rpt linus numerasi thn 2

of 38 /38
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2 MINGGU TARIKH UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Murid berupaya: MENAMAKAN NOMBOR HINGGA 100 1.1.1 MENAMAKAN NOMBOR 100 ii Mengenal pasti angka hingga 100 1.2 Murid berupaya: MEMBILANG NOMBOR 1.2.1 Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan: i.sepuluh-sepuluh ii. Lima-lima iii. Dua-dua iv satu-satu 1.3 Murid berupaya: MENULIS NOMBOR 1.3.1 MENULIS NOMBOR HINGGA 100 I . Menulis angka hingga 100 ii. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' iii Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus' 1.4 Murid berupaya: MENGENAL PASTI 1.4.1 MENGENAL PASTI NILAI TEMPAT DAN DIGIT i. Menyebut nombor hingga 100 i. Mengenal pasti nilai tempat dan digit bagi nombor h

Author: ammirul7277

Post on 13-Dec-2014

80 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RANCANGAN TAHUNAN LINUS NUMERASI TAHUN 2

TRANSCRIPT

Page 1: RPT LINUS NUMERASI THN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Murid berupaya: MENAMAKAN NOMBOR

HINGGA 100 1.1.1 MENAMAKAN NOMBOR 100

ii Mengenal pasti angka hingga 100

1.2 Murid berupaya: MEMBILANG NOMBOR

1.2.1 Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan: i.sepuluh-sepuluh ii. Lima-lima iii. Dua-dua iv satu-satu

1.3 Murid berupaya:MENULIS NOMBOR

1.3.1 MENULIS NOMBOR HINGGA 100

I . Menulis angka hingga 100ii. Membaca nombor dalam perkataan

hingga 'seratus' iii Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus'

1.4 Murid berupaya:MENGENAL PASTI

1.4.1 MENGENAL PASTI NILAI TEMPAT DAN DIGIT

i.   Menyebut nombor hingga 100

i.       Mengenal pasti nilai tempat dan digit bagi nombor hingga 'seratus'

Page 2: RPT LINUS NUMERASI THN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Murid berupaya:MENYUSUN NOMBOR

1.5.1 i. membilang satu-satu secara tertib menaik dan tertib menurunii. membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun

iv. membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun iii. membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun

1.6 Murid berupaya:MEMBANDINGKAN NOMBOR

1.6.1 MEMBANDINGKAN NOMBOR DAN MENYATAKANi. Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang

1.7 Murid berupaya:MENYUSUN NOMBOR IKUT

URUTAN 1.7.1 MENYUSUN NOMBOR MENGIKUT URUTAN DENGAN:

i.     membandingkan nombor tersebut, danii.     meletakkan nombor tersebut pada garis nombor

Page 3: RPT LINUS NUMERASI THN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.8 Murid berupaya: MENYEBUT DAN

MENGGUNAKAN NOMBOR 1.8.1 MENYEBUT DAN MENGGUNAKAN NOMBOR ORDINALORDINAL

ii. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza

MINGGU TARIKHUNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.1 Murid berupaya:MENAMBAH DUA

NOMBOR 2.1.1 MENAMBAH DUA NOMBOR TANPA MENGUMPUL SEMULA BAGI :

i. nombor satu digit dengan nombor satu digitii. nombor dua digit dengan nombor satu digitiii. nombor dua digit dengan nombor dua digit

2.2 Murid berupaya: MENAMBAH DAN

MENGUMPUL NOMBOR 2.2.1 MENAMBAH DUA NOMBOR DENGAN MENGUMPUL SEMULA BAGI:

i. nombor dua digit dengan nombor satu digitii. nombor dua digit dengan nombor dua digit

i.  Menyebut nombor ordinal daripada ‘kesebelas’ hingga 'kedua puluh'

Page 4: RPT LINUS NUMERASI THN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

2.3 Murid berupaya:MENAMBAH TIGA

NOMBOR 2.3.1 MENAMBAH TIGA NOMBOR

i. Menambah tiga nombor satu digit

2.4 Murid berupaya: MELENGKAPKAN

2.4.1 MELENGKAPKAN AYAT MATEMATIK

i. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah yang melibatkan dua nombor

2.5 Murid berupaya:MENYELESAIKAN

MASALAH 2.5.1 MENYELESAIKAN MASALAH BAGI OPERASI TAMBAH

i. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian

Page 5: RPT LINUS NUMERASI THN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 3 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Murid berupaya:MENOLAK DUA NOMBOR

TANPA MENGUMPUL SEMULA 3.1.1 Menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan:

i. nombor satu digit daripada nombor satu digit ii. nombor 1-digit daripada nombor dua digit iii. nombor dua digit daripada nombor dua digit

3.2 Murid berupaya: MENOLAK DUA NOMBOR

DENGAN MENGUMPUL SEMULA3.2.1 Menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan:

i. nombor satu digit daripada nombor dua digit ii. nombor dua digit daripada nombor dua digit

3.3 Murid berupaya: MENOLAK TIGA NOMBOR

SATU DIGIT 3.3.1 Menolak sebarang tiga nombor satu digit

3.4 Murid berupaya:MELENGKAPKAN AYAT

MATEMATIK 3.4.1 Melengkapkan ayat matematik operasi tolak yang melibatkan dua nombor

Page 6: RPT LINUS NUMERASI THN 2

3.5 Murid berupaya: MENYELESAIKAN MASALAH

HARIAN 3.5.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 4 - DARAB

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 a) Murid berupaya:MEMBINA DAN MEYEBUT

KUMPULAN SAMA BANYAK 4.1.1 Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan:

i. bahan konkrit ii. gambar iii. garis nombor

4.1 a) Murid berupaya:MENULIS AYAT MATEMATIK

TAMBAH BERULANG 4.1.2 Menulis ayat matematik tambah berulang: i. dua-dua ii. lima-lima iii. sepuluh-sepuluh iv. empat-empat

4.1 b) Murid berupaya:MEMPERKENALKANSIMBOL DARAB DAN 4.1.1 Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan:

SAMA DENGAN i. mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks darab ii. menulis simbolnya iii. menggunakan simbol bagi menulis ayat matematik darab berdasarkan situasi yang diberi

Page 7: RPT LINUS NUMERASI THN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 4 - DARAB

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 b) Murid berupaya:MENULIS AYAT MATEMATIK

DARAB 4.1.2 Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat berbantukan:

i. objek ii. gambar iii. garis nombor

4.1 c) Murid berupaya:MENULIS OPERASI

DARAB 4.1.3 Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan.

4.2 a) Murid berupaya:MEMBINA SIFIR DUA,

LIMA, SEPULUH DAN EMPAT 4.2.1 Membina sifir dua, lima, sepuluh dan empat dengan berpandukan:

i. objek konkrit ii. gambar

iii. garis nombor

4.2 b) Murid berupaya:MENENTUKAN NILAI

4.2.2 Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifir sifar

Page 8: RPT LINUS NUMERASI THN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 4 - DARAB

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

4.2 c) Murid berupaya:MELENGKAPKAN AYAT

MATEMATIK 4.2.3 Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir dua, empat, lima, 10, satu dan sifar.

4.3 Murid berupaya:MENYATAKAN SIFIR SECARA SPONTAN 4.3.1 Menyatakan secara spontan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar mengikut:

i. tertib menaik ii. rawak iii. salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu.

4.4 Murid berupaya:MENGGUNAKAN SIFIR

DUA, LIMA, SEPULUH DAN 4.4.1 Menggunakan sifir dua, lima, sepuluh dan empat bagi:EMPAT

i. merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi ii. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor.

Page 9: RPT LINUS NUMERASI THN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 5 - BAHAGI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 (a) Murid berupaya:MENGKELASKAN

KEPADA KUMPULAN 5.1.1 Mengkelaskan kepada kumpulan i. dua-dua ii. lima-lima iii. sepuluh-sepuluh iv. empat-empat dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan :

5.1 (b) Murid berupaya:MEMPERKENALKAN

SIMBOL BAHAGI 5.1.2 Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan

dalam konteks bahagib) menulis simbolnya

c) menggunakan simbol bahagi dan sama dengan bagi menulis

5.1 ( c ) Murid berupaya:MENULIS AYAT 5.1.3 Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan aktiviti

a)      objek b)      gambar c)      garis nombor

a)      mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan

Page 10: RPT LINUS NUMERASI THN 2

MATEMATIK i. Pengumpulan ii. Pengongsian iii. Tolak Berturut-Turut iv. Songsangan Operasi Darab

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 5 - BAHAGI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.2 (a) Murid berupaya:MEMBENTUK

AYAT MATEMATIK 5.2.1 Membentuk ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan : i. dua ii. Lima ii. Sepuluh ii. Empat berpandukan

c) garis nombor

5.2 (b) Murid berupaya:MENENTUKAN

NILAI 5.2.2 Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu dan sifar

5.2 ( c ) Murid berupaya:MELENGKAPKAN AYAT

MATEMATIK BAHAGI 5.2.3 Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan

i. dua ii. Lima

a)      objek konkrit b)      gambar

Page 11: RPT LINUS NUMERASI THN 2

ii. Sepuluh iv. Empat v. Satu vi. Sifar

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 5 - BAHAGI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.3 (a) Murid berupaya:MENYATAKAN

SECARA SPONTAN 5.3.1 Menyatakan secara spontan pembahagian denganPEMBAHAGIAN i. dua

ii. Lima ii. Sepuluh ii. Empat v. Satu vi. Sifar

mengikut

5.3 (b) Murid berupaya:MENYATAKAN

SECARA SPONTAN 5.3.2 Menyatakan secara spontan pembahagian denganPEMBAHAGIAN i. dua

ii. Lima ii. Sepuluh ii. Empat v. Satu vi. Sifar

mengikut

a)      tertib menaik b)      rawak

Page 12: RPT LINUS NUMERASI THN 2

hasil bahagi tertentu dalam pembahagian apabila disoal

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 5 - BAHAGI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

5.4 Murid berupaya:MENGGUNAKANPEMBAHAGIAN 5.4.1 Menggunakan pembahagian dengan

i. dua ii. Lima ii. Sepuluh ii. Empat bagi

dua nombor

MINGGU TARIKHUNIT 6 - WANG HINGGA RM 100

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

6.1 Murid berupaya:MENENTUKAN NILAI WANG

6.1.1 Menentukan nilai wang dalam

ii. Sen

c)      salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi

a)      mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi b)      menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian

i.   RM

Page 13: RPT LINUS NUMERASI THN 2

6.2 Murid berupaya:MENUKAR WANG

6.2.1 Menukarkan wang mengikut nilai yang diberi :- i. Duit syiling sehingga RM 1 ii. Wang kertas sehingga RM 100

6.3 Murid berupaya:MENAMBAH WANG

6.3.1 Menambah wang sehingga RM 100

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 6 - WANG HINGGA RM 100

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN6.4 Murid berupaya:

MENOLAK WANG 6.4.1 Menolak wang sehingga RM 100

6.5 Murid berupaya:PENYELESAIAN MASALAH

MELIBATKAN WANG 6.5.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian

MINGGU TARIKHUNIT 7 - WAKTU

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARANMurid berupaya:

7.1 MENYATAKAN DAN MENULIS WAKTU 7.1.1 Menyatakan waktu dalam gandaan lima minit

7.1.2 Menuliskan waktu dalam gandaan lima minit

7.2 HUBUNGAN UNIT DALAM 7.2.1 Menggunakan unit bagi waktu dan mengetahui hubungan di antara :-

Page 14: RPT LINUS NUMERASI THN 2

WAKTU i. Jam dan minit ii. Hari dan jam

7.3 PENYELESAIAN MASALAH 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu dalam situasi harian MELIBATKAN WAKTU

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 8 - PENGENALAN TENTANG PANJANG

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

8.1 Murid berupaya:MENGGUNAKAN

PERBENDAHARAAN KATA 8.1.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan panjang dalam BERKAITAN PANJANG konteks amalan.

8.2 Murid berupaya:MEMBANDINGKAN

PANJANG DUA OBJEK 8.2.1 Membandingkan panjang dua objek melalui perbandingan secara langsung

8.3 Murid berupaya:MENGUKUR

PANJANG OBJEK 8.3.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit bukan piawai

8.4 Murid berupaya:MENGUKUR

Page 15: RPT LINUS NUMERASI THN 2

PANJANG OBJEK 8.4.1 Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai ‘meter’MENGGUNAKAN UNIT PIAWAI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 9 - PENGENALAN TENTANG JISIM

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

9.1 Murid berupaya:MENGGUNAKAN

PERBENDAHARAAN KATA 9.1.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan jisim dalam BERKAITAN JISIM konteks amalan.

9.2 Murid berupaya:MEMBANDINGKAN

JISIM 9.2.1 Membandingkan jisim dua objek melalui perbandingan secara langsung

9.3 Murid berupaya:MENGUKURJISIM OBJEK 9.3.1 Mengukur jisim objek menggunakan unit bukan piawai

9.4 Murid berupaya:

Page 16: RPT LINUS NUMERASI THN 2

MENGUKURJISIM OBJEK 9.4.1 Mengukur jisim objek menggunakan unit piawai ‘kilogram’

MENGGUNAKAN UNIT PIAWAI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 10 - PENGENALAN TENTANG ISIPADU

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

10.1 Murid berupaya:MENGGUNAKAN

PERBENDAHARAAN KATA 10.1.1 Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan isipadu dalam BERKAITAN ISIPADU konteks amalan.

10.2 Murid berupaya:MEMBANDINGKAN

ISIPADU DUA CECAIR 10.2.1 Membandingkan isipadu dua cecair melalui perbandingan secara langsung

10.3 Murid berupaya:MENYUKAT

ISIPADU CECAIR 10.3.1 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit bukan piawai

Page 17: RPT LINUS NUMERASI THN 2

10.4 Murid berupaya:MENYUKAT

ISIPADU CECAIR 10.4.1 Menyukat isipadu cecair menggunakan unit piawai ‘liter’MENGGUNAKAN UNIT PIAWAI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 11 - BENTUK TIGA DIMENSI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

11.1 Murid berupaya:MENGENALPASTI

BENTUK TIGA DIMENSI 11.1.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi yang kelihatan secara keseluruhannya

11.2 Murid berupaya:MEMBANDINGKAN

DAN MENGELASKAN 11.2.1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk tiga dimensi berdasarkanBENTUK TIGA DIMENSI ciri-cirinya

11.3 Murid berupaya:MELABELKAN

11.3.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk tiga dimensi

Page 18: RPT LINUS NUMERASI THN 2

11.4 Murid berupaya:MENGENALPASTI

BENTUK TIGA DIMENSI 11.4.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi berdasarkan huraianBERDASARKAN HURAIAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2

MINGGU TARIKHUNIT 12 - BENTUK DUA DIMENSI

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

12.1 Murid berupaya:MENGENALPASTI

BENTUK DUA DIMENSI 12.1.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi yang kelihatan secara keseluruhannya

12.2 Murid berupaya:MEMBANDINGKAN

DAN MENGELASKAN 12.2.1 Membandingkan dan mengkelaskan bentuk dua dimensi berdasarkanBENTUK DUA DIMENSI ciri-cirinya

12.3 Murid berupaya:MELABELKAN

12.3.1 Melabelkan bahagian-bahagian pada bentuk dua dimensi

Page 19: RPT LINUS NUMERASI THN 2

12.4 Murid berupaya:MENGENALPASTI

BENTUK DUA DIMENSI 12.4.1 Mengenal pasti bentuk dua dimensi berdasarkan huraianBERDASARKAN HURAIAN

Page 20: RPT LINUS NUMERASI THN 2
Page 21: RPT LINUS NUMERASI THN 2

i. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah yang melibatkan dua nombor

i. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian