instrumen numerasi lisan saringan 2 (sk/sjkc/sjkt) tahun 2...

of 29 /29
LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 2014 SEPTEMBER 2014 1. Instrumen ini mengandungi 24 item. 2. Semua murid Tahun 2 mesti menduduki saringan ini. 3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil. Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang. INLSK/SJKC/SJKT

Upload: others

Post on 20-Jul-2020

28 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

1

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIANKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI LISANSARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT)

TAHUN 22014

SEPTEMBER 2014

1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

2. Semua murid Tahun 2 mesti menduduki saringan ini.

3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil.Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang.

INLSK/SJKC/SJKT

Page 2: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

2

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

1. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 1Guru menunjukkan kad angka 5Minta murid menyebut angka ituUlang aktiviti berikut dengan memilih duaangka yang lain

Arahan Guru kepada Murid“Sebutkan angka ini”Murid menyebut angka

2. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 2Guru menunjukkan kad angka 3Minta murid mengambil kad angkayang samaMinta murid menyebut angka tersebutUlang aktiviti tersebut dengan kad angka6, 8 dan 9

Arahan Guru kepada Murid“Lihat kad angka ini”Murid melihat kad angka“Ambil kad angka yang sama”Murid mengambil kad angka“Sebutkan angka ini”Murid menyebut angka

Page 3: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

3

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

3. Arahan kepada GuruSediakan 40 penyedut minumanMinta murid mengambil 22 penyedutminuman

Arahan Guru kepada Murid“Ambil 22 penyedut minuman”Murid mengambil penyedut minumanmengikut bilangan yang diminta

4. Arahan kepada GuruSediakan dua bekas yang berlabel 12 dan 25Sediakan 40 guliMinta murid memasukkan guli ke dalambekas mengikut bilangan pada label

Arahan Guru kepada Murid“Masukkan guli mengikut label pada bekas”Murid membilang dan memasukkan gulimengikut label pada bekas

Page 4: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

4

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

5. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 3Sediakan kad nombor secara rawakSediakan 60 penyedut minuman dalamkiraan sepuluh-sepuluhMinta murid membilang dan menyebutnombor mengikut bilanganpenyedut minumanMinta murid memil ih kad nombor yangsama nilai

Arahan Guru kepada Murid“Kira bilangan penyedut minuman”Murid mengira“Berapakah bilangan penyedut minuman”Murid menyebut“Tunjukkan kad nombor mengikut bilanganpenyedut minuman”Murid menunjuk kad nombor

Page 5: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

5

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

6. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 4Sediakan kad nombor secara rawakMinta murid menyebut nombor-nombor tersebutMinta murid menyusun kad nombor mengikuttertib menurun

Arahan Guru kepada Murid“Sebutkan nombor-nombor ini”Murid menyebut nombor“Susun kad nombor ini mengikuttertib menurun”Murid menyusun nombor

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

Page 6: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

6

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

8. Arahan kepada GuruSediakan tiga bekas lutsinar dan 18pemadamMasukkan 9 pemadam ke dalam bekaspertama, 6 pemadam ke dalam bekas keduadan 3 pemadam ke dalam bekas ketigaLetak bekas-bekas tersebut secara rawakMinta murid menyusun bekas yang berisimanik mengikut turutan sedikit ke banyak

Arahan Guru kepada Murid“Susun bekas ini mengikut turutan sedikit kebanyak”Murid menyusun bekas

7. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 5Letak kad gambar secara rawakMinta murid menyusun mengikut turutantinggi ke rendah

Arahan Guru kepada Murid“Susun kad gambar mengikut turutan tinggike rendah”Murid menyusun kad gambar

Page 7: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

7

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

9. Arahan kepada GuruSediakan beberapa wang negara asing danwang kertas MalaysiaMinta murid mengambil wang kertas Malaysia

Arahan Guru kepada Murid“Ambil wang kertas Malaysia”Murid mengambil wang kertas Malaysia

10. Arahan kepada GuruSediakan wang kertas Malaysia RM20, RM10,RM5 dan RM1Minta murid mengambil wang kertas RM5Minta murid menyatakan setiap nilai wangkertas yang tinggal

Arahan Guru kepada Murid“Ambil wang kertas RM5”Murid mengambil wang kertas RM5“Sebutkan setiap nilai bagi wang kertasyang tinggal“Murid menyebut jawapan

Page 8: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

8

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

12. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 6Minta murid menyusun kad nama bulanmengikut turutan

Arahan Guru kepada Murid“Susunkan kad nama bulanmengikut turutan”Murid menyusun kad mengikut turutan

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

11. Arahan kepada GuruGuru menyebut nama hari semalam dannama hari iniMinta murid menyatakan nama hari esok

Arahan Guru kepada Murid“Semalam hari ________. Hari ini hari _______.Esok hari apa?”Murid menyatakan jawapan

Page 9: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

9

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

14. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 7Minta murid melihat kad gambarMinta murid memilih kad ayat matematikMinta murid menyebut ayat matematik padakad yang dipilih

Arahan Guru kepada Murid“Lihat kad gambar”Murid melihat kad gambar“Pil ih kad ayat matematik berdasarkangambar”Murid memilih kad ayat matematik“Bacakan ayat matematik”Murid membaca ayat matematik pada kadayat matematik

13. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 4Minta murid mengambil dua kad nomborMinta murid menyatakan hasil tambah 2kad tersebut

Arahan Guru kepada Murid“Ambil dua kad”Murid mengambil dua kad“Kira hasil tambah dua kad yang kamu ambilMurid mengira“Berikan jawapan kamu”Murid menyatakan jawapan

Page 10: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

10

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

15. Arahan kepada GuruSediakan tiga keping wang kertas RM5Minta murid menyatakan nilai setiap wangMinta murid menyatakan jumlah nilai wangtersebut

Arahan Guru kepada Murid“Berapakah nilai wang ini?”Murid menyatakan jawapan“Berapakah nilai wang ini?”Murid menyatakan jawapan“Berapakah nilai wang ini?”Murid menyatakan jawapan“Berapakah jumlah nilai wang tersebut?”Murid menyatakan jawapan

16. Arahan kepada GuruSediakan lima wang syiling 20 senMinta murid menyatakan jumlah ni laiwang syilingAmbil dua wang syiling 20 senMinta murid menyatakan baki wang syilingyang tinggal

Arahan Guru kepada Murid“Berapakah nilai wang ini?”Murid menyatakan jawapan“Berapakah baki wang yang tinggal?”Murid menyatakan jawapan

Page 11: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

11

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

17. Arahan kepada GuruSediakan penimbang kg dan dua bungkustepung 1kgMinta murid meletakkan dua bungkus tepung1kg atas penimbangMinta murid menyatakan bacaanpenimbang

Arahan Guru kepada Murid“Letakkan kedua-dua bungkus tepung diatas penimbang”Murid meletakkan tepung di atas penimbang“Sebutkan bacaan penimbang”Murid menyebut bacaan penimbang

18. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 8Minta murid menyebutkan bacaan bagibikar A dan bikar B

Arahan Guru kepada Murid“Sebutkan bacaan bikar A dan bikar B”Murid menyebut bacaan bikar A dan bikar B

Page 12: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

12

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

19. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 9Baca situasi berikut:

Di dalam kolam ada 300 ikan.Nizam memasukkan 100 ikan lagi.Jumlah ikan di dalam kolam ialah 400.

Minta murid menunjukkan kad ayatmatematik berpandukan situasiyang diberi

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan tunjuk kadayat matematik yang betul”Murid mendengar dan menunjukkankad“Baca kad ayat matematik tersebut”Murid membaca kad ayat matematiktersebut

Page 13: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

13

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

20. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 10Baca situasi berikut:

Terdapat 2 bakul durian.Setiap bakul ada 5 durian.Jumlah durian yang ada ialah 10.

Minta murid menunjukkan kad ayatmatematik berpandukan situasi yang diberi

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan tunjuk kad ayatmatematik yang betul”Murid mendengar dan menunjukkan kad“Baca kad ayat matematik tersebut”Murid membaca kad ayatmatematik tersebut

Page 14: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

14

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat dan sebaliknya

21. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 11Minta murid melihat kad gambarpada lampiranBaca situasi berikut:

Ravin ada 60 guli.Dia memberi 40 guli kepada Tawi.Berapakah baki guli Ravin?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Lihat gambar”Murid melihat kad gambar“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid menyatakan jawapan

Page 15: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

15

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat dan sebaliknya

22. Arahan kepada GuruRujuk Lampiran 12Minta murid memerhati LampiranBaca situasi berikut:

Elma ada 10 roti canai.Dia membahagikan roti canai tersebutkepada Farah, Ganesh, Hanis, Kelvin danMary.Berapakah setiap seorang dapat?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Lihat kad gambar”Murid melihat kad gambar“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberi”Murid menyatakan jawapan

Page 16: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

16

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

23. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Sarah keluar bersiar-siar bersama keluargapada pukul 3 petang.Mereka bersiar-siar selama 2 jam.Pada pukul berapakah Sarah dan keluargapulang?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikan”Murid menyatakan jawapan

Page 17: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

17

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

KERTAS SOALAN TAMAT

24. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Marlinda membawa 1 liter air ke sekolah.Rania pula membawa 2 liter air ke sekolah.Berapakah liter air mereka kesemuanya?

Minta murid menyatakan jawapan

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikan”Murid menyatakan jawapan

Page 18: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

18

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran l

Page 19: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

19

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 2

Page 20: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

20

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 3

Page 21: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

21

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 4

Page 22: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

22

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 5

Page 23: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

23

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 6

Januari

Februari

Mac

Page 24: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

24

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 7

Page 25: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

25

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 8

BA

Page 26: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

26

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 9

Page 27: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

27

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 10

Page 28: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

28

INLSK/SJKC/SJKT

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 11

Page 29: INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 2 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 2 ...rafaelz.weebly.com/uploads/1/8/2/5/18259537/inlsk_s2_t2_2014__nu… · Item Tugasan Instrumen Numerasi Lisan Saringan

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 2 (2014)

INLSK/SJKC/SJKT

29

LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

Lampiran 12