134629498 rph linus numerasi

Upload: mat-yie

Post on 14-Apr-2018

292 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  1/62

  Nama Guru : Shahrul Nizam Bin Muhamad

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

  Sekolah : SK JOHOR Kelas : 3 Anggerik dan 3 Bakawali

  Tarikh : 10/8/2010 Hari : Rabu Masa : 4.30 - 5.30 pm (60 minit)

  Mata pelajaran : Matematik Umur Purata Murid : 7 Tahun

  Kumpulan Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3

  Nama Murid 1 Ahmad Asri Bin Ariffin

  2 Muhammad Shahril Azwan Bin Deris

  3 Muhammad Emry Faisal Bin Afandi

  4 Muhammad Haziq Akram Bin Amir

  5 Muhd Mirza Mustaqiem Bin M. Zain

  1 Muhammad Afiq

  2 Nurafiqah Binti Momahad Deris

  3 Komathy

  4 Syafrina Binti Yusuf

  5 Norazlyana

  6 Siti Nur Farhana

  1 Muhammad Fadhly

  2 Naresh a/l Kamaravelu

  3 Nurul Hana Binti Mohamad

  4 Nur Zafirah Binti Kamis

  ajuk Jom Beraya di Kampung

  Hasil

  Pembelajaran

  Pada akhir

  pelajaran, murid

  dapat;

  1) Menulis hitungan tolak dalam

  bentuk lazim dengan betul dan

  kemas sekurang-kurangnya

  6 dari 8 soalan yang diberikan dalam

  helaian kertas soalan semasa

  aktiviti pengajaran.

  1 Menulis hitungan tolak dalam

  bentuk lazim dengan betul dan

  kemas sekurang-kurangnya

  6 dari 8 soalan yang diberikan dalam

  helaian kertas soalan semasa

  aktiviti pengajaran.

  1 Menjawab 2 dari 4 soalan

  yang dikemukakan oleh

  guru meliputi operasi tolak

  lingkungan 10 dengan betul

  di atas papan putih.

  Kemahiran

  12. Operasi tolak dalam lingkungan 50

  Tanpa Mengumpul Semula

  12.1 : Menolak sebarang nombor satu

  digit daripada nombor dua digit.

  12.2.1 Bentuk ayat / 12.2.2 Bentuk lazim

  9. Operasi tolak dalam lingkungan 18

  9.4 : Menulis hitungan tolak dalam

  bentuk lazim.

  6. Operasi tolak dalam lingkungan 10

  6.3 : Melengkapkan ayat matematik

  bagi operasi tolak yang

  melibatkan nombor hingga 10.

  Bahan Bantu

  Belajar (BBB)

  1 Kad Gambar 3 Lembaran Kerja 5) Bakul

  2 Joran 4 Lembaran Aktiviti 6) Plastesin

  Pengetahuan

  edia ada

  Murid boleh menyelesaikan operasi

  tolak dalam lingkungan 50

  Murid boleh menyelesaikan operasi

  tolak dalam lingkungan 18

  Murid boleh menyelesaikan operasi

  tolak dalam lingkungan 10

  Penerapan

  Nilai Murni

  1) Kerjasama

  2) Berhati-hati

  Unsur KBKK Menyenaraikan - Senaraikan barangan-barangan keperluan untuk menyambut hari raya.

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  2/62

  Kumpulan Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3

  Set Induksi 1) Guru menampalkan sebanyak 10 keping gambar kereta di papan putih.

  (5 minit) 2) Murid membilang bersama-sama jumlah kereta yang ditampalkan di papan putih

  3) Guru menanggalkan 5 keping kad gambar kereta (seolah-olah kereta rosak).

  4) Guru bertanya; berapa jumlah kereta yang tinggal?

  5) Murid menjawab; 5 buah kereta. Murid menghitung bersama-sama kereta yang tinggal.

  6) Guru mengaitkan dengan tajuk pembelajaran pada hari ini.

  7) Guru mengaitkan dengan sikap berhati-hati memandu semasa balik kampung untuk beraya.

  8) Guru memberikan arahan kepada murid-murid untuk membentuk kumpulan.

  Langkah 1 Lembaran Kerja Permainan Interaksi P&P

  (15 minit) (Jom Pancing) 1) Guru menampalkan 10 kepin

  1) Murid diedarkan lembaran kerja yang gambar itik di papan putih dberkaitan pelajaran hari ini. 1)Guru akan memberikan sebatang joran menghitung jumlah kad yan

  2) Murid perlu memadankan, melengkapkan kepada murid.

  dan menjawab lembaran kerja yang 2)Murid menjalankan aktiviti dalam Contoh :

  diberikan dengan betul dan kemas. bentuk individu.

  3)Guru akan menampalkan set soalan 2) Guru menanggalkan 5 kepin

  Contoh: di atas papan putih. gambar itik tersebut.

  Contoh :

  1. 18

  Papan Putih

  - =3) Guru meminta murid datang

  menghitung jumlah kad gam

  yang tinggal.

  4)Murid dikehendaki menggunakan joran 4) Guru menjelaskan kepada m

  untuk memancing nombor. tentang operasi tolak melalu

  Contoh : yang telah dijalankan dalammelengkapkan ayat matem1 2

  5) Guru mengubah kad gamba

  5)Murid akan melekatkan ikan tersebut dan menjalankan aktiviti yan

  di dalam ruangan kosong di atas dengan jumlah 8 kad gamb

  papan putih. ditolak dengan 4.

  Contoh :Papan Putih

  6) Guru menulis soalan di papa

  1. 18 - 1 = dan murid diminta menyelesdengan jawapan yang betu

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  3/62

  Kumpulan Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3

  Langkah 2 Permainan Interaksi P&P Lembaran Kerj

  (20 minit) (Jom Pancing) 1)Guru mengedarkan kertas soalan

  kepada setiap murid dan murid perlu 1) Murid diedarkan lembaran k

  1) Guru akan memberikan sebatang joran menyelesaikan soalan operasi tolak berkaitan pelajaran hari ini.

  kepada murid. dengan betul dan kemas. 2) Murid perlu memadankan,

  2) Murid menjalankan aktiviti dalam melengkapkan dan menjaw

  bentuk individu. Contoh : lembaran kerja yang diberik

  3) Guru akan menampalkan set soalan dengan betul dan kemas.

  di atas papan putih.

  Contoh :

  1. 28

  Papan Putih

  - =2)Guru menampalkan 18 keping kad

  gambar itik di papan putih dan murid

  Contoh:

  4) Murid dikehendaki menggunakan joran menghitung jumlah kad yang ditampal

  untuk memancing nombor. Contoh :

  Contoh : 3)Guru menanggalkan 5 keping kad

  1 2 gambar itik tersebut.4)Guru meminta seorang murid datang

  ke hadapan dan menghitung

  5) Murid akan melekatkan ikan tersebut jumlah kad gambar yang tinggal. di

  dalam ruangan kosong di atas 5)Guru menjelaskan kepada murid

  papan putih. tentang operasi tolak melalui aktiviti

  yang telah dijalankan dalam bentuk

  Contoh : Papan Putih lazim.

  6)Guru mengubah kad gambar ayam

  1. 28 - 2 = dan menjalankan aktiviti yang samadengan jumlah 15 kad gambar dan

  ditolak dengan 7.

  6) Murid akan menuliskan jawapan 7)Seorang murid dipilih secara rawak

  kepada persoalan tersebut di dalam menyelesaikan masalah tersebut dalam

  ruangan jawapan yang disediakan. bentuk lazim.

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  4/62

  Kumpulan Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3

  Langkah 3 Interaksi P&P Lembaran Kerja Permainan

  (15 minit) 1) Guru mengedarkan kertas soalan (Jom Pancing)

  kepada setiap murid dan murid perlu 1)Murid diedarkan lembaran kerja yang

  menyelesaikan soalan operasi tolak berkaitan pelajaran hari ini. 1) Guru akan memberikan seba

  dengan betul dan kemas. 2)Murid perlu memadankan, melengkapkan kepada murid.

  Contoh : dan menjawab lembaran kerja yang 2) Murid menjalankan aktiviti d

  diberikan dengan betul dan kemas. bentuk individu.

  3) Guru akan menampalkan se

  Contoh: di atas papan putih.

  2) Guru menampalkan 29 keping kad Contoh :

  gambar itik di papan putih dan muridmenghitung jumlah kad yang ditampal

  Contoh :

  3) Guru menanggalkan 6 keping kad

  1. 18

  Papan Puti

  -

  gambar itik tersebut. 4) Murid dikehendaki menggun

  4) Guru meminta seorang murid datang untuk memancing nombor.

  ke hadapan dan menghitung Contoh :

  jumlah kad gambar yang tinggal.

  5) Guru menjelaskan kepada murid 1 2tentang operasi tolak melalui aktiviti

  yang telah dijalankan dalam bentuk 5) Murid akan melekatkan ikan

  lazim. di dalam ruangan kosong di

  6) Guru mengubah kad gambar ayam papan putih.

  dan menjalankan aktiviti yang sama Contoh :

  dengan jumlah 36 kad gambar dan

  ditolak dengan 2.

  7) Seorang murid dipilih secara rawak

  menyelesaikan masalah tersebut dalam

  bentuk lazim.

  Penutup Penutup Kognitif

  Papan Puti

  1. 18 - 1

  (5 minit) 1) Guru menulis soalan di papan tulis dan 3 orang murid dipilih secara rawak menyelesaikan dengan jawapan yangbetul

  2) Guru dan murid bertepuk tangan kerana berjaya menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran hari ini

  3) Guru memberikan token kepada yang berjaya.

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  5/62

  g kad

  an muridg ditampal

  g kad

  bar

  urid

  i aktiviti

  bentukatik.

  ritik

  g sama

  ar dan

  n tulis

  aikan

  l.

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  6/62

  a

  erja yang

  ab

  an

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  7/62

  tang joran

  alam

  t soalan

  h

  =

  akan joran

  tersebut

  atas

  ih

  =

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  8/62

  Nama :

  Tahun :

  Good Luck

  Tarikh :

  LEMBARAN KERJAArahan : Salin soalan yang disebut oleh guru kemudian tuliskan jawapan pada ruangan yang disediakan.

  Contoh : 1 4

  - 1

  1 3

  1. 2.

  - -

  3. 4.

  - -

  5. 6.

  - -

  7. 8.

  - -

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  9/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  10/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  11/62

  1

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  12/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  13/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  14/62

  Nama :

  Tahun :

  Good Luck

  Tarikh :

  LEMBARAN KERJAArahan : Salin soalan yang disebut oleh guru kemudian tuliskan jawapan pada ruangan yang disediakan.

  Contoh : 2 5

  - 2

  2 3

  1. 2.

  - -

  3. 4.

  - -

  5. 6.

  - -

  7. 8.

  - -

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  15/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  16/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  17/62

  1

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  18/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  19/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  20/62

  Good

  17 - 3 = 14

  18 - 2 = 16

  BORANG SKOR

  1. 11 - 1 = 10

  2.

  12 - 2 = 103. 13 - 2 = 11

  4. 14 - 1 = 13

  5. 15 - 2 = 13

  6. 16 - 2 = 14

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  21/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  22/62

  1

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  23/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  24/62

  Good

  38 - 2 = 36

  46 - 3 = 43

  BORANG SKOR

  1. 21 - 1 = 20

  2.

  22 - 2 = 203. 25 - 2 = 23

  4. 26 - 6 = 20

  5. 28 - 4 = 24

  6. 35 - 1 = 34

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  25/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  26/62

  1

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  27/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  28/62

  Nama :

  Tahun :

  Tarikh :

  Good Luck

  Arahan 1 : Padankan dengan jawapan yang betul.

  27 - 2 = 37

  36 - 4 = 42

  39 - 2 =25

  44 - 4 =45

  47 - 5 = 40

  49 - 4 = 32

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  29/62

  Padankan soalan dengan jawapan yang betul Selamat Mencuba

  14 - 9 = 7

  15 - 8 = 5

  11 - 3 = 8

  14 - 7 = 9

  13 - 9 = 7

  17 - 8 = 4

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  30/62

  Good Luck

  Arahan 2 : Lengkapkan ruangan kosong yang diberikan.

  1.

  25 - 2 = 23

  2. 37 - 3 =

  3. 39 - 5 =

  4.47 - 7 =

  5. 48 - 6 =

  6. 49 - 3 =

  2 5

  - 22 3

  -

  -

  -

  -

  -

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  31/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  32/62

  Good Luck

  Arahan 3 : Selesaikan dengan jawapan yang betul.

  1.2 5

  2.2 7- 3 - 7

  3. 2 9 4. 3 7

  - 5 - 5

  5. 3 8 6. 3 9

  - 4 - 8

  7. 4 3 8 4 8

  - 2 - 8

  9. 4 5 10. 4 9

  - 3 - 6

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  33/62

  Good Luck

  Arahan 4 : Selesaikan dengan jawapan yang betul.

  1. 2 7 2. 2 9- 1 2 - 1 2

  3. 2 8 4. 3 7

  - 1 3 - 2 2

  5. 3 8 6. 3 3

  - 1 2 - 2 2

  7. 3 9 8 4 8

  - 1 4 - 1 1

  9. 4 5 10. 4 8

  - 2 4 - 2 4

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  34/62

  10

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  35/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  36/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  37/62

  Nama :

  Tahun :

  Tarikh :

  Good Luck

  Arahan 1 : Padankan dengan jawapan yang betul.

  13 - 2 = 16

  15 - 3 = 10

  18 - 2 = 13

  17 - 4 = 11

  12 - 2 =8

  9 - 1 = 12

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  38/62

  Padankan soalan dengan jawapan yang betul Selamat Mencuba

  14 - 9 = 7

  15 - 8 = 5

  11 - 3 = 8

  14 - 7 = 9

  13 - 9 = 7

  17 - 8 = 4Good Luck

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  39/62

  Arahan 2 : Lengkapkan ruangan kosong yang diberikan.+ 10

  1 414

  1.14 - 7 = 7

  2. 13 - 5 =

  3. 11 - 8 =

  4. 15 - 5 =

  5. 18 - 6 =

  6. 17 - 5 =

  - 77

  -

  -

  -

  -

  -Good Luck

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  40/62

  Arahan 3 : Selesaikan dengan jawapan yang betul.

  1.1 3

  2.1 5- 7 - 6

  3. 1 4 4. 1 2

  - 5 - 7

  5. 1 8 6. 1 3

  - 3 - 5

  7. 1 0 8 1 5

  - 5 - 6

  9. 1 1 10. 1 4

  - 7 - 8

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  41/62

  10

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  42/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  43/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  44/62

  Nama :

  Tahun :

  Tarikh :

  Good Luck

  Arahan 1 : Lengkapkan ruangan kosong dengan jawapan yang betul.

  - =

  - =

  - =

  - =

  - =

  - =

  - =

  - =

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  45/62

  Good Luck

  Arahan 2 : Padankan soalan berikut dengan jawapan yang betul.

  Example :

  6 - 3

  7 - 2

  5 - 1

  3 - 1

  10 - 4

  10 - 2

  9 - 2

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  46/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  47/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  48/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  49/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  50/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  51/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  52/62

  Nama

  Tahun

  :

  : PERMAINAN DADU

  28 29 36 38 39 47 48 49

  - - - - - - - -

  4-

  ANSWER :

  1 2 3 4 5 6 7 8

  24

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  53/62

  Nama :

  Tahun : PERMAINAN DADU

  15 16 13 15 12 17 14 18

  - - - - - - - -

  4-

  ANSWER :

  1 2 3 4 5 6 7 8

  11

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  54/62

  Nama

  Tahun

  :

  : PERMAINAN DADU

  11662 4 5 6 7 8 9 10

  - - - - - - - -

  1-

  ANSWER :

  1 2 3 4 5 6 7 8

  1

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  55/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  56/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  57/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  58/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  59/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  60/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  61/62

 • 7/29/2019 134629498 Rph Linus Numerasi

  62/62