instrumen numerasi bertulis saringan 2 (sk) tahun 3 …

of 15 /15
LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018 INBSK KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 2018 MAKLUMAT MURID NAMA : ............................................................................ KELAS : ............................................................................ JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( ) MENGUASAI TIDAK MENGUASAI 1. Instrumen ini adalah dalam Bahasa Melayu. 2. Instrumen ini mengandungi 20 item.

Upload: others

Post on 30-Oct-2021

42 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

1

INBSK

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIANKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULISSARINGAN 2 (SK)

TAHUN 32018

MAKLUMAT MURID

NAMA : ............................................................................

KELAS : ............................................................................

JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

MENGUASAI TIDAK MENGUASAI

1. Instrumen ini adalah dalam Bahasa Melayu.

2. Instrumen ini mengandungi 20 item.

Page 2: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

2

INBSK

1. Bulatkan semua angka 7.

Page 3: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

3

INBSK

2. Tulis semula angka sama.

Page 4: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

4

INBSK

3. Bilang dan tulis nombor dalam petak.

Page 5: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

5

INBSK

4. Bilang dan tanda ( ) pada nombor yang betul.

Page 6: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

6

INBSK

5. Pilih dan tuliskan nombor yang tertinggal.

Page 7: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

7

INBSK

6. Padankan gambar dengan nombor yang betul.

Page 8: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

8

INBSK

7. Tulis waktu berdasarkan gambar.

Page 9: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

9

INBSK

8. Pilih dan tulis nama bulan selepas Julai.

9. Berdasarkan garis nombor, tulis jawapan yang betul.

Ogos Mei Mac

Page 10: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

10

INBSK

11.Jumlahkan.

10. Tolakkan.

RMCONTOH

CONTOH

Page 11: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

11

INBSK

12.Cari baki.

13.Tandakan ( ) pada objek yang lebih berat.

RMRMRM

Page 12: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

12

INBSK

14.Tulis isi padu air.

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Page 13: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

13

INBSK

15.Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.

16.Tulis simbol ( ) atau ( ) di dalam petak.× ÷

Nini ada 52 guli. Siva ada 26 guli.Jumlah guli mereka 78.

Aina ada 30 mangga. Dia agih sama banyakkepada 5 kumpulan.Setiap kumpulan dapat 6 mangga.

Page 14: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

14

INBSK

17.Kamal beli 3 bakul nanas. Setiap bakul ada nanas.Berapakah jumlah nanas?

18.Lim ada 56 setem. Dia beri Ranjit 33 setem. Berapakah setem yang tinggal pada Lim?

Page 15: INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 2 (SK) TAHUN 3 …

Instrumen Numerasi BertulisSaringan 2 - SKTahun 3 (2018)LINUS 2.0 © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2018

15

INBSK

19.Mira baca buku 23 minit. Dia rehat 15 minit.Berapakah jumlah masa semuanya?

20.Julia ada 15 kg beras. Sofia pula ada 12 kg beras. Berapakah jumlah jisim beras mereka?

minit

kg