Żywienie człowieka i dietetyka · pdf filewydział nauk o Żywności i biotechnologii o...

Click here to load reader

Post on 27-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Wydzia Nauk o ywnoci i Biotechnologii

O przyjcie na kierunek ywienie czowieka i dietetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia mog ubiega si osoby, ktre uzyskay dyplom z tytuem zawodowym licencjata lub inyniera z kierunkw, na ktrych uzyskane efekty ksztacenia pokrywaj przynajmniej 60% efektw ksztacenia obowizujcych na studiach pierwszego stopnia na kierunku dietetyka oraz miay w programie studiw przedmiot dotyczcy zasad ywienia czowieka.

ywienie Czowieka i Dietetyka

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwaj 2 lata (4 semestry).

Absolwent uzyskuje tytu zawodowy magistra.

forma studiw

praktyki zawodowe

Studia umoliwiaj zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejtnoci m.in. z:

l profilaktyki i leczenia dietetycznego chorb ywieniowo-zalenych; l przygotowywania potraw wchodzcych w skad poszczeglnych diet; l rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedoywienia, w tym niedoywienia szpitalnego; l oceny stanu odywienia, sposobu ywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskadniki odywcze pacjentw; l stosowania ywienia klinicznego w leczeniu chorb przebiegajcych z niedoywieniem lub powstajcych na tle wadliwego ywienia i chorb; l prowadzenia owiaty zdrowotnej w zakresie zasad prawidowego ywienia oraz prowadzenia dokumentacji dotyczcej ywienia pacjentw. l opartego na podstawach naukowych planowania i wdraania ywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zrnicowanych pod wzgldem wieku, zawodu oraz warunkw ycia grup ludnoci.

Absolwenci mog znale zatrudnienie w jednostkach zajmujcych si poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ywienia czowieka, domach opieki spoecznej i placwkach wiadczcych usugi ywieniowe oraz instytutach naukowo-badawczych i orodkach badawczo-rozwojowych.

Na kierunku ywienie czowieka i dietetyka gwny nacisk pooony jest na wyksztacenie specjalisty potraficego wykorzysta wiedz z zakresu ywienia czowieka zdrowego oraz chorego, zarwno w dziaaniach praktycznych, jak rwnie w edukacji grupowej i indywidualnej, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i uregulowa prawnych. Znajdujce si w programie studiw przedmioty technologiczne pozwalaj na zdobycie podstawowej wiedzy dotyczcej produkcji, przetwarzania oraz zapewniania jakoci ywnoci.

Obowizkowe praktyki zawodowe przewidziane s np. w szpitalach, domach opieki spoecznej, poradniach lub placwkach oferujcych zbiorowe ywienie takich jak stowki czy zakady gastronomiczne. (Praktyki w wymiarze 120 godzin planowane s w przypadku studiw stacjonarnych na drugim roku studiw, pod koniec 3 semestru za w przypadku studiw niestacjonarnych po drugim roku studiw w okresie wakacyjnym.)

Praktyki obowizkowe i ponadprogramowe, Stae i praktyki zagraniczne, Wymiana midzynarodowa w ramach programu Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR, Wsparcie Biura Karier Studenckich (konsultacje dokumentw rekrutacyjnych, szkolenia), Szereg k naukowych i organizacji studenckich, w ktrych mona rozwija swoje zainteresowania.