verkko-opetuksen käsikirjoitus

of 23 /23
w w w . h a m k . f i / a o k k Käsikirjoitus verkko- opetukseen Sanna Ruhalahti 10.8.2012 Verkko-opetuksen kulmakivet Verkko osaksi opetusta Pedagoginen verkkoprosessin käsikirjoitus Opetuksen juoni Oppimisprosessi Pedagogiset mallit

Upload: sanna-ruhalahti

Post on 24-May-2015

1.298 views

Category:

Education


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verkko-opetuksen pedagogisen suunnittelun elementtejä ammatillisen perusasteen opetuksen tueksi, kesto 3 t

TRANSCRIPT

Page 1: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Käsikirjoitus verkko-

opetukseen Sanna Ruhalahti 10.8.2012

Verkko-opetuksen kulmakivet

Verkko osaksi opetusta

Pedagoginen verkkoprosessin käsikirjoitus

Opetuksen juoni

Oppimisprosessi

Pedagogiset mallit

Page 2: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Esittele itsesi edessä/ takana

olevalle työkaverille:

- kuka olet

- opetusalasi

- kokemuksesi verkossa

opettamisesta tai opiskelusta

- tulevan lukuvuoden tavoitteeni

Page 3: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Page 4: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Verkko-opetuksen ympäristöt

Avoin

Suljettu

Puoli avoin

Skype , Flickr,

Slideshare, Twitter,

Blogger , Wikispaces

Blogger, Facebook,

iGoogle, Kyvyt.fi,

Webex, AC, wikit,

Ning, Google+

Optima, Moodle, opiskelijaportaali

Page 5: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Case: HAMK

Page 6: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Verkko- ja monimuoto-opetuksen

malleja

• Lähiopetuksen tukimateriaalia verkossa –

miten aktivoi?

• Monimuoto-opiskelua verkossa etä- ja

lähijaksoineen

• Kokonaan verkossa yhteisöllisenä

tiedonrakenteluna (vuorovaikutus)

• Kokonaan verkossa itseopiskeluna –

aktivointi?

Page 7: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Verkko-opetuksen toteutustavat ja

ohjaus Toteutustapa Ohjauksen painopiste

Materiaalikeskeinen opetus Ohjeistaminen materiaalin lähteille ja sen

käyttö

Asiantuntijakeskeinen opetus Asiantuntijoiden/asiantuntijuuden

hyödyntäminen

Tehtäväkeskeinen opetus Oppimistehtävien työstäminen

Vuorovaikutuskeskeinen opetus Osallistujien kokemusten ja näkemysten

jakaminen - ohjaaminen

Vertaistyöskentelykeskeinen opetus Toiminnallisen vertaisosallistumisen

tukeminen

Ongelmakeskeinen opetus Ongelman hahmottaminen, työstäminen ja

ratkaisun prosessien ohjaus

Page 8: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Verkko-opetus ja oppijalähtöisyys?

- mitä se mielestäsi on

parhaimmillaan on /

entä ”pahimmillaan”

Page 9: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Verkko-opetuksen kulmakivet

Pedagoginen käsikirjoitus

Vuorovaikutus

Toiminta, juoni

Oppimisaihiot

Oppijalähtöisyys

Ohjaus

Muuta?

Page 10: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Pedagogisen käsikirjoituksen

sisältö • Opintojakso nimi ja ydinteemat (sisällöt)

• Osaamisen tavoite

• Opiskelun kuvaus (miten, missä, millaisia,

toiminta, työssä oppinen, ajankäyttö)

• Ohjaus (miten, milloin, työkalut)

• Tiedonlähteet

• Palaute ja arviointi

prosessimaisuus

Page 11: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Sanna Ruhalahti

Opintojakson oppimisprosessi

Orientoiva

”lähitapaam

inen” Verkkotehtävä

Palaute

Paritehtävä verkossa

Vertaispalau-

te

Ohjaajan

yhteispalaute

Orientoiva

tehtävä

Tavoitteena

oleva

osaaminen/

tietämys/

taito

Teema

/sisältö 1

Teema 2/

/sisältö

Teema 3 /

sisältö

Opintojakson pedagoginen käsikirjoitus

Lähi- ja etäopetus, työssäoppiminen

Muuta?

Page 12: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Esim. Materiaalikeskeinen opetus

(verkko opetuksen tukena)

Case 1

Case 2

Case 3

Maali

Page 13: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Oppimistehtävät osana

käsikirjoitusta

• Caset, oppimisaihiot (video,

kuvaus)

• Pohdintatehtävä

• Projekti

• Ongelmalähtöinen

• Teoriatiedon käsittelyä

• Tutkimus/selvitys

• Ideariihi

• Testi

• Teemakeskustelu

KYTKE

AITOIHIN

TILANTEISIIN

Vaihtelevat ja monipuoliset tehtävät innostavat

Page 14: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Kaiken keskiössä

• Osaamisen tavoitteet ( OPS)

• Oppiminen, osaaminen ja sen tukeminen

• Oikea aikainen ohjaus

• Opettaja näkyy ja on ”läsnä” verkossa

Page 15: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Pedagogiset mallit verkossa

• Projektioppiminen

• Yhteistoiminnallinen(palapelimalli)

oppiminen

• Tutkivaoppiminen

• Ongelmalähtöinen oppiminen

• Case-pohjainen oppiminen

• Dialoginen oppiminen

Ei ole mitään

”erillistä”

verkkoon

sopivaa

pedagogiikkaa

= Opetuksen ja

oppimisen

toimintamalli, jolla

oppimista ja ohjausta

jäsennetään

Page 16: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Tarinat osana verkko-opetusta?

• Millaiset sisältöihin tarinat soveltuvat?

• Millaiset tarinat orientoi tulevaan

ammattiin?

• Atto-aineet ja tarinat?

• Miten teet tarinoista ja tarinallisuudesta

verkko-opetuksessa opiskelijalähtöisen?

Page 17: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Lähde liikkeelle

• Valitse opintojakson

pedagoginen malli ja

suunnittele sitä

tukeva

opiskeluprosessi

• Oppimisympäristön

suunnittelu ja työkalut

haltuun

• Toteutus

• Päätös ja arviointi

Page 18: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

MOODLE 2.2 – mitä uutta?

• Uuteen versioon tulee uusia, opetusta ja opiskelua

tukevia toiminnallisuuksia

• Esim. matriisiarviointi tehtävissä käytettäväksi

• työpaja-aktiviteetti, jolla opiskelijat voivat antaa toisilleen

vertaispalautetta.

• Tuttuihin aktiviteetteihin tulee myös joitain parannuksia;

tentissä uusia kysymystyyppejä ja taittotyökalu ja

käyttäjähallinnassa monipuolisempia

rekisteröitymismahdollisuuksia.

• Moodle 2:n ulkoasuun liittyy uusi navigointitapa ja

mukautuvat valikot. http://m2web.hamk.fi

Page 19: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

1.Twitter - micro-sharing site ( 1 )

2.YouTube - video-sharing tool (2 )

3.Google Docs – collaboration suite (incl Google Forms) ( 3 )

4.Skype - instant messaging/VoIP tool ( 6 )

5.WordPress - blogging tool ( 8)

6.Dropbox - file synching software (13)

7.Prezi - presentation software (12 )

8.Moodle - course management system ( 10 )

9.Slideshare - presentation sharing site ( 5 )

10.(Edu)Glogster - interactive poster tool (25)

11.Wikipedia - collaborative encyclopaedia | 16 | 17 | 13 | 26= F O

12.Blogger/Blogspot - blogging tool | 14 | 14= | 10 | 9 F O

13.diigo - social annotation tool | 15 | 22= | 35= | 72= F O

14.Facebook - social network | 9 | 31= | 24 | 17= F O

15.Google Search - search engine | 11 | 8 | 6 | 3 F O

16.Google Reader - RSS reader | 7 | 4 | 3 | 7= F O

17.Evernote - note-taking tool | 23 | 27 | – | 16= F D

18.Jing - screen capture tool | 17 | 20 | 26= | - F D

19.PowerPoint - presentation software | 21 | 13 | 8 | 5 P D

TOP 20 oppimisen työkalut / Vuonna 2011 ( 2010)

http://c4lpt.co.uk/top-100-

tools-for-learning-2011/

Page 20: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Verkko-opetus/

Omat tavoitteeni tulevalle

lukuvuodelle?

http://www.ekamo.fi/moodle

Page 21: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Page 22: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Pidä mielessä:

– Valta-asetelmat vaikuttavat myös verkossa, mutta

eivät välttämättä synny samalla tavalla kuin

kasvokkaisessa viestinnässä.

– Suhteet verkkoympäristöissä luodaan kirjoittamalla,

mutta lukeminen on kirjoittamisen kääntöpuoli. Itse

väline ei tee viestinnästä sosiaalista, jos kaikki vain

haluavat sanoa mutta lopulta kukaan ei ”kuuntele”.

Page 23: Verkko-opetuksen käsikirjoitus

w w w . h a m k . f i / a o k k

Lähteet

• Silander, P. & Koli, H.2003. Verkko-opetuksen työkalupakki. Finn Lectura.

Saarijärvi.

• Suominen,R. & Nurmela, S. 2011. Verkko-opettaja. WSOYpro.