instrumen numerasi lisan saringan 2 (sk/sjkc/sjkt) tahun 3 …€¦ · item tugasan instrumen...

of 24 /24
INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 2018 OGOS 1. Instrumen ini mengandungi 24 item. 2. Semua murid Tahun 3 mesti menduduki saringan ini.

Upload: others

Post on 18-Jan-2021

26 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

INLSK/SJKC/SJKT

1

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIANKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI LISANSARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT)

TAHUN 32018

OGOS

1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

2. Semua murid Tahun 3 mesti menduduki saringan ini.

Page 2: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

2

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

1. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1Minta murid mengambil kad angka2, 5, 7 dan 9

Arahan Guru kepada Murid“Ambil kad angka 2, 5, 7 dan 9”Murid mengambil kad angka yang disebut

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

2. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1Minta murid menyebut empat angka yangditunjukkan

Arahan Guru kepada Murid“Sebutkan angka-angka ini”Murid menyebut angka-angka yangditunjukkan

Page 3: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

INLSK/SJKC/SJKT

3

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

3. Arahan kepada GuruSediakan lima ikat pembilang sepuluh-sepuluhMinta murid mengambil 30 pembilang

Arahan Guru kepada Murid“Ambil 30 pembilang”Murid mengambil pembilang

4. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 2Minta murid membilang dan menyebutbilangan topi

Arahan Guru kepada Murid“Bilang semua topi dan sebutkan jawapan”Murid membilang dan menyebut jawapan

Page 4: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

4

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

6. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 4Minta murid memilih kad yang betul

Arahan Guru kepada Murid“Pilih kad yang betul”Murid memilih kad

5. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 3Minta murid membilang buah rambutanMinta murid memilih kad nombor

Arahan Guru kepada Murid“Bilang dan pilih kad nombor”Murid membilang dan memilih kad nombor

Page 5: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

INLSK/SJKC/SJKT

5

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

7. Arahan kepada GuruSediakan tiga buku yang berlainan saizMinta murid menyusun buku mengikutturutan besar ke kecil

Arahan Guru kepada Murid“Susun buku mengikut turutan besarke kecil”Murid menyusun buku

8. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 5Minta murid memilih kad gambar pokokmengikut turutan rendah ke tinggi

Arahan Guru kepada Murid“Pilih kad gambar pokok mengikut turutanrendah ke tinggi”Murid memilih kad gambar

Page 6: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

6

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

9. Arahan kepada GuruSediakan duit syiling Malaysia 10 sen, 20 sen,50 sen dan duit syiling negara luarMinta murid memilih duit syil ing Malaysia20 sen

Arahan Guru kepada Murid“Ambil duit syiling Malaysia 20 sen”Murid mengambil duit syiling

10. Arahan kepada GuruSediakan satu wang kertas Malaysia dan satuwang kertas negara luarMinta murid mengambil wang kertas negaraluar

Arahan Guru kepada Murid“Ambil wang kertas negara luar”Murid mengambil wang kertas

Page 7: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

INLSK/SJKC/SJKT

7

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

11. Arahan kepada GuruSediakan jam analog pukul 11:30Minta murid menyebut waktu yangditunjukkan

Arahan Guru kepada Murid“Sebutkan waktu ini”Murid menyebut waktu

12. Arahan kepada GuruSediakan kalendar tahunanTunjukkan tarikh Hari KemerdekaanMinta murid menyebut nama bulan tersebut

Arahan Guru kepada Murid“Sebutkan bulan Hari Kemerdekaan”Murid menyebut nama bulan

Page 8: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

8

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

13. Arahan kepada GuruSediakan 20 pembilang dan 2 bekasMinta murid mengira semua pembilangMinta murid memasukkan satu persatupembilang ke dalam setiap bekasMinta murid mengira dan menyebut bilanganpembilang dalam setiap bekas

Arahan Guru kepada Murid“Kira semua pembilang”Murid mengira pembilang“Letak pembilang satu persatu ke dalamsetiap bekas hingga habis”Murid memasukkan pembilang ke dalambekas“Kira dan sebutkan pembilang dalam setiapbekas”Murid menyebut jawapan

14. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 6Minta murid menyebut operasi yangdigunakan dalam item 13Minta murid memilih kad simbol yang sesuai

Arahan Guru kepada Murid“Sebutkan operasi yang dijalankan”Murid menyebut jawapan“Pilih kad simbol”Murid memilih kad simbol

Page 9: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

INLSK/SJKC/SJKT

9

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

15. Arahan kepada GuruSediakan satu wang kertas Malaysia RM20dan dua wang kertas Malaysia RM10Sediakan dua duit syiling Malaysia 20 sen danlima duit syiling Malaysia 10 senMinta murid mengambil wang bernilaiRM20.50

Arahan Guru kepada Murid“Ambil wang bernilai RM20.50”Murid mengambil wang

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

16. Arahan kepada GuruRujuk Item 15Minta murid menyebut baki wang

Arahan Guru kepada Murid“Sebutkan baki wang”Murid menyebut jawapan

Page 10: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

10

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

17. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 7Minta murid menunjuk objek yang lebihpanjang dan sebutkan ukuran

Arahan Guru kepada Murid“Tunjuk objek yang lebih panjang”Murid menunjuk objek“Sebutkan ukuran”Murid menyebut jawapan

18. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 8Minta murid menyatakan jisim objek yangpaling berat

Arahan Guru kepada Murid“Nyatakan jisim objek yang paling berat”Murid menyebut jawapan

Page 11: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

INLSK/SJKC/SJKT

11

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

19. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 9Baca situasi berikut:

Sebuah bakul ada 30 roti. 20 roti telahdimakan. Baki roti yang belum dimakanadalah 10.

Minta murid memilih kad ayat matematikyang sesuai

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan pilih kad ayatmatematik yang sesuai”Murid mendengar dan memilih kad ayatmatematik

Page 12: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

12

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

20. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 10Baca situasi berikut:

Jenny mempunyai 18 dadu. Dia memasukkansama banyak ke dalam 3 bekas.Setiap bekas ada 6 dadu.

Minta murid memilih kad ayat matematikyang sesuai

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan pilih kad ayatmatematik yang sesuai”Murid mendengar dan memilih kad ayatmatematik

Page 13: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

INLSK/SJKC/SJKT

13

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat

21. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Ada 4 reban. Setiap reban ada 10 ayam.Berapakah jumlah ayam semuanya?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid mendengar dan menyatakan jawapan

22. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

En. Ravi menjual 42 majalah pada hari Rabudan 35 majalah pada hari Khamis.Berapakah jumlah majalah yang telah dijual?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid mendengar dan menyatakan jawapan

Page 14: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

14

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

24. Arahan Kepada GuruBaca situasi berikut:

Adriana menyambut hari lahir pada bulanterakhir setiap tahun.Apakah nama bulan Adriana dilahirkan?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid mendengar dan menyatakan jawapan

23. Arahan Kepada GuruBaca situasi berikut:

Haris ada RM98. Dia menyimpan RM73di bank.Berapakah baki wang?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid mendengar dan menyatakanjawapan

Page 15: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

INLSK/SJKC/SJKT

15

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Lampiran l

Page 16: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

16

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Lampiran 2

Page 17: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

INLSK/SJKC/SJKT

17

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Lampiran 3

Page 18: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

18

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Lampiran 4

Page 19: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

INLSK/SJKC/SJKT

19

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Lampiran 5

Page 20: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

20

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Lampiran 6

Page 21: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

INLSK/SJKC/SJKT

21

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Lampiran 7

cm

Page 22: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

22

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Lampiran 8

5 kg

1 kg

10 k

g

Page 23: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

INLSK/SJKC/SJKT

23

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Lampiran 9

Page 24: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 3 …€¦ · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan 2 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2018) 2 INLSK/SJKC/SJKT LINUS2.0 ©

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 3 (2018)

24

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

Lampiran 10