linus numerasi

of 31 /31

Click here to load reader

Upload: laieela-de-matematicer

Post on 05-Dec-2014

1.586 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

Numerasi: operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

TRANSCRIPT

Page 1: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

11

Page 2: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

22

Page 3: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

33

National Key Result Areas (NKRA’s) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran berkeupayaan menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012.Mula dilaksanakan pada tahun 2010 melibatkan murid Tahun 1 di sekolah rendah (Kohort Pertama). Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi di kalangan murid sekolah rendah.

Page 4: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

44

Program LINUS - Numerasi: operasi asas matematik digubal khusus bagi menangani masalah yang dihadapi murid dalam menguasai kemahiran asas mengira serta memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

Kandungan program telah dipilih dan disusun supaya dapat memberi pengalaman yang cukup kepada murid untuk membina asas yang kukuh dalam membuat pengiraan dan seterusnya membolehkan mereka mengikuti pembelajaran Matematik dengan lebih bermakna dan berkesan.

Page 5: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

55

Program KIA2M untuk murid Tahun I yang mula dilaksanakan pada tahun 2006.

Program pemulihan untuk murid Tahun 2 dan 3 yang dikendalikan oleh guru pemulihan khas di sekolah masing-masing.

Program Pemulihan Asas Kemahiran Membaca, Menulis dan Mengira (PROTIM) untuk murid Tahap II.

PROTIM selepas UPSR.

Masalah murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran yang masih belum menguasai kemahiran asas 3M dengan baik belum dapat diatasi sepenuhnya walaupun KPM telah melaksanakan pelbagai program pemulihan. Antaranya:

Program-program yang dilaksanakan tidak gagal tetapi tidak dapat memenuhi kehendak NKRA.

Page 6: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

66

KPM berpendapat suatu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan dan dipulihkan seawal Tahap I. Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M merupakan kumpulan yang berisiko keciciran dan berhadapan dengan kesukaran memenuhi keperluan melanjutkan pelajaran dan kerjaya.

Program alternatif yang dirangka merupakan suatu program yang bersepadu untuk murid yang tidak mempunyai masalah pembelajaran Tahun 1, 2 dan 3 (Tahap I) menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi. Program ini dinamakan Program Literasi dan Numerasi (LINUS).

Page 7: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

77

JK Kerja LINUS dipengerusikan oleh Pengarah BPK

Terdiri daripada 6 agensi utama (JK Kecil): BPK

BPG

LPM

BPSH

JNJK

BP Khas

MODUL GURU DAN MODUL MURID

LATIHAN GURU

INSTRUMEN SARINGAN

PENYEBARAN MAKLUMAT, KUTIPAN & ANALISIS DATA

PEMANTAUAN & BIMBINGAN

MURID BERKEPERLUAN KHAS

Page 8: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

88

Literasi?

Numerasi?Celik huruf

Celik nombor

Page 9: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

99

Semua murid berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi kecuali murid berkeperluan khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan sekolah rendah menjelang 2012.

Page 10: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

1010

Kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

Page 11: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

1111

Mengira (M3) merupakan aktiviti kognitif yang meliputi beberapa proses dan pemeringkatan. Dalam konteks kurikulum negara kita, proses M3 ditakrifkan sebagai:

TambahTolakDarabBahagi

Empat proses tersebut disebut sebagai operasi asas aritmetik.

Page 12: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

1212

Pemeringkatan tahap kebolehan M3 murid ditetapkan berdasarkan kandungan kurikulum Matematik KBSR/KSSR. Operasi asas aritmetik dilakukan dihadkan kepada nombor bulat sahaja. Skop kebolehan Numerasi yang perlu dikuasai oleh murid ditetapkan kepada operasi asas aritmetik terhadap nombor bulat dalam lingkungan 20 sahaja.

Page 13: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

1313

Kecekapan M3 ditaksir dalam bentuk ujian. Kecekapan M3 ditaksir dalam bentuk ujian.

Page 14: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

1414

Tahun 1Tahun 1

Saringan 1(Mac)

Saringan 1(Mac)

ArusPerdana

ArusPerdana

PraNumerasi 1PraNumerasi 1

Saringan 2(Jun)

Saringan 2(Jun)

PraNumerasi 2PraNumerasi 2

MuridBerkeperluan

Khas

MuridBerkeperluan

KhasPemeriksaan

Perubatan

Pemeriksaan Perubatan

Saringan 3(Sept)

Saringan 3(Sept)

Tahun 2Tahun 2

Tidak Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya Tidak

Tidak

Tidak

Page 15: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

1515

Tahun 2Tahun 2

Saringan 1(Mac)

Saringan 1(Mac)

ArusPerdana

ArusPerdana

PraNumerasiPraNumerasi

Saringan 2(Jun)

Saringan 2(Jun)

NumerasiNumerasi

Saringan 3(Sept)

Saringan 3(Sept)

Tahun 3Tahun 3

Page 16: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

1616

Tahun 3Tahun 3

Saringan 1(Mac)

Saringan 1(Mac)

ArusPerdana

ArusPerdana

NumerasiNumerasi

Saringan 2(Jun)

Saringan 2(Jun)

NumerasiNumerasi

Saringan 3(Sept)

Saringan 3(Sept)

Page 17: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

1717

PERINGKPERINGKATAT

TAHUNTAHUN SARINGAN SARINGAN (S)(S)

SASARANSASARANBULANBULAN

PRAPRANUMERASNUMERAS

II

TAHUN 1TAHUN 1

TAHUN 2TAHUN 2

TAHUN 3TAHUN 3

NUMERASNUMERASII

S 1S 1

S 2S 2

S 3S 3

S 1S 1

S 2S 2

S 3S 3

S 1S 1

S 2S 2

S 3S 3

Semua Murid

*Semua Murid

Murid PraNumera

si

Mac 2010Mac 2010

Jun 2010Jun 2010

Sept. 2010Sept. 2010

Mac 2011Mac 2011

Jun 2011Jun 2011

Sept Sept 20112011Mac 2012Mac 2012

Jun 2012Jun 2012

Sept Sept 20122012

Murid Murid NumerasiNumerasi

Nota: Tahun 2 - *Semua murid akan menduduki Saringan 2 kecuali murid yang telah memperolehi A dan B dalam peperiksaan Semester 1 (akan diperincikan lagi).

Page 18: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

1818

Perlu Melalui Proses: IPP: Instrumen Penentu Penempatan

Borang Cadangan Penenpatan Pelajar Berkeperluan Khas.

(Diperolehi daripada Pegawai Khas, Pendidikan Khas, PPD)

MuridBerkeperluan

Khas

MuridBerkeperluan

Khas

Pemeriksaan Perubatan

Pemeriksaan Perubatan

Tahun 1Tahun 1

Saringan 1/2/3(Mac/Jun/Sept)

Saringan 1/2/3(Mac/Jun/Sept)

Mencapai 2 atau kurang konstruk Saringan

LINUSLINUSTidakYa

Proses Cadangan Penempatan Ke Program Pendidikan Khas

Tidak

Page 19: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

1919

Numerasi

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3

Nombor Bulat

Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 20.

Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 100.

Membaca, menulis, membilang dan menyusun nombor hingga 1000.

Operasi asas

Menyatakan fakta asas tambah dan tolak.

Menyatakan fakta asas tambah dan tolak, darab dan bahagi (2, 10, 5 dan 4).

Menyatakan fakta asas tambah dan tolak, darab dan bahagi (3, 6, 7, 8 dan 9).

Aplikasi Mata wang Malaysia hingga RM10

Mata wang Malaysia hingga RM50

Mata wang Malaysia hingga RM100

Menyatakan bahagian dalam sehari.

Menyatakan waktu dalam jam.

Menyatakan waktu dalam jam dan minit.

Mengenal bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.

Mengelas bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.

Menamakan bentuk 3-dimensi dan 2-dimensi.

Page 20: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

2020

Unit 1Nombor bulat

0 hingga 10Unit 7

Wang hingga RM10

Unit 8Pengenalan

masa dan waktuUnit 9

Bentuk 3-Dimensi

Unit 2Nombor bulat

11 hingga 20Unit 3

Tambah hingga jumlah 10

Unit 4 Tambah hingga

jumlah 18Unit 5

Tolak dalam lingkungan 10

Unit 6 Tolak dalam

lingkungan 18

Unit 10Bentuk 2-

Dimensi

Page 21: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

2121

Definisi Numerasi

Konstruk 1 Keupayaan pranombor dan mengenal angka

Konstruk 2 Keupayaan membilang

Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor

Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi

Konstruk 5 Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu

Konstruk 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas

Konstruk 8 Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu

Konstruk 10

Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

Konstruk 11

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat

Konstruk 12

Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kefahaman matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah

Page 22: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

2222

Program LINUS ini wajib dilaksanakan di semua SK, SJKC, SJKT dan SABK.

Terdapat 3 peringkat saringan bagi setiap tahun: Saringan 1 (Mac)

Saringan 2 (Jun)

Saringan 3 (September)

Semua murid Tahun 1 akan menduduki ujian LINUS Saringan 1 untuk menilai tahap penguasaan kemahiran asas mereka pada awal tahun setiap tahun.

Dikendalikan oleh guru BM/Matematik/Pemulihan.

Instrumen dibina dalam dwi bahasa iaitu BM-BI, BC-BI, BT-BI.

Page 23: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

2323

Organisasi Kandungan:Organisasi Kandungan:

Hierarki dari mudah ke lebih Hierarki dari mudah ke lebih kompleks.kompleks.

Setiap kemahiran disusun Setiap kemahiran disusun dengan lebih terperinci dan dengan lebih terperinci dan saling berkaitan dengan saling berkaitan dengan kemahiran lain.kemahiran lain.

Skop dan kedalaman Skop dan kedalaman dikurangkan.dikurangkan.

Page 24: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

2424

Tumpuan:Tumpuan:

Gaya pembelajaran Gaya pembelajaran murid.murid.

Menepati skop soalan Menepati skop soalan dan cara penyoalan.dan cara penyoalan.

Page 25: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

2525

Gaya Pembelajaran:Gaya Pembelajaran:

Cara murid memproses Cara murid memproses maklumat dari konkrit maklumat dari konkrit kepada abstrak.kepada abstrak.

Cara murid memproses Cara murid memproses maklumat dari pasif maklumat dari pasif kepada aktif.kepada aktif.

Page 26: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

2626

Pelbagai cadangan strategi Pelbagai cadangan strategi penyelesaian masalah.penyelesaian masalah.Aktiviti pembelajaran yang Aktiviti pembelajaran yang melibatkan murid secara melibatkan murid secara aktif.aktif.Melibatkan seluruhan Hasil Melibatkan seluruhan Hasil Pembelajaran dan Unit.Pembelajaran dan Unit.Diadakan juga lembaran Diadakan juga lembaran kerja.kerja.

Page 27: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

2727

ProsesProsesMembuat perkaitanMembuat perkaitanMembuat Membuat pena’akulanpena’akulanKomunikasi Komunikasi Menyelesaikan Menyelesaikan masalahmasalahMembuat Membuat perwakilan.perwakilan.

Page 28: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

2828

SeronokSeronokBermaknaBermaknaBergunaBergunaMencabarMencabar

Page 29: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

2929

Berstruktur, hierarki dan Berstruktur, hierarki dan linearlinear

Page 30: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

3030

• Rasional/justifikasi modulRasional/justifikasi modul

• Matlamat modulMatlamat modul

• Objektif pembelajaran modulObjektif pembelajaran modul

• Ujian peringkat masukUjian peringkat masuk

• Aktiviti Pembelajaran Aktiviti Pembelajaran

• Penggunaan media sokongan Penggunaan media sokongan (Pelbagai media)(Pelbagai media)

• Ujian kendiri/diagnostikUjian kendiri/diagnostik

• PascaujianPascaujian

Pembelajaran Pembelajaran BermodulBermodul

Page 31: LINUS Numerasi

Unit Matematik RendahBahagian Pembangunan Kurikulum Peneraju pendidikan negara

SEKIAN TERIMA SEKIAN TERIMA KASIHKASIH

3131