bilten br 2 09-2016

Download bilten br 2 09-2016

Post on 02-Feb-2017

220 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>biltenbroj 2/2016</p><p>SADRAJ OVE PUBLIKACIJEISKLJUIVA JE ODGOVORNOSTPOMORSKOG FAKULTETA SVEUILITA U RIJECI 1.</p><p> Projekt Razvoj Kvalifikacija i Inovativnih metoda stjecanja Kompetencija u LOgistici i Pomorskom prometu zapoeo je u lipnju 2015. godine te je do danas projektni tim realizirao gotovo sve planirane aktivnosti i rezultate elemenata projekta. U nastavku drugog izdanja biltena projekta KIKLOP iznijeli smo ostvarene rezultate i napredak pojedinih elemenata.</p><p>EP1. Izrada standarda zanimanja i kompe-tencija U sklopu elementa projekta 1. definirani su standardi zanimanja iz podruja pomor-skog prometa i logistike. Projektom su definirana 23 standarda zanimanja te je za svako zanimanje odree-na razina kvalifikacije, kljuna svrha i opis zanimanja, popis kljunih poslova i pripada-juih pojedinanih kompetencija, popis skupova kompetencija s pripadajuim kompetencijama, uobiajeni/poeljni stavovi i obrasci ponaanja, zakonske regula-tive povezane sa zanimanjem, perspektive u zanimanju - nastavak obrazovanja, karijera, zdravstveni rizici u zanimanju, kao i tipino radno okruenje i uvjeti rada te drugi relevantni podaci. Standardi zanimanja definirani su za slijedea zanimanja:1. Analitiar za obradu podataka (Data </p><p>processing analyst)2. asnik za elektrotehniku (Electro-techni-cal officer)3. Drugi asnik stroja (Second Engineer)4. Inspektor klasifikacijskog drutva (Marine Classification Surveyor)5. Inenjer za pomorske komunikacijske i navigacijske sustave (Marine Communica-tion and navigation systems engineer)6. Kadrovski menader za pomorska zanimanja </p><p>(Crew Manager)7. Koordinator brodskih prekrcajnih operacija (Vessel operations organizer)8. Koordinator transportnih operacija na slagalitu (Yard operations organizer)9. Luki kapetan (Harbour Master)10. Nadzornik sigurnosti pomorskog prome-ta (Safety of navigation coordinator)11. Peljar (Pilot)12. Planer putovanja broda (Voyage Planner)13. Pomorski agent posrednik (Shipbroker) 14. Pomorski agent (Ship Agent)15. Pomorski inspektor za kontrolu kvalitete i kvantitete tereta (Marine Cargo Surveyor)16. Prvi asnik palube (Chief mate)17. Specijalist za brodske elektrosustave (Marine electrical systems specialist)18. Upravitelj flote brodova (Fleet Manager)19. Upravitelj stroja (Chief Engineer)20. Voditelj logistike (Logistics Manager)21. Voditelj operative skladita (Warehouse </p><p>Operation Manager)22.Voditelj slube tehnologije prometa i analitike obrade podataka (Head of department of traffic engineering and analytical dana processing)23. Zapovjednik broda (Ship Master) Takoer, u sklopu elementa projekta 1 realiziran je Profil sektora, koji obuhvaa podatke o stanju na tritu rada u podruju sektora pomorskog prometa i logistike, potranju za zanimanjima, kljune kompe-tencije, postojee obrazovne programe Pomorskog fakulteta, te stanje na tritu rada. </p><p> EP2. Razvoj skupova ishoda uenja, standarda kvalifikacija i unaprjeenje studijskih programa U okviru drugog projektnog elementa projektni tim definirao je ishode uenja za razvijene standarde zanimanja te razvio pet standarda cjelovitih kvalifikacija temeljenih na ishodima uenja u skladu s naelima HKO za sljedee sveuiline prvostupnike (baccalaureus/baccalaurea);- inenjer/inenjerka brodostrojarstva- inenjer/inenjerka elektronike i informatike tehnologije- inenjer/inenjerka logistike i menadmenta u pomorstvu- inenjer/ inenjerka nautike i tehnologije pomorskog prometa- inenjer/inenjerka prometa Razvijenim standardima kvalifikacija za zanimanja u pomorstvu oznaava se sadraj i struktura odreene kvalifikacije, a ukljuuje sve podatke koji su potrebni za odreivanje razine, obujma i profila kvalifikacije, kao i podatke koji su potrebni za osiguravanje i unaprjeenje kvalitete standarda kvalifik-acije. Izradom standarda kvalifikacija dati e se preporuke za unaprjeenje 5 postojeih preddiplomskih sveuilinih studija na Pomorskom fakultetu u Rijeci.</p><p>EP3. Razvoj okruenja za e-uenje Osnovne aktivnosti elementa projekta 3 ukljuuju planiranje, modeliranje, razvoj, implementaciju i testiranje okruenja za e-uenje koji e omoguiti napredno i prilagodljivo uenje te dati podrku planiranju nastavnog procesa u visokom obrazovanju i cjeloivotnom uenju, kao i mogunost izvoenja e-uenja na brodu/platformi/offshore. Kao dodatni ostvareni rezultat je razvoj multimedijalnog laboratorija na Pomor-skom fakultetu u Rijeci. Multimedijalni vienamjenski laboratorij opremljen je video sustavom koji omoguava naprednu komu-nikaciju preko raunalnih mrea (npr. videokonferencija, prijenos predavanja) te 31 raunalo, projektor, kao i audio sustav od </p><p>etiri zvunika i pojaala na kojeg je mogue prikljuiti beini mikrofon govornika. Mogue su razne kombinacije zvuka i slike ovisno o potrebi predavaa.</p><p>EP4. Unapreenje nastavnikih kompe-tencija Aktivnosti unutar elementa projekta obogauju nastavni proces pa sukladno tome i unapreuju njegovu kvalitetu. U okviru Elementa projekta 4 realizirani su gotovo svi planirani rezultati: 1. Educirano je troje nastavnika u programu uenja i pouavanja u visokokolskoj nastavi te planiranju i programiranju nastavnog procesa 2. Educirano je 9 nastavnika za rad sa specijalistikim softverskim platformama koritenim u sklopu nastavnog programa 3. Educirano je 15 nastavnika u primjeni inovativnih metoda pouavanja u podruju e-uenja, kreiranje edukacijskih sadraja, upravljanje okruenjem za e-uenje, primje-na multimedijalnih elemenata, itd. </p><p> Tijekom provedbe projekta aktivno se provode i elementi projekta Upravljanje projektom i administracija te promidba i vidljivost koji su kljuni za uspjenu realizaci-ju projekta. U svrhu promoviranja i poveanja zanimanja za cjelokupni projekt, ciljeve i rezultate kod krajnjih korisnika projektnih rezultata i drutvene zajednice u cjelini odvile su se mnogobrojne informativne i </p><p>promidbene aktivnosti i mjere. U skladu sa navedenim, projektni tim izradio je Kataloga pomorskog gospo-darstva koji na jednom mjestu objedinjuje osnovne informacije o poduzeima i institucijama razliitih djelatnosti koja su aktivni sudionici pomorskog trita Repub-like Hrvatske. Katalog moe biti koristan poduzeima u traenju poslovnih partnera, ali i studentima Pomorskih fakulteta koji izlaze na trite rada.</p><p>Detaljni prikaz realiziranih rezultata projek-ta dostupni su na web stranici: www.kiklop.eu</p><p>VIE O PROJEKTU: Web stranica:http://www.kiklop.eu/ LinkedIn profil:https://www.linkedin.com/groups/8347431 kontakt:e-mail: kiklop@pfri.hr</p><p>Posredniko tijelo razine 1 (PT1)Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sportaDonje Svetice 38, 10000 ZagrebCentrala: +385 1 4569 000Faks: +385 1 4594 301glavnotajnistvo@mzos.hrwww.mzos.hr</p><p>Posredniko tijelo razine 2 (PT2)Agencija za strukovno obrazovanje iobrazovanje odraslihOrganizacijska jedinica za upravljanjestrukturnim instrumentima (DEFCO)Radnika cesta 37b, ZagrebTelefon: +385 1 62 74 666Telefaks: +385 1 62 74 698defco@asoo.hrwww.asoo.hr</p><p>Informacije o EU fondovima:www.strukturnifondovi.hr</p></li><li><p>SADRAJ OVE PUBLIKACIJEISKLJUIVA JE ODGOVORNOSTPOMORSKOG FAKULTETA SVEUILITA U RIJECI 2.</p><p>broj 2/2016 Projekt Razvoj Kvalifikacija i Inovativnih metoda stjecanja Kompetencija u LOgistici i Pomorskom prometu zapoeo je u lipnju 2015. godine te je do danas projektni tim realizirao gotovo sve planirane aktivnosti i rezultate elemenata projekta. U nastavku drugog izdanja biltena projekta KIKLOP iznijeli smo ostvarene rezultate i napredak pojedinih elemenata.</p><p>EP1. Izrada standarda zanimanja i kompe-tencija U sklopu elementa projekta 1. definirani su standardi zanimanja iz podruja pomor-skog prometa i logistike. Projektom su definirana 23 standarda zanimanja te je za svako zanimanje odree-na razina kvalifikacije, kljuna svrha i opis zanimanja, popis kljunih poslova i pripada-juih pojedinanih kompetencija, popis skupova kompetencija s pripadajuim kompetencijama, uobiajeni/poeljni stavovi i obrasci ponaanja, zakonske regula-tive povezane sa zanimanjem, perspektive u zanimanju - nastavak obrazovanja, karijera, zdravstveni rizici u zanimanju, kao i tipino radno okruenje i uvjeti rada te drugi relevantni podaci. Standardi zanimanja definirani su za slijedea zanimanja:1. Analitiar za obradu podataka (Data </p><p>processing analyst)2. asnik za elektrotehniku (Electro-techni-cal officer)3. Drugi asnik stroja (Second Engineer)4. Inspektor klasifikacijskog drutva (Marine Classification Surveyor)5. Inenjer za pomorske komunikacijske i navigacijske sustave (Marine Communica-tion and navigation systems engineer)6. Kadrovski menader za pomorska zanimanja </p><p>(Crew Manager)7. Koordinator brodskih prekrcajnih operacija (Vessel operations organizer)8. Koordinator transportnih operacija na slagalitu (Yard operations organizer)9. Luki kapetan (Harbour Master)10. Nadzornik sigurnosti pomorskog prome-ta (Safety of navigation coordinator)11. Peljar (Pilot)12. Planer putovanja broda (Voyage Planner)13. Pomorski agent posrednik (Shipbroker) 14. Pomorski agent (Ship Agent)15. Pomorski inspektor za kontrolu kvalitete i kvantitete tereta (Marine Cargo Surveyor)16. Prvi asnik palube (Chief mate)17. Specijalist za brodske elektrosustave (Marine electrical systems specialist)18. Upravitelj flote brodova (Fleet Manager)19. Upravitelj stroja (Chief Engineer)20. Voditelj logistike (Logistics Manager)21. Voditelj operative skladita (Warehouse </p><p>Operation Manager)22.Voditelj slube tehnologije prometa i analitike obrade podataka (Head of department of traffic engineering and analytical dana processing)23. Zapovjednik broda (Ship Master) Takoer, u sklopu elementa projekta 1 realiziran je Profil sektora, koji obuhvaa podatke o stanju na tritu rada u podruju sektora pomorskog prometa i logistike, potranju za zanimanjima, kljune kompe-tencije, postojee obrazovne programe Pomorskog fakulteta, te stanje na tritu rada. </p><p> EP2. Razvoj skupova ishoda uenja, standarda kvalifikacija i unaprjeenje studijskih programa U okviru drugog projektnog elementa projektni tim definirao je ishode uenja za razvijene standarde zanimanja te razvio pet standarda cjelovitih kvalifikacija temeljenih na ishodima uenja u skladu s naelima HKO za sljedee sveuiline prvostupnike (baccalaureus/baccalaurea);- inenjer/inenjerka brodostrojarstva- inenjer/inenjerka elektronike i informatike tehnologije- inenjer/inenjerka logistike i menadmenta u pomorstvu- inenjer/ inenjerka nautike i tehnologije pomorskog prometa- inenjer/inenjerka prometa Razvijenim standardima kvalifikacija za zanimanja u pomorstvu oznaava se sadraj i struktura odreene kvalifikacije, a ukljuuje sve podatke koji su potrebni za odreivanje razine, obujma i profila kvalifikacije, kao i podatke koji su potrebni za osiguravanje i unaprjeenje kvalitete standarda kvalifik-acije. Izradom standarda kvalifikacija dati e se preporuke za unaprjeenje 5 postojeih preddiplomskih sveuilinih studija na Pomorskom fakultetu u Rijeci.</p><p>EP3. Razvoj okruenja za e-uenje Osnovne aktivnosti elementa projekta 3 ukljuuju planiranje, modeliranje, razvoj, implementaciju i testiranje okruenja za e-uenje koji e omoguiti napredno i prilagodljivo uenje te dati podrku planiranju nastavnog procesa u visokom obrazovanju i cjeloivotnom uenju, kao i mogunost izvoenja e-uenja na brodu/platformi/offshore. Kao dodatni ostvareni rezultat je razvoj multimedijalnog laboratorija na Pomor-skom fakultetu u Rijeci. Multimedijalni vienamjenski laboratorij opremljen je video sustavom koji omoguava naprednu komu-nikaciju preko raunalnih mrea (npr. videokonferencija, prijenos predavanja) te 31 raunalo, projektor, kao i audio sustav od </p><p>etiri zvunika i pojaala na kojeg je mogue prikljuiti beini mikrofon govornika. Mogue su razne kombinacije zvuka i slike ovisno o potrebi predavaa.</p><p>EP4. Unapreenje nastavnikih kompe-tencija Aktivnosti unutar elementa projekta obogauju nastavni proces pa sukladno tome i unapreuju njegovu kvalitetu. U okviru Elementa projekta 4 realizirani su gotovo svi planirani rezultati: 1. Educirano je troje nastavnika u programu uenja i pouavanja u visokokolskoj nastavi te planiranju i programiranju nastavnog procesa 2. Educirano je 9 nastavnika za rad sa specijalistikim softverskim platformama koritenim u sklopu nastavnog programa 3. Educirano je 15 nastavnika u primjeni inovativnih metoda pouavanja u podruju e-uenja, kreiranje edukacijskih sadraja, upravljanje okruenjem za e-uenje, primje-na multimedijalnih elemenata, itd. </p><p> Tijekom provedbe projekta aktivno se provode i elementi projekta Upravljanje projektom i administracija te promidba i vidljivost koji su kljuni za uspjenu realizaci-ju projekta. U svrhu promoviranja i poveanja zanimanja za cjelokupni projekt, ciljeve i rezultate kod krajnjih korisnika projektnih rezultata i drutvene zajednice u cjelini odvile su se mnogobrojne informativne i </p><p>promidbene aktivnosti i mjere. U skladu sa navedenim, projektni tim izradio je Kataloga pomorskog gospo-darstva koji na jednom mjestu objedinjuje osnovne informacije o poduzeima i institucijama razliitih djelatnosti koja su aktivni sudionici pomorskog trita Repub-like Hrvatske. Katalog moe biti koristan poduzeima u traenju poslovnih partnera, ali i studentima Pomorskih fakulteta koji izlaze na trite rada.</p><p>Detaljni prikaz realiziranih rezultata projek-ta dostupni su na web stranici: www.kiklop.eu</p><p>VIE O PROJEKTU: Web stranica:http://www.kiklop.eu/ LinkedIn profil:https://www.linkedin.com/groups/8347431 kontakt:e-mail: kiklop@pfri.hr</p><p>Posredniko tijelo razine 1 (PT1)Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sportaDonje Svetice 38, 10000 ZagrebCentrala: +385 1 4569 000Faks: +385 1 4594 301glavnotajnistvo@mzos.hrwww.mzos.hr</p><p>Posredniko tijelo razine 2 (PT2)Agencija za strukovno obrazovanje iobrazovanje odraslihOrganizacijska jedinica za upravljanjestrukturnim instrumentima (DEFCO)Radnika cesta 37b, ZagrebTelefon: +385 1 62 74 666Telefaks: +385 1 62 74 698defco@asoo.hrwww.asoo.hr</p><p>Informacije o EU fondovima:www.strukturnifondovi.hr</p><p>bilten</p></li></ul>