instrumen numerasi bertulis saringan 1 (sk) tahun...

22
INBSK LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN 1 2013 MAKLUMAT MURID NAMA : ................................................................................ KELAS : ................................................................................. JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( ) April 1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. 4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.

Upload: dolien

Post on 31-Jan-2018

271 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 1Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULISSARINGAN 1 (SK)

TAHUN 12013

MAKLUMAT MURID

NAMA : ................................................................................

KELAS : .................................................................................

JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

April

1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.

2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yangsepadan dalam Bahasa Melayu.

3. Instrumen ini mengandungi 20 item.

4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.

Page 2: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

Instrumen Numerasi Bertulis 2Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

1. Circle the numerals of 7.Bulatkan angka 7.

Page 3: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 3Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

2. Match the same numerals.Padankan angka yang sama.

Page 4: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

Instrumen Numerasi Bertulis 4Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

3. Count and circle the correct numerals.Bilang dan bulatkan angka yang betul.

Page 5: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 5Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

4. Count the roses and write the correct numeral.Bilang bunga mawar dan tulis angka yang betul.

Page 6: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

Instrumen Numerasi Bertulis 6Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

5. Circle the missing number.

Bulatkan nombor yang tertinggal.

Page 7: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 7Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

6. Match the number with the correct number of objects.Padankan nombor dengan bilangan objek yang betul.

Page 8: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

Instrumen Numerasi Bertulis 8Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

7. Tick ( ) the correct time.Tandakan ( ) pada waktu yang betul.

daysiang

nightmalam

Page 9: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 9Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

8. Circle the correct day.Bulatkan nama hari yang betul.

MondayIsnin

WednesdayRabu

FridayJumaat

TuesdaySelasa

Page 10: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

Instrumen Numerasi Bertulis 10Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

9. Add.Tambah.

anddan

Page 11: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 11Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

10.Subtract.Tolak.

Page 12: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

Instrumen Numerasi Bertulis 12Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

11.Tick ( ) the correct answer.Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.

sen sen sen

sen sen sen

Page 13: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 13Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

12.Circle the correct answer.

Bulatkan jawapan yang betul.

anddan

RMRM

Page 14: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

Instrumen Numerasi Bertulis 14Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

13. Tick ( ) the heavier object. Tandakan ( ) pada objek yang lebih berat.

Page 15: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 15Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

14.Circle the smaller object.Bulatkan objek yang lebih kecil.

Page 16: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

Instrumen Numerasi Bertulis 16Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

15.Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box.

Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak.

Page 17: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 17Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

16.Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box.

Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak.

anddan

Page 18: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

Instrumen Numerasi Bertulis 18Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

17.Rosnah bought 8 pencils. She gave 5 pencils to Zura.How many pencils are left?Rosnah membeli 8 pensel. 5 pensel diberikan kepada Zura.Berapa pensel yang tinggal?

Page 19: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 19Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

18.Albert has 6 balloons. Ranjit has 3 balloons.How many balloons altogether?Albert ada 6 belon. Ranjit ada 3 belon.Berapa belon semuanya?

anddan

Page 20: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

Instrumen Numerasi Bertulis 20Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

19.Suzy had 50 sen. She bought a piece of cake that priced40 sen.What is the balance?

Suzy ada 50 sen. Dia membeli sepotong kek berharga40 sen.Berapa baki wang?

40 sen

sen

Page 21: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 21Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

20.How many paper clips equal to the length of the watch?

Berapakah jumlah kl ip kertas yang sama panjangdengan jam tangan itu?

Page 22: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SK) TAHUN …ppdsetiu.net/fail/2013/linus/instrumen/Inst_num1.pdf · Tahun 1 (2013) LINUS ... Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang

Instrumen Numerasi Bertulis 22Saringan 1 – SKTahun 1 (2013)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSKBORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 1 TAHUN 1 (2013)

1Konstruk 1

Konstruk 2

Konstruk 3

Konstruk 4

Konstruk 5

Konstruk 6

Konstruk 7

Konstruk 8

Konstruk 9

Konstruk 10

Konstruk 11

Konstruk 12

BETUL SALAH

NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

JAWAPANKONSTRUK ITEM

PENCAPAIAN

Tandakan ( ) jika menguasai

(Semua item mesti betul)

NAMA MURID.............................................................KELAS........................

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20