peta pdp linus numerasi

1
T 1. RANGSANGAN MASALAH Pelbagai barangan rumah mempunyai bentuk 3 Dimensi. Apakah barangan 3 Dimensi yang terdapat di rumah kamu? 2. TUGASAN Senaraikan dan sebutkan objek yang mempunyai bentuk 3 Dimensi yang terdapat di rumah anda 4. RUMUSAN Pengetahuan sedia ada pada murid membantu muid menyelesaikan masalah 3. JANGKAAN JAWAPAN MURID a. Kubus (kotak hadiah, dadu ) 3. JANGKAAN JAWAPAN MURID b. Kuboid (peti sejuk, kotak tisu) 3. JANGKAAN JAWAPAN MURID c. Kon (Tudung saji, kon aiskrim) 5. LATIHAN LANJUTAN a. Memadankan bentuk 3 Dimensi dengan objek sebenar b.Menyenaraikan 6. PENUTUP Murid dapat menguasai kemahiran menamakan bentuk- 3. JANGKAAN JAWAPAN MURID d. Piramid (pulut inti, kuih koci) 3. JANGKAAN JAWAPAN MURID e. Silinder (tin minuman, gelas) 3. JANGKAAN JAWAPAN MURID f. Sfera (bola, limau, guli) 7. AHLI KUMPULAN DG SAIRAH AG. WAHAP (SK Padawan Papar) HENRY LIJUNIN (SK Buang Sayang) AG TALIP (SK Pekan Papar) CHIEU NYUK PIN (SJKC Bong Hwa Bongawan) NORYATI YEN (SK Kuala Papar) TOPIK 9: BENTUK 3

Upload: henry-lijunin

Post on 08-Aug-2015

81 views

Category:

Education


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: peta pdp linus numerasi

T

1. RANGSANGAN MASALAHPelbagai barangan rumah mempunyai bentuk 3 Dimensi. Apakah barangan 3 Dimensi yang terdapat di rumah kamu?

2. TUGASANSenaraikan dan sebutkan objek yang mempunyai bentuk 3 Dimensi yang terdapat di rumah anda

4. RUMUSANPengetahuan sedia ada pada murid membantu muid menyelesaikan masalah

3. JANGKAAN JAWAPAN MURIDa. Kubus (kotak hadiah, dadu )

\\\

3. JANGKAAN JAWAPAN MURIDb. Kuboid (peti sejuk, kotak tisu)

3. JANGKAAN JAWAPAN MURIDc. Kon (Tudung saji, kon aiskrim)

5. LATIHAN LANJUTAN a. Memadankan bentuk 3 Dimensi dengan objek sebenarb.Menyenaraikan objek 3 Dimensi di dalam kelas

6. PENUTUP Murid dapat menguasai kemahiran menamakan bentuk-bentuk 3 Dimensi

3. JANGKAAN JAWAPAN MURIDd. Piramid (pulut inti, kuih koci)

3. JANGKAAN JAWAPAN MURIDe. Silinder (tin minuman, gelas)

3. JANGKAAN JAWAPAN MURIDf. Sfera (bola, limau, guli)

7. AHLI KUMPULAN

DG SAIRAH AG. WAHAP(SK Padawan Papar)

HENRY LIJUNIN(SK Buang Sayang)

AG TALIP(SK Pekan Papar)

CHIEU NYUK PIN(SJKC Bong Hwa Bongawan)

NORYATI YEN(SK Kuala Papar)

SITI ALIMAH ISMAIL(SK Mook Kinarut)

TOPIK 9: BENTUK 3 DIMENSI