logistyka ii stopnia stacjonarne

of 199 /199
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013

Author: phunganh

Post on 11-Jan-2017

222 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIWERSYTET SZCZECISKI

  WYDZIA ZARZDZANIA I EKONOMIKI USUG

  MODUY KSZTACENIA

  SYLABUSY

  KIERUNEK STUDIW

  LOGISTYKA

  Stopie II

  Studia magisterskie

  Studia stacjonarne

  ROK AKADEMICKI 2012/2013

 • PROGRAM STUDIW

  Logistyka, studia II stopnia, stacjonarne

  Semestr I E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Zarzdzanie logistyczne E 8 30 30 -

  Zarzdzanie projektem zo 4 15 15 -

  Rynek kapitaowy zo 4 15 15 -

  Kreatywno i innowacje zo 5 15 30 -

  Prawo pracy E 4 15 - -

  Rachunek ekonomiczny w acuchu logistycznym E 5 15 15 -

  Semestr II E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Zarzdzanie strategiczne E 4 15 15 -

  Badania operacyjne i teoria optymalizacji E 5 15 - 15

  Rachunek kosztw dziaa logistycznych zo 3 15 30 -

  Projektowanie systemw i procesw logistycznych E 5 15 30 -

  Informatyka w logistyce zo 2 - - 30

  Logistyka midzynarodowa E 5 15 30 -

  Seminarium magisterskie z 6 - - 30

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Marketing usug logistycznych zo 3 15 15 -

  Seminarium magisterskie z 6 - - 30

  Zarzdzanie zasobami ludzkimi E 3 15 15 -

  Zajcia fakultatywne zo 1 15 - -

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Ubezpieczenia w logistyce zo 3 15 15 -

  Seminarium magisterskie zo 8 - - 30

  Zajcia fakultatywne zo 1 15 - -

  Badania marketingowe zo 2 15 15 -

  SPECJALNO: Systemy transportowe i logistyczne

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Transport ldowy w systemach logistycznych E 6 15 15 -

  Polityka transportowa Unii Europejskiej E 6 15 30 -

  Integracja i koordynacja w systemach logistycznych E 5 15 15 -

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Transport wodny w systemach logistycznych E 4 15 15 -

  Logistyka miejska E 4 15 30 -

  Transport regionalny E 4 15 30 -

  Nowoczesne systemy magazynowe E 4 15 15 -

 • SPECJALNO: Logistyka w biznesie

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Strategie logistyczne przedsibiorstw E 5 15 30 -

  Wsparcie logistyczne procesw biznesowych E 5 15 15 -

  Partnerstwo w sieciach logistycznych E 5 15 30 -

  Systemy informacji logistycznej zo 2 - - 15

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Controlling kosztw w logistyce E 3 15 15 -

  Rynek usug logistycznych E 5 15 30 -

  Zarzdzanie ancuchami dostaw E 5 15 15 -

  Zarzdzanie relacjami z klientem E 3 15 15 -

  SPECJALNO: Menader acuchw dostaw

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Analiza efektywnoci sieci dostaw E 4 15 15 -

  Relacje w acuchach dostaw zo 3 15 15 -

  Controlling logistyczny I rachunek kosztw procesowych E 3 15 15 -

  Zastosowanie informatyki w acuchach dostaw zo 3 - - 30

  Strategie logistyczne i instrumenty zarzadzania sieciami dostaw zo E

  4 15 30 -

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Strategie logistyczne i instrumenty zarzadzania sieciami dostaw E 5 15 30 -

  Zarzdzanie ryzykiem w logistyce zo 2 15 - -

  Standardy i normy w logistyce E 3 15 - -

  Projektowanie infrastruktury logistycznej E 4 15 15 -

  Negocjacje w acuchu dostaw zo 2 15 - -

  SPECJALNO: Relacje z klientami w midzynarodowych procesach logistycznych

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Marketing midzynarodowy E 5 15 30 -

  Negocjacje i komunikacja midzykulturowa w procesach

  logistycznych

  E 3 15 15 -

  Reinynieria procesw logistycznych (BPR) E 5 15 30 -

  Analiza rynku midzynarodowego E 4 15 30 -

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Midzynarodowe strategie marketingowe przedsibiorstw

  logistycznych E 5 15 15 -

  Audyt w procesach logistycznych E 6 15 30 -

  Obsuga klienta midzynarodowego E 5 15 15 -

 • Opisy przedmiotw sylabusy kolejno alfabetyczna Studia Stacjonarne II stopnia

  Analiza efektywnoci sieci dostaw............................................................................................. 3

  Analiza rynku midzynarodowego ............................................................................................. 7

  Audyt w procesach logistycznych ............................................................................................ 12

  Badania marketingowe ............................................................................................................. 16

  Badania operacyjne i teoria optymalizacji ............................................................................... 20

  Controlling kosztw w logistyce .............................................................................................. 23

  Controlling logistyczny i rachunek kosztw procesowych ...................................................... 27

  Informatyka w logistyce ........................................................................................................... 31

  Integracja i koordynacja w systemach logistycznych .............................................................. 35

  Kreatywno i innowacje ......................................................................................................... 39

  Logistyka miejska .................................................................................................................... 43

  Logistyka midzynarodowa ..................................................................................................... 47

  Marketing midzynarodowy .................................................................................................... 51

  Marketing usug logistycznych ................................................................................................ 55

  Midzynarodowe strategie marketingowe przedsibiorstw logistycznych .............................. 59

  Negocjacje i komunikacja midzykulturowa w procesach logistycznych ............................... 63

  Negocjacje w acuchu dostaw ................................................................................................ 67

  Nowoczesne systemy magazynowe ......................................................................................... 71

  Obsuga klienta midzynarodowego ........................................................................................ 75

  Partnerstwo w sieciach logistycznych ...................................................................................... 79

  Polityka transportowa Unii Europejskiej ................................................................................. 83

  Prawo pracy .............................................................................................................................. 87

  Projektowanie infrastruktury logistycznej ............................................................................... 90

  Projektowanie systemw i procesw logistycznych ................................................................ 95

  Rachunek ekonomiczny w acuchu logistycznym ................................................................. 99

  Rachunek kosztw dziaa logistycznych .............................................................................. 103

  Reinynieria procesw logistycznych (BPR) ......................................................................... 107

  Relacje w acuchach dostaw ................................................................................................. 111

  Rynek kapitaowy ................................................................................................................... 115

  Rynek usug logistycznych ..................................................................................................... 119

  Seminarium magisterskie ....................................................................................................... 123

  Standardy i normy w logistyce ............................................................................................... 127

  Strategie logistyczne i instrumenty zarzdzania sieciami dostaw .......................................... 130

  Strategie logistyczne przedsibiorstw .................................................................................... 135

  Systemy informacji logistycznej ............................................................................................ 140

  Transport ldowy w systemach logistycznych ....................................................................... 143

  Transport regionalny .............................................................................................................. 147

  Transport wodny w systemach logistycznych ........................................................................ 152

  Ubezpieczenia w logistyce ..................................................................................................... 156

  Wsparcie logistyczne procesw biznesowych ....................................................................... 160

  Zarzdzanie logistyczne ......................................................................................................... 165

  Zarzdzanie acuchami dostaw ............................................................................................. 169

  Zarzdzanie projektem ........................................................................................................... 173

  Zarzdzanie relacjami z klientem ........................................................................................... 178

  Zarzdzanie ryzykiem w logistyce ......................................................................................... 182

  Zarzdzanie strategiczne ........................................................................................................ 185

  Zarzdzanie zasobami ludzkimi ............................................................................................. 189

  Zastosowanie informatyki w acuchach dostaw ................................................................... 193

 • Opisy przedmiotw sylabusy kolejno alfabetyczna Studia Stacjonarne II stopnia

  Analiza efektywnoci sieci dostaw

  Wyp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Analiza efektywnoci sieci dostaw

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.10._19

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Katedra Logistyki

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/ stacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno: Meneder

  acuchw dostaw

  Rok / semestr: II/ 3 Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj 15 15

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Prof. Mariusz Jedliski

  Prowadzcy zajcia

  prof. US dr hab. M. Jedliski ([email protected],

  dr I. Dembiska ([email protected]),

  dr M. Frankowska ([email protected])

  dr B. Tundys ([email protected]),

  mgr A. Ner-Peka ([email protected]),

  mgr M. Sowa ([email protected]),

  mgr Andrzej Rzeczycki ([email protected]),

  mgr ukasz Marzantowicz ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem zaj jest nabycie wiedzy i umiejtnoci w zakresie

  sposobw analizy efektywnoci sieci dostaw, co jest etapem

  niezbdnym w celu doskonalenia funkcjonujcych powiza

  rynkowych.

  Wymagania wstpne Wymagana jest podstawowa wiedza z logistyki i zarzdzania

  acuchem dostaw

  EFEKTY KSZTACENIA Odniesienie do

  efektw dla

  Odniesienie

  do efektw

 • programu dla obszaru

  Wiedza

  01 przedstawienie wybranych narzdzi analizy efektywnoci sieci dostaw 02 wiedza nt zastosowania metody ABC 03 charakteryzowanie modelu SCOR

  K_W01

  K_W02

  K_W03

  K_W05

  K_W07

  K_W08

  K_W10

  S2A_W06

  S2A_W07

  S2A_W08

  Umiejtnoci

  04 analizowanie dostpnych danych w celu

  wyboru najlepszego narzdzia oceny i

  doskonalenia efektywnoci sieci logistycznej

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U05

  K_U08

  K_U09

  K_U11

  K_U12

  K_U13

  K_U14

  K_U15

  K_U16

  K_U17

  S2A_U02

  Kompetencje

  spoeczne

  05 praca w zespole w trakcie realizowanych

  wicze

  06 student ma wiadomo podejmowania

  odpowiedzialnych decyzji, w wymiarze etycznym,

  jest przedsibiorczy

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  K_K04

  K_K06

  K_K09

  K_K10

  S2A_K02

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

 • godzin

  Forma zaj wykady

  Efektywno w ujciu ekonomicznym i prakseologicznym 2

  Teoretyczne podstawy koncepcji sieci logistycznych 2

  Analiza formalnego wymiaru relacji logistycznych 2

  Koncepcje pomiaru efektywnoci w systemach logistycznych 3

  Narzdzia analizy i doskonalenia efektywnoci w sieciach logistycznych 2

  Zrwnowaona karta wynikw w zarzdzaniu sieciami dostaw 2

  Model referencyjny operacji w acuchu dostaw (SCOR) 2

  Forma zaj wiczenia

  Efektywno w logistyce 2

  Analiza logistycznej sieci dostaw 2

  Rachunek kosztw dziaa logistycznych (ABC) 3

  Efektywno w kontekcie tworzenia wartoci i kosztw logistyki 2

  Podnoszenie efektywnoci acucha poprzez wykorzystanie instrumentw informatycznych

  2

  Podnoszenie efektywnoci sieci poprzez integracj i kooperacj 2

  Badanie efektywnoci w acuchu dostaw (SCOR) 2

  Metody ksztacenia Wykad problemowy, prezentacja multimedialna, gry symulacyjne, case-

  study, praca w grupach, dyskusja.

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Egzamin pisemny

  Kolokwium

  Gry symulacyjne

  01, 02, 04, 05

  01, 02, 04, 05

  03, 04, 05, 06

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Zaliczenie wykadu odbywa si na podstawie egzaminu pisemnego

  (pytania otwarte oraz test) z treci przedstawianych na wykadzie oraz

  literatury podstawowej.

  Zaliczenie wicze odbywa si na podstawie kolokwium pisemnego -

  pytania otwarte, test i rozwizanie problemu, a take oceny gier

 • symulacyjnych oraz aktywnoci na zajciach.

  Literatura podstawowa

  1. Instrumenty zarzdzania acuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008.

  2. Strategie acuchw dostaw, red. M. Ciesielski, J. Dugosz. PWE, Warszawa 2010.

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Frankowska M., Jedliski M., Efektywno systemu dystrybucji. Wyd. PWE, Warszawa 2011.

  2. Harvard Business Review. Zarzdzanie acuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007.

  3. Czasopisma: Logistyka, Gospodarka materiaowa i logistyka, Eurologistics.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 18

  Studiowanie literatury 15

  Udzia w konsultacjach 22

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. -

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 10

  Inne 5

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • Analiza rynku midzynarodowego

  Wyp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Analiza rynku midzynarodowego

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.08_22

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

  Katedra Gospodarki wiatowej i Transportu Morskiego, Zakad Midzynarodowych

  Stosunkw Gospodarczych

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  studia drugiego stopnia

  stacjonarne

  Profil ksztacenia:

  oglnoakademicki

  Specjalno: Relacje z

  klientami w

  midzynarodowych procesach

  logistycznych

  Rok / semestr:

  II / 3

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj 15 30

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Prof. dr hab. Jolanta Zieziula

  Prowadzcy zajcia

  Prof. dr hab. Jolanta Zieziula [email protected] - wykad

  Dr Karolina Drela [email protected] wykad, wiczenia

  Dr Anna Grabowska-Piela [email protected]

  wykad, wiczenia

  Dr Agnieszka Malkowska [email protected]

  wykad, wiczenia

  Cel przedmiotu / moduu

  Zapoznanie studentw z nastpujcymi zagadnieniami rynku

  midzynarodowego: popyt, poda, ksztatowanie cen oraz zaburzenia

  mechanizmu funkcjonowania rynku. Celem jest take przygotowanie

  studenta do trafnego podejmowania decyzji gospodarczych w oparciu o

  analiz danych i poj z zakresu ksztatowania pozycji konkurencyjnej

  oraz marketingu w warunkach midzynarodowych.

  Wymagania wstpne

  Znajomo podstawowych zagadnie z ekonomii, handlu zagranicznego,

  midzynarodowych stosunkw gospodarczych.

 • EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie

  do efektw

  dla programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 definiuje podstawowe pojcia z zakresu rynku

  midzynarodowego

  02 identyfikuje podstawowe kategorie dotyczce

  zagadnie z zakresu rynku midzynarodowego

  K_W01

  K_W02

  K_W03

  K_W05

  K_W07

  K_W11

  K_W14

  S2A_W01

  S2A_W01

  Umiejtnoci

  03 analizuje zachowania podmiotw

  wystpujcych na rynku midzynarodowym

  dotyczce podstawowych mechanizmw

  regulujcych rynek midzynarodowy

  K_U01

  K_U02

  K_U05

  K_U06

  K_U11

  K_U14

  K_U15

  K_U16

  S2A_U02

  Kompetencje

  spoeczne

  04 pracuje w zespole penic rne role, ma

  potrzeb cigego ksztacenia, zachowuje si

  profesjonalnie, jest wiadomy podejmowanych

  przez siebie decyzji,

  05 pracuje samodzielnie, potrafi komunikowa si

  z otoczeniem

  K_K01

  K_K03

  K_K04

  K_K05

  K_K06

  S2A_K02

  S2A_K06

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykad

  1. Istota i elementy rynku midzynarodowego 2

  2. Popyt midzynarodowy i jego determinanty 2

  3. Poda midzynarodowa i jej determinanty 2

 • 4. Charakterystyka podmiotw na arenie midzynarodowej 2

  5. Dylematy polityki protekcjonistycznej w warunkach niedoskonaej konkurencji

  rynkowej

  2

  6. Marketing i dystrybucja w otoczeniu midzynarodowym 2

  7. Warunki poprawy konkurencyjnoci Polski na rynku midzynarodowym 3

  Suma 15

  Forma zaj wiczenia

  1. Ksztatowanie si cen na rynkach midzynarodowych 2

  2. Elastyczno popytu i poday midzynarodowej 4

  3 .Rodzaje rynku midzynarodowego wedug kryterium przedmiotu obrotu 2

  4. Rodzaje rynku midzynarodowego wedug kryterium zorganizowania rynkw 2

  5. Rodzaje rynku midzynarodowego wedug kryterium swobody dokonywania

  transakcji

  2

  6. Ograniczenia swobodnego przepywu towarw i usug 2

  7.Obsuga obrotu midzynarodowego aspekty prawne, logistyka midzynarodowa,

  uwarunkowanie infrastrukturalne

  4

  8. Zewntrzna rwnowaga ekonomiczna i dostosowania rynku (mechanizm

  dostosowawczy w warunkach kursw staych, mechanizm dostosowawczy w

  warunkach kursw pynnych)

  4

  9. Mechanizm powstawania kryzysw finansowych 2

  11.Odmienno praktyki handlowej na rynkach midzynarodowych w kontekcie

  rnic kulturowych

  2

  12. Metody i techniki dziaania w zrnicowanych warunkach rodowiska rynku

  midzynarodowego

  2

  13.Wybrane problemy analizy przewagi konkurencyjnej na rynku midzynarodowym 2

  Suma 30

  Metody ksztacenia Prezentacja multimedialna, praca w grupach

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Egzamin pisemny

  Kolokwium

  01, 02, 03, 05

  01, 02, 03, 05

 • Projekt grupowy 03, 04, 05

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Egzamin pisemny (test z pytaniami zamknitymi i pzamknitymi)

  Zaliczenie pisemne kolokwium (test z pytaniami zamknitymi i

  pzamknitymi)

  Wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu grupowego i jego

  prezentacja na zajciach.

  Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen czstkowych

  otrzymywanych w trakcie semestru z kolokwium oraz za okrelone

  dziaania i prac studenta.

  Egzamin pisemny obejmuje wiedz z wykadw i zalecanej literatury.

  Kolokwium obejmuje wiedz z wicze i zalecanej literatury.

  Zaliczenie wicze nastpuje na podstawie oceny z kolokwium kocowego

  z zaj, aktywnoci na zajciach i pracy zaliczeniowej.

  Literatura podstawowa

  1. Krugman P. R., Obstfeld M., Ekonomia midzynarodowa, t. I i II, PWN, Warszawa 2007.

  2. P. Boyk, Midzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008.

  3. Encyklopedia zagadnie midzynarodowych, pod red. E. Caa-Wacinkiewicz, R. Podgrzyska, D. Wacinkiewicz, C. H. Beck Warszawa 2001.

  Literatura

  uzupeniajca

  1. A. Limaski, I. Drabik, Marketing midzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.

  2. Midzynarodowe stosunki gospodarcze, pod red. J. Rymarczyka, PWE, Warszawa 2010.

  3. Midzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane zagadnienia, pod. red. J. Dudziski, H. Nakonieczna-Kisiel, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoy Biznesu w Szczecinie, Szczecin 2007.

  4. J.Misala, Wymiana midzynarodowa i gospodarka wiatowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Wyd. SGH, Warszawa 2005.

  5. J. wierkocki, Zarys ekonomii midzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 45

  Przygotowanie si do zaj 18

  Studiowanie literatury 5

  Udzia w konsultacjach 22

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 5

 • Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 10

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • Audyt w procesach logistycznych

  Wyp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Audyt w procesach logistycznych

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.10._24

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i ekonomiki usug /

  Katedra Logistyki

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie / studia

  stacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno: Relacje z

  klientami w

  midzynarodowych

  procesach logistycznych

  Rok / semestr:

  II/4

  Status przedmiotu /moduu:

  Obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj Wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj

  15 30

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Prof. US dr hab. Mariusz Jedliski

  Prowadzcy zajcia

  prof. M. Jedliski [email protected],

  dr I. Dembiska [email protected],

  dr M. Frankowska [email protected],

  dr B. Tundys [email protected],

  mgr A. Ner-Peka [email protected],

  mgr M. Sowa [email protected],

  mgr . Marzantowicz [email protected],

  mgr A. Rzeczycki [email protected]

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem procesu dydaktycznego jest przekazanie studentom wiedzy

  oraz ksztatowanie umiejtnoci identyfikacji i charakteryzowania

  roli audytu w procesach logistycznych przedsibiorstwa, roli

  systemw logistycznych i audytu funkcjonalnych sfer logistycznych

  przedsibiorstwa, a take zapoznanie go z nowoczesnymi

 • metodami i narzdziami kontroli oraz doskonalenia przepyww.

  Student powinien zapozna si rwnie z obowizujcymi

  procedurami audytu, a take metodami identyfikacji i obniania

  kosztw w procesach logistycznych poprzez doskonalenie

  wykorzystania zasobw przedsibiorstwa.

  Wymagania wstpne Wiedza w zakresie podstaw logistyki.

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 Student zna terminologi zwizan z pojciem

  procesu gospodarczego i audytu logistycznego

  02 Student zna i umie wskaza zasadno i

  potrzeb stosowania audytu w procesach

  logistycznych

  K_W01

  K_W02

  K_W03

  K_W04

  K_W07

  K_W13

  S2A_W07

  Umiejtnoci

  03 Student umie budowa koncepcje

  zastosowania zintegrowanych systemw

  logistycznych,

  zastosowania rnych metod zarzdzania

  dziaaniami korygujcymi i zapobiegawczymi

  04 formuuje zalecenia w odniesieniu do

  uwalniania lub odzyskiwania zamroonych

  rodkw oraz eliminowania istniejcych

  nieprawidowoci w systemie logistycznym

  K_U01

  K_U02

  K_U05

  K_U07

  K_U14

  K_U15

  S2A_U06

  S2A_U08

  Kompetencje

  spoeczne

  05 Student podejmuje si dyskusji zwizanej z

  moliwociami wprowadzenia audytu do

  przedsibiorstwa

  06 wykazuje kreatywno w tworzeniu i

  wdraaniu zasad systemowego mylenia

  wykorzystywanego w pracy logistyka

  07 student ma wiadomo i potrzeb cigego

  ksztacenia

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  K_K05

  S2A_K03

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj Wykad

 • 1. Istota i rodzaje audytu logistycznego 2

  2. Narzdzia audytu logistycznego 2

  3. Etapy i przebieg audytu logistycznego 2

  4. Mierniki i wskaniki logistyczne 2

  5. Analiza funkcjonowania magazynu i okrelanie kierunkw poprawy 4

  6. Analiza funkcjonowania transportu i okrelanie kierunkw poprawy 3

  SUMA 15

  Forma zaj wiczenia

  1. Wskie garda i sposoby ich eliminacji w systemie logistycznym przedsibiorstwa 4

  2. Wskaniki logistyczne (KPI) oraz sposoby ich raportowania 4

  3. Analiza przepywu towarw i optymalizacja wykorzystania zasobw 4

  4. Koncepcje zagospodarowania magazynu 4

  5. Obieg dokumentw i przepyw informacji w procesie logistycznym 4

  6. Niskonakadowe moliwoci zmniejszenia kosztw w procesach logistycznych 4

  7. Efekty dziaa korygujcych i zapobiegawczych 4

  8. Zastosowania rozwiza automatyki w procesach logistycznych 2

  SUMA 30

  Metody ksztacenia

  wykad informacyjny, wykad konwersatoryjny, dyskusja, analiza

  przypadkw, praca w grupach opracowanie dokumentacji audytu np.

  check list

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Egzamin pisemny

  Zaliczenie pisemne

  01, 02, 03 ,04,

  05, 06

  01, 02, 03, 04,

  05, 06, 07

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Wykad egzamin pisemny

  wiczenia przygotowanie pracy grupowej, kolokwium pisemne

 • Literatura podstawowa

  1. Winiarska K., Audyt wewntrzny w 2007 roku Standardy midzynarodowe Regulacje krajowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

  2. Frankowska M., Jedliski M., Efektywno systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Blaik P., Logistyka. PWE, Warszawa 2001.

  2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarzdzanie logistyczne. PWE,

  Warszawa 2007. Modelowanie procesw i systemw logistycznych,

  red. M. Chaberek i C.Makowski, Wydawnictwo Uniwersytetu

  Gdaskiego, Gdask 2001-2011.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 45

  Przygotowanie si do zaj 23

  Studiowanie literatury 10

  Udzia w konsultacjach 22

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 30

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 15

  Inne 5

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 150

  Liczba punktw ECTS 6

 • Badania marketingowe W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Badania Marketingowe

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.11._18

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

  Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug, Katedra Marketingu Usug

  Nazwa kierunku:

  Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/stacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno: wszystkie

  Rok / semestr:

  II/4

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj Wykad wiczenia wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa

  jakie)

  Wymiar

  zaj 15 15

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Dr Joanna Houb Iwan

  Prowadzcy zajcia Dr Joanna Houb Iwan

  Cel przedmiotu / moduu

  Zapoznanie studentw ze sposobami pozyskiwania informacji

  marketingowej i sposobami jej wykorzystania w procesie

  zarzdzania; zdobycie przez studentw umiejtnoci

  samodzielnego zaprojektowania, przeprowadzenia i

  zinterpretowania badania marketingowego, odpowiadajcego

  problemom decyzyjnym przedsibiorstw.

  Wymagania wstpne podstawy marketingu

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01. zna proces badania marketingowego;

  02. zna podstawowe pojcie z zakresu bada

  marketingowych i spoecznych

  03. Charakteryzuje metody i techniki doboru

  K_W02

  K_W04

  K_W06

  K_W07

  S2A_W01

  S2A_W03

  S2A_W06

 • bada K_W09

  K_W10

  K_W11

  K_W12

  K_W14

  Umiejtnoci

  04. Projektuje metody doboru prby do bada

  05. Projektuje proces badawczy

  06. analizuje wyniki bada

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U06

  K_U09

  K_U17

  S2A_U02

  S2A_U03

  S2A_U04

  S2A_U08

  Kompetencje

  spoeczne

  07. w zespole wykonuje projekt badawczy

  08. jest wraliwy na identyfikowanie potencjalnych

  problemw badawczych w przedsibiorstwie

  09. Dy do identyfikacji i rozwizania problemw

  badawczych

  K_K04

  K_K06

  S1A_K02

  S1A_K05

  S1A_K07

  Treci programowe

  Forma zaj wykady Liczba

  godzin

  1. Zapotrzebowanie na informacje w podejmowaniu decyzji

  marketingowych; System Informacji marketingowej; funkcje, cele i zakres

  bada marketingowych; ESOMAR

  1

  2. Od symptomu problemu do hipotezy i pyta badawczych - transformacja

  dostrzeganych symptomw w: problem decyzyjny, problem badawczy,

  hipotezy, pytania badawcze

  2

  3. Etapy procesu badania marketingowego; planowanie badania

  marketingowego; badania marketingowe wtrne i pierwotne; badania

  jakociowe i ilociowe

  1

  4. Metody doboru prby badawczej (losowe i nielosowe); podstawowe

  wzory na obliczanie wielkoci prby badawczej

  2

  5. Metody bada marketingowych ankieta 2

  6. Metody bada marketingowych wywiady . Wywiad grupowy 2

 • 7. Metody bada marketingowych obserwacja i eksperyment i metody

  projekcyjne

  1

  8. Bdy i problemy realizacji bada marketingowych 1

  9. Metody analizy danych marketingowych 2

  10. Organizacja bada w przedsibiorstwie; wykorzystanie bada

  marketingowych w zarzdzaniu przedsibiorstwem.

  1

  Suma - 15

  Forma zaj wiczenia

  1. Projektowanie systemu informacji marketingowej dla wybranego

  przedsibiorstwa. Antycypacja potrzeb informacyjnych

  1

  2. Transformacja symptomw problemw w problem badawczy, hipotezy i

  pytania badawcze praca w grupach na przykadach

  2

  3. Dobr rde informacji dla przykadowych sytuacji decyzyjnych w

  przedsibiorstwie.

  1

  4.Praktyczne wiczenia z doboru prby do bada na konkretnych

  przykadach.

  2

  5. Projektowanie kwestionariusza ankiety dla wybranego problemu

  badawczego.

  2

  6.Pisemne kolokwium z przedmiotu z zagadnie prezentowanych na

  zajciach

  1

  7. Projektowanie scenariusza badania fokusowego dla wybranego

  przykadu.

  1

  8. Praktyczne wiczenia z redukcji i analizy danych 2

  9. Prezentacja wynikw badania wasnego studentw 2

  10.Pisemne kolokwium z zagadnie prezentowanych na zajciach 1

  Suma

  15

  Metody ksztacenia

  wykad z uyciem technik multimedialnych, wiczenia, case study, praca

  w grupach, eksperyment mylowy, prezentacja

  Metody weryfikacji Nr efektu ksztacenia

  z sylabusa

 • efektw ksztacenia

  1. Ocena projektu 2. Ocena pracy w grupach na zajciach 3. Ocena kolokwiw 4. Ocena testu

  01, 02, 03

  04, 05, 06

  07, 08, 09

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Zaliczenie wicze: dwa pisemne kolokwia w semestrze: pytania otwarte i

  zadania. Oceniany jest zasb wiedzy studenta i umiejtno jego uycia

  do zaprezentowanych w pytaniach sytuacji.

  Ponadto warunkiem zaliczenia wicze jest opracowanie przez studenta

  projektu badawczego wedug wskazwek nauczyciela.

  Literatura podstawowa

  Literatura podstawowa

  1. S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. Polskie

  Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

  2. Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Red. K. Mazurek-

  opaciska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

  Literatura uzupeniajca

  Literatura uzupeniajca

  3. Badania marketingowe. Red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe

  Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin 2001

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj -

  Studiowanie literatury

  Udzia w konsultacjach 22

  Przygotowanie projektu / eseju / itp.

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 52

  Liczba punktw ECTS 2

 • Badania operacyjne i teoria optymalizacji W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Badania operacyjne i teoria optymalizacji

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.12._02

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

  Katedra Metod Ilociowych

  Nazwa kierunku:

  Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie /stacjonarne

  Profil ksztacenia:

  A

  Specjalno:

  wszystkie

  Rok / semestr:

  I/2

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa

  jakie)

  Wymiar

  zaj

  15 15

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Prof. zw. dr hab. Jan Purczyski

  Prowadzcy zajcia

  mgr Kamila Bednarz [email protected]; mgr Magdalena

  Kulbaczewska [email protected]; dr Robert Kubicki

  [email protected]; dr Marcin Hundert

  [email protected]; dr Rafa Klska [email protected]; dr

  Rafa Czyycki [email protected]

  Cel przedmiotu / moduu

  Zapoznanie studentw z matematycznymi metodami optymalizacji

  procesw logistycznych

  Wymagania wstpne

  Podstawy z zakresu rozwizywania ukadw rwna liniowych;

  elementy statystyki opisowej oraz wnioskowania statystycznego

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw dla

  obszaru

  Wiedza 01- student zna podstawowe pojcia z dziedziny

  teorii optymalizacji oraz potrafi wskaza K_W06 S2A_W06

 • podstawowe problemy podejmowania decyzji K_W09

  Umiejtnoci

  02- student potrafi samodzielnie tworzy proste

  modele opisujce problemy decyzyjne oraz

  wybra i wykorzysta odpowiednie metody do

  ich rozwizania

  K_U02

  S2A_U07

  Kompetencje

  spoeczne

  03- student zachowuje ostrono i krytycyzm co

  do otrzymanych matematycznych rozwiza

  okrelonych problemw decyzyjnych i ich

  praktycznego zastosowania w yciu

  gospodarczym

  K_K05

  S2A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykad

  1. Model matematyczny zagadnienia decyzyjnego 3

  2. Zadanie programowania matematycznego 3

  3. Zadania programowania dynamicznego. 3

  4. Teoria optymalizacji 3

  5. Zagadnienia decyzyjne w warunkach niepewnoci i niepenej informacji 3

  Suma: 15

  Forma zaj laboratorium

  1. Algorytm simpleks 5

  2. Algorytm transportowy 5

  3. Symulacja komputerowa 5

  Suma 15

  Metody ksztacenia

  Prezentacja multimedialna, analiza przypadkw, rozwizywanie zada

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu

  ksztacenia

  z sylabusa

  Egzamin pisemny

  Kolokwium

  01,

  02,03

  Forma i warunki Zaliczenie wicze w formie pisemnej. Zaliczenie wicze nastpuje na

 • zaliczenia

  podstawie kolokwiw (rozwizanie zada) oraz aktywnoci na wiczeniach.

  Egzamin pisemny obejmujcy wiedz z wykadu, wicze oraz zalecanej

  literatury, opiera si na rozwizaniu zestawu zada

  Literatura

  podstawowa

  1. R. Czyycki, M. Hundert, R. Klska: Wybrane zagadnienia z bada

  operacyjnych

  2. Badania operacyjne w przykadach i zadaniach, pod red. K. Kukuy

  Literatura

  uzupeniajca

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 25

  Studiowanie literatury 28

  Udzia w konsultacjach 22

  Przygotowanie projektu / eseju / itp.

  Przygotowanie si do egzaminu /

  zaliczenia

  20

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

  Liczba punktw ECTS 5

 • Controlling kosztw w logistyce W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Controlling kosztw w logistyce

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.16._23

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

  Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/ Katedra Rachunkowoci i Controllingu

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/stacjonarne

  Profil ksztacenia:

  Oglnoakademicki

  Specjalno:

  Logistyka w biznesie

  Rok / semestr:

  II/4

  Status przedmiotu /moduu:

  Obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  Jzyk polski

  Forma

  zaj Wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj

  15 15

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Dr Piotr Szczypa

  Prowadzcy zajcia

  Wykad: dr Piotr Szczypa, dr Ewa Rogowska, dr in. Magorzata

  Cieciura, wiczenia: dr Hanna Czaja-Cieszyska, mgr Bartosz

  Pilecki, mgr Adam Lulek, mgr Konrad Kochaski

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z podstawowymi

  zagadnieniami z zakresu controllingu logistyki ze szczeglnym

  uwzgldnieniem kosztw logistycznych w ramach procesu

  budetowania.

  Wymagania wstpne Znajomo rachunku kosztw dziaa logistycznych.

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie

  do efektw

  dla programu

  Odniesienie do

  efektw dla

  obszaru

  Wiedza

  01 potrafi zdefiniowa pojcia z zakresu

  controllingu logistyki,

  02 wskazuje zastosowanie informacji pochodzcych z systemu controllingu logistyki w realizacji dziaa logistycznych w przedsibiorstwie.

  K_W02

  K_W10

  S2A_W06

  S2A_W06

 • Umiejtnoci

  03 planuje koszty logistki oraz analizuje

  odchylenia tych kosztw,

  04 potrafi okreli wpyw ponoszonych kosztw

  logistyki na rentowno przedsibiorstwa oraz

  wskaza moliwoci redukcji przedmiotowych

  kosztw.

  K_U02

  K_U03

  K_U06

  K_U12

  K_U14

  K_U15

  K_U16

  K_U17

  S2A_U02

  S2A_U08

  Kompetencje

  spoeczne

  05 Student wykazuje kreatywno w

  wyciganiu wnioskw na podstawie informacji z

  systemu controllingu kosztw

  06 Student wykazuje odpowiedzialno za

  informacje emitowane z systemu controllingu

  K_K01

  K_K03

  K_K04

  K_K05

  S2A_K07

  S2A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykad

  1. Istota, funkcja i zadania controllingu kosztw w logistyce 2

  2. Przegld narzdzi controllingu logistyki 2

  3. Koszty logistyki w budecie gwnym 2

  4. Budetowanie kosztw transport 2

  5. Budetowanie kosztw zapasw 2

  6. Analiza odchyle kosztw logistyki 2

  7. Koszty logistyki a rentowno podmiotu gospodarczego 2

  8. Redukcja kosztw logistyki 1

  Suma 15

  Forma zaj wiczenia

  1. Miejsce controlingu i kontrolera kosztw logistyki w przedsibiorstwie 2

 • 2. Budetowanie operacyjne i finansowe a logistyka przedsibiorstwa 4

  3. Budetowanie kosztw transport 2

  4. Budetowanie kosztw zapasw 3

  5. Analiza odchyle kosztw logistyki 2

  6. Analiza FMEA kosztw logistyki 2

  Suma 15

  Metody ksztacenia

  Wykad z uyciem technik multimedialnych, wykad z pogadank, dyskusja

  dydaktyczna, rozwizywanie zada, analiza przypadkw, praca w

  grupach.

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  1. Egzamin- test wyboru 2. Sprawdzian pisemny- zadania sytuacyjne

  01,02,05, 06

  03,04,05, 06

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Egzamin odbywa si w formie pisemnej pytania testowe z jedn prawidow odpowiedzi. Podstaw uzyskania zaliczenia jest kolokwium sprawdzajce umiejtnoci w zakresie rozwizywania i interpretowania problemw z zakresu controllingu kosztw w obszarze logistyki.

  Literatura podstawowa

  1. Controlling w dziaalnoci przedsibiorstwa. Red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2011.

  2. M. Biernacki, R. Kowalak, Rachunek kosztw logistyki w zarzdzaniu przedsibiorstwem, UE we Wrocawiu, Wrocaw 2010.

  Literatura

  uzupeniajca

  1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsibiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszw 2010.

  2. E. Nowak, Rachunkowo zarzdcza w przedsibiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2011.

  3. T. Tru, E. Janua, Ekonomika logistyki, Difin, Warszawa 2011.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 8

  Studiowanie literatury

  Udzia w konsultacjach 22

  Przygotowanie projektu / eseju / itp.

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 10

  Inne 5

 • CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

  Liczba punktw ECTS 3

 • Controlling logistyczny i rachunek kosztw procesowych W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Controlling logistyczny i rachunek kosztw procesowych

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.16._21

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu:

  Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/ Katedra Rachunkowoci i Controllingu

  Nazwa kierunku:

  Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/stacjonarne

  Profil ksztacenia:

  Oglnoakademicki

  Specjalno:

  Meneder acuchw

  dostaw

  Rok / semestr:

  II/ 3

  Status przedmiotu /moduu:

  Obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  Jzyk polski

  Forma

  zaj Wykad wiczenia wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa

  jakie)

  Wymiar

  zaj

  15 15

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Dr Piotr Szczypa

  Prowadzcy zajcia

  Wykad: dr Piotr Szczypa, dr Ewa Rogowska, dr in. Magorzata

  Cieciura, wiczenia: dr Hanna Czaja-Cieszyska, mgr Bartosz

  Pilecki, mgr Adam Lulek, mgr Konrad Kochaski

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z podstawowymi

  zagadnieniami z zakresu controllingu logistyki ze szczeglnym

  uwzgldnieniem kosztw logistycznych w ramach procesu

  budetowania oraz rachunku kosztw procesowych.

  Wymagania wstpne Znajomo rachunku kosztw dziaa logistycznych.

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie

  do efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza 01 potrafi zdefiniowa pojcia z zakresu

  controllingu logistyki i rachunku kosztw K_W10 S2A_W06

 • procesowych,

  02 wskazuje zastosowanie informacji pochodzcych z systemu controllingu logistyki w realizacji dziaa logistycznych w przedsibiorstwie.

  S2A_W06

  Umiejtnoci

  03 planuje koszty logistki oraz analizuje

  odchylenia tych kosztw,

  04 potrafi przeprowadzi kalkulacj kosztw

  logistyki

  w ramach procesowego rachunku kosztw oraz

  zarzdza kosztami procesw logistycznych.

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U05

  K_U06

  K_U12

  K_U13

  K_U14

  K_U15

  K_U16

  K_U17

  S2A_U02

  S2A_U02

  Kompetencje

  spoeczne

  05 Student wykazuje kreatywno w wyciganiu

  wnioskw na podstawie informacji z systemu

  controllingu kosztw

  06 Student wykazuje odpowiedzialno za

  informacje emitowane z systemu controllingu

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  K_K04

  K_K05

  S2A_K07

  S2A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykad

  1. Istota, funkcja i zadania controllingu logistyki 2

  2. Przegld narzdzi controllingu logistyki 2

  3. Koszty logistyki w budecie gwnym 2

  4. Budetowanie kosztw transportu i kosztw zapasw 2

 • 5. Analiza odchyle kosztw logistyki 2

  6. Istota rachunku kosztw procesowych w logistyce 2

  7. Etapy rachunku kosztw procesowych w logistyce 3

  Suma 15

  Forma zaj wiczenia

  1. Miejsce controlingu i kontrolera kosztw logistyki w przedsibiorstwie 1

  2. Budetowanie operacyjne i finansowe a logistyka przedsibiorstwa 2

  3. Budetowanie kosztw transport 2

  4. Budetowanie kosztw zapasw 2

  5. Analiza odchyle kosztw logistyki 2

  6. Wyodrbnianie procesw logistycznych dla potrzeb rachunku kosztw procesowych 2

  7. Kalkulacja kosztw logistyki w ramach rachunku kosztw procesowych 2

  8. Zarzdzanie kosztami procesw logistycznych 2

  Suma 15

  Metody ksztacenia

  Wykad z uyciem technik multimedialnych, wykad z pogadank, dyskusja

  dydaktyczna, rozwizywanie zada, analiza przypadkw, praca w grupach.

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Egzamin- test wyboru Sprawdzian pisemny- zadania sytuacyjne

  01,02,05, 06

  03,04,05, 06

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Egzamin odbywa si w formie pisemnej pytania testowe z jedn prawidow odpowiedzi. Podstaw uzyskania zaliczenia jest kolokwium sprawdzajce umiejtnoci w zakresie rozwizywania i interpretowania problemw z zakresu controllingu kosztw oraz procesowego rachunku kosztw w obszarze logistyki.

  Literatura podstawowa

  1. Controlling w dziaalnoci przedsibiorstwa. Red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2011.

  2. M. Biernacki, R. Kowalak, Rachunek kosztw logistyki w zarzdzaniu przedsibiorstwem, UE we Wrocawiu, Wrocaw 2010.

  Literatura

  uzupeniajca

  1. K. Skoczylas, Koszty i controlling logistyki w przedsibiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszw 2010.

  2. E. Nowak, Rachunkowo zarzdcza w przedsibiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2011.

 • 3. T. Tru, E. Janua, Ekonomika logistyki, Difin, Warszawa 2011.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 10

  Studiowanie literatury 8

  Udzia w konsultacjach 22

  Przygotowanie projektu / eseju / itp.

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 5

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 75

  Liczba punktw ECTS 3

 • Informatyka w logistyce

  Wyp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Informatyka w logistyce

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.02._07

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug /

  Katedra Efektywnoci Innowacji

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/ stacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno: wszystkie

  Rok / semestr:

  I/ 2

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj Wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj 30

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dr Adam Stecyk, dr Tomasz Norek

  Prowadzcy zajcia

  wiczenia laboratoryjne: dr Adam Stecyk ([email protected]),

  dr Tomasz Norek ([email protected]),

  dr Rafa Szymaski ([email protected]),

  mgr Marcin Chojnowski ([email protected]),

  mgr Szymon Owsianowski ([email protected]),

  mgr Piotr Gutowski ([email protected] )

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest wskazanie studentom obszarw

  wykorzystania systemw informatycznych w logistyce oraz korzyci

  wynikajcych z wykorzystania systemw informatycznych w

  logistyce.

  Praktyczna prezentacja popularnych narzdzi informatycznych

  wykorzystywanych w logistyce: systemy klasy ERP

  Omwienie przewidywanych kierunkw rozwoju systemw

  informatycznych wykorzystywanych w logistyce

  Wymagania wstpne Wiedza z zakresu podstaw Informatyki. Umiejtno

  posugiwaniem si pakietem Microsoft Office oraz systemem

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • operacyjnym Microsoft Windows. Znajomo podstaw logistyki.

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie

  do efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 Student potrafi wymieni charakterystyczne

  cechy systemw informatycznych w logistyce

  02 Student klasyfikuje gwne grupy funkcji

  wykorzystywanych w systemach informatycznych

  wykorzystywanych w logistyce

  03 Student determinuje kluczowe elementy

  systemw informatycznych w logistyce i zna ich

  wpyw na rozwj przedsibiorstwa

  K_W03

  K_W04

  K_W06

  K_W12

  S2A_WO1

  S2A_WO6

  S2A_WO7

  Umiejtnoci

  04 Student klasyfikuje mechanizmy

  funkcjonowania systemw informatycznych

  wykorzystywanych w logistyce i zna ich miejsce w

  systemach klasyfikacji i typizacji

  K_U02

  K_U10

  S2A_UO4

  Kompetencje

  spoeczne

  05 Student aktywnie uczestniczy w pracy w

  grupach

  06 Student jest zorientowany na waciw

  komunikacj,

  07 Student potrafi dokonywa hierarchizacji celw

  i potrzeb

  K_K01

  K_K04

  K_K06

  K_K09

  S2A_KO2

  S2A_KO3

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wiczenia laboratoryjne

  1. Wprowadzenie do moduw logistycznych systemw ERP (na podstawie SAP i

  Microsoft Dynamics)

  2

  2. Architektura i nawigacja w systemach ERP ( na podstawie SAP ). Menu, logowanie.

  Umiejscowienie moduw logistycznych w systemach. Powizania midzy moduami

  2

  3. Definiowanie firm i ich struktur w systemie ERP. Firma, zakad, skad, magazyn.

  Dzia zbytu, dzia zaopatrzenia. Powizania poszczeglnych struktur i zarzdzanie

  nimi.

  6

  4. Gospodarki zapasami zarzdzanie logistyk ( na podstawie SAP ). Indeksy,

  dostawcy. Zarzdzanie zamwieniami, ofertowanie, kontrola cen, gospodarka

  magazynowa. Zarzdzanie zapotrzebowaniem.

  5

  5. Sprzeday i dystrybucji ( na podstawie SAP ). Definiowanie i zarzdzanie klientami. 5

 • Obsuga zlece sprzeday, okrelanie cen, fakturowanie. Transport, optymalizacja

  zagadnie transportowych.

  6. Produkcja ( na podstawie SAP ). Specyfikacje materiaowe, marszruty, stanowiska

  robocze. Definiowanie i zarzdzanie zleceniami produkcyjnymi, podstawy

  harmonogramowania produkcji, planowanie potrzeb materiaowych.

  4

  7 Produkcji i modu gospodarki zapasami MRP ( na podstawie SAP ). Ptla MRP.

  Definicja i zarzdzanie ptl MRP opart o konsumpcj i o prognoz.

  4

  8 Procesy caociowe w logistyce: ORDER TO CASH and PROCURE TO PAY ( na

  podstawie SAP )

  2

  SUMA 30

  Metody ksztacenia

  Nauczanie tradycyjne:

  zajcia wiczeniowe prowadzone w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem systemw klasy ERP

  prezentacja,

  case study,

  dyskusja panelowa,

  burza mzgw, Nauczanie elektroniczne (blended learning):

  przewodniki i prezentacje (tutorial). wymiana danych,

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Test teoretyczny na platformie elearningowej

  Zaliczenie praktyczne przy komputerze

  01,02,03,04

  03,04,05, 06,07

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Zaliczenie wicze nastpuj na podstawie kolokwiw ktre maj form

  zaliczenie pisemnego (test pytaniami/zadaniami otwartymi) oraz

  wykonania pracy praktycznej (zwizanej z obsuga systemw

  informatycznych klasy ERP wykorzystywanych w logistyce).

  Literatura podstawowa

  1. J. Majewski, Informatyka w logistyce, Instytut Wiedzy i Magazynowania, Pozna, 2008

  2. R. Kozowski, Nowoczesne rozwizania w logistyce, Wolters Kluwers Polska, Warszawa, 2009

  3. M. Bradford, Modern ERP, Select, implement and use today's advanced business systems, H&M Books, 2007

  Literatura uzupeniajca

  1. N. Muir, I. Kimbell, Discover SAP, Galileo Press Gmbh, 2009 2. L. Dragheim, M. Fruergaad, H. Skoovgard, Inside Microsoft Dynamics

  AX 2009, Microsoft Press, Washington, 2009 3. Dokumentacja oprogramowania SAP, Micorosoft Dynamics, Comarch

  XL

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

 • Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 5

  Studiowanie literatury

  Udzia w konsultacjach 11

  Przygotowanie projektu / eseju / itp.

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 4

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 50

  Liczba punktw ECTS 2

 • Integracja i koordynacja w systemach logistycznych

  Wyp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Integracja i koordynacja w

  systemach logistycznych

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.10._21

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug,

  Katedra Logistyki

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/ stacjonarne

  Profil ksztacenia:

  oglnoakademicki (A)

  Specjalno: Systemy

  transportowe i logistyczne

  Rok / semestr:

  II/3

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj Wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj 15 15

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Prof. M. Jedliski

  Prowadzcy zajcia

  prof. M. Jedliski ([email protected]), dr I. Dembiska ([email protected]), dr M. Frankowska ([email protected]), dr B. Tundys ([email protected]), mgr A. Ner-Peka ([email protected]), mgr M. Sowa ([email protected]), mgr . Marzantowicz ([email protected]).

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem procesu dydaktycznego jest zaprezentowanie studentom zagadnie zwizanych z procesami integracji i koordynacji dziaa logistycznych pomidzy przedsibiorstwami oraz integracji acuchw dostaw w celu zwikszenia ich konkurencyjnoci. Szczeglna uwaga zostanie powicona zagadnieniom zwizanym z formami wsppracy oraz narzdziom i metodom usprawniajcym integracj.

  Wymagania wstpne

  Podstawowe wiadomoci z zakresu logistyki, ze szczeglnym uwzgldnieniem budowania oraz funkcjonowania systemw i procesw logistycznych, a take acuchw oraz sieci dostaw.

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie

  do efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 student rozrnia rne formy integracji i

  koordynacji dziaa logistycznych,

  02 potrafi wymieni oraz zastosowa techniki,

  K_W01

  K_W02

  S2A_W02

 • narzdzia oraz metody integracji logistycznej,

  03 potrafi wskaza tendencje krajowe oraz wiatowe w

  zakresie rozwoju integracji w systemach logistycznych.

  K_W03

  K_W05

  K_W07

  K_W09

  K_W11

  K_W13

  S1A_W06

  S1A_W08

  Umiejtnoci

  04 student potrafi samodzielnie zaprojektowa system

  logistyczny uwzgldniajc moliwoci koordynacji

  dziaa pionowych oraz poziomych,

  05 student jest w stanie dokona krytycznej analizy

  istniejcych form integracji w systemach logistycznych.

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U05

  K_U06

  K_U10

  K_U11

  K_U13

  K_U15

  K_U16

  K_U17

  S1A_U07

  S1A_U03

  Kompetencje

  spoeczne

  06 student podejmuje si dyskusji zwizanej z moliwociami pogbiania integracji dziaa w logistyce, 07 wykazuje kreatywno w tworzeniu i wdraaniu zasad mylenia systemowego.

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  K_K04

  K_K06

  K_K07

  K_K08

  K_K09

  S1A_K04

  S1A_K07

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykad

  1. Systemy logistyczne istota, klasyfikacja, funkcjonowanie 1

  2. Konkurencja i wsppraca w logistyce ewolucja pogldw, modele. 2

  3. Metody i narzdzia koordynacji oraz integracji dziaa w systemach logistycznych. 4

  4. Formy wspdziaania firm w acuchu dostaw. Partnerstwo w logistyce. 2

 • 5. Zarzdzanie relacjami z dostawc 2 6. Zarzdzanie relacjami z klientem 2

  7. Outsourcing logistyczny 3PL i 4PL. Offshoring a koordynacja w acuchu dostaw. 2

  Forma zaj wiczenia

  1. Relacje zachodzce midzy partnerami logistycznymi i ich konsekwencje. 1

  2. Tendencje wiatowe i polskie w zakresie koordynacji dziaa logistycznych. 2

  3. Koordynacja przepyww fizycznych midzy przedsibiorstwami 2

  4. Znaczenie kosztu, jakoci i czasu w procesach integracji i koordynacji. 2 5. Techniki, metody i narzdzia koordynacji oraz integracji w systemach logistycznych. 4

  6. Budowanie relacji z dostawcami i odbiorcami. 2

  7. Integracja i koordynacja dziaa logistycznych - studia przypadkw. 2

  Metody ksztacenia

  Prezentacja multimedialna, praca w grupach, case study, dyskusja.

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia

  z sylabusa

  Kolokwia Referaty Egzamin

  01, 02, 03

  04, 05

  01, 02, 03, 04,

  04, 06, 07

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Zaliczenie wicze: przygotowanie projektu przykadowej integracji w systemie logistycznym oraz zaliczenie pisemne z zakresu wiedzy omawianej na wiczeniach, Zaliczenie wykadu: egzamin ustny z wiedzy przedstawionej na wykadzie oraz zalecanej literatury.

  Literatura podstawowa

  1. Harisson A., Hoek R., Zarzdzanie logistyk. PWE, Warszawa 2010. 2. upicka-Szudrowicz A.: Zintegrowany acuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna 2004. 3. upicka A.: Formy koordynacji rynkowej w acuchach dostaw. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Pozna 2009.

  Literatura uzupeniajca

  1. Harvard Business Review. Zarzdzanie acuchem dostaw. One Press, Gliwice 2007. 2. Instrumenty zarzdzania acuchem dostaw, red. M. Ciesielski. PWE, Warszawa 2008. 3. Czasopisma: Logistyka, Gospodarka materiaowa i logistyka, Eurologistics.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 30

  Przygotowanie si do zaj 18

  Studiowanie literatury 20

  Udzia w konsultacjach 22

  Praca na platformie moodle 20

 • Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 15

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

  Liczba punktw ECTS 5

 • Kreatywno i innowacje

  Wyp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Kreatywno i innowacje

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.06._12

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug/

  Katedra Efektywnoci Innowacji

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/stacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno:

  Wszystkie

  Rok / semestr:

  I/ 1

  Status przedmiotu /moduu:

  Obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  Polski

  Forma

  zaj Wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium Seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj 15 30

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Prof. dr hab. Piotr Niedzielski, dr Joanna Markiewicz

  Prowadzcy zajcia

  Wykady: prof. dr hab. Wadysaw Janasz

  ([email protected]), prof. US dr hab. Piotr

  Niedzielski ([email protected]),

  dr Joanna Markiewicz ([email protected]),

  wiczenia: mgr Katarzyna obacz ([email protected]),

  mgr Ewelina Burzec-Burzyska ([email protected]),

  mgr Monika Wojtkiewicz ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istot

  innowacyjnoci i kreatywnoci oraz przygotowanie studenta do

  praktycznego stosowania metod zarzdzania procesem

  innowacyjnym i kreatywnymi metodami rozwizywania problemw

  w logistyce.

  Wymagania wstpne Wiedza z podstaw marketingu, zarzdzania i logistyki.

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • Wiedza

  01 Student potrafi zdefiniowa pojcie innowacje

  oraz wymienia rodzaje i rda innowacji

  02 Student potrafi tumaczy procesy

  innowacyjne, w tym zachodzce w logistyce

  03 Student potrafi wyjani uwarunkowania

  innowacyjnoci w skali mikro, mezo i makro w

  kontekcie brany logistycznej

  K_W02

  K_W06

  K_W07

  K_W11

  S2A_W01

  S2A_W06

  S2A_W04

  Umiejtnoci

  04 Student potrafi dobra kreatywne metody

  rozwizywania problemw w zakresie

  funkcjonowania firmy logistycznej oraz potrafi

  przeanalizowa jej innowacyjno

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U06

  S2A_U02

  Kompetencje

  spoeczne

  05 Student jest zorientowany na waciw

  komunikacj i postaw spoeczn jako podstaw

  procesw innowacyjnych

  06 Student aktywnie uczestniczy w pracy w

  grupach

  K_K02

  K_K04

  K_K07

  K_K08

  K_K09

  K_K10

  S2A_K02

  S2A_K02

  TRECI PROGRAMOWE Liczba godzin

  Forma zaj wykad

  1. Podstawowe zagadnienia z zakresu innowacji: istota, rodzaje, rda innowacji

  oraz znaczenie innowacji we wspczesnej gospodarce i rozwoju przedsibiorstw w

  kontekcie logistyki ujcie teoretyczne.

  4

  2. Istota procesw innowacyjnych 2

  3. Modele biznesu w aspekcie innowacyjnoci firm 2

  4. Uwarunkowania innowacyjnoci w skali mikro, mezo i makro 2

  5 Zarzdzanie kreatywnoci: kreatywne jednostki i grupy, cechy kreatywnych

  grup, stymulowanie kreatywnoci

  2

  6. Innowacyjno krajw OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wynikw w

  zakresie Innowacji

  2

 • 7. Polityka innowacyjna Polski i UE 1

  SUMA: 15

  Forma zaj wiczenia

  1. Podstawowe zagadnienia z zakresu innowacji: istota, rodzaje, rda innowacji

  oraz znaczenie innowacji we wspczesnej gospodarce i rozwoju

  przedsibiorstw w kontekcie logistyki przykady

  6

  2. Istota procesw innowacyjnych: modele, absorpcja i dyfuzja innowacji 4

  3.Uwarynkowania i mierniki innowacyjnoci przykady innowacyjnych firm

  logistycznych

  4

  4. Innowacyjna firma logistyczna w ujciu modelu biznesu 4

  5. Scena innowacji na poziomie makro- i mezoekonomicznym: aktorzy innowacji,

  interakcje, systemy innowacji, klastry.

  4

  6. Kreatywne metody rozwizywania problemw firm logistycznych stymulowanie

  kreatywnoci

  4

  7. Innowacyjno krajw OECD, UE, Polski, Europejska Tablica Wynikw w

  zakresie Innowacji

  2

  8. Regionalne Strategie Innowacyjnoci 2

  SUMA: 30

  Metody ksztacenia

  Metody podajce (wykad informacyjny, prelekcja), metody problemowe

  (wykad problemowy oraz metody aktywizujce: metoda przypadkw,

  dyskusja panelowa, burza mzgw), metody praktyczne (wiczenia

  przedmiotowe).

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu

  ksztacenia

  z sylabusa

  Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru

  Prezentacja multimedialna

  01,02,03,04

  05,06

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Podstaw uzyskania zaliczenia z wicze jest wykonanie przygotowanie i

  przedstawienie prezentacji multimedialnej oraz kolokwium w formie testu

  wielokrotnego wyboru.

  Literatura podstawowa

  Niedzielski P., Rychlik K.: Innowacje i kreatywno, Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2006.

 • Literatura uzupeniajca

  1. Janasz W., Kozio-Nadolna K.: Innowacje w organiazcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

  2. Niedzielski, P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T.: Innowacyjno w dziaalnoci przedsibiorstw. Kompendium wiedzy. Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2007.

  3. Regionalna Strategia Innowacji Wojewdztwa Zachodniopomorskiego na lata 2011-2020, Szczecin 2011.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 45

  Przygotowanie si do zaj 18

  Studiowanie literatury 11

  Udzia w konsultacjach 22

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 14

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 15

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

  Liczba punktw ECTS 5

 • Logistyka miejska

  Wyp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Logistyka miejska Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.10._23

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug

  /Katedra Logistyki

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/stacjonarne

  Profil ksztacenia:

  A

  Specjalno:

  Systemy transportowe i

  logistyczne

  Rok / semestr:

  II/ 4

  Status przedmiotu /moduu:

  Obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj Wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj 15 30

  Koordynator przedmiotu /

  moduu prof. US dr hab. M. Jedliski

  Prowadzcy zajcia Dr B. Tundys ([email protected])

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z pojciem i istot

  logistyki miejskiej.

  Wymagania wstpne

  Znajomo zagadnie zwizanych z logistyk, transportem,

  procesami logistycznymi, strategiami logistycznymi, acuchem

  dostaw

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 identyfikuje wystpujce w praktyce pojcie

  logistyki miejskiej

  02 charakteryzuje metody i narzdzia (w tym

  informatyczne) wspomagajce tworzenie oraz

  wdraanie logistyki miejskiej, wskazuje koncepcje

  i rozwizania stosowane w praktyce. Identyfikuje

  K_W01

  K_W02

  K_W03

  K_W07

  S2A_W07

  S2A_W11

 • programy wspierajce logistyk miejsk K_W11

  Umiejtnoci

  03 - dokonuje analizy krytycznej wystpujcych w

  praktyce gospodarczej koncepcji logistyki

  miejskiej

  04 - potrafi poda propozycj wasnych rozwiza

  miast, zastosowa narzdzia i koncepcje

  teoretyczne logistyki miejskiej i przenie je na

  paszczyzn wybranego miasta Potrafi

  zidentyfikowa kluczowe paszczyzny, procesy i

  strumienie logistyczne zachodzce w miecie

  05 - potrafi wykorzysta spektrum metod i

  narzdzi strategicznych stosowanych logistyce

  miejskiej

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U05

  K_U06

  K_U09

  K_U11

  K_U13

  K_U15

  K_U16

  S2A_U06

  S2A_U07

  Kompetencje

  spoeczne

  06 - potrafi pracowa w zespole ludzi w zakresie

  tworzenia oraz wdraania strategii logistycznych,

  pracuje samodzielnie rozwizujc logistyczne

  problemy strategiczne badanych firm

  07 ma wiadomo odpowiedzialnoci za

  podejmowane decyzje, jest przedsibiorczy,

  gotowy do komunikowania z otoczeniem, okrela

  dylematy zwizane z prac logistyka

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  K_K04

  K_K05

  K_K06

  K_K08

  K_K10

  S2A_K02

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykady Liczba

  godzin

  Miasto w aspekcie ekonomicznym 2

  Miasto jako system logistyczny 2

  Istota, definicja i obszar pojciowy zwizany z pojciem logistyki miejskiej 3

  Rodzaje koncepcji logistyki miejskiej 2

  Logistyka miejska w obszarze transportu (osobowego i towarowego) 2

 • Telematyka w logistyce miejskiej 2

  Programy unijne oraz aspekty prawne wspierajce logistyk miejsk 2

  Suma 15

  Forma zaj wiczenia Liczba

  godzin

  Projekt logistyki miejskiej istota, zadania, obszary, funkcje i metodyka tworzenia 5

  Telematyka i jej praktyczne zastosowanie w miastach 3

  Koncepcje dotyczce transportu miejskiego towarowego case study 3

  Koncepcje dotyczce transportu miejskiego osobowego case study 3

  Wybrane praktyczne rozwizania logistyki miejskiej w miastach polskich 3

  Wybrane praktyczne rozwizania logistyki miejskiej w miastach europejskich 3

  Wybrane praktyczne rozwizania logistyki miejskiej w miastach amerykaskich 5

  Przygotowanie i prezentacja projektu logistyki miejskiej 5

  Suma 30

  Metody ksztacenia

  Wykad problemowy, prezentacja multimedialna, gry symulacyjne, case-

  study, praca w grupach, dyskusja.

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  Egzamin pisemny

  Kolokwium

  Projekt logistyki miejskiej (w postaci prezentacji Power

  point)

  01, 02, 03, 04,

  05, 06, 07

  01, 02, 04, 05,

  06,07

  01,02, 05,06,07

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Zaliczenie wykadu odbywa si na podstawie egzaminu pisemnego

  (pytania otwarte oraz test) z treci przedstawianych na wykadzie oraz

  literatury podstawowej.

  Zaliczenie wicze odbywa si na podstawie kolokwium pisemnego -

  pytania otwarte, test i rozwizanie problemu, a take oceny projektu.

  Literatura podstawowa

  B. Tundys, Logistyka miejska - koncepcje, systemy, rozwizania, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

  Literatura 1.J.Szotysek, Podstawy logistyki miejskiej, Wyd. AE w Katowicach,

 • uzupeniajca

  Katowice 2007

  2.M. Szymczak, Logistyka miejska, Wyd. AE w Poznaniu, Pozna 2008.

  3. Czasopisma: Logistyka, Gospodarka materiaowa i logistyka,

  Eurologistics.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 45

  Przygotowanie si do zaj, Praca na platformie moodle 5

  Przygotowanie mini projektu / pracy indywidualnej 10

  Udzia w konsultacjach 22

  Przygotowanie do egzaminu 18

  SUMA 100

  Liczba punktw ECTS 4

 • Logistyka midzynarodowa W

  yp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Logistyka midzynarodowa

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.10._08

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug,

  Katedra Logistyki

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/stacjonarne

  Profil ksztacenia:

  oglnoakademicki (A)

  Specjalno: wszystkie

  Rok / semestr:

  II/2

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj Wykad wiczenia

  wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa jakie)

  Wymiar

  zaj 15 30

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Prof. M. Jedliski

  Prowadzcy zajcia

  prof. M. Jedliski ([email protected]), dr I. Dembiska ([email protected]), dr M. Frankowska ([email protected]), dr B. Tundys ([email protected]), mgr A. Ner-Peka ([email protected]), mgr M. Sowa ([email protected]), mgr . Marzantowicz ([email protected]).

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem procesu dydaktycznego w tym przedmiocie jest ukazanie istoty i roli procesw logistycznych w ramach powiza midzynarodowych. Szczeglnego znaczenia nabieraj procesy transnarodowe, i powizania globalnych acuchw dostaw, a take rola i funkcjonowanie midzynarodowej infrastruktury logistycznej.

  Wymagania wstpne znajomo zagadnie z logistyki

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie

  do efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 student umie zdefiniowa podstawowe definicje

  zwizane z logistyk midzynarodow,

  02 opisuje midzynarodowe strategie logistyczne

  03 opisuje globalny acuch dostaw.

  K_W01

  K_W02

  K_W03

  S1A_W01

  S1A_W02

  S1A_W02

 • K_W04

  K_W05

  K_W07

  K_W09

  K_W11

  K_W13

  Umiejtnoci

  04 wykazuje umiejtno zastosowania zasad

  logistycznych w przedsibiorstwach dziaajcych na

  rynku midzynarodowym

  05 umiejtno rozpoznawania organizacji logistyki w

  zinternacjonalizowanym przedsibiorstwie

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U11

  K_U13

  K_U14

  S1A_U08

  S1A_U03

  Kompetencje

  spoeczne

  06 student podejmuje si dyskusji zwizanej z

  moliwociami wprowadzenia zasad logistycznych do

  zinternacjonalizowanego przedsibiorstwa,

  07. potrafi okrela priorytety suce realizacji zada

  oraz ponosi odpowiedzialno za wykonanie zada,

  jest wiadomy roli logistyka w gospodarce

  K_K01

  K_K02

  K_K03

  K_K04

  K_K07

  S1A_K04

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykad

  1. Istota i rola logistyki midzynarodowej 2

  2. Midzynarodowe systemy logistyczne 2

  3. Ocena logistycznych kompetencji pastw i regionw 3

  4. Rola logistyki ze wzgldu na formy aktywnoci na rynkach zagranicznych 2 5. Logistyka w midzynarodowych strategiach przedsibiorstw 2

  6. Organizacja logistyki w zinternacjonalizowanym przedsibiorstwie 2

  7. Przedsibiorstwa i instytucje uczestniczce w midzynarodowych procesach logistycznych 1

  8. Midzynarodowe projekty logistyczne 1 Suma 15

  Forma zaj wiczenia

  1. Podstawowe definicje z zakresu logistyki midzynarodowej oraz warunki funkcjonowania przedsibiorstwa na rynku midzynarodowym

  4

  2. Analiza procesw przedsibiorstw w warunkach midzynarodowych 2

  3. Charakterystyka operacji logistycznych realizowanych w warunkach midzynarodowych 5

  4. Charakterystyka dziaalnoci i funkcji przedsibiorstw oraz instytucji wpywajcych na 5

 • midzynarodowe operacje logistyczne 5. Strategie i koszty w logistyce midzynarodowej 2

  6. Wykorzystanie nowoczesnych narzdzi w logistyce midzynarodowej 2

  7. Charakterystyka infrastruktury na poziomie midzynarodowym 2

  8. Charakterystyka usug oferowanych przez midzynarodowe przedsibiorstwa logistyczne 2

  9. Analiza logistycznych systemw midzynarodowych 2

  10. Analiza przypadkw globalnych acuchw dostaw 4 Suma 30

  Metody ksztacenia

  wykad, analiza przypadkw, wiczenia w grupach, prezentacja multimedialna, analiza tekstw z dyskusj,

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia

  z sylabusa

  Kolokwia Referaty Egzamin

  01, 02, 04, 07

  03

  01, 02, 03, 04,

  05, 06, 07

  Forma i warunki

  zaliczenia wiczenia - kolokwium pisemne, aktywno na zajciach, referaty, egzamin pisemny

  Literatura podstawowa

  1. E. Goembska, M. Szymczak, Logistyka midzynarodowa. PWE, Warszawa 2004 2. E. Goembska, D. Kempny, J. Witkowski, Eurologistyka w zarzdzaniu midzynarodowym, PWN, Warszawa 2005. 3. E. Goembska, Podstawowe problemy logistyki globalnej, midzynarodowej, eurologistyki, NWSK, d 2007.

  Literatura uzupeniajca

  1. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarzdzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002. 2. Wspczesne kierunki rozwoju logistyki, red. E. Goembska, PWE, Warszawa 2006 3. S. Owczarski, Tendencje rozwojowe logistyki, Wyd. Naukowe Wyszej Szkoy Kupieckiej, d 2006

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 45

  Przygotowanie si do zaj 10

  Studiowanie literatury 15

  Udzia u konsultacjach 22

  Praca na platformie moodle 15

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 18

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

  Liczba punktw ECTS 5

 • Marketing midzynarodowy

  Wyp

  en

  ia Z

  esp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu:

  Marketing midzynarodowy

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.11._19

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug,

  Katedra Marketingu Usug

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/stacjonarne

  Profil ksztacenia:

  oglnoakademicki

  Specjalno:

  Relacje z klientami w

  midzynarodowych

  procesach logistycznych

  Rok / semestr:

  II/ 3

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu:

  polski

  Forma

  zaj Wykad wiczenia wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa

  jakie)

  Wymiar

  zaj 15 30

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Agnieszka Smalec

  Prowadzcy zajcia Agnieszka Smalec, Izabela Ostrowska, Magdalena Maachowska

  Cel przedmiotu / moduu

  Zaakcentowanie potrzeby obserwacji i analizy otoczenia

  midzynarodowego ze wzgldu na jego specyfik. Wzbogacanie

  wiedzy i umiejtnoci funkcjonowania w warunkach konkurencji na

  rynkach globalnych. Usystematyzowanie wiedzy o marketingu

  midzynarodowym dotyczcej m.in. umiejtnoci podejmowania

  decyzji w zakresie instrumentw marketingowych oraz sposobw

  wejcia na rynek

  Wymagania wstpne znajomo zagadnie z Podstaw marketingu

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 rozrnia podstawowe pojcia dotyczce

  rynkw midzynarodowych;

  02 charakteryzuje zachowania przedsibiorstw

  K_K01

  K_K02

  01 S2A_W03

  02 S2A_W08

 • na rynkach midzynarodowych w zakresie

  stosowanych dziaa marketingowych

  K_K03

  K_W05

  K_W07

  K_W09

  K_W11

  K_W14

  03

  S2A_W002

  04 S2A_W11

  Umiejtnoci

  03 potrafi podj decyzje odnonie wejcia na

  rynki midzynarodowe

  04 projektuje instrumenty marketingowe w

  rnych warunkach otoczenia

  midzynarodowego

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U05

  K_U06

  K_U08

  K_U11

  K_U13

  K_U16

  K_U17

  05 S2A_U07

  06 S2A_U01

  Kompetencje

  spoeczne

  05 jest wraliwy na klienta i akceptuje jego

  rnorodno kulturow, szanuje prawa

  konsumenta

  06 zachowuje ostrono w podejmowaniu

  decyzji strategicznych na midzynarodowych

  rynkach

  K_K02

  K_K04

  K_K06

  K_K08

  07 S2A_K05

  08 S2A_K01

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj wykad

  1. Internacjonalizacja i orientacje midzynarodowe przedsibiorstw. 2

  2. Oglne strategie dziaania na rynkach midzynarodowych 2

  3. Zachowania nabywcw na midzynarodowych rynkach. 3

  4. Badania na midzynarodowych rynkach 2

 • 5. Oglne strategie produktu i polityka marki w marketingu midzynarodowym. 3

  6. Dziaania promocyjne na rynkach midzynarodowych. Uwarunkowania prawne i kulturowe 3

  Suma 15

  Forma zaj wiczenia

  1. Otoczenie midzynarodowe przedsibiorstw. 6

  2. Strategie wejcia na rynki zagraniczne. 4

  3. Polityka midzynarodowej dystrybucji. 3

  4. Polityka produktu w zakresie opakowania 3

  5. Cykl ycia produktu midzynarodowego 4

  6. Segmentacja nabywcw na midzynarodowych rynkach 5

  7. Polityka cenowa na rynkach midzynarodowych 3

  8. Miejsce komrki marketingowej w strukturze organizacyjnej przedsibiorstw midzynarodowych 2

  Suma 30

  Metody ksztacenia

  prezentacja multimedialna, case-study, rozwizywanie zada problemowych, praca w

  grupach

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu ksztacenia z sylabusa

  projekt indywidualny lub/i w grupach

  test zaliczeniowy

  egzamin pisemny

  02, 03, 04, 05, 06

  01, 03, 04

  01, 02, 03. 04

  Forma i warunki

  zaliczenia

  zaliczenie projekt aktywno na zajciach; forma pisemna test oraz

  zadania problemowe

  egzamin forma pisemna test

  Literatura podstawowa

  1. Smalec A., Marketing midzynarodowy wybrane zagadnienie, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczeciskiego, Szczecin 2011

  2. Duliniec E., Marketing midzynarodowy, PWE, Warszawa 2004. 3. Grzegorczyk W., Marketing na rynkach zagranicznych. Oficyna

  Ekonomiczna, Karkw 2005

  Literatura

  uzupeniajca

  1. Wiktor J.W., Oczkowska R., bikowska A., Marketing midzynarodowy. Zarys problematyki. PWE, Warszawa 2008.

  2. Limaski A., Drabik I., Marketing midzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.

  3. Pietrasieski P., Midzynarodowe strategie marketingowe. PWE, Warszawa 2005.

  4. Bartosik-Purgat M., Uwarunkowania kulturowe w marketingu

 • midzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna 2004.

  NAKAD PRACY STUDENTA:

  Liczba godzin

  Zajcia dydaktyczne 45

  Przygotowanie si do zaj 23

  Studiowanie literatury 10

  Udzia w konsultacjach 22

  Przygotowanie projektu / eseju / itp. 15

  Przygotowanie si do egzaminu / zaliczenia 10

  Inne

  CZNY nakad pracy studenta w godz. 125

  Liczba punktw ECTS 5

 • Marketing usug logistycznych W

  ype

  nia

  Zesp

  K

  ieru

  nku

  Nazwa przedmiotu: Marketing usug logistycznych

  Kod przedmiotu:

  04.9.VI.48.A.II.11._09

  Nazwa jednostki prowadzcej przedmiot / modu: Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki

  Usug/Katedra Marketingu Usug

  Nazwa kierunku: Logistyka

  Forma studiw:

  II stopie/stacjonarne

  Profil ksztacenia: A Specjalno: wszystkie

  Rok / semestr:

  II/3

  Status przedmiotu /moduu:

  obowizkowy

  Jzyk przedmiotu / moduu: jzyk

  polski

  Forma

  zaj wykad wiczenia wiczenia

  laboratoryjne konwersatorium seminarium

  inne

  (wpisa

  jakie)

  Wymiar

  zaj 15 15

  Koordynator przedmiotu /

  moduu Jzef Perenc

  Prowadzcy zajcia

  Magdalena Maachowska, Joanna Houb- Iwan, Anna Szwajlik, Leszek

  Gracz, Urszula Chrcho

  Cel przedmiotu / moduu

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentw z marketingow

  charakterystyk usug w sektorze logistycznym.

  Wymagania wstpne Wymagana jest wiedza z podstaw marketingu oraz marketingu usug.

  EFEKTY KSZTACENIA

  Odniesienie do

  efektw dla

  programu

  Odniesienie

  do efektw

  dla obszaru

  Wiedza

  01 student zna podstawowe pojcia z dziedziny

  marketingu i potrafi przedstawi proces

  marketingu w przedsibiorstwie

  02 student zna istot i uwarunkowania

  konstruowania europejskiej polityki

  transportowej ( w postaci Biaej Ksigi )

  K_W02

  K_W05

  K_W10

  K_W07

  K_W09

  K_W10

  S2A_W03

  S2A_W08

  S2A_W02

  S2A_W11

 • K_W11

  K_W14

  Umiejtnoci

  03 Student analizuje dziaania marketingowe w

  przykadowych firmach transportowo-

  logistycznych.

  04 projektuje obsug logistyczn firmy

  K_U01

  K_U02

  K_U03

  K_U04

  K_U06

  K_U09

  K_U13

  S2A_U07

  S2A_U01

  Kompetencje

  spoeczne

  06 akceptuje konieczno odpowiadania na

  potrzeby logistyczne usugobiorcw

  07 zachowuje otwarto na gwne problemy

  eksportu i importu dziki ofertom firm

  logistycznych

  K_K01

  K_K02

  K_K04

  K_K06

  K_K08

  K_K10

  S2A_K05

  S2A_K01

  TRECI PROGRAMOWE Liczba

  godzin

  Forma zaj Wykad

  1. Istota marketingu w usugach 2

  2. DHL jako przykad firmy spedycyjno-logistycznej 2

  3. Biaa ksiga czas na powzicie decyzji 2

  4. Finansowanie przedsiwzi logistycznych w wojewdztwie zachodniopomorskim 2

  5. Regionalny i sektorowy program operacyjny dla transportu spedycji i logistyki 2

  6. Ostrw grabowski jako przykad innowacji transporotowo- logistycznej 2

  7. Usugi XXI wieku 3

  Suma 15

  Forma zaj wiczenia

  1 Cech usug Usuga profesjonalna w logistyce 2

 • 2 Struktura usugi i asortymentu usug logistycznych 2

  3. Konstruowanie oferty usugowej 2

  4. Instrumenty marketingu w usugach 2

  5. Cykl aktywnoci usugobiorcy i usugodawcy 2

  6. Poszukiwanie luk w przedsibiorstwach logistycznych 2

  7. Projektowanie innowacyjnej usugi w logistyce 3

  Suma 15

  Metody ksztacenia Prezentacje multimediane, praca w grupach, analiza studiw przypadku

  Metody weryfikacji

  efektw ksztacenia

  Nr efektu

  ksztacenia

  z sylabusa

  Zaliczenie na ocen. Projekt 01-07

  Forma i warunki

  zaliczenia

  Zaliczenie obejmuje stworzenie projektu dziaa marketingowych i obsugi

  logistycznej na przykadzie

  Literatura podstawowa

  1. M.Christopher, H.Peck. Logistyka marketingowa. PWE Warszawa 2005. 2. T.Wojciechowski. Marketingowo logistyczne zarzdzanie przedsibiorstwem.