saringan lisan linus 2015 numerasi tahun 3

Download saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Post on 04-Dec-2015

62 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LINUS2.0 saringan 2

TRANSCRIPT

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  1

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIANKRA - PENDIDIKAN

  INSTRUMEN NUMERASI LISANSARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT)

  TAHUN 32015

  SEPTEMBER 2015

  1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

  2. Semua murid Tahun 3 mesti menduduki saringan ini.

  INLSK/SJKC/SJKT

  .

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  2

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

  1. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1Guru menunjukkan kad angka 1, 4, 5 dan 9Minta murid menyebut kad angka yangditunjukkan

  Arahan Guru kepada MuridSebutkan angka-angka iniMurid menyebut angka-angka yangditunjukkan

  2. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 2Guru minta murid mengambil 3 kad angkasecara rawakMinta murid menyebut kad angka yang diambil

  Arahan Guru kepada MuridAmbil tiga kad angkaMurid mengambil tiga kad angkaSebutkan angka-angka iniMurid menyebut angka-angka yang diambil

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  3

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 2 : Keupayaan membilang

  3. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 3Guru menyediakan kad gambarMinta murid membilang belon padakad gambarMinta murid menyebut bilangan belon

  Arahan Guru kepada MuridLihat kad gambar dan bilangMurid melihat dan membilangSebut bilangan belonMurid menyebut bilangan belon

  4. Arahan kepada GuruGuru menyediakan 4 pembilang sepuluh-sepuluh dan 5 pembilang satu-satuMinta murid mengambil 32

  Arahan Guru kepada MuridAmbil 32 pembilangMurid mengambil pembilang

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  4

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

  6. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 5Minta murid menunjukan nombor yang betulberdasarkan gambar

  Arahan Guru kepada MuridPerhatikan gambar iniMurid memerhatikan gambarPilih dan tunjuk nombor yang betulMurid menunjukkan nombor yang betul

  5. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 4Minta murid menyebut nombor yangtertinggal

  Arahan Guru kepada MuridPerhatikan turutan nombor iniMurid memerhatikan turutan nomborPilih dan tunjukkan nombor yang tertinggalMurid menyebut nombor yang tertinggal

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  5

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

  7. Arahan kepada GuruSediakan tiga botol air yang berlainanisi paduMinta murid menyusun botol mengikutturutan banyak ke sedikit

  Arahan Guru kepada MuridSusun botol mengikut turutan banyak kesedikitMurid menyusun botol

  8. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 6Minta murid menunjuk gambar mengikutturutan rendah ke tinggi

  Arahan Guru kepada MuridTunjuk gambar mengikut turutan rendah ketinggiMurid pilih dan tunjukkan gambar

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  6

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

  10. Arahan kepada GuruSediakan wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sendan 50 senMinta murid mengambil 2 wang syiling danmenyebut nilai setiap satu

  Arahan Guru kepada MuridAmbil 2 wang syiling dan sebutkan nilaisetiap satuMurid mengambil 2 wang syi l ing danmenyebut nilai satu persatu

  9. Arahan kepada GuruSediakan wang kertas RM5, RM10 dan RM50Minta murid memil ih 2 wang kertas danmenyebut nilai setiap satu

  Arahan Guru kepada MuridAmbil 2 wang kertas dan sebut nilai setiapsatuMurid mengambil 2 wang kertas danmenyebut nilai setiap satu

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  7

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

  12. Arahan kepada Guru

  Rujuk Lampiran 7Guru membacakan kad nama bulan yangdisediakanMinta murid memilih dan mengambil namabulan yang betul

  Arahan Guru kepada MuridPilih dan sebut nama bulan yang tertinggalMurid memilih dan menyebut kad namabulan yang betul

  11. Arahan kepada GuruMinta murid menyatakan nama hari selepashari Rabu

  Arahan Guru kepada MuridNamakan hari selepas hari RabuMurid menamakan hari

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  8

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

  13. Arahan kepada GuruSediakan 14 pensel dan pengikatMinta murid mengikat dua-duaMinta murid mengira bilangan ikatan pensel

  Arahan Guru kepada MuridKira pensel dalam 1 ikatanMurid mengira dan menyatakan jawapanAda berapa ikatan pensel?Murid menyatakan bilangan ikatan pensel

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  9

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

  14. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 8Sediakan 30 pembilang dan 3 bekasMinta murid mengira pembilangMinta murid mengira bekasMinta murid mengagihkan sama banyakpembilang ke dalam setiap bekasMinta murid mengira pembilang dalam setiapbekasMinta murid memilih kad ayat matematikyang betul

  Arahan Guru kepada MuridKira pembilangMurid mengira pembilangKira bekasMurid mengira bekasAgihkan pembilang sama banyak ke dalamsetiap bekasMurid mengagihkan pembilang ke dalamsetiap bekasKira pembilang dalam satu bekasMurid mengira pembilang dalam satu bekas.Minta murid menunjukan kad ayat matematikyang betul

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  10

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  15. Arahan kepada GuruSediakan 2 keping wang kertas RM5 dansekeping wang syiling 50 senMinta murid mengira jumlah wang

  Arahan Guru kepada MuridKira dan nyatakan jumlah nilai wang iniMurid mengira dan menyatakan nilai wang

  16. Arahan kepada GuruSediakan 2 keping wang kertas RM5 dansekeping wang kertas RM10Sebutkan jumlah nilai wangMinta murid mengambil mana-mana 2keping wang kertasMinta murid menyatakan baki wang

  Arahan Guru kepada MuridAmbil mana-mana 2 keping wang kertasMurid mengambil wang kertasKira baki wangMurid mengira dan menyatakan baki wang

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  11

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

  17. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 9Minta murid menyatakan isi padu air di dalambikarMinta murid memilih objek yang sama isi padudengan bikar

  Arahan Guru kepada MuridPerhatikan gambar iniMurid memerhatikan gambarNyatakan isi padu bikarMurid menyatakan isi padu air dalam bikarPilih objek yang mempunyai isi padu yangsama dengan bikarMurid memilih dan menyatakan jawapan

  18. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 10Minta murid menyatakan objek yang tinggiMinta murid menyatakan tinggi objek

  Arahan Guru kepada MuridPerhatikan gambarMurid perhatikan gambarNyatakan objek yang tinggi Murid memberikan jawapanNyatakan tinggi objekMurid memberikan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  12

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

  19. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 11Baca situasi berikut:

  Suhaimi ada 38 ekor ayam.12 ekor ayam telah terlepas.Tinggal 26 ekor ayam.

  Minta murid memilih kad ayat matematikberpandukan situasiMinta murid membaca ayat matematik

  Arahan Guru kepada MuridDengar dengan telit i s ituasi yangdibacaPilih kad ayat matematik yang betulberdasarkan situasi tadiBaca ayat matematik yang ada padakad tersebutMurid memilih kad dan membaca ayatmatematik

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  INLSK/SJKC/SJKT

  13

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

  20. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 12Baca situasi berikut:

  Ada 2 ekor kumbang.Setiap kumbang ada 6 kaki.Ada 12 kaki kumbang semuanya.

  Minta murid memilih kad ayat matematikberpandukan situasiMinta murid membaca ayat matematik

  Arahan Guru kepada MuridDengar dengan teliti situasi yang dibaca Murid mendengarPil ih kad ayat matematik yang betulberdasarkan situasi tadiMurid memilih kad ayat matematikBaca ayat matematik yang ada padakad tersebutMurid membaca ayat matematik

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

  14

  INLSK/SJKC/SJKT

  LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

  Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat dan sebaliknya

  21. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

  Mariam ada 20 bola. Dia mengagihkan bolaitu sama banyak kepada 2 orang adiknya.Berapa bola setiap adiknya dapat?

  Minta murid menyatakan jawapan

  Arahan Guru kepada MuridDengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberiMurid menyatakan jawapan

  22. Arahan kepada