rpt numerasi asas 1

25
STANDARD PEMBELAJARAN MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI 1.4 Menulis angka, 1 hingga 9 1.1 Menyebut nombor, 1 hingga 9 STANDARD KANDUNGAN Murid berupaya: 1.5 Membaca nombor dalam perkataan, 'satu' hingga 'sembilan' 1.6 Menulis nombor dalam perkataan, 'satu' hingga 'sembilan' RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1 1.2 Mengenal pasti angka, 1 hingga 9 Murid berupaya: 1.3 Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9 MENYEBUT DAN MENGENAL PASTI ANGKA MENULIS NOMBOR UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10 Murid berupaya:

Upload: salamatul-wahab

Post on 05-Jul-2015

4.061 views

Category:

Education


3 download

DESCRIPTION

RPT NUMERASI ASAS 1

TRANSCRIPT

Page 1: RPT NUMERASI ASAS 1

STANDARD PEMBELAJARAN

MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI

1.4 Menulis angka, 1 hingga 9

1.1 Menyebut nombor, 1 hingga 9

STANDARD KANDUNGAN

Murid berupaya:

1.5 Membaca nombor dalam perkataan, 'satu' hingga 'sembilan'

1.6 Menulis nombor dalam perkataan, 'satu' hingga 'sembilan'

RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

1.2 Mengenal pasti angka, 1 hingga 9

Murid berupaya:

1.3 Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9

MENYEBUT DAN MENGENAL PASTI ANGKA

MENULIS NOMBOR

UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10

Murid berupaya:

Page 2: RPT NUMERASI ASAS 1

STANDARD PEMBELAJARAN

MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN

NOMBOR

Murid berupaya:

RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10

1.7 Menyusun nombor, 1 hingga 9 :

a) Membilang satu-satu secara tertib menaik

1.8 b)Mengenal pasti angka '0' dan '10' dalam membilang

1.8 c) Membilang objek dalam kumpulan hingga 10

1.8 d) Menulis angka '0' dan '10'

1.8 e) Membaca nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga 'sepuluh'

b) Membilang satu-satu secara tertib menurun

STANDARD KANDUNGAN

MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN

NOMBOR

Murid berupaya:

1.8 a) Menyebut nombor 0 dan 10

1.8 f) Menulis nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga 'sepuluh'

Page 3: RPT NUMERASI ASAS 1

UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10

b) Mebilang satu-satu secara tertib menurun

1.11 Menyatakan lebih satu atau kurang satu daripada sesuatu nombor

RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN

NOMBOR

Murid berupaya:

1.9 Menyusun nombor, 0 hingga 10:

c) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menaik

d) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menurun

a) Membilang satu-satu secara tertib menaik

MENYATAKAN KUANTITI SECARA INTUITIF

Murid berupaya:

1.10 Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau

kurang

Page 4: RPT NUMERASI ASAS 1

MENULIS NOMBOR

Murid berupaya:

MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI

Murid berupaya:

2.2 Membilang objek dalam kumpulan, 11 hingga 20

2.3 a) Membaca nombor dalam perkataan, 'sebelas' hingga 'dua puluh'

2.3 b) Menulis nombor dalam perkataan, 'sebelas' hingga 'dua puluh'

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MENYEBUT DAN MENGENAL PASTI ANGKA

Murid berupaya:

2.1 a) Menyebut nombor, 11 hingga 20

2.1 c) Menulis angka, 11 hingga 20

2.1 b) Mengenal pasti angka, 11 hingga 20

RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

UNIT 2 - NOMBOR BULAT HINGGA 20

Page 5: RPT NUMERASI ASAS 1

2.5 Menyusuin nombor, 11 hingga 20 :

c) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menaik

b) Membilang satu-satu secara tertib menurun

MENAMA DAN MENENTUKAN NILAI

Murid berupaya:

2.4 Menyatakan nilai setiap digit dalam setiap suatu nombor

RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

UNIT 2- NOMBOR BULAT HINGGA 20

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MELENGKAPKAN SEBARANG RANGKAIAN

NOMBOR

Murid berupaya:

a) Membilang satu-satu secara tertib menaik

d) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib menurun

Page 6: RPT NUMERASI ASAS 1

MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH

YANG MELIBATKAN SITUASI CERITA BAGI

OPERASI TAMBAH

Murid berupaya:

3.6 Menyelesaikan masalah harian yang mudah

Murid berupaya:

3.5 Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor

MENGENAL PASTI PASANGAN NOMBOR

UNTUK MEMBENTUK SATU NOMBOR YANG

BERKAITAN

Murid berupaya:

3.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah

3.4 Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan jumlah yang sama

RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

UNIT 3 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor

3.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor

OPERASI TAMBAH

Page 7: RPT NUMERASI ASAS 1

4.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah

MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH

YANG MELIBATKAN SITUASI CERITA BAGI

OPERASI TAMBAH

Murid berupaya:

4.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah

UNIT 4 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18

RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

Murid berupaya:

4.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor

4.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor

OPERASI TAMBAH

Murid berupaya:

4.4 Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MENGENAL PASTI PASANGAN NOMBOR

UNTUK MEMBENTUK SATU NOMBOR YANG

BERKAITAN

Page 8: RPT NUMERASI ASAS 1

OPERASI TOLAK

6.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nombor

6.2 Mencari beza antara dua nombor.

6.3 Menulis ayat amatematik bagi operasi tolak

5.2 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak

5.3 Menyelesaikan masalah harian yang mudah

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

UNIT 6 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18

OPERASI TOLAK

MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH

YANG MELIBATKAN SITUASI CERITA BAGI

OPERASI TOLAK

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

5.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nombor

Murid berupaya:

Murid berupaya:

RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

UNIT 5 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10

Page 9: RPT NUMERASI ASAS 1

Murid berupaya:

OPERASI TOLAK

MEMBINA DAN MENYELESAIKAN MASALAH

YANG MELIBATKAN SITUASI CERITA BAGI

OPERASI TOLAK

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

6.4 Menyatakan secara spontan fakta asas tolak

6.5 Menyatakan pasangan nombor yang mungkin, dimana apabila ditolak

memberi baki yang sama

6.7 Menyelesaikan masalah harian yang mudah

6.6 Menyatakan secara spontan beza antara dua nombor

RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

UNIT 6 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18

Page 10: RPT NUMERASI ASAS 1

b) wang kertas hingga RM 10

b) wang kertas hingga RM 10

7.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah berkaitan wang

7.1 Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas

7.2 Mewakilkan nilai wang bagi 'RM' dan 'Sen'

7.3 Menukarkan : MENGENAL PASTI RINGGIT DAN SEN

Murid berupaya:

a) duit syiling sehingga RM 1

UNIT 7 - WANG HINGGA RM 10

RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

TAMBAH DAN TOLAK MELIBATKAN WANG

7.4 Menambah dan menolak

a) duit syiling hingga RM 1

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

Murid berupaya:

Page 11: RPT NUMERASI ASAS 1

STANDARD PEMBELAJARAN

8.5 Menamakan bulan dalam setahun mengikut urutan

RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

MENAMAKAN HARI DAN BULAN DAN

MENERANGKAN AKTIVITI SEJAJAR

DENGAN HARI PERSEKOLAHAN

Murid berupaya:

MENYEBUT DAN MENULIS WAKTU

UNIT 8 - PENGENALAN MASA DAN WAKTU

Murid berupaya:

8.6 Mengenal muka jam dan menyatakan waktu dalam jam pada muka jam

8.1 Menyatakan bahagian-bahagian dalam sehari dengan betul

8.2 Menyebut aktiviti mengikuit bahagian-bahagian hari

8.3 Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan

STANDARD KANDUNGAN

Page 12: RPT NUMERASI ASAS 1

UNIT 10- BENTUK DUA DIMENSI (2D)

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

UNIT 9 - BENTUK TIGA DIMENSI (BENTUK 3D)

STANDARD PEMBELAJARAN

MENGENAL PASTI BENTUK DUA DIMENSI

(2D)

Murid berupaya:

10.4 Menghasilkan rekaan dengan bentuk dua dimensi

STANDARD KANDUNGAN

MENGENAL PASTI BENTUK TIGA DIMENSI

(3D)

9.4 Membina model

9.3 Mengkelaskan bentuk tiga dimensi

9.1 Mengenal dan menamakan bentuk dua dimensi.

9.2 Menyatkan ciri-ciri bagi bentuk dua dimensi

9.3 Mengkelaskan bentuk dua dimensi

RANCANGAN TAHUNAN NUMERASI ASAS 1

9.2 Menyatkan ciri-ciri bagi bentuk tiga dimensi

9.1 Mengenal dan menamakan bentuk tiga dimensi.

Murid berupaya:

Page 13: RPT NUMERASI ASAS 1
Page 14: RPT NUMERASI ASAS 1
Page 15: RPT NUMERASI ASAS 1
Page 16: RPT NUMERASI ASAS 1
Page 17: RPT NUMERASI ASAS 1
Page 18: RPT NUMERASI ASAS 1
Page 19: RPT NUMERASI ASAS 1
Page 20: RPT NUMERASI ASAS 1
Page 21: RPT NUMERASI ASAS 1
Page 22: RPT NUMERASI ASAS 1
Page 23: RPT NUMERASI ASAS 1
Page 24: RPT NUMERASI ASAS 1
Page 25: RPT NUMERASI ASAS 1