verkko opetuksen suunnittelu - microsoft ... oppiminen osana asiantuntijayhteisأ¶أ¤...

Download VERKKO OPETUKSEN SUUNNITTELU - Microsoft ... oppiminen osana asiantuntijayhteisأ¶أ¤ (mielikuvaoppiminen)

If you can't read please download the document

Post on 17-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Leena Hiltunen

  Jyväskylän yliopisto

  OSA 1

  VERKKO-OPETUKSEN SUUNNITTELU

 • Millä mielellä olette tänään liikkeellä aiheen tiimoilta?

  5

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Puheenaiheina tänään

   Verkko-opetuksen suunnittelun periaatteet

   Suunnitteluprosessin mallintaminen

   Tausta-analyysi ja osaamistavoitteiden asettaminen

   Mitä asioita pedagogisessa suunnittelussa kannattaa huomioida?

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Suunnittelun periaatteita

   Suunnittelussa pedagogiikka ja tekniikka käsikädessä

   Ideaalia olisi suunnitella pedagogiikka edellä, mutta käytännössä kuitenkin mahdotonta

   Eri oppilaitoksilla ja yksiköillä käytössä eri alustoja, joilla verkko-opetus toteutettava

   Suunnitelmallisuus ja pitkäjänteinen kehittäminen

   Harvemmin kannattaa tehdä ns. kertakäyttöistä verkkototeutusta

   Kerralla ei tarvitse saada tehtyä maailman parasta verkkokurssia

   Verkko-opetuksen jatkuva kehittäminen

 • Mikä verkko-opetuksen suunnittelussa on tähän mennessä ollut haasteellisinta?

  1. En ole aiemmin suunnitellut verkko-opetusta,

  joten kaikki on uutta.

  2. Vaikea hahmottaa mistä lähteä liikkeelle.

  3. Aikaa suunnittelulle on vaikea löytää muun työn

  ohessa.

  4. Sopivien pedagogisten ideoiden kehittely tai

  sisällön suunnittelu ja rajaaminen.

  5. Tekniset haasteet Moodle Roomsin kanssa. 5

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Suunnitteluprosessi

  Tausta- analyysi

  Sisällön- suunnittelu

  Pedagoginen suunnittelu

  Tekninen suunnittelu

  Toteutus ja testaus

  Jatko- kehitys

  Toistava ja täydentävä suunnitteluprosessi

  Voit aloittaa pienemmällä osalla ja täydentää sitä ajan kanssa

  Voit toistaa sykliä niin monta kertaa kuin on tarpeen

  Hiltunen (2005, 2010)

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  TAUSTA- ANALYYSI

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Tausta-analyysi

   Syyt verkkototeutukselle

   Verkkototeutuksen edut perinteiseen toteutukseen verrattuna

   Verkon käyttö ja rooli

   Opintojakson rakenne

   Tuleva kohderyhmä tai mahdolliset opiskelijat ja heidän tiedot ja taidot  erilaisten oppijoiden huomioiminen

   Käytettävissä oleva aika ja resurssit

   Opintojakson perusidea, keskeisimmät käsitteet ja tavoite  osaamistavoitteet

   Tekijänoikeudet sekä muut sisällöntuotantoon liittyvät sopimusasiat

   Muut toteutusta rajoittavat tekijät

   Riskianalyysi

  Suunnitellun

  opintojakson

  toteutettavuuteen ja

  käyttökelpoisuuteen

  vaikuttavien

  taustatekijöiden

  kartoittaminen

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Opintojakson rakenne

   Sisällön jäsentämisellä voimme ohjata oppijaa käymään sisältöä läpi tietyssä, haluamassamme järjestyksessä.

   ei aina tue oppijan omaa ajattelumaailmaa ja saattaa siten jopa estää oppimista

   toteutetaan yleensä opetussuunnitelmamallien avulla

  Miten jäsennämme kurssia ja millaisia pedagogisia malleja toteutamme?

 • Lineaarisesti etenevä opetussuunnitelmamalli

  Haaroittuva opetussuunnitelmamalli

  Hypertekstiin perustuva opetussuunnitelmamalli

  Opiskelijajohtoinen opetussuunnitelmamalli

  Aihe 1 Aihe 2 Aihe 3 …

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Kohderyhmä

   Kohderyhmä vaikuttaa suurelta osin mm. seuraaviin seikkoihin:  mikä on opiskelijoiden lähtötaso

   mitä opiskelijoiden odotetaan oppivan

   millaista sisältöä opintojaksolla kannattaa opettaa

   millaisia oppimistehtäviä opintojaksolla kannattaa tehdä

   millaisia pedagogisia lähestymistapoja opintojaksolla kannattaa käyttää

   kuinka paljon ohjausta tarvitaan

   miten opintosuoritukset kannattaa arvioida

   millaista palautetta kannattaa/täytyy antaa ja kuinka paljon

   miten opintojakson laatua arvioidaan

  Mieti kenelle oman verkkokurssisi suuntaat ja pitäydy siinä; kaikkea kaikille – periaatteella on todella vaikea suunnitella hyvää verkkokurssia

  Erilaisten oppijoiden huomioiminen; tarjoa vaihtelevasti tukea erilaisille oppijoille

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Osaamistavoitteet (1)

   Mitä oppija osaa, ymmärtää ja/tai tietää opintojakson suoritettuaan

   Mitä hänen on opintojakson aikana tarkoitus oppia, osata, ...  pohjana myös tehtävien asettelussa ja

  oppimisen arvioinnissa (tavoitetasot)

   tärkeitä myös oppijalle, sillä ne antavat paremman kokonaiskuvan opiskeltavasta asiasta ja ne vaikuttavat oleellisesti myös oppijan motivaatioon, aktiivisuuteen sekä opiskelustrategioihin

   Voidaan koota tavoitelauseiksi

   Tulisi kirjata mahdollisimman konkreettisessa ja kuvaavassa muodossa

   Bloomin taksonomia ja osaamista kuvaavat verbit

  Millaiset tavoitteet oppimiselle asetetaan?

  Taustalla opetussuunnitelma tai opintojakson tavoite ja sisältö, jotka sanelevat raamit myös oppimisen tavoitteille

 • perus-

  osaaminen

  soveltaminen

  uuden

  luominen

  Osaamistavoitteet verbeinä

 • Millaisia oppimistekoja opiskelijat tekevät

  oppiakseen?

 • Opintojaksokuvaus tai ammattitaitovaatimukset

  Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa

  suunnittelemalla, toteuttamalla,

  visualisoimalla ja tulostamalla …

  Opiskelija pääsee opiskelemaan …

  Opiskelijalla on mahdollisuus …

  Pääset perehtymään kahvilan

  ruoka- ja juomavalikoimaan

  Suorittamalla … Lisäksi saat

  ohjeet …

  Opiskelija osallistuu kansainväliseen

  liiketoimintaan, jolloin hän

  • suunnittelee kansainvälisiä …

  • palvelee kansainvälisiä …

  • tekee yhteistyötä …

  • hyödyntää alakohtaista …

  • arvioi omaa työtä …

  Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • tehdä ehostuksia arkeen, juhlaan …

  • tehdä ripsien ja kulmien …

  • tehdä pohjameikin …

  • peittää ehostuksella …

  Opintojakson tai tutkinnon suoritettuaan

  opiskelija osaa

  • tunnistaa ja pystyy nimeämään …

  • selittää …

  • ratkaista …

  • analysoida …

  • vertailla …

  • suunnitella ja tuottaa …

  vs. osaamistavoitteet

 • Tehtävä 1

  Kirjaa opintojakson ja/tai tutkinnon osan

  osaamistavoitteet käyttämällä Bloomin

  taksonomian mukaisia aktiivisia verbejä.

  Opintojakson/tutkinnon osan suoritettuaan opiskelija • tunnistaa … • osaa valmistaa … • osaa vertailla … • osaa määritellä …

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  PEDAGOGINEN SUUNNITTELU

 • Verkkokurssin perusidea

  Yksin vai yhdessä? Pareittain vai ryhmässä?

  Opettaja- vai opiskelijalähtöisesti?

  Ohjatusti vai itsenäisesti?

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Verkko-oppimista edistävät tekijät (1)

   oppimisen transfer: käytännön hyöty, hyödyntäminen muissa yhteyksissä, ongelmanratkaisutaitojen kehittyminen

   yhteistoiminnallisuus: keskustelu muiden kanssa auttaa oppimaan, sitoutuminen toimimaan yhdessä, palautteen antaminen muille

   intentionaalisuus ja aktiivisuus: oman aikataulun suunnitteleminen, oman opiskelun ohjaaminen, omaan tahtiin eteneminen, omat henkilökohtaiset tavoitteet

  5.6.2017

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Verkko-oppimista edistävät tekijät (2)

   opettajan palaute ja tuki: opettajan palaute edistymisestä, yksilöllinen palaute oppimisesta, opiskelijoiden aktiivisuuden tukeminen

   konstruktiivisuus: uusien asioiden liittyminen aiemmin opiskeltuun tietoon, aikaisempien tietojen hyödyntäminen, käytännön kokemuksen soveltaminen

   yksilöllinen oppimisympäristö: opiskelijan yksilöllisen tai erilaisen lähtötason huomioiminen

 •  KAIKKIALLA Informaatioteknologian tiedekunta – Jyväskylän yliopisto

  Verkko-oppimista estävät tekijät (1)

   Eristyneisyys ja yksinäisyys: opiskelutovereihin tutustumisen puuttuminen, etäisyys muista opiskelijoista, toisen il

Recommended

View more >