eamk verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen 2019-11-13آ  12.11.2019 eamk...

Download eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko-opetuksen 2019-11-13آ  12.11.2019 eAMK verkko-opetuksen

If you can't read please download the document

Post on 14-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 12.11.2019

  eAMK verkko-opetuksen laatukriteerit ja verkko- opetuksen kehittäminen

  yamk:ssa

  Sirpa Tuomi, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

 • 12.11.2019

  Tausta - miksi lähdimme

  kehittämään yamk verkko- opintoja

  opintojaksopalautteista – eamk:n tuloksiin

 • eAMK kysely yamk opiskelijoille ja alumneille keväällä 2018 Ristiinopiskeluun motivoivat tekijät

  • Mielenkiintoinen verkkotarjonta

   Osaamista täydentävää

   Mahdollistaa erilaisen sisällön omaan YAMK tutkintoon

  • Joustavuus

   Verkkotarjonta mahdollistaa joustavan opiskelun

   Mahdollistaa ympärivuotisen opiskelun

  • Verkkotarjonnan vähäisyys omassa AMKssa

  Yhteenvetona: eRistiinopiskelu mahdollistaa uudenlaisen sisällön YAMK tutkinto-ohjelmiin muun muassa täydentävien opintojen kautta ja joustavoittaa YAMK opintojen suorittamista.

  0 5 10 15 20 25 30

  Koin, että toisessa ammattikorkeakoulussa opintojakson vaatimustaso on/oli helppo.

  Haluan/halusin korvata tutkintooni kuuluvan opintojakson toisen ammattikorkeakoulun opinnoilla.

  Omassa ammattikorkeakoulussani ei ole/ollut tarjolla YAMK verkko-opintoja.

  Minulta puuttuu/puuttui tutkintoon tarvittavia opintopisteitä.

  Haluan/halusin opiskella verkossa kesälukukaudella.

  Työni vuoksi minun on/oli hankala osallistua lähiopetukseen omassa ammattikorkeakoulussani.

  Verkko-opinnot sopivat parhaiten omaan HOPSiini.

  Muissa ammattikorkeakouluissa on/oli tarjolla mielenkiintoisia verkko-opintoja.

  1. tärkein 2. tärkein

 • Kiinnostavat verkko-opiskelumuodot

  • Opintojen henkilökohtainen aikatauluttamien

   Non-stop toteutukset

   Aikaan ja paikkaan sitomattomat tapahtumat verkkototeutuksen aikana

  • Joustavuus

   Kontakti-/etäosallistuminen reaaliaikaisesti

   Henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen sopiva opintojakson suoritusmahdollisuus

  Yhteenvetona: Verkko-opinnoilta haetaan joustavia ratkaisumalleja YAMK-opintojen suorittamiseen, mikä mahdollistaa opiskelun, perheen ja työn yhdistämisen.

  0 50 100 150 200 250 300

  Aikataulutettu toteutus, jossa opintojakso voi sisältää reaaliaikaisia verkkotapaamisia ja/tai muuta aikataulutettua

  toimintaa esimerkiksi oppimistehtävien palautuspäivämäärien osalta.

  Hybriditoteutus, jossa on mahdollisuus joko lähi- tai etäosallistumiseen reaalilaikaisesti.

  Aikaan sitomaton toteutus, jossa opintojaksolla on selkeä aloitus- ja lopetuspäivämäärä, mutta ei aikataulutettuja

  verkkotapaamisia tai muuta toimintaa.

  Non-stop -tyyppisiä toteutuksia, joissa opintojakson suorittamisen voi aloittaa milloin vaan ja suorittaa täysin

  omassa tahdissa, kuitenkin yhden lukukauden aikana.

  Eniten kiinnostava (1)

  2 3 Vähiten kiinnostava (4)

 • • 2018 -2019 tavoitteena on ollut yamk verkko-opintotarjonnan lisääminen CampusOnlinessa

  • Kevään 2020 tarjonnassa

  12.11.2019

 • Kohderyhmä & käyttäjät 3 kriteeriä

  2

  3

  4

  1

  6

  7

  8

  5

  Tehtävät 5 kriteeriä

  Työvälineet 6 kriteeriä

  Ohjaus ja palaute 6 kriteeriä

  Osaamistavoitteet, oppimisprosessi ja pedagogiset ratkaisut 4 kriteeriä

  Sisältö ja aineistot 5 kriteeriä

  Vuorovaikutus 2 kriteeriä

  Arviointi 2 kriteeriä

  10

  11

  9 Kehittäminen 2 kriteeriä

  Tukipalvelut 3 kriteeriä

  Käytettävyys ja ulkoasu 11 kriteeriä

  Verkkototeutuksen laatukriteerit 11 arvioinnin kohdetta:

  12.11.2019

 • Tehtävät 5 kriteeriä

  01

  02

  03 02

  01

  Tehtävien suunnittelussa

  on huomioitu TVTn

  tarjoamat

  mahdollisuudet, ml.

  yhteisöllisen

  työskentelyn ja tiedon

  rakentamisen

  mahdollisuudet

  Tehtävänannot ohjaavat

  opiskelijaa opintojakson

  osaamistavoitteiden

  saavuttamisessa.

  Tehtävät on suunniteltu

  siten, että opiskelijalla on

  mahdollisuus valita itselleen

  sopivia teknologisia

  ratkaisuja mm. ääni, video,

  kuva, erilaiset tekstit.

  Tehtävät on suunniteltu

  osaamistavoitteiden

  saavuttamista edistäen ja

  työelämän todellisia

  tilanteita vastaten tai niitä

  ennakoiden.

  Tehtävien tarkoitus,

  tavoite, suoritustapa,

  arviointikriteerit,

  aikataulu ja arvioitu

  ajankäyttö on kuvattu

  verkkoalustalla selkeästi

  12.11.2019

 • 12.11.2019

  Mitä teimme? Työpajoja ja sparrausta

  Oman opintojakson uudistaminen

 • Verkko-opetus

  Kokonaan verkossa

  Non-stop toteutukset

  Opiskelijan täysin itsenäisesti

  aikataulutettua opiskelua tiettynä lukuvuotena

  Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

  Opiskelija suorittaa opintojakson täysin itsenäisesti tietyllä

  aikavälillä

  Itsenäisesti ja ohjatusti suoritettavat verkko-

  opinnot

  Opiskelija suorittaa opintojakson verkossa

  sille laaditun aikataulun mukaisesti

  Osittain verkossa

  Monimuoto-opetus: verkko-opiskelua ja

  lähipäiviä

  Opiskelija suorittaa opintojakson verkossa ja lähiopiskeluna tietyssä

  aikataulussa

  Verkko-opiskelua ja hybridiopetusta

  Opiskelija suorittaa opintojakson verkossa tietyssä aikataulussa

  (Sanna Häkkinen ja Jonna Salmijärvi 2018)

 • Opintojaksopalautteet aikaisemmilta toteutuksilta

  Suunnitteluvaihe

  Kevät 2018

  Pilotointi syksy 2018

  2 verkkototeutusta + opiskelijapalautteet

  Opiskelijapalautteiden pohjalta muutoksia toteutukseen kevät 2019

  + opiskelijapalaute

  Yhden opintojakson kehittämisprosessi

 • Suunnittelua ohjasi laatukriteerit ja Carpe Diem malli (Gilly Salmon)

  Stages - vaiheet

  Weeks - aika

  Topics - aiheet

  E-tivities – opiskelijan toiminta

  Lectures, webinars, flipped classrooms – opettajan toiminta

  Assessment - arvioinnit

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

 • STAGES Orientation and Introduction to the theme

  Framework Project planning Methodology and methods

  Assessment and reporting

  WEEKS 1-2 3-4 4-6 6-8 9

  TOPICS 1. Orientation 2. Introduction to

  research-based development

  3. Framework of research-based development 4. Process of research- based development

  5. Research-based development and project planning

  6. Methodology and methods of research- based development

  7. Assessment as part of research-based development 8. Reporting and implementation

  E-TIVITIES (student)

  1. Introduce yourself – discussion forum

  2. Online exam as pre- test

  3. Read course introduction from platform

  1. Online material – module 2

  2. Learning tasks 3. Idea of real working

  life problem, which could be a research- based development project

  1. Online material – module 2

  2. Written learning tasks

  1. Online material – module 3

  2. Learning tasks – video: ”Sales pitch” on one method of research-based development

  1. Online material – module 4

  2. Learning task - essay

  LECTURES, WEBINARS etc. (teacher)

  Written material and guidelines; online lecture

  webinar ; online lecture 4. Online lecture and webinar (2)

  Online lecture podcasts

  ASSESSMENT Peer review; Reflective self assessment as part of course portfolio; Teachers assessment

  Development of online course by CarpeDiem model - Research-based Development

 • •Ohjeet ja periaatteet

  •Oppimistehtävät listausAloita tästä

  •Keskustelupalsta: Esittäytyminen ensimmäisen kahden viikon aikana

  •Verkkotentti – Rantanen & Toikko (2015) kirjaan pohjautuen

  •Mäkelä: Kehittämistoiminnan lähtökohdat, verkkoluento

  •Räsänen, Tuomi: Laadullinen vs. määrällinen tutkimus

  M1: Orientaatio tutkivaan kehittämistoimintaan

  •Webinaari 1 tai korvaava tehtävä

  •Riitta Räsänen: verkkoluento 2

  •Oppimistehtävä 2A ja 2B

  •Asta Suomi: Verkkoluento 3

  M2: Kehittämistoiminnan (KTn) lähtökohdat ja menetelmät

  •Tapio Mäkelä: Verkkoluento 4

  •Oppimistehtävä 3A (kirjallinen tuotos), 3B (hissipuhevideo) ja 3C (vertaisarviointi)

  •Webinaari 2 tai korvaava tehtävä

  M3: Kehittämistoiminnan (KTn) prosessi ja menetelmien soveltaminen

  • Sirpa Tuomi podcastit (äänitiedostot) 1-6 ja niiden materiaalit

  •Oppimistehtävä 4M4: Arviointi osana kehittämistoimintaa

  •Tarkista opintojakson suoritukset

  •Reflektiivinen itsearviointi

  •Anna opintojaksopalaute ASIOn opintojaksopalautejärjestelmän kautta M5: Opintojakson päätös

 • 12.11.2019

  Mitä tämä prosessi opetti?

 • Mitä opimme?

  • Yhteiskehittäminen ja jaettu asiantuntijuus

  • Uusmediasuunnittelijat ja pedagentit sparraajat paikallaan

  • Verkko-opinnot nostetaan next levelille laatukriteereiden ja sparrauksen ansiost

Recommended

View more >