paper interne controle (!)

Download Paper Interne Controle (!)

Post on 07-Jul-2015

86 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Sevda Sgtl

Master Accountancy & Fiscaliteit 1 augustus 2010

Sociale media en hun risicos en mogelijkheden Wat is de controle impact van sociale media?

i.o.v. Prof. Luc Kordel Departement Handelswetenschappen

Sociale mediaSociale media is de benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Onder de noemer social media worden onder meer weblogs, fora, sociale netwerken als Hyves, Facebook en LinkedIn, en diensten als Twitter geschaard. (Wikipedia.nl). Sociale media is een concept dat in de literatuur vele verschillende termen kent (bv. social media, social computing, social software, sociable media), maar bijna altijd een focus heeft op twee aspecten. Sommige auteurs leggen de nadruk op het sociale aspect, met hoofdzakelijk een focus op de relaties tussen mensen, terwijl anderen het belang van de technologie beklemtonen. Volgens Konijn (2008: 21) kan sociale media het best gezien worden als een overkoepelend begrip dat social software en social networking omvat. Social software kan hierbij gedefinieerd worden als: software die tot doel heeft het tot stand brengen en houden van netwerken tussen mensen te vereenvoudigen. Een gelijkaardige definitie wordt gevonden bij het Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) die social computing gelijk stelt aan Web 2.0: social computing refers to digital applications that enable interaction and collaboration in such a way that users become participants (co-creators, not end-users) that are strengthened through the network (as a collective resource) (Punie, 2008: 1). Volgens Livingston en Solis (2008) daarentegen moet social media beschouwd worden als het product van Web 1.0 en Web 2.0, en gaat het zowel over de democratisering en socialisering van informatie, als over de technologien die hiervoor gebruikt kunnen worden. Brian Solis (2008) benadrukt dat social media in eerste instantie gaat over mensen, en enkel kennis van de instrumenten hierom niet voldoende is. Het gaat om de individuen die collectief communities vormen op het internet, en de culturen die deze met zich meebrengen. Net als de definiring van de term, verschilt ook de categorisatie, alsook de opdeling en benaderingen van het fenomeen van sociale media. Zowat elke auteur of instelling maakt zijn of haar eigen interpretatie. De opdeling van de 'Conversation Prism' en de 'Social Media Starfish' Een van de vaakst geciteerde opdelingen is de Conversation Prism van Brian Solis1, die verder bouwt op de Social Media Starfish van Robert Scoble2. Daar deze opdeling een goed overzicht geeft van de grote diversiteit van beschikbare social media instrumenten, is een categorisatie per aangeboden dienst (bv. video, pictures, documents, events) te uitgebreid om handelbaar te zijn. Met deze benadedering probeerde Brian Solis eveneens aan te tonen hoe snel het medialandschap verandert, zeker op het gebied van sociale media, services en netwerken

1 http://theconversationprism.com/1024/ 2 http://scobleizer.com/2007/11/02/social-media-starfish/

De Opdeling van de 'Institute for Prospective Technologies' Het IPTS maakt een onderscheid tussen 7 vormen van social computing toepassingen: blogging, podcasting, collaborative content (bv. Wiki), social networking (bv. Facebook, Myspace), multimedia sharing (bv. Flickr, Youtube), social tagging (bv. Flickr, Delicious) en social gaming (bv. SecondLife). Daar bovenstaande opdeling op het eerste zicht vrij duidelijk en overzichtelijk lijkt, blijkt echter alweer snel de moeilijkheid van een eenduidige definitie. Zo wordt de online foto sharing applicatie Flickr door het IPTS zowel vermeld onder multimedia sharing als social tagging. Volgens sommige auteurs zoals Paul Gillin (2008) kunnen social bookmarking (tagging), photo/video sharing (multimedia sharing), en virtual worlds (social gaming) allen gecategoriseerd worden onder de noemer social networking. Andere auteurs zoals Boyd en Elissen vinden dat dit niet kan.Opdeling op basis van het doel van sociale media Facebook versus LinkedIn Zowel Facebook als LinkedIn zijn sociale netwerksites, daar Facebook voornamelijk gebruikt wordt voor het onderhouden van persoonlijke netwerken en het sharen van persoonlijke informatie. wordt er op LinkedIn zowel persoonlijke als proffesionele informatie gedeeld. Blogging versus Microblogging Twitter vs. Blogger De term blog staat voor de verkorte benaming van een weblog; een van de oudere en meer populaire vormen van social media. Blogs zijn regelmatig bijgewerkte webpaginas waar de bijdragen in omgekeerd chronologische volgorde worden weergegeven. Een microblog daarentegen is een vorm van internetdienst die gebruikers in staat stelt korte tekst- of multimediafragmenten op het internet te publiceren. Zoals de naam al aangeeft lijkt microblogging dus op bloggen (het bijhouden van een weblog), alleen zijn in het geval van microbloggingdiensten de fragmenten veel kleiner. de indeling van het IPTS luidt als volgt; Social networking sites: Sites die gebruikers toelaten relaties te vormen binnen een community. Het profiel en het netwerk van de gebruikers staat hierbij centraal. Bekende social networking sites zijn ondermeer Facebook, Myspace, Netlog en LinkedIn. Forum / Bulletin board:

Een van de oudste vormen van social media. Een forum kan beschouwd worden als een digitale (vaak) publieke discussiepagina. Het zijn plaatsen binnen bestaande websites die bezoekers toelaten met elkaar te communiceren rond themas die gerelateerd zijn aan de aanwezige inhoud. De vroegste vorm ontstond in 1980 met Usenet.

Social bookmarking / tagging: Social bookmarking tools laten toe op een gemakkelijke wijze websites en andere multimedia content toe te voegen tot een persoonlijke collectie van links, alsook deze te categoriseren met keywords (tags), en te delen met anderen. Dit systeem van organiseren van metadata werd door Thomas Vander Wal ook wel folksonomy genoemd. Bekende social bookmarking tools zijn Delicious, Digg, en StumbleUpon. Blog: Kort voor weblog; een van de oudere en meer populaire vormen van social media. Blogs zijn regelmatig bijgewerkte webpaginas waar de bijdragen in omgekeerd chronologische volgorde worden weergegeven. Multimedia sharing: Sites waarbij het delen van diverse vormen van multimedia als foto, video en audio centraal staat. Bekende multimedia sharing sites zijn Youtube en Flickr. Virtual world: Een online omgeving die de echte wereld nabootst in 2D/3D. Vooral SecondLife is hier een bekend voorbeeld. Podcast / Vodcast: Een samentrekking van iPod en broadcast, hoewel het beschikken over een iPod geen noodzaak is. Een opgenomen en online geleverd audio (podcast) of video (vodcast) programma dat op regelmatige tijdstippen gepland staat, en toegankelijk wordt gemaakt via rss-feeds. Wiki: Een plaats op het web, bestaande uit het collectieve werk van meerdere auteurs, die gebruikers toelaat informatie te updaten, bewerken of verwijderen, en waarvan samenwerking het hoofddoel is. Het bekendste voorbeeld is Wikipedia. Echter kunnen wikis ook ingezet worden in de interne werking van de organisatie waarbij het doel is de kennisdeling te verbeteren. RSS: Really Simple Syndication. Een XML-gebaseerd formaat dat op verschillende manieren gebruikt kan worden voor informatieverspreiding. Zo kunnen rss-feeds van verschillende sites ingegeven worden in aggregators als Google Reader of Bloglines, waardoor nieuwe informatie op een continue wijze wordt verzameld en getoond op een centrale plaats.

Microblog: Een van de recentste vormen van social media. Door de overvloed aan informatie, de permanente connectie en snelle toename van communicatiekanalen bewegen consumenten zich naar kortere microinteracties. De toenemende populariteit van microblogging tools als Twitter en Plurk is mede te danken aan het feit dat ze weinig vergen van zowel zender als ontvanger (Mishaud, 2007). Een van de interessantste kenmerken van microblogging, door Joseph Jaffe (in Gillin, 2008) Real-time word-ofmouth genoemd, is dat het cross-platform werkt waardoor men via verschillende kanalen synchroon kan communiceren. Gebruikers kunnen hierdoor berichten sturen en verkrijgen via het web, mobiel, RSS, of diensten van derden. De uitdaging voor marketers bij het gebruik van dit type media ligt in het erkennen van de limieten in marketingmogelijkheden. Daar vandaag de populariteit van microblogging nog gelimiteerd is tot een nichemarkt, is de exponentile groei12 echter een teken dat deze vorm van communicatiekanalen kan uitgroeien tot mainstream. Hoe marketers positieve benvloeding in deze omgevingen kunnen aanmoedigen, is echter een belangrijke vraag die de tijd moet uitwijzen.

ConclusieZoals er al eerder vermeld werd, is zowel de definiering als de categorisatie van sociale media niet even evident. Social media toepassingen hebben vaak meerdere functies en eigenschappen die

elkaar snijden en aanvullen, waardoor het moeilijk is deze onder n noemer te plaatsen (Scott, 2007). Deze categorisatie wordt in de toekomst ongetwijfeld nog bemoeilijkt. Zoals Hendler et al. (2008: 65) immers stellen, zijn de huidige interactieve toepassingen voorlopig veelal stand-alone applicaties: Todays interactive applications are very early social machines, limited by the fact that they are largely isolated one from another. Daar hier echter al veel verandering in is gekomen, zal dit in de toekomst enkel toenemen. Zoals Cachia (2008: 32) immers stelt: The movement seems to be heading towards portability, compatibility and interoperability.

Sociale media en hun risicos en mogelijkheden Sociale media in de dynamische wereld In de huidige dynamische wereld heeft het individu een steeds grotere invloed op het collectief. Sociale media brengt eenieder in de positie om invloed te hebben op de communicatie van mensen, groepen en organisaties. Het effect van sociale media binnen groepen en communities is steeds sterker en niet meer te ontkennen. Het maakt de dynamiek van gemeenschappen op microniveau zichtbaar en versterkt deze in haar uitingen en processen. Social media brengt communicatie en organisatie dichterbij elkaar. (Martijn Arts, 2009) Social media bracht een geheel nieuwe wijze van productie en distributie met zich mee. De grotere mate van interactiviteit van digitale media zorgde voor een verschuiving van de machtsbalans in het voordeel van de gebruiker (Van Dijck, 2006). Daar in de eerste fase van het internet (Web 1.0) content hoofdzakelijk geproduceerd werd door experts, maakt social media deel uit van de tweede fase van het web (Web 2.0) die interacties en connecties met anderen ondersteunt, alsook vormen van samenwerking, sharing en het creren van user-generated content (Hart, 2008). Het verschil ligt in de bijdrage van de gebruiker die voortaan zelf kan kiezen welke content gepubliceerd wordt, en met wie men deze zal delen. Er speelt zich aldus een convergentie af tussen de rol van het bedrijf en deze van de consument. De meeste veranderingen gaan dan ook over controle. Friedman (in Konijn, 2008: 23)verwijst hier naar de flattening of the world, of de mogelijkheid van individuen over de hele wereld om met elkaar te communiceren, collaboreren en socialiseren.

Figuur verschuiving ven de machtsbalans

De risicos en mogelijkheden van sociale media voor een afstuderende handelswetenschapper.Aangezien ik persoonlijk als afstuderende handelswetenschapper mij eerst zou focussen op het vinden van een uitdagende job, zou ik sociale media eerst en vooral trachten te gebruiken om dit doel te verwezenlijken. Sociale media biedt hierbij een waaier aan oppurtuniteiten; het helpt bij het zoeken naar een job, biedt toegang tot netwerken, stimuleert de personal branding, biedt toegang tot kennis en informatie, en zorgt ervoor dat je gevonden wordt door potentile werkgevers. Blogs

De regelmatig bijgewerkte webpaginas, de zogenaamde blogs kunnen helpen bij zowel het zoeken naar als het delen van informatie. Door een persoonlijk weblog aan te maken kan je er bovendien voor zorgen dat je gevonden wordt door potentile werkgevers. Je kan jouw passie en ervaringen publiekelijk maken en zo jouw zogenaamde 'personal branding' creren en stimuleren. 71% van de werkgevers wint immers online informatie over potentile nieuwe werknemers. a) Voordelen

-

Laagdrempelig; Er is nauwelijks kennis van software nodig om een weblog te kunnen publiceren of een reactie daarop te kunnen plaatsen. Simpel; De inrichting van een weblog is simpel, de meest recente bijdrage staat bovenaan, het archief is chronologisch geordend. voorrang bij de grote zoekmachines zoals Google ; verhoogt de kans om gevonden te worden door genteresseerde werkgevers. Categorisatie; Bij het inrichten van weblogsoftware worden er keuzes gemaakt in welke categorien de informatie geplaatst kan worden. Dit maakt jouw informatie op een weblog beter vindbaar en overzichtelijker.

-

-

-

b) Nadelen-

Tijdrovend; Je kan er erg veel tijd mee kwijtraken dat je kon gebruiken om persoonlijk te gaan solliciteren. U moet enigszins redelijk kunnen schrijven, een slecht geschreven blog kan je reputatie schaden. Je moet actief en regelmatig 'bloggen'; omdat de informatie chronologisch wordt meegedeeld moet je je informatie up to date houden

-

-

c) Risicos-

Op elke bijdrage op je blog kan worden gereageerd, dit kan zelfs anoniem gebeuren. Dit kan ervoor zorgen dat je negatieve commentaar geschreven krijgt wat je reputatie kan schaden en genteresseerde potentele werkgevers kan afschrikken.

d) De gepaste ( interne ) controlemaatregelen-

Je blog zorgvuldig en regelmatig onderhouden

Wikis

Een plaats op het web, bestaande uit het collectieve werk van meerdere auteurs, die gebruikers toelaat informatie te updaten, bewerken of verwijderen, en waarvan samenwerking het hoofddoel is. Het bekendste voorbeeld is Wikipedia. Echter kunnen wikis ook ingezet worden in de interne werking van de organisatie waarbij het doel is de kennisdeling te verbeteren. Niet echt evident voor mij, als afstuderende handelswetenschapper op zoek naar een job. Je kan het eerder gebruiken bij het zoeken van informatie m.b.t je vakgebied en interesse's. Sites om persoonlijke informatie te sharen

Sites zoals facebook, My Space en Netlog die gebruikers toelaten relaties te vormen binnen een community kunnen de pas afgestudeerde handelswetenschapper zeker wat mogelijkheden bieden bij de zoektocht naar een baan. Nochtans verscheen er recent op een populaire 2 vacaturesite dat het eerder de werkgevers zijn die facebook gebruiken bij een aanwerving.Uit het VDAB-onderzoek naar het aanwervingsgedrag van bedrijven blijkt anderzijds dat sociale media wel gekend zijn, maar nog niet voor d grote revolutie zorgen. Momenteel gebruikt n derde van de werkgevers sociale media om personeel te werven. De meeste auteurs zijn van mening dat sociale media de traditionele zoektocht naar een baan tot het verleden doet behoren. De Amerikaanse socioloog Mark Granovetter van de Stanford University stelt dat vrienden op sociale netwerksites als Facebook die je niet goed kent, in de zoektocht naar een 3 nieuwe job nuttiger kunnen zijn dan echte vrienden of kennissen. a) Voordelen-

Verhoogt de kans om gevonden te worden door potentle werkgevers snel en gratis Helpt bij het stimuleren van je 'personal branding'. Het feit dat je een profiel op Facebook hebt toont niet alleen dat je internet kan gebruiken,

maar ook het feit dat je meegaat met het dynamische wereld en dat je sociaal, creatief en gezellig bent.-

grote bereik door de status updates gemakkelijk kennis, uitdagingen en bezigheden publiceren, eventueel ook meedelen dat je op zoek ben naar werk Dankzij privacy-instellingen kan je zelf bepalen aan wie je in welke mate je profiel openbaar maakt deelnemen aan groeperingen met specifieke interesse's

-

-

b) nadelen-

in feite bedoelt om persoonlijke informatie te sharen tijdrovend en kan verslavend zijn onzorgvuldig sharen op facebook kan je reputatie schaden

c) risico's-

Gerichte 'social engineering aanvallen en identiteitsfraude ; kwaadwillenden kunnen je bijvoorbeeld heel gerichte phishingmails sturen waarin je door het persoonlijke karakter van de mail wordt verleid naar een nepsite te gaan en daar persoonlijke informatie in te voeren. Verspreiding van persoonlijke gegevens naar onbekenden ; doordat de privacyinstellingen regelmatig worden aangepast door de netwerkbeheerders, kan je profiel plots zichtbaar worden voor iedereen voordat je het beseft.

-

d) de gepaste (interne) controlemaatregelen-

Wees voorzichtig met welke informatie je op je persoonlijke profiel zet Geef alleen bekenden toegang tot je persoonlijke gegevens Wees kritisch in het toelaten van mensen tot je sociale netwerk

4 http://gigaom.com/2010/05/26/facebooks-new-privacy-settings-heres-what-changed/

Sites om persoonlijke en proffesionele informatie te sharen

Bv LinkedIn Als potentile afgestudeerde handelswetenschapper ben ik er van ovetuigd dat dit soort van sociale media de meeste opportuniteiten biedt bij de zoektocht naar een interessante baan. LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk, actief sinds 5 mei 2003, dat gericht is op vakmensen. Met LinkedIn kan je voor jezelf een profiel aanmaken waarop je vermeldt waar je gestudeerd hebt, waar je gewerkt hebt en waar je goed in bent. Een soort online CV dus. a) De mogelijkheden en voordelen-

een digitaal cv, een onlinevisitekaartje met datafeed voor alle contacten toegang tot netwerken; gemakkelijk om connecties te vinden en gevonden te worden Vacatures zoeken en/of plaatsen Kennis vergen door vragen te stellen aan specialsten Aansluiten bij groepen in uw vakgebied, of zelf een groep starten Kosteloos en eenvoudig (bepaalde diensten : wel betalend) b) de nadelen

-

-

Niet even populair als facebook Mensen spenderen meer tijd op netwerksites als facebook dan als dan op LinkedIn tijdrovend, moet regelmatig geupdated worden meeste mensen zijn onvertrouwd t.o.v de privacybeleid het blijft een virtueel netwerk; de meeste potentile werkgevers praten liever met echte mensen c) de risico's idem sites om persoonlijke informatie te delen d) gepaste (interne) controlemaatregelen idem sites om persoonlijke informatie te delen

Sites om beeldmateriaal te sharen

bv. youtube Werk zoeken via persoonlijke en proffessionele netwerksites hebben ik al proberen te analyseren maar een aantal recente artikels toonden dat het nog veel creativer kan. Alec Brownstein speelde zo op het instinct van mensen om zichzelf te googlen, en kon de deuren openen voor zijn droomjob5. Wil je echt opvallen, kan je zelfs een creatieve en interessante video maken en sharen op Youtube zoals Alec Bydrizicky had gedaan.6 Huib Scholte (24) zong dan niet in een filmpje zijn eigen c.v., wel maakte hij samen met Videoboard.nl een sollicitatievideo, en ook hij kon zijn weg vinden naar een uitdagende job bij Heineken. a) voordelen erg populair kosteloos voorrang bij grote zoekmachines zoals google

b) nadelend)

kan onproffesioneel overkomen bij werkgevers de reacties op je filmpje kan leiden tot reputatieschade controlemaatregelen

privacy-instellingen aanpassen, eventueel vermijden dat er reacties op je filmpje geplaatst kunnen worden

5 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=JOBAT_2563 6 http://www.youtube.com/watch?v=Ot4K-KCLAqs

De risicos en mogelijkheden van sociale media voor een headhunterkantoor dat kandidaten zoekt voor management vacatures. Blogs

Je kunt een weblog creren met de nodige vereisten en karakteristieken van de kandidaten waar je op zoek bent. Bovendien worden er meer en meer mensen gerecruteerd via sociale mediakanalen, de weblogs kunnen daarvoor een gerichte instrument zijn. a) voordelen

laagdremelig simpel de informatie kan goed gecategoriseerd worden

b) & c) nadelen en risico's

kans tot misverstanden tussen de headkunterkantoor en de kandidaten; Koningin Beatrix benadrukte zo in haar kersttoespraak (2009) dat virtuele ontmoetingen de leegte niet vullen. De kandidaten kunnen zich als succesvol presenteren terwijl dit in het werkelijkheid niet zo is. Tijdrovend

d) gepaste controlemaatregelen

regelmatig en zorgvuldig onderhouden van je blog

Sites om persoonlijke informatie te sharen

Bv. Facebook Sociale media en recruiteren gaan goed samen. De manier waarop mensen een baan vinden verandert. Sociale netwerksites als facebook of Twitter kunnen je verbasend goed helpen bij het zoeken voor managemant vacatures bij klanten. Onlangs verscheen er nog dat meer dan 3 miljoen Belgen actief zijn op facebook; een vijver waar je al eens kunt overwegen te vissen als je op zoek bent naar nieuwe mensen.

a) Voordelen SEO (Search Engine Optimization) versterken; Aanwezigheid op Facebook helpt je beter te scoren in de zoekresultaten in zoekmachines. De officiele website van de Headhunterkantoor kan je al zeker linken naar je paginas in sociale media, en weer terug zodat beide makkelijk kunnen worden gevonden.

Je als hedendaagse en open headhunter positioneren; Door actief een gesprek aan te gaan met Facebookers krijgt je kantoor een hedendaagse, open en authentieke stem: je toont dat je deur altijd open staat en dat je graag de dialoog aangaat. En als er wat over je wordt gezegd, kun je meteen deelnemen aan het gesprek.

Jobpostings beter verspreiden; Jobpostings kun je vanuit HRM-tools zoals Persis, Taleo of Igrasp automatisch op je Facebook-pagina plaatsen. Met een send-to-a-friend knop kunnen genteresseerden de vacaturen delen met anderen

Opvallen en binden met interactieve applicaties; Facebook heeft een vrij open policy voor applications. Een leuk online testje ? Een originele e-card? Een spelletje? Het kan allemaal worden ontwikkeld en gekoppeld worden aan je Facebook-pagina. Dat zijn kleine dingen die genteresseerden wat meer aan je bedrijfsmerk binden, of je net even laten opmerken. b) & c) nadelen en risico's-

tijdrovend Je privacy komt in gevaar Vergt te veel werk Negatieve commentaaar kan zorgen voor reputatieschade Social engineering aanvallen d) de gepaste (interne) controlemaatregelen

-

Een verantwoordelijke aanzetten die zich bezighoudt met het beheer en het bestuur van de sociale netwerksite creren van een beveiliginsbewustzijn in het organisatie de privacy beleid van de netwersite regelmatig controleren en aanpassen

-

Sites om persoonlijke en proffesionele informatie te sharen

Bv. LinkedIn Aangezien LinkedIn je toelaat om mensen te contacteren, betekent een groter netwerk ook een groter aantal zoekresultaten wanneer je een search doet. Vandaar dat het voor headhunters zo belangrijk is om zo veel mogelijk connecties te bezitten en actief deel te nemen aan de toepassingen van de sociale netwersites.

a) De mogelijkheden en voordelen-

makkelijk, transparant en goedkoop toegang tot netwerken vergroten van uw bereik jobpostings gemakkelijk verspreiden laten zien dat je meegaat met de tijd b) de nadelen

-

Niet even populair als facebook tijdrovend, privacy risico's potentiele kandidaten kunnen zicht anders overdoen; het blijft een virtueel netwerk c) de risico's idem sites om persoonlijke informatie te delen d) gepaste (interne) controlemaatregelen idem sites om persoonlijke informatie te delen

Sites om beeldmateriaal te sharen

bv. youtube De headhunter kantoor kan creatieve reclamepublicaties delen op populaire sites zoals youtube a) voordelen erg populair kosteloos voorrang bij grote zoekmachines zoals google b) nadelen-

de reacties op je filmpje kan leiden tot reputatieschade d) controlemaatregelen de filmpje opvolgen en bijsturen indien nodig ( ongewenste reacties op je filmpje vewijderen of rechtzetten)

De risicos en mogelijkheden van sociale media voor een internationaal bedrijf dat in meer dan 10 verschillende bedrijfstakken in minstens 60 landen actief isThe speed of word of mouth is now limited only by how fast people can type

(Levine et al., 2000)

Zoals bedrijven, groot en klein, steeds meer beginnen te beseffen, kan de stem van de consument een belangrijke invloed hebben in het vormen van de opinies van anderen, en bijgevolg ook hun merkloyaliteit en aankoopbeslissingen (Zabin, 2008). Sociale media bracht een geheel nieuwe wijze van productie en distributie met zich mee. De grotere mate van interactiviteit van digitale media zorgde voor een verschuiving van de machtsbalans in het voordeel van de gebruiker (Van Dijck, 2006). Als internationaal actief bedrijf is het een noodzaak om bewust te worden van deze machtsverschuiving. Uit een nieuw onderzoek naar het belang van sociale media in bedrijfs- en klantencommunicatie is eveneens gebleken dat bedrijven die geen gebruik maken van sociale media om hun klanten en medewerkers te bereiken het gevaar lopen belangrijke kansen te missen.7 Blogs

Een bedrijfsblog kan de organisatie naamsbekendheid geven in hoeverre je durft om kennis en informatie te publiceren. Uit een onderzoek in opdracht van VODW8 marketing is echter gebleken dat lezers overwegend (70%) positief staan tegenover corporate weblogs. In hun ogen zijn bedrijven met een corporate blog consumentgericht doordat ze toegankelijk zijn, gemakkelijk contacten leggen en persoonlijk communiceren. Volgens hetzelfde onderzoek bezoeken mensen corporate weblogs omdat ze een goede beeldvorming willen krijgen over de werkwijze van het bedrijf en omdat ze het interessant vinden om mee te kunnen praten over nieuwe ideen en concepten van het bedrijf. Het is niet enkel evident voor de marketingstrategie en de 'brand management' van het bedrfijf, het kan de interne communucatie binnen het bedrijf zelf ook stimuleren. Voor een organisatie die actief is in verschillende bedrijfstakken en verschillende landen is dit evident omdat het de integratie tussen de verschillende organisaties zal bevorderen. Voordelen

geeft potentiele klanten een goede indruk van de activiteiten en de levendigheid van het bedrijf trekt extra bezoekers naar uw site via zoekmachines je kan snel inspelen op nieuwe marktontwikkelingen in de dynamische omgeving Het maakt uw bedrijf persoonlijker doordat u laat zien dat er mensen achter het bedrijf zitten. Het dwingt u meer om vernieuwend bezig te zijn en na te denken over uw publieke presentatie

8 http://www.vodw.com/ http://nl.connexie.be/2010/07/19/bedrijven-zonder-sociale-media-lopen-kansen-mis-2/

Nadelen

Tijdrovend U moet enigszins redelijk kunnen schrijven, een slecht geschreven bedrijfsblog is immers eerder slechte reclame Als uw bedrijf niet zo levendig is kan dat via uw bedrijfslog zichtbaar worden

e) Risicos

Mensen zullen het bedrijfsblog volledig associeren met het merk en bedrijfsimago ; negatieve blogs en reacties kunnen het bedrijfsimago schaden het openbaar maken van gevoelige informatief) De gepaste ( interne ) controlemaatregelen -

Je blog zorgvuldig en regelmatig onderhouden

Wikis

De wiki zal bijdragen tot de optimalisatie van de communicatie van zowel binnen het bedrijf als tussen de andere afdelingen. Zo zal wiki de kennismanagement bevorderen en de medwerkers aanmoedigen om efficint en effectief kennis te delen. De medewerkers vinden er informatie die ze concreet kunnen gebruiken, elk moet zijn deeltje toevoegen, de toegevoegde waarde komt tenslotte uit het samenbrengen van alle deeltjes. a) Voordelen

Om een wiki te gebruiken of iets op een wiki te publiceren moet u geen programmeerkennis hebben. Eenvoudige database voor informatie gratis of erg goedkoop zolang de beheerder dit wenst kan het door iedereen gereaadpleegd en aangepast worden kan dienen als platform om samen te werken, als kennisdatabank, als verzamelplaats voor documenten of als projectdagboek Het maakt samenwerking mogelijk over grote afstanden

b) Nadelen

niet geschikt voor complexe bestandsformaten

geen vaste structuur

c) Risico's

Men heeft niet altijd controle over de juistheid of de gevoeligheid van de informatie op een wiki. Zeker bij wikis die ook extern te raadplegen zijn, kan dat een probleem vormen.d) controlemaatregelen

Aanpassen en controleren door wie de wiki's beheerd en aangepast kunnen worden Sites om persoonlijke en proffesionele te informatie te sharen

Bv: facebook, LinkedIn, Twitter, Hyves De sociale netwerken zijn sterk in opkomst. In allerlei soorten en maten. Hyves voor 20 plussers, LinkedIn voor het bedrijfsleven en Myspaces voor de jongeren. Mensen zoeken elkaar op binnen deze netwerken en geven daarnaast (vaak erg openhartig) allerlei informatie over zichzelf vrij. Het ligt aan de organisatie om hier zo juist mogelijk op in te spelen. Via alle soorten toepassingen en applicaties op deze sociale netwerksites onstaan er immers heel wat mogelijkheden om de producten en diensten voor het voetlicht te brengen. Maar er is natuurlijk ook een keerzijde van dit fenomeen. Voor sommige organisaties heeft de toepassing tot enorm succes geleid, terwijl andere organisaties een soort haat-liefde verhouding hebben met netwerksites. Het blindweg beginnen hieraan kan echter leiden tot een negatieve ervaring. Voordelen

toegang tot nieuwe netwerken gericht inspelen op behoeften van bepaalde doelgroepen; doordat ze gemakkelijk en openhartig informatie van zichzelf vrij geven. Goedkoop en eenvoudig mogelijkheid om een fanclub te creren rond een bepaald product, dienst of merknaam; zorft ervoor dat de members zich uniek of bevoorrecht voelen twee richtings communicatie met (potentiele klanten ) betrokkenheid van de klanten tot het bedrijf, product of dienst publiceren van expertise Brandmanagement / Reputatiemanagement

Nadelen & Risico's

meningen kunnen zich door groepsdynamiek enorm snel ontwikkelen ; groepsdynamiek is over het algemeen erg moeilijk te sturen

veel tijd en middelen nodig mogelijkheid tot reputatieschade : Virgin Atlantic ontsloeg zo een aantal werknemers omdat ze discrete informatie op hun facebook profiel vrijgaven, en geruchten verspreidden over de passagiers. 9 verlies van privacy social engineering aanvallen

controlemaatregelen een verantwoodelijke aanstellen die zicht bezig houdt met het beheer en bestuur van de sociale netwerksites het creren van een controlebewustzijn bij de medewerkers

9 http://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/15452

Sites om beeldmateriaal te sharen

bv. youtube De kracht van Youtube is dat andere sites de filmpjes gemakkelijk kunnen plaatsen. Voor een videohit heb je volgens Paul van Veenendaal van La Comunidad marketingbureau meer nodig. Hij noemt de drie G's - grappig, geil of grof - als voorwaarden voor een goede video. Maar, zonder promotie, kijkt niemand. Mensen komen niet vanzelf bij je terecht op Youtube. Je moet zorgen dat andere sites jouw Youtube-filmpjes plaatsen. Dat kan volgens hem bijvoorbeeld via weblogs of sociale nieuwssites als MSN Reporter. Voordelen erg populair kosteloos

Nadelen komt vaak niet erg proffesioneel over gevaar tot reputatieschade

controlemaatregelen

privacy-instellingen aanpassen en controleren

De risicos en mogelijkheden van sociale media voor een Vlaams toneelgezelschapSociale media kan heel wat opportuniteiten bieden voor de culturele sector. Een toneelgezelschap kan door de kracht van internet, en gerichte gebruik van sociale media toepassingen heel wat winst behalen. De kansen liggen voor het oprapen; niet alleen om het publiek beter te bereiken, maar ok om hen te informeren en bij te betrekken tot het gezelschap en de evenementen. Het interessante van het gebruik van sociale media is dat de sociale media instrumenten vele potentiele bezoekers al bij elkaar brengen lang voordat het echte evenement gaat beginnen. Hierdoor gaat het evenement meer leven bij deze personen waardoor ze nog ''socialer'' worden over dit onderwerp. De toepassingen van social media binnen events zijn op te delen in drie onderdelen: Social media toepassingen VOOR het event Social media toepassingen TIJDENS het event Social media toepassingen NA het event

Blogs

Je kunt gebruik maken van de blogs om je publiek te vertellen over de deskundigheid van het toneelgezelschap, de acteurs, de tentoostellingen, de geplande evenementen etc.. a) voordelen interactie bereiken van het publiek betrekken van het publiek many-to-many communicatie b) nadelen tijdrovend je moet regelmatig en actief blijven bloggen om up to date te blijven

Sites om persoonlijke en proffesionele te informatie te sharen

Bv: facebook, LinkedIn, Twitter, Hyves Je kan op sociale netwerksites zoals facebook of Linkedin fanpages of groepen aanmaken voor het toneelgezelschap. de personen die behoren tot het gezelschap maak eventueel ook zichtbaar. Het biedt je de mogelijkheid om zelf toe te stappen naar je publiek i.p.v te wachten dat ze zelf initiatief nemen. Via de evenement applicaties kan je de tentoonstellingen publiceren en eventueel een idee krijgen over het aantal participaties. a) voordelen interactie toegant tot netwerken inschatten van de behoeften van het doelgroep en daar gericht op inspelen het publiek betrekken bij het toneelgezelschap foto's, video's en andere leuke applicaties publiceren plaatsen van evenementaankondigingen en inschatten van het aantal mogelijke participaties fanpage's en groepen oprichten b) nadelen & risico's

gevaar voor privacy mogelijkheid tot negatieve commentaar openbaarmaking van gevoelige informatie d) controlemaatregelen

de sites regelmatig bijsturen en controleren een controlebewustzijn bij de medewerkers creren Wikis

a) voordelen delen van kennis zowel binnen als buiten het gezelschap

Eenvoudige database voor informatie gratis of erg goedkoop kan dienen als samenwerkingsplatform

b) Nadelen geen vaste structuur

d) controlemaatregelen

controleren door wie de wiki's beheerd en aangepast kunnen worden

Sites om beeldmateriaal te sharen

bv. Youtube Naargelang de deskundigheid en het talent kunnen de acteurs van de toneelgezelschap uitblinken op Youtube. Zo hebben sommige beginnende artiesten hun groeiende populariteit te danken aan hun video's op YouTube. De Nederlandse Esme Denters is een goed voorbeeld; enkele platenmaatschappijen in de Verenigde Staten zijn vanwege de populariteit van haar videoclips op YouTube in 2007 met haar in gesprek gegaan. Voordelend

erg populair grote bereik goedkoop en eenvoudig

nadelen gevaar tot reputatieschade controlemaatregelen privacy in het oog houden en regelmatig controleren

Advisering omtrent de risico's, de voordelen en de interne controlemaatregelen bij het gebruik van sociale media in het bedrijfsleven.Advies 1 Advisering omtrent de voordelen

Voordat ik de ( interne ) controlemaatregelen m.b.t sociale media in het bedrijfcontext analyseer, wil ik de CEO en de raad van bestuur nog eens op de hoogte brengen van de voordelen en mogelijkheden van sociale media. Een engagement in social media kan voor een organisatie diverse voordelen opleveren. Meer specifiek biedt het eerst en vooral heel wat voordelen op het gebied van relatiemarketing, anderzijds zorgt de inzetting van sociale media in interne en externe communicatie tot voordelen zoals collaboratie en co-creatie. Op de onderstaande tabel heb ik de belangrijkste voordelen van sociale media op het gebied van marketing kort samengevat. Sociale media marketing is de term dat hiervoor wordt gebruikt. Voordelen en oppurtiniteiten van Sociale media marketing Bereiken van nieuwe consumenten Loyaliteit Opbouw van wederzijdse relaties One to one / Many to many Snelheid Gemak Lage Kost Targetting Marktonderzoek Customer Service Branding Expertise Authentieke informatie

Zoals ik hierboven heb vermeld gebruikt u met sociale media marketing de sociale netwerken als marketinginstrument voor uw bedrijf. Als business manager voel ik mezelf dan verplicht om deze opportuniteiten gericht te gebruiken. Niet enkel omdat de concurrenten dit ook zullen doen, maar omdat traditonele media instrumenten dreigen te verouderen en achtergelaten te worden door de

recente evoluties waar de consument de macht grijpt. Het aanschaf van gerichte informatie over consumentenvoorkeuren is daarom ook n van de belangrijkste voordelen van sociale media. Sociale media geeft ons toegang tot individuen en groepen die voordien privaat en niet bereikbaar waren, en misschien zelfs niet bestonden. Het monitoren van online conversaties is hierom een goede manier om te leren over de themas die deze conversatie drijven. De authentieke informatie en feedback die uit deze contactmomenten voortkomt, biedt informatie en inzichten die kan helpen bij de merkstrategie, het verbeteren van de user experience, of het vormgeven aan traditionele marktonderzoekpogingen om eventuele consumentenproblemen verder uit te diepen. Daarnaast kunnen we het web ook inzetten voor het opsporen van schadelijke informatie, het verbeteren van de customer service, en concurrentieonderzoek. Sociale media kan dan ook worden beschouwd als een belangrijke bron van marktonderzoek waarvan vooral de snelheid en efficintie, alsook de rijkere, meer levendige en authentieke informatie de voordelen zijn. Een ander belangrijk voordeel is de mogelijkheid om in directe interactie te treden met consumenten en een dialoog aan te gaan. De mogelijkheid tot many-to-many communicatie helpt bij het creren van een open en op vertrouwen gebaseerde conversatie. Door een open dialoog wordt de consument een actieve participant en kan deze positievere gevoelens krijgen ten opzichte van het product, de merk of het bedrijf, wat op zijn beurt kan leiden tot toenemende loyaliteit. Door het opzetten van eigen sociale media kanalen en het engageren in online conversaties verkrijgt de organisatie daarnaast een opportuniteit voor het demonstreren van de expertise van het management en doet het bedrijf mee aan corporate branding. Het bouwen en onderhouden van het merknaam is immers een complex proces waar het imago dat we trachten te creren in contact komt met de percepties en ervaringen van consumenten. Social media kan helpen bij het overbruggen van deze kloof door het bieden van een conversatieplatform waar het bedrijf en de consument elkaar treffen, en ideen en gedachten kunnen uitwisselen die de persoonlijkheid van het bedrijf reflecteren.

Kortom ben ik ervan overtuigd dat we met sociale media topassingen allezsins kunnen zorgen voor verbeterde feedback en verhoogde consumententevredenheid. Daarnaast zal sociale media ons bedrijf helpen, bij het creren van de perceptie van het bedrijf als toekomstgericht, wat op zijn beurt zal zorgen voor een verbeterde marktreputatie.

Advisering omtrent de risico's

Naast de talrijke voordelen die ik heb geanalyseerd zijn er natuurlijk ook risico's verbonden aan de adoptie van sociale media. Hierbij ga ik deze trachten te beschrijven, nadien ga ik over naar de interne controlemaatregelen die we kunnen nemen om de toepassing van sociale media in het bedrijfscontext onder controle te houden. Wat ik als n van de belangrijkste barrires voor de adoptie van social media kan aannemen is de kans voor het verlies aan controle en de gevolgen voor het merk en de reputatie. Het openstellen van de corporate website van het bedrijf kan gepaard gaan met negatieve commentaar en kritiek, en dit gaat in tegen de traditionele marketingcultuur van brand control. Bij de adoptie van sociale media is de beschikbaarheid van de benodigde middelen een ander noodzaak. Het bedrijf heeft immers getrainde personeel nodig of personeel met ervaring in sociale media tools. Een ander belemmerende factor is de tijdsfctor. De interactiviteit vergt immers een continue aanwezigheid van de organisatie om een dialoog mogelijk te maken. De gepercipieerde kost van de benodigdheden voor social media initiatieven zoals het personeel, de ontwikkeling van applicaties en het proces van participatie kunnen we aanzien als een ander barrire voor sociale media. Anderzijds brengt het gebruik van niet-bewezen communicatietechnologien andere vraagtekens in het hoofd. Er dient dus een duidelijke analyse gemaakt te worden over zowel de operationele als de financile risico's voor het bedrijf. Het gebrek aan een duidelijke return-on-investment is tevens een belangrijk obstakel voor investering in social media. Daarom is het bewustwording van de risico's zo belangrijk. Daarnaast kan de vooruitgang in de adoptie bellemmerd worden door een varieteit aan implementatiebarrires die zich hoofdzakelijk afspelen op drie niveau's; de organisatie-infrastructuur, het planningsproces, en de eigenlijke implementatie. Zo zijn ondermeer het gebrek aan kennis, slechte interne communicatie tussen verschillende departementen of functies, beperkte beschikbare middelen, en het onvermogen om te breken met de huidige manier van opereren belangrijke barrires die de adoptie van nieuwe communicatietechnologien kunnen belemmeren. Om deze reden is een review van vorige pogingen van de organisatie om strategien of nieuwe initiatieven te operationaliseren belangrijk. Via zulk een onderzoek kunnen belangrijke inzichten verworven worden die aangeven wat voordien werkte en wat niet. We moeten dan ook een infrastructuur voor dialoog creren om opportuniteiten te kunnen halen uit de inzet van social media. Dit vergt niet enkel investeringen in technologie, maar ook in het socialiseren van managers (tussen verschillende departementen) en de bijhorende managementpraktijken.

Risico's m.b.t beveiliging

Naast de bedrijfgerienteerde risico's die ik hierboven heb besproken zijn een aantal risico's verbonden aan sociale media en Web 2.0 op gebied van privacy en beveiliging. Bij de engagement van sociale media kunnen de volgende factoren aangezien worden als belangrijke obstakels; Verlies van privacy Diefstal van identiteit Georganiseerd cybercrime Gedeelde slimheid Veerkrachtige botnets :

Een botnet is een verzameling machines die genfecteerd zijn met cybersoftware en daardoor onder controle staan van botmasters. Langs deze weg kunnen de botmasters bestanden ophalen of informatie verkrijgen die kan worden misbruikt, zoals gebruikers gegevens , creditcard gegevens, etc.. Krachtige cybercrime aanval

Strategien die we dienen te nemen om sociale media te implementeren.Bij de implementatie, het beheer, en de controle van sociale media is de ontwikkeling van een stappenplan omtrent de social media strategie een eerste vereiste. Er moet echter opgemerkt worden dat, hoewel onderzoek en strategie een essentieel deel zijn van succesvolle social media programmas, flexibiliteit en spontaniteit minstens even belangrijk zijn. Een sociale media initiatief opereert bovendien niet afzonderlijk, maar moet gentegreerd worden met de andere delen van de organisatie en haar operationele structuur. Social media moet hierom gezien worden als een deel van het geheel, en een holistische benadering is dan ook gewenst. Voordat het organisatie aanvangt met de ontwikkeling van een sociale media strategie is het aan te raden eerst een blik te werpen op het sociale media landschap, en na te gaan welke instrumenten beschikbaar zijn en hoe deze gebruikt kunnen worden .

De stappenplan luidt als volgt;

1. Bepaken van de missie, de online doelstellingen voor sociale media en deze vertalen naar een aantal succesfactoren. Alles start bij een heldere strategie, vandaar uit kunnen we gaan experimenteren en de online resultaten zichtbaar maken 2. Het beschikbaar sellen van het budget en mankracht (intern / extern). Sociale Media engagement vereist continue aandacht van medewerkers. En daarmee zullen middelen moeten vrijmaakt worden. 3. Onderzoeken waar ons doelgroep uithangt en starten met online reputatiemanagement: volgen en reageren op conversaties die plaatsvinden over het merk of producten. 4. Ontwikkelen van unieke content / blogs / forums / wikis / communities en het campagne afstemmen op de doelgroep en de geformuleerde doelstellingen (bereik, naamsbekendheid, interactie, innovatie, merkbeleving).

5. De effecten op de geformuleerde doelstellingen continu meten, en eventuteel de resultaten bijsturenen optimalsieren.

De interne scan / interne controleDe interne scan beoordeelt de activa en uitdagingen van een organisatie vanuit een capaciteitsperspectief. Hier wordt nagegaan welke staf, (financile) middelen en instrumenten

beschikbaar zijn voor het plannen van de communicatie, en gaat ondermeer over de benodigde middelen voor de te gebruiken social media tools, grafisch design, SEO, ontwikkeling van applicaties en web hosting. Het al dan niet aanzetten van een sociale media verantwoordelijke

Indien de onderneming beslist om een communicatiekanaal te openen, om in dialoog te treden met de consument, en deze feedback en suggesties laat uiten, moet men de conversatie vergemakkelijken, actief opvolgen en klaar zijn om snel op kwesties te reageren. Dit vereist een interactieve, platte en

transparante organisatie. Om deze reden moet iemand van het bedrijf aangewezen worden om eenactieve rol in de online discussie op te nemen, en moet van hem een officile, te identificeren vertegenwoordiger van het merk gemaakt worden. Zo moet worden nagegaan wie van het bedrijf de verantwoordelijke wordt voor social media initiatieven als het onderhouden van een blog of community, het in dialoog treden met de consument, of het creren van content.

Het kiezen van de juiste verantwoordelijke is dan ook van groot belang. Wie de boodschap brengt is immers net zo belangrijk als wat effectief gezegd wordt. De juiste boodschap, geleverd door een persoon zonder de nodige geloofwaardigheid dreigt immers op dovemansoren te rekenen bij het doelpubliek. Daar niemand geforceerd kan worden om zich te engageren in social media, kan men wel iemand aanwijzen die dit wil en de nodige passie heeft, en hier een strategie rond bouwen , zo kunnen dit bijvoorbeeld ook interne experts zijn, die misschien niet onmiddellijk de vereiste functie hebben maar zichtbaar bezig zijn met social media. Interne experts kunnen bovendien worden ingezet als adviescommissie die gebruikt kan worden om ervaring en kennis op te doen, en te betrekken bij de planning en uitvoering van de social media strategie

Advies 2: Advisering omtrent het gebruik van sociale media in een bedijfscontext vanuit het perspectief van een auditor.

Naarmate het bedrijf afhankelijker wordt van informatie om ondernemingsdoelstellingen te realiseren, is het belangrijk als auditor een deskundig en onafhankelijk oordeel te vellen over de kwaliteit van de informatievoorziening en de veiligheid en betrouwbaarheid van de informatiesystemen. De verantwoordelijkheid van een goede controle in verband met IT is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. De auditor zal alleszins de business manager en de CEO moeten helpen bij het opbouwen en implementeren van een gerichte sociale media beleid. De organisatie en meer specifiek de business manageres zullen dan op basis daarvan, maatregelen treffen om de kwaliteit van de informatievoorziening en de beveiliging ervan te verbeteren De regels en de inhoud van het beleid is de verantwoodelijkheid van de business manager, de eigenlijke uitvoering ervan zal gebeuren door de IT-afdeling. De auditor zal de business manger trachten te helpen en adviseren bij de volgende activiteitein; Het ontwikkelen en managen van een social media beleid dat in overeenstemming is met de regels en wetten, alsook de richtlijnen en standaarden van de eigen organisatie. Het verzekeren dat elke afdeling en functie bewust is van wat anderen doen. Het fungeren als een doorvoerluik voor de financile middelen van social media. Het engageren met externe experts en het demonstreren van de expertise van het bedrijf, alsook het opdoen en uitwisselen van kennis. Tevens moet worden bepaald wie aan wie men zal rapporteren, en welke personen of departementen de verkregen informatie zullen gebruiken. Voor een succesvolle implementatie van social media als relatiemarketinginstrument moeten ook de marketing- en IT afdeling nauw samenwerken. Zo moet met IT bekeken worden welke software het best zal integreren met de bestaande infrastructuur. Ook hier is een bepaalde mate van crossfunctionele organisatie genoodzaakt. Er is dus nood aan een goede wisselwerking tussen het business management enerzijds en de IT-afdeling anderzijds.

Advies 3: Kunnen sociale media iets betekenen voor auditors?

Ik ben persoonlijk van mening auditors (zowel intern als extern) waarde kunnen generen van sociale media bij de uitoefening van hun functie. Alhoewel de risico's van sociale media die ik uitvoerig heb besproken een barriere kunnen zijn bij het gebruik van sociale media als audit tool, vind ik dat het nog altijd heel wat mogelijkheden te bieden heeft. Facebook

Zo kan men op facebook een pagina aanmaken voor de ondernemng of instelling, IIA heeft zo bijvoorbeeld een pagina op facebook. Op deze manier kan de instelling socialiseren met de leden en klanten. Eventueel kan men ook informatie over de diensten publiceren en feedback ontvangen. LinkedIn,

Mogelijkheid om lid te worden van groepen; deze kunnen een bron zijn van informatie, je kunt er vragen stellen, en reacties ontvangen. De auditor kan lid worden van groepen die beantwoorden op zijn interesse's en bezigheden zaols corporate governance risk managemant etc. Blogs

De auditor kan heel wat waarde toevoegen aan zijn beroep dankzij de informatie en de ervaringen van collega's die hij op de blogs kan ontvangen. Bv. de blogs op de site van Internal auditors bevatten heel wat nuttige informatie en aanbevelingen voor auditors. Bovendien kan men direct reageren op de blogs, dus indien je niet eens bent met sommige zaken kan je zelf je eigen mening en expertise er publiceren.

Ook de andere sociale media instrumenten zoals de wiki's, discussiegroepen, youtube, etc.. kunnen als informatiebron dienen voor de auditor, wel is het aangeraden om ze kritisch en controlebewust te gebruiken. Want zoals besproken zijn er aan de andere kant heel wat risico's en nadelen aan sociale media topassingen verbonden.

Referenties

Chan, A 2006, A social interaction design guide: Social media, social practices, social content, viewed 29 December 2008, http://www.gravity7.com/articles_G7_SxD_Social_Content-12-2106.html CIPR: Social media guidelines 2008, Chartered Institute of Public Relations, viewed 29 October 2009, http://www.cipr.co.uk/socialmedia/ Cachia, R 2008, Social computing: Study on the use and impact of online social networking, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS)

Cooke, M & Buckley, N 2008, Web 2.0, social networks and the future of market research International Journal of Market Research, Vol. 50, No. 2, pp. 267-292,

Fun, RK & Wagner, C 2008, Weblogging: A study of social computing and its impact on organizations Decision Support Systems, Vol. 45, No. 2, pp. 242-250,

Kolbitsch, J & Maurer, H 2006b, The transformation of the web: How emerging communities shape the information we consume Journal of Universal Computer Science, Vol. 12, No. 2, pp. 187-213, viewed 23 February 2009, http://www.jucs.org/jucs_12_2/the_transformation_of_the/jucs_12_02_0187_0214_kolbitsch.pdf

MarketingSherpa 2009, Social media marketing & PR benchmark guide, viewed 23 February 2009, http://www.marketingsherpa.com/exs/SocialMM09excerpt.pdf

Paine, KD 2007, How to measure social media relations: The more things change, the more they remain the same, Institute for Public Relations, viewed 25 November 2008, http://www.instituteforpr.org/files/uploads/How_to_Measure_Blogs.pdf Paine, KD 2007b, How do blogs measure up? Communication World, ArticleDatabase, pp. 1-5, viewed 19 November 2008.

Pascu, C 2008, An empirical analysis of the creation, use and adoption of social computing applications, Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), pp. 1-92, http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC46431.pdf, viewed 27 February 2009.

Poynter, R 2008, Viewpoint - Facebook: The future of networking with customers International Journal of Market Research, Vol. 50, No. 1, ArticleDatabase, viewed 28 december 2008

Zabin, J 2008, Social media monitoring and analysis: Generating customer insights from online conversation, Aberdeen Group, viewed 21 November 2008,

Arts, Martijn Social Media Pleidooi voor publieke co-creatie

in de corporate sector, 2010 Total Identity Amsterdam Cobaut Jo, Financial Director's Magazin ; Linkedin vinden en gevonden worden, April 2009

Pang, B., L. Lee (2008). Opinion Mining and Sentiment Analysis. Found. Trends Inf. Retr. 2(1-2): 1-135. Richardson, M., P. Domingos (2002) Mining knowledge-sharing sites for viral marketing: Proceedings of the eighth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. Edmonton, Alberta, Canada, ACM.

The definitive guide to b2b social media; www.marketo.com Artikels op internet www.marketo.com Het nadeel van sites als Facebook Do 13 november 2008 13:24, Redactie; (http://www.dutchcowboys.nl/socialmedia/15452)

The Dark Side of Blogging: Warnings From Leading Bloggers (http://www.writingwhitepapers.com/blog/2007/05/01/thedark-side-of-blogging/#more-201)