rpt numerasi tahun 1.xls

Post on 04-Jun-2018

245 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 RPT NUMERASI TAHUN 1.xls

  1/48

  MINGGU TARIKH J

  L1 L2 L3 L1 L2 L3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  1

  2

  3

  UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10 LINUS TEGARPROGRAM

  LINUS

  Jumlah Jumlah

  Murid berupaya:

  1.1 Menyebut nombor, 1 hingga 9

  STANDARD PEMBELAJARANSTANDARD KANDUNGAN

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  1.2 Mengenal pasti angka, 1 hingga 9

  Murid berupaya:

  1.3 Membilang objek dalam kumpulan, 1 hingga 9

  MENYEBUT DAN MENGENAL

  PASTI ANGKA

  Jumlah Jumlah

  MENAMA DAN MENENTUKAN

  NILAI1.4 Menulis angka, 1 hingga 9

  MENULIS NOMBOR

  Murid berupaya:

  1.5 Membaca nombor dalam perkataan, 'satu' hingga

  'sembilan'

  1.6 Menulis nombor dalam perkataan, 'satu' hingga

  'sembilan'

  Jumlah Jumlah

 • 8/14/2019 RPT NUMERASI TAHUN 1.xls

  2/48

  MINGGU TARIKH J

  L1 L2 L3 L1 L2 L3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4

  5

  STANDARD PEMBELAJARAN

  MELENGKAPKAN SEBARANG

  RANGKAIAN NOMBOR

  Murid berupaya:

  1.7 Menyusuin nombor, 1 hingga 9 :

  b) Membilang satu-satu secara tertib menurun

  STANDARD KANDUNGAN

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10 LINUS TEGARPROGRAM

  LINUS

  1.8 f) Menulis nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga

  'sepuluh'

  Jumlah

  Jumlah Jumlah

  Jumlah

  MELENGKAPKAN SEBARANGRANGKAIAN NOMBOR

  Murid berupaya:

  1.8 a) Menyebut nombor 0 dan 10

  a) Membilang satu-satu secara tertib menaik

  1.8 b)Mengenal pasti angka '0' dan '10' dalam

  membilang

  1.8 c) Membilang objek dalam kumpulan hingga 10

  1.8 d) Menulis angka '0' dan '10'

  1.8 e) Membaca nombor dalam perkataan, 'sifar' hingga

  'sepuluh'

 • 8/14/2019 RPT NUMERASI TAHUN 1.xls

  3/48

  MINGGU TARIKH J

  L1 L2 L3 L1 L2 L3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  6

  7

  UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 10

  b) Mebilang satu-satu secara tertib menurun

  a) Membilang satu-satu secara tertib menaik

  LINUS TEGARPROGRAM

  LINUS

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  Jumlah

  Jumlah

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  MELENGKAPKAN SEBARANG

  RANGKAIAN NOMBOR

  Murid berupaya:

  1.9 Menyusun nombor, 0 hingga 10:

  c) Membilang daripada sebarang nombor secara tertibmenaik

  d) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib

  menurun

  Jumlah

  Jumlah

  MENYATAKAN KUANTITI

  SECARA INTUITIF

  Murid berupaya:

  1.10 Membandingkan dua nombor dan menyatakan

  yang mana lebih atau kurang

  1.11 Menyatakan lebih satu atau kurang satu daripada

  sesuatu nombor

 • 8/14/2019 RPT NUMERASI TAHUN 1.xls

  4/48

  MINGGU TARIKH J

  L1 L2 L3 L1 L2 L3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  MENULIS NOMBOR

  Jumlah Jumlah

  Murid berupaya:

  2.3 a) Membaca nombor dalam perkataan, 'sebelas'

  hingga 'dua puluh'

  2.3 b) Menulis nombor dalam perkataan, 'sebelas'

  hingga 'dua puluh'

  MENAMA DAN MENENTUKAN

  NILAI

  Murid berupaya:

  2.2 Membilang objek dalam kumpulan, 11 hingga 20

  Jumlah Jumlah

  2.1 a) Menyebut nombor, 11 hingga 20

  2.1 c) Menulis angka, 11 hingga 20

  2.1 b) Mengenal pasti angka, 11 hingga 20

  Jumlah Jumlah

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  UNIT 2 - NOMBOR BULAT HINGGA 20 LINUS TEGARPROGRAM

  LINUS

  8

  9

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  MENYEBUT DAN MENGENAL

  PASTI ANGKA

  Murid berupaya:

  10

 • 8/14/2019 RPT NUMERASI TAHUN 1.xls

  5/48

  MINGGU TARIKH J

  L1 L2 L3 L1 L2 L3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Jumlah Jumlah

  Jumlah

  MENAMA DAN MENENTUKAN

  NILAI

  Murid berupaya:

  2.4 Menyatakan nilai setiap digit dalam setiap suatu

  nombor

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  UNIT 12- NOMBOR BULAT HINGGA 20 LINUS TEGARPROGRAM

  LINUS

  2.5 Menyusuin nombor, 11 hingga 20 :

  c) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib

  menaik

  b) Membilang satu-satu secara tertib menurun

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  MELENGKAPKAN SEBARANG

  RANGKAIAN NOMBOR

  Murid berupaya:

  Jumlah

  a) Membilang satu-satu secara tertib menaik

  d) Membilang daripada sebarang nombor secara tertib

  menurun

  11 DAN 12

 • 8/14/2019 RPT NUMERASI TAHUN 1.xls

  6/48

  MINGGU TARIKH J

  L1 L2 L3 L1 L2 L3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  MENGENAL PASTI PASANGAN

  NOMBOR UNTUK

  MEMBENTUK SATU NOMBOR

  YANG BERKAITAN

  Murid berupaya:

  Jumlah Jumlah

  3.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah

  3.4 Menyatakan pasangan nombor yang menghasilkan

  jumlah yang sama

  MEMBINA DAN

  MENYELESAIKAN MASALAH

  YANG MELIBATKAN SITUASI

  CERITA BAGI OPERASI

  TAMBAH

  Murid berupaya:

  3.6 Menyelesaikan masalah harian yang mudah

  OPERASI TAMBAH

  Murid berupaya:

  3.5 Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor

  Jumlah Jumlah

  STANDARD PEMBELAJARAN

  Jumlah Jumlah

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  UNIT 3 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 10 LINUS TEGARPROGRAM

  LINUS

  STANDARD KANDUNGAN

  3.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor

  3.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor

  13 DAN 14

  15

 • 8/14/2019 RPT NUMERASI TAHUN 1.xls

  7/48

  MINGGU TARIKH J

  L1 L2 L3 L1 L2 L3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  4.3 Menulis ayat matematik bagi operasi tambah

  Jumlah Jumlah

  Jumlah Jumlah

  MEMBINA DAN

  MENYELESAIKAN MASALAHYANG MELIBATKAN SITUASI

  CERITA BAGI OPERASI

  TAMBAH

  Murid berupaya:

  4.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  LINUS TEGARPROGRAM

  LINUSUNIT 4 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 18

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  MENGENAL PASTI PASANGAN

  NOMBOR UNTUK

  MEMBENTUK SATU NOMBOR

  YANG BERKAITAN

  Murid berupaya:

  4.1 Menentukan lebih satu daripada suatu nombor

  4.2 Menyatakan jumlah bagi dua nombor

  Jumlah Jumlah

  OPERASI TAMBAH

  Murid berupaya:

  4.4 Menyatakan secara spontan jumlah dua nombor

  16 DAN 17

  18

 • 8/14/2019 RPT NUMERASI TAHUN 1.xls

  8/48

  MINGGU TARIKH J

  L1 L2 L3 L1 L2 L3

  0

  0

  0

  0

  0

  MINGGU TARIKH J

  L1 L2 L3 L1 L2 L3

  0

  0

  0

  0

  21

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  OPERASI TOLAK

  Jumlah Jumlah

  6.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nombor

  6.2 Mencari beza antara dua nombor.

  6.3 Menulis ayat amatematik bagi operasi tolak

  LINUS TEGARPROGRAM

  LINUS

  OPERASI TOLAK

  MEMBINA DAN

  MENYELESAIKAN MASALAH

  YANG MELIBATKAN SITUASI

  CERITA BAGI OPERASI TOLAK

  Murid berupaya:

  5.2 Menulis ayat matematik bagi operasi tolak

  5.3 Menyelesaikan masalah harian yang mudah

  Jumlah Jumlah

  Jumlah Jumlah

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  UNIT 5 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 10

  Murid berupaya:

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  Murid berupaya:

  5.1 Menentukan kurang satu daripada suatu nombor

  UNIT 6 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18

  LINUS TEGARPROGRAM

  LINUS

  19

  20

 • 8/14/2019 RPT NUMERASI TAHUN 1.xls

  9/48

  MINGGU TARIKH J

  L1 L2 L3 L1 L2 L3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  22

  23

  Jumlah Jumlah

  6.6 Menyatakan secara spontan beza antara dua

  nombor

  Jumlah Jumlah

  Murid berupaya:

  OPERASI TOLAK

  MEMBINA DAN

  MENYELESAIKAN MASALAH

  YANG MELIBATKAN SITUASI

  CERITA BAGI OPERASI TOLAK

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

  Murid berupaya:

  6.4 Menyatakan secara spontan fakta asas tolak

  6.5 Menyatakan pasangan nombor yang mungkin,

  dimana apabila ditolak memberi baki yang sama

  6.7 Menyelesaikan masalah harian yang mudah

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  UNIT 6 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 18 LINUS TEGARPROGRAM

  LINUS

 • 8/14/2019 RPT NUMERASI TAHUN 1.xls

  10/48

  MINGGU TARIKH J

  L1 L2 L3 L1 L2 L3

  Murid berupaya:

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  25

  24

  RANCANGAN TAHUNAN DAN JUMLAH MINIMUM LATIHAN NUMERASI TAHUN 1

  MENGENAL PASTI RINGGIT

  DAN SEN

  Murid berupaya:

  UNIT 7 - WANG HINGGA RM 10

  7.1 Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk

  syiling dan wang kertas

  7.2 Mewakilkan nilai wang bagi 'RM' dan 'Sen'

  7.3 Menukarkan :

  a) duit syiling sehingga RM 1

  b) wang kertas hingga RM 10

  Jumlah

  PROGRAM

  LINUS

  Jumlah Jumlah

  Jumlah

  TAMBAH DAN TOLAK

  MELIBATKAN WANG

  7.4 Menambah dan menolak

  a) duit syiling hingga RM 1

  b) wang kertas hingga RM 10

  7.5 Menyelesaikan masalah harian yang mudah

  berkaitan wang

  LINUS TEGAR

  STANDARD KANDUNGA