saringan khas numerasi set 2 sk

of 10 /10
UNIT NKRA LINUS PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUALA MUDA YAN LEMBARAN KERJA LINUS SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KMY NUMERASI  T AHUN 3 1 Padankan gambar dengan bilangan y ang betul .

Upload: sharmi

Post on 18-Feb-2018

231 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

7/23/2019 Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

http://slidepdf.com/reader/full/saringan-khas-numerasi-set-2-sk 1/10

UNIT NKRA LINUS

PEJABAT PELAJARAN DAERAH KUALA MUDA YAN

LEMBARAN KERJA LINUSSEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KMY

NUMERASI

 TAHUN 3

1 Padankan gambar dengan bilangan yang betul.

Page 2: Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

7/23/2019 Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

http://slidepdf.com/reader/full/saringan-khas-numerasi-set-2-sk 2/10

Match the pictures with the correct numbers.

2 Tandakan ( √  ) pada wang malaysia yang betul.

Tick ( √ ) the correct Malaysian note.

3   Lengkapkan adual.

4

5

6

Page 3: Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

7/23/2019 Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

http://slidepdf.com/reader/full/saringan-khas-numerasi-set-2-sk 3/10

  !omplete the table.

semalam

 yesterday

hari ini

today

esok

tomorrow

"had

#unday

$sninMonday

% Tulis waktu yang betul

Pukul &&&&&&&&& 

 &&&&&&&&&& o'clock

Tolakkan.

#ubstract.

57

34

6 DarabkanMultiply

Page 4: Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

7/23/2019 Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

http://slidepdf.com/reader/full/saringan-khas-numerasi-set-2-sk 4/10

 

Tambahkan.

"dd.

* +arabkan.

Multiply.

3 , -

/ bahagikan

+i0ide.

2

X 6

  14

 + 15

Page 5: Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

7/23/2019 Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

http://slidepdf.com/reader/full/saringan-khas-numerasi-set-2-sk 5/10

 

1* 2

1 ahagikan.

+e0ide.

12 3

11 #ebatang pen berharga * sen. #ebatang pensil berharga sen.

!ari be4a harga yang betul.

" ball pen cost *sen. " pencil cost sen.

5ind the di66erence.

Ball

pen

90 sen

Page 6: Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

7/23/2019 Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

http://slidepdf.com/reader/full/saringan-khas-numerasi-set-2-sk 6/10

  / sen

7 sen

12 Tulis umlah wang yang betul.

8ritw the correct amount o6 money.

 

9M : 9M1 : 9M1 : 9M1 : 9M1 9M

13 Tandakan ( ; ) pada isipadu yang sedikit.

Tick ( ; ) at the less 0olume.

pen!l

50 sen

Page 7: Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

7/23/2019 Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

http://slidepdf.com/reader/full/saringan-khas-numerasi-set-2-sk 7/10

1% 5andi ada bii bola. "diknya ada 3 bii bola.

erapa bii bola yang mereka ada<

5andi has balls. =is brother has 3 balls.

=ow many balls do they ha0e<

3

1 "mirul ada 1* bii buah manga.

+ia membahagikan sama banyak kepada - orang.

erapa bii manga seorang dapat<

"mirul has 1* manggos.

=e de0ide e>ually to - people.

=ow many mangos does each people get<

Page 8: Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

7/23/2019 Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

http://slidepdf.com/reader/full/saringan-khas-numerasi-set-2-sk 8/10

  1* -

1- Tina ada 2 buah buku.

+ia memberi 1% buah buku kepada adiknya.

erapa buah buku yang tinggal<

Tina has 2 books.

#he gi0es 1% books to her sister.

=ow many books le6t<

1 ?ncik akri membeli buah motorsikal.

#ebuah motorsikal ada 2 roda.

erapa roda untuk buah motorsikal<

Mr. akri buys motorcycle.

?ach motorcycle has 2 wheels.

=ow many wheels 6or motorcycle<

Page 9: Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

7/23/2019 Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

http://slidepdf.com/reader/full/saringan-khas-numerasi-set-2-sk 9/10

 

1* 5a4li ada 9M.

Lina ada 9M.

erapa umlah wang mereka<

5a4li has 9M.

"ina has 9M.

=ow much money do they ha0e<

9M

1/ 5irdaus beralan selama 1* minit untuk ke sekolah manakala $r6an mengambil masa

minit.

!ari be4a masa antara mereka.

5irdaus takes 1* minutes to school while $r6an takes minutes.

5ind the di66erence.

Page 10: Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

7/23/2019 Saringan Khas Numerasi Set 2 Sk

http://slidepdf.com/reader/full/saringan-khas-numerasi-set-2-sk 10/10

Minit

Minutes

2 erat Li4a ialah %-kg. erat @ati ialah 33kg.

erapa umlah berat mereka<

Li4a's mass is %-kg.@ati's mass is 33kg.

5ind their total mass.

%-kg 33kg

kg