instrumen numerasi bertulis - s6 t2-2012

Click here to load reader

Post on 06-Aug-2015

556 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 1. 1. INBSKKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI BERTULIS SARINGAN 6 (SK) TAHUN 2 2012 MAKLUMAT MURID NAMA : ................................................................................ KELAS: ................................................................................. JANTINA : LELAKI ( ) PEREMPUAN ( )OKTOBER 20121. Instrumen ini adalah dalam dwibahasa.2. Item dalam Bahasa Inggeris mendahului item yang sepadan dalam Bahasa Melayu.3. Instrumen ini mengandungi 20 item.4. Guru perlu membantu murid memahami tugasan item.Instrumen Numerasi Bertulis 1Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 2. 2. INBSK1. Match the same numerals. Padankan angka yang sama.Instrumen Numerasi Bertulis2Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 3. 3. INBSK2. Tick ( ) the most doughnuts. Tandakan ( ) pada donat yang banyak.Instrumen Numerasi Bertulis3Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 4. 4. INBSK3. Count the objects and write the correct numbers. Bilang objek dan tulis nombor yang betul.Instrumen Numerasi Bertulis 4Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 5. 5. INBSK4. Count and write the number of flowers. Bilang dan tulis bilangan bunga.Instrumen Numerasi Bertulis 5Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 6. 6. INBSK5. Count back in twos and tick ( ) the correct answer.Tanda ( ) pada susunan nombor yang menunjukkan tertib menurun dalam kiraan dua-dua.Instrumen Numerasi Bertulis6Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 7. 7. INBSK6. Count on in tens and write the missing numbers. Tulis nombor yang tertinggal dengan tertib menaik dalam kiraan sepuluh-sepuluh.Instrumen Numerasi Bertulis7Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 8. 8. INBSK7. Write the correct time. Tulis waktu yang betul.oclockpukul8. Circle the last month of the year. Bulatkan nama bulan terakhir dalam setahun.January DecemberAugustJanuariDisemberOgosInstrumen Numerasi Bertulis8Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 9. 9. INBSK9. Match. Padankan.Instrumen Numerasi Bertulis9Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 10. 10. INBSK10. Write the answer.Tulis jawapan.Instrumen Numerasi Bertulis 10Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 11. 11. INBSK11. Match the same amount.Padankan wang syiling yang sama nilai.Instrumen Numerasi Bertulis 11Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 12. 12. INBSK12. Tick ( )the correct answer.Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.RM35 RM5 = RM30RM35 RM5 = RM35Instrumen Numerasi Bertulis12Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 13. 13. INBSK13. Tick ( ) the tallest object.Tandakan () pada objek yang lebih tinggi.Instrumen Numerasi Bertulis13Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 14. 14. INBSK14. Write the answer.Tulis jawapan. kgInstrumen Numerasi Bertulis14Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 15. 15. INBSK15. Write the symbol ( x ) or ( ) in the box. Tulis simbol ( x ) atau ( ) di dalam petak.16. Sabri buys 4 7 rambutans. He eats 25 rambutans. Thereare 22 rambutans left.Write the symbol ( + ) or ( ) in the box. Sabri membeli 4 7 biji rambutan. Dia makan 25 biji rambutan. Bakinya ialah 22 biji rambutan. Tulis simbol ( + ) atau ( ) di dalam petak.Instrumen Numerasi Bertulis 15Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 16. 16. INBSK17. Adam has 40 marbles. He divides the marbles equallyamong I0 pupils. How many marbles does each pupil get? Adam ada 40 biji guli. Dia bahagikan guli sama banyak kepada I0 orang murid. Berapa bilangan guli yang setiap orang dapat? Instrumen Numerasi Bertulis 16Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 17. 17. INBSK18. There are 5 fish in a jar.How many fish are there in 3 jars?Ada 5 ekor ikan di dalam satu balang.Berapa ekor ikan di dalam 3 balang?Instrumen Numerasi Bertulis17Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 18. 18. INBSK19. Father gives RM7 to Malvina. Mother gives another RMI.How much money does Malvina have altogether? Ayah memberi RM7 kepada Malvina. Emak pula memberi RMI. Berapakah jumlah wang Malvina semuanya?RM7RMIRMInstrumen Numerasi Bertulis 18Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 19. 19. INBSK20. Ravin plays football at 6 oclock in the evening. He plays for I hour. At what time did Ravin stop playing football?Ravin bermain bolasepak pada pukul 6 petang. Diabermain selama I jam.Pada pukul berapa Ravin berhenti bermain bola? oclockpukulInstrumen Numerasi Bertulis 19Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012
 20. 20. INBSKBORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 6 TAHUN 2 (2012) NAMA MURID.............................................................KELAS........................ JAWAPANPENCAPAIANKONSTRUKITEM BETULSALAHTandakan jika menguasai 1Konstruk 1 2 3Konstruk 2 4 5Konstruk 3 6Konstruk 4Konstruk 5 7Konstruk 6 8 9Konstruk 7 10 11Konstruk 8 12Konstruk 9 13 14 15 Konstruk 10 16 17 Konstruk 11 18 19 Konstruk 12 20NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................Instrumen Numerasi Bertulis 20Saringan 6 SKTahun 2 (2012)LINUS Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2012