instrumen numerasi lisan saringan 2 (sk / sjkc / · pdf filesemua murid tahun 1 yang tidak...

of 17 /17
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / SJKT) TAHUN 2010 Mei 2010 1. Instrumen ini mengandungi 24 item. 2. Semua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil. Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang. INLSK/SJKC/SJKT © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

Upload: doduong

Post on 06-Feb-2018

312 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMENNUMERASI LISAN

SARINGAN 2 (SK / SJKC / SJKT)TAHUN 2010

Mei 2010

1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

2. Semua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini.

3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil.Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang.

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

Page 2: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

INLSK/SJKC/SJKT

2

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

1. Arahan kepada Guru

Minta murid menyebut angka-angkaberikut :

Arahan Guru kepada Murid

“Sebutkan angka-angka ini”

Murid menyebut angka-angka tersebut

2. Arahan kepada Guru

Sediakan kad angka 1 hingga 9Minta murid mengambil kad angka 8Ulang aktiviti untuk dua kad angkayang lain, contoh kad angka 3 dan 6

Arahan Guru kepada Murid

“Ambil dan tunjukkan kad angka 8”

Murid mengambil dan menunjukkan kadangka yang diminta

“Ambil dan tunjukkan kad angka 3”

Murid mengambil dan menunjukkan kadangka yang diminta

“Ambil dan tunjukkan kad angka 6”Murid mengambil dan menunjukkan kadangka yang diminta

2 5 7

Page 3: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

3

INLSK/SJKC/SJKT

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

3. Arahan kepada Guru

Sediakan 7 batang pembarisMinta murid mengambil 2 batang pembarisUlang aktivit i untuk bilangan yang lain,contoh 5

Arahan Guru kepada Murid

“Ambil 2 batang pembaris”

Murid mengambil pembaris mengikutbilangan diminta

“Ambil 5 batang pembaris”

Murid mengambil pembaris mengikutbilangan yang diminta

4. Arahan kepada Guru

Tunjukkan 9 batang penyedut minumanMinta murid membilang penyedut minumanyang ditunjukkan

Arahan Guru kepada Murid

“Bilang berapa batang penyedut minuman”

Murid membilang penyedut minuman yangditunjukkan

Page 4: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

INLSK/SJKC/SJKT

4

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

5. Arahan kepada Guru

Letakkan 4 keping kad angka yangberlainan

Tunjukkan satu kad gambar yangmengandungi 3 objekMinta murid memilih kad angka yang samamengikut bilangan objek dalam kad gambar

Arahan Guru kepada Murid

“Pilih satu kad angka yang sama mengikutbilangan objek”Murid memilih kad angka yang diminta

1 3 6 8

6. Arahan kepada Guru

Sediakan 3 keping kad gambar yangmenunjukkan bilangan objek yang berbeza

Minta murid menyebut bilangan objek dalamsetiap kad gambar

Arahan Guru kepada Murid

“Sebut bilangan objek dalam kad-kad ini”

Murid menyebut bilangan objek dalamketiga-tiga kad gambar

Page 5: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

5

INLSK/SJKC/SJKT

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

7. Arahan kepada Guru

Sediakan 3 batang pensel yang berlainanpanjangSusun pensel secara rawak ( tidak mengikuturutan pendek ke panjang )Contoh

Minta murid menyusun pensel mengikut saizpendek ke panjang

Arahan Guru kepada Murid

“Susun pensel mengikut saiz pendekke panjang”Murid menyusun objek

Page 6: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

INLSK/SJKC/SJKT

6

8. Arahan kepada Guru

Sediakan 3 kad gambar yang mengandungi3 objek sama kumpulan yang berlainan saizMurid dikehendaki memilih kad gambar yangmenunjukkan urutan saiz kecil ke besar

Arahan Guru kepada Murid

“Tunjukkan kad gambar yang mengikuturutan kecil ke besar”Murid menunjukkan kad gambaryang diminta

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

Page 7: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

7

INLSK/SJKC/SJKT

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

9. Arahan kepada Guru

Letakkan beberapa wang kertas Malaysiadan beberapa duit syiling MalaysiaMinta murid memilih duit syiling sahaja

Arahan Guru kepada Murid

“Pilih semua duit syiling”

Murid memilih semua duit syiling yang diminta

10. Arahan kepada Guru

Sediakan mata wang yang mengandungi3 wang kertas Malaysia dan 2 wang kertasnegara luarMinta murid memilih semua wang kertasMalaysia yang disediakan oleh guru

Arahan Guru kepada Murid

“Pilih wang kertas Malaysia”

Murid memil ih wang kertas Malaysia

Page 8: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

INLSK/SJKC/SJKT

8

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

11. Arahan kepada Guru

Tunjukkan 2 keping kad gambar yangmenggambarkan suasana malam dan siangMinta murid menyatakan waktu siang ataumalam bagi suasana Gambar 1Ulang aktiviti bagi Gambar 2

Arahan Guru kepada Murid

“Gambar 1 menunjukkan waktu siangatau malam?”

Murid memberi jawapan

“Gambar 2 menunjukkan waktu siangatau malam?”Murid memberi jawapan

12. Arahan kepada Guru

Guru menyatakan nama hari saringandilakukan

Contoh : Hari ini hari Isnin

Minta murid menyatakan namahari esoknya

Arahan Guru kepada Murid

“Hari ini hari Isnin, esok hari apa?”

Murid memberi jawapan

Gambar 1 Gambar 2

Page 9: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

9

INLSK/SJKC/SJKT

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

13. Arahan kepada Guru

Letakkan 7 buah buku di atas meja secararawakMinta murid membilang satu persatuMinta murid mengambil 2 buah bukudaripada bilangan buku tersebutMinta murid menyatakan bilangan bukutersebut bertambah atau berkurang

Arahan Guru kepada Murid

“Bilang dan sebutkan bilangan buku yangada di atas meja”

Murid membilang dan memberi jawapan“Ambil 2 buah buku di atas meja”

“Bilang semula dan sebutkan bilangan bukuyang masih ada di atas meja”

Murid memberi jawapan

“Adakah bilangan buku bertambah atauberkurang?”

Murid memberi jawapan

BOOK

BOOK

BOOK

BOOK

BOOK

BOOK

BOOK

Page 10: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

INLSK/SJKC/SJKT

10

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

14. Arahan kepada Guru

Tunjukkan kad simbol operasi ( + ) dan ( – )Minta murid memilih simbol yang digunakandalam operasi item 13

Arahan Guru kepada Murid

“Pil ih kad simbol yang digunakan dalamoperasi item 13”

Murid memilih kad simbol yang betul

Page 11: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

11

INLSK/SJKC/SJKT

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

15. Arahan kepada Guru

Tunjukkan 2 keping wang kertas Malaysia

Contoh: RM1 dan RM5

Minta murid menyebut jumlah nilai wangkertas Malaysia

Arahan Guru kepada Murid

“Berapakah jumlah nilai wang ini?”

Murid menyebut jumlah nilainya

16. Arahan kepada Guru

Sediakan sekeping kad operasi tambah duitsyiling Malaysia beserta jawapan

Minta murid menyatakan sama ada jawapanyang diberikan betul atau salah

Arahan Guru kepada Murid

“Adakah jumlah nilai ini betul atau salah?”

Murid memberikan jawapan

10 sen + 10 sen = 50 sen

Page 12: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

INLSK/SJKC/SJKT

12

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

18. Arahan kepada Guru

Tunjukkan 1 biji bola dan 1 biji belonMinta murid memilih objek yang ringan

Arahan Guru kepada Murid

“Pilih objek yang ringan”

Murid memilih objek yang diminta

17. Arahan kepada Guru

Sediakan 3 batang pembaris (2 samaukuran)Minta murid memil ih pembaris yangberlainan ukuran

Arahan Guru kepada Murid

“Pil ih 1 batang pembaris yangberlainan ukuran”

Murid memilih pembaris yang diminta

Page 13: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

13

INLSK/SJKC/SJKT

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

19. Arahan kepada Guru

Sediakan 9 pemadam dalam satu bekasMinta murid mengambil 2 pemadam danmeletakkan di atas mejaMinta murid mengambil 4 lagi pemadam danletakkan bersama-sama pemadam tadiMinta murid menyatakan jumlah bilanganpemadam yang ada di atas mejaMinta murid menyatakan jenis operasi yangtelah dijalankan

Arahan Guru kepada Murid

“Ambil dan letakkan 2 pemadam di atasmeja”

“Ambil lagi 4 pemadam dan letakkan di atasmeja”

“Kira jumlah pemadam yang adadi atas meja”

Murid menyebut bilangan pemadam yangada di atas meja

“Apakah operasi yang telah dijalankan?”Murid menyatakan operasi yang dijalankan

Page 14: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

INLSK/SJKC/SJKT

14

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

20. Arahan kepada Guru

Sediakan kad simbol operasi ( + ) dan ( – )Masukkan 7 batang pensel ke dalamsebuah bekasMinta murid membilang jumlah penseltersebutMinta murid keluarkan 3 batang pensel daribekasMinta murid membilang semula baki penselyang tinggal dalam bekasMinta murid menunjukkan kad simbol yangmenunjukkan aktiviti yang dijalankan

Arahan Guru kepada Murid

“Bilang dan sebut jumlah pensel yang ada didalam bekas”

Murid memberi jawapan

“Keluarkan 3 batang pensel”

“Sekarang bilang semula dan sebutkan bakipensel yang ada dalam bekas”

Murid memberikan jawapan

“Pilih kad simbol yang telah dijalankan”

Murid memilih kad simbol yang diminta

Page 15: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

15

INLSK/SJKC/SJKT

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat

22. Arahan kepada Guru

Baca masalah berikut:

Minta murid memberi jawapan

Arahan Guru kepada Murid

“Dengar dengan teliti apa yang akan sayabacakan dan kemudian berikan jawapan”

Murid memberi jawapan

Amin ada 4 biji belon.

Farah ada 5 biji belon.

Kira jumlah belon mereka.

21. Arahan kepada Guru

Baca masalah berikut:

Minta murid memberi jawapan

Arahan Guru kepada Murid

“Dengar dengan teliti apa yang akan sayabacakan dan kemudian berikan jawapan”

Murid memberi jawapan

Zaki ada 8 ekor ikan.

3 daripada ikan itu telah mati.

Berapa ekor ikan yang masih hidup?

Page 16: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

INLSK/SJKC/SJKT

16

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

23. Arahan kepada Guru

Baca masalah berikut:

Minta murid memberi jawapan

Arahan Guru kepada Murid

“Dengar dengan teliti apa yang akan sayabacakan, kemudian namakan hari tersebut”

Murid memberi jawapan

Hari Rabu Siti belajar Matematik.

Esoknya Siti belajar Sains.

Pada hari apakah Siti belajar Sains?

24. Arahan kepada Guru

Baca masalah berikut:

Minta murid memberi jawapan

Arahan Guru kepada Murid

“Dengar dengan teliti apa yang akan sayabacakan, kemudian berikan jawapan”

Murid memberi jawapan

TAMAT

Fatimah ada duit syiling 50 sen.

Fatimah beli pembaris harga 20 sen.

Berapa baki wang Fatimah?

Page 17: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK / SJKC / · PDF fileSemua murid Tahun 1 yang tidak melepasi mana-mana konstruk 1 - 9 Saringan 1 mesti menduduki saringan ini. 3. ... 3 INLSK/SJKC/SJKT

Item Tugasan

17

INLSK/SJKC/SJKT

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2010

BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 2 (TAHUN 1)

1Konstruk 1

Konstruk 2

Konstruk 3

Konstruk 4

Konstruk 5

Konstruk 6

Konstruk 7

Konstruk 8

Konstruk 9

Konstruk 10

Konstruk 11

Konstruk 12

BETUL SALAH

NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

JAWAPANKONSTRUK ITEM

PENCAPAIAN

Tandakan jika menguasai(Semua item mesti betul)

NAMA MURID.............................................................KELAS........................

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24