instrumen numerasi lisan saringan 1 (sk/sjkc/sjkt) tahun 3 … linus...

of 31 /31
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 2013 Mac / April 2013 1. Instrumen ini mengandungi 24 item. 2. Semua murid Tahun 3 mesti menduduki saringan ini. 3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil. Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang. INLSK/SJKC/SJKT LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Author: others

Post on 30-Aug-2019

47 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI LISANSARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT)

TAHUN 32013

Mac / April 2013

1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

2. Semua murid Tahun 3 mesti menduduki saringan ini.

3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil.Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang.

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Page 2: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

2

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

1. Arahan kepada GuruSediakan sembilan kad angkaRujuk Lampiran 1Minta murid menunjukkan kad angka 7,9 dan 2

Arahan Guru kepada Murid“Tunjukkan kad angka 7”Murid menunjukkan kad angka 7“Tunjukkan kad angka 9”Murid menunjukkan kad angka 9“Tunjukkan kad angka 2”Murid menunjukkan kad angka 2

2. Arahan kepada GuruMinta murid sebut angka-angka yangditunjukkan

Arahan Guru kepada Murid“Sebut angka-angka ini”

Murid menyebut angka-angka yangditunjukkan

Page 3: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

3

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

3. Arahan kepada GuruSediakan gambarRujuk Lampiran 2Minta murid mengira petak di dalam gambar

Arahan Guru kepada Murid“Kira petak di dalam gambar”Murid mengira bilangan petak

4. Arahan kepada GuruSediakan lima kad angkaRujuk Lampiran 3Minta murid menyusun kad angkamengikut urutan menurun

Arahan Guru kepada Murid“Susun kad angka mengikut urutanmenurun”

Murid menyusun kad angka

Page 4: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

4

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

5. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 4Sediakan satu kad gambar dan tiga kadnomborMinta murid mengira bilangan rambutanyang terdapat pada kad gambarMinta murid memilih kad nombor berdasarkanbilangan rambutan

Arahan Guru kepada Murid“Lihat kad gambar dan kira bilanganrambutan”Murid mengira rambutan“Pil ih kad nombor berdasarkan bilanganrambutan”

Murid memilih kad nombor

Page 5: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

5

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

6. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 5Sediakan 2 buah balang A dan BBalang A berisi 20 penyedut minuman danbalang B dibiarkan kosongAmbil sejumlah penyedut minuman daripadabalang A dan masukkan ke dalam balang BMinta murid mengira bilangan penyedutminuman yang telah di masukkan ke dalambalang BMinta murid menunjukkan nombor yangmewakili bilangan penyedut minuman

Arahan Guru kepada Murid“Berapa bilangan penyedut minuman didalam balang B?”Murid membilang dan menyebut bilanganpenyedut minuman yang ada di dalambalang B“Tunjuk nombor yang mewakil i bi langanpenyedut minuman di dalam balang B”Murid menunjukkan nombor

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

Page 6: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

6

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

7. Arahan kepada GuruSediakan tiga bola yang berlainan saizMinta murid menyusun bola mengikut urutankecil ke besar

Arahan Guru kepada Murid“Susun bola mengikut saiz daripada kecil kebesar”Murid menyusun bola mengikut saiz

8. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 6Sediakan tiga kad gambarMinta murid tunjukkan kad gambar pokokmengikut urutan dari rendah ke tinggi

Arahan Guru kepada Murid“Tunjuk kad gambar pokok mengikut urutanrendah ke tinggi”Murid menunjukkan kad gambar yangdiminta

Page 7: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

7

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

9. Arahan kepada GuruSediakan tiga wang kertas Malaysia dan tigawang kertas negara luarMinta murid mengambil semua wang kertasMalaysia

Arahan Guru kepada Murid

“Ambil semua wang kertas Malaysia”

Murid mengambil semua wang kertasMalaysia

10. Arahan kepada Guru

Sediakan tiga wang syiling Malaysia dan tigawang syiling negara luar

Minta murid mengambil wang syiling Malaysia

Arahan Guru kepada Murid“Ambil semua wang syiling Malaysia”Murid mengambil semua wang syi l ingMalaysia

Page 8: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

8

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

12. Arahan kepada GuruMinta murid menyatakan nama bulansebelum bulan Februari

Arahan Guru kepada Murid“Namakan bulan sebelum bulan Februari”Murid memberikan jawapan

11. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 7Sediakan tiga kad gambar yangmenunjukkan muka jamMinta murid mengambil kad gambar mukajam yang menunjukkan pukul 11.00

Arahan Guru kepada Murid“Ambil kad gambar jam yang menunjukkanpukul 11.00”

Murid mengambil kad gambar yang diminta

Page 9: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

9

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

13. Arahan kepada GuruSediakan satu balang berisi 20 biji manik dan5 pingganMinta murid membilang semua maniktersebut satu persatuMinta murid meletakkan manik satu persatuke dalam setiap pingganMinta murid mengira dan menyatakanbilangan manik dalam setiap pinggan

Arahan Guru kepada Murid“Bilang semua manik yang terdapat dalambalang”Murid mengira bilangan manik“Letak manik satu persatu ke dalam setiappinggan”Murid meletakkan manik satu persatu kedalam pinggan“Bilang berapa manik dalam setiap pinggan”Murid mengira dan memberikan jawapan

Page 10: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

10

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

14. Arahan kepada GuruSediakan kad simbolRujuk Lampiran 8Minta murid menyatakan operasi yangdigunakan dalam item 13Minta murid memilih kad simbol yang sesuaibagi operasi item 13

Arahan Guru kepada Murid“Nyatakan operasi yang dijalankan”Murid memberikan jawapan“Pilih kad simbol bagi operasi tadi”Murid memilih kad simbol

Page 11: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

11

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

15. Arahan kepada GuruSediakan bekas yang berisi wang RM10, RM5,RM5, RM1, RM1 dan RM1Minta murid mengambil wang di dalambekas berjumlah RM15 di dalam bekas

Arahan Guru kepada Murid“Ambil wang berjumlah RM15 di dalambekas”Murid mengambil wang mengikut jumlahyang diminta

Page 12: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

12

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

16. Arahan kepada GuruSediakan wang RM10, RM10, RM10, RM5 danRM5Minta murid mengira jumlah wang tersebutMinta murid mengambil RM10 dan RM10Minta murid mengambil RM5Minta murid mengira baki wang

Arahan Guru kepada Murid“Kira jumlah wang ini”Murid mengira wang“Ambil dua wang RM10”Murid mengambil wang“Ambil wang RM5”Murid mengambil wang“Kira baki wang yang tinggal”Murid mengira dan menyatakan jawapan

Page 13: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

13

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

17. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 9Minta murid memil ih objek yang lebihpanjang

Arahan Guru kepada Murid“Pilih objek yang lebih panjang”Murid memilih objek yang lebih panjangdengan menunjuk kepada gambar

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

18. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 10Minta murid memil ih kad gambar yangmenunjukkan isi padu setengah air dalambalang

Arahan Guru kepada Murid“Pilih kad gambar dengan isi padu setengahair”Minta murid memil ih kad gambar yangmenunjukkan isi padu setengah air

Page 14: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

14

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

19. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 11Sediakan dua kad ayat matematikGuru baca situasi berikut:

Raj ada 15 guliChin beri 3 guli lagi kepada Raj

Minta murid memilih kad ayat matematikberpandukan situasi yang diberikanMinta murid membacakan ayat matematikpada kad

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti apa yang akan sayabaca”Murid mendengar situasi yang dibacakan“Pil ih kad ayat matematik yang sesuaiberdasarkan situasi tadi”Murid memilih kad ayat matematik“Baca ayat matematik yang ada pada kadtersebut”Murid membaca ayat matematik

Page 15: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

15

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

20. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 12 dan 13Sediakan dua kad ayat matematik dan kadgambar berus gigiMinta murid kira bilangan gelas dalamgambarMinta murid kira bilangan berus gigi di dalamsetiap gelas pada gambarMinta murid kira jumlah semua berus gigi didalam setiap gelasMinta murid pilih kad ayat matematik yangbetul

Arahan Guru kepada Murid“Kira bilangan gelas di dalam gambar”Murid mengira bilangan gelas“Kira bilangan berus gigi dalam gelas”Murid mengira bilangan berus gigi dalamsatu gelas“Kira jumlah semua berus gigi”Murid mengira jumlah semua berus gigi“Pilih kad ayat matematik yang digunakan”Murid memilih kad ayat matematik

Page 16: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

16

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat dan sebaliknya

21. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Ali menternak 42 kambing dan 7 lembu.Berapa jumlah haiwan ternakan Ali?

Minta murid menjawab soalan tersebut

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikan”Murid memberikan jawapan

22. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Ema beli 15 kereta mainan.Ema beri 3 kereta kepada adik.Berapa kereta yang tinggal?

Minta murid menjawab soalan tersebut

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikan”Murid memberikan jawapan

Page 17: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

17

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

23. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Ramli ingin membeli 4 kek.Satu kek berharga RM2.Berapa jumlah wang yang perlu Ramlibayar?

Minta murid menjawab soalan tersebut

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikan”Murid memberikan jawapan

KERTAS SOALAN TAMAT

24. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Panjang satu pensel 10 cm.Berapa panjang 2 pensel?

Minta murid menjawab soalan tersebut

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikan”Murid memberikan jawapan

Page 18: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

18

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 1 TAHUN 3 (2013)

1Konstruk 1

Konstruk 2

Konstruk 3

Konstruk 4

Konstruk 5

Konstruk 6

Konstruk 7

Konstruk 8

Konstruk 9

Konstruk 10

Konstruk 11

Konstruk 12

BETUL SALAH

NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

JAWAPANKONSTRUK ITEM

PENCAPAIANTandakan jika menguasai

(Semua item mesti betul)

NAMA MURID.............................................................KELAS........................

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Page 19: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

19

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran l

Page 20: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

20

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 2

Page 21: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

21

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 3

Page 22: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

22

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 4

Page 23: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

23

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 5

Page 24: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

24

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 6

Page 25: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

25

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 7

A

B

c

Page 26: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

26

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 8

Page 27: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

27

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 9

cm

Page 28: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

28

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 10

Page 29: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

29

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 11

Page 30: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

30

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 12

Page 31: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 1 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 … LINUS PPDKP/downloads/inlsk_sjkc_sjkt_s1t3_2013.pdf · KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 1 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2013)

INLSK/SJKC/SJKT

31

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

Lampiran 13