instrumen rintis numerasi bertulis saringan khas...

Click here to load reader

Post on 06-Aug-2019

241 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • INSKH

  Instrumen Numerasi 1Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIANKRA - PENDIDIKAN

  INSTRUMEN RINTIS NUMERASI BERTULISSARINGAN KHAS ( SKH )

  SET 1

  2012

  MAKLUMAT MURID

  NAMA : ................................................................................

  KELAS : .................................................................................

  JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

  KONSTRUK TERTINGGI : 10 / 11 / 12

  Februari 2012

  1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.

  2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yangsepadan dalam Bahasa Malaysia.

  3. Instrumen ini mengandungi 20 item.

  4. Guru tidak dibenarkan membantu murid memahamitugasan item.

 • Instrumen Numerasi 2Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  INSKH

  1 Match the animals with the correct numbers.Padankan haiwan dengan bilangan yang betul.

  2 Tick ( ) the correct Malaysian coin.Tandakan ( ) pada syiling Malaysia yang betul.

 • INSKH

  Instrumen Numerasi 3Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  3 Write the correct time.Tulis waktu yang betul.

  4. Complete the table.Lengkapkan jadual.

  oclock

  pukul

  yesterdaysemalam

  todayhari ini

  tomorrowesok

  Thursday Khamis

  Friday Jumaat

  SaturdaySabtu

  WednesdayRabu

 • Instrumen Numerasi 4Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  INSKH

  5 Subtract.Tolakkan.

  6 Multiply.Darabkan.

 • INSKH

  Instrumen Numerasi 5Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  7 Add.Tambahkan.

  8 Divide.Bahagikan.

 • Instrumen Numerasi 6Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  INSKH

  9 Multiply.Darabkan.

  10 Divide.Bahagikan.

 • INSKH

  Instrumen Numerasi 7Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  11 A file cost 0 sen. An eraser cost 0 sen.Find the difference.Sebuah fail berharga 0 sen. Satu pemadamberharga 0 sen.Cari beza harga yang betul.

  12 Write the correct amount of money.Tulis jumlah wang yang betul.

  and dan

  EraserPemadamFile

  Fail

  sen sen00

  RMl0 + RM5 = RM

  sen

  sen sen

 • Instrumen Numerasi 8Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  INSKH

  13 Tick ( ) at the less volume.Tandakan ( ) pada isi padu yang sedikit.

 • INSKH

  Instrumen Numerasi 9Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  14 Hamidah has balls. Her sister has 5 balls.How many balls do they have?Hamidah ada biji bola. Adiknya pula ada 5 biji bola.Berapa biji bola yang mereka ada?

  15 Ahmad has 15 pencils.He divides equally to 5 people.

  How many pencils does each people get?Ahmad ada 15 pensel.Dia membahagikan sama banyak kepada 5 orang.

  Berapa pensel setiap orang dapat?

  4

  4

  =

  =

 • Instrumen Numerasi 10Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  INSKH

  16 Tom has 3 books.He gives 18 books to his sister.How many books left?Tom ada 3 buku.Dia memberi 18 buku kepada adiknya.Berapa buku yang tinggal?

  17 Mr. Lim buys 8 bicycles.Each bicycle has 2 wheels.

  How many wheels for 8 bicycles?Encik Lim membeli 8 buah basikal.Setiap basikal ada 2 roda.Berapa roda untuk 8 buah basikal?

 • INSKH

  Instrumen Numerasi 11Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  18 Salim has RM8.Zainal has RM5.How much money do they have?Salim ada RM8.Zainal ada RM5.Berapa jumlah wang mereka?

  19 Aminah takes 1 minutes to school while Abu takes8 minutes.

  Find the difference.Aminah ke sekolah mengambil masa 1 minit manakalaAbu mengambil masa 8 minit.Cari beza masa antara mereka.

  minutesminit

  RM

 • Instrumen Numerasi 12Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  INSKH

  20 Chongs mass is 23 kg. Sundrams mass is 5 kg.Find their total mass?Berat Chong ialah 23 kg. Berat Sundram ialah 5 kg.Berapa jumlah berat mereka?

  23 kg 5 kg

  4

  4

  4

  kg

 • INSKH

  Instrumen Numerasi 13Saringan Khas - SKH2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

  BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN KHAS 2012

  NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

  NAMA MURID.............................................................KELAS........................

  1 Konstruk 3

  Konstruk 5

  Konstruk 9

  Konstruk 12

  BETUL SALAH

  JAWAPANKONSTRUKITEM

  PENCAPAIAN

  Tandakan jika menguasai

  CATATAN

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  Konstruk 6

  Konstruk 7

  Konstruk 8

  Konstruk 10

  Konstruk 11