eamk verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eamk...

18
12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko- opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Upload: others

Post on 14-Aug-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

12.11.2019

eAMK verkko-opetuksenlaatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen

yamk:ssa

Sirpa Tuomi, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Page 2: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

12.11.2019

Tausta - miksi lähdimme

kehittämään yamk verkko-opintoja

opintojaksopalautteista –eamk:n tuloksiin

Page 3: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

eAMK kysely yamk opiskelijoille ja alumneille keväällä 2018Ristiinopiskeluun motivoivat tekijät

• Mielenkiintoinen verkkotarjonta

Osaamista täydentävää

Mahdollistaa erilaisen sisällön omaan YAMK tutkintoon

• Joustavuus

Verkkotarjonta mahdollistaa joustavan opiskelun

Mahdollistaa ympärivuotisen opiskelun

• Verkkotarjonnan vähäisyys omassa AMKssa

Yhteenvetona: eRistiinopiskelu mahdollistaa uudenlaisen sisällön YAMK tutkinto-ohjelmiin muun muassa täydentävien opintojen kautta ja joustavoittaa YAMK opintojen suorittamista.

0 5 10 15 20 25 30

Koin, että toisessa ammattikorkeakoulussa opintojaksonvaatimustaso on/oli helppo.

Haluan/halusin korvata tutkintooni kuuluvan opintojakson toisenammattikorkeakoulun opinnoilla.

Omassa ammattikorkeakoulussani ei ole/ollut tarjolla YAMKverkko-opintoja.

Minulta puuttuu/puuttui tutkintoon tarvittavia opintopisteitä.

Haluan/halusin opiskella verkossa kesälukukaudella.

Työni vuoksi minun on/oli hankala osallistua lähiopetukseenomassa ammattikorkeakoulussani.

Verkko-opinnot sopivat parhaiten omaan HOPSiini.

Muissa ammattikorkeakouluissa on/oli tarjolla mielenkiintoisiaverkko-opintoja.

1. tärkein 2. tärkein

Page 4: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

Kiinnostavat verkko-opiskelumuodot

• Opintojen henkilökohtainen aikatauluttamien

Non-stop toteutukset

Aikaan ja paikkaan sitomattomat tapahtumat verkkototeutuksen aikana

• Joustavuus

Kontakti-/etäosallistuminen reaaliaikaisesti

Henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen sopiva opintojakson suoritusmahdollisuus

Yhteenvetona: Verkko-opinnoilta haetaan joustavia ratkaisumalleja YAMK-opintojen suorittamiseen, mikä mahdollistaa opiskelun, perheen ja työn yhdistämisen.

0 50 100 150 200 250 300

Aikataulutettu toteutus, jossa opintojakso voi sisältääreaaliaikaisia verkkotapaamisia ja/tai muuta aikataulutettua

toimintaa esimerkiksi oppimistehtävien palautuspäivämäärienosalta.

Hybriditoteutus, jossa on mahdollisuus joko lähi- taietäosallistumiseen reaalilaikaisesti.

Aikaan sitomaton toteutus, jossa opintojaksolla on selkeäaloitus- ja lopetuspäivämäärä, mutta ei aikataulutettuja

verkkotapaamisia tai muuta toimintaa.

Non-stop -tyyppisiä toteutuksia, joissa opintojaksonsuorittamisen voi aloittaa milloin vaan ja suorittaa täysin

omassa tahdissa, kuitenkin yhden lukukauden aikana.

Eniten kiinnostava(1)

2 3 Vähiten kiinnostava (4)

Page 5: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

• 2018 -2019 tavoitteena on ollut yamk verkko-opintotarjonnan lisääminen CampusOnlinessa

• Kevään 2020 tarjonnassa

12.11.2019

Page 6: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

Kohderyhmä & käyttäjät 3 kriteeriä

2

3

4

1

6

7

8

5

Tehtävät 5 kriteeriä

Työvälineet 6 kriteeriä

Ohjaus ja palaute 6 kriteeriä

Osaamistavoitteet, oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut 4 kriteeriä

Sisältö ja aineistot 5 kriteeriä

Vuorovaikutus 2 kriteeriä

Arviointi 2 kriteeriä

10

11

9 Kehittäminen 2 kriteeriä

Tukipalvelut 3 kriteeriä

Käytettävyys ja ulkoasu 11 kriteeriä

Verkkototeutuksen laatukriteerit11 arvioinnin kohdetta:

12.11.2019

Page 7: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

Tehtävät5 kriteeriä

01

02

03 02

01

Tehtävien suunnittelussa

on huomioitu TVTn

tarjoamat

mahdollisuudet, ml.

yhteisöllisen

työskentelyn ja tiedon

rakentamisen

mahdollisuudet

Tehtävänannot ohjaavat

opiskelijaa opintojakson

osaamistavoitteiden

saavuttamisessa.

Tehtävät on suunniteltu

siten, että opiskelijalla on

mahdollisuus valita itselleen

sopivia teknologisia

ratkaisuja mm. ääni, video,

kuva, erilaiset tekstit.

Tehtävät on suunniteltu

osaamistavoitteiden

saavuttamista edistäen ja

työelämän todellisia

tilanteita vastaten tai niitä

ennakoiden.

Tehtävien tarkoitus,

tavoite, suoritustapa,

arviointikriteerit,

aikataulu ja arvioitu

ajankäyttö on kuvattu

verkkoalustalla selkeästi

12.11.2019

Page 8: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

12.11.2019

Mitä teimme?Työpajoja ja sparrausta

Oman opintojakson uudistaminen

Page 9: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

Verkko-opetus

Kokonaan verkossa

Non-stop toteutukset

Opiskelijan täysin itsenäisesti

aikataulutettua opiskelua tiettynä lukuvuotena

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

Opiskelija suorittaa opintojakson täysin itsenäisesti tietyllä

aikavälillä

Itsenäisesti ja ohjatusti suoritettavat verkko-

opinnot

Opiskelija suorittaa opintojakson verkossa

sille laaditun aikataulun mukaisesti

Osittain verkossa

Monimuoto-opetus: verkko-opiskelua ja

lähipäiviä

Opiskelija suorittaa opintojakson verkossa ja lähiopiskeluna tietyssä

aikataulussa

Verkko-opiskelua ja hybridiopetusta

Opiskelija suorittaa opintojakson verkossa tietyssä aikataulussa

(Sanna Häkkinen ja Jonna Salmijärvi 2018)

Page 10: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

Opintojaksopalautteet aikaisemmilta toteutuksilta

Suunnitteluvaihe

Kevät 2018

Pilotointi syksy 2018

2 verkkototeutusta + opiskelijapalautteet

Opiskelijapalautteiden pohjalta muutoksia toteutukseen kevät 2019

+ opiskelijapalaute

Yhden opintojakson kehittämisprosessi

Page 11: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

Suunnittelua ohjasi laatukriteerit ja Carpe Diem malli (Gilly Salmon)

Stages - vaiheet

Weeks - aika

Topics - aiheet

E-tivities – opiskelijan toiminta

Lectures, webinars, flipped classrooms – opettajan toiminta

Assessment - arvioinnit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Page 12: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

STAGES Orientation and Introduction to the theme

Framework Project planning Methodology and methods

Assessment and reporting

WEEKS 1-2 3-4 4-6 6-8 9

TOPICS 1. Orientation2. Introduction to

research-based development

3. Framework of research-based development4. Process of research-based development

5. Research-baseddevelopment and project planning

6. Methodology and methods of research-based development

7. Assessment as part of research-based development8. Reporting and implementation

E-TIVITIES (student)

1. Introduce yourself –discussion forum

2. Online exam as pre-test

3. Read course introduction from platform

1. Online material –module 2

2. Learning tasks3. Idea of real working

life problem, which could be a research-based development project

1. Online material –module 2

2. Written learning tasks

1. Online material –module 3

2. Learning tasks –video: ”Sales pitch” on one method of research-based development

1. Online material –module 4

2. Learning task -essay

LECTURES,WEBINARS etc. (teacher)

Written material and guidelines; online lecture

webinar ; online lecture 4. Online lecture and webinar (2)

Online lecture podcasts

ASSESSMENT Peer review; Reflective self assessment as part of course portfolio; Teachers assessment

Development of online course by CarpeDiem model - Research-based Development

Page 13: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

•Ohjeet ja periaatteet

•Oppimistehtävät listausAloita tästä

•Keskustelupalsta: Esittäytyminen ensimmäisen kahden viikon aikana

•Verkkotentti – Rantanen & Toikko (2015) kirjaan pohjautuen

•Mäkelä: Kehittämistoiminnan lähtökohdat, verkkoluento

•Räsänen, Tuomi: Laadullinen vs. määrällinen tutkimus

M1: Orientaatio tutkivaan kehittämistoimintaan

•Webinaari 1 tai korvaava tehtävä

•Riitta Räsänen: verkkoluento 2

•Oppimistehtävä 2A ja 2B

•Asta Suomi: Verkkoluento 3

M2: Kehittämistoiminnan (KTn) lähtökohdat ja menetelmät

•Tapio Mäkelä: Verkkoluento 4

•Oppimistehtävä 3A (kirjallinen tuotos), 3B (hissipuhevideo) ja 3C (vertaisarviointi)

•Webinaari 2 tai korvaava tehtävä

M3: Kehittämistoiminnan (KTn) prosessi ja menetelmien soveltaminen

• Sirpa Tuomi podcastit (äänitiedostot) 1-6 ja niiden materiaalit

•Oppimistehtävä 4M4: Arviointi osana kehittämistoimintaa

•Tarkista opintojakson suoritukset

•Reflektiivinen itsearviointi

•Anna opintojaksopalaute ASIOn opintojaksopalautejärjestelmän kauttaM5: Opintojakson päätös

Page 14: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

12.11.2019

Mitä tämä prosessi opetti?

Page 15: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

Mitä opimme?

• Yhteiskehittäminen ja jaettu asiantuntijuus

• Uusmediasuunnittelijat ja pedagentitsparraajat paikallaan

• Verkko-opinnot nostetaan next levelillelaatukriteereiden ja sparrauksen ansiosta

• Joustavuutta opiskeluun ja opetukseen

• Verkkopedagogiikka ja sen kehittäminen

• Tukea

• Yhdessä oivaltamista

• Opiskelijoiden osallistamistakehittämistyöhön

12.11.2019

Page 16: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

Entä jatkot?

• eAMK laatukriteereiden käyttö verkko-opintojaksojensuunnittelussa ja uudistamisessa

• Carpe Diem mallin hyödyntäminen jatkossa

• Uusmediasuunnittelijoiden ja pedagenttien sparraus

• Verkko-opetuksen laadun parantaminen

• Oppimisen mielekkyyden ja joustavuuden lisääminen

• Opinnollistamisen pilotointi käynnissä

12.11.2019

Page 17: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

Verkkototeutuksen arviointityökalu

12.11.2019

• https://www.eamk.fi/fi/campusonline/arviointilomake/

Page 18: eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen … · 2019-11-13 · 12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen kehittäminen yamk:ssa Sirpa Tuomi,

Kiitos!

Contact information:

www.eamk.fi

Facebook.com/eamk.fi @eamkhanke eamkhanke

12.11.2019Sirpa Tuomi, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sirpa.tuomi(et)jamk.fi