminu pisemnego

  (pytania otwarte oraz test) z treci przedstawianych na wykadzie oraz

  literatury podstawowej.

  Zaliczenie wicze odbywa si na podstawie kolokwium pisemnego -

  pytania otwarte, test i rozwizanie problemu, a take oceny projektu.

  Literatura podstawowa 1. B. Tundys, Logistyka miejska - koncepcje, systemy, rozwizania, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

  Literatura 1. J.Szotysek, Podstawy logistyki miejskiej, Wyd. AE w Katowicach,

  Katowice 2007

 • uzupeniajca

  2. M. Szymczak, Logistyka miejska, Wyd. AE w Poznaniu, Pozna 2008.

  3. Czasopisma: Logistyka, Gospodarka materiaowa i logistyka,

  Eurologistics.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Godziny kontaktowe z nauczycielem 30

  Przygotowanie si do zaj, Praca na

  platformie moodle

  10

  Przygotowanie mini projektu / pracy

  indywidualnej

  30

  Przygotowanie do egzaminu 30

  SUMA 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • Logistyka midzynarodowa W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Logistyka midzynarodowa

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.10._08

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

  Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/Katedra Logistyki

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia:

  oglnoakademicki (A)

  Specjalno: wszystkie

  Rok / semestr:

  I/ 2

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa

  jakie)

  Wymiar

  zaj

  12 21

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Dr hab. prof. US M. Jedliski

  Prowadzcy zajcia

  dr hab. prof. US M. Jedliski ([email protected]), dr I. Dembiska ([email protected]), dr M. Frankowska ([email protected]), dr B. Tundys ([email protected]), mgr A. Ner-Peka ([email protected]), mgr M. Sowa ([email protected]), mgr . Marzantowicz ([email protected]).

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest ukazanie istoty i roli procesw logistycznych w ramach powiza midzynarodowych. Szczeglnego znaczenia nabieraj procesy transnarodowe, i powizania globalnych acuchw dostaw, a take rola i funkcjonowanie midzynarodowej infrastruktury logistycznej.

  Wymagania wstpne

  znajomo zagadnie z logistyki

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 student umie zdefiniowa podstawowe definicje

  zwizane z logistyk midzynarodow,

  02 opisuje midzynarodowe strategie logistyczne

  K_W01

  K_W02

  S1A_W01

  S1A_W02

 • 03 opisuje globalny acuch dostaw. K_W03

  K_W04

  K_W05

  K_W07

  K_W09

  K_W11

  K_W13

  S1A_W02

  Umiejtnoci

  04 wykazuje umiejtno zastosowania zasad

  logistycznych w przedsibiorstwach dziaajcych na

  rynku midzynarodowym

  05 umiejtno rozpoznawania organizacji logistyki w

  zinternacjonalizowanym przedsibiorstwie

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U11

  K_U13

  K_U14

  S1A_U08

  S1A_U03

  Kompetencje

  spoeczne

  06 student podejmuje si dyskusji zwizanej z

  moliwociami wprowadzenia zasad logistycznych do

  zinternacjonalizowanego przedsibiorstwa,

  07. potrafi okrela priorytety suce realizacji zada

  oraz ponosi odpowiedzialno za wykonanie zada,

  jest wiadomy roli logistyka w gospodarce

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  K_K04

  K_K07

  S1A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykad

  1. Istota i rola logistyki midzynarodowej 1

  2. Midzynarodowe systemy logistyczne 2

  3. Ocena logistycznych kompetencji pastw i regionw 2

  4. Rola logistyki ze wzgldu na formy aktywnoci na rynkach zagranicznych 2

  5. Logistyka w midzynarodowych strategiach przedsibiorstw 2

  6. Organizacja logistyki w zinternacjonalizowanym przedsibiorstwie 1

  7. Przedsibiorstwa i instytucje uczestniczce w midzynarodowych procesach logistycznych

  1

  8. Midzynarodowe projekty logistyczne 1

  Suma 12

 • Forma zaj wiczenia

  1. Podstawowe definicje z zakresu logistyki midzynarodowej oraz warunki funkcjonowania przedsibiorstwa na rynku midzynarodowym

  2

  2. Analiza procesw przedsibiorstw w warunkach midzynarodowych 2

  3. Charakterystyka operacji logistycznych realizowanych w warunkach midzynarodowych

  2

  4. Charakterystyka dziaalnoci i funkcji przedsibiorstw oraz instytucji wpywajcych na midzynarodowe operacje logistyczne

  2

  5. Strategie i koszty w logistyce midzynarodowej 2

  6. Wykorzystanie nowoczesnych narzdzi w logistyce midzynarodowej 2

  7. Charakterystyka infrastruktury na poziomie midzynarodowym 2

  8. Charakterystyka usug oferowanych przez midzynarodowe przedsibiorstwa logistyczne

  2

  9. Analiza logistycznych systemw midzynarodowych 2

  10. Analiza przypadkw globalnych acuchw dostaw 3

  Suma 21

  Metody ksztacenia

  wykad, analiza przypadkw, wiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstw z dyskusj,

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu

  ksztacenia

  z sylabusa

  Kolokwia

  Referaty

  Egzamin

  01, 02, 04,

  03,07

  01, 02, 03, 04,

  05, 06

  Forma i warunki

  zaliczenia wiczenia - kolokwium pisemne, aktywno na zajciach, referaty, egzamin pisemny

  Literatura

  podstawowa

  1. E. Goembska, M. Szymczak, Logistyka midzynarodowa. PWE, Warszawa 2004 2. E. Goembska, D. Kempny, J. Witkowski, Eurologistyka w zarzdzaniu midzynarodowym, PWN, Warszawa 2005. 3. E. Goembska, Podstawowe problemy logistyki globalnej, midzynarodowej, eurologistyki, NWSK, d 2007.

  Literatura

  uzupeniajca

  1. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarzdzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002. 2. Wspczesne kierunki rozwoju logistyki, red. E. Goembska, PWE, Warszawa 2006 3. S. Owczarski, Tendencje rozwojowe logistyki, Wyd. Naukowe Wyszej Szkoy Kupieckiej, d 2006

  NAKAD PRACY STUDENTA:

 • Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 33

  Przygotowanie si do zaj 30

  Studiowanie literatury 12

  Praca na platformie moodle 30

  Przygotowanie si do egzaminu /

  zaliczenia

  20

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

  Liczba punktw ECTS 5

 • Marketing midzynarodowy W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Marketing midzynarodowy

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.11._19

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki

  Usug/Katedra Marketingu Usug

  Nazwa kierunku:

  Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia:

  oglnoakademicki

  Specjalno:

  Relacje z klientami w

  midzynarodowych

  procesach logistycznych

  Rok / semestr:

  II/ 3

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa

  jakie)

  Wymiar

  zaj

  12 18

  Koordynator przedmiotu /

  moduu

  Dr Agnieszka Smalec

  Prowadzcy zajcia

  Dr Agnieszka Smalec ([email protected]),

  dr Izabela Ostrowska ([email protected]),

  mgr Magdalena Maachowska ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Zaakcentowanie potrzeby obserwacji i analizy otoczenia

  midzynarodowego ze wzgldu na jego specyfik. Wzbogacanie

  wiedzy i umiejtnoci funkcjonowania w warunkach konkurencji na

  rynkach globalnych. Usystematyzowanie wiedzy o marketingu

  midzynarodowym dotyczcej m.in. umiejtnoci podejmowania

  decyzji w zakresie instrumentw marketingowych oraz sposobw

  wejcia na rynek

  Wymagania wstpne znajomo zagadnie z Podstaw marketingu

 • EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 rozrnia podstawowe pojcia dotyczce

  rynkw midzynarodowych;

  02 charakteryzuje zachowania przedsibiorstw

  na rynkach midzynarodowych w zakresie

  stosowanych dziaa marketingowych

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  K_W05

  K_W07

  K_W09

  K_W11

  K_W14

  01 S1A_W03

  02 S1A_W08

  03 S1A_W02

  04 S1A_W11

  Umiejtnoci

  03 potrafi podj decyzje odnonie wejcia na

  rynki midzynarodowe

  04 projektuje instrumenty marketingowe w

  rnych warunkach otoczenia

  midzynarodowego

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U05

  K_U06

  K_U08

  K_U11

  K_U13

  K_U16

  K_U17

  05 S1A_U07

  06 S1A_U01

  Kompetencje

  spoeczne

  05 jest wraliwy na klienta i akceptuje jego

  rnorodno kulturow, szanuje prawa

  konsumenta

  06 zachowuje ostrono w podejmowaniu

  decyzji strategicznych na midzynarodowych

  rynkach

  K_K02

  K_K04

  K_K06

  K_K08

  07 S1A_K05

  08 S1A_K01

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

 • Forma zaj wykad

  1. Internacjonalizacja i orientacje midzynarodowe przedsibiorstw. 2

  2. Oglne strategie dziaania na rynkach midzynarodowych 2

  3. Zachowania nabywcw na midzynarodowych rynkach. 3

  4. Oglne strategie produktu i polityka marki w marketingu midzynarodowym. 2

  5. Dziaania promocyjne na rynkach midzynarodowych. Uwarunkowania prawne i kulturowe 3

  Suma 12

  Forma zaj wiczenia

  1. Otoczenie midzynarodowe przedsibiorstw. 4

  2. Strategie wejcia na rynki zagraniczne. 3

  3. Polityka midzynarodowej dystrybucji. 2

  4. Polityka produktu w zakresie opakowania i cykl ycia produktu midzynarodowego 3

  5. Segmentacja nabywcw na midzynarodowych rynkach 3

  6. Polityka cenowa na rynkach midzynarodowych 3

  Suma 18

  Metody ksztacenia

  prezentacja multimedialna, case-study, rozwizywanie zada

  problemowych, praca w grupach

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  projekt indywidualny lub/i w grupach

  test zaliczeniowy

  egzamin pisemny

  02, 03, 04, 05, 06

  01, 03, 04

  01, 02, 03. 04

  Forma i warunki

  zaliczenia

  zaliczenie projekt. aktywno na zajciach; forma pisemna test oraz

  zadania problemowe

  egzamin forma pisemna test

  Literatura podstawowa 1.Smalec A., Marketing midzynarodowy wybrane zagadnienie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin 2011 2. Duliniec E., Marketing midzynarodowy, PWE, Warszawa 2004. 3. Grzegorczyk W., Marketing na rynkach zagranicznych. Oficyna Ekonomiczna, Karkw 2005

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Wiktor J.W., Oczkowska R., bikowska A., Marketing midzynarodowy. Zarys problematyki. PWE, Warszawa 2008.

  2. Limaski A., Drabik I., Marketing midzynarodowy, Difin, Warszawa 2010. 3. Pietrasieski P., Midzynarodowe strategie marketingowe. PWE,

 • Warszawa 2005. 4. Bartosik-Purgat M., Uwarunkowania kulturowe w marketingu

  midzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2004.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 30

  Studiowanie literatury 20

  Udzia w konsultacjach 5

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 25

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

  Liczba punktw ECTS 5

 • Marketing usug logistycznych W

  ype

  nia

  Zesp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Marketing usug logistycznych

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.11._09

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki

  Usug/Katedra Marketingu Usug

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/niestacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno:

  wszystkie

  Rok / semestr:

  II/3

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  jzyk polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa

  jakie)

  Wymiar

  zaj

  15 15

  Koordynator przedmiotu /

  moduu

  Prof. zw. dr hab. Jzef Perenc ([email protected])

  Prowadzcy zajcia

  mgr Magdalena Maachowska ([email protected]), dr

  Joanna Houb- Iwan,([email protected]) dr Anna Szwajlik

  ([email protected]), dr Leszek Gracz ([email protected]), mgr

  Urszula Chrcho ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z marketingow

  charakterystyk usug w sektorze logistycznym.

  Wymagania wstpne

  Wymagana jest wiedza z podstaw marketingu oraz marketingu usug.

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01 student zna podstawowe pojcia z dziedziny marketingu i potrafi przedstawi proces marketingu w przedsibiorstwie

  02 student zna istot i uwarunkowania konstruowania

  K_W02

  K_W05

  S2A_W03

  S2A_W08

 • europejskiej polityki transportowej ( w postaci Biaej Ksigi ) K_W10

  K_W07

  K_W09

  K_W10

  K_W11

  K_W14

  S2A_W02

  S2A_W11

  Umiejtnoci

  03 Student analizuje dziaania marketingowe w przykadowych firmach transportowo- logistycznych.

  04 projektuje obsug logistyczn firmy

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U06

  K_U09

  K_U13

  S2A_U07

  S2A_U01

  Kompetencje

  spoeczne

  06 akceptuje konieczno odpowiadania na potrzeby logistyczne usugobiorcw

  07 zachowuje otwarto na gwne problemy eksportu i importu dziki ofert firm logistycznych

  K_K01

  K_K02

  K_K04

  K_K06

  K_K08

  K_K10

  S2A_K05

  S2A_K01

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykad

  1. Istota marketingu w usugach 2

  2. DHL jako przykad firmy spedycyjno-logistycznej 2

  3. Biaa ksiga czas na powzicie decyzji 2

  4. Finansowanie przedsiwzi logistycznych w wojewdztwie zachodniopomorskim 2

  5. Regionalny i sektorowy program operacyjny dla transportu spedycji i logistyki 2

  6. Ostrw grabowski jako przykad innowacji transporotowo- logistycznej 2

  7. Usugi XXI wieku 3

 • Suma 15

  Forma zaj wiczenia

  1 Cech usug Usuga profesjonalna w logistyce 2

  2 Struktura usugi i asortymentu usug logistycznych 2

  3. Konstruowanie oferty usugowej 2

  4. Instrumenty marketingu w usugach 2

  5. Cykl aktywnoci usugobiorcy i usugodawcy 2

  6. Poszukiwanie luk w przedsibiorstwach logistycznych 2

  7. Projektowanie innowacyjnej usugi w logistyce 3

  Suma 15

  Metody ksztacenia

  Prezentacje multimediane, praca w grupach, analiza studiw przypadku

  Metody we