verkko opetuksen suunnittelu - verkko-opetuksen tekninen suunnittelu kaikkialla...

Download VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA Informaatioteknologian

Post on 02-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Leena Hiltunen

  Jyväskylän yliopisto

  OSA 3

  VERKKO-OPETUKSEN SUUNNITTELU

 • Millaisia oppimistehtäviä ja miten vaiheistatte sekä ohjeistatte ne?

  Tiedonhaku,

  ongelmanratkaisu,

  ideointi ja suunnittelu

  Erilaiset

  vuorovaikutustilanteet

  Erilaiset

  mediatuotokset

  Vertaistyöskentely

  Käytännön harjoittelu

 • Sisällönsuunnittelu

  Laadi sisältökartta opintojaksolle

  tai tutkinnon osalle!

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Päivän agenda

   Yleistä sisällönsuunnittelusta ja esimerkkejä pedagogisen mallin vaikutuksesta sisällönsuunnitteluun

   Valmis vai oma materiaali

   Sisällönsuunnittelun dokumentointi

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Yleistä sisällönsuunnittelusta

   Haastavaa ja aikaa vievää

   Tapana paisua kuin pullataikina

   Helpompaa, jos tausta-analyysi on tehty huolella

   reunaehdot, joissa pysytään

   Taustalla pedagoginen malli ja sen tuoma vaiheistus sisältöön, vuorovaikutukseen ja ohjaukseen

 • Esimerkki: Tutkiva oppiminen

  Tieteenalan

  merkitykselliset

  kysymykset,

  asiantuntijoiden

  ratkaisemat todelliset

  ongelmat tai

  opiskelijoiden oma

  kokemusmaailma.

  Opiskelijoiden itsensä

  asettamat, ilmiössä

  ihmetyttävät ongelmat

  Opiskelijoiden omat hypoteesit,

  selitykset, tulkinnat tai mallit

  tutkimuksen kohteesta.

  Opiskelijoiden

  itseohjautuvaa

  arviointia oman

  tutkimusprosessin

  edistymisestä

  olemassa olevien

  teorioiden valossa.

  Keskeisessä asemassa

  oppilaan itsensä asettamat ongelmat,

  aikaisemmat tiedot ja teorioiden

  muodostamisessa syntyneet ongelmat.

  Tietoa käytetään omien kysymysten ja

  selitysten kehittämiseen.

  Tiedonhaun luomat uudet kysymykset

  ja suurien ongelmien pilkkominen

  osaongelmiksi

  Yhteenveto aiemmasta, teorioiden

  tarkentaminen, oppimisen arviointi

 • Käänteinen oppiminen Käsiteltävää asiaa tai ilmiötä taustoittavaan teoreettiseen taustamateriaaliin, esim. videoihin tai kirjallisuuteen tutustuminen

  Käsiteltävää asiaa tai ilmiötä jäsentävät vuorovaikutteiset oppimistehtävät

  Käsiteltävän asian tai ilmiön soveltaminen, esim. harjoitustyössä tai käytännön harjoitteessa

  synkronisesti

  asynkronisesti

 • Kuka tai ketkä sisältöä tuottavat ja miten sisällöntuotantoprosessia ohjataan?

  Työnjako useamman

  opettajan kesken

  Työnjako

  opiskelijoiden ja

  opiskelijaryhmien

  välillä

  Vuorovaikutuksen

  tukeminen

  Käytössä olevat

  resurssit

  Aikataulu ja

  määräajat

  Saatavuus ja

  saavutettavuus

  Oppimistavoitteet

  Arviointi: mitä ja

  miten arvioidaan?

  Oppimisen

  tukeminen

 • Suunnittelun tilanne

  Millaiset pedagogisen perusratkaisut omaan toteutukseenne valitsette?

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Valmis vai oma materiaali

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Avoimet oppimateriaalit

   Maailmalta löytyy paljon avointa oppimateriaalia tai

  muuta oppimateriaaliksi sopivaa materiaalia

   kaikkea ei tarvitse tehdä itse; muokkaa mieleiseksi

   huomioi tekijänoikeudet

   huomioi luvat ja/tai lisensointi (mm. Creative Commons)

   huomioi medianjakopalveluiden käyttöehdot (esim. YouTube;

  yksityiseen käyttöön, jos ei muuta mainittu)

 • V a lit

  se s

  op iv

  a lis

  en ss

  i

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Oma sisällöntuotanto

   perinteinen “kirjallinen” oppimateriaali

   kirjat, luentomonisteet, tieteelliset artikkelit, tutkimukset, opinnäytteet, …

   paperilla tai sähköisenä

  huomaa uudelleenjulkaisu sähköisenä tai skannattuna vaatii luvan myös suljetussa oppimisympäristössä!

   verkkoon tuotettu digitaalinen oppimateriaali

   erikseen verkkoon suunniteltu ja tuotettu

   esteettömyys ja saavutettavuus

   oma avoin oppimateriaali

   julkisesti verkossa, esim. wikit, blogit, slideshare, avoin Koppa,…

   tekijänoikeudet ja käyttöoikeuksien lisensointi

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Muut sisältöelementit

   Kuvien, animaatioiden, äänen tai videon tulisi täydentää sivulla olevaa tekstuaalista informaatiota

   Mieti, missä muodossa informaatio verkossa esitetään

   Kuvat ja grafiikat

   Animaatiot

   Videot ja kuvaruutukaappausvideot

   Pelkkä ääni

 • AnswerGarden

 • Padlet

 • Bubbl.us

 • L u ci d C h a rt

 • T ri ci d er

 • Socrative

 • Kahoot!

 • TodaysMeet

 • Quizlet

 • Wordle tai Word Art -sanapilvi

 • Kuka tai ketkä tuottavat teidän toteutuksen sisällöt?

  Ei vielä päätetty

  Opiskelijat itse tai yhdessä Valmista materiaalia

  kirjoista tai verkosta

  Opettaja(t) itse tai yhdessä

  Erilliset sisällöntuottajat

  Yhteisöllisesti kaikki yhdessä

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Sisällönsuunnittelun dokumentointi

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Sisältökuvaus

   visuaalinen kuvaus oman verkkokurssin sisällöstä

   apuna jokin tekniikka tai apuväline, esim.

   sisältökartta

   miellekartta

   käsitekartta

   oppimispolku

 • O p p im

  is p ol

  k u

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Sisällön dokumentointi

   pelkkä sisältökuvaus tai oppimispolku ei riitä; tarvitaan tarkempaa dokumentaatiota

   mitä verkkoon kirjoitetaan

   ytimekästä, silmäiltävää ja hypertekstimäistä tekstiä

   muuta mediaa: kuvia, videoita, animaatioita, ruutukaappausvideoita, ...

   lähteitä, linkkejä muualle, tiedostoja, ...

   kaikki se, mitä aiot verkkoon laittaa

   SISÄLTÖKÄSIKIRJOITUS!!!

  Merkitys korostuu erityisesti useamman opettajan tapauksessa tai opettajan vaihtuessa

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Sisältökäsikirjoitus 1

   Opintojakson nimi ja aiheen rajaus  keskeinen asiasisältö,

  rajaus

   opintojakson tavoite

   keskeiset lähteet (mitä hyödynnettävää materiaalia on jo olemassa?)

   Kohderyhmä  tarvittavat esitiedot ja

  valmiudet (sisältöosaaminen, tekniset taidot)

   Oppimisprosessin kuvaus

   Kuinka opetus etenee? (ajoitus

  viikoittain jaksolle,

  opintojakson kesto

  kalenteriviikkoina)

   Onko virtuaalisen oppimisen

  rinnalla lähiopetusta?

   Miten vuorovaikutus on

  mahdollistettu? (opiskelija-

  opiskelija, opiskelija-opettaja)

   Miten ohjaus ja opiskelijan tuki

  toteutetaan? Mitä välineitä

  käytetään?

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Sisältökäsikirjoitus 2

   Sisällön rakenne ja

  mediamuodot

   Mikä on keskeinen sisältö?

  Millainen rakenne

  sisällössä on?

   Millaiset mediamuodot ovat

  tarkoituksenmukaisia? Mitä

  mediaa käytetään missäkin

  yhteydessä?

   Visuaalisuus ja navigointi

   Miltä verkkomateriaali

  näyttää? (taustaväri,

  käytettävät symbolit,

  visuaalisuus)

   Kuinka

  verkkomateriaalissasi

  liikutaan? Kuinka käyttäjä

  navigoi eri osioiden välillä?

   Entä saman osion sisällä?

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Sisältökäsikirjoitus 3

   Tarvittavat laitteistot,

  ohjelmistot yms.

   Mitä laitteita ja ohjelmistoja

  tarvitaan sisällön tekemiseen?

   Mitä erilaisia laitteita ja

  ohjelmistoja sisältöjesi

  käyttämiseen tarvitaan?

   Resurssit ja työnjako

   Henkilöresurssit: Ketkä

  materiaalin tekevä

Recommended

View more >