ujian diagnostik numerasi linus

of 53 /53

Click here to load reader

Author: pjjupsi

Post on 02-Jan-2016

303 views

Category:

Documents


53 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • DEFINISI DIAGNOSTIKKONSTRUK 7KONSTRUK 1KONSTRUK 8KONSTRUK 2KONSTRUK 9KONSTRUK 3KONSTRUK 10KONSTRUK 4KONSTRUK 11KONSTRUK 5KONSTRUK 12KONSTRUK 6BORANG ANALISABENGKELDIAGNOSTIK NUMERASI

 • DIAGNOSTIK UMUMMENGENALPASTI DAN MENGESAN PUNCA KEKUATAN DAN KELEMAHAN Pelajar Guru Institusi dan sebagainya DALAM SATU SET PROGRAM, MODUL, ATAU SESUATU PERANCANGAN.

 • TUJUAN DILAKSANAKAN : UNTUK MENGENAL PASTI MASALAH, KELEMAHAN, HALANGAN DAN PUNCA MURID DALAM PEMBELAJARAN DIAGNOSTIK PEMULIHAN KHAS(LINUS) SUPAYA PROGRAM PEMULIHAN DAPAT DIJALANKAN DENGAN BERKESAN. SEBAGAI MOTIVASI INTRISIK KEPADA MURID UNTUK MENERUSKAN PEMBELAJARAN

 • MENGENALPASTI KUMPULAN TERTENTU MENGIKUT KEBOLEHAN DAN KAWASAN- KAWASAN KESUKARAN YANG DIHADAPI OLEH MURID.

  MEMBANTU GURU MERANCANG SATU PROGRAM PENGAJARAN YANG KHUSUS - INDIVIDU ATAU KUMPULAN DENGAN LEBIH TEPAT DAN SISTEMATIK. MEMBOLEHKAN GURU MERANCANG DAN MEMBINA BAHAN BANTU MENGAJAR YANG BERSESUAIAN MENGIKUT TAHAP MURID.

 • BILA PERLU DIAGNOS ? Melihat kesediaan (readiness) Adanya murid lemah Semasa Pengajaran & Pembelajaran Selepas sesuatu aktiviti / kemahiran

 • CIRI-CIRI UJIAN DIAGNOSTIK Murid bermasalah sahaja Memperbaiki pembelajaran

  Diikuti dengan pemulihan Dirancang dan dilaksana khusus untuk mengenal pasti masalah tertentu murid dalam pembelajaran dan membuat pemulihan

  Bukan ujian standard tetapi ujian di bilik darjah

 • MEMBINA UJIAN DIAGNOSTIKSebelum membina ujian diagnostik,beberapa perkara perlu diutamakan : PERTAMA: 1.1. Objektif ujian1.2. Kemahiran yang hendak diuji 1.3. Bagaimana hendak menguji individu / kumpulan. 1.4. Siapa yang hendak diuji sasaran

 • KEDUA :Dimulakan dengan ujian lisan dan diikuti ujian bertulis. Tidak terikat dengan tempoh masa

  KETIGA :Kemahiran yang hendak diuji mestilah diajar terlebih dahulu.Kemahiran tersebut hendaklah disusun dari senang ke yang lebih mencabar.

 • PERLAKSANAAN & PANDUAN MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK DILAKSANAKAN SETELAH SELESAI SARINGAN PERTAMA ( UNTUK MURID LINUS ) DIJALANKAN SECARA LISAN DAN BERTULIS.* LISAN - INDIVIDU* BERTULIS KUMPULAN ( TIDAK MELEBIHI 4 ORANG )

 • DISEDIAKAN MENGIKUT TURUTAN KOGNITIF DARI YANG PALING RENDAH KE YANG PALING TINGGI PENGETAHUA N PEMAHAMAN PENGGUNAAN

  UJIAN INI HENDAKLAH DIHENTIKAN SEKIRANYA MURID YANG DIUJI GAGAL MENJAWAB SEMUA ITEM DENGAN BETUL DALAM 3 KEMAHIRAN BERTURUT-TURUT.

 • HASIL KEPUTUSAN UJIAN BACAAN DAN TULISAN HENDAKLAH DIREKODKAN BERIKAN MASA YANG CUKUP KEPADA MURID UNTUK MENJAWAB SOALAN SUPAYA MEREKA DAPAT MENJAWAB DENGAN TENANG

 • CADANGAN AKTIVITI MENGENDALIKAN UJIAN DIAGNOSTIK MENGIKUT KONSTRUK

 • KONSTRUK 1

  KONSTRUKPENGETAHUAN/KEMAHIRANAKTIVITITINDAKAN PEMULIHAN1.Kebolehan mengenal angka secara lisan dan penulisan (0-20)FaktaMengingatLisan Guru tunjuk nombor- murid sebutMenulisGuru sebut nombor- murid tulis

 • KONSTRUK 2

  KONSTRUKPENGETAHUAN/KEMAHIRANAKTIVITITINDAKAN PEMULIHAN2. Kebolehan membilang (0-20)Membilangturutan menaikGuru- bahan maujud; murid bilang secara menaikMurid membilang dari nombor - mengikut kemampuan pelajarMembilangturutan menurunGuru- bahan maujud; murid bilang secara menurunMurid membilang dari nombor (pilihan guru)

 • KONSTRUK 3

  KONSTRUKPENGETAHUAN/KEMAHIRANAKTIVITITINDAKAN PEMULIHAN3. Kebolehan memahami nilai nombor (0-20)Membezakan nombor secara lisan Padankan nombor dengan pembilang kumpulan/himpunan bahan maujud atau gambarPrinsip (menulis)Menulis nilai nombor berdasarkan gambar/dekak-dekak

 • KONSTRUK 4

  KONSTRUKPENGETAHUAN/KEMAHIRANAKTIVITITINDAKAN PEMULIHAN4. Kebolehan membuat seriasi (0-20)SeriasiLisanMenyebut nombor mengikut turutan Secara menaik Secara menurunSeriasiMenulisMenulisMenulis nombor mengikut turutan Secara menaik Secara menurun

 • KONSTRUK 5

  KONSTRUKPENGETAHUAN/KEMAHIRANAKTIVITITINDAKAN PEMULIHAN5. Kebolehan mengenal mata wang Malaysia hingga RM 10MengenalpastiMenyatakan nilai mata wang berpandukan wang sebenarMenulis nilaiMenulis nilai wang berdasarkan wang kertas dan duit syiling

 • KONSTRUK 6

  KONSTRUKPENGETAHUAN/KEMAHIRANAKTIVITITINDAKAN PEMULIHAN6. Kebolehan menyatakan waktu (bahagian dalam sehari)

  Mengenalpasti waktuMenamakan bahagian-bahagian Hari- pagi petang malam siang Memadankan gambar dengan bahagian-bahagian dalam sehari

 • K1.KONSTRUK 7

  KONSTRUKPENGETAHUAN/KEMAHIRANAKTIVITITINDAKAN PEMULIHAN7. Kebolehan mengendalikan operasi asas:Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas ( 0 hingga 9 )K1.TAMBAHMenyediakan bahan maujud berasaskan konsep operasi tambahATAU Melalui lembaran kerjaK2. TOLAKMenyediakan bahan maujud berasaskan operasi tolak.ATAUMelalui lembaran kerjaK3 TAMBAH & TOLAKMembezakan operasi tambah dan tolak lingkungan 0-9

 • KONSTRUK 8

  KONSTRUKPENGETAHUAN/KEMAHIRANAKTIVITITINDAKAN PEMULIHAN8. Kebolehan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia (dalam lingkungan RM 10)TambahMenyatakan jumlahTolakMenyatakan bakiSelepas aktiviti jual beli

 • KONSTRUK 9

  KONSTRUKPENGETAHUAN/KEMAHIRANAKTIVITITINDAKAN PEMULIHAN9. Kebolehan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu (secara relatif)

  MembandingMembandingkan panjang dua objekMembandingkan jisim (berat)dua objekMembandingkan isi padu dua objek Contoh cecair

 • KONSTRUK 10

  KONSTRUKPENGETAHUAN/KEMAHIRANAKTIVITITINDAKAN PEMULIHAN10. Kebolehan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya

  K.1 MENTERJEMAHMenulis ayat matematik berdasarkan gambar atau cerita yang guru nyatakan atau sebutkan.Membina cerita daripada ayat matematik yang diberi.

 • KONSTRUK 11

  KONSTRUKPENGETAHUAN/KEMAHIRANAKTIVITITINDAKAN PEMULIHAN11. Kebolehan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.K1. MENGAPLIKASI(penyelesaian masalah)Menyelesaikan masalah tambah dan tolak berkaitan kehidupan murid

 • KONSTRUK 12

  KONSTRUKPENGETAHUAN/KEMAHIRANTINDAKAN PEMULIHAN12. Kebolehan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang

  K1. MENGAPLIKASIMenyatkan gabungan nilai duit syiling(sejenis) yang menyamai nilai yang dinyatakan.Contoh50 sen = keping 10 sen

  Menentukan bahagian-bahagian dalam sehari(pagi,tengah hari, petang, malam)Menyatakan ukuran panjang sesuatu benda menggunakan ukuran jengkal, hasta ,langkah

 • ANALISIS UJIAN DIAGNOSTIK KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH MURID DIREKODKAN KE DALAM BORANG REKOD UJIAN DIAGNOSTIK/ BORANG ANALISIS UJIAN MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN- MENENTUKAN KAEDAH- RPK MERANCANG BAHAN BANTU MENGAJAR

 • K1 ( a ) SEBUT ANGKA YANG GURU TUNJUK

 • K1 ( b) . Guru sebut nombor dan murid menulisSALAM SATU MALAYSIA

 • Turutan Menaik129345678

 • Turutan Menurun198765432SALAM SATU MALAYSIA

 • K3. (a ) Memadankan nilai nombor berdasarkan himpunan benda

 • K3 b . Murid menulis nilai berdasar objek diberi

 • K4. Menyusun ikut saiz

 • K3. Menulis nombor berdasarkan himpunan benda

 • K4. Menyusun ikut jisim

 • K4. Menyusun nombor ikut turutan menaik

 • 3221435

 • K4. konsep tolak

 • Sebut nilai mata wang

 • Sebut nilai mata wangCONTOH

 • Tulis nilai wang

 • Tick ( ) the correct value.

 • SENARAI SEMAK UJIAN DIAGNOSTIK NUMERASITAHUN 1_____

  Petunjuk : K1 Kemahiran 1 K2 Kemahiran 2Arahan : Tandakan / pada ruangan aktiviti bertanda ( K ) bagi murid yang telah menguasai konstruk yang telah didiagnos. CONTOH

  NAMAMURIDKONSTRUK ( KEMAHIRAN / PENGETAHUAN )CATATAN123456789101112k1k2k1k1k2k1k2k1k2k1k1k2k3k1k2k1k1k1k1

  RUMUSAN / CADANGAN PEMULIHAN : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • KONSTRUK : 1Cadangan Bahan Pengujian / aktiviti

  Kebolehan mengenal angka secara lisan dan penulisan (0 hingga 20)contoh

  *