instrumen numerasi lisan tahun 1 2011

Click here to load reader

Post on 13-Jul-2015

1.193 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIANKRA - PENDIDIKAN

  INSTRUMEN NUMERASI LISANSARINGAN 3 (SK/SJKC/SJKT)

  TAHUN 12011

  Oktober 2011

  1. Instrumen ini mengandungi 24 item.

  2. Semua murid Tahun 1 yang tidak menguasai Saringan 2 mestimenduduki saringan ini.

  3. Saringan ini boleh ditadbir secara individu atau kumpulan kecil.Bilangan murid dalam kumpulan kecil tidak lebih daripada 3 orang.

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 2 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2010)

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  2

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

  1. Arahan kepada GuruSediakan kad angka 1, 3, 8Rujuk Lampiran 1Minta murid menyebut angka-angka yangditunjukkan

  Arahan Guru kepada MuridSebutkan angka-angka iniMurid menyebut angka-angka yang diminta

  2. Arahan kepada GuruSediakan kad angka 1 hingga 9Rujuk Lampiran 1Minta murid mengambil kad angka 2Ulang aktiviti untuk angka 4 dan 6

  Arahan Guru kepada Murid

  Ambil dan tunjukkan kad angka 2Murid mengambil dan menunjukkan kadangka yang dimintaAmbil dan tunjukkan kad angka 4Murid mengambil dan menunjukkan kadangka yang dimintaAmbil dan tunjukkan kad angka 6Murid mengambil dan menunjukkan kadangka yang diminta

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  3

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Konstruk 2 : Keupayaan membilang

  3. Arahan kepada GuruSediakan 7 batang pensel warna (3 warnabiru dan 4 warna merah)Minta murid mengambil dan membilangpensel berwarna biru dan menyatakanjawapan

  Arahan Guru kepada MuridBilang pensel berwarna biru Murid membilang dan menyatakan jawapan

  4. Arahan kepada GuruSediakan sekeping kad gambarRujuk Lampiran 2Minta murid membilang semua buah yangterdapat pada kad gambar

  Arahan Guru kepada MuridBilang berapa biji buah pada kad gambariniMurid membilang dan menyatakan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  4

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor

  5. Arahan kepada GuruSediakan tiga keping kad gambarRujuk Lampiran 3Minta murid memil ih kad gambar yangmenunjukkan 7 buah rumah

  Arahan Guru kepada MuridPilih kad gambar yang menunjukkan tujuhbuah rumahMurid memilih kad gambar tersebut

  6. Arahan kepada GuruSediakan dua keping kad gambar yangmenunjukkan bilangan objek yang berbezaRujuk Lampiran 4Minta murid menyebut bilangan objek dalamsetiap kad gambar

  Arahan Guru kepada MuridSebut bilangan objek dalam kad-kad iniMurid memberikan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  5

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi

  7. Arahan kepada GuruTunjukkan sekeping kad gambarRujuk Lampiran 5Minta murid menunjukkan objek yang lebihjauh

  Arahan Guru kepada MuridTunjukkan objek yang lebih jauhMurid menunjukkan objek yang diminta

  8. Arahan kepada GuruSediakan 2 kad gambarRujuk Lampiran 6Minta murid menunjukkan kad gambar yangmempunyai urutan pendek ke panjang.

  Arahan Guru kepada MuridTunjukkan kad gambar yang mengikuturutan pendek ke panjangMurid menunjukkan kad gambar yangdiminta

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  6

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia

  9. Arahan kepada GuruSediakan 2 keping duit syiling Malaysia dan 2keping duit syiling negara luarMinta murid memil ih semua duit syi l ingMalaysia yang disediakan

  Arahan Guru kepada Murid

  Pilih duit syiling MalaysiaMurid memilih duit syil ing Malaysia yangdiminta

  10. Arahan kepada GuruSediakan 2 keping wang kertas Malaysia dan2 keping wang kertas negara luarMinta murid memilih semua wang kertasMalaysia

  Arahan Guru kepada MuridPilih wang kertas MalaysiaMurid memilih wang kertas yang diminta

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  7

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu

  11. Arahan kepada GuruTunjukkan dua keping kad gambar aktiviti Adan BRujuk Lampiran 7Minta murid menyatakan bila aktiviti A dan Bitu dilakukan, waktu siang atau malam

  Arahan Guru kepada Murid

  Bilakah aktivit i pada kad gambar Adijalankan?

  Murid memberikan jawapan

  Bilakah aktivit i pada kad gambar Bdijalankan?

  Murid memberikan jawapan

  12. Arahan kepada GuruMinta murid menyatakan nama hari sebelumhari Selasa

  Arahan Guru kepada MuridApakah nama hari sebelum hari Selasa?Murid memberikan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  8

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

  13. Arahan kepada GuruMasukkan 6 biji gula-gula ke dalam balangMinta murid membilang gula-gula tersebutTambahkan 3 biji gula-gula lagi ke dalambalangMinta murid membilang gula-gula tersebutMinta murid menyatakan bilangan gula-gulatersebut bertambah atau berkurang

  Arahan Guru kepada MuridBilang dan sebutkan bilangan gula-gulayang ada di dalam balangMurid memberikan jawapan(selepas menambah)Sekarang ,bilang semula dan sebutkanbilangan gula-gula yang ada di dalambalangMurid memberikan jawapanAdakah bilangannya bertambah atauberkurang?Murid memberikan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  9

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  14. Arahan kepada GuruTunjukkan kad simbol (+), () dan (=)Rujuk Lampiran 8Minta murid memilih simbol yang digunakandalam operasi item 13

  Arahan Guru kepada MuridPilih simbol yang digunakan dalam operasitersebut (item 13)Murid memilih kad simbol yang digunakan

  Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  10

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  16. Arahan kepada GuruSediakan kad operasiRujuk Lampiran 9Minta murid menyatakan hasil operasi itubetul atau salah

  Arahan Guru kepada MuridAdakah jawapan ini betul atau salah? Murid menyatakan jawapan

  15.Arahan kepada GuruTunjukkan 2 keping duit syiling 20 senMinta murid menyebut jumlah ni lai duakeping duit syiling itu

  Arahan Guru kepada MuridBerapakah jumlah nilai duit syiling ini? Murid menyatakan jawapan

  Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  11

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  17. Arahan kepada GuruSediakan 2 kad gambarRujuk Lampiran 10Minta murid menunjukkan kad gambar buahyang lebih berat

  Arahan Guru kepada Murid

  Tunjukkan kad gambar buah yang lebihberat

  Murid menunjukkan kad gambar buah yanglebih berat

  18. Arahan kepada GuruSediakan 2 kad gambarRujuk Lampiran 11Minta murid memil ih kad gambar yangmenunjukkan objek yang lebih rendah

  Arahan Guru kepada MuridPilih kad gambar objek yang lebih rendah Murid memilih kad gambar objek yang lebih rendah

  Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi padu

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  12

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

  19. Arahan Kepada GuruSediakan 2 keping kad gambarSediakan kad nombor 1 hingga 9 dan kadsimbol (+),() dan (=)

  Rujuk Lampiran 1, 8 dan 12Minta murid mengira bilangan guli pada kadgambar dan padankan dengan kad nomborMinta murid mencantumkan kedua-dua kadgambarMinta murid mengira jumlah bilangan guli danmemilih kad nombor yang sesuaiMinta murid memilih kad simbol bagi operasiyang telah dijalankanMinta murid menyusun kad nombor dan kadsimbol yang dipil ih supaya menjadi ayatmatematik

  Arahan Guru kepada MuridBilang guli bagi setiap gambar dan pilih kadnombor yang sesuai Murid membilang dan memilih kad nomboryang sesuai(Selepas murid membilang dan memilih kadnombor)

  Cantumkan kedua-dua gambar dan bilangjumlah guliMurid mencantumkan kad gambar danmembilang jumlah guliSekarang, pilih kad nombor bagi jumlah guliMurid memilih kad nombor yang dimintaPilih kad simbol bagi operasi yang telahdijalankanMurid memilih kad simbol yang dimintaBina ayat matematik berdasarkan kad-kadyang telah dipilih

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  13

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayatmatematik dan sebaliknya

  20. Arahan kepada GuruSediakan kad simbol (+),() dan (=)Sediakan kad gambar dan kad nombor 1hingga 9Rujuk Lampiran 1, 8 dan 13Minta murid membilang jumlah jambu dalamgambarMinta murid memilih kad nombor yang sesuaiMinta murid membilang jambu yangdipangkahMinta murid memilih kad nombor yang sesuaiMinta murid membilang jambu yang tidakdipangkahMinta murid memilih kad nombor yang sesuaiMinta murid memilih kad simbol bagi aktivitiyang dijalankanMinta murid menyusun kad nombor dan kadsimbol yang dipil ih untuk membina ayatmatematik

  Arahan Guru kepada Murid Bilang dan sebutkan jumlah jambu di dalamgambar Pilih kad nombor yang sesuai Bilang jambu yang dipangkah Pilih kad nombor yang sesuai Bilang jambu yang tidak dipangkah Pilih kad nombor yang sesuai Pilih kad simbol operasi yang dijalankanBina ayat matematik berdasarkan kad-kadyang telah dipilih

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  14

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Arahan Guru kepada Murid Bilang dan sebutkan jumlah jambu di dalamgambarMurid membilang dan menyebut jumlahjambu Pilih kad nombor yang sesuaiMurid memilih kad nombor yang betul Bilang jambu yang dipangkahMurid membilang dan menyebut bilanganjambu Pilih kad nombor yang sesuaiMurid memilih kad nombor yang betul Bilang jambu yang tidak dipangkahMurid membilang dan menyebut bilanganjambu Pilih kad nombor yang sesuaiMurid memilih kad nombor yang betul Pilih kad simbol operasi yang dijalankanMurid memilih kad operasi yang betulBina ayat matematik berdasarkan kad-kadyang telah dipilihMurid membina ayat matematik yang betul

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  15

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian terhadkepada nombor bulat dan sebaliknya

  21. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

  Minta murid menjawab soalan tersebut

  Arahan Guru kepada MuridDengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikanMurid memberikan jawapan

  22. Arahan kepada GuruBaca situasi berikut:

  Minta murid menjawab soalan tersebut

  Arahan Guru kepada MuridDengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikanMurid memberikan jawapan

  Ayah membeli 5 biji epal Emak membeli 3 biji epal lagi Berapa jumlah epal kesemuanya?

  Ada 8 biji rambutanAdik makan 2 biji rambutanBerapa biji rambutan yang tinggal?

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  16

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dankemahiran dalam kehidupan harian melibatkanmata wang, masa dan ukuran panjang

  23. Arahan Kepada GuruBaca situasi berikut:

  Suri ada 50 senAbang memberi duit 50 sen lagi

  kepadanyaBerapa jumlah duit yang Suri ada

  sekarang?

  Minta murid menjawab soalan tersebut

  Arahan Guru kepada MuridDengar dengan teliti dan jawab soalanyang diberikanMurid memberikan jawapan

  24. Arahan kepada GuruSediakan sebatang pembaris dan 10 buahpemadam yang sama saizMinta murid menyatakan bilangan pemadamyang sama panjang dengan sebatangpembaris

  Arahan Guru kepada MuridBerapa banyak pemadam yang diperlukanuntuk menjadi sama panjang dengansebatang pembaris Murid memberikan jawapan

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  17

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  BORANG PRESTASI INDIVIDU - SARINGAN 3 TAHUN 1 (2011)

  1Konstruk 1

  Konstruk 2

  Konstruk 3

  Konstruk 4

  Konstruk 5

  Konstruk 6

  Konstruk 7

  Konstruk 8

  Konstruk 9

  Konstruk 10

  Konstruk 11

  Konstruk 12

  BETUL SALAH

  NAMA GURU..............................................Tanda Tangan Guru..........................

  JAWAPANKONSTRUK ITEM PENCAPAIAN

  Tandakan jika menguasai(Semua item mesti betul)

  NAMA MURID.............................................................KELAS........................

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  18

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran l

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  19

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran 2

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  20

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran 3

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  21

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran 4

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  22

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran 5

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  23

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran 6

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  24

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran 7

  A

  B

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  25

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran 8

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  26

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran 9

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  27

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran 10

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  28

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran 11

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  INLSK/SJKC/SJKT

  29

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran 12

 • Item Tugasan

  Instrumen Numerasi LisanSaringan 3 - SK/SJKC/SJKTTahun 1 (2011)

  30

  INLSK/SJKC/SJKT

  Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2011

  Lampiran 13