rpt linus numerasi thn 2

Download RPT LINUS NUMERASI THN 2

Post on 13-Dec-2014

55 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RANCANGAN TAHUNAN LINUS NUMERASI TAHUN 2

TRANSCRIPT

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2MINGGU TARIKH

UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100STANDARD KANDUNGAN 1.1 MENAMAKAN NOMBOR HINGGA 100 Murid berupaya: 1.1.1 MENAMAKAN NOMBOR 100 i. Menyebut nombor hingga 100 ii Mengenal pasti angka hingga 100 STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 MEMBILANG NOMBOR

Murid berupaya: 1.2.1 Membilang hingga 100 objek dengan membuat kumpulan: i.sepuluh-sepuluh ii. Lima-lima iii. Dua-dua iv satu-satu

1.3 MENULIS NOMBOR

Murid berupaya: 1.3.1 MENULIS NOMBOR HINGGA 100 I . Menulis angka hingga 100 ii. Membaca nombor dalam perkataan hingga 'seratus' iii Menulis nombor dalam perkataan hingga 'seratus'

1.4 MENGENAL PASTI

Murid berupaya: 1.4.1 i. MENGENAL PASTI NILAI TEMPAT DAN DIGIT Mengenal pasti nilai tempat dan digit bagi nombor hingga 'seratus'

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2MINGGU TARIKH

UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 MENYUSUN NOMBOR

Murid berupaya: 1.5.1 MENYUSUN i. membilang NOMBOR satu-satu HINGGA secara 100 tertib menaik dan tertib menurun ii. membilang dua-dua secara tertib menaik dan tertib menurun iv. membilang sepuluh-sepuluh secara tertib menaik dan tertib menurun iii. membilang lima-lima secara tertib menaik dan tertib menurun

1.6 Murid berupaya: MEMBANDINGKAN NOMBOR 1.6.1 MEMBANDINGKAN NOMBOR DAN MENYATAKAN i. Membandingkan dua nombor dan menyatakan yang mana lebih atau kurang

1.7 MENYUSUN NOMBOR IKUT URUTAN

Murid berupaya: 1.7.1 MENYUSUN NOMBOR MENGIKUT URUTAN DENGAN: i. ii. membandingkan nombor tersebut, dan meletakkan nombor tersebut pada garis nombor

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2MINGGU TARIKH

UNIT 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 100STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.8 Murid berupaya: MENYEBUT DAN MENGGUNAKAN NOMBOR 1.8.1 MENYEBUT DAN MENGGUNAKAN NOMBOR ORDINAL ORDINAL i.Menyebutnomborordinaldaripadakesebelashingga'keduapuluh' ii. Menggunakan nombor ordinal dalam konteks yang berbeza

MINGGU

TARIKH

UNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100STANDARD KANDUNGAN 2.1 MENAMBAH DUA NOMBOR Murid berupaya: 2.1.1 MENAMBAH DUA NOMBOR TANPA MENGUMPUL SEMULA BAGI : i. nombor satu digit dengan nombor satu digit ii. nombor dua digit dengan nombor satu digit iii. nombor dua digit dengan nombor dua digit STANDARD PEMBELAJARAN

2.2 MENAMBAH DAN MENGUMPUL NOMBOR

Murid berupaya: 2.2.1 MENAMBAH DUA NOMBOR DENGAN MENGUMPUL SEMULA BAGI: i. nombor dua digit dengan nombor satu digit ii. nombor dua digit dengan nombor dua digit

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2MINGGU TARIKH

UNIT 2 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100STANDARD KANDUNGAN 2.3 MENAMBAH TIGA NOMBOR Murid berupaya: 2.3.1 MENAMBAH TIGA NOMBOR i. Menambah tiga nombor satu digit STANDARD PEMBELAJARAN

2.4 MELENGKAPKAN

Murid berupaya: 2.4.1 MELENGKAPKAN AYAT MATEMATIK i. Melengkapkan ayat matematik operasi tambah yang melibatkan dua nombor

2.5 MENYELESAIKAN MASALAH

Murid berupaya: 2.5.1 MENYELESAIKAN MASALAH BAGI OPERASI TAMBAH i. Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dalam situasi harian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 3 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Murid berupaya: MENOLAK DUA NOMBOR TANPA MENGUMPUL SEMULA 3.1.1 Menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula melibatkan: i. nombor satu digit daripada nombor satu digit ii. nombor 1-digit daripada nombor dua digit iii. nombor dua digit daripada nombor dua digit

3.2 Murid berupaya: MENOLAK DUA NOMBOR DENGAN MENGUMPUL SEMULA 3.2.1 Menolak sebarang dua nombor dengan mengumpul semula melibatkan: i. nombor satu digit daripada nombor dua digit ii. nombor dua digit daripada nombor dua digit

3.3 MENOLAK TIGA NOMBOR SATU DIGIT

Murid berupaya: 3.3.1 Menolak sebarang tiga nombor satu digit

3.4 MELENGKAPKAN AYAT MATEMATIK

Murid berupaya: 3.4.1 Melengkapkan ayat matematik operasi tolak yang melibatkan dua nombor

3.5 Murid berupaya: MENYELESAIKAN MASALAH HARIAN 3.5.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tolak dalam situasi harian

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 4 - DARABMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN 4.1 a) MEMBINA DAN MEYEBUT KUMPULAN SAMA BANYAK Murid berupaya: 4.1.1 Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: i. bahan konkrit ii. gambar iii. garis nombor 4.1 a) MENULIS AYAT MATEMATIK TAMBAH BERULANG Murid berupaya: 4.1.2 Menulis ayat matematik tambah berulang: i. dua-dua ii. lima-lima iii. sepuluh-sepuluh iv. empat-empat STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 b) MEMPERKENALKAN SIMBOL DARAB DAN SAMA DENGAN

Murid berupaya: 4.1.1 Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan: i. mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks darab ii. menulis simbolnya iii. menggunakan simbol bagi menulis ayat matematik darab berdasarkan situasi yang diberi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 4 - DARABMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN 4.1 b) MENULIS AYAT MATEMATIK DARAB Murid berupaya: 4.1.2 Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua-dua, lima-lima, sepuluh-sepuluh dan empat-empat berbantukan: i. objek ii. gambar iii. garis nombor STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 c) MENULIS OPERASI DARAB

Murid berupaya: 4.1.3 Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan.

4.2 a) Murid berupaya: MEMBINA SIFIR DUA, LIMA, SEPULUH DAN EMPAT 4.2.1 Membina sifir dua, lima, sepuluh dan empat dengan berpandukan: i. objek konkrit ii. gambar iii. garis nombor 4.2 b) MENENTUKAN NILAI Murid berupaya: 4.2.2 Menentukan nilai bagi sifir satu dan sifir sifar

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 4 - DARABMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN 4.2 c) MELENGKAPKAN AYAT MATEMATIK Murid berupaya: 4.2.3 Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir dua, empat, lima, 10, satu dan sifar. STANDARD PEMBELAJARAN

4.3 MENYATAKAN SIFIR SECARA SPONTAN

Murid berupaya: 4.3.1 Menyatakan secara spontan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar mengikut: i. tertib menaik ii. rawak iii. salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu.

4.4 MENGGUNAKAN SIFIR DUA, LIMA, SEPULUH DAN EMPAT

Murid berupaya: 4.4.1 Menggunakan sifir dua, lima, sepuluh dan empat bagi: i. merekacipta cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi ii. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 5 - BAHAGIMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN 5.1 (a) MENGKELASKAN KEPADA KUMPULAN Murid berupaya: 5.1.1 Mengkelaskan kepada kumpulan i. dua-dua ii. lima-lima iii. sepuluh-sepuluh iv. empat-empat dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan : a) objek b) gambar c) garis nombor STANDARD PEMBELAJARAN

5.1 (b) MEMPERKENALKAN SIMBOL BAHAGI

Murid berupaya: 5.1.2 Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan a) mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks bahagi b) menulis simbolnya c) menggunakan simbol bahagi dan sama dengan bagi menulis

5.1 ( c ) MENULIS AYAT MATEMATIK

Murid berupaya: 5.1.3 Menulis ayat matematik operasi bahagi berdasarkan aktiviti i. Pengumpulan ii. Pengongsian iii. Tolak Berturut-Turut iv. Songsangan Operasi Darab

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 5 - BAHAGIMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN 5.2 (a) MEMBENTUK AYAT MATEMATIK Murid berupaya: 5.2.1 Membentuk ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan : i. dua ii. Lima ii. Sepuluh ii. Empat berpandukan a) objek konkrit b) gambar c) garis nombor STANDARD PEMBELAJARAN

5.2 (b) MENENTUKAN NILAI

Murid berupaya: 5.2.2 Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu dan sifar

5.2 ( c ) MELENGKAPKAN AYAT MATEMATIK BAHAGI

Murid berupaya: 5.2.3 Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan i. dua ii. Lima ii. Sepuluh iv. Empat v. Satu vi. Sifar

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 5 - BAHAGIMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN 5.3 (a) MENYATAKAN SECARA SPONTAN PEMBAHAGIAN Murid berupaya: 5.3.1 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan i. dua ii. Lima ii. Sepuluh ii. Empat v. Satu vi. Sifar mengikut a) tertib menaik b) rawak STANDARD PEMBELAJARAN

5.3 (b) MENYATAKAN SECARA SPONTAN PEMBAHAGIAN

Murid berupaya: 5.3.2 Menyatakan secara spontan pembahagian dengan i. dua ii. Lima ii. Sepuluh ii. Empat v. Satu vi. Sifar mengikut c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu dalam pembahagian apabila disoal

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 5 - BAHAGIMINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN 5.4 MENGGUNAKAN PEMBAHAGIAN Murid berupaya: 5.4.1 Menggunakan pembahagian dengan i. dua ii. Lima ii. Sepuluh ii. Empat bagi a) mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi b) menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor STANDARD PEMBELAJARAN

UNIT 6 - WANG HINGGA RM 100MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN 6.1 MENENTUKAN NILAI WANG Murid berupaya: 6.1.1 Menentukan nilai wang dalam i. RM ii. Sen STANDARD PEMBELAJARAN

6.2 MENUKAR WANG

Murid berupaya: 6.2.1 Menukarkan wang mengikut nilai yang diberi :i. Duit syiling sehingga RM 1 ii. Wang kertas sehingga RM 100

6.3 MENAMBAH WANG

Murid berupaya: 6.3.1 Menambah wang sehingga RM 100

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN NUMERASI TAHUN 2UNIT 6 - WANG HINGGA RM 100MINGGU TARIKH STANDARD KANDUNGAN 6.4 MENOLAK WANG STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya: 6.4.1 Menolak wang sehingga RM 100

6.5 PENYELESAIAN MASALAH MELIBATKAN WANG

Murid berupaya: 6.5.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian