instrumen numerasi bertulis inbsk saringan 1_sjk c (2)

Click here to load reader

Post on 11-Aug-2015

84 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INBSJK C

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 1 (SJK C)TAHUN 2010MAKLUMAT MURID NAMA : KELAS : JANTINA: LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

Mac 20101. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.

2. Soalan dalam bahasa Inggeris sepadan dalam bahasa Cina. mendahului soalan yang

3. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 20 4. Kamu mesti menjawab semua soalan.

5. Masa yang ditetapkan ialah 1 jam. 1 6. Guru boleh membantu murid memahami tugasan soalan.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010)

INBSK

1. Rewrite the following numerals.

2

472. Match the following numerals.

2

8

8

6

6

2

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010)

2

INBSK

3. Match the number of ice-cream with the correct numbers.

5 1 3

4. Count the mouse and write the total number in the box provided.

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010)

3

INBSK

5. In the box provided, tick ( ) if the number of animals and the number is correct. ( )

2

3

7

6. Choose and write the following numbers in the correct box, in ascending order.

8 , 7 , 9 5 6

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010)

4

INBSK

7. Based on the picture, tick ( ) at the correct time. ( )

Morning Night

8. What day is after Monday? Underline the correct day.

Tuesday

Wednesday

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010)

5

INBSK

9. Tick ( ) the correct answer. ( )

3 + 2 = 6 3 + 3 = 6

10. Match the operation and the correct answer.

2 1 = 5 2 =

6 1

8 2 =

3

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010)

6

INBSK

11. Tick ( ) the correct answer. ( )

+

=

12. Tick ( ) if the sum is RM10. RM10 ( )

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010)

7

INBSK

13. Tick ( ) the longer brush. ( )

14. Tick ( ) the heavier object. ( )

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010)

8

INBSK

15. Write the symbol ( + ) or ( ) in the box. ( + ) ( )

3

2

=

5

5

2

=

3

16. Use numerals 4 and 9 to write the correct number sentence. 4 9

=

5

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010)

9

INBSK

17. Abu has 8 sweets. Abu ate 3 sweets. How many sweets are left? 8 3

8

3

=

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010)

10

INBSK

18. Mona has 4 flowers. Her sister gives her another 2 flowers. How many flowers does Mona has altogether? 4 2

2

=

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010)

11

INBSK

19. Siti has RM10. She buys a book for RM5. How much money does she has left? Siti ada wang RM10. RM10 RM5

RM5

RM10 RM5 =20. Ani learns music on Wednesday. Tomorrow she learns drawing. On what day does Ani learns drawing? Underline the correct day.

Sunday

Thursday

KERTAS SOALAN TAMAT Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010) 12

INBSKBORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 1 (TAHUN 1) NAMA MURID .......................................................... KELAS ......................... JAWAPAN KONSTRUK ITEM BETUL SALAH PENCAPAIAN Tandakan jika menguasai (Semua item mesti betul)Konstruk 1 1 2 Konstruk 2 3 4 Konstruk 3 5 6 Konstruk 4

Konstruk 5

Konstruk 6

7 8

Konstruk 7

9 10

Konstruk 8

11 12

Konstruk 9

13 14

Konstruk 10

15 16

Konstruk 11

17 18

Konstruk 12

19 20

NAMA GURU

................................................ Tanda Tangan Guru ................................. 13

Instrumen Numerasi Bertulis Saringan 1 SJK C Tahun 1 (2010)