verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

of 64 /64
Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet Harto Pönkä, 22.2.2013 Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi

Upload: harto-poenkae

Post on 13-May-2015

3.851 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Open Päivitys OAKK, 22.2.2013, Harto Pönkä

TRANSCRIPT

Page 1: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median

perusteet

Harto Pönkä, 22.2.2013

Creative Commons  Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi

Page 2: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Miten ihminen oppii?

Jokainen opettaja pohtii kaiken aikaa…

Vertaa: Millaista on hyvä yhteistyö?Millä toiminnalla on vaikutusta?Miten viesti menee perille?

Page 3: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

On sanottu, että sosiaalisen median yhteisöissä on joukkoälyä.

Oppimistutkijan silmin kyse on yhteisöllisestä tiedon jakamisesta ja -rakentelusta.

Parvet ja verkostot tuottavat sisältöjä monipäisesti.

Sosiaalisessamediassa onverkkovoimaa.

Page 4: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

OPPIMISEN TUKEMINEN:

• ymmärtävä oppiminen

• yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentelu

• oppimisprosessi

Jos unohdat, mihin pyrit, unohda koko juttu!

Page 5: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Kun puhutaan yhteisöllisestä työskentelystä tai oppimisesta

verkossa, kyse on ryhmistä.

(Sosiaaliset verkostot ja verkkoyhteisöt tulevat jäljempänä.)

Page 6: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

1. Muotoutumisvaihe• Luodaan ryhmän rakenne ja rutiinit• Ryhmän jäsenet etsivät paikkaansa ja välttävät konflikteja• Varsinaiseen tehtävään käytetään vähemmän voimavaroja

2. Kuohuntavaihe (voi toistua, kun ryhmään tulee uusia jäseniä)• Työskentely synnyttää ryhmän toimintaan, rooleihin ja vastuisiin liittyviä

konflikteja. Ne selkeyttävät toimintaa ja parantavat vuorovaikutusta. • Kuohunnan voimakkuus riippuu ryhmän jäsenistä ja organisaatiokulttuurista.

3. Normien luomisen vaihe• Ryhmän roolit, tehtävät ja normit ovat selkeytyneet. Luottamus ja lojaalius.• Jäsenet ymmärtävät toistensa näkökulmia sekä arvostavat ja tukevat toisiaan.• Jäsenet välttävät muutoksia, uusia konflikteja ja ulkoa tulevaa ohjausta.

4. Toteuttamisvaihe (kaikki ryhmät eivät pääse tähän)• Ryhmä toimii itsenäisesti ja joustavasti. Jäsenet luottavat toisiinsa. • Rooleja ja vastuita muutellaan tarpeen mukaan, ilman konflikteja. • Ryhmä pystyy keskittymään täysipainoisesti tavoitteen saavuttamiseen.

5. Lopettamisvaihe • Ryhmän hajoaminen aiheuttaa haikeutta tai helpotusta, myös konflikteja.

Ryhmäytyminen

Lähde: Tuckman, B. (1965 & 1977).http://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development

Page 7: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Tehokas ryhmä on sitoutunut yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Page 8: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Keskusteluissa yksilöt selittävät omaa ajatteluaan, välittävät tietoa ja rakentavat uutta tietoa.

Keskustelujen merkitys

Page 9: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Yhteisöllisessä työskentelyssä tarvitaan väline(-et) kumpaankin:

Yhteinen tuotos Keskustelu

Page 10: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.

Page 11: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Yhteisöllisen tiedonrakentelun tuloksena syntyy parhaimmillaan

luomus tai innovaatio, joka ylittää sen, mihin ryhmän jäsenet olisivat yksinään kyenneet.

Yhteisöllistä oppimista teutaan, koska se käynnistää

ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.

Page 12: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Sosiaalisen median toimintakulttuuri

Page 13: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Oletko avoin ja valmis keskusteluun?

Page 14: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Lähde: http://news.cnet.com/8301-1023_3-57536659-93/zuckerberg-in-10-years-folks-will-share-1000-times-what-they-do-now/

Page 15: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

http://www.patientslikeme.com/

Page 16: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

• Täysin avoin– Kaikki voivat lukea ja osallistua

• Osittain avoin– Kaikki voivat lukea– Vain jäsenet voivat osallistua

• Suljettu, rekisteröintipakko– Vain rekisteröityneet käyttäjät pääsevät palveluun,

mutta kuka tahansa voi rekisteröityä• Suljettu, kutsu vaaditaan

– Vain kutsutut käyttäjät pääsevät palveluun• Suljettu ja salainen

– Ei listaudu julkisesti; osoite täytyy tietää

Avoimuudessa on vaihtoehtoja

Page 17: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Yritystoiminnassa sosiaalisen median laaja-alaisin vaikutus koetaan sisäisessä viestinnässä ja

toimintatapojen muutoksessa. Uudet tavat jakaa tietoa ja osaamista organisatoristen ja

maantieteellisten rajojen yli lisäävät tietotyön tuottavuutta.

(EVA:n Suora yhteys)

Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia

taitoja. -- Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin.

(EK:n Oivallus)

Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/

Page 18: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Oppijan valinta?Vai sittenkin

opettajan valinta?

Kuvat ja lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2013/01/16/oppimateriaaligate-ja-opettajien-valinen-yhteistyo/

Page 19: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Ennakkoehtoja somen käytölle

• Avoimuuden lisääminen tiedon jakaminen• Kontrollin vähentäminen• Keskeneräisyyden sietäminen• Kokeilevuus, oppiminen, virheistäkin• Valmius kuuntelemiseen ja pyrkimys toisten

mielipiteiden ymmärtämiseen (edellyttää laskeutumista samalle tasolle)

• Keskustelun ja yhteistyön arvostaminen

= Toimintakulttuurin muutos!

Page 20: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Nopeutunut tiedonkulku Toiminnan dokumentointi

Sosiaalisen median toimintatapoja

Hiljainen tieto näkyväksi Osaamisen jakaminenja tunnistaminen

Avoin yhteistyö

Uuden tiedon luominen yhdessä

Sosiaaliset merkitykset

Toimintakulttuuri muutos

Auttaminen ja yhteinen etu

Tietolähteiden jakaminen

Page 21: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Ihmiset ovat klikkauksen päässä toisistaan.

Page 22: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Kuvassa suomeksi kirjoittavat tweettaajat (63632 tunnusta), lähde: http://www.finnishtwitter.com/graph/ (02/2013)

Sosiaaliset verkostot ovat tehokkaita keskusteluun ja tiedon välittämiseen

Page 23: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Sosiaaliset merkitykset kotisivuilla

(Kuvakaappaukset: http://www.aamulehti.fi/ )

Page 24: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Sosiaalisten verkostojen rakenne

Heikot sidokset ovat merkittäviä, sillä ne muodostavat siltoja verkoston eri klustereiden välille.

Solmukäyttäjät välittävät tietoa tehokkaasti. He voivat myös dominoida verkostoa.

Kiinteät ryhmät kierrättävät joskustarpeetontakin tietoa.

Yhteydet voivat olla yksi- tai kaksisuuntaisia.

Sosiaalisen verkostonluomiseen voidaan käyttää monia erilaisia aineistoja.

Vahvoja sidoksia syntyy, kun kaveri on myös kaverin kaveri.

Ulkopuolisilla ei ole yhteyksiä muihin, mutta he ovat silti osa kokonaisuutta.

Page 25: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Tieto leviää verkoston kauttaHenkilö A julkaisee jakaa uutta

sisältöä verkostolleen (esim. linkki, kirjoitus, kuva, video)

• Jokainen käyttäjä arvioi ja suodattaa sisältöä• Mitä useampi kaveri välittää saman sisällön, sitä parempi se todennäköisesti on.• Mitä useampi linkittää saman sisällön tai tykkää samasta sisällöstä, sitä

suositummaksi se nousee ns. sosiaalisissa hakukoneissa.

Page 26: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Tiedon jakamisessa ei voi ”hävitä”, sillä en koskaan pysty antamaan enemmän kuin saan muilta.

Page 27: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Jos olet tavoitettavissa netissä, saat nopeasti tiedon tärkeistä asioista ja voit luontevasti osallistua keskusteluun.

Solmukäyttäjä

Sinä/organisaatiosi

Page 28: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Yhteisöpalvelujen käyttö Suomessa

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö, http://www.stat.fi/til/sutivi/index.html (7.11.2012)Kaavion toteutus: Harto Pönkä, 7.11.2012, CC-BY. Kuva: http://www.flickr.com/photos/harto/8165331036/in/photostream/

Page 29: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Haluatko synnyttää elävän verkkoyhteisön?

Page 30: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

• Oleellista on, että ihmiset osallistuvat johonkin yhteiseen toimintaan, jossa keskeistä on yhteisöllinen työskentelytapa.

• On oltava jokin riittävän tärkeäksi koettu yhteinen ”syy” osallistua yhteisön toimintaan.

• Yhteisöä tuetaan tukemalla sen jäsenten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllistä työskentelyä.

Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2011/10/21/perustetaan-verkkoyhteiso-helpommin-sanottu-kuin-tehty/

Miten verkkoyhteisö syntyy?

Page 31: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Isossa verkkoyhteisössä yhteisöllinen toiminta keskittyy sen ytimeen.

Lähde: http://www.orgnet.com/community.html

Lurkkaajat, jopa yli 60%

Pienet kaveriklusterit

Yhteisön ydin (ja sisäpiiri)

Page 32: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

• Fasilitointi tarkoittaa ryhmäprosessien suunnittelua ja toteuttamista.

• Alun perin facile = helpottaa• Fasilitaattori keskittyy rikastavan ja rakentavan

yhteistyön edellytysten luomiseen. • Fasilitaattori sosiaalisessa mediassa:

– Herättää keskustelua, tuo eri näkökulmia esiin– Ohjaa ryhmän sisällöntuotantoa– Nostaa esille osallistujien kysymyksiä, kommentteja yms.– Toimii sihteerinä ennen, aikana ja jälkeen– Tiedottaa, jakaa aiheeseen liittyviä linkkejä jne.– Suunnittelee, mitä seuraavaksi; huolehtii jatkuvuudesta

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/Fasilitointi_%28organisaatio%29

Fasilitointi

Page 33: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

• Tarjoa paikka, jossa voi vaikuttaa• Ole kiinnostunut: anna ihmisille aito tilaisuus kertoa

mielipiteensä, kannusta siihen • Sitoudu käyttämään tehtyä kanavaa – edellyttää aktiivisuutta

ja resursseja• Älä tee ”maailmasta irrallista saareketta”

– Tuo näkyvästi esiin muissa yhteyksissä ja nettipalveluissa– Hyödynnä sosiaaliset verkostot!– Kannusta linkittämään, näytä viittaukset ja pingbackit

• Hyväksy ikuinen keskeneräisyys: palvelua/toimintaa tulee kehittää käyttäjien palautteen ja arvioinnin pohjalta

Lisää aiheesta blogissani: http://harto.wordpress.com/2011/10/21/perustetaan-verkkoyhteiso-helpommin-sanottu-kuin-tehty/

Tee ainakin nämä

Page 34: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

• Crowdsourcing/verkostohaastattelu– Tarkoituksena on saada vastauksia tai mielipiteitä johonkin

kysymykseen tai ongelmaan, joka esitetään esim. mikroblogissa. Hyödynnetään sosiaalista verkostoa ja käyttäjien osaamista.

– Lue lisää esim. http://blogit.yle.fi/aalto/uusi-nimi-vanhalle-tiedonhankintametodille-verkostohaastattelu

• Liverapo (-rtointi)– Raportoidaan tapahtumasta/esityksestä verkkoon.

Keskusteluun voivat osallistua myös ne, jotka eivät ole paikalla.

• Reaaliaikainen palautekanava– Esityksen/luennon aikana osallistujat voivat kirjoittaa

verkkoon kommentteja ja keskustella aiheista.• Ja keskustelu jatkuu netissä –käytäntö• Kuratointi

Uusia menetelmiä somesta

Page 35: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Sosiaalisen median palveluita

Page 36: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Opetusympäristön peruspalikoita

• Oppimisalustat (Moodle, Optima, yms.)• Blogit (Wordpress, Blogger, Vuodatus.net)• Wikit (MediaWiki, Wikispaces, Purot.net)• Käsitekarttatyökalut (Mindmeister, Cmap Tools, Bubbl.us)• Esitystyökalut (SlideShare, Prezi, Google-esitykset)• Medianjakopalvelut (videot, kuvat yms.)• Jaetut dokumentit (Google Docs)• Jaetut muistiinpanot (Etherpad, Evernote, Diigo)• Jaetut hakemistot (Dropbox, Box.net, Google Drive, SkyDrive)• Mikroblogit (Twitter, Yammer, Qaiku) • Yhteisöpalvelut ja -sivustot (Facebook, Twitter, Google+, Ning)• Viestintä- ja verkkokokousohjelmat (Adobe Connect, Skype,

Messenger)

Page 37: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Verkko-oppimisympäristöt

Älä tyydy pakettiratkaisuun, vaan yhdistele tarpeesi mukaan!

Page 38: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet
Page 39: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Blogi

http://www.23asiaa.net/

Page 40: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Blogi

http://www.23asiaa.net/

KurssiblogiKurssin dokumentointi ja yhteinen työtila

Tehtävät vaiheistettuina ja ohjaus reaaliajassa Yhteinen tila, yhteisöllisyyden tukeminen

Tiedon ja kokemusten jakaminen

Page 41: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Omassa blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita.

Page 42: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

• Blogi sai alkunsa v. 2006 yliopiston kurssilla• Kirjoittaminen selkiyttää ajatuksia

– ajatusten käsitteellistäminen on itsensä opettamista– ajatukset ovat kuin puroja, jotka hakevat uomaansa

• Esittelen / merkitsen muistiin, mitä olen tehnyt• Tuotan asiantuntijatietoa verkostoilleni jakamalla

blogin sisältöjä niihin• Vaikutan omalla pienellä tontillani maailman menoon• Markkinointiakin ilmenee, mutta se on ”sivutuote”

Miksi itse bloggaan?

Page 43: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

• Sivut (pysyvät tiedot)– Esittely, osallistujat, ohjausryhmä, materiaalit yms.– Linkit taustaorganisaatioihin ja muihin hankkeen www-sivustoihin

• Blogikirjoitukset (ajankohtainen toiminta)– Ajankohtainen tiedotus ja raportointi– Suunnitelmat, esityslistat, pöytäkirjat, terveiset tapahtumista, dokumenttien

kommentointi yms.– Linkkejä, sisältöupotuksia, yhteistyökumppaneiden kirjoituksia yms.

• Kommenttipalsta– Sisäiset keskustelut– Mahdollistaa ulkopuolisten osallistumisen

• RSS-syötteet mahdollistavat blogin liittämisen muihin www-sivustoihin Avoin reaaliaikainen tiedotus- ja yhteistyöalusta Toiminta jää talteen ja aiempaan on helppo palata myöhemmin

Blogin etuja projekteissa/hankkeissa

Page 44: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

http://www.mindmeister.com/

Page 45: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

http://www.mindmeister.com/

Käsite- ja miellekartat Esittää käsitteet ja niiden väliset yhteydet

Tiedon visualisointi, ideointi, jäsentäminen, suunnittelu jne. Kognitiivinen työkalu tiedonrakentelun tukemiseen

Page 46: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

http://www.pearltrees.com/

Page 47: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

http://docs.google.com/

Page 48: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

http://docs.google.com/

Jaetut dokumentitToimisto-ohjelmat ryhmäominaisuuksilla

Asiakirjojen, taulukoiden ja esitysten tekeminen yhdessä Helppo ottaa käyttöön, kun ohjelmat ovat ennestään tuttuja

Page 49: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Yhteiset muistiinpanotKatso esimerkki: http://screencastle.com/watch/bf101617408882a288f7b434455f03d7

TIEKE:n muistio, vapaasti käytössä: http://muistio.tieke.fi/

Page 50: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

https://www.yammer.com/

Page 51: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Pintakilta: wiki opetuksen materiaalipankkina ja dokumentointina, http://pintakilta.wikispaces.com/NP2012+Nissan-Projekti+2012

Page 52: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

LETopinnot: wiki ryhmien yhteisöllisen oppimisen tukena, http://letopinnot.purot.net/vasara

Page 53: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

• Yhteistyö, tiedonrakentelu, oppiminen– Suunnitelmien ja muiden tekstien yhteiskirjoitus– Palaute-/vuorovaikutuskanava– Ryhmätöissä: projektityöt, tiedekirjat, opinnäytteiden

ohjaamisessa jne.– Kurssin kotisivuna

• Kollektiivisen tietopankin kartuttaminen– Materiaalien kerääminen ajankohtaisesta asiasta– Dokumentaatiot, sanakirjat (vrt. Wikipedia) yms.– Usein kysytyt kysymykset, ”tietämyspankit”

• Esim. harjoittelujen, oppinnäytetöiden ja tutkimuksen tietopankit

Wikien käyttötarkoituksia

Page 54: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

https://www.facebook.com/Senjaopettaa

Page 55: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

https://www.dropbox.com/

Page 56: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

http://www.doodle.com/

Page 57: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

http://pinterest.com/hponka/social-media-statistics-and-insights/

Page 58: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

http://paper.li/hponka/1307906119

Page 59: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Lähde: http://nform.ca/publications/social-software-building-block

Sosiaalisen median palvelut koostuvat teknisistä ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista (so. affordansseista).

Toimiva luokittelutapa on esittää palvelun tärkeimmätpiirteet. Tässä yksi esimerkki.

Miten valita sopivat some-palvelut?

Page 60: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

SISÄLLÖNTUOTANTOON SAAVUTTAMISEEN

Sisällöntuotantoa ja saavuttamista

Page 61: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

• Minkälaisen työskentelyn palvelu mahdollistaa?• Ryhmien muodostaminen ja ryhmätoiminnot• Yksittäisten käyttäjien välinen viestintä• Sisältöjen ja toimintojen liitettävyys”sisään” ja ”ulos”

– RSS-syötteet (eroja myös syötteiden sisällöissä)– Muut liittämis- ja upotusmahdollisuudet

• Seurattavuus: olennainen sisältö vs. informaatiotulva• Palvelun käyttöönotto – nopeaa vai hankalaa?

Palvelun ominaisuudet vs. pedagoginen käyttötarkoitus

Pedagoginen käytettävyys

Page 62: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Käytettävien ohjelmien koordinointi

• Mitä välineitä missäkin vaiheessa?• Mitä laitteita on käytössä?

– Pöytäkoneet, läppärit, tabletit, älytaulut, kännykät• Voidaanko käyttää myös ei-tuettuja sosiaalisen

median palveluja?• Missä määrin osallistujat voivat valita käytettäviä

ohjelmia/palveluita?

• Tärkeimmistä välineistä kannattaa tehdä suunnitelma koulutuksen (projektin tms.) ajalle

Page 63: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Kuva saatavana: http://www.flickr.com/photos/harto/5144222216/

Sosiaalisen median opetuskäytön vaiheet

Page 64: Verkko-opetuksen ja sosiaalisen median perusteet

Harto Pönkähttp://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/http://www.innowise.fi/

KIITOS!

Creative Commons  Nimeä-Tarttuva 3.0 Suomi