rpt numerasi asas1 2015

Post on 06-Jul-2018

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 RPT Numerasi Asas1 2015

  1/15

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

  MINGGU CADANGAN PERBENDAHARAANTARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN BAHAN BANTU BELAJAR KATAUNIT/TAJUK

  MINGGU 1 Minggu Transisi Tahun 1

  MINGGU 2 Minggu Transisi Tahun 1

  MINGGU 3 Minggu Transisi Tahun 1

  MINGGU ! 1" P#$%#&a'aran (i )#&as *#r(ana

  MINGGU 11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

  MINGGU 12 P#$%#&a'aran (i )#&as *#r(ana

  MINGGU Murid berupaya untuk: Sesi PdP: Banyak 13 hingga 1 1.1 Menyatakan kuantiti secara (i) menyatakan kuantiti melalui 1. Bahan maujud Sedikit

  intuiti. perbandingan banyak atau sedikit, 2. Pembilang Sama sama banyak atau tidak sama banyak . !ad gambar !urang dan lebih atau kurang secara: ". #elung r$tan %ebih a. kumpulan banyak & sedikit $bjek. '. isel b. Membandingkan dua kumpulan . !ad n$mb$r

  UNIT 1 secara padanan *. Majalah lama+surat c. P$la yang berlainan dengan ,. #unting

  N+MB+R BULAT menggunakan dua kumpulan -. #am

  HINGGA 1" $bjek.

 • 8/17/2019 RPT Numerasi Asas1 2015

  2/15

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

  MINGGU STANDARD CADANGAN PERBENDAHARAANTARIKH STANDARD PEMBELAJARANKANDUNGAN BAHAN BANTU BELAJAR KATAUNIT ,sa$%ungan-

  MINGGU Murid berupaya untuk: Sesi PdP: $mb$r 13 hingga 1 1.2 Menyebut n$mb$r (ii) Menyebut n$mb$r, 1 hingga -. 1. /lat tulis yang diba0a Bilangan

  murid Membilang 1. Mengenal pasti angka (iii) Mengenal pasti angka, 1 hingga -. 2. Papan tulis indi idu Saturday dua

  . Pen marker iga 1." Membilang $bjek (i ) Membilang $bjek dalam kumpulan, 1 ". Sida 3mpat

  hingga -. '. !$tak %ima UNIT 1 1.' Menulis angka . pasir 3nam

  ( ) Menulis angka, 1 hingga -. ujuh N+MB+R

  BULAT /kti iti Pengukuhan: %apan HINGGA 1" 1. Pembilang Sembilan

  2. !ertas mahj$ng #elung r$tan . %embaran kerja

  ". 4bjek dan n$mb$r yang ada di sekitar ka0asan sek$lah

  ' . !ad n$mb$r . Pen marker

  *. #am . Bahan5bahan untuk

  membuat k$laj -. !ertas lukisan 16. #unting

 • 8/17/2019 RPT Numerasi Asas1 2015

  3/15

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

  MINGGU STANDARD CADANGAN PERBENDAHARAANTARIKH STANDARD PEMBELAJARANKANDUNGAN BAHAN BANTU BELAJAR KATAUNIT

  MINGGU Murid berupaya untuk: Sesi PdP: $mb$r 1. hingga 1 1. Membaca n$mb$r dalam (i) membaca n$mb$r dalam perkataan 1. kad perkataan 7satu8 Bilangan

  perkataan 7satu8 hingga 7sembilan8. hingga 7sembilan8 Membilang 2. kad gambar Satu

  1.* Menulis n$mb$r dalam (ii) Menulis n$mb$r dalam perkataan . papan tulis indi idu 9ua perkataan 7satu8 hingga 7sembilan8. ". pen marker iga

  '. set kad berttiik 3mpat UNIT 1 1. Menyusun n$mb$r 1 hingga (iii) Menyusun n$mb$r, 1 hingga -: . gam %ima

  - a) membilang satu5satu secara *. garis n$mb$r bersai 3nam N+MB+R

  BULAT tertib menaik. besar ujuh HINGGA 1" b) Membilang satu5satu secara . garis n$mb$r k$s$ng %apan

  tertib menurun. bersai besar Sembilan -. ca0an plastic

  1.- Mengenal pasti n$mb$r 768 (i ) Menyebut n$mb$r 768. 16. guli ertib menaikdan 7168 ( ) Mengenal pasti angka 768. 11. kad n$mb$r 768 ertib menurun ( i) Menulis angka 768. 12. kad perkataan si;ar 9am ular ( ii) Membaca perkataan 7si;ar8. 1 . kad n$mb$r 7168 #aris n$mb$r ( iii) Menulis perkataan 7si;ar8. 1". kad perkataan sepuluh Si;ar (i

 • 8/17/2019 RPT Numerasi Asas1 2015

  4/15

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

  MINGGU STANDARD CADANGAN PERBENDAHARAANTARIKH STANDARD PEMBELAJARANKANDUNGAN BAHAN BANTU BELAJAR KATAUNIT

  MINGGU Murid berupaya untuk: Sesi PdP: Satu 10 hingga 1 1.16 Menyusun n$mb$r 6 hingga (i)menyusun n$mb$r 6 hingga 16: 1. gambar seek$r katak 9ua

  16 a) membilang satu5satu secara sedang duduk di atas iga tertib menaik. sehelai daun teratai. 3mpat

  b) Membilang satu5satu secara 2. Set keratin daun teratai %ima tertib menurun. bersai besar dengan 3nam

  c) Membilang daripada sebarang n$mb$r (6 hingga 16) ujuh UNIT 1 n$mb$r secara tertib menaik. tertulis pada setiap helai %apan

  d) Membilang daripada sebarang . Bakul Sembilan N+MB+R

  BULAT n$mb$r secara tertib menurun. ". B$la merah Si;ar HINGGA 1" '. B$la biru Sepuluh

  1.11 Membandingkan dua (ii) Membandingkan dua n$mb$r dan . Sida ertib menaik n$mb$r menyatakan yang mana lebih atau ertib menurun

  kurang. /kti iti Pengukuhan: %ebih daripada1. 0isel !urang daripada 1.12 Menentukan lebih satu atau (iii) Menentukan lebih satu atau kurang 2. $bjek maujud yang ada %ebih satu daripada

  kurang satu daripada suatu satu daripada suatu n$mb$r pasangannya di sekitar !urang satu daripada n$mb$r ka0asan sek$lah

  . kad n$mb$r

 • 8/17/2019 RPT Numerasi Asas1 2015

  5/15

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

  MINGGU STANDARD CADANGAN PERBENDAHARAANTARIKH STANDARD PEMBELAJARANKANDUNGAN BAHAN BANTU BELAJAR KATAUNIT

  MINGGU Murid berupaya: Sesi PdP: $mb$r 1 hingga 2" 2.1 Mengenal pasti n$mb$r 11 (i) menyebut n$mb$r, 11 hingga 26. 1. penyedut minuman Sebelas

  hingga 26 2. papan tulis indi idu 9ua belas (ii) Mengenal pasti n$mb$r, 11 hingga . pen marker iga belas

  26. ". kad n$mb$r 3mpat belas '. pundi kacang %ima belas

  (iii) Menulis n$mb$r, 11 hingga 26. . b$la 3nam belas UNIT 2 *. sida ujuh belas

  2.2 Membilang $bjek dalam (i ) Membilang $bjek dalam kumpulan, . tin minuman %apan belas N+MB+R

  BULAT kumpulan, 11 hingga 26. 11 hingga 26. -. kad perkataan 7sebelas8 Sembilan belas HINGGA 2" hingga 7dua puluh8 9ua puluh

  2. Membaca dan menulis ( ) Membaca n$mb$r dalam perkataan, 16. tali Bilangan n$mb$r 8sebelas8 hingga 8dua puluh8. 11. radi$ Membilang

  12. guli !ad petak 166( i) Menulis n$mb$r dalam perkataan, 1 . beg plastik 8sebelas8 hingga 8dua puluh8.

  /kti iti Pengukuhan: 2." Menentukan nilai tempat ( ii) Menyatakan nilai tempat dan nilai 1. lembaran akti iti

  bagi n$mb$r digit dalam suatu n$mb$r 2. kad petak 166 . pembilang

  ". pu le kad perkataan 8sebelas8 hingga 8dua puluh8

  '. guli

  MINGGU 21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN UJIAN SARINGAN / PELEPASAN

  MINGGU 22 23 CUTI PENGGAL PERTAMA

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

 • 8/17/2019 RPT Numerasi Asas1 2015

  6/15

  MINGGU STANDARD CADANGAN PERBENDAHARAANTARIKH STANDARD PEMBELAJARANKANDUNGAN BAHAN BANTU BELAJAR KATAUNIT

  MINGGU 2 Murid berupaya untuk: Sesi PdP: Sebelas 2.' Menyusun n$mb$r, 11 (i) Menyusun n$mb$r, 11 hingga 26: 1. tali 9ua belas

  hingga 26 a. membilang satu5satu secara 2. penyepit baju iga belas tertib menaik. . set kad n$mb$r (11 3mpat belas

  b. Membilang satu5satu secara hingga 26) %ima belas tertib menurun. 3nam belas

  c. Membilang daripada sebarang /kti iti Pengukuhan: ujuh belas UNIT 2 n$mb$r secara tertib menaik. 1. buku cerita 8=ack dan %apan belas

  d. Membilang daripada sebarang P$k$k !ekacang8 Sembilan belas N+MB+R BULAT n$mb$r secara tertib menurun. 2. garis n$mb$r bersai 9ua puluh

  HINGGA 2" besar ertib menaik . pen marker ertib menurun

  MINGGU Murid berupaya untuk: Sesi PdP: %ebih satu daripada 2. hingga 20 .1 Menentukan lebih satu (i)Menentukan lebih satu daripada 1. Bakul Membilang kesemuanya

  daripada suatu n$mb$r. suatu n$mb$r. 2. B$la =umlah . Pembilang >asil tambah

  .2 Menyatakan jumlah (ii) Menyatakan jumlah bagi dua ". Sida (dua 0arna Menjadi n$mb$r. berbe a) Menghasilkan

  '. 4bjek maujud di dalam !esemuanya UNIT 3 . Menulis ayat matematik (iii) Menulis ayat matematik bagi $perasi bilik darjah Sama dengan

  tambah. .

  #aris n$mb$r !ad n$mb$r berskala ?adi$ %embaran kerja /yat matematik

  TAMBAH DALAM Membilang terus LINGKUNGAN 1" ." Menyatakan pasangan (i ) Menyatakan pasangan n$mb$r yang

  n$mb$r menghasilkan jumlah yang sama.

  ( ) Menyatakan secara sp$ntan jumlah

  .' Menyatakan secara sp$ntan dua n$mb$r.

  ( i) Menyelesaikan masalah harian yang mudah.

  . Menyelesaikan masalah

 • 8/17/2019 RPT Numerasi Asas1 2015

  7/15

  RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

  MINGGU STANDARD CADANGAN PERBENDAHARAANTARIKH STANDARD PEMBELAJARANKANDUNGAN BAHAN BANTU BELAJAR KATAUNIT

  M@ ##A Murid berupaya untuk: Sesi PdP: Membilang kesemuanya2 hingga 6 ".1 Menentukan lebih satu (i) Menentukan lebih satu daripada 1. kad petak 166 bersai Membilang terus daripada suatu n$mb$r. suatu n$mb$r. besar =umlah

  2. kad petak 166 >asil tambah ".2 Menyatakan jumlah (ii) Menyatakan jumlah bagi dua . pen marker Menjadi

  n$mb$r. ". baling lutsinar Menghasilkan '. gula5gula !esemuanya

  A @ " ". Menulis ayat matematik (iii) Menulis ayat matematik bagi . pembilang Sama dengan $perasi tambah. *. sida %ebih satu daripada

  /MB/> 9/%/M . $bjek maujud dalam %@ #!A #/ 1, "." Mengenalpasti pasangan (i ) Menyatakan pasangan n$mb$r kelas

  n$mb$r yang menghasilkan jumlah yang -. papan tulis indi idu sama. 16. pen marker

  11. garis n$mb$r ".' Menyatakan jumlah n$mb$r ( ) Menyatakan secara sp$ntan 12. !ad n$mb$r berskala

  jumlah dua n$mb$r. 1 . ?adi$

  ". Menyelesaikan masalah ( i) Menyelesaikan masalah hari