numerasi hulu perak.pdf

of 6/6
JABATAN PELAJARAN PERAK JALAN TUN ABDUL RAZAK, 30640 IPOH,PERAK DARUL RIDZUAN. klefon : 05-501 5000 Falcs : 05-527 7273 Portal : wwwpelaiaranperak.govmy " 1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN " Ruj. Kami : J.Pel.Pk.(AM) 5110/25 Jld.4 ( 5 ) Tarikh : lf Jun2o13 Guru Besar Sekolah Rendah (Seperti Dalam Lampiran 1) Tuan, KURSUS PENDEDAHAN MODUL NUMERASI ASAS 3 DANKELESTARIAN NUMERASI (DAERAH HULU PERAK), NKRA-LINUS PERINGKAT NEGERI PERAK 2013 Sukacita saya merujuk kepada surat Kementerian Pelajaran Malaysia No. Ruj. KP(BPG)g131160012014 Jld 7 (40) bertarikh 18 April2013adalah berkaitan yang meminta semua Jabatan Pelajaran Negeri membuat perancangan awalbersama-sama Pegawai FasiLlNUS didaerah yang telah punmenghadiri kursus di peringkat kebangsaan. 2. Dengan inidimaklumkan bahawa kursus tersebut akan diadakan seperti ketetapan di bawah: Tarikh Masa Pendaftaran (Hotel) Taklimat Kursus Bermula Tempat Pakaian 16 -18 Jun2013 (Ahad-Selasa) 2.OO -2.45 petang (16Jun ZOt'g) 3.00 - 4.30 petang (16Jun2013) Dewan Perdana 2, Hotel SeriMalaysia, lPoh. (No.Tel Hotel: 05-2412936) Rasmi 3. Sehubungan denganitu, mohonkerjasama tuan membenarkan guru sekolah tuan (seperti dalam Lampiran 1) untuk hadir bagi mencapai tujuandi atas. Kehadiran adalahdiwajibkan bagi memastikan maklumat kursus kelak dapat dikongsikan dengan guru-guru Matematik yang lain melalui in-house training di sekolah masing-masing sepertiyang dikehendakioleh pihak KPM. 4. Untuk makluman tuan, makan dan penginapan disediakan sec€tra pakejmanakala tuntutan perjalanan menghadiri kursus adalah berdasarkan kadar satu tempat duduk teksi ke jabatan ini mehggunakan Vot F.41211 22O4O1O9O103 (Kursus ModulAsas 3 DanKelestarian Program LINUS). Sila pastikan tugasan telah diberikan kepada murid-murid di bawah pengawasan guru tuan sebelummeninggalkan sekolah. Sebarang pertanyaan boleh dirujuk kepada pegawai di Sektor Pengurusan Akademik, JPN Perak di talian05-2414000 sambungan 122 (ulp : En. Nor Hisham Bin Fahmi) atau Pegawai FasiLlNUS (Numerasi) didaerah tuan. Kerjasama tuan sangatlah dihargaidan didahuluidengan ucapan terima kasih. Sekian. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA' Saya yang menurut perintah, Ketua Sektor Pengurusan Akademik, b.p.Pengarah Pelajaran Perak. s.k. 1. Pengarah Pelajaran Perak 2. PegawaiPelajaran Daerah HuluPerak ABtYd|f,.qpd . C I NTN I,AH B AHAS A KITA" (Sila catatlwn rujulan pejabat ini apabila berhubung) omDD6fr c4BAart MDDMA ffikaait

Post on 31-Jan-2017

251 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JABATAN PELAJARAN PERAKJALAN TUN ABDUL RAZAK,

30640 IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

klefon : 05-501 5000 Falcs : 05-527 7273 Portal : wwwpelaiaranperak.govmy

" 1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN "

Ruj. Kami : J.Pel.Pk.(AM) 5110/25 Jld.4 ( 5 )Tarikh : lf Jun2o13

Guru BesarSekolah Rendah(Seperti Dalam Lampiran 1)

Tuan,

KURSUS PENDEDAHAN MODUL NUMERASI ASAS 3 DAN KELESTARIAN NUMERASI(DAERAH HULU PERAK), NKRA-LINUS PERINGKAT NEGERI PERAK 2013

Sukacita saya merujuk kepada surat Kementerian Pelajaran Malaysia No. Ruj.KP(BPG)g131160012014 Jld 7 (40) bertarikh 18 April 2013 adalah berkaitan yang meminta semuaJabatan Pelajaran Negeri membuat perancangan awal bersama-sama Pegawai FasiLlNUS didaerahyang telah pun menghadiri kursus di peringkat kebangsaan.

2. Dengan ini dimaklumkan bahawa kursus tersebut akan diadakan seperti ketetapandi bawah:

TarikhMasa Pendaftaran (Hotel)Taklimat Kursus BermulaTempat

Pakaian

16 -18 Jun 2013 (Ahad-Selasa)2.OO -2.45 petang (16 Jun ZOt'g)3.00 - 4.30 petang (16 Jun 2013)Dewan Perdana 2,Hotel Seri Malaysia, lPoh.(No. Tel Hotel : 05-2412936)Rasmi

3. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama tuan membenarkan guru sekolah tuan (sepertidalam Lampiran 1) untuk hadir bagi mencapai tujuan di atas. Kehadiran adalah diwajibkan bagimemastikan maklumat kursus kelak dapat dikongsikan dengan guru-guru Matematik yang lainmelalui in-house training di sekolah masing-masing sepertiyang dikehendakioleh pihak KPM.

4. Untuk makluman tuan, makan dan penginapan disediakan sectra pakej manakala tuntutanperjalanan menghadiri kursus adalah berdasarkan kadar satu tempat duduk teksi ke jabatan inimehggunakan Vot F.41211 22O4O1O9O103 (Kursus ModulAsas 3 Dan Kelestarian Program LINUS).Sila pastikan tugasan telah diberikan kepada murid-murid di bawah pengawasan guru tuansebelum meninggalkan sekolah. Sebarang pertanyaan boleh dirujuk kepada pegawai di SektorPengurusan Akademik, JPN Perak di talian 05-2414000 sambungan 122 (ulp : En. Nor Hisham BinFahmi) atau Pegawai FasiLlNUS (Numerasi) didaerah tuan.

Kerjasama tuan sangatlah dihargaidan didahuluidengan ucapan terima kasih.

Sekian.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA'

Saya yang menurut perintah,

Ketua Sektor Pengurusan Akademik,b.p. Pengarah Pelajaran Perak.

s.k. 1. Pengarah Pelajaran Perak2. Pegawai Pelajaran Daerah Hulu Perak

ABtYd|f,.qpd

. C I NTN I,AH B AHAS A KITA"(Sila catatlwn rujulan pejabat ini apabila berhubung) omDD6frc4BAart MDDMAffikaait

Lampiran 1

SENARAI NAMA PESERTA KURSUS MODUL ASAS 3 NUMERASI DAN KELESTARIANNUMERASI (DAERAH HULU PERAK}, PERINGKAT NEGERI PERAK 2013:

1 . SK KEROH, 605 JALAN TASEK, 33100PENGKALAN HULU, PERAK NUR SYAZWANI BINTI SHABUDIN

2. SK KUAK HULU, KG. KUAK HULU,33100 PENGI(ALAN HULU. PERAK FAIRUZ BINTIAB. RAHMAN

3. SK KUAK LUAR, KG. KUAK LUAR,33100 PENGKALAN HULU, PERAK ROSNI BINTISAFIAN

4. SK BEKUAI, D/A KG. SELARONG,33100 PENGKAI.AN HULU. PERAK MAKSALMINA BIN HASSAN

5. SK TASEK, KG. TASEK, 33100PENGKALAN HULU. PERAK ASNIZA BINTIAB. RAHIM

6. SK KLIAN INTAN, JALAN BESAR,33200 KLIAN INTAN, PERAK ROSMAYATI BINTI IBERAHIM

7. SKAYER PANAS, JALAN BETONG,33100 PENGKALAN HULU, PERAK JAMRI BIN MOHD NOH

8.SK LENGGONG, JAI.AN A1ANGISKANDAR, 33400 LENGGONG,PERAK

MOHD HAR]TH BIN ZOLKAFLI

9. SK GELOK, KG. GELOK, 33400LENGGONG. PERAK NOR HASLINA BINTI ISMAIL

10 . SK SUMPITAN, KG. SUMPITAN,3U2O LENGGONG. PERAK SHAHIMI BIN SHAFIEE

11 . SK BUKIT SAPI, KG. BUKIT SAPI,33400 LENGGONG, PERAK SHEIKH ASHROFF BIN UMAR

12. SK TEMELONG, KG. TEMELONG,33400 LENGGONG. PERAK ALIF BAHARI BIN ABU BAKAR

13 . SK CHEPOR, KG. CHEPOR, 33400LENGGONG. PERAKMOHAMMAD TAJUL ROSLI BIN SAIFULANWAR

14.SK BANGGOL BELIMBING, KG.BANGGOL BELIMBING, 33400LENGGONG. PERAK

HUSNIZAIM BIN IBRAHIM

15 . SK LUBOK KAWAH, KG. KOTATAMPAN, 33400 LENGGONG. PERAK NOORAINI BINTI AHMAD IDRIS

16. SK LUAT, KG. LUAT, 33400LENGGONG, PERAK ROSLIZA BINTI MD ZAIN

17. SK BENG, KG. BENG,334OOLENGGONG, PERAK AZIAN NUDDIN BIN ABDUL AZIZ

18. SK MBAN, KG. KUAK,334OOLENGGONG. PERAK MOHD SUFIAN BIN ABDULLAH

19 . SK SRIADII(A RA"'A. JALAN HAJIMEOR YAHYA, 33300 GERIK. PERAK AMRAWATI BINTI MD SAID

20. SK TAN SRI GHAZALI JAWI, KG. AIRPANAS, 33320 GERIK, PERAK NORMLIN BINTIABU KASIM

21.SK SERI TAWAI, KG. TAWAI, JALANGERIK-LENGGONG, 33300 GERIK,PERAK

NORLELA BINTISAAD

22. SK KENAYAT, KM18 JALAN GERIK-LENGGONG, 33300 GERIK, PERAK ROSNI BINTI HAMZAH

23. SK KENERING, KG. MALAU, 33300GERIK. PERAK MMIRA BINTI MAMAT

24. SK KERUNAI, JALAN INTAN, KG.KERUNAI, 33310 GERIK. PERAK ROZILINA BINTI MOHD IBRAHIM

. . . . .sambungan

25. SK PLANG, KG. PLANG, 33320GERIK. PERAK MIRZUAN FAIZ BIN MOHAMAD NAZRI

26. SK KAMPONG LALANG, KG. LALANG,33320 GERIK. PERAK IZNIMUNIRA BINTI HALIM

27.SK RKT BERSIA, JALAN KELILING,FELDA BERSIA, 33320 GERIK,PERAK

ABDULLAH BIN ROSLAN

28. SK BASIA LAMA, KG. BASIA LAMA,33320 GERIK. PERAK ROSNIZA BINTIZAI(ARIA

29. SK BONGOR, KG. BONGOR, 33320GERIK. PERAK ROHAYATI BINTI ABDULLAH

30. SK GANDA TEMENGOR, KG. GANDATEMENGOR. 33300 GERIK. PERAK MUHAMAD HARZIMIE BIN ZOHAR

31 . SK (FELDA) PAPULUT, FELDAPAPULUT, 33300 GERIK, PERAK ZULKARNAIN BIN ZAMAN SHAH

32. SK (FELDA) LAWIN UTARA, FELDALAWIN UTARA. 33300 GERIK. PERAK SAIDATUL AKMAR BINTI MOHD SALLEH

33.SK (FELDA) LAWIN SELATAN, FELDALAWIN SELATAN, 33300 GERIK,PERAK

SHAHAFIZAN BlN SHUIB

u. SK PAHIT, KG. PAHIT, 33320 GERIK,PERAK MOHD FAIZAL BIN IGMARUL ZAMAN

35.

SK (FELDA) LEPANG NENERING,JALAN CEMPAKA, FELDA LEPANGNENERING, 331 OO PENGKALANHULU. PERAK

HMNURA BINTI HASHIM

36.

SK RPS POS KEMAR, PUSATPENTADBIRAN PERKAMPUNGANASLI RPS KEMAR, 33300 GERIK,PERAK

NORUL FMLIN BINTIZAINAL KARIB

37. SK RPS BANUN, KM48 LEBUHRAYATIMUR-BARAT. 33300 GERIK. PERAK ZHAFHARINA BINTI MOHD SABRI

38.

SK RPS DALA, PUSATPENTADBIRAN PERKAMPUNGANORG ASLI RPS DALA, 33300 GERIK,PERAK

NANI BINTIALI

39.SK SUNGAITIANG,PERKAMPUNGAN ORANG ASLI, KG.SG. TIANG. 33300 GERIK. PERAK

NURADILAH BINTIJAAFAR

40. SK BATU 4, BATU 4 JALAN KUALARUI, 33300 GERIK, PERAK SHARINA BINTI MOHD MHIM

41. SK MAHKOTA SAR], JALAN HA"JIMEOR YAHYA. 33300 GERIK. PERAK SURYATI BINTI JAHARUDIN

42. SK BUKIT BALAI, KG. SIRA, 33400LENGGONG, PERAK AINON FAUZIAH BINTI BAHARIN

43. SJK(C) EOK tC /AN, JALAN TASEK,33100 PENGKALAN HULU. PERAK LIM JIT YEONG

44. SJK(C) KUNG Ll, JALAN LOJIAtR,33200 KLIAN INTAN. PERAK OOIWEN BIN

45.SJK(C) KG. BAHARU BATU DUA, KG.BAHARU BATU 2, 33300 GERIK,PERAK

THAM PIEYYEEN

. . . . . . . . . . .sambungan

46. SJK(C) KUALA RUt, KG, BAHARUKUALA RUI. 33300 GERIK. PERAK MONG CHOY WAN

47. SJK(C) CHUNG WA, JALAN SEKOLAHCINA. 33300 GERIK. PERAK TING YU QIAN

48.SJK(C) AYER KALA, KG. BAHARUAYER I(ALA, 3U2O LENGGONG,PERAK

LEE CHI YARN

49. SJK(C) SE|-AT PAGAR, KG. SEI.ATPAGAR, 33/.20 LENGGONG, PERAK WHOON MEE SHAN

50.SJK(C) PADANG GRUS, KG. BAHARUPADANG GRUS, 33/.20 LENGGONG,PERAK

KHOH SWEE TING

51 .SJK(C) YEONG HWA, LORONGPEJABAT PELADANG, 33400LENGGONG. PERAK

LEONG VINCENT

52.SJK(C) KOTATAMPAN, KG. BAHARUKOTA TAMPAN, 33400 LENGGONG,PERAK

WONG SOON LEONG

53.SJK(C) KHAY BENG, TASEK RABAN,33400 LENGGONG, PERAK LIM PEK KOONG

u.SJK(T) PENGKALAN HULU, JAI.ANBETONG, 33100 PENGKAIAN HULU,PERAK

KOMATHI A/P SIVANANTHAN

55. SJK(T) GERIK JALAN SULTANISKANDAR. 33300 GERIK. PERAK SUMATHI A/P T. LOGANATHAN

56.SJK(T) LADANG KOTA LIMA, TAMANKOTA TAMPAN, 33400 LENGGONG,PERAK

LOGESVARI A/P SU BRAMAN IAM

Lampiran 2

SENARAI KEPERLUAN BAHAN KURSUS (NUMERASI) :

A) Salinan maklumat peribadi yang perlu dibawa :(Untuk tujuan Tuntutan Perjalanan)

1) Salinan slip gaji Bulan Mei20132) Salinan muka hadapan buku Bank (yang tertera nama bank dan no. Akaun

Bank)3) Surai panggilan kursus.

CATATAN : Borang Tuntutan Perj'alanan Kursus (Lampiran C) akan disediakan(diberikan semasa sesitaklimat kursus) dan para peserta diminta mengembalikanborang yang lengkap diisi berserta dengan salinan surat panggilan kursus dansalinan muka hadapan buku bank pada sebelah malam hari pertama kursus.

B) Bahan/peralatan kursus yang perlu di bawa :

1. Pen Drive / Extemal HD2. Gunting3. Gum4. Dadu5. Pembaris6. Pisau / Cutter

NN

an< ,-\

Hf;HH F l f i

HIi) l t h Zf r& . -' t . t - +E r ^ < , 4> : H : i

Sdxtqdt)g A 'za.t-

'figrBE0 4 r r l i E < F

oF axfr=.r$HB Sd., Ee

t-

=Ff;-EgHf;gHF*,o8E$q

6l

F 4 H i E < F

ocr!N

t.IAo.t!o

figcEHEgAH-HEEF 4 H E < F

3H 3;'fiHgfiA

(,trroqoI

oqoo

Atr, M {

;nF. :

s;Exss3E

1

u)Jrilu)

t l

IGI

&MzaPzg6&Fl

DOzg. .E iaJsdoJqR??aYzixEEBgE2Zoa )ISTEdEX9AE

EEHHHuz,- 7-ar ir|u )Ha

FlpeoEztsttsl

frlAzfrlFr