instrumen numerasi bertulis - s6 t2-2012

of 20 /20
INBSK 1 LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 6 (SK) TAHUN 2 2012 MAKLUMAT MURID NAMA : ................................................................................ KELAS : ................................................................................. JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( ) OKTOBER 2012 1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa. 2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Melayu. 3. Instrumen ini mengandungi 20 item. 4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.

Upload: fadlly-maikal

Post on 06-Aug-2015

604 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 1Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI BERTULISSARINGAN 6 (SK)

TAHUN 22012

MAKLUMAT MURID

NAMA : ................................................................................

KELAS : .................................................................................

JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )

OKTOBER 2012

1. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.

2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yangsepadan dalam Bahasa Melayu.

3. Instrumen ini mengandungi 20 item.

4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.

Page 2: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

Instrumen Numerasi Bertulis 2Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK

1. Match the same numerals. Padankan angka yang sama.

Page 3: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 3Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

2. Tick ( ) the most doughnuts. Tandakan ( ) pada donat yang banyak.

Page 4: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

Instrumen Numerasi Bertulis 4Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK

3. Count the objects and write the correct numbers. Bilang objek dan tulis nombor yang betul.

Page 5: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 5Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

4. Count and write the number of flowers. Bilang dan tulis bilangan bunga.

Page 6: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

Instrumen Numerasi Bertulis 6Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK

5. Count back in twos and tick ( ) the correct answer. Tanda ( ) pada susunan nombor yang menunjukkan

tertib menurun dalam kiraan dua-dua.

Page 7: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 7Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

6. Count on in tens and write the missing numbers. Tulis nombor yang tertinggal dengan tertib menaik dalam

kiraan sepuluh-sepuluh.

Page 8: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

Instrumen Numerasi Bertulis 8Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK

7. Write the correct time. Tulis waktu yang betul.

o’clock

pukul

August Ogos

8. Circle the last month of the year. Bulatkan nama bulan terakhir dalam setahun.

December Disember

January Januari

Page 9: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 9Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

9. Match. Padankan.

Page 10: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

Instrumen Numerasi Bertulis 10Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK

÷

10. Write the answer. Tulis jawapan.

Page 11: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 11Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

11. Match the same amount. Padankan wang syiling yang sama nilai.

Page 12: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

Instrumen Numerasi Bertulis 12Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK

12. Tick ( )the correct answer. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.

RM35 – RM5 = RM30

RM35 – RM5 = RM35

Page 13: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 13Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

13. Tick ( ) the tallest object. Tandakan ( ) pada objek yang lebih tinggi.

Page 14: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

Instrumen Numerasi Bertulis 14Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK

14. Write the answer. Tulis jawapan.

kg

Page 15: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 15Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

15. Write the symbol ( x ) or ( ) in the box. Tulis simbol ( x ) atau ( ) di dalam petak.

16. Sabri buys 47 rambutans. He eats 25 rambutans. There are 22 rambutans left.

Write the symbol ( + ) or ( – ) in the box.

Sabri membeli 47 biji rambutan. Dia makan 25 biji rambutan. Bakinya ialah 22 biji rambutan. Tulis simbol ( + ) atau ( – ) di dalam petak.

÷÷

Page 16: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

Instrumen Numerasi Bertulis 16Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK

17. Adam has 40 marbles. He divides the marbles equally among I0 pupils. How many marbles does each pupil get?

Adam ada 40 biji guli. Dia bahagikan guli sama banyak kepada I0 orang murid. Berapa bilangan guli yang setiap orang dapat?

÷

Page 17: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 17Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

18. There are 5 fish in a jar. How many fish are there in 3 jars?

Ada 5 ekor ikan di dalam satu balang. Berapa ekor ikan di dalam 3 balang?

Page 18: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

Instrumen Numerasi Bertulis 18Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSK

19. Father gives RM7 to Malvina. Mother gives another RMI. How much money does Malvina have altogether?

Ayah memberi RM7 kepada Malvina. Emak pula memberi RMI. Berapakah jumlah wang Malvina semuanya?

RM

RM7RMI

Page 19: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

INBSK

Instrumen Numerasi Bertulis 19Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

20. Ravin plays football at 6 o’clock in the evening. He playsfor I hour.At what time did Ravin stop playing football?

Ravin bermain bolasepak pada pukul 6 petang. Diabermain selama I jam.Pada pukul berapa Ravin berhenti bermain bola?

o’clock

pukul

Page 20: Instrumen  numerasi bertulis - s6 t2-2012

Instrumen Numerasi Bertulis 20Saringan 6 – SKTahun 2 (2012)LINUS © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012

INBSKBORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 6 TAHUN 2 (2012)

1Konstruk 1

Konstruk 2

Konstruk 3

Konstruk 4

Konstruk 5

Konstruk 6

Konstruk 7

Konstruk 8

Konstruk 9

Konstruk 10

Konstruk 11

Konstruk 12

BETUL SALAH

NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

JAWAPANKONSTRUK ITEM

PENCAPAIAN

Tandakan jika menguasai

NAMA MURID.............................................................KELAS........................

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20