(223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014

Download (223634869) 2227 c09 instrumen numerasi lisan tahun 3 2014

If you can't read please download the document

Post on 30-Jun-2015

217 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. Item Tugasan INLSK/SJKC/SJKT INLSK/SJKC/SJKT K EM ENT ERI AN PEN DIDI KA N MA LAY SIA N K R A - P E N D I D

2. I K A N I N S T R U M E N N U M E R A S I L I S A N S A RI N G A N 1 (S K/ S J K C/ S J K T) T A H U N 3 2 0 1 4 M a c / A p r i l 2 0 1 4 1 . I n s t r u m e n i n i m e n g a n d u n 3. g i 2 4 i t e m . 2 . S e m u a m u r i d T a h u n 3 m e s t i m e n d u d u k i s a r i n g a n i n i . 3. Sarin gan ini boleh ditad bir secar a indivi du atau kump ulan kecil. Bi langan murid dalam kumpula n kecil tidak lebih daripada 3 orang. Instrume n Numerasi Lisan 1 S a r i n g a n 1 - S K / S J K C / S J K T T a h u n 3 ( 2 0 1 4 ) L I N U S H a k C i p t a K e r a j a a n 4. M a l a y s i a 2 0 1 4 5. INLSK/SJKC/SJKT 6. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka Item 1. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 1 Guru menunjukkan tiga kad angka Arahan Guru kepada Murid "Tunjukkan kad angka 6" Murid menunjukkan kad angka 6 "Tunjukkan kad angka 8" Murid menunjukkan kad angka 8 "Tunjukkan kad angka 2" Murid menunjukkan kad angka 2 2. Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 1 Tunjukkan tiga kad angka 7, 9 dan 5 kepada murid Minta murid menyebut angka-angka yang ditunjukkan Arahan Guru kepada Murid "Sebutkan angka-angka ini" Murid menyebut angka-angka yang ditunjukkan Instrumen Numerasi Lisan 2 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 7. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 2 : Keupayaan membilang Item 3. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 2 Guru menyediakan lima kad nombor Minta murid menyusun kad nombor mengikut urutan menaik Arahan Guru kepada Murid "Susun kad nombor mengikut urutan menaik" Murid menyusun kad nombor 4. Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 3 Sediakan kad gambar Minta murid membilang cawan Arahan Guru kepada Murid "Bilang cawan dalam gambar" Murid membilang "Sebutkan bilangan cawan" Murid menyebut bilangan cawan Instrumen Numerasi Lisan 3 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 8. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor Item 5. 6. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 4 Sediakan satu kad gambar dan tiga kad nombor Minta murid kira bilangan anggur pada kad gambar Minta murid pilih kad nombor yang sama nilai bilangan anggur Arahan Guru kepada Murid "Lihat kad gambar dan kira bilangan anggur" "Pilih kad nombor yang menunjukkan bilangan anggur" Arahan kepada Guru Sediakan 30 pembilang Sediakan dua bekas berlabel 12 dan 7 Masukkan pembilang mengikut label pada bekas Arahan Guru kepada Murid "Masukkan pembilang mengikut label pada bekas" Murid memasukkan pembilang Instrumen Numerasi Lisan 4 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 9. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi Item 7. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan tiga kotak yang berlainan saiz Minta murid menyusun kotak mengikut urutan kecil ke besar Arahan Guru kepada Murid "Susun kotak mengikut urutan kecil ke besar" Murid menyusun kotak 8. Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 5 Sediakan tiga kad gambar Minta murid menunjukkan kad gambar mengikut urutan banyak ke sedikit Arahan Guru kepada Murid "Tunjukkan kad gambar mengikut urutan banyak ke sedikit" Murid menunjukkan kad gambar yang diminta Instrumen Numerasi Lisan 5 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 10. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Item 9. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan wang RM1, RM5, RM10, RM20 dan RM50 Minta murid mengambil dua keping wang Minta murid nyatakan nilai setiap satu Arahan Guru kepada Murid "Ambil dua keping wang dan nyatakan nilai setiap satu" Murid mengambil dan menyatakan nilai setiap wang 10. Arahan kepada Guru Sediakan wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen Minta murid mengeluarkan wang syiling 5 sen dan 20 sen Arahan Guru kepada Murid "Ambil wang syiling 5 sen dan 20 sen" Murid mengambil wang syiling 5 sen dan 20 sen Instrumen Numerasi Lisan 6 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 11. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia Item 9. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan wang RM1, RM5, RM10, RM20 dan RM50 Minta murid mengambil dua keping wang Minta murid nyatakan nilai setiap satu Arahan Guru kepada Murid "Ambil dua keping wang dan nyatakan nilai setiap satu" Murid mengambil dan menyatakan nilai setiap wang 10. Arahan kepada Guru Sediakan wang syiling 5 sen, 10 sen, 20 sen dan 50 sen Minta murid mengeluarkan wang syiling 5 sen dan 20 sen Arahan Guru kepada Murid "Ambil wang syiling 5 sen dan 20 sen" Murid mengambil wang syiling 5 sen dan 20 sen Instrumen Numerasi Lisan 6 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 12. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu Item 11. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 6 Guru sediakan satu kad gambar muka jam Minta murid menyebut waktu yang ditunjukkan pada muka jam Arahan Guru kepada Murid "Lihat jam dan sebutkan waktunya" Murid menyatakan waktu 12. Arahan kepada Guru Minta murid menyatakan nama bulan kemerdekaan Malaysia Arahan Guru kepada Murid "Namakan bulan kemerdekaan Malaysia" atau "Berikan nama bulan yang ke lapan dalam setahun" Murid menyatakan jawapan Instrumen Numerasi Lisan 7 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 13. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas Item 13. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan tiga bekas berisi pensel Masukkan 6 batang dalam bekas A, 10 batang dalam bekas B dan 11 batang dalam bekas C Minta murid mengira semua pensel yang ada Arahan Guru kepada Murid "Kira jumlah semua pensel" Murid mengira dan menyatakan jawapan Instrumen Numerasi Lisan 8 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 14. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas Item 14. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 7 Berdasarkan item 13, minta murid simbol yang digunakan Minta murid menyebut Arahan Guru kepada Murid "Tunjukkan kad simbol yang digunakan" Murid menunjuk simbol operasi Instrumen Numerasi Lisan 9 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 15. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia Item 15. Tugasan Arahan kepada Guru Sediakan bekas yang berisi wang 10 sen, 20 sen, 50 sen, RM1 dan RM5 Minta murid mengambil wang berjumlah RM5.60 Arahan Guru kepada Murid "Ambil wang berjumlah RM5.60" Murid mengambil wang yang diminta 16. Arahan kepada Guru Sediakan empat wang RM5, satu wang RM10 dan dua wang RM1 Minta murid mengira jumlah wang tersebut Minta murid mengambil dua wang RM5 dan satu wang RM10 Minta murid mengira baki wang Arahan Guru kepada Murid "Kira jumlah wang ini" "Ambil dua wang RM5 dan satu wang RM10" "Kira baki wang" Instrumen Numerasi Lisan 10 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 16. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu Item 17. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 8 Minta murid tunjuk objek yang lebih berat Minta murid nyatakan berat objek tersebut Arahan Guru kepada Murid "Tunjuk objek yang lebih berat" Murid menunjuk objek yang lebih berat "Nyatakan berat objek tersebut" Murid menyatakan jawapan 18. Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 9 Minta murid tunjuk objek yang lebih panjang Minta murid nyatakan panjang objek tersebut Arahan Guru kepada Murid "Tunjuk objek yang lebih panjang" Murid menunjuk objek yang lebih panjang "Nyatakan panjang objek tersebut" Murid menyatakan jawapan Instrumen Numerasi Lisan 11 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 17. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Item 19. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 10 Sediakan dua kad ayat matematik Guru membaca situasi berikut: Kumar ada 86 setem Dia beri 34 setem kepada Arif Minta murid memilih kad ayat matematik berpandukan situasi yang diberikan Minta murid membaca ayat matematik pada kad Arahan Guru kepada Murid "Dengar dengan teliti situasi yang dibaca" Murid mendengar situasi yang dibacakan "Pilih kad ayat matematik yang sesuai berdasarkan situasi tadi" Murid memilih kad ayat matematik "Baca ayat matematik yang ada pada kad tersebut" Murid membaca ayat matematik Instrumen Numerasi Lisan 12 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 18. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya Item 20. Tugasan Arahan kepada Guru Rujuk Lampiran 11 Sediakan dua kad ayat matematik Guru membaca situasi berikut: Ai Ling membeli 5 kotak limau Setiap kotak ada 10 limau Minta murid memilih kad ayat matematik berpandukan situasi yang diberikan Minta murid membaca ayat matematik pada kad Arahan Guru kepada Murid "Dengar dengan teliti situasi yang dibaca" Murid mendengar situasi yang dibacakan "Pilih kad ayat matematik yang sesuai berdasarkan situasi tadi" Murid memilih kad ayat matematik "Baca ayat matematik yang ada pada kad tersebut" Murid membaca ayat matematik Instrumen Numerasi Lisan 13 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014 19. INLSK/SJKC/SJKT Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat dan sebaliknya Item 21. Tugasan Arahan kepada Guru Baca situasi berikut: Hafis ada 64 rambutan Dia beri kepada 8 orang kawannya Berapa rambutan yang diterima oleh setiap orang? Minta murid menyatakan jawapan Arahan Guru kepada Murid "Dengar dengan teliti dan jawab soalan" Murid mendengar dan menyatakan jawapan Instrumen Numerasi Lisan 14 Saringan 1 - SK/SJKC/SJKT Tahun 3 (2014) LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014