rpt numerasi asas 1

of 25/25
STANDARD PEMBELAJARAN MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI 1.4 Menulis angka, 1 hingga 9 1.1 Menyebut nombor, 1 hingga 9 STANDARD KANDUNGAN Murid berupaya: 1.5 Membaca nombor dalam perkataan, 'satu' hingga 'sembilan' 1.6 Menulis nombor dalam perkataan, 'satu' hingga 'sembilan' RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1 1.2 Mengenal pasti angka, 1 hingga 9 Murid berupaya: 1.3 Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9 MENYEBUT DAN MENGENAL PASTI ANGKA MENULIS NOMBOR UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10 Murid berupaya:

Post on 05-Jul-2015

4.026 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPT NUMERASI ASAS 1

TRANSCRIPT

  • 1. RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10 STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1.1 Menyebut nombor, 1 hingga 9MENYEBUT DAN MENGENAL PASTI ANGKA 1.2 Mengenal pasti angka, 1 hingga 9Murid berupaya: 1.3 Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9 MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI 1.4 Menulis angka, 1 hingga 9Murid berupaya: 1.5 Membaca nombor dalam perkataan, 'satu' hingga 'sembilan' MENULIS NOMBOR 1.6 Menulis nombor dalam perkataan, 'satu' hingga 'sembilan'

2. RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10 STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1.7 Menyusun nombor, 1 hingga 9 :MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN a) Membilang satu-satu secara tertib menaik NOMBOR b) Membilang satu-satu secara tertib menurunMurid berupaya: 1.8 a) Menyebut nombor 0 dan 10 1.8 b)Mengenal pasti angka '0' dan '10' dalam membilang MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN NOMBOR1.8 c) Membilang objek dalam kumpulan hingga 10 1.8 d) Menulis angka '0' dan '10' 1.8 e) Membaca nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga 'sepuluh' 1.8 f) Menulis nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga 'sepuluh' 3. RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10 STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya: 1.9 Menyusun nombor, 0 hingga 10: a) Membilang satu-satu secara tertib menaikMELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN b) Mebilang satu-satu secara tertib menurun NOMBOR c) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menaik d) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menurunMurid berupaya: 1.10 Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang MENYATAKAN KUANTITI SECARA INTUITIF 1.11 Menyatakan lebih satu atau kurang satu daripada sesuatu nombor 4. RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1UNIT 2 - NOMBOR BULAT HINGGA 20 STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya: 2.1 a) Menyebut nombor, 11 hingga 20MENYEBUT DAN MENGENAL PASTI ANGKA 2.1 b) Mengenal pasti angka, 11 hingga 20 2.1 c) Menulis angka, 11 hingga 20Murid berupaya: MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI2.2 Membilang objek dalam kumpulan, 11 hingga 20Murid berupaya: 2.3 a) Membaca nombor dalam perkataan, 'sebelas' hingga 'dua puluh' MENULIS NOMBOR 2.3 b) Menulis nombor dalam perkataan, 'sebelas' hingga 'dua puluh' 5. RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1UNIT 2- NOMBOR BULAT HINGGA 20 STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya:MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI2.4 Menyatakan nilai setiap digit dalam setiap suatu nomborMurid berupaya: 2.5 Menyusuin nombor, 11 hingga 20 : a) Membilang satu-satu secara tertib menaik MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN b) Membilang satu-satu secara tertib menurun NOMBOR c) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menaik d) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menurun 6. RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1UNIT 3 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya:MENGENAL PASTI PASANGAN NOMBOR 3.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor UNTUK MEMBENTUK SATU NOMBOR YANG 3.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor BERKAITANMurid berupaya: 3.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah OPERASI TAMBAH3.4 Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah yang sama 3.5 Menyatakan secara spontan jumlah dua nomborMurid berupaya: MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN SITUASI CERITA BAGI 3.6 Menyelesaikan masalah harian yang mudah OPERASI TAMBAH 7. RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1UNIT 4 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18 STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya:MENGENAL PASTI PASANGAN NOMBOR 4.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor UNTUK MEMBENTUK SATU NOMBOR YANG 4.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor BERKAITANMurid berupaya: 4.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah OPERASI TAMBAH 4.4 Menyatakan secara spontan jumlah dua nomborMurid berupaya: MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN SITUASI CERITA BAGI 4.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah OPERASI TAMBAH 8. RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1UNIT 5 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10 STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya: 5.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nomborOPERASI TOLAK 5.2 Menulis ayat matematik bagi operasi tolakMurid berupaya: MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN SITUASI CERITA BAGI 5.3 Menyelesaikan masalah harian yang mudah OPERASI TOLAKUNIT 6 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya: 6.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nomborOPERASI TOLAK6.2 Mencari beza antara dua nombor. 6.3 Menulis ayat amatematik bagi operasi tolak 9. RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1UNIT 6 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya: 6.4 Menyatakan secara spontan fakta asas tolakOPERASI TOLAK6.5 Menyatakan pasangan nombor yang mungkin, dimana apabila ditolak memberi baki yang sama 6.6 Menyatakan secara spontan beza antara dua nomborMurid berupaya: MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN SITUASI CERITA BAGI 6.7 Menyelesaikan masalah harian yang mudah OPERASI TOLAK 10. RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1UNIT 7 - WANG HINGGA RM 10 STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya: 7.1 Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas 7.2 Mewakilkan nilai wang bagi 'RM' dan 'Sen'MENGENAL PASTI RINGGIT DAN SEN7.3 Menukarkan : a) duit syiling sehingga RM 1 b) wang kertas hingga RM 10 Murid berupaya: 7.4 Menambah dan menolak a) duit syiling hingga RM 1TAMBAH DAN TOLAK MELIBATKAN WANG b) wang kertas hingga RM 10 7.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah berkaitan wang 11. RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1UNIT 8 - PENGENALAN MASA DAN WAKTU STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya: 8.1 Menyatakan bahagian-bahagian dalam sehari dengan betulMENAMAKAN HARI DAN BULAN DAN MENERANGKAN AKTIVITI SEJAJAR DENGAN HARI PERSEKOLAHAN8.2 Menyebut aktiviti mengikuit bahagian-bahagian hari 8.3 Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan 8.5 Menamakan bulan dalam setahun mengikut urutanMurid berupaya: MENYEBUT DAN MENULIS WAKTU8.6 Mengenal muka jam dan menyatakan waktu dalam jam pada muka jam 12. RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1UNIT 9 - BENTUK TIGA DIMENSI (BENTUK 3D) STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya: 9.1 Mengenal dan menamakan bentuk tiga dimensi.MENGENAL PASTI BENTUK TIGA DIMENSI (3D)9.2 Menyatkan ciri-ciri bagi bentuk tiga dimensi 9.3 Mengkelaskan bentuk tiga dimensi 9.4 Membina modelUNIT 10- BENTUK DUA DIMENSI (2D) STANDARD KANDUNGANSTANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya: 9.1 Mengenal dan menamakan bentuk dua dimensi.MENGENAL PASTI BENTUK DUA DIMENSI 9.2 Menyatkan ciri-ciri bagi bentuk dua dimensi (2D) 9.3 Mengkelaskan bentuk dua dimensi 10.4 Menghasilkan rekaan dengan bentuk dua dimensi