ujian diagnostik numerasi linus

53

Click here to load reader

Upload: pjjupsi

Post on 02-Jan-2016

357 views

Category:

Documents


53 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS
Page 2: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

DEFINISI DIAGNOSTIK

KONSTRUK 7

KONSTRUK 1 KONSTRUK 8

KONSTRUK 2 KONSTRUK 9

KONSTRUK 3 KONSTRUK 10

KONSTRUK 4 KONSTRUK 11

KONSTRUK 5 KONSTRUK 12

KONSTRUK 6 BORANG ANALISA

BENGKEL

DIAGNOSTIK NUMERASI

Page 3: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

DIAGNOSTIK UMUM

MENGENALPASTI DAN MENGESAN PUNCA MENGENALPASTI DAN MENGESAN PUNCA KEKUATANKEKUATAN DAN DAN KELEMAHANKELEMAHAN

PelajarPelajar

GuruGuru

Institusi dan Institusi dan sebagainya sebagainya

DALAM SATU DALAM SATU SET PROGRAM, MODULSET PROGRAM, MODUL, , ATAU SESUATU ATAU SESUATU PERANCANGANPERANCANGAN..

Page 4: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

TUJUAN DILAKSANAKAN :

UNTUK MENGENAL PASTI MASALAH, KELEMAHAN, HALANGAN DAN PUNCA MURID DALAM PEMBELAJARAN

DIAGNOSTIK PEMULIHAN KHAS(LINUS)

SUPAYA PROGRAM PEMULIHAN DAPAT DIJALANKAN DENGAN BERKESAN.

SEBAGAI MOTIVASI INTRISIK KEPADA MURID UNTUK MENERUSKAN PEMBELAJARAN

Page 5: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

MENGENALPASTI KUMPULAN TERTENTU MENGIKUT KEBOLEHAN DAN KAWASAN- KAWASAN KESUKARAN YANG DIHADAPI OLEH MURID.

MEMBANTU GURU MERANCANG SATU PROGRAM PENGAJARAN YANG KHUSUS - INDIVIDU ATAU KUMPULAN DENGAN LEBIH TEPAT DAN SISTEMATIK.

MEMBOLEHKAN GURU MERANCANG DAN MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR YANG BERSESUAIAN MENGIKUT TAHAP MURID.

Page 6: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

BILA PERLU DIAGNOS ?

Melihat kesediaan (readiness)Melihat kesediaan (readiness)

Adanya murid lemahAdanya murid lemah

Semasa Pengajaran & PembelajaranSemasa Pengajaran & Pembelajaran

Selepas sesuatu aktiviti / kemahiran Selepas sesuatu aktiviti / kemahiran

Page 7: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

CIRI-CIRI UJIAN DIAGNOSTIK

Murid bermasalah sahaja Murid bermasalah sahaja

Memperbaiki pembelajaranMemperbaiki pembelajaran

Diikuti dengan pemulihanDiikuti dengan pemulihan

Dirancang dan dilaksana khusus untuk Dirancang dan dilaksana khusus untuk mengenal pasti masalah tertentu mengenal pasti masalah tertentu murid dalam pembelajaran danmurid dalam pembelajaran dan membuat pemulihanmembuat pemulihan

Bukan ujian standard tetapi ujian di bilik Bukan ujian standard tetapi ujian di bilik darjah darjah

Page 8: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

MEMBINA UJIAN DIAGNOSTIK

Sebelum membina ujian diagnostik,beberapa perkara perlu diutamakan :

PERTAMA: 1.1. Objektif ujian

1.2. Kemahiran yang hendak diuji 1.3. Bagaimana hendak menguji individu / kumpulan. 1.4. Siapa yang hendak diuji – sasaran

Page 9: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KEDUA :Dimulakan dengan ujian lisan dan diikuti

ujian bertulis. Tidak terikat dengan tempoh masa

KETIGA :

Kemahiran yang hendak diuji mestilah diajar terlebih dahulu.Kemahiran tersebut hendaklah disusun dari senang ke yang lebih mencabar.

Page 10: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

PERLAKSANAAN & PANDUAN MENTADBIR

UJIAN DIAGNOSTIK DILAKSANAKAN SETELAH SELESAI

SARINGAN PERTAMA ( UNTUK MURID LINUS )

DIJALANKAN SECARA LISAN DAN

BERTULIS.

* LISAN - INDIVIDU

* BERTULIS – KUMPULAN

( TIDAK MELEBIHI 4 ORANG )

Page 11: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

DISEDIAKAN MENGIKUT TURUTAN KOGNITIF

DARI YANG PALING RENDAH KE YANG

PALING TINGGI

PENGETAHUA N PEMAHAMAN PENGGUNAAN

UJIAN INI HENDAKLAH DIHENTIKAN

SEKIRANYA MURID YANG DIUJI GAGAL

MENJAWAB SEMUA ITEM DENGAN BETUL

DALAM 3 KEMAHIRAN BERTURUT-TURUT.

Page 12: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

HASIL KEPUTUSAN UJIAN BACAAN DAN

TULISAN HENDAKLAH DIREKODKAN

BERIKAN MASA YANG CUKUP KEPADA

MURID UNTUK MENJAWAB SOALAN SUPAYA

MEREKA DAPAT MENJAWAB DENGAN TENANG

Page 13: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

CADANGAN AKTIVITI MENGENDALIKAN UJIAN DIAGNOSTIK

MENGIKUT KONSTRUK

Page 14: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KONSTRUK PENGETAHUAN/KEMAHIRAN

AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN

1.Kebolehan mengenal angka secara lisan dan penulisan (0-20)

•Fakta•Mengingat•Lisan

Guru tunjuk nombor-

murid sebut

Menulis Guru sebut nombor-

murid tulis

KONSTRUK 1

Page 15: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KONSTRUK 2KONSTRUK PENGETAHUAN/

KEMAHIRANAKTIVITI TINDAKAN

PEMULIHAN

2. Kebolehan membilang (0-20)

Membilang

turutan menaik

•Guru- bahan maujud; murid bilang secara menaik•Murid membilang dari nombor - mengikut kemampuan pelajar

Membilang

turutan menurun

•Guru- bahan maujud; murid bilang secara menurun•Murid membilang dari nombor

(pilihan guru)

Page 16: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KONSTRUK 3

KONSTRUK PENGETAHUAN/KEMAHIRAN

AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN

3. Kebolehan memahami nilai nombor (0-20)

Membezakan nombor secara lisan

•Padankan nombor

dengan pembilang

kumpulan/himpunan

bahan maujud atau

gambar

Prinsip (menulis)

Menulis nilai nombor berdasarkan gambar/

dekak-dekak

Page 17: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KONSTRUK 4KONSTRUK PENGETAHUAN/

KEMAHIRANAKTIVITI TINDAKAN

PEMULIHAN

4. Kebolehan membuat seriasi

(0-20)

Seriasi

Lisan

Menyebut nombor mengikut turutan Secara menaik

Secara menurun

Seriasi

Menulis

Menulis

Menulis nombor mengikut turutan Secara menaik

Secara menurun

Page 18: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KONSTRUK PENGETAHUAN/KEMAHIRAN

AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN

5. Kebolehan mengenal mata wang Malaysia hingga

RM 10

Mengenalpasti •Menyatakan nilai mata wang berpandukan wang sebenar

Menulis nilai Menulis nilai wang berdasarkan wang kertas dan duit syiling

KONSTRUK 5

Page 19: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KONSTRUK PENGETAHUAN/KEMAHIRAN

AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN

6. Kebolehan menyatakan waktu (bahagian dalam sehari)

Mengenalpasti waktu

•Menamakan bahagian-bahagian •Hari- pagi

petang

malam

siang

Memadankan gambar dengan bahagian-bahagian dalam sehari

KONSTRUK 6

Page 20: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

K1.KONSTRUK PENGETAHUAN/KEMAHIRAN

AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN

7. Kebolehan mengendalikan operasi asas:Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas ( 0 hingga 9 )

K1.TAMBAH Menyediakan bahan maujud berasaskan konsep operasi tambahATAU Melalui lembaran kerja

K2. TOLAK Menyediakan bahan maujud berasaskan operasi tolak.ATAUMelalui lembaran kerja

K3 TAMBAH & TOLAK

Membezakan operasi tambah dan tolak lingkungan 0-9

KONSTRUK 7

Page 21: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KONSTRUK PENGETAHUAN/

KEMAHIRAN

AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN

8. Kebolehan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia (dalam lingkungan RM 10)

Tambah •Menyatakan jumlah

Tolak Menyatakan baki

Selepas aktiviti jual beli

KONSTRUK 8

Page 22: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KONSTRUK PENGETAHUAN/KEMAHIRAN

AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN

9. Kebolehan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu (secara relatif)

Membanding

•Membandingkan panjang dua objek

Membandingkan jisim (berat)dua objek

Membandingkan isi padu dua objek

Contoh

cecair

KONSTRUK 9

Page 23: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KONSTRUK PENGETAHUAN/KEMAHIRAN

AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN

10. Kebolehan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

K.1 MENTERJEMAH

Menulis ayat matematik berdasarkan gambar atau cerita yang guru nyatakan atau sebutkan.

Membina cerita daripada ayat matematik yang diberi.

KONSTRUK 10

Page 24: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KONSTRUK PENGETAHUAN/KEMAHIRAN

AKTIVITI TINDAKAN PEMULIHAN

11. Kebolehan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

K1. MENGAPLIKASI(penyelesaian masalah)

Menyelesaikan masalah tambah dan tolak berkaitan kehidupan murid

KONSTRUK 11

Page 25: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KONSTRUK PENGETAHUAN/KEMAHIRAN

TINDAKAN PEMULIHAN

12. Kebolehan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

K1. MENGAPLIKASI

Menyatkan gabungan nilai duit syiling(sejenis) yang menyamai nilai yang dinyatakan.Contoh50 sen = keping 10 sen

Menentukan bahagian-bahagian dalam sehari(pagi,tengah hari, petang, malam)

Menyatakan ukuran panjang sesuatu benda menggunakan ukuran jengkal, hasta ,langkah

KONSTRUK 12

Page 26: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

ANALISIS UJIAN DIAGNOSTIK

KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MURID DIREKODKAN KE DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK/ BORANG ANALISIS UJIAN

MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN- MENENTUKAN KAEDAH- RPK

MERANCANG BAHAN BANTU MENGAJAR

Page 27: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

K1 ( a ) SEBUT ANGKA YANG GURU TUNJUK

Page 28: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

K1 ( b) . Guru sebut nombor dan murid menulis

SALAM SATU MALAYSIA

Page 29: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

Turutan Menaik

1 2 3 4 5 6 7 8

Page 30: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

Turutan Menurun

9 8 7 6 5 4 3 2SALAM SATU MALAYSIA

Page 31: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

K3. (a ) Memadankan nilai nombor berdasarkan himpunan benda

Page 32: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

K3 b . Murid menulis nilai berdasar objek diberi

Page 33: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

K4. Menyusun ikut saiz

Page 34: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

K3. Menulis nombor berdasarkan himpunan benda

Page 35: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

K4. Menyusun ikut jisim

Page 36: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

K4. Menyusun nombor ikut turutan menaik

Page 37: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS
Page 38: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

3 2

21 43 5

Page 39: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS
Page 40: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS
Page 41: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

K4. konsep tolak

Page 42: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS
Page 43: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS
Page 44: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS
Page 45: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

Sebut nilai mata wang

Page 46: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

Sebut nilai mata wang

CONTOH

Page 47: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

Tulis nilai wang

Page 48: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS
Page 49: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS
Page 50: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

Tick ( √ ) the correct value.

Page 51: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS
Page 52: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

SENARAI SEMAK UJIAN DIAGNOSTIK NUMERASITAHUN 1_____

NAMAMURID

KONSTRUK ( KEMAHIRAN / PENGETAHUAN ) CATATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

k1 k2 k1 k1 k2 k1 k2 k1 k2 k1 k1 k2 k3 k1 k2 k1 k1 k1 k1

RUMUSAN / CADANGAN PEMULIHAN : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Petunjuk : K1 – Kemahiran 1 K2 – Kemahiran 2

Arahan : Tandakan / pada ruangan aktiviti bertanda ( K ) bagi murid yang telah menguasai konstruk yang telah didiagnos.

CONTOH

Page 53: Ujian Diagnostik Numerasi LINUS

KONSTRUK : 1

Cadangan Bahan Pengujian / aktiviti

Kebolehan mengenal angka secara lisan dan penulisan (0 hingga 20)

contoh