verkko-opetuksen suunnittelumalli

of 35 /35
Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos Tietotekniikan opettajan- koulutus 11.1.2007 Verkko-opetuksen suunnittelumalli Leena Hiltunen Yliassistentti Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos [email protected]

Upload: heaton

Post on 30-Jan-2016

54 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verkko-opetuksen suunnittelumalli. Leena Hiltunen Yliassistentti Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos [email protected]. Esityksen sisältö. Aihetapauslähtöisen verkko-opetuksen suunnittelumallin esittely - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Leena Hiltunen

Yliassistentti

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos

[email protected]

Page 2: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Esityksen sisältö

• Aihetapauslähtöisen verkko-opetuksen suunnittelumallin esittely – perustuu ohjelmistotekniikan metaforien

hyödyntämiseen suunnittelumallin eri vaiheiden kuvauksessa käyttäen sisältökeskeistä suunnittelua

• Malli on kehitetty JY: n tietotekniikan laitoksen opettajankoulutuksen ja ohjelmistotekniikan tutkimusyhteistyönä

Page 3: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Johdanto I

• Verkko-opetuksen suunnittelun ongelmia:– perinteisen tekstimuotoisen materiaalin siirtäminen

verkkoon sellaisenaan ilman sisällönsuunnittelua ja pedagogista suunnittelua

– sama pedagoginen lähestymistapa ei sovi kaikille sisällöille tieteenalasta ja oppiaineesta riippumatta

– verkko-opetuksen ja lähiopetuksen yhdistäminen

• Kuten ohjelmistotuotannossa, suunnitelmalli-suus, testaus ja hyvä organisointi (projektin johtaminen) varmistavat tuotteen tai prosessin laadun*

* McNaught, C. (2002) What, Why, Who and How of Designing for Effective Online Learning. Proceedings of the 15th Annual NACCQ.

Page 4: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Johdanto II

• Keskeiset kysymykset verkko-opetuksen suunnittelussa:– Miten suunnitella ja toteuttaa opetuskokonaisuus,

johon verkon käytöllä tuodaan lisäarvoa?– Miten ja millaisella pedagogiikalla edistetään

oppimista verkossa?

• Näitä em. ongelmia ei ole selkeästi pystytty ratkaisemaan aikaisemmin käytössä olleilla suunnittelumalleilla.

Page 5: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Aihetapauslähtöinen suunnittelumalli

• Hyödyntää metaforia ohjelmistotekniikasta kuvaamaan yhtenäisen tavan suunnitella ja toteuttaa verkko-opintojaksoja

• Mahdollistaa täydentävän sekä toistavan suunnitteluprosessin

• Sisältölähtöisenä mallina sopii myös monimuoto-opetuksen suunnitteluun

• Tukee oppimisaihioiden uudelleenkäyttöä• Mahdollistaa verkko-oppimateriaalipankin

luomisen

Page 6: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7Tausta-analyysi

Mitä?Miksi?Kuka?Milloin?Miten?

TavoitteetKäsitteetSisältö

Materiaalit

Sisällön-suunnittelu

Aihetapausten luominen ja

niiden hierarkkisten yhteyksien esittäminen aihetapaus-

kaaviolla

Pedagoginensuunnittelu

Pedagogiset ratkaisut

Kognitiiviset ja kommunikointi-

työkalutPedagoginen käytettävyys

Tekninen suunnittelu

AlustaMediat

KäytettävyysKäyttöliittymä

YlläpitoSkaalautuvuus

YhteensopivuusStandardit

Toteutus, testaus ja arviointi

Toteutus käyttäen valittuja

sisällöllisiä, pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja

Kokonais-arviointi

Täydentävä ja toistava

kehittäminen

Aihetapauslähtöisen suunnittelumallin vaiheet

Page 7: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7Tausta-analyysi

Mitä?Miksi?Kuka?Milloin?Miten?

TavoitteetKäsitteetSisältö

Materiaalit

Sisällön-suunnittelu

Aihetapausten luominen ja

niiden hierarkkisten yhteyksien esittäminen aihetapaus-

kaaviolla

Pedagoginensuunnittelu

Pedagogiset ratkaisut

Kognitiiviset ja kommunikointi-

työkalutPedagoginen käytettävyys

Tekninen suunnittelu

AlustaMediat

KäytettävyysKäyttöliittymä

YlläpitoSkaalautuvuus

YhteensopivuusStandardit

Toteutus, testaus ja arviointi

Toteutus käyttäen valittuja

sisällöllisiä, pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja

Kokonais-arviointi

Täydentävä ja toistava

kehittäminen

Aihetapauslähtöisen suunnittelumallin vaiheet: Tausta-analyysi

Page 8: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Vaihe 1: Tausta-analyysi

• Suunnitellun opintojakson toteutettavuuteen ja käyttökelpoisuuteen vaikuttavien taustatekijöiden kartoittaminen, mm.

– käytettävissä oleva aika ja resurssit

– opintojakson perusidea, keskeisimmät käsitteet ja tavoite

– tekijänoikeudet sekä muut sisällöntuotantoon liittyvät sopimusasiat

– syyt verkkototeutukselle

– verkkototeutuksen edut perinteiseen toteutukseen verrattuna

– verkon käyttö ja rooli (Hein)

– opintojakson rakenne

– tuleva kohderyhmä tai mahdolliset opiskelijat ja heidän taidot

Page 9: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7Tausta-analyysi

Mitä?Miksi?Kuka?Milloin?Miten?

TavoitteetKäsitteetSisältö

Materiaalit

Sisällön-suunnittelu

Aihetapausten luominen ja

niiden hierarkkisten yhteyksien esittäminen aihetapaus-

kaaviolla

Pedagoginensuunnittelu

Pedagogiset ratkaisut

Kognitiiviset ja kommunikointi-

työkalutPedagoginen käytettävyys

Tekninen suunnittelu

AlustaMediat

KäytettävyysKäyttöliittymä

YlläpitoSkaalautuvuus

YhteensopivuusStandardit

Toteutus, testaus ja arviointi

Toteutus käyttäen valittuja

sisällöllisiä, pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja

Kokonais-arviointi

Täydentävä ja toistava

kehittäminen

Aihetapauslähtöisen suunnittelumallin vaiheet:Sisällönsuunnittelu

Page 10: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Vaihe 2: Sisällönsuunnittelu

• Sisällön (aiheiden) suunnittelu ja dokumentointi aihetapausten avulla:– luodaan perusaihetapaukset määrittäen niiden

kuvauksessa tarvittavat ominaisuudet/muuttujat– valitaan, muokataan ja mahdollisesti yhdistetään

aihetapauksia muodostaen aihepiireiltään toisiaan täydentävä rakenteinen kuvaus sisällöstä

– etsitään mahdolliset yhteydet ja looginen rakenne erillisten aihetapausten välille

Page 11: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Määritelmä: aihetapaus

• Lyhyt rakenteinen kuvaus opintojakson yksittäisen aiheen perussisällöstä (tai alussa koko kurssin perussisällöstä)– kuvaa kaikki opintojakson aikana käsiteltävät ja

tarvittavat aiheet– muodostaa opintojakson sisällön rungon

Page 12: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Perus aihetapauksen muoto ja ominaisuudet

Opintojakson nimiAihetapaus n:ro 1Päiväys/Tekijän nimi

Aihetapaus: Aihetapauksen nimi

Yhteenveto: Lyhyt aihetapauksen kuvaus

Esitiedot: Esitiedot, jotka opiskelijan oletetaan omaavan ennen aihetapauksen käsittelyyn siirtymistä

Materiaalit: Aihetapaukseen liittyvä(t) materiaali(t)

Toivottu oppiminen: Tiedot ja taidot, jotka opiskelijan oletetaan saavuttavan aihetapauksen suorittamisen jälkeen

Page 13: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Aihetapauskuvaukset

• Laajennetaan myöhemmin uusilla ominaisuuksilla/muuttujilla, kuten aihetapaukseen liittyvillä pedagogisilla ratkaisuilla

• Muodostetaan suunnittelun alkuvaiheessa, osa jopa jo tausta-analyysin aikana

• Kytketään toisiinsa esitietojen ja oletetun oppimisen mukaan muodostaen ns. aihetapauskaavio

Page 14: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Määritelmä: aihetapauskaavio

• Kuvaa erillisten aihetapausten välisiä suhteita• Määrittää opintojakson sisällöllisen

hierarkkisen perusrakenteen (vrt. käsitekartta)• Esittelee stereotypiat: «vaatii» ja «edistää»,

jotka kertovat sen, mitkä aihetapaukset ovat koko sisällön kannalta oleellisia ja mitkä edistävät tai täydentävät muiden aiheiden hallintaa

Page 15: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

«vaatii» kuvaa sitä, mitkä tiedot ja taidot vaaditaan ennen tietyn aihetapauksen suorittamista

«edistää» kuvaa sitä, mitkä tiedot ja taidot ovat hyödyllisiä (oppimista edistäviä), mutta eivät välttämättömiä seuraavan aihetapauksen suorittamiseksi

Verkko-opetuksen pedagoginen suunnittelu – esimerkki aihetapauskaaviosta, jossa on viisi aihetapausta

Verkon rooli opetuksessa

Opettajan rooli opinnoissa

Opettajan TVT-taidot

Pedagoginenmalli

Kognitiiviset ja kommunikointi-

työkalut

«vaatii»

«vaatii»

«vaatii»

«edistää»

Page 16: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Aihetapauskaavion hyödyt

• Kuvaa opintojakson perussisällön• Selkeä tapa valita ensin (ajan ja resurssien

puitteissa) toteutettavat aihetapaukset– jäljelle jäävät, sisältöä täydentävät, aihetapaukset

voidaan toteuttaa myöhemmillä iteraatiokerroilla (toteutuksen toistokerroilla) tai ne voidaan antaa esimerkiksi opiskelijoiden harjoitustöiden tai seminaaripapereiden aiheiksi

Page 17: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7Tausta-analyysi

Mitä?Miksi?Kuka?Milloin?Miten?

TavoitteetKäsitteetSisältö

Materiaalit

Sisällön-suunnittelu

Aihetapausten luominen ja

niiden hierarkkisten yhteyksien esittäminen aihetapaus-

kaaviolla

Pedagoginensuunnittelu

Pedagogiset ratkaisut

Kognitiiviset ja kommunikointi-

työkalutPedagoginen käytettävyys

Tekninen suunnittelu

AlustaMediat

KäytettävyysKäyttöliittymä

YlläpitoSkaalautuvuus

YhteensopivuusStandardit

Toteutus, testaus ja arviointi

Toteutus käyttäen valittuja

sisällöllisiä, pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja

Kokonais-arviointi

Täydentävä ja toistava

kehittäminen

Aihetapauslähtöisen suunnittelumallin vaiheet: Pedagoginen suunnittelu

Page 18: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Vaihe 3: Pedagoginen suunnittelu

• Laajennetaan valittuja aihetapauksia suositeltavilla pedagogisilla ratkaisuilla, joilla tuetaan ja kuvataan aiheen opettamista sekä oppimista (opetus- ja oppimisteot)

• Liitetään aihetapauksiin opetus- ja oppimistekoihin sopivat ja niitä tukevat kognitiiviset ja kommunikointityökalut

• Huomioidaan pedagoginen käytettävyys*

* Horila, M., Nokelainen, P., Syvänen, A. & Överlund, J. (2002), Pedagogisen käytettävyyden kriteerit ja kokemuksia OPIT-oppimisympäristön käytöstäHämeenlinnan normaalikoulussa syksyllä 2001. DL-projektin osaraportti.Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna.

Page 19: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Pedagoginen suunnittelu

• Laajennetaan perus aihetapauksia uusilla muuttujilla:– aihetapaukseen liittyvä(t) toimija(t) – yksityiskohtainen kuvaus aihetapaukseen liittyvistä

aktiviteeteista– aihetapaukseen liittyvät pedagogiset mallit ja

skriptit* mm. suositeltavat opetus- ja oppimisteot sekä oppimistehtävät

– yhteydet muihin aihetapauksiin

* Pedagogical patterns and scripts, katso esim. Pedagogical Pattern Project http://www.pedagogicalpatterns.org/

Page 20: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Huomioitavaa

• Jokaiseen aihetapaukseen voi liittyä useampiakin pedagogisia ratkaisuja– opiskelijat voivat tutustua aiheeseen eri

näkökulmista– pedagogiset ratkaisut voivat sisältää myös

perinteisiä luokahuoneesta tuttuja menetelmiä (monimuoto-opetus)

• Yhteydet muihin aihetapauksiin määrittävät linkit muihin aiheisiin teknistä suunnittelua varten

• Koko suunnitteluprosessi voidaan aloittaa myös pedagogisesta suunnittelusta

Page 21: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Tausta-analyysi

Sisällön-suunnittelu

Pedagoginen suunnittelu

Tekninensuunnittelu

Toteutus, testaus ja arviointi

Kokonais-arviointi

Täydentävä ja toistava

kehittäminen

Aihetapauslähtöinen suunnittelumallin muunnos, kun jokin voimakas pedagoginen näkemys ohjaa koko suunnitteluprosessia.

Page 22: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7Tausta-analyysi

Mitä?Miksi?Kuka?Milloin?Miten?

TavoitteetKäsitteetSisältö

Materiaalit

Sisällön-suunnittelu

Aihetapausten luominen ja

niiden hierarkkisten yhteyksien esittäminen aihetapaus-

kaaviolla

Pedagoginensuunnittelu

Pedagogiset ratkaisut

Kognitiiviset ja kommunikointi-

työkalutPedagoginen käytettävyys

Tekninen suunnittelu

AlustaMediat

KäytettävyysKäyttöliittymä

YlläpitoSkaalautuvuus

YhteensopivuusStandardit

Toteutus, testaus ja arviointi

Toteutus käyttäen valittuja

sisällöllisiä, pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja

Kokonais-arviointi

Täydentävä ja toistava

kehittäminen

Aihetapauslähtöisen suunnittelumallin vaiheet: Tekninen suunnittelu

Page 23: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Vaihe 4: Tekninen suunnittelu

• Päätökset teknisistä valinnoista, kuten– alustasovelluksen valinta (vai avoimet WWW-sivut)– käytettävät mediat (tekstit, kuvat, äänet, videot, ...)– käyttöliittymäsuunnittelu– ylläpito, skaalautuvuus ja yhteensopivuus

• Suunnittelussa kannattaa muista myös eri standardit (esim. LOM ja ISO 13407) ja niiden tuomat lisät suunnittelulle

Page 24: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7Tausta-analyysi

Mitä?Miksi?Kuka?Milloin?Miten?

TavoitteetKäsitteetSisältö

Materiaalit

Sisällön-suunnittelu

Aihetapausten luominen ja

niiden hierarkkisten yhteyksien esittäminen aihetapaus-

kaaviolla

Pedagoginensuunnittelu

Pedagogiset ratkaisut

Kognitiiviset ja kommunikointi-

työkalutPedagoginen käytettävyys

Tekninen suunnittelu

AlustaMediat

KäytettävyysKäyttöliittymä

YlläpitoSkaalautuvuus

YhteensopivuusStandardit

Toteutus, testaus ja arviointi

Toteutus käyttäen valittuja

sisällöllisiä, pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja

Kokonais-arviointi

Täydentävä ja toistava

kehittäminen

Aihetapauslähtöisen suunnittelumallin vaiheet:Toteutus, testaus ja arviointi

Page 25: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Vaihe 5: Toteutus ...

• Yksittäisten aihetapausten toteutus valittujen pedagogisten ja teknisten ratkaisujen mukaan

• Sisällön laajentaminen haluttuun laajuuteen• Valittujen opetus- ja oppimistekojen sekä

oppimistehtävien ja materiaalien liittäminen lopulliseen sisältöön ja käytettäviin medioihin

Page 26: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Vaihe 5: ... Testaus ja arviointi

• Suunnitteluprosessin sekä tuotoksen testaus ja arviointi– oleellinen osa koko suunnitteluprosessia

• Testaus oikealla kohderyhmällä!• Arviointi eri osa-alueilla:

1) katselmukset suunnitelumallin eri vaiheissa

2) aiheiden ja sisällön arviointi toteutuksen jälkeen

3) käyttäjiltä vaadittavien teknisten, pedagogisten ja sisällöllisten tietojen ja taitojen arviointi

Page 27: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7Tausta-analyysi

Mitä?Miksi?Kuka?Milloin?Miten?

TavoitteetKäsitteetSisältö

Materiaalit

Sisällön-suunnittelu

Aihetapausten luominen ja

niiden hierarkkisten yhteyksien esittäminen aihetapaus-

kaaviolla

Pedagoginensuunnittelu

Pedagogiset ratkaisut

Kognitiiviset ja kommunikointi-

työkalutPedagoginen käytettävyys

Tekninen suunnittelu

AlustaMediat

KäytettävyysKäyttöliittymä

YlläpitoSkaalautuvuus

YhteensopivuusStandardit

Toteutus, testaus ja arviointi

Toteutus käyttäen valittuja

sisällöllisiä, pedagogisia ja teknisiä ratkaisuja

Kokonais-arviointi

Täydentävä ja toistava

kehittäminen

Aihetapauslähtöisen suunnittelumallin vaiheet

Page 28: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Täydentävä ja toistava verkko-opetuksen kehittäminen

• Suunnittelumalli perustuu täydentävään ja toistavaan verkko-opetuksen kehittämiseen; uusi asiasisältö voidaan helposti lisätä verkko-opintojaksoon seuraavan iteraation (suunnitteluprosessin toiston) aikana – mahdollistaa verkko-opetuksen materiaalipankin

luomisen– uudelleenkäytettävät aihetapaukset ja erilaiset

pedagogiset sekä tekniset ratkaisuideat voidaan tallentaa materiaalipankkiin helpottamaan seuraavan opintojakson suunnittelua

Page 29: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Yhteenveto I

• Fakta I: Verkko-opetuksen toteutus vaatii hyvää suunnittelua, dokumentaatiota sekä jotain standardoitua suunnittelumallia suunnittelutyön pohjaksi *– toteutuu esitellyn aihetapauslähtöisen

suunnittelumallin avulla

* McNaught, C. (2002) What, Why, Who and How of Designing for Effective Online Learning. Proceedings of the 15th Annual NACCQ.

Page 30: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Yhteenveto II

• Fakta II: Kaikenlaiset sisällöt ja pedagogiset lähestymistavat eivät sovellu verkko-opetukseen– esitelty malli on sisältölähtöinen suunnittelumalli,

jossa pedagogisen ratkaisun valinta perustuu käsiteltävään sisältöön

– malli toimii myös monimuoto-opetuksen suunnittelussa

Page 31: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Yhteenveto III

• Fakta III: Verkko-opetuksessa median ja tekniikan valintojen tulee perustua sisältöihin ja pedagogisiin ratkaisuihin, eikä tekniikan tule antaa ohjata pedagogisia valintoja *– sisältölähtöisenä suunnittelumallina esitellyssä

mallissa tekninen suunnittelu tehdään sisällön ja pedagoisten valintojen ehdoilla

* Bernard, R.M. et al. (2004), How does Distance-Education compare with classroom instruction? A meta-analysis of the empirical literature. Review of Educational Research, 74 (3), pp. 379-439.

Page 32: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Yhteenveto IV

• Fakta IV: Uudelleenkäytettävyys laajentaa verkko-opintojakson tai sen osien käyttöä– esitellyssä mallissa kaikki eri vaiheiden tutotokset

voidaan määritellä oppimisaihioiksi– aihetapauksia ja aihetapauskaavioita (tai niiden

osia) voidaan käyttää toisen sisällön tai toisen verkko-opintojakson suunnittelussa ja toteutuksessa

– uudessa yhteydessä uudet pedagogiset ja tekniset ratkaisut voidaan helposti muuttaa tai lisätä aihetapauskuvauksiin

Page 33: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Soveltuu myös OPS-työhönTausta-analyysi

koulutuksen perustehtävän

määrittelySisällön-

suunnittelu

kompetenssien ja yleis-

tavoitteiden määrittely

Pedagoginensuunnittelu

opetus-suunnitelma-

mallin määrittely

Tekninen suunnittelu

opintokokonai-suuksien ja

opintojaksojen sisältöjen, kuormitta-vuuden ja työtapojen määrittely

Toteutus, testaus ja arviointi

opetus-suunnitelman arvioinnin ja kehittämisen

määrittely

Kokonais-arviointiTäydentävä

ja toistava kehittäminen

opetuksen laatujärjestelmän

kehittäminen

Page 34: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Leena Hiltunen

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos

[email protected]

Kiitos!

Lisätietoja:

Hiltunen, L. (2005), Web Course Design with Topic-case Driven Methodology. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä Licentiate Theses in Computing, No: 1.

Page 35: Verkko-opetuksen suunnittelumalli

Jyväskylän yliopisto – Tietotekniikan laitos

Tietotekniikanopettajan-koulutus

11.1

.200

7

Verkko-opetuksen laatutyöpaja

• Torstai:– Työpaja I: Verkko-opetuksen tausta-analyysi ja

sisällönsuunnittelu– Työpaja II: Pedagoginen suunnittelu

• Perjantai:– Työpaja III: Tekninen suunnittelu

• Työskentely ryhmissä: – Ryhmät 1-9– Ryhmäjako materiaalissa