instrumen numerasi bertulis saringan 1 (sk) tahun 1 ppdkp.net/unit linus...

Click here to load reader

Post on 30-Jan-2018

264 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INBSK

  Instrumen Numerasi Bertulis 1Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIANKRA - PENDIDIKAN

  INSTRUMEN NUMERASI BERTULISSARINGAN 1 (SK)

  TAHUN 12013

  MAKLUMAT MURID

  NAMA : ................................................................................

  KELAS : .................................................................................

  JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

  April

  1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.

  2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yangsepadan dalam Bahasa Melayu.

  3. Instrumen ini mengandungi 20 item.

  4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.

 • Instrumen Numerasi Bertulis 2Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  INBSK

  1. Circle the numerals of 7.Bulatkan angka 7.

 • INBSK

  Instrumen Numerasi Bertulis 3Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  2. Match the same numerals.Padankan angka yang sama.

 • Instrumen Numerasi Bertulis 4Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  INBSK

  3. Count and circle the correct numerals.Bilang dan bulatkan angka yang betul.

 • INBSK

  Instrumen Numerasi Bertulis 5Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  4. Count the roses and write the correct numeral.Bilang bunga mawar dan tulis angka yang betul.

 • Instrumen Numerasi Bertulis 6Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  INBSK

  5. Circle the missing number.Bulatkan nombor yang tertinggal.

 • INBSK

  Instrumen Numerasi Bertulis 7Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  6. Match the number with the correct number of objects.Padankan nombor dengan bilangan objek yang betul.

 • Instrumen Numerasi Bertulis 8Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  INBSK

  7. Tick ( ) the correct time.Tandakan ( ) pada waktu yang betul.

  daysiang

  nightmalam

 • INBSK

  Instrumen Numerasi Bertulis 9Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  8. Circle the correct day.Bulatkan nama hari yang betul.

  MondayIsnin

  WednesdayRabu

  FridayJumaat

  TuesdaySelasa

 • Instrumen Numerasi Bertulis 10Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  INBSK

  9. Add.Tambah.

  anddan

 • INBSK

  Instrumen Numerasi Bertulis 11Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  10.Subtract.Tolak.

 • Instrumen Numerasi Bertulis 12Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  INBSK

  11.Tick ( ) the correct answer.Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.

  sen sen sen

  sen sen sen

 • INBSK

  Instrumen Numerasi Bertulis 13Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  12.Circle the correct answer.Bulatkan jawapan yang betul.

  anddan

  RMRM

 • Instrumen Numerasi Bertulis 14Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  INBSK

  13. Tick ( ) the heavier object. Tandakan ( ) pada objek yang lebih berat.

 • INBSK

  Instrumen Numerasi Bertulis 15Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  14.Circle the smaller object.Bulatkan objek yang lebih kecil.

 • Instrumen Numerasi Bertulis 16Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  INBSK

  15.Write the symbol ( + ) or ( ) in the box.Tulis simbol ( + ) atau ( ) di dalam petak.

 • INBSK

  Instrumen Numerasi Bertulis 17Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  16.Write the symbol ( + ) or ( ) in the box.Tulis simbol ( + ) atau ( ) di dalam petak.

  anddan

 • Instrumen Numerasi Bertulis 18Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  INBSK

  17.Rosnah bought 8 pencils. She gave 5 pencils to Zura.How many pencils are left?Rosnah membeli 8 pensel. 5 pensel diberikan kepada Zura.Berapa pensel yang tinggal?

 • INBSK

  Instrumen Numerasi Bertulis 19Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  18.Albert has 6 balloons. Ranjit has 3 balloons.How many balloons altogether?Albert ada 6 belon. Ranjit ada 3 belon.Berapa belon semuanya?

  anddan

 • Instrumen Numerasi Bertulis 20Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  INBSK

  19.Suzy had 50 sen. She bought a piece of cake that priced40 sen.What is the balance?Suzy ada 50 sen. Dia membeli sepotong kek berharga40 sen.Berapa baki wang?

  40 sen

  sen

 • INBSK

  Instrumen Numerasi Bertulis 21Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  20.How many paper clips equal to the length of the watch?Berapakah jumlah kl ip kertas yang sama panjangdengan jam tangan itu?

 • Instrumen Numerasi Bertulis 22Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

  INBSKBORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 1 TAHUN 1 (2013)

  1Konstruk 1

  Konstruk 2

  Konstruk 3

  Konstruk 4

  Konstruk 5

  Konstruk 6

  Konstruk 7

  Konstruk 8

  Konstruk 9

  Konstruk 10

  Konstruk 11

  Konstruk 12

  BETUL SALAH

  NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

  JAWAPANKONSTRUK ITEM

  PENCAPAIANTandakan ( ) jika menguasai

  (Semua item mesti betul)

  NAMA MURID.............................................................KELAS........................

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

View more