instrumen numerasi bertulis saringan 1 (sk) tahun … linus ppdkp/downloads/inbsk_s1_thn_1.pdf ·...

Click here to load reader

Post on 02-Mar-2019

257 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 1Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIANKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULISSARINGAN 1 (SK)

TAHUN 12013

MAKLUMAT MURID

NAMA : ................................................................................

KELAS : .................................................................................

JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

April

1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.

2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yangsepadan dalam Bahasa Melayu.

3. Instrumen ini mengandungi 20 item.

4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.

Instrumen Numerasi Bertulis 2Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

1. Circle the numerals of 7.Bulatkan angka 7.

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 3Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

2. Match the same numerals.Padankan angka yang sama.

Instrumen Numerasi Bertulis 4Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

3. Count and circle the correct numerals.Bilang dan bulatkan angka yang betul.

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 5Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

4. Count the roses and write the correct numeral.Bilang bunga mawar dan tulis angka yang betul.

Instrumen Numerasi Bertulis 6Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

5. Circle the missing number.Bulatkan nombor yang tertinggal.

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 7Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

6. Match the number with the correct number of objects.Padankan nombor dengan bilangan objek yang betul.

Instrumen Numerasi Bertulis 8Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

7. Tick ( ) the correct time.Tandakan ( ) pada waktu yang betul.

daysiang

nightmalam

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 9Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

8. Circle the correct day.Bulatkan nama hari yang betul.

MondayIsnin

WednesdayRabu

FridayJumaat

TuesdaySelasa

Instrumen Numerasi Bertulis 10Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

9. Add.Tambah.

anddan

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 11Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

10.Subtract.Tolak.

Instrumen Numerasi Bertulis 12Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

11.Tick ( ) the correct answer.Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.

sen sen sen

sen sen sen

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 13Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

12.Circle the correct answer.Bulatkan jawapan yang betul.

anddan

RMRM

Instrumen Numerasi Bertulis 14Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

13. Tick ( ) the heavier object. Tandakan ( ) pada objek yang lebih berat.

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 15Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

14.Circle the smaller object.Bulatkan objek yang lebih kecil.

Instrumen Numerasi Bertulis 16Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

15.Write the symbol ( + ) or ( ) in the box.Tulis simbol ( + ) atau ( ) di dalam petak.

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 17Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

16.Write the symbol ( + ) or ( ) in the box.Tulis simbol ( + ) atau ( ) di dalam petak.

anddan

Instrumen Numerasi Bertulis 18Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

17.Rosnah bought 8 pencils. She gave 5 pencils to Zura.How many pencils are left?Rosnah membeli 8 pensel. 5 pensel diberikan kepada Zura.Berapa pensel yang tinggal?

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 19Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

18.Albert has 6 balloons. Ranjit has 3 balloons.How many balloons altogether?Albert ada 6 belon. Ranjit ada 3 belon.Berapa belon semuanya?

anddan

Instrumen Numerasi Bertulis 20Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSK

19.Suzy had 50 sen. She bought a piece of cake that priced40 sen.What is the balance?Suzy ada 50 sen. Dia membeli sepotong kek berharga40 sen.Berapa baki wang?

40 sen

sen

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 21Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

20.How many paper clips equal to the length of the watch?Berapakah jumlah kl ip kertas yang sama panjangdengan jam tangan itu?

Instrumen Numerasi Bertulis 22Saringan 1 SKTahun 1 (2013)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2013

INBSKBORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 1 TAHUN 1 (2013)

1Konstruk 1

Konstruk 2

Konstruk 3

Konstruk 4

Konstruk 5

Konstruk 6

Konstruk 7

Konstruk 8

Konstruk 9

Konstruk 10

Konstruk 11

Konstruk 12

BETUL SALAH

NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

JAWAPANKONSTRUK ITEM

PENCAPAIANTandakan ( ) jika menguasai

(Semua item mesti betul)

NAMA MURID.............................................................KELAS........................

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20