saringan lisan linus 2015 numerasi tahun 3

27
LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 2015 SEPTEMBER 2015 1. Instrumen ini mengandungi 24 item. 2. Semua murid Tahun 3 mesti menduduki saringan ini. INLSK/SJKC/SJKT .

Upload: medy-jfry

Post on 04-Dec-2015

110 views

Category:

Documents


14 download

DESCRIPTION

LINUS2.0 saringan 2

TRANSCRIPT

Page 1: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

1

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI LISANSARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT)

TAHUN 32015

SEPTEMBER 2015

1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

2. Semua murid Tahun 3 mesti menduduki saringan ini.

INLSK/SJKC/SJKT

.

Page 2: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

2

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

1. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1Guru menunjukkan kad angka 1, 4, 5 dan 9Minta murid menyebut kad angka yangditunjukkan

Arahan Guru kepada Murid“Sebutkan angka-angka ini”Murid menyebut angka-angka yangditunjukkan

2. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 2Guru minta murid mengambil 3 kad angkasecara rawakMinta murid menyebut kad angka yang diambil

Arahan Guru kepada Murid“Ambil tiga kad angka”Murid mengambil tiga kad angka“Sebutkan angka-angka ini”Murid menyebut angka-angka yang diambil

Page 3: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

3

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

3. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 3Guru menyediakan kad gambarMinta murid membilang belon padakad gambarMinta murid menyebut bilangan belon

Arahan Guru kepada Murid“Lihat kad gambar dan bilang”Murid melihat dan membilang“Sebut bilangan belon”Murid menyebut bilangan belon

4. Arahan kepada GuruGuru menyediakan 4 pembilang sepuluh-sepuluh dan 5 pembilang satu-satuMinta murid mengambil 32

Arahan Guru kepada Murid“Ambil 32 pembilang”Murid mengambil pembilang

Page 4: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

4

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

6. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 5Minta murid menunjukan nombor yang betulberdasarkan gambar

Arahan Guru kepada Murid“Perhatikan gambar ini”Murid memerhatikan gambar“Pilih dan tunjuk nombor yang betul”Murid menunjukkan nombor yang betul

5. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 4Minta murid menyebut nombor yangtertinggal

Arahan Guru kepada Murid“Perhatikan turutan nombor ini”Murid memerhatikan turutan nombor“Pilih dan tunjukkan nombor yang tertinggalMurid menyebut nombor yang tertinggal

Page 5: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

5

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

7. Arahan kepada GuruSediakan tiga botol air yang berlainanisi paduMinta murid menyusun botol mengikutturutan banyak ke sedikit

Arahan Guru kepada Murid“Susun botol mengikut turutan banyak kesedikit”Murid menyusun botol

8. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 6Minta murid menunjuk gambar mengikutturutan rendah ke tinggi

Arahan Guru kepada Murid“Tunjuk gambar mengikut turutan rendah ketinggi”Murid pilih dan tunjukkan gambar

Page 6: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

6

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

10. Arahan kepada GuruSediakan wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sendan 50 senMinta murid mengambil 2 wang syiling danmenyebut nilai setiap satu

Arahan Guru kepada Murid“Ambil 2 wang syiling dan sebutkan nilaisetiap satu”Murid mengambil 2 wang syi l ing danmenyebut nilai satu persatu

9. Arahan kepada GuruSediakan wang kertas RM5, RM10 dan RM50Minta murid memil ih 2 wang kertas danmenyebut nilai setiap satu

Arahan Guru kepada Murid“Ambil 2 wang kertas dan sebut nilai setiapsatu”Murid mengambil 2 wang kertas danmenyebut nilai setiap satu

Page 7: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

7

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

12. Arahan kepada Guru

Rujuk Lampiran 7Guru membacakan kad nama bulan yangdisediakanMinta murid memilih dan mengambil namabulan yang betul

Arahan Guru kepada Murid“Pilih dan sebut nama bulan yang tertinggal”Murid memilih dan menyebut kad namabulan yang betul

11. Arahan kepada GuruMinta murid menyatakan nama hari selepashari Rabu

Arahan Guru kepada Murid“Namakan hari selepas hari Rabu”Murid menamakan hari

Page 8: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

8

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

13. Arahan kepada GuruSediakan 14 pensel dan pengikatMinta murid mengikat dua-duaMinta murid mengira bilangan ikatan pensel

Arahan Guru kepada Murid“Kira pensel dalam 1 ikatan”Murid mengira dan menyatakan jawapan“Ada berapa ikatan pensel?”Murid menyatakan bilangan ikatan pensel

Page 9: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

9

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

14. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 8Sediakan 30 pembilang dan 3 bekasMinta murid mengira pembilangMinta murid mengira bekasMinta murid mengagihkan sama banyakpembilang ke dalam setiap bekasMinta murid mengira pembilang dalam setiapbekasMinta murid memilih kad ayat matematikyang betul

Arahan Guru kepada Murid“Kira pembilang”Murid mengira pembilang“Kira bekas”Murid mengira bekas“Agihkan pembilang sama banyak ke dalamsetiap bekas”Murid mengagihkan pembilang ke dalamsetiap bekas“Kira pembilang dalam satu bekas”Murid mengira pembilang dalam satu bekas.Minta murid menunjukan kad ayat matematikyang betul

Page 10: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

10

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

15. Arahan kepada GuruSediakan 2 keping wang kertas RM5 dansekeping wang syiling 50 senMinta murid mengira jumlah wang

Arahan Guru kepada Murid“Kira dan nyatakan jumlah nilai wang ini”Murid mengira dan menyatakan nilai wang

16. Arahan kepada GuruSediakan 2 keping wang kertas RM5 dansekeping wang kertas RM10Sebutkan jumlah nilai wangMinta murid mengambil mana-mana 2keping wang kertasMinta murid menyatakan baki wang

Arahan Guru kepada Murid“Ambil mana-mana 2 keping wang kertas”Murid mengambil wang kertas“Kira baki wang”Murid mengira dan menyatakan baki wang

Page 11: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

11

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

17. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 9Minta murid menyatakan isi padu air di dalambikarMinta murid memilih objek yang sama isi padudengan bikar

Arahan Guru kepada Murid“Perhatikan gambar ini”Murid memerhatikan gambar“Nyatakan isi padu bikar”Murid menyatakan isi padu air dalam bikar“Pilih objek yang mempunyai isi padu yangsama dengan bikar”Murid memilih dan menyatakan jawapan

18. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 10Minta murid menyatakan objek yang tinggiMinta murid menyatakan tinggi objek

Arahan Guru kepada MuridPerhatikan gambarMurid perhatikan gambarNyatakan objek yang tinggi ”Murid memberikan jawapan“Nyatakan tinggi objek”Murid memberikan jawapan

Page 12: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

12

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

19. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 11Baca situasi berikut:

Suhaimi ada 38 ekor ayam.12 ekor ayam telah terlepas.Tinggal 26 ekor ayam.

Minta murid memilih kad ayat matematikberpandukan situasiMinta murid membaca ayat matematik

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan telit i s ituasi yangdibaca”“Pilih kad ayat matematik yang betulberdasarkan situasi tadi”“Baca ayat matematik yang ada padakad tersebut”Murid memilih kad dan membaca ayatmatematik

Page 13: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

13

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

20. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 12Baca situasi berikut:

Ada 2 ekor kumbang.Setiap kumbang ada 6 kaki.Ada 12 kaki kumbang semuanya.

Minta murid memilih kad ayat matematikberpandukan situasiMinta murid membaca ayat matematik

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti situasi yang dibaca” Murid mendengar“Pil ih kad ayat matematik yang betulberdasarkan situasi tadi”Murid memilih kad ayat matematik“Baca ayat matematik yang ada padakad tersebut”Murid membaca ayat matematik

Page 14: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

14

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat dan sebaliknya

21. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Mariam ada 20 bola. Dia mengagihkan bolaitu sama banyak kepada 2 orang adiknya.Berapa bola setiap adiknya dapat?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid menyatakan jawapan

22. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Kelas Jaya ada 40 murid.Jika 10 murid adalah lelaki, berapa muridperempuan?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid menyatakan jawapan

Page 15: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

15

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

23. Arahan Kepada GuruBaca situasi berikut:

Muthu ada RM60. Dia membeli kasut yangberharga RM40.

Berapa baki wang Muthu?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid menyatakan jawapan

24. Arahan Kepada GuruBaca situasi berikut:

Ummi membeli 30g kismis. Kemudian diamembeli 20g lagi.Berapa jumlah berat kismis yang dibeli?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid menyatakan jawapan

Page 16: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

16

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Lampiran l

Page 17: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

17

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Lampiran 2

Page 18: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

18

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Lampiran 3

1

Page 19: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

19

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Lampiran 4

Page 20: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

20

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Lampiran 5

Page 21: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

21

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Lampiran 6

Page 22: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

22

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Lampiran 7

Og

os

Ma

cJu

n

Me

iJu

lai

Page 23: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

23

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Lampiran 8

Page 24: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

24

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Lampiran 9

3

2

1

5

4

7 3 1

Page 25: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

25

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Lampiran 10

mmmmm

mmmmm

mmmmm

mmmmm

Page 26: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

26

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Lampiran 11

Page 27: saringan lisan LINUS 2015 numerasi tahun 3

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2015)

INLSK/SJKC/SJKT

27

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015

Lampiran 12