program literasi dan numerasi ( linus ), nkra

Click here to load reader

Post on 24-Feb-2016

1.214 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS ), NKRA. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS), NKRA

OBJEKTIF PEMBENTANGANMemberi kefahaman dan meningkatkan motivasi kendiri kepada JPN dan PPD dalam pelaksanaan program LINUS 2.0Menggariskan bidang tugas FasiLINUS di PPD mengikut keutamaan dan berfokus kepada sasaran yang ditetapkan iaitu 100% murid Tahun 3 menguasai asas literasi dan numerasi.Memastikan pelaksanaan program LINUS 2.0 dapat diselaraskan di seluruh negara berdasarkan strategi-strategi yang telah ditetapkan.

Memastikan semua pihak akur kepada garis panduan yang telah ditetapkan.

Great leaders are made, not born3Elemen penting kepada pentadbirMengurus perubahanKreatif dan inovatifPenyelesaian masalahMembuat keputusanMengurus penambahbaikan

45

Pengenalan Literasi dan Numerasi sebagai sub-NKRANKPI 3.2:Semua murid * akan boleh menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mendapat pendidikan rendah sebelum berakhir tahun 2012.

* Bagi murid berkeperluan khas meliputi murid-murid bermasalah pembelajaran, masalah pendengaran, masalah pertuturan , masalah penglihatan, terencat akal, masalah kepelbagaian deria dan masalah fizikal - kurikulum. yang khusus telah dibina bagi murid- murid berkeperluan khas ini,NKRA Memperluaskan Kemampuan Mendapatkan Pendidikan Berkualiti dan Termampu

5556

6 Strategi Pelaksanaan Program LINUS PROGRAM LINUSSaringan Murid (Tahun 1, 2 dan 3)Pembinaan Bahan/ ModulPeningkatan Kemahiran Pedagogi Guru Program Kesedaran Sekolah dan Komuniti / JerayawaraPemantauan, Penyeliaan & PenilaianMewujudkan FasiLINUS123456

666790Sasaran Literasi 2010-2012

201020112012IPeringkat Permulaan (Tahun 1)Kadar sederhana pada perningkatan 3% menjadikan 87% pada tahun 2009 ke 90% Program Stabil (Tahun 2)Dijangka kemajuan yang lebih besar dan dan disasarkan untuk mencapai 95% (peningkatan 5% ) sebelum berakhir 2011Tahun 3Dijangkakan semua murid boleh menguasai kemahiran literasi dan mencapai sasaran 100% menguasai literasi (peningkatan 5% ) sebelum berakhir 2012%Saringan 1(Mac)Saringan 2 (Julai)Saringan 3(Sep)7778 3Sasaran Numerasi 2010-2012

201020112012Saringan 1 (March)Saringan 2 (June)Saringan 3 (Sept)Peringkat Permulaan (tahun 1) Peningkatan 13% dari 77% dalam tahun 2009 ke 90% sebelum berakhir 2010Dijangka satu jangkauan yang signifikan dalam menguasai kemahiran numerasi pada tahun 1 yang merupakan satu perkara yang kurang kompleksProgram Stabil (tahun 2)Kemajuan dan sasaran untuk mencapai 95% (peningkatan 5% ) sebelum berakhir 2011Tahun 3Dijangka semua murid mampu menguasai kemahiran numerasi dan mencapai sasaran 100% numerat (peningkatan 5%) sebelum berakhir 2012%888

0

PENCAPAIAN LINUS (KEBANGSAAN) AKHIR TAHUN 2012LITERASI9KLA-KL0153-20090430_Driving delivery of outcomes

0

PENCAPAIAN LINUS (KEBANGSAAN) AKHIR TAHUN 2012NUMERASI10KLA-KL0153-20090430_Driving delivery of outcomesKPI : LITERASI TAHUN 2013 KPI : NUMERASI TAHUN 2013 13 *Sumber data dari Portal NKRADIBAWAH 96%1)PERLIS 95.17%2)KELANTAN 94.75%3)PAHANG 95.16%

TAHUN 3 (2013) -LITERASI13DIBAWAH 97%1)PERLIS -96.87%2)KELANTAN 96.81%

TAHUN 3 (2013) -NUMERASIDATA TERKINIDATA TERKINIKPI UNTUK LITERASI DAN NUMERASILITERASINUMERASIKPIAPRIL 2013KPIOKT 2013JOHOR97.5398.6397%100%PERLIS95.1796.8797%100%TERENGGANU97.8799.1297%100%TAHUN 3 (2013) LITERASI DAN NUMERASIDATA TERKINIDATA TERKINIKPI UNTUK LITERASI DAN NUMERASILITERASINUMERASIKPIAPRIL 2013KPIOKT 2013K.LUMPUR97.7598.9797%100%KELANTAN94.7596.8197%100%PULAU PINANG97.2398.3397%100%TAHUN 3 (2013) LITERASI DAN NUMERASIDATA TERKINIDATA TERKINIKPI UNTUK LITERASI DAN NUMERASILITERASINUMERASIKPIAPRIL 2013KPIOKT 2013PERAK96.7297.9797%100%KEDAH96.3497.8097%100%MELAKA96.5797.7997%100%TAHUN 3 (2013) LITERASI DAN NUMERASIDATA TERKINIDATA TERKINIKPI UNTUK LITERASI DAN NUMERASILITERASINUMERASIKPIAPRIL 2013KPIOKT 2013NEGERI SEMBILAN97.4498.5097%100%SELANGOR97.4098.6297%100%PUTRAJAYA99.5899.6497%100%PAHANG95.1697.0097%100%TAHUN 3 (2013) LITERASI DAN NUMERASIDATA TERKINIDATA TERKINIKPI UNTUK LITERASI DAN NUMERASILITERASINUMERASIKPIAPRIL 2013KPIOKT 2013PUTRAJAYA93.3294.9393%96%K.LUMPUR86.1093.5493%96%SELANGOR85.3692.5193%96%TAHUN 2 (2013) LITERASI DAN NUMERASIDATA TERKINIDATA TERKINIKPI UNTUK LITERASI DAN NUMERASILITERASINUMERASIKPIAPRIL 2013KPIOKT 2013TERENGGANU85.0692.9393%96%PULAU PINANG84.9592.2293%96%JOHOR84.9192.0893%96%TAHUN 2 (2013) LITERASI DAN NUMERASIDATA TERKINIDATA TERKINIKPI UNTUK LITERASI DAN NUMERASILITERASINUMERASIKPIAPRIL 2013KPIOKT 2013N.SEMBILAN84.9190.8793%96%PERAK84.7391.6293%96%KEDAH83.2290.7593%96%TAHUN 2 (2013) LITERASI DAN NUMERASIDATA TERKINIDATA TERKINIKPI UNTUK LITERASI DAN NUMERASILITERASINUMERASIKPIAPRIL 2013KPIOKT 2013MELAKA80.8287.1993%96%KELANTAN79.2888.7493%96%PERLIS78.6786.4593%96%PAHANG81.9988.9393%96%TAHUN 2 (2013) LITERASI DAN NUMERASI

Katakan anda memimpin suatu perjalanan!Persoalan yang perlu diberi pertimbangan:

Dari mana?Ke mana?Dekat/jauh?Bila?Bagaimana?Sumber yang ada?Halangan/cabaran?Sentiasa muhasabah!

Perbezaan antara hanyut dan belayar ditentukan oleh matlamat. (Danial Z Abidin, 2005)

23MEMASTIKAN PPD MASING MASING MENCAPAI SASARAN YANG DITETAPKANFASILINUSPEGAWAI MEJABERADA DI PPD DENGAN JAWATAN YANG HAKIKI24APA YANG DIHARAPKAN(Target)ISU KRITIKAL(PROBLEM)Masalah = apabila wujud perbezaan di antara apa yang dicapai dengan apa yang dihajatkan

Mengapa matlamat tidak dicapai?Apakah proses yang membolehkan matlamat dicapai?Apakah halangan dalam proses?Bagaimana hendak mengatasi jurang?Fahami MasalahAPA YANGDICAPAIMengenal Pasti Sebab MasalahAKIBAT(Masalah)SebabAlatBahanManusiaKaedahPERANAN DAN FUNGSI FASILINUSPERANAN FASILINUS FasiLINUS bertanggungjawab kepada sekolah-sekolah di daerahnya berdasarkan nisbah 1:30.Memastikan segala maklumat berkaitan program LINUS sampai ke peringkat pelaksanaan di sekolah melalui :

1) Media cetak2) Media elektronik3)Taklimat / kursus / bengkel / mesyuaratMengadakan dan menyelaras latihan-latihan on-site (di sekolah / PKG / premis kerajaan), kepada guru LINUS sekurang-kurangnya 18 jam setahun

1) Amalan terbaik P&P dilaksanakan di bilik darjah.2) Bengkel penyediaan media pengajaran dilaksanakan secara bersiri 3) Membina bahan bantu mengajar untuk guna sama dalam kalangan guru

PERANAN FASILINUS..SAMBUNGAN Membantu pihak sekolah secara langsung dalam merangka tindakan susulan berdasarkan masalah yang dikenal pasti dalam pengurusan instruksional.

1) Perbincangan bersama guru LINUS, beri cadangan penambahbaikan.2) Menentukan pendekatan/kaedah/teknik P&P yang sesuai.Mencerap dan membimbing pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran LINUS di sekolah.

1) FasiLINUS akan bersama-sama dengan guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas.Membantu pelaksanaan LINUS dari segi:1) Sistem Fail2) Pentadbiran Saringan 3) Media Pengajaran Dan Pembelajaran

PERANAN FASILINUS..SAMBUNGAN Mengumpul dan menganalisis data:1) Keputusan Saringan 2) Data guru LINUS dan guru Pemulihan KhasMembantu guru Pemulihan Khas menempatkan murid LINUS Tegar di kelas Pemulihan Khas.Membantu dan memberi khidmat nasihat/cadangan kepada pihak sekolah untuk menyediakan pelan tindakan LINUS.Menetapkan sasaran ke arah sifar murid yang tidak dapat menguasai LINUS selepas setiap saringan berdasarkan Jadual Sasaran Pengurangan Bilangan Murid LINUS

INTEGRITIPERANAN FASILINUS..SAMBUNGAN Mengumpul dan menganalisis data:1) Keputusan Saringan 2) Data guru LINUS dan guru Pemulihan KhasMembantu guru Pemulihan Khas menempatkan murid LINUS Tegar di kelas Pemulihan Khas.Membantu dan memberi khidmat nasihat/cadangan kepada pihak sekolah untuk menyediakan pelan tindakan LINUS.Menetapkan sasaran ke arah sifar murid yang tidak dapat menguasai LINUS selepas setiap saringan berdasarkan Jadual Sasaran Pengurangan Bilangan Murid LINUS

INTEGRITICarta Alir Pemantauan Program LINUS

Menentukan fokus pemantauan

Penyediaan Laporan

Post Mortem/ Tindakan Susulan

Tamat

Mula

Pemantauan

Menyediakan instrumen pemantauan

Carta Alir Tindakan Susulan FasiLINUS Selepas SaringanPengumpulan dataMenyediakan laporan berdasarkan analisis datamenyediakan laporan berdasarkan analisis rancangan pemantauan tahunan

Tindakan susulan

TamatMerangka Pelan TindakanMula FAIL FASILINUSFail Pengurusan LINUS :1) Struktur Organisasi2) Minit Mesyuarat/ Minit Curai3) Maklumat Penyelaras, Guru LINUS dan Guru Pemulihan Khas sekolah4) Pelan Strategik

Fail Laporan Analisis Data Saringan LINUS di peringkat sekolah

Fail Instrumen Pemantauan LINUS dan senarai semak murid

AKTIVITI FASILINUSJADUALAKTIVITITEMPAT LATIHANSETIAP HARI(ISNIN JUMAAT)Membimbing 5 org guru seminggu selama 2-3jam sehari.(Dalam proses PdP)Dalam KelasSETIAP BULAN(Diluar waktu persekolah)Sesi pertemuan dan perbincangan dgn semua guru LINUSDi sekolah/PPD/PKGSetiap BulanSemua FasiLINUS berkumpul di PPD untuk membincangkan isu pelaksanaan dan strategi dan pendekatanPPDJUN-DISEMBERMelaksanakan kursus di PPD/Sekolah selama 3 hari bagi semua guru di bawah pengurusannya.PPD/SEKOLAHPELAPORAN DAN TINDAKAN ADALAH BERTERASKAN KEPADA 6 FOKUS UTAMA : FOKUSPROGRAMPENTADBIRANAUDIT LINUSFASILINUSBIMBINGAN BERFOKUSGURUMENTOR MENTEPENGAJARAN DAN PEMBELAJARANLESSON STUDYMURIDCELIK KONSTRUKIBU BAPACELIK LINUSFOKUS PENTADBIRANAUDIT LINUSOBJEKTIF: Memastikan semua PPD dan sekolah mencapai sasaran 100 % pada Saringan 2Kualiti Guru Besar, kualiti guru, dan keberadaban guru.

Pemantauan dan pencerapan berkala dan berfokus.

Pengurusan panitia tumpuan ke arah pencapaian Program LINUS di sekolah

Headcount dan Postmortem

Lawatan Khidmat Bantu ke sekolah-sekolah yang masih ada murid yang dikategorikan sebagai tidak menguasaiFokus Tind