set 1 numerasi

of 13/13
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSKH INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN KHAS ( SKH ) SET 1 2012 MAKLUMAT MURID NAMA KELAS : ................................................................................ : ................................................................................. JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( ) KONSTRUK TERTINGGI : 10 / 11 / 12 Februari 2012 1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Malaysia. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. 4. Guru tidak dibenarkan membantu murid memahami tugasan item. Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH2012© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 1

Post on 11-Jan-2016

36 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NUMERASI LINUS

TRANSCRIPT

 • KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  NKRA - PENDIDIKAN

  INSKH

  INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN KHAS ( SKH )

  SET 1

  2012

  MAKLUMAT MURID

  NAMA

  KELAS

  : ................................................................................

  : .................................................................................

  JANTINA :

  LELAKI ( )

  PEREMPUAN ( )

  KONSTRUK TERTINGGI : 10 / 11 / 12

  Februari 2012

  1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.

  2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Malaysia.

  3. Instrumen ini mengandungi 20 item.

  4. Guru tidak dibenarkan membantu murid memahami tugasan item. Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  1

 • 1. Match the animals with the correct numbers. Padankan haiwan dengan bilangan yang betul.

  2. Tick ( ) the correct Malaysian coin. Tandakan ( ) pada syiling Malaysia yang betul.

  Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  INSKH ` 2

 • 3. Write the correct time. Tulis waktu yang betul.

  pukul

  4. Complete the table. Lengkapkan jadual.

  yesterday semalam

  Tuesday Selasa

  oclock

  today hari ini

  Wednesday Rabu

  tomorrow esok

  INSKH

  Thursday Khamis

  Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  Friday Jumaat

  3

 • 5. Subtract. Tolakkan.

  6. Multiply. Darabkan.

  Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  INSKH 4

 • 7. Add. Tambahkan.

  8. Divide. Bahagikan.

  Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  INSKH

  5

 • 9. Multiply. Darabkan.

  10. Divide. Bahagikan.

  Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  INSKH

  6

 • 11. A pencil cost 80 sen. An exercise book cost 50 sen. Find the difference.

  INSKH

  Sebatang pensel berharga 80 sen. Satu buku latihan berharga 50 sen. Cari beza harga yang betul.

  Pencil Exercise book

  Buku latihan Pensel

  Sen

  ` sen

  sen

  sen

  sen

  12. Write the correct amount of money. Tulis jumlah wang yang betul.

  and dan

  RM 50 + RM 1 = RM Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  7

 • 13. Tick ( ) at the less volume. Tandakan ( ) pada isi padu yang sedikit.

  Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  INSKH 8

 • 14. Alia has 6 pens. Her sister has 3 pens. How many pens do they have ?

  INSKH

  Alia ada 6 batang pen. Adiknya pula ada 3 pen . Berapa biji batang pen yang mereka ada ?

  =

  15. Aziz has 25 pencils. He divides equally to 5 people.

  How many pencils does each people get? Aziz ada 25 pensel. Dia membahagikan sama banyak kepada 5 orang. Berapa pensel setiap orang dapat ?

  =

  Instrumen Numerasi Saringan Khas SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  9

 • 16. Aiman has 37 marbles. He gives 16 marbles to his brother. How many marbles left ? Aiman ada 37 guli.

  Dia memberi 16 guli kepada abangnya. Berapa guli yang tinggal ?

  17. Pak Abu buys 6 hens.

  Each hen has 2 legs.

  How many legs for 6 hens ? Pak Abu membeli 6 ekor ayam betina.

  Setiap ayam betina ada 2 kaki. Berapa kaki untuk 6 ekor ayam betina ?

  Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  INSKH 10

 • 18. Ahmad has RM7. Aziz has RM6. How much money do they have ?

  Ahmad ada RM7. Aziz ada RM6. Berapa jumlah wang mereka ?

  RM

  INSKH

  19. Alif takes 17 minutes to the mosque while Hadi takes 6 minutes.

  Find the difference. Alif ke masjid mengambil masa 17 minit manakala Hadi mengambil masa 6 minit. Cari beza masa antara mereka.

  minutes minit

  Instrumen Numerasi Saringan Khas SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  11

 • 20. Ismails mass is 56 kg. Sahizans mass is 42 kg. Find their total mass ?

  INSKH

  Berat Ismail ialah 56 kg. Berat Sahizan ialah 42 kg. Berapa jumlah berat mereka ?

  Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012

  kg

  12

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

 • INSKH BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN KHAS 2012

  NAMA MURID.............................................................KELAS........................

  ITEM

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  KONSTRUK

  Konstruk 3

  Konstruk 5 Konstruk 6

  Konstruk 7 Konstruk 8

  Konstruk 9

  Konstruk 10 Konstruk 11

  Konstruk 12

  JAWAPAN

  BETUL SALAH

  PENCAPAIAN

  Tandakan jika menguasai

  CATATAN

  NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru.......................... Instrumen Numerasi Saringan Khas - SKH 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  13