Edukacijski bilten SFDH br. 5 / 2016

Download Edukacijski bilten SFDH br. 5 / 2016

Post on 30-Jul-2016

220 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novosti iz Saveza felinolokih drutava Hrvatske, Krv - hrana ivota, Otrovno bilje, Sveta birma (SBI).

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Potovani posjetitelji,</p><p>drago nam je zbog vae posjete i zanimanja za Meunarodne izlobe maaka. Pretpostavljamo kako ste vi, ba kao i mi iz Saveza felinolokih drutava Hrvatske prije svega ljubitelji maaka te imate ili elite maku kao kunog ljubimca.</p><p>U ovom broju Edukacijskog biltena donosimo Novosti iz Saveza Felinolokih drutava Hrvatske, lanke Krv hrana ivota, Otrovno bilje za make te Sveta birma. A.L. </p><p>NOVOSTI IZ SAVEZA FELINOLOKIH DRUTAVA HRVATSKE</p><p>Savez felinolokih drutava Hrvatske (SFDH) odrao je Izbornu godinju skuptinu 5. svibnja 2016. godine. Na mandat od etiri godine izabrano je sljedee vodstvo:</p><p>PREDSJEDNICA: Vesna Rinar ReetiDOPREDSJEDNICA: Davorka AlfireviVODITELJICA UZGOJA: Vesna Rinar ReetiVODITELJICA RODOVNE KNJIGE: Davorka AlfireviIZVRNI ODBOR: Ivan Jeleni, Davorka Alfirevi, Gordana Dimi, Robert unjar, Vesna Rinar ReetiTAJNICA: Amelija LeopoldoviPOVJERENSTVO ZA UZGOJ: Dejan Jeleni, Davorka Alfirevi, Vesna Rinar Reeti, Renata Peut NADZORNI ODBOR: Sanja Buva, Jovanka Volf, Kirin MarioPREDSJEDNIK STEGOVNOG SUDA: Ljubomir Svetec (Ivan Jeleni u zamjeni)LANOVI STEGOVNOG SUDA: Marina Han, Petra Dimi (Danijel Iveta, Davor Ani u zamjeni )STEGOVNI TUITELJ: Amelija LeopoldoviLIKVIDATOR: Vesna Rinar Reeti</p><p>Na istoj Izbornoj godinoj skuptini lanovi SFDH donijeli su sljedee odluke:</p><p> Usvaja se novi statut SFDH Felinoloko drutvo Karlovac primljeno je u punopravno lanstvo SFDH SFDH je oformio Izlobeni odbor koji ima sljedee lanove: Danijel Iveta, Ivan Jeleni, </p><p>Robert Han, Gordana Dimi, Marina Han, Vesna Rinar Reeti, Kornelija Gedike, Petra Dimi, Ino Hell, Branka Ilakovac i Amelija Leopoldovi.Za predsjednika Izlobenog odbora SFDH izabran je Danijel Iveta.</p><p>SAVEZ FELINOLOKIH DRUTAVA HRVATSKEEdukacijski bilten SFDH br. 5 / 2016.</p></li><li><p>KRV HRANA IVOTA</p><p>Od vremena prije sjeanja krv je obavijena velom misterije. Istina je da niti mi, niti nai ljubimci bez nje ne moemo ivjeti. to napraviti kada iz nekog razloga Vaoj maki zatreba ta dragocjena tekuina? Jednostavno reeno, krv je veliki transportni sustav koji prenosi komponente ivota kroz maje tijelo. Sastoji se od plazme, crvenih i bijelih krvnih zrnaca te trombocita. Ali nije sva maja krv ista. Kao i njihovi humani vlasnici, make imaju razliite tipove krvi.</p><p>KRVNE GRUPE Istraivanja su pokazala postojanje tri tipa maje krvi: grupa A, grupa B i grupa AB. Krvna grupa je kao i kod ljudi nasljedna. Krvna grupa AB je rijetka i njezina nasljednost jo nije dokazana. Gen za krvnu grupu A je dominantan nad genom za krvnu grupu B. Zbog toga kod domaih maaka na odreenom podruju prevladava i odreena krvna grupa - uglavom grupa A. Kod rasnih maaka situacija je malo drugaija jer se one pare samo unutar svoje pasmine i vei je postotak grupe B nego kod domaih maaka, a postoje i pasmine kod kojih je B grupa zastupljenija nego kod drugih.</p><p>KRVNE LINIJE Novoroeni mai prima antitijela iz kolostruma (prvog mlijeka) svoje majke. Ako mai ima krvnu grupu A, a njegova majka B, mai e hranjenjem primiti antitijela koja e napasti i unititi njegova crvena krvna zrnca. Takav mai postaje boleljiv i ugiba u nekoliko dana. Zbog toga je preporueno pariti make istih krvnih grupa. Ukoliko parimo make nekompatibilnih krvnih grupa, kako bi sprijeili neonatalnu eritrolizu, uzgajivai moraju odvojiti rizine maie od majke prvih 12-16 sati od okota i u to ih vrijeme hraniti i istiti. Govorimo li o transfuziji, krvna kompatibilnost je za maku pitanje ivota i smrti.</p><p>TRANSFUZIJA Ako maki damo transfuziju suprotne krvne grupe moe dobiti reakciju prilikom koje joj je u svega nekoliko minuta ugroen ivot. Kada npr. maka krvne grupe B primi krv grupe A, antitjela krvne grupe B napasti e i unititi stanice krvne grupe A. Takva maka e odmah pokazati znakove iscrpljenosti, slabije odkucaje srca, niski krvni tlak, usporeno e disati itd. Zbog toga se makama mora dati transfuzija iskljuivo iste krvne grupe.</p><p>KRVNI POREMEAJI Kao i ljudi, make mogu imati razliite krvne poremeaje, od trovanja krvi do najeeg majeg poremeaja - anemije. Hemofilija, iako rijetka, takoe postoji kod maaka. Da bi se utvrdilo kojoj grupi pripada maja krv potrebni su posebni testovi. U situaciji gdje je transfuzija hitno potrebna, a ne postoje testovi, dovoljno je da se pomijea kap seruma ili plazme make primaoca i make davaoca krvi. Ako nema nikakvog zgruavanja, maka moe primiti krv davaoca. Zbog toga na nekim klinikama dre make darovatelje krvi kako bi imali odreene grupe maje krvi na zalihi kada im zatreba.</p><p>BANKE KRVI ZA IVOTINJE Banke krvi za ivotinje sve su zastupljenije. Velike bolnice za ivotinje u sklopu Veterinarskih fakulteta imaju banke krvi za svoje potrebe. No, ako nekome zatreba rijetka krvna grupa, spremni su poslati krv gdje je potrebno. Postoje i kompanije koje imaju </p><p>KROTON</p><p>OLEANDER</p><p>EUFORBIJA (BOINA ZVIJEZDA)</p><p>ANTURIJ</p><p>NARCISA</p><p>PUSTINJSKA RUA</p><p>AMARILIS</p></li><li><p>svoje banke krvi za ivotinje, no jo uvijek imaju problema sa slanjem krvi na pojedina odredita. Te kompanije uzgajaju provjereno zdrave make donatore koje ne dre u kavezima, nego se trude da im ivot bude ugodan i sretan. Nakon 3 godine ih udomljuju, a zadravaju njihove maie. No, krv sadri ivot, kako za nas, tako i za naeg ljubimca. Zbog toga je sve vie ispitivanja u svijetu na tom podruju. A krv e i dalje ostati crveno obojana misterija. A.L.</p><p>OTROVNO BILJE ZA MAKEGotovo da nema osobe koja ne voli ukrasiti svoj stan lonanicom ili kiticom cvijea. No ako imamo kune ljubimce ili malu djecu, potreban nam je izuzetan oprez u odabiru cvijea, jer su gotovo sve najatraktivnije biljke vrlo otrovne. One pri dodiru, odnosno povredi izluuju otrovne supstance. Make su zbog toga vrlo ugroene. One veliki dio dana posveuju svojoj higijeni liui svoje krzno, pri emu unose veliki dio neprobavljive dlake u probavni trakt, to moe dovesti do zatvora. To im stvara velike probleme, te kako bi povratile dlaku one pasu travu ili drugo zelenilo koje im pomae u tome.</p><p>Make su vrlo znatieljne, te svaku novu biljku moraju omirisati ili kuati. Zbog toga biljke koje nabavljamo moramo dobro istuirati jer mogu biti pricane zatitnim sredstvima koja su u pravilu otrovna. Posebice su ugroeni maii koji u igri grickaju biljke. Otrovnost biljaka varira od vrste do vrste, a stupanj otrovanja ovisi i o koliini unesenog otrova u organizam. Trovanje moe nastupiti u tri oblika:</p><p>1. Otrov djeluje odmah i daje spontanu reakciju,2. Djeluje kao alergen i reakcija je vidljiva kasnije,3. Djeluje traumatski izaziva trajna oteenja jetre i bubrega.</p><p>Probavni trakt je najee oteen, zatim slijedi srce, krvoilni i centralni ivani sustav. Trovanje se oituje pojaanim slinjenjem, povraanjem, grevima s proljevima, svrbeom, poremeenom ravnoteom, slabljenjem rada srca, irokim zjenicama, drhtavicom, padom temperature, kolapsom krvoilnog sustava, te na koncu smru u mukama. Make nisu imune na otrove!</p><p>Primijetimo li ili posumnjamo da je maka konzumirala otrovne biljke, hitno joj trebamo pruiti pomo. Prva pomo u sluaju sumnje na trovanje je utopljavanje. Maku treba staviti na mirno mjesto, dati joj otopinu kuhinjske soli da izazove povraanje, maslinova ulja da se zatiti sluznica i odmah ju odvesti veterinaru. Uinimo li to na vrijeme, moda uspijemo spasiti maku. Sa sobom je dobro ponijeti veterinaru i dio biljke kako bi se ustanovilo o kojoj se vrsti otrova radi. Veterinar e u pravilu tretirati maku ovisno o stadiju trovanja. Dati e joj sredstva za povraanje i ienje, te terapiju za ublaavanje uzroka.</p><p>S lijeva su slike nekih kunih biljaka koje su otrovne za make. Uglavnom sve vrste lukoviastog bilja (njihovo lie) je otrovno. Prije nabave biljke obvezno istraite je li ono otrovno za maku! V.R.R. - D.I.</p><p>FIKUS BENJAMIN</p><p>FILODENDRON</p><p>SFATIFILUM</p><p>ISUSOVA KRUNA</p><p>CIKLAMA</p><p>PRIMULA (JAGLAC)</p><p>DIFENBAHIJA</p></li><li><p>Tekstovi Amelija Leopoldovi, Vesna Rinar Reeti i Danijel IvetaBilten pripremili i uredili Danijel Iveta i Amelija LeopoldoviSva prava pridrana / All Right reserved Savez felinolokih drutava Hrvatske, svibanj 2016.</p><p>FELINOLOKO DRUTVO KRIEVCIIVE VOJNOVIA 12, KRIEVCI 48260T-F +385 (0)48 68 19 77 info@fd-krizevci.hrwww.fd-krizevci.hr</p><p>FELINOLOKO DRUTVO SPLITVRZOV DOLAC 18, SPLIT 21000T +385 (0)21 48 22 55M +385 (0)98 172 47 52ackittens@yahoo.it</p><p>FELINOLOKO DRUTVO ZAGREBVINOGRADSKA 2a, ZAGREB 10000T +385 (0)1 37 76 221 | M +385 (0)91 19 33 000fd-zagreb@gmail.com | www.fd-zagreb.hr</p><p>SAVEZ FELINOLOKIH DRUTAVA HRVATSKEVINOGRADSKA 2a, ZAGREB 10000T +385 (0)1 37 76 221 | F +385 (0)1 88 94 259 | M +385 (0)91 19 33 000sfdh.cats@gmail.com | www.sfdh.hr</p><p>SVETA BIRMA (SBI)</p><p>Prema legendi ova prekrasna maja pasmina nastala je u budistikom hramu posveenog boici reinkarnacije Tsun Kyan Kse u brdima Lugh u Indokini gdje je prema vjerovanju ivio sveenik Kitah Mun Ha s bijelim makom Sinnom. Jednoga dana doli su razbojnici i ubili ga. Njegov maak skoio je na mrtvo tijelo sveenika i istodobno pogledao u kip boice. I dogodilo se udo: bijela boja make poprimila je boju koe boice Tsun Kyan Kse, ute oi postale safirno-plave kao boiine, a noge, rep, nos i ui poprimili su boju zemlje. ape koje su dodirivale tijelo sveenika ostale su bijele kao znak ljubavi i istoe. Tog su dana i ostale make u hramu poprimile boju Sinna. Vidjevi to udo, razbojnici su pobjegli iz hrama. Sinn je sedam dana bez hrane i vode straario uz tijelo gospodara i onda uginuo kako bi njegovu duu prenio u vjenost. Zbog toga se Svete birme smatraju uvarima dua budistikih sveenika.</p><p>Kako su prve make stigle iz hrama nikad nije razjanjeno. Najstariji dokaz o postojanju make u Europi predstavlja fotografija maka madam Baudoin po imenu Dieu d Arakan koja je snimljena tridesetih godina 20. st. u Francuskoj. Vezu izmeu hrama Lao Tsun i danas poznatih maaka predstavlja pretpostavka da je poetkom tridesetih godina, po narudbi amerikog industrijalca Vanderbilta, lan posluge hrama za veliki novac ukrao jedan par maaka, no pravi organizirani uzgoj pasmine poeo je tek u prvoj polovici ezdesetih godina. </p><p>Tijelo Svete birme srednje je mase, izdueno, snano, a noge su kratke i zdepaste. Glava je srednje duine, zasvoena i ima rimski profil nosa. Ui su male, nisu potpuno uspravne i previe zaobljene. Oi su blago zaobljene ovalne, iroko postavljene, duboko plave boje. Dlaka na tijelu moe biti od tamnije bijele boje do svijetlosmee. Svilena je na dodir i ne smije biti preduga. Izvorne boje oznaka (na nogama, glavi i repu) su okoladna, boje tuljana, plava ili ljubiasta. Danas se priznaju i boje dobivene iz parenja s perzijskim makama s oznakama. Boja na trbuhu je potpuno bijela.</p><p>Posebna oznaka Svete birme su bijele ape koje se nazivaju arapice. Potpuno su bijele boje, mogu zavravati na korijenu prstiju ili na lanku, a bijela boja mora biti otro ograniena. Na prednjim nogama arapice su krae. Poeljno je da se na stopalima zadnjih apa bjelina zavrava u klinastom obliku. Kod ocjenjivanja arapica posebna se pozornost posveuje simetrinosti. Rep je srednje duine, tanak oko korijena i gusto dlakav.</p><p>Uz Tursku angoru, Svete birme su se najmanje promijenile po tipu, grai tijela i boji dlake do danas. Svete birme iznimno su njene i lako se uklapaju u ivot svakog kuanstva. A.L.</p><p>PRATITE BILTEN SFDH NA</p><p>FELINOLOKO DRUTVO KARLOVACBORLIN 76, KARLOVAC 47000T +385 (0)47 64 26 56 M +385 (0)99 244 81 32fd.karlovac@gmail.com</p><p> /ColorImageDict &gt; /JPEG2000ColorACSImageDict &gt; /JPEG2000ColorImageDict &gt; /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict &gt; /GrayImageDict &gt; /JPEG2000GrayACSImageDict &gt; /JPEG2000GrayImageDict &gt; /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict &gt; /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False</p><p> /CreateJDFFile false /Description &gt; /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ &gt; /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false &gt;&gt; ]&gt;&gt; setdistillerparams&gt; setpagedevice</p></li></ul>