instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

of 30 /30
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NKRA - PENDIDIKAN INSTRUMEN NUMERASI LISAN SARINGAN 3 (SK/SJKC/SJKT) TAHUN 1 2011 Oktober 2011 1. Instrumen ini mengandungi 24 item. 2. Semua murid Tahun 1 yang tidak menguasai Saringan 2 mesti menduduki saringan ini. 3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil. Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang. INLSK/SJKC/SJKT © Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Upload: sifu-laden

Post on 13-Jul-2015

1.235 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN NUMERASI LISANSARINGAN 3 (SK/SJKC/SJKT)

TAHUN 12011

Oktober 2011

1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

2. Semua murid Tahun 1 yang tidak menguasai Saringan 2 mestimenduduki saringan ini.

3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil.Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang.

Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Page 2: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

2

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

1. Arahan kepada GuruSediakan kad angka 1, 3, 8Rujuk Lampiran 1Minta murid menyebut angka-angka yangditunjukkan

Arahan Guru kepada Murid“Sebutkan angka-angka ini”Murid menyebut angka-angka yang diminta

2. Arahan kepada GuruSediakan kad angka 1 hingga 9Rujuk Lampiran 1Minta murid mengambil kad angka 2Ulang aktiviti untuk angka 4 dan 6

Arahan Guru kepada Murid

“Ambil dan tunjukkan kad angka 2”Murid mengambil dan menunjukkan kadangka yang diminta“Ambil dan tunjukkan kad angka 4”Murid mengambil dan menunjukkan kadangka yang diminta“Ambil dan tunjukkan kad angka 6”Murid mengambil dan menunjukkan kadangka yang diminta

Page 3: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

3

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 2 : Keupayaan membilang

3. Arahan kepada GuruSediakan 7 batang pensel warna (3 warnabiru dan 4 warna merah)Minta murid mengambil dan membilangpensel berwarna biru dan menyatakanjawapan

Arahan Guru kepada Murid“Bilang pensel berwarna biru” Murid membilang dan menyatakan jawapan

4. Arahan kepada GuruSediakan sekeping kad gambarRujuk Lampiran 2Minta murid membilang semua buah yangterdapat pada kad gambar

Arahan Guru kepada Murid“Bilang berapa biji buah pada kad gambarini”Murid membilang dan menyatakan jawapan

Page 4: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

4

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

5. Arahan kepada GuruSediakan tiga keping kad gambarRujuk Lampiran 3Minta murid memil ih kad gambar yangmenunjukkan 7 buah rumah

Arahan Guru kepada Murid“Pilih kad gambar yang menunjukkan tujuhbuah rumah”Murid memilih kad gambar tersebut

6. Arahan kepada GuruSediakan dua keping kad gambar yangmenunjukkan bilangan objek yang berbezaRujuk Lampiran 4Minta murid menyebut bilangan objek dalamsetiap kad gambar

Arahan Guru kepada Murid“Sebut bilangan objek dalam kad-kad ini”Murid memberikan jawapan

Page 5: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

5

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

7. Arahan kepada GuruTunjukkan sekeping kad gambarRujuk Lampiran 5Minta murid menunjukkan objek yang lebihjauh

Arahan Guru kepada Murid“Tunjukkan objek yang lebih jauh”Murid menunjukkan objek yang diminta

8. Arahan kepada GuruSediakan 2 kad gambarRujuk Lampiran 6Minta murid menunjukkan kad gambar yangmempunyai urutan pendek ke panjang.

Arahan Guru kepada Murid“Tunjukkan kad gambar yang mengikuturutan pendek ke panjang”Murid menunjukkan kad gambar yangdiminta

Page 6: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

6

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

9. Arahan kepada GuruSediakan 2 keping duit syiling Malaysia dan 2keping duit syiling negara luarMinta murid memil ih semua duit syi l ingMalaysia yang disediakan

Arahan Guru kepada Murid

“Pilih duit syiling Malaysia”Murid memilih duit syil ing Malaysia yangdiminta

10. Arahan kepada GuruSediakan 2 keping wang kertas Malaysia dan2 keping wang kertas negara luarMinta murid memilih semua wang kertasMalaysia

Arahan Guru kepada Murid“Pilih wang kertas Malaysia”Murid memilih wang kertas yang diminta

Page 7: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

7

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

11. Arahan kepada GuruTunjukkan dua keping kad gambar aktiviti Adan BRujuk Lampiran 7Minta murid menyatakan bila aktiviti A dan Bitu dilakukan, waktu siang atau malam

Arahan Guru kepada Murid

“Bilakah aktivit i pada kad gambar Adijalankan?”

Murid memberikan jawapan

“Bilakah aktivit i pada kad gambar Bdijalankan?”

Murid memberikan jawapan

12. Arahan kepada GuruMinta murid menyatakan nama hari sebelumhari Selasa

Arahan Guru kepada Murid“Apakah nama hari sebelum hari Selasa?”Murid memberikan jawapan

Page 8: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

8

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

13. Arahan kepada GuruMasukkan 6 biji gula-gula ke dalam balangMinta murid membilang gula-gula tersebutTambahkan 3 biji gula-gula lagi ke dalambalangMinta murid membilang gula-gula tersebutMinta murid menyatakan bilangan gula-gulatersebut bertambah atau berkurang

Arahan Guru kepada Murid“Bilang dan sebutkan bilangan gula-gulayang ada di dalam balang”Murid memberikan jawapan(selepas menambah)“Sekarang ,bilang semula dan sebutkanbilangan gula-gula yang ada di dalambalang”Murid memberikan jawapan“Adakah bilangannya bertambah atauberkurang?”Murid memberikan jawapan

Page 9: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

9

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

14. Arahan kepada GuruTunjukkan kad simbol (+), (–) dan (=)Rujuk Lampiran 8Minta murid memilih simbol yang digunakandalam operasi item 13

Arahan Guru kepada Murid“Pilih simbol yang digunakan dalam operasitersebut” (item 13)Murid memilih kad simbol yang digunakan

Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

Page 10: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

10

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

16. Arahan kepada GuruSediakan kad operasiRujuk Lampiran 9Minta murid menyatakan hasil operasi itubetul atau salah

Arahan Guru kepada Murid“Adakah jawapan ini betul atau salah? ”Murid menyatakan jawapan

15.Arahan kepada GuruTunjukkan 2 keping duit syiling 20 senMinta murid menyebut jumlah ni lai duakeping duit syiling itu

Arahan Guru kepada Murid“Berapakah jumlah nilai duit syiling ini?” Murid menyatakan jawapan

Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

Page 11: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

11

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

17. Arahan kepada GuruSediakan 2 kad gambarRujuk Lampiran 10Minta murid menunjukkan kad gambar buahyang lebih berat

Arahan Guru kepada Murid

“Tunjukkan kad gambar buah yang lebihberat”

Murid menunjukkan kad gambar buah yanglebih berat

18. Arahan kepada GuruSediakan 2 kad gambarRujuk Lampiran 11Minta murid memil ih kad gambar yangmenunjukkan objek yang lebih rendah

Arahan Guru kepada Murid“Pilih kad gambar objek yang lebih rendah” Murid memilih kad gambar objek yang lebih rendah

Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

Page 12: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

12

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

19. Arahan Kepada GuruSediakan 2 keping kad gambarSediakan kad nombor 1 hingga 9 dan kadsimbol (+),(–) dan (=)

Rujuk Lampiran 1, 8 dan 12Minta murid mengira bilangan guli pada kadgambar dan padankan dengan kad nomborMinta murid mencantumkan kedua-dua kadgambarMinta murid mengira jumlah bilangan guli danmemilih kad nombor yang sesuaiMinta murid memilih kad simbol bagi operasiyang telah dijalankanMinta murid menyusun kad nombor dan kadsimbol yang dipil ih supaya menjadi ayatmatematik

Arahan Guru kepada Murid“Bilang guli bagi setiap gambar dan pilih kadnombor yang sesuai ”Murid membilang dan memilih kad nomboryang sesuai(Selepas murid membilang dan memilih kadnombor)

“Cantumkan kedua-dua gambar dan bilangjumlah guli”Murid mencantumkan kad gambar danmembilang jumlah guli“Sekarang, pilih kad nombor bagi jumlah guli”Murid memilih kad nombor yang diminta“Pilih kad simbol bagi operasi yang telahdijalankan”Murid memilih kad simbol yang diminta“Bina ayat matematik berdasarkan kad-kadyang telah dipilih”

Page 13: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

13

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

20. Arahan kepada GuruSediakan kad simbol (+),(–) dan (=)Sediakan kad gambar dan kad nombor 1hingga 9Rujuk Lampiran 1, 8 dan 13Minta murid membilang jumlah jambu dalamgambarMinta murid memilih kad nombor yang sesuaiMinta murid membilang jambu yangdipangkahMinta murid memilih kad nombor yang sesuaiMinta murid membilang jambu yang tidakdipangkahMinta murid memilih kad nombor yang sesuaiMinta murid memilih kad simbol bagi aktivitiyang dijalankanMinta murid menyusun kad nombor dan kadsimbol yang dipil ih untuk membina ayatmatematik

Arahan Guru kepada Murid“ Bilang dan sebutkan jumlah jambu di dalamgambar”“ Pilih kad nombor yang sesuai”“ Bilang jambu yang dipangkah”“ Pilih kad nombor yang sesuai”“ Bilang jambu yang tidak dipangkah”“ Pilih kad nombor yang sesuai”“ Pilih kad simbol operasi yang dijalankan”“Bina ayat matematik berdasarkan kad-kadyang telah dipilih”

Page 14: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

14

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Arahan Guru kepada Murid“ Bilang dan sebutkan jumlah jambu di dalamgambar”Murid membilang dan menyebut jumlahjambu“ Pilih kad nombor yang sesuai”Murid memilih kad nombor yang betul“ Bilang jambu yang dipangkah”Murid membilang dan menyebut bilanganjambu“ Pilih kad nombor yang sesuai”Murid memilih kad nombor yang betul“ Bilang jambu yang tidak dipangkah”Murid membilang dan menyebut bilanganjambu“ Pilih kad nombor yang sesuai”Murid memilih kad nombor yang betul“ Pilih kad simbol operasi yang dijalankan”Murid memilih kad operasi yang betul“Bina ayat matematik berdasarkan kad-kadyang telah dipilih”Murid membina ayat matematik yang betul

Page 15: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

15

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat dan sebaliknya

21. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Minta murid menjawab soalan tersebut

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikan”Murid memberikan jawapan

22. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

Minta murid menjawab soalan tersebut

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikan”Murid memberikan jawapan

Ayah membeli 5 biji epal Emak membeli 3 biji epal lagi Berapa jumlah epal kesemuanya?

Ada 8 biji rambutanAdik makan 2 biji rambutanBerapa biji rambutan yang tinggal?

Page 16: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

16

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

23. Arahan Kepada GuruBaca situasi berikut:

Suri ada 50 senAbang memberi duit 50 sen lagi

kepadanyaBerapa jumlah duit yang Suri ada

sekarang?

Minta murid menjawab soalan tersebut

Arahan Guru kepada Murid“Dengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikan”Murid memberikan jawapan

24. Arahan kepada GuruSediakan sebatang pembaris dan 10 buahpemadam yang sama saizMinta murid menyatakan bilangan pemadamyang sama panjang dengan sebatangpembaris

Arahan Guru kepada Murid“Berapa banyak pemadam yang diperlukanuntuk menjadi sama panjang dengansebatang pembaris” Murid memberikan jawapan

Page 17: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

17

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 3 TAHUN 1 (2011)

1Konstruk 1

Konstruk 2

Konstruk 3

Konstruk 4

Konstruk 5

Konstruk 6

Konstruk 7

Konstruk 8

Konstruk 9

Konstruk 10

Konstruk 11

Konstruk 12

BETUL SALAH

NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

JAWAPANKONSTRUK ITEM

PENCAPAIANTandakan jika menguasai

(Semua item mesti betul)

NAMA MURID.............................................................KELAS........................

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Page 18: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

18

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran l

Page 19: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

19

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 2

Page 20: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

20

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 3

Page 21: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

21

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 4

Page 22: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

22

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 5

Page 23: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

23

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 6

Page 24: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

24

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 7

A

B

Page 25: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

25

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 8

Page 26: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

26

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 9

Page 27: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

27

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 10

Page 28: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

28

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 11

Page 29: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

INLSK/SJKC/SJKT

29

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 12

Page 30: Instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Item Tugasan

Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

30

INLSK/SJKC/SJKT

© Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

Lampiran 13