rpt ekonomi asas ting 4

Download RPT EKONOMI ASAS TING 4

If you can't read please download the document

Post on 30-Oct-2014

62 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rancangan pelajaran ekonomi asas tingkatan 4

TRANSCRIPT

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 4 20131.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI Tarikh Tajuk Hasil Pembelajaran Strategi Pengajaran & Pembelajaran Membincangkan contoh kehendak-kehendak tidak terhad dan sumber-sumber terhad yang dihadapi oleh individu dan masyarakat serta mengaitkannya dengan takrif ekonomi. Perbincangan melalui kumpulan . (Buku teks M/S 5) BBM

MINGGU 01 02.01.1304.01.13 MINGGU 02 07.01.1311.01.13

1.1 Pengertian ekonomi Maksud ekonomi

Memahami maksud ekonomi Aras I menyenarai kehendak-kehendak individu dan masyarakat dengan contoh-contoh barang dan perkhidmatan menyebut contoh-contoh sumber terhad yang dihadapi oleh individu menamakan contoh-contoh sumber semulajadi (tanah), sumber manusia (buruh), modal dan usahawan dalam menghasilkan sesuatu barangan menyatakan maksud ekonomi tanpa menggunakan takrif mana-mana ahli ekonomi tertentu Aras II menerangkan maksud ekonomi dari sudut individu dan masyarakat Nota: Istilah faktor pengeluaran dan sumber ekonomi mempunyai maksud yang sama.

Gambar Keratan akhbar Kertas mahjung Wang Buku teks

1

1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI Tarikh Tajuk Hasil Pembelajaran Strategi Pengajaran & Pembelajaran BBM

MINGGU 03 14.01.1318.01.13 MINGGU 04 21.01.1325.01.13 MAULUD NABI (24.01.13)

a. Masalah ekonomi Konsep Kekurangan Pilihan Kos lepas

Memahami konsep kekurangan, pilihan dan kos lepas Aras I menyatakan apa yang akan berlaku apabila sumber terhad dan kehendak tidak terhad memberi contoh kos lepas yang wujud apabila individu membuat pilihan Aras II menerangkan tiga unit ekonomi menjelaskan situasi dengan berdasarkan contoh bagaimana isi rumah, firma dan kerajaan menghadapi masalah kekurangan menerangkan hubungan antara motif ekonomi isi rumah, firma dan kerajaan dengan konsep pilihan membincangkan kos lepas yang dihadapi oleh isi rumah, firma dan kerajaan apabila membuat keputusan yang melibatkan penggunaan sumber yang terhad Aras III menganalisis bagaimana pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan mengakibatkan kos lepas kepada masyarakat secara keseluruhan

Membincangkan isu semasa Keratan daripada keratan akhbar akhbar untuk menunjukkan Jadual keadaan kekurangan sumber kewangan, sumber manusia dan tanah Mengenal pasti pilihan yang terbaik bagi menyelesaikan masalah kekurangan serta membincangkan faedah yang diperolah dan kos lepas yang terlibat (Rujuk P&P EA) Membahaskan kos lepas yang dihadapi masyarakat akibat dari sesuatu pilihan yang dibuat oleh isi rumah, firma dan kerajaan Melengkapkan jadual (Buku Teks M/S 10)

Kertas mahjung Lembaran kerja Buku teks

2

Tarikh MINGGU 05 28.01.1301.02.13 THAIPUSAM (28.01.13) MINGGU 06 04.02.1308.02.13

Tajuk b. Jenis barang Jenis barang barang percuma barang awam barang ekonomi

Hasil Pembelajaran Memahami jenis-jenis barang Aras I mengenal pasti barang percuma, barang awam dan barang ekonomi dari satu senarai yang diberi Aras II menghuraikan ciri-ciri barang percuma, barang awam dan barang ekonomi Aras III membandingkan antara barang percuma, barang awam dan barang ekonomi Mengetahui masalah asas ekonomi Aras I menyatakan masalah asas ekonomi Aras II menerangkan bagaimana setiap masalah asas ekonomi diselesaikan

Strategi Pengajaran & Pembelajaran Membandingkan ciri-ciri air sungai, air mineral dan air paip dari sudut ekonomi (Rujuk P&PEA m/s 25) Kajian kes ( Buku Teks M/S 5)

BBM Gambar Lembaran Kerja Buku teks

MINGGU 07 11.02.1315.02.13 TAHUN BARU CINA 11.02.1312.02.13 MINGGU 08 18.02.1322.02.13

1.2 Masalah asas ekonomi Masalah asas ekonomi apa yang hendak dikeluarkan berapa yang hendak keluarkan bagaimana hendak dikeluarkan untuk siapa

Simulasi tiga negara yang cuba membuat keputusan tentang apa, berapa, bagaimana dan untuk siapa barang dikeluarkan berdasarkan sumber yang diberi (Rujuk buku teks m/s 36)

Jadual Buku teks

3

dikeluarkan 1.0 PENGENALAN KEPADA EKONOMI Tarikh Tajuk Hasil Pembelajaran Strategi Pengajaran & Pembelajaran BBM

MINGGU 09 UJIAN BERKALA 1 (25.02.1301.03.13) MINGGU 10 04.03.1308.03.13 MINGGU 11 11.03.1315.03.13

1.3 Sistem ekonomi dan penyelesaian masalah asas ekonomi Ciri-ciri sistem ekonomi Kapitalis/ pasaran bebas Perancangan pusat Campuran Islam Cara sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi

Mengenali pelbagai sistem ekonomi dan bagaimana setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi Aras I mengenal pasti pelbagai sistem ekonomi menerangkan ciri-ciri setiap sistem ekonomi memberi contoh negara untuk setiap sistem ekonomi Nota : i. Menerangkan sistem ekonomi Islam sebagai salah satu contoh sistem ekonomi campuran yang berlandaskan syariat Islam Ciri-ciri utama sistemsistem ekonomi ii. dibincangkan dari segi pemilikan faktor, pembuat keputusan, pilihan penentu harga, persaingan dan motif serta contoh negara yang mirip kepada sesuatu sistem Aras II menerangkan bagaimana ekonomi setiap sistem ekonomi menyelesaikan masalah asas ekonomi membezakan antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi perancangan pusat sistem ekonomi campuran Aras III membandingkan cara penyelesaian masalah asas

Main peranan (Rujuk Modul P&PEA m/s 18) Menilai cara barang dan perkhidmatan diperuntukkan oleh setiap sistem ekonomi dan membandingkan kebaikan dan kelemahan setiap sistem

Skrip lakonan Lembaran Kerja Buku teks

Membuat satu kajian kes tentang sistem ekonomi yang diamalkan di sesebuah negara dari segi pemilikan sumber ekonomi, pembuat keputusan, pilihan, penentu harga, persaingan dan motif keuntungan Kajian kes (Buku teks M/S 32)

Borang Soal selidik

4

ekonomi antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis dengan sistem ekonomi campuran

2.0 PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU Tarikh Tajuk Hasil Pembelajaran Strategi Pengajaran & Pembelajaran BBM

5

MINGGU 12 18.03.1322.03.12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (23.03.1331.03.13)

2.1 Pemilihan pekerjaan

Mengenal jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam memilih pekerjaan

Menghasilkan buku skrap jenis-jenis pekerjaan dan mengklasifikasikannya mengikut sektor ekonomi. Menerangkan jenis-jenis pekerjaan yang ingin diceburi serta memberi sebab-sebabnya Memilih pekerjaan daripada beberapa iklan jawatan kosong atau melalui internet dan memberi sebab mengapa jawatan itu dipilih Sumbangsaran Faktor pemilihan pekerjaan (Buku teks M/S 44)

Aras l Jenis-jenis pekerjaan mengenal pasti jenis-jenis pekerjaan dalam dalam sektor ekonomi komuniti dan negara Malaysia Sektor utama memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan sektor Sektor kedua ekonomi Sektor ketiga menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan Nota : Faktor-faktor lain juga mempengaruhi pemilihan sesuatu pekerjaan seperti minat, suasana tempat kerja, pengaruh keluarga/rakan/guru, pengalaman dan kemahiran, jarak, prospek, kelayakan akademik dan keadaan ekonomi semasa

Gambar Keratan akhbar Pamplet Buku teks

Keratan akhbar ICT

MINGGU 13 01.04.1305.04.13 GOOD FRIDAY (05.04.13)

Faktor-faktor pemilihan pekerjaan Upah wang Faedah sampingan seperti perubatan, tempat tinggal, pengangkutan dan cuti

Aras II membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan pekerjaan Aras II membandingkan peluang-peluang kerjaya dan pekerjaan mengikut sektor-sektor ekonomi

2.0 PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU Tarikh Tajuk Hasil Pembelajaran Strategi Pengajaran & Pembelajaran BBM

6

MINGGU 14 08.04.1312.04.13

2.2 Pendapatan Individu Maksud pendapatan individu

Mengetahui maksud, jenis dan sumber-sumber pendapatan individu

Mengisi borang soal selidik untuk mengetahui butir-butir pendapatan ibu bapa/individu Menganalisis hasil dapatan soal selidik dan mengira pendapatan ibu bapa /individu Menganalisis perubahan upah benar (Buku teks M/S 50)

Aras l mentakrifkan pendapatan individu mengenal pasti jenis-jenis pendapatan individu menerangkan sumber-sumber pendapatan individu seperti Jenis pendapatan bekerja sendiri, bekerja dengan orang lain dan puncaindividu punca lain (pulangan daripada tabungan, pelaburan, Upah / gaji pembelian saham, pendapatan harta benda dan pencen) Faedah Sewa Nota : Dalam Islam, faedah (riba) tidak dibenarkan tetapi dividen Untung diberi berdasarkan keuntungan Bayaran pindahan Aras ll Dividen menghuraikan maksud upah, faedah, sewa, untung, bayaran pindahan dan dividen Sumber membezakan antara upah benar dengan upah wang pendapatan individu mengira faedah dan untung Bekerja mengira upah benar sendiri Bekerja dengan orang lain Punca-punca lain 2.0 PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDU Tarikh Tajuk Hasil Pembelajaran

Borang soal selidik Jadual (Buku teks M/S 50)

Buku bank Keratan akhbar (gambar-gambar pekerjaan) Mengatur satu strategi bagi menambah pendapatan individu

Strategi Pengajaran & Pembelajaran

BBM

7

MINGGU 15 15.04.1319.04.13

2.3 Pendapatan Memahami konsep pendapatan boleh guna boleh guna Aras I Maksud mengenal pasti pelbagai potongan wajib daripada pendapatan boleh pendapatan individu iaitu caruman KWSP, zakat (bagi guna orang Islam sahaja), cukai pendapatan perseorangan dan PERKESO Potongan menerangkan maksud pendapatan boleh guna pendapatan jenis Aras II potongan menghuraikan pelbagai potongan wajib sebab menerangkan sebab-sebab potongan tersebut dibuat potongan dibuat cara mengira potongan

Mengumpul dan mengkaji risalah Risalah cukai cukai pendapatan, zakat dan KWSP pendapatan Mengenal pasti syarat-syarat Penyata gaji dan kadar potongan serta mengira potongan KWSP, cukai pendapatan, zakat dan pendapatan boleh guna Borang zakat Bora