buku panduan guru - numerasi program anak angkat linus

14
Disediakan oleh : Mohd Kamil b Yusof Guru Penyelaras Program LINUS SK(A) Bukit Kemandol 2011 SK (A) BUKIT KEMANDOL, KLANG BUKU PANDUAN NUMERASI (PROGRAM ANAK ANGKAT LINUS) UNIT 1,2 & 3 NAMA GURU :_________________________ NAMA MURID :_________________________

Upload: mohd-kamil-b-yusof

Post on 29-Jun-2015

250 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

Disediakan oleh :

Mohd Kamil b Yusof

Guru Penyelaras Program LINUS

SK(A) Bukit Kemandol

2011

SK (A) BUKIT KEMANDOL, KLANG

BUKU PANDUAN

NUMERASI (PROGRAM ANAK ANGKAT LINUS)

UNIT 1,2 & 3

NAMA GURU :_________________________

NAMA MURID :_________________________

Page 2: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

ARAHAN PANTAS

Guru meminta murid

menyebut nombor /

perkataan

Guru bertanya pada murid

Murid menulis perkataan

yang disebut oleh guru

Guru meminta murid

membaca huruf/suku

kata/perkataan

Page 3: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

UNIT 1 NOMBOR BULAT HINGGA 10

1.1 Menyebut nombor 0 hingga 10

Aktiviti – Guru meminta murid menyebut nombor 0-10

0 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10

UNIT 1

Page 4: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

1.2 MEMBILANG OBJEK DALAM KUMPULAN, 1 – 10

Aktiviti – Guru meminta murid mengira bilangan di dalam kumpulan

4.3 MENYELESAIKAN MASALAH HARIAN YANG MUDAH

Aktiviti – Guru membacakan soalan dibawah dan meminta

murid membina ayat matematik.

1. Ali ada 9 biji guli. Ahmad pula ada 3 biji guli.

Berapakah jumlah guli mereka?

2. Anis ada 5 buah buku cerita. Kakaknya pula

ada 7 buah buku cerita. Berapakah jumlah

buku cerita yang mereka ada?

3. Tulis ayat matematik untuk mencari jumlah 4

dan 7.

4. Balqis ada 5 batang pensel. Ramadhani pula

ada 7 batang pensel. Berapakah jumlah

pensel yang mereka ada?

5. Mazlan mempunyai 9 keping setem. Dia

membeli 7 keping setem lagi. Berapakah

jumlah setem yang dia ada sekarang?

Page 5: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

4.2 MENULIS AYAT MATEMATIK BAGI OPERASI TAMBAH

Aktiviti – Guru meminta murid menulis operasi tambah

berdasarkan gambar di bawah.

1.3 MENULIS ANGKA 0-10

Aktiviti – Guru meminta murid menulis angka yang disebut oleh

guru.

+ =

+ =

+ =

9 1 7

8 6 5

4 2 3

0 10

Page 6: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

1.4 MEMBACA NOMBOR DALAM PERKATAAN ‘SIFAR’ HINGGA

‘SEPULUH’

Aktiviti – Guru meminta murid membaca nombor dalam perkataan

di bawah

UNIT 4 TAMBAH HINGGA 18

4.1 MENYATAKAN JUMLAH BAGI DUA NOMBOR

Aktiviti – Guru meminta murid menyatakan jumlah bagi dua

kumpulan.

satu

tiga

lima

tujuh

dua

empat

enam

lapan

sembilan

sepuluh

sifar

UNIT 4

Page 7: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

3.3 MENYELESAIKAN MASALAH HARIAN YANG MUDAH

Aktiviti – Guru membacakan soalan dibawah dan meminta

murid membina ayat matematik.

1. Ada 2 ekor kambing di padang, datang 3

ekor lagi. berapa ekor kambing

kesemuanya?

2. Kenny ada 4 batang pensel, Sahrin ada 4

batang pensel juga. Berapa kesemua batang

pensel Kenny dan Sahrin?

3. Di dalam balang ada 5 ekor ikan emas.

Noorrin masukkan 3 ekor lagi ke dalam

balang. berapa ekor ikan emas di dalam

balang itu?

4. Natasha membeli 2 batang ais krim untuk

dia dan 1 untuk adiknya. Berapa batang ais-

krim Natasha beli kesemuanya?

1.5 MENULIS NOMBOR ‘0’ HINGGA ‘10’

Aktiviti – Guru meminta murid menulis nombor di dalam perkataan

yang disebut oleh guru.

satu

tiga

lima

tujuh

dua

empat

enam

lapan

sembilan

sepuluh

sifar

Page 8: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

1.6 A) MENYUSUN NOMBOR ‘0’ HINGGA ‘10’

a) membilang satu-satu secara tertib menaik

Aktiviti – guru meminta murid membilang nombor secara menaik

b) membilang satu-satu secara tertib menurun

Aktiviti - guru meminta murid membilang nombor secara menurun

3.2 – MENULIS AYAT MATEMATIK BAGI OPERASI TAMBAH

Aktiviti – Guru meminta murid menulis ayat matematik yang

berdasarkan gambar dibawah.

0 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

10 9 8 7 6 5

4 3

2 1 0

1.

+ =

2.

+ =

3.

+ =

Page 9: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

UNIT 3 – TAMBAH HINGGA 10

3.1 – MENYATAKAN JUMLAH BAGI DUA NOMBOR

Aktiviti – Guru meminta murid menyatakan jumlah bagi dua

nombor

1.6 B) MENYUSUN NOMBOR ‘0’ HINGGA ‘10’

c) membilang dari sebarang nombor secara menaik

Aktiviti – guru meminta murid membilang nombor secara menaik

secara rawak.

d) membilang dari sebarang nombor secara tertib

menurun

UNIT 3

7 8 9 10

5 6 7 8

3 2 1 0

10 9 8 7

Page 10: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

1.7 MEMBANDINGKAN DUA NOMBOR DAN MENYATAKAN YANG

MANA LEBIH ATAU KURANG

Aktiviti – guru bertanya dan meminta murid menyatakan bilangan

dan membandingkan yang lebih atau kurang

2.5 MENYUSUN NOMBOR 11-20

2.5 b – membilang satu-satu secara tertib menurun

Aktiviti – Murid diminta menyebut nombor-nombor secara

menurun.

1. 20 I8 I7

2. I5 I4 I2

3. I7 I5 I3

4. I8 I7 I4

Page 11: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

2.5 MENYUSUN NOMBOR 11-20

2.5 a – membilang satu-satu secara tertib menaik

Aktiviti – Murid diminta menyebut nombor-nombor secara

menaik.

1. I I I3 I4

2. I5 I6 I9

3. I3 I5 I6

4. I6 I8 20

1.8 a) MENENTUKAN LEBIH SATU ATAU KURANG SATU DARI

SUATU NOMBOR

Aktiviti – guru meminta murid menyatakan kumpulan yang lebih

atau kurang.

A B

C D

D

Page 12: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

1.8 b)MENENTUKAN LEBIH SATU ATAU KURANG SATU DARI SUATU

NOMBOR (sambungan)

Aktiviti – guru bertanya murid penyataan di bawah

a) 2 (lebih I , kurang I) daripada 3.

b) 5 (lebih I , kurang I) daripada 4.

c) 8 (lebih I , kurang I) daripada 9.

d) 9 (lebih I , kurang I) daripada I0.

e) 7 (lebih I , kurang I) daripada 8.

f) 4 (lebih I , kurang I) daripada 3.

2.4 MENYATAKAN SETIAP DIGIT DALAM SUATU NOMBOR

Aktiviti – Guru meminta murid menyatakan nilai bagi nombor

nilai dan nombor seperti contoh dibawah

13

13 = 1 puluh 3 sa

1.

= puluh sa

2.

= puluh sa

3.

= puluh sa

4.

= puluh sa

Contoh:

Page 13: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

2.3 NOMBOR DALAM PERKATAAN ‘SEBELAS’ HINGGA ‘DUA

PULUH’

Aktiviti A – Guru meminta murid membaca nombor dalam

perkataan di bawah.

Aktiviti B – Guru meminta murid menulis nombor di dalam

perkataan yang disebut oleh guru.

UNIT 2 NOMBOR BULAT HINGGA 20

2.1a Menyebut nombor 11-20

Aktiviti – Guru meminta murid menyebut nombor 11-20

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20

UNIT 2

sebelas dua belas

tiga belas

empat belas

lima belas

enam belas

tujuh belas lapan belas

sembilan belas

dua puluh

Page 14: Buku Panduan Guru - Numerasi Program Anak Angkat Linus

2.1b Menulis Angka 11-20

Aktiviti – Guru menyebut dan meminta murid menulis angka

11-20

2.2 MEMBILANG OBJEK DALAM KUMPULAN

Aktiviti – Guru meminta murid mengira objek di dalam

kumpulan

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20

1 2

3 4