2 12 konstruk numerasi

of 38/38
NUMERASI

Post on 14-Jul-2015

2.302 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • NUMERASI

 • Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik dalam kehidupan harian mengikut bahasa pengantar di sekolah

  Definisi Numerasi

 • KONSTRUKAPA (Perkara) yang ditaksirDimensi manusia yang berbentuk konkrit atau abstrakHasrat pendidikanDibangunkan dan diperkembangkan melalui proses P & PDinyatakan secara eksplisit dalam dokumen kurikulum

 • Dimensi manusia yang berbentuk konkrit

 • KONSTRUKDimensi manusia yang berbentuk abstrak

 • Konstruk 1 Keupayaan mengenal pra nombor dan angka

 • Mengenal pra nomborpengetahuan asas kebolehan numerasimenggunakan deria dan menyatakan sesuatu di persekitaran secara kuantitatif Mengenal angka (0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ) secara lisan penulisan secara rawak

 • Item contoh1. Sebutkan angka berikut: 5 2. Guru menyebut angka di bawah dan murid menuliskan angka itu dalam petak yang disediakan. Lapan

 • Konstruk 2 Keupayaan membilang

 • menyatakan bilangan objek (sama ada secara tersusun atau rawak) lisan penulisan menunjukkan kefahaman

  Contoh item1. Bilang objek. Tulis angka yang menunjukkan kedudukan objek itu ke dalam petak disediakan.

 • 2. Bilang objek dan tulis bilangan objek-objek itu ke dalam petak disediakan.

 • Konstruk 3 Keupayaan memahami nilai nombor

 • keupayaan menunjukkan perwakilan nombor, susunan nombor mengikut urutan tertib, sama ada secara menaik atau menurun.Antara aktiviti yang lazim digunakan ialah memadankan nombor dengan bilangan objek yang diberi atau sebaliknya.

  Item contoh Padankan nombor berikut dengan bilangan objek yang betul. 3 5

 • Konstruk 4 Keupayaan membuat seriasi

 • Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria berikut.banyak ke sedikitkecil ke besarpendek ke panjangrendah ke tingginipis ke tebal dan sebaliknya

 • Item contohSusun objek berikut mengikut urutan tebal kenipis.

  A B C _______ , _______ , ________

 • Konstruk 5Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

 • Kebolehan:mengecam mengasingkan mengklasifikasi wang syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 senwang kertas RM1, RM5, RM10

 • Item contohTandakan pada mata wang Malaysiadan X pada bukan mata wang Malaysiadalam petak yang disediakan.

 • Konstruk 6 Keupayaan menyatakan waktu

 • Keupayaan menyatakan waktuKeupayaan menyatakan pagi, petang, malam berdasarkan situasi yang diberi.Menyatakan hari dalam semingguMenyatakan nama bulan dalam setahun

 • Item contohTandakan pada petak yang menunjukkanwaktu aktiviti-aktiviti berikut berlaku.Pagi Malam Pagi Malam

 • Konstruk 7 Keupayaan mengendalikan operasi asas

 • Kebolehan mengendalikan operasi tambah dan tolak Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objekPada peringkat asas, tidak melibatkan pengumpulan semula.

 • Item contohTuliskan hasil tambah ke dalam petakyang disediakan.

  + =

 • Konstruk 8 Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

 • Keupayaan mengendalikan operasi tambah dan tolak yang melibatkan wang syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen dan wang kertas RM1, RM5, RM10.Aktiviti simulasi jual-beli adalah digalakkan

  Item contoh Tandakan jika jumlah nilai duit syiling adalah betul di dalam petak yang disediakan.

  + =

 • Konstruk 9 Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

 • Kebolehan menyatakan anggaran ukuran menggunakan UNIT BUKAN STANDARD Contoh unit yang digunakan ialah jengkal dan langkahMembuat perbandingan panjang, jisim dan isi padu

  Item contoh Ukur panjang meja guru dengan unit jengkal dan tulis jawapan anda dalam ruang yang disediakan. Jawapan : ___________ jengkal

 • Konstruk 10 Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

 • Menerangkan operasi tambah dan tolak - menggunakan bahasa harian - menggunakan simbol atau grafik Menulis ayat matematik dengan simbol tambah (+), simbol tolak (-) dan simbol sama (=)

 • Item contohPadankan rajah di bawah. 5 - 2 = 3 4 - 2 = 2

 • Konstruk 11 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat

 • Menyelesaikan masalah operasi tambah dan tolak menggunakan objek konkritMenyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi tambah atau tolak

 • Item contohTulis (+) atau () ke dalam petak. 5 3 = 2

 • Konstruk 12 Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

 • Warnakan duit syiling yang perlu untuk membeli kek itu.

  50 sen