set 4 numerasi

of 12/12
1 JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH PRA-UJIAN NUMERASI BERTULIS SET 4 2012 1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadandalam Bahasa Melaysia. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. 4. Guru tidak dibenarkan membantu murid memahami tugasan item. MAKLUMAT MURID NAMA :……………………………………………………….. KELAS :……………………………………………………….. JANTINA : LELAKI / PEREMPUAN KONSTRUK TERTINGGI : 10 / 11 / 12

Post on 10-Dec-2015

23 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

numerasi

TRANSCRIPT

 • 1

  JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

  PRA-UJIAN NUMERASI BERTULIS

  SET 4

  2012

  1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.

  2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

  sepadandalam Bahasa Melaysia.

  3. Instrumen ini mengandungi 20 item.

  4. Guru tidak dibenarkan membantu murid memahami

  tugasan item.

  MAKLUMAT MURID

  NAMA :..

  KELAS :..

  JANTINA : LELAKI / PEREMPUAN

  KONSTRUK TERTINGGI : 10 / 11 / 12

 • 2

  1 Match the objects with the correct numbers.

  Padankan benda dengan bilangan yang betul.

  2 Tick ( ) the correct Malaysian notes.

  Tandakan ( ) pada wang kertas Malaysia yang

  betul.

  5

  3

  1

 • 3

  3 Write the correct time.

  Tulis waktu yang betul.

  4 Complete the table.

  Lengkapkan jadual.

  yesterday

  semalam

  today

  hari ini

  tomorrow

  esok

  Tuesday

  Selasa

  Wednesday

  Rabu

  ___________________oclock

  Pukul _____________________

  Monday

  Isnin

  Sunday

  Ahad

 • 4

  5 Subtract.

  Tolakkan.

  6 Multiply.

  Darabkan.

  3 6

  2 1

  4

  x 3

 • 5

  7 Add.

  Tambahkan.

  8 Divide.

  Bahagikan.

  2 3

  + 1 4

  14 2 =

 • 6

  9 Multiply.

  Darabkan.

  10 Divide.

  Bahagikan.

  12 4 =

  5 3 =

 • 7

  11 A pencil cost 80 sen. An eraser cost 60 sen.

  Find the difference.

  Sebuah pensil berharga 80 sen. Satu pemadam

  berharga 60 sen. Cari beza harga yang betul.

  12 Write the correct amount of money.

  Tulis jumlah wang yang betul.

  RM5 + RM5 = RM_____

  8 0 sen

  6 0 sen

  sen

  80 sen 60 sen

 • 8

  13 Tick ( ) at the less volume.

  Tandakan ( ) pada isi padu yang sedikit.

  14 Ali has 3 balls. Her sister has 4 balls.

  How many balls do they have?

  Ali ada 3 biji bola. Adiknya pula ada 4 biji bola.

  Berapa biji bola yang mereka ada?

  3 4 =

 • 9

  15 Abu has 9 pencils.

  He divides equally to 3 people.

  How many pencils does each people get?

  Abu ada 9 pensel.

  Dia membahagikan sama banyak kepada 3

  orang.

  Berapa pensel setiap orang dapat?

  16 Ani has 19 books.

  He gives 8 books to his sister.

  How many books left?

  Ani ada 19 buku.

  Dia memberi 8 buku kepada adiknya.

  Berapa buku yang tinggal?

  9 3 =

 • 10

  17 Lim buys 3 motorcycles.

  Each motorcycle has 2 wheels.

  How many wheels for 3 motorcycles?

  Lim membeli 3 buah motorsikal.

  Setiap motorsikal ada 2 roda.

  Berapa roda untuk 3 buah motorsikal?

  18 Ahmad has RM2.

  Zaki has RM3.

  How much money do they have?

  Ahmad ada RM2.

  Zaki ada RM3.

  Berapa jumlah wang mereka?

  RM

 • 11

  19 Fatimah takes 2 minutes to school while Anis

  takes 6 minutes.

  Find the difference.

  Fatimah ke sekolah mengambil masa 2 minit

  manakala Anis mengambil masa 6 minit.

  Cari beza masa antara mereka.

  20 Zakis mass is 18 kg. Rajas mass is 25 kg.

  Find their total mass?

  Berat Zaki ialah 18 kg. Berat Raja ialah 25 kg.

  Berapa jumlah berat mereka?

  Zaki

  18 kg

  Raja

  25 kg

 • 12

  BORANG PRESTASI INDIVIDU 2012

  NUMERASI

  NAMA MURID :.KELAS :

  ITEM KONSTRUK

  JAWAPAN PENCAPAIAN

  CATATAN BETUL SALAH

  TANDAKAN JIKA MENGUASAI

  1 Konstruk 3

  2 Konstruk 5

  3 Konstruk 6

  4

  5

  Konstruk 7

  6

  7

  8

  9

  10

  11 Konstruk 8

  12

  13 Konstruk 9

  14 Konstruk 10

  15

  16 Konstruk 11

  17

  18

  Konstruk 12

  19

  20

  NAMA GURU :TANDA TANGAN GURU :