rph literasi & numerasi

9
NKRA Pendidikan : Literasi dan Numerasi (LINUS) SULIT CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY Any use of this material without specific permission is strictly prohibited MESYUARAT PELAPORAN ZON SABAH W.P LABUAN DAN SARAWAK

Upload: jieanismei

Post on 13-Dec-2014

243 views

Category:

Documents


15 download

DESCRIPTION

linus

TRANSCRIPT

Page 1: Rph Literasi & Numerasi

NKRA Pendidikan : Literasi dan Numerasi (LINUS)

SULIT

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARYAny use of this material without specific permission is strictly prohibited

MESYUARAT PELAPORAN ZONSABAH W.P LABUAN

DAN SARAWAK

Page 2: Rph Literasi & Numerasi

2

KPI for 2011: 95% K-1.90% K - 2

2

Objektif sub-NKRA Literasi dan Numerasi

NKRA – Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan

Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012

*Kanak-kanak berkeperluan khas – didefinisikan sebagai murid bermasalah pembelajaran, masalah pendengaran, masalah pertuturan, masalah penglihatan, terencat akal, mempunyai pelbagai kecacatan, dan kurang upaya secara fizikal. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluan khas

Apa itu Program LINUS?

LINUS ialah akronim kepada Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy Screening)

LINUS ialah satu program pemulihan yang direka bentuk untuk memastikan murid menguasai kemahiran asas literasi (Bahasa Malaysia) dan numerasi di akhir 3 tahun persekolahan pada pendidikan rendah

LINUS disasarkan kepada murid yang mempunyai masalah dalam 3M iaitu Membaca, Menulis dan Mengira

Page 3: Rph Literasi & Numerasi

3

KPI for 2011: 95% K-1.90% K - 2

Modul Pengajaran dan Pembelajaran:

Objektif /Kepentingan:

Menyediakan bahan intervensi bagi Program LINUS dalam membantu guru melaksanakan literasi dan numerasi dari aspek skop kandungan dan contoh pengajaran dan pembelajaran.

Page 4: Rph Literasi & Numerasi

4

KPI for 2011: 95% K-1.90% K - 2

Modul Pengajaran dan Pembelajaran:

Proses:

1.Menyediakan modul Guru dan MuridAsas 1 (Tahun 1)Asas 2 (Tahun 2)Asas 3 (Tahun 3)

2.Pembinaan modul berasaskan keupayaan murid untuk mempastikan penguasaan literasi dan numerasi bagi mengupayakan setiap murid yang terlibat dapat mengikuti proses P&P di arus perdana kelak.

Page 5: Rph Literasi & Numerasi

5

KPI for 2011: 95% K-1.90% K - 2

Rancangan Pelajaran Harian:

1. Mata Pelajaran: Matematik2. Tajuk/Tema: Nombor dan Operasi3. Masa: 60 Minit4. Standard Pembelajaran: 1.1 (a, b, c)5. Objektif Pembelajaran: 6. Aktiviti Pembelajaran7. Bahan Bantu Belajar8. EMK9. Refleksi10.Tindak susulan

Page 6: Rph Literasi & Numerasi

6

KPI for 2011: 95% K-1.90% K - 2

Objektif Pembelajaran:

Menyatakan Kuantiti secara Perbandingan Banyak atau sedidik.

Aktiviti Pembelajaran

6.1 Murid PerdanaMurid membuat dua kumpulan objek Maujud Tanpa Membilang.

6.2 Murid LINUS

Guru Membuat dan kumpulan

Page 7: Rph Literasi & Numerasi

7

KPI for 2011: 95% K-1.90% K - 2

7. Bahan Bantu Belajar:

Odio - Bunyi gendang

Hands On – Bahan Manipulatif

Visual – Bahan Grafik

Writing – Membaca cerita / menulis cerita.

Page 8: Rph Literasi & Numerasi

8

KPI for 2011: 95% K-1.90% K - 2

8. Elemen Merentas Kurikulum: + ENT

Menggunakan Laras Bahasa yang tepat dan betul –

9. Refleksi:

Secara kuantitatif – 5 daripada 35 murid masih belum menguasai

10. Tindak Susul:

5 orang murid berkenaan akan diberikan bimbingan secara individu sebelum mula kelas akan datang.

Page 9: Rph Literasi & Numerasi

9

KPI for 2011: 95% K-1.90% K - 2

Fokus dan Keutamaan Mata Pelajaran:

Matematik• Prinsip Pembelajaran Matematik.• Visi Pendidikan Matematik

Bahasa Melayu

• VAKT• Objektif Utama • Objektif Sekunder