rakentamistekniikan merkitys oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen...

of 23 /23
University of Oulu Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja tulevaisuuden näkymät opetuksessa Oulun yliopiston Rakentamistekniikan päivä 13.9.2019 Dekaani Riitta Keiski, Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta

Upload: others

Post on 04-Jul-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

University of Oulu

Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja tulevaisuuden näkymät

opetuksessa

Oulun yliopiston Rakentamistekniikan päivä 13.9.2019

Dekaani Riitta Keiski, Oulun yliopisto, Teknillinen

tiedekunta

Page 2: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

University of Oulu

Oulun yliopiston sijoittuu kansainvälisissä yliopistovertailuissa maailman top 3 %:n

joukkoon

Oulun yliopiston arvot: Luomme uutta –

Kannamme vastuuta - Onnistumme yhdessä

Page 3: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

University of Oulu

Biotieteet

Teknilliset

tieteet ja

arkkitehtuuri

Luonnontieteet

ja matematiikka

Humanistiset

tieteet

Kasvatus-

tieteet

Lääke- ja

terveystieteet

Tieto- ja viestintä-

teknologia

Kauppatieteet

50 000+

Oulun yliopisto perustettu

1958

Opiskelijaa

13 000Työntekijää

2 900Alumnia

#unioulu #arcticattitude

3

Monitieteistä tutkimusta ja koulutusta

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma perustettiin 2017; Arkkitehtuurin tiedekunta ja

Kaivannaisalan tiedekunta liittyivät osaksi Teknillistä tiedekuntaa vuoden 2018 alussa.

Oulun yliopisto

Page 4: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

University of Oulu

Oulun yliopiston strategia perustuu viiteen temaattiseen, kansainvälisesti merkittävään tutkimuksen fokusalueeseen

Digitaaliset

ratkaisut

havainnoinnissa ja

vuorovaikutuksessa

Kestävyyttä luovat

materiaalit ja

järjestelmät

Maa-lähiavaruus-

systeemi ja

ympäristömuutos

Elinikäistä terveyttä

edistävät

molekulaariset ja

ympäristötekijät

Ihmiset

muuttuvassa

maailmassa

17/09/20194

Page 5: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

University of Oulu

x

Tutkimuksemme hyödyttääihmisiä kaikilla leveysasteilla, muttahyödynnämme sijaintimme yhtenä maailman pohjoisimmista yliopistoista

17/09/20195

Arktinen agenda

Tutkimusta ja innovaatioita esimerkiksi luonnonvarojen

kestävästä hyödyntämisestä, lähiavaruusympäristöstä,

logistiikasta,

tekniikasta ja arktisen alueen kulttuureista.

Arktinen yliopisto on monitieteinen

verkosto, johon kuuluu yli 170 yliopistoa,

tutkimuslaitosta ja muita arktiseen koulutukseen

ja tutkimukseen liittyvää yhteistyötä tekevää

organisaatiota.

Arktisen agendan yhteistyökumppanit

Luulajan teknillinen yliopisto, Ruotsi

Uumajan yliopisto, Ruotsi

Tromssan yliopisto, Norja

Lapin yliopisto, Suomi

Tutkimukseen perustuvien ideoiden tukeminen ja yrittäjähenkisyyden vahvistaminen

University Innovation Center – innovaatioiden,

yritysyhteistyön ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut

Tellus Innovation Arena – yhteistyötila

yhdessä tekemiseen

Yrittäjyyden sivuaineopinnot kaikkien

opiskelijoiden valittavissa.

Page 6: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

Oulun yliopisto

TTK:n strategiset valinnat

Kestävät ratkaisut ihmisen hyväksi

17.9.20196

Oulun yliopiston strategia

Oulun yliopiston arvot

TTK:n osaamispohja ja uudet avaukset

Agenda 2030

Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Page 7: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

Oulun yliopisto

Kansallisia ja kansainvälisiätoiminta-ympäristön muutostekijöitä

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision tavoitteena, että

nuorisoikäluokasta 50% on suorittanut korkeakoulututkinnon

Yliopistolain muutokset: mm. jatkuva oppiminen yliopistojen

velvoitteeksi, tutkinnon suorittaminen tilauskoulutuksena,

lukiolain muutos: lukioilla velvoitteena korkeakouluyhteistyö

Rahoitusmallimuutokset 2021 (2017-2019): tavoiteajassa

suoritettujen tutkintojen painoarvon kasvu, jatkuva oppiminen

(ml. yhteistyöopinnot), laadullinen työllistyminen

Digitalisaatiokehitys avaa uudenlaisia mahdollisuuksia

opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja

oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus,

oppimisanalytiikka)

Korkeakoulupoliittinen ohjaus luo ja digitalisaatio vauhdittaa

kansallisen ja kansainvälisen yliopistoyhteistyön lisäämistä

sekä eri syvyisiä strategisia kumppanuuksia (EUN ja

Erasmus+, Oamk, FiTech, Kärkihankkeet jne.)

Kehittyvien maiden keskiluokan kasvu lisää kansainvälistä

opiskelijaliikkuvuutta ja ylirajallisen koulutuksen markkinoita

Vetovoimainen koulutustarjonta, opiskelijalähtöinen

toimintatapa, oppimistulosten verifiointi (esim. työllistyminen)

ovat entistä tärkeämpiä koulutuksen laatutekijöitä, myös

tutkimuksessa korkea laatu ja paremmuus ratkaisee17.9.2019

Koulutusrehtori, professori Helka-Liisa

Hentilä

7 Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä

Page 8: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

Oulun yliopisto

Kohti tulos-sopimuskautta 2021-2024: tutkinto-tavoitteet

Vahva OKM-viesti: tarvitaan lisää

korkeakoulutettuja nuoria. Keinoina

aloituspaikkojen lisääminen, läpäisyn

parantaminen ja hakijasuman purkaminen =

toiselta asteelta korkeakoulutukseen

siirtymisen nopeutus.

Tekniikka on tunnistettu muiden mukana

alana, jossa aloituspaikkojen

lisäystarvetta; myös luonnontieteen osaajia

arvioidaan tarvittavan lisää

Hallitusohjelmaan sisältyy tavoite

koulutusmäärien lisäämisestä eri

ammateissa tai eri aloilla (mm. kuraattorit,

koulupsykologit, sairaanhoitajat,

varhaiskasvatuksen opettajat,

puurakentaminen, jatkuvan oppimisen

tarjonta, muunto- ja täydennyskoulutukset).

17.9.20198 Koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä

Koulutusrehtori, professori Helka-Liisa

Hentilä

Page 9: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

Oulun yliopisto9

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA

Dekaani Riitta Keiski, Koulutusdekaani Juha Tanskanen

Rakenteet ja rakentamisteknologiaProf. Rauno Heikkilä

Materiaali- ja konetekniikkaProf. Jukka Kömi

Älykkäät koneet ja järjestelmätYliopistonlehtori Toni Liedes

Ympäristö- ja kemiantekniikkaLaboratorioinsinööri Esa Muurinen

Kemiallinen prosessitekniikkaProf. Juha Tanskanen

ArkkitehtuuriProf. Janne Pihlajaniemi

Kaivannaisalan yksikkö – Oulu Mining School Prof. Saija Luukkanen

TuotantotalousProf. Harri Haapasalo

Kuitu- ja partikkelitekniikkaProf. Mirja Illikainen

Kestävä kemiaProf. Ulla Lassi

ProsessimetallurgiaProf. Timo Fabritius

Vesi-, energia- ja ympäristötekniikkaProf. Björn Klöve

Riitta Keiski, dekaani, OY/Teknillinen tiedekunta

https://www.oulu.fi/ttk/yksikot

Aikaisemmin osastoihin ja laboratorioihin jakautuneen organisaation tutkimusyksiköt

toimivat nyt omilla tutkimusalueillaan suoraan tiedekunnan alaisina.

17.9.2019

Page 10: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

University of OuluUniversity of Oulu

YMPÄRISTÖMYÖTÄISYYS,PUHTAAT TUOTANTO-TEKNOLOGIAT JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

MATERIAALIEN MUOKKAUS JA PROSESSOINTI

PROSESSI-AUTOMAATIO

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA - KOULUTUS JA TUTKIMUS

TEOLLINEN TUOTANTO

KIERRÄTYS, KORVAAVAT MATERIAALIT

MATERIAALIEN VALMISTUS TUOTTEISTUS

KONEAUTOMAATIO

Alueellisesti ja kansallisesti vaikuttavia sekä kansainvälisesti merkittäviä tutkimusalueita

Material life cycle - Kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen ja arvon kasvattaminen teollisten prosessien avulla

Riitta Keiski, dekaani, OY/Teknillinen tiedekunta

MATERIAALIT, HYBRIDIMATERIAALIT

RAKENNUSAUTOMAATIO

Perustiedot:

• Perustettu 1959

• 1800 opiskelijaa

• 250 tohtorikoulutettavaa

• 430 työntekijää

• 12 yksikköä 1.1.2019-

• Muodostaa 7 tutkimusyhteisöä

• Budjetista (~28 M€) ~50 % täydentävää

rahoitusta

TUOTANTOTALOUS, JOHTAMINEN, TYÖHYVINVOINTI

17.9.201910

ARKKITEHTUURI, RAKENTAMINEN JA

YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Page 11: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

University of Oulu

RakentaminenOulun yliopistossa

Oulun yliopisto ratkaisee siis koko

maailman haasteita omilla

vahvuuksillaan.

Erityisvastuu asiantuntijoiden

kouluttamisesta Pohjois-Suomen

tarpeisiin.

Trendejä ja haasteita:

Ilmastonmuutos

Digitalisaatio

Turvallisuus ja vastuullisuus

19.10.201811 Yliopistotutkija Antti Niemi

Page 12: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

Oulun yliopisto

Tutkinto-ohjelman fokusalueet

Elinkaaritekniikka

Maa- ja pohjarakentaminen

Rakentamisterveys

Rakentamisautomaatio

Taitorakenteiden suunnittelu ja

analyysi

Tie- ja liikennetekniikka

17.9.2019 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman tilannekatsaus ja tulevaisuus12

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennesuunnittelu ja rakentamisteknologia

YhdyskuntatekniikkaRakentamisterveys ja elinkaarirakentaminen

Professuurit:

Rakennus- ja kaivostoiminnan digitalisaatio

Rakennesuunnittelu

Maamekaniikka ja pohjarakennustekniikka

Hyvä sisäilma ja rakennusterveys

Liikenne- ja väylätekniikka

Page 13: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

Oulun yliopisto

Rakenteet ja rakentamisteknologiantutkimusyksikkö

9.5.2019

Rakenteet ja rakentamisteknologia

13

Rakennesuunnittelu ja

laskennallinen mekaniikka

Ohutseinämäiset rakenteet

Rakenteiden dynamiikka ja

optimointi

Teräs, betoni ja puu

Geotekniikka ja

maamekaniikka

Kylmän ilmanalan

kaivosympäristöt

Geotekninen mallinnus

Digitaalinen rakentaminen ja

louhintatekniikka

Rakentamisen digitalisaatio

Rakennusautomaatio

Autonomiset ajoneuvot

Yliopistotutkija Antti Niemi

Page 14: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

University of OuluUniversity of Oulu

Teknillisen tiedekunnan projekteja rakentamis- ja yhdyskuntatekniikan alueilla; Esimerkkejä

Projekti Yksikkö

Rakentamisen integraatiokyvykkyyden

kehittäminen, RAIN

Tuotantotalous

Leanin hyödyntäminen

rakennusteollisuudessa

Tuotantotalous

Siltojen korjauksen hiilijalanjälki Vesi- ja ympäristötekniikka

Siltojen ja taitorakenteiden

tietomallintamiseen perustavan suunnittelun,

rakentamisen, korjaamisen ja ylläpidon

kehittäminen (6D-SILTA)

Rakenteet ja rakentamisteknologia

Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden

rakennusfysikaalinen mallintaminen

Rakenteet ja rakentamisteknologia

Rakennusalan erikoiskoulutuksen

kehittäminen, Raksa Erko

Rakenteet ja rakentamisteknologia

Oulun alueen rakennusalan yritysten

vientimahdollisuuksien selvittäminen Pohjois-

Norjaan (Norway Export)

Rakenteet ja rakentamisteknologia

Rakentamistekniikan erilliskoulutus, RAKSA2 Rakenteet ja rakentamisteknologia

Infra-alan avoimen tietomallintamiskonseptin

globaalit vientimahdollisuudet - case Vietnam

Rakenteet ja rakentamisteknologia

Tieväylien hoidon ja ylläpidon

tietomallipohjaisen prosessin kehittäminen

Rakenteet ja rakentamisteknologia

Tutkimusyksiköissä tehdyt ja

meneillään olevat tutkintotyöt

Rakennesuunnittelu ja –analyysi,

rakenteet ja rakentamisteknologia,

rakennusalan automaatio, puu-, betoni-

ja teräsrakenteet/ rakentaminen,

ympäristörakentaminen,

liikenneinfrastruktuuri,

sisäilmaongelmien hallinta,

rakentamiseen liittyvät

energiaratkaisut, lämmönsiirto,

ilmastointi yms. rakentamisen

liitännäisalat jne.

Riitta Keiski, dekaani, OY/Teknillinen tiedekunta17.9.2019

Page 15: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

University of Oulu

BIM-tutkimus ja –opetus Oulun yliopistossa

Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto

Fig. Kajima

Corporation,

Japan

Professori Rauno Heikkilä

Digitalisaatio vs.

rakentaminen(Tekniikka & Talous,

23.8.2019): Ammattinimikkeina

rakennustyömaan digi-

insinööri, data-

analyytikko,…

Sisätilapaikannus

Materiaalilogistiikka

Rakennustyömaan

tilannekuva ja

reaaliaikainen

työmaatoiminnan

seuraaminen

Säätietojen

yhdistäminen

rakennusprojektiin

Langattomat anturit

Työmaan 3D-malli

Tekoälyn hyödyntäminen

vs. suuret data-aineistot

– pitkän aikavälin

ratkaisu

Digitalisaation

hyödyntäminen

suunnittelussa – lyhyen

aikavälin ratkaisu

Määrä- ja tuotetieto

tuotantoon ja 4D-malli

Standardit –Suomessa

helppoa

Page 16: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

Oulun yliopisto

Rahoittaja: Kolarctic-CBC

Energiatehokkaat rakenneratkaisut

kylmissä oloissa

Terveellinen sisäilma ja elinympäristö

(VOC-mittaukset)

Pilottikohteet Venäjällä

Yliopiston tutkimusyksiköt:

Rakenteet ja rakentamisteknologia

Ympäristö- ja kemiantekniikka

16

Arktinen vihreä

rakentaminen

Yliopistotutkija Antti Niemi

Page 17: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

Oulun yliopisto

Rahoittaja: Oulun rakennustekniikan säätiö

Adaptiiviset elementtimenetelmät

kantavien rakenneosien mitoitukseen

Pitkän jännevälin kaarisiltojen

rakenteiden optimointi

Rakennusfysikaaliset simulaatiot

Yliopiston tutkimusyksikkö:

Rakenteet ja rakentamisteknologia

17

Rakenneanalyysien

kehittäminen

Yliopistotutkija Antti Niemi

Page 18: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

Oulun yliopisto

Rahoittajat: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun rakennustekniikan säätiö, Pohjois-Suomen Turvapuisto Oy

Kolmen oppilaitoksen (OSAO, OAMK, OY) yhteinen rakennusalan toimintamalli

Malli rakennetaan osaamisen kehittämisen ja työelämän osaamistarpeiden pohjalta nousevien teemojen avulla

Lisätään rakennusalan koulutusten vetovoimaa

Yliopiston yksiköt:

Rakenteet ja rakentamisteknologia

Tuotantotalous

18

Oulun rakentamisen

malli (Rak3a)

Yliopistotutkija Antti Niemi

Page 19: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

University of OuluUniversity of Oulu

Oulun yliopiston

tarjoamat

mahdollisuudet

17.9.2019 Riitta Keiski, dekaani19

Olemassa oleva tutkimus ja tutkimusyhteistyö

sekä yritysten ja sektoritutkimuslaitosten

aktiivinen mukanaolo ko. toiminnassa

Monitieteellinen yliopisto: tekniikka, lääketiede,

talous

Monialainen tiedekunta: rakennus- ja

yhdyskuntatekniikka, arkkitehtuuri,

ympäristötekniikka, kemian tekniikka, kemia, säätö-

ja systeemitekniikka, mittaukset, automaatio,

materiaalikemia ja -tekniikka

Olemassa olevat aihealueiden hankkeistukset

Laaja yliopistojen ja sektorien välinen yhteistyö

Tutkimustiedon levittäminen koulutuksen ja

yhteistyöverkostojen kautta

Kasvavat kansalliset ja kahdenväliset verkostot

Yritysten ja muiden toimijoiden kiinnostus alan

kehittämiseen ja tutkimuksen käynnistämiseen ja

laajentamiseen

Page 20: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

University of Oulu17.9.2019 Riitta Keiski, dekaani, OY/Teknillinen tiedekunta20

Oulun yliopiston koulutusalavastuun laajentaminen: rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, joka

yhdessä arkkitehtuurin kanssa tuottaa rakennusalan uutta tutkimustietoa ja kouluttaa alan

osaajia: 1) rakennesuunnitteluun ja rakentamisteknologiaan, 2) vesi- ja yhdyskunta-

tekniikkaan, 3) rakentamisterveys ja elinkaarirakentaminen? Rakennusfysiikan ja rakenteiden tuntemus sekä nykyaikaisen talotekniikan ja korjausrakentamisen osaaminen

Rakennus- ja kalustemateriaalien ominaisuudet sekä niiden valintaan vaikuttavat seikat

Rakennusten koko elinkaaren hallinta (modernisoitu kiinteistönhoitomalli)

Vahva mittaus-, säätö- ja tietotekninen osaaminen sekä tiivis verkostoituminen mahdollistavat sisäilmaongelmien

kokonaisvaltaiseen tunnistamiseen ja ratkaisemiseen

Uudet anturit ja mittausmenetelmät rakennusten ilmanvaihdon sekä lämmön ja kosteuden monipuolisen säädön mahdollistajina

Suurten numeeristen aineistojen tuottaminen, hallinta ja analyysi edellyttävät huolellista koesuunnittelua, monipuolisten data-

analyysimenetelmien osaamista sekä kykyä yhdistää saatu mittaustieto muuhun rakennuksista saatavissa olevaan tietoon

Monipuolinen virtauslaskennan ja lämmönsiirron osaaminen sekä mallinnus ja säätösuunnittelu

Prosessi- ja ympäristötekniikan sekä kemian alojen tutkimus: sisäilma-asioiden (mm. VOC-päästöjen hallinta) ratkaisemiseen

soveltuva liitännäisosaaminen ja hankkeet

Kemialliset ja biologiset altisteet (esim. erilaiset haihtuvat kemialliset yhdisteet, mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet) sekä

materiaaleista irronneet tai ulkoilmasta peräisin olevat kuidut ja partikkelit.

Altisteiden syntymekanismit ja kulkeutuminen rakenteissa ja rakennuksissa, mittaaminen, näytteenotto ja analytiikka sekä

syntymisen ennaltaehkäisy ja haitallisten yhdisteiden poistaminen

Uudet materiaaliratkaisut, hybridimateriaalit ja kiertomateriaalien käyttö sekä pintojen puhtaana pysymisen haasteet ja

puhdistukseen käytettävien kemikaalien kehittyminen entistä enemmän biomateriaalipohjaisiksi

Materiaalien terveyttä edistävä tutkimus

Oireiden ja rakennusvaurioiden välinen yhteys, lääketieteelliseen osaamiseen perustuva sisäilman aiheuttaman ongelman

perusteellinen ja kattava diagnoosi ja hoito sekä todettujen oireiden mukainen rakennusten ja taloteknisten järjestelmien

terveysperusteinen korjaaminen

Rakentamis-

terveys ja

elinkaarirakenta-

minen

Professuuri:

Hyvä sisäilma ja

rakennusterveys

Miksi Oulun

yliopisto on hyvä

valinta?

Page 21: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

Oulun yliopisto

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan merkitys Oulun yliopistolle

Oulun yliopiston ja teknillisen tiedekunnan

strategiat: Strategioissa korostuu erityisesti kestävään kehitykseen ja

terveyteen liittyvät teemat.

Näiltä osin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan rooli on muutoin

erillisten tai jopa irrallisten tutkimusteemojen yhdistäminen ja

integroiminen.

Asuminen, liikkuminen ja kuljettaminen ovat kaikki toimintaa,

joissa tulee tehdä kestävän kehityksen näkökulmasta paljon

muutoksia ja niissä kaikissa rakennus- ja yhdyskuntatekniikka on

aivan keskeistä.

Myös terveys kytkeytyy edellisiin toimintoihin hyvin vahvasti ja

yhdistää siten erityisesti tekniikkaa ja lääketiedettä uusilla tavoilla.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tarjoama

mahdollisuus vahvistaa jo olemassa olevaa

tutkimusta ja eri koulutusaloja Synergiaa löytyy mm.

Konetekniikan ja kaivannaisalan kanssa (teknillinen

mekaniikka, louhintatekniikka ja kalliorakentaminen, ajoneuvo- ja

työkonetekniikka yms.)

Ympäristötekniikan kanssa (puhdas ilma ja vesi,

energiajärjestelmät, geotekniikka yms.)

Arkkitehtuurin kanssa (rakentaminen, yhdyskuntasuunnittelu).

Oulun yliopisto on saanut ja saa jatkuvasti

lisää uusia merkittäviä yhteistyökumppaneita

rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alalta Rakennusalan yritykset ja viranomaistahot

17.9.201921 Dekaani Riitta Keiski, lehtori Jukka Hiltunen

Visio: Tiedekunta on yksi maailman johtavista toimijoista ja

asiantuntijoiden kouluttajista, joka tuottaa kestävän kehityksen

periaatteiden mukaisia kilpailukykyisiä ratkaisuja siihen, miten

ihminen teknologian avulla voi aktiivisesti vaikuttaa

ilmastonmuutoksen hillintään sekä ihmisten hyvinvoinnin

edistämiseen.

Page 22: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

Oulun yliopisto

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan merkitys Oulun yliopistolle

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Lisää Oulun yliopiston kiinnostavuutta opiskelu- ja

työpaikkana

Tarjoaa mahdollisuuden saada aiempaa suurempi osuus

nuorisoikäluokista hakeutumaan Ouluun opiskelijoiksi,

tutkijoiksi ja opettajiksi tai muihin erityistehtäviin

Antaa tulevaisuudessa paremman mahdollisuuden nostaa

hakukohteittemme aloituspaikkojen kokonaismäärää ja

lähestyä toiminnan volyymin osalta sitä valtakunnallista

osuutta, joka meille alueen nuorisoikäluokkien koon

perusteella kuuluu

Uusi yliopistojen rahoitusmalli painottaa

aiempaa enemmän elinikäistä oppimista

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa erilaiset

pätevyydet ovat erittäin merkittävässä asemassa

Siksi tulee parantaa rakennusalan koulutuksen

saavutettavuutta työssä käyvien ja tutkinnon

suorittaneiden opiskelijoiden osalta

Ajasta ja paikasta riippumattomien

opiskelumahdollisuudet ovat tärkeitä17.9.201922 Dekaani Riitta Keiski, lehtori Jukka Hiltunen

Page 23: Rakentamistekniikan merkitys Oulun yliopistolle ja ......opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen (avoin oppiminen ja oppimateriaalit, monimuoto- ja verkko-opetus, oppimisanalytiikka)

University of Oulu

KiitosDekaani, Prof. Riitta Keiski

Teknillinen tiedekunta

Oulun yliopisto

+358 40 726 3018

[email protected];

www.oulu.fi/tech/