verkko opetuksen suunnittelu -...

of 46 /46
KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Leena Hiltunen Jyväskylän yliopisto OSA 3 VERKKO-OPETUKSEN SUUNNITTELU

Upload: others

Post on 02-Sep-2019

15 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Leena Hiltunen

Jyväskylän yliopisto

OSA 3

VERKKO-OPETUKSEN SUUNNITTELU

Page 2: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Millaisia oppimistehtäviä ja miten vaiheistatte sekä ohjeistatte ne?

Tiedonhaku,

ongelmanratkaisu,

ideointi ja suunnittelu

Erilaiset

vuorovaikutustilanteet

Erilaiset

mediatuotokset

Vertaistyöskentely

Käytännön harjoittelu

Page 3: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Sisällönsuunnittelu

Laadi sisältökartta opintojaksolle

tai tutkinnon osalle!

Page 4: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Päivän agenda

Yleistä sisällönsuunnittelusta ja esimerkkejä pedagogisen mallin vaikutuksesta sisällönsuunnitteluun

Valmis vai oma materiaali

Sisällönsuunnittelun dokumentointi

Page 5: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Yleistä sisällönsuunnittelusta

Haastavaa ja aikaa vievää

Tapana paisua kuin pullataikina

Helpompaa, jos tausta-analyysi on tehty huolella

reunaehdot, joissa pysytään

Taustalla pedagoginen malli ja sen tuoma vaiheistus sisältöön, vuorovaikutukseen ja ohjaukseen

Page 6: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Esimerkki: Tutkiva oppiminen

Tieteenalan

merkitykselliset

kysymykset,

asiantuntijoiden

ratkaisemat todelliset

ongelmat tai

opiskelijoiden oma

kokemusmaailma.

Opiskelijoiden itsensä

asettamat, ilmiössä

ihmetyttävät ongelmat

Opiskelijoiden omat hypoteesit,

selitykset, tulkinnat tai mallit

tutkimuksen kohteesta.

Opiskelijoiden

itseohjautuvaa

arviointia oman

tutkimusprosessin

edistymisestä

olemassa olevien

teorioiden valossa.

Keskeisessä asemassa

oppilaan itsensä asettamat ongelmat,

aikaisemmat tiedot ja teorioiden

muodostamisessa syntyneet ongelmat.

Tietoa käytetään omien kysymysten ja

selitysten kehittämiseen.

Tiedonhaun luomat uudet kysymykset

ja suurien ongelmien pilkkominen

osaongelmiksi

Yhteenveto aiemmasta, teorioiden

tarkentaminen, oppimisen arviointi

Page 7: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA
Page 8: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Käänteinen oppiminen Käsiteltävää asiaa tai ilmiötä taustoittavaan teoreettiseen taustamateriaaliin, esim. videoihin tai kirjallisuuteen tutustuminen

Käsiteltävää asiaa tai ilmiötä jäsentävät vuorovaikutteiset oppimistehtävät

Käsiteltävän asian tai ilmiön soveltaminen, esim. harjoitustyössä tai käytännön harjoitteessa

synkronisesti

asynkronisesti

Page 9: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Kuka tai ketkä sisältöä tuottavat ja miten sisällöntuotantoprosessia ohjataan?

Työnjako useamman

opettajan kesken

Työnjako

opiskelijoiden ja

opiskelijaryhmien

välillä

Vuorovaikutuksen

tukeminen

Käytössä olevat

resurssit

Aikataulu ja

määräajat

Saatavuus ja

saavutettavuus

Oppimistavoitteet

Arviointi: mitä ja

miten arvioidaan?

Oppimisen

tukeminen

Page 10: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Suunnittelun tilanne

Millaiset pedagogisen perusratkaisut omaan toteutukseenne valitsette?

Page 11: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Valmis vai oma materiaali

Page 12: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Avoimet oppimateriaalit

Maailmalta löytyy paljon avointa oppimateriaalia tai

muuta oppimateriaaliksi sopivaa materiaalia

kaikkea ei tarvitse tehdä itse; muokkaa mieleiseksi

huomioi tekijänoikeudet

huomioi luvat ja/tai lisensointi (mm. Creative Commons)

huomioi medianjakopalveluiden käyttöehdot (esim. YouTube;

yksityiseen käyttöön, jos ei muuta mainittu)

Page 13: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Valit

se s

opiv

a lis

enss

i

Page 14: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Oma sisällöntuotanto

perinteinen “kirjallinen” oppimateriaali

kirjat, luentomonisteet, tieteelliset artikkelit, tutkimukset, opinnäytteet, …

paperilla tai sähköisenä

huomaa uudelleenjulkaisu sähköisenä tai skannattuna vaatii luvan myös suljetussa oppimisympäristössä!

verkkoon tuotettu digitaalinen oppimateriaali

erikseen verkkoon suunniteltu ja tuotettu

esteettömyys ja saavutettavuus

oma avoin oppimateriaali

julkisesti verkossa, esim. wikit, blogit, slideshare, avoin Koppa,…

tekijänoikeudet ja käyttöoikeuksien lisensointi

Page 15: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Muut sisältöelementit

Kuvien, animaatioiden, äänen tai videon tulisi täydentää sivulla olevaa tekstuaalista informaatiota

Mieti, missä muodossa informaatio verkossa esitetään

Kuvat ja grafiikat

Animaatiot

Videot ja kuvaruutukaappausvideot

Pelkkä ääni

Page 16: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

AnswerGarden

Page 17: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Padlet

Page 18: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Bubbl.us

Page 19: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

LucidChart

Page 20: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Tricider

Page 21: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Socrative

Page 22: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Kahoot!

Page 23: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

TodaysMeet

Page 24: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Quizlet

Page 25: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Wordle tai Word Art -sanapilvi

Page 26: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Kuka tai ketkä tuottavat teidän toteutuksen sisällöt?

Ei vielä päätetty

Opiskelijat itse tai yhdessä Valmista materiaalia

kirjoista tai verkosta

Opettaja(t) itse tai yhdessä

Erilliset sisällöntuottajat

Yhteisöllisesti kaikki yhdessä

Page 27: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Sisällönsuunnittelun dokumentointi

Page 28: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Sisältökuvaus

visuaalinen kuvaus oman verkkokurssin sisällöstä

apuna jokin tekniikka tai apuväline, esim.

sisältökartta

miellekartta

käsitekartta

oppimispolku

Page 29: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

Oppim

ispol

ku

Page 30: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Sisällön dokumentointi

pelkkä sisältökuvaus tai oppimispolku ei riitä; tarvitaan tarkempaa dokumentaatiota

mitä verkkoon kirjoitetaan

ytimekästä, silmäiltävää ja hypertekstimäistä tekstiä

muuta mediaa: kuvia, videoita, animaatioita, ruutukaappausvideoita, ...

lähteitä, linkkejä muualle, tiedostoja, ...

kaikki se, mitä aiot verkkoon laittaa

SISÄLTÖKÄSIKIRJOITUS!!!

Merkitys korostuu erityisesti useamman opettajan tapauksessa tai opettajan vaihtuessa

Page 31: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Sisältökäsikirjoitus 1

Opintojakson nimi ja aiheen rajaus keskeinen asiasisältö,

rajaus

opintojakson tavoite

keskeiset lähteet (mitä hyödynnettävää materiaalia on jo olemassa?)

Kohderyhmä tarvittavat esitiedot ja

valmiudet (sisältöosaaminen, tekniset taidot)

Oppimisprosessin kuvaus

Kuinka opetus etenee? (ajoitus

viikoittain jaksolle,

opintojakson kesto

kalenteriviikkoina)

Onko virtuaalisen oppimisen

rinnalla lähiopetusta?

Miten vuorovaikutus on

mahdollistettu? (opiskelija-

opiskelija, opiskelija-opettaja)

Miten ohjaus ja opiskelijan tuki

toteutetaan? Mitä välineitä

käytetään?

Page 32: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Sisältökäsikirjoitus 2

Sisällön rakenne ja

mediamuodot

Mikä on keskeinen sisältö?

Millainen rakenne

sisällössä on?

Millaiset mediamuodot ovat

tarkoituksenmukaisia? Mitä

mediaa käytetään missäkin

yhteydessä?

Visuaalisuus ja navigointi

Miltä verkkomateriaali

näyttää? (taustaväri,

käytettävät symbolit,

visuaalisuus)

Kuinka

verkkomateriaalissasi

liikutaan? Kuinka käyttäjä

navigoi eri osioiden välillä?

Entä saman osion sisällä?

Page 33: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Sisältökäsikirjoitus 3

Tarvittavat laitteistot,

ohjelmistot yms.

Mitä laitteita ja ohjelmistoja

tarvitaan sisällön tekemiseen?

Mitä erilaisia laitteita ja

ohjelmistoja sisältöjesi

käyttämiseen tarvitaan?

Resurssit ja työnjako

Henkilöresurssit: Ketkä

materiaalin tekevät? Millaiset

resurssit opintomateriaalin

tekemiseen tarvitaan?

Milloin opintojakso on

saatavilla?

Ylläpito ja päivitys

Kuka verkkomateriaaliasi

valvoo ja pitää huolta se

toimivuudesta?

Sisältääkö verkkomateriaalisi

päivitettäviä osioita?

Kuka päivityksestä vastaa?

Kuinka usein ja mitä

päivitetään?

Page 34: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu

Page 35: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Pohdittavaa

Millaiseen oppimisympäristöön ajattelit opintojaksosi toteuttaa?

Millaista materiaalia hyödynnät opintojaksollasi: kirjallista, sähköistä, videoita, linkkejä muualta, …?

Laitatko materiaalit jakoon vain Moodle Roomsissa vai myös esim. YouTubessa, Google Drivessa, O365, wikit, blogit, SlideShare, Prezi, …?

Sisältyykö opintojaksollesi verkkovuorovaikutusta vain Collaboratella, vai myös Yammerissa, Adobe Connectilla, Skypellä, Google Hangoutilla, Facebookissa, LinkedInissä, Twitterissä, WhatsAppissa, Slackissä, …?

Miten opiskelijasi palauttavat tehtäviään? Pitääkö kaikki olla Moodle Roomsssa vai onko muita vaihtoehtoja?

Page 36: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Mediatuotanto ja jakelu

Page 37: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA
Page 38: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA
Page 39: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA
Page 40: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Materiaalin koostaminen

Page 41: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA
Page 42: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA
Page 43: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Page 44: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA
Page 45: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

Haasteet

Opiskelijoita ei voi "pakottaa" kirjautumaan oppilaitoksen ulkopuolisiin järjestelmiin

Avoimia sovelluksia on myös tarjolla, mutta sopivien sovellusten löytäminen haasteellista

Opiskelijoiden arvioitavia tuotoksia ei voi säilyttää oppilaitoksen ulkopuolisissa järjestelmissä

Laaja-alaisia ja monikäyttöisiä sovelluksia vähän; yhden idean sovelluksia

Lisää käyttäjätunnusten ja salasanojen määrää erityisesti opettajalla

Pirstaloi opetussisällön moneen eri järjestelmään

Page 46: VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - 247oppia.azurewebsites.net247oppia.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2017/11/Verkko-opetuksen... · Verkko-opetuksen tekninen suunnittelu KAIKKIALLA

KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

”There is no elevator to success.

You have to take the stairs.”

- Zig Ziglar -

[email protected].