logistyka ii stopnia stacjonarne

Click here to load reader

Post on 11-Jan-2017

220 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UNIWERSYTET SZCZECISKI

  WYDZIA ZARZDZANIA I EKONOMIKI USUG

  MODUY KSZTACENIA

  SYLABUSY

  KIERUNEK STUDIW

  LOGISTYKA

  Stopie II

  Studia magisterskie

  Studia stacjonarne

  ROK AKADEMICKI 2012/2013

 • PROGRAM STUDIW

  Logistyka, studia II stopnia, stacjonarne

  Semestr I E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Zarzdzanie logistyczne E 8 30 30 -

  Zarzdzanie projektem zo 4 15 15 -

  Rynek kapitaowy zo 4 15 15 -

  Kreatywno i innowacje zo 5 15 30 -

  Prawo pracy E 4 15 - -

  Rachunek ekonomiczny w acuchu logistycznym E 5 15 15 -

  Semestr II E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Zarzdzanie strategiczne E 4 15 15 -

  Badania operacyjne i teoria optymalizacji E 5 15 - 15

  Rachunek kosztw dziaa logistycznych zo 3 15 30 -

  Projektowanie systemw i procesw logistycznych E 5 15 30 -

  Informatyka w logistyce zo 2 - - 30

  Logistyka midzynarodowa E 5 15 30 -

  Seminarium magisterskie z 6 - - 30

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Marketing usug logistycznych zo 3 15 15 -

  Seminarium magisterskie z 6 - - 30

  Zarzdzanie zasobami ludzkimi E 3 15 15 -

  Zajcia fakultatywne zo 1 15 - -

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Ubezpieczenia w logistyce zo 3 15 15 -

  Seminarium magisterskie zo 8 - - 30

  Zajcia fakultatywne zo 1 15 - -

  Badania marketingowe zo 2 15 15 -

  SPECJALNO: Systemy transportowe i logistyczne

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Transport ldowy w systemach logistycznych E 6 15 15 -

  Polityka transportowa Unii Europejskiej E 6 15 30 -

  Integracja i koordynacja w systemach logistycznych E 5 15 15 -

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Transport wodny w systemach logistycznych E 4 15 15 -

  Logistyka miejska E 4 15 30 -

  Transport regionalny E 4 15 30 -

  Nowoczesne systemy magazynowe E 4 15 15 -

 • SPECJALNO: Logistyka w biznesie

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Strategie logistyczne przedsibiorstw E 5 15 30 -

  Wsparcie logistyczne procesw biznesowych E 5 15 15 -

  Partnerstwo w sieciach logistycznych E 5 15 30 -

  Systemy informacji logistycznej zo 2 - - 15

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Controlling kosztw w logistyce E 3 15 15 -

  Rynek usug logistycznych E 5 15 30 -

  Zarzdzanie ancuchami dostaw E 5 15 15 -

  Zarzdzanie relacjami z klientem E 3 15 15 -

  SPECJALNO: Menader acuchw dostaw

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Analiza efektywnoci sieci dostaw E 4 15 15 -

  Relacje w acuchach dostaw zo 3 15 15 -

  Controlling logistyczny I rachunek kosztw procesowych E 3 15 15 -

  Zastosowanie informatyki w acuchach dostaw zo 3 - - 30

  Strategie logistyczne i instrumenty zarzadzania sieciami dostaw zo E

  4 15 30 -

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Strategie logistyczne i instrumenty zarzadzania sieciami dostaw E 5 15 30 -

  Zarzdzanie ryzykiem w logistyce zo 2 15 - -

  Standardy i normy w logistyce E 3 15 - -

  Projektowanie infrastruktury logistycznej E 4 15 15 -

  Negocjacje w acuchu dostaw zo 2 15 - -

  SPECJALNO: Relacje z klientami w midzynarodowych procesach logistycznych

  Semestr III E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Marketing midzynarodowy E 5 15 30 -

  Negocjacje i komunikacja midzykulturowa w procesach

  logistycznych

  E 3 15 15 -

  Reinynieria procesw logistycznych (BPR) E 5 15 30 -

  Analiza rynku midzynarodowego E 4 15 30 -

  Semestr IV E/zo/z ECTS Wykad wiczenia Inne

  Midzynarodowe strategie marketingowe przedsibiorstw

  logistycznych E 5 15 15 -

  Audyt w procesach logistycznych E 6 15 30 -

  Obsuga klienta midzynarodowego E 5 15 15 -

 • Opisy przedmiotw sylabusy kolejno alfabetyczna Studia Stacjonarne II stopnia

  Analiza efektywnoci sieci dostaw............................................................................................. 3

  Analiza rynku midzynarodowego ............................................................................................. 7

  Audyt w procesach logistycznych ............................................................................................ 12

  Badania marketingowe ............................................................................................................. 16

  Badania operacyjne i teoria optymalizacji ............................................................................... 20

  Controlling kosztw w logistyce .............................................................................................. 23

  Controlling logistyczny i rachunek kosztw procesowych ...................................................... 27

  Informatyka w logistyce ........................................................................................................... 31

  Integracja i koordynacja w systemach logistycznych .............................................................. 35

  Kreatywno i innowacje ......................................................................................................... 39

  Logistyka miejska .................................................................................................................... 43

  Logistyka midzynarodowa ..................................................................................................... 47

  Marketing midzynarodowy .................................................................................................... 51

  Marketing usug logistycznych ................................................................................................ 55

  Midzynarodowe strategie marketingowe przedsibiorstw logistycznych .............................. 59

  Negocjacje i komunikacja midzykulturowa w procesach logistycznych ............................... 63

  Negocjacje w acuchu dostaw ................................................................................................ 67

  Nowoczesne systemy magazynowe ......................................................................................... 71

  Obsuga klienta midzynarodowego ........................................................................................ 75

  Partnerstwo w sieciach logistycznych ...................................................................................... 79

  Polityka transportowa Unii Europejskiej ................................................................................. 83

  Prawo pracy .............................................................................................................................. 87

  Projektowanie infrastruktury logistycznej ............................................................................... 90

  Projektowanie systemw i procesw logistycznych ................................................................ 95

  Rachunek ekonomiczny w acuchu logistycznym ................................................................. 99

  Rachunek kosztw dziaa logistycznych .............................................................................. 103

  Reinynieria procesw logistycznych (BPR) ......................................................................... 107

  Relacje w acuchach dostaw ................................................................................................. 111

  Rynek kapitaowy ................................................................................................................... 115

  Rynek usug logistycznych ..................................................................................................... 119

  Seminarium magisterskie ....................................................................................................... 123

  Standardy i normy w logistyce ............................................................................................... 127

  Strategie logistyczne i instrumenty zarzdzania sieciami dostaw .......................................... 130

  Strategie logistyczne przedsibiorstw .................................................................................... 135

  Systemy informacji logistycznej ............................................................................................ 140

  Transport ldowy w systemach logistycznych ....................................................................... 143

  Transport regionalny .............................................................................................................. 147

  Transport wodny w systemach logistycznych ........................................................................ 152

  Ubezpieczenia w logistyce ..................................................................................................... 156

  Wsparcie logistyczne procesw biznesowych ....................................................................... 160

  Zarzdzanie logistyczne ......................................................................................................... 165

  Zarzdzanie acuchami dostaw ............................................................................................. 169

  Zarzdzanie projektem ........................................................................................................... 173

  Zarzdzanie relacjami z klientem ........................................................................................... 178

  Zarzdzanie ryzykiem w logistyce ...............................................................

View more