lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

of 27 /27
Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen Mäntän lukio 6.3.2012 Matleena Laakso PAOK [email protected] paokhanke.ning.com twitter.com / MatleenaLaakso #paokhanke (Twitter) fi.linkedin.com /in/ matleenalaakso facebook.com / PAOKverkosto www.slideshare.net / MatleenaLaakso

Upload: matleena-laakso

Post on 21-Nov-2014

1.319 views

Category:

Education


6 download

DESCRIPTION

PAOK - Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelman Road Show -päivän tietoisku. Dioissa esitellään sulautuvan opetuksen ajatusta ja näytetään esimerkkejä siitä miten lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa voidaan hyödyntää tietoverkkojen tarjoamia mahdollisuuksia osana lähiopetusta.

TRANSCRIPT

Page 2: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Online Educa Berlin -konferenssi

Avajaissanat, Talal Abu-Ghazaleh, Jordan

1. From teaching to learning2. From education to

digital education3. Research & Development

and case study methodology

Page 3: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

”Some tukee toimintaympäristönä hyvin nykyistä oppimis-käsitystä...”

KUVA: Alexandre Duret-Lutz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

”TVT:n hallitseminen ja taito toimia digitaalisessa

maailmassa…”

Page 4: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Sulautuva opetus (blended learning) (ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009)

”Kuvaa pyrkimystä rakentaa moninaisista elementeistä koostuva oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tarkoituksenmukaisesti integroida sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja että TVT:n tarjoamia ympäristöjä ja vuorovaikutusvälineitä soveltuvin menetelmin ja soveltuvissa tilanteissa.”

Ale Okada, CC BY-SA 3.0

Page 5: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Sulautuva opetus(ks. esim. Levonen, Joutsenvirta & Parikka 2009)

Integrointi:– Verkko- ja kasvokkainen opetus– Koulutus ja työssäoppiminen– Tiedon ja toiminnan muodot– Opetuksen metodit– Sykroninen ja asykroninen opetus– Yhdessä oppiminen ja

itseohjautuva opiskelu

mjmontu, CC BY 2.0

Page 6: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Sulautuva opetus(Cook 2005; Eastman ym. 2002; Godwin-Jones 2003; Joutsenvirta &

Vehkalahti 2005; Hilz ym. 2004; Newlin ym. 2002; Oblender 2002)

Tutkimustuloksia – ainakin yhtä tehokasta kuin

luokkaopetus– keskeyttämisprosentit alentuneet– tavoittaa syrjäytymässä olevia nuoria– lisää oppilaiden kiinnostusta myös

koulutyön ulkopuolella– antaa tietyt ajalliset puitteet – opiskelun kontrolloitavuus– tietoteknisten ja teknologisten taitojen

kehittäminen– lisää vertaisvuorovaikutusta

aloshbennett, CC BY 2.0

Page 7: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Pirkanmaan maakunnallinen verkkokurssitarjotin (seututarjotin.fi)

• Täydentää oppilaitosten omaa tarjontaa mm. tuomalla erityisosaamisen kaikkien ulottuville

• Mahdollistaa maa-kunnallisesti monipuolisen kurssitarjonnan 2. asteelle

• Useilla oppilaitoksilla on suositus, että jokainen opiskelee vähintään yhden kurssin kokonaan verkossa

Page 9: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

doodle.com• Aikatauluttaminen• Äänestäminen• Kysely koulutusten

materiaaleista: paokhanke.ning.com

Page 10: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

www.wordle.net• Luo oma tekstitapettisi: Create your own• Kirjoita sanat go randomize (kunnes miellyttää)• Kuvan voi tulostaa tai tallentaa (”Save to public gallery”)• Kuvan voi myös ottaa talteen Print screen -toiminnon avulla

(näppäimet: Alt Gr & Prt Scr)

Page 11: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

"... kun voisi tehdä kollektiivisesti muistiinpanoja ja nettikeskustella luennolla.

… kahden hengen joukkoäly, kirjoitetaan yhteismuistiin-panoja, toinen osaa enemmän psykologiaa ja toinen enemmän informaatiotieteitä.”

- Anne Rongas

Vertaisoppiminen on tärkeää!

Page 12: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

muistio.tieke.fi• Yhteisöllisen kirjoittamisen työväline verkossa• Helppo! Luo muistio ja aloitta kirjoittaminen. Jaa

linkki niille joiden haluat osallistuvan• Video-opaste osoitteessa:

openvinkki.posterous.com

Page 13: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Wikit yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja ryhmätöissä

• Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat helposti muokata

• Wikiin voidaan liittää tai linkittää kuvia, videoita, liitteitä, dioja jne.

• Wiki-työkalu löytyy myös moodlesta

• Esimerkkejä opiskelijoiden tuottamista wikeistä– Riskiwiki– Majoitus- ja

ravitsemispaveluissa toimiminen 20 ov

PAOK: Wikit opetuksessapaok.wikispaces.com/

Yhteisöllisesti rakentuva kurssisomenlukiokurssi.wikispaces.com

Luigi Chiesa, CC-BY-SA 3.0

Page 14: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

LumipallotarinoitaOpiskelijoiden tehtävä on kirjoittaa tunnilla pätkiä eri tarinoihin. Kukin kirjoittaa tarinaan hetken, kunnes opettaja antaa merkin vaihtaa kirjoituspaikkaa. Vaihtoja tehdään useita.Tarinaa kirjoitetaan esim. – annetusta roolista käsin– sovitun tapahtuman mukaan– mielenkiinnon mukaan– osaamisen mukaan

• Kirjallisuus: erilaisten kirjallisuuden lajien kirjoittaminen,..

• Vieraat kielet: vinkkejä Lontoon turisteille, kokemuksia laivaristeilyiltä på svenska,..

• Reaaliaineet: miten valitsemasi henkilö suhtautuisi kyseiseen historian tapahtumaan,..

• Kertaaminen: kukin kirjoittaa yhden kysymyksen/aihealueen muut vastaavat siihen tai kertovat siitä mielestään tärkeimmät asiat

• Ryhmätyöt ja tutkielmat: kukin ryhmä kertoo suunnittelemansa työn teeman, muut ryhmät kommentoivat niitä ja esittävät kysymyksiä (sopii myös yksilötehtäviin, tutkielmiin,..)

Page 15: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Vertaisoppiminen on tärkeää!

"Haluaisin opiskella juuri tällä tavalla.

… on mielenkiintoista käydä lukemassa muiden

blogeja ja nähdä mihin he ovat

kiinnittäneet huomioita. Ja minkälaisia

kysymyksiä heille on tullut aiheesta..."

Erään opiskelijan

lukupäiväkirjaMikrosoft, ClipArt

Page 16: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Yli 200 miljoonaa blogiaBlogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit (kuvat, diat, videot,..) ovat helposti löydettävissä, ja niin että vanhat tallessa. Usein kirjoitusoikeus on yksilöllä/ryhmällä, mutta kommentointioikeus kaikilla. (Wikipedia)

paokhanke.blogspot.com - linkkejä opetusalan blogeihin- linkkejä blogihakukoneisiinpaokhanke.ning.com/profiles/blog/list- PAOK-hankkeesta kertova blogi

Page 17: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Miten blogeja voisi hyödyntää?• Blogin luominen

opettajalle, opiskelijalle tai kurssille

• Toisten blogien seuraaminen, analysointi, kommentointi

• RSS-syötteiden tuominen ajankohtaisista blogeista esim. Moodleen tai omaan blogiin

Kurssin blogiOpiskelijat kirjoittavat

vuorollaan blogikirjoituksen, jossa esim.- tiivistelmä oppitunnista- kotitehtävät- lisätietoja tai linkki, mistä

niitä löytyy- tenttikysymys ja vastaus- omaa pohdintaa teemasta- aiheeseen liittyvästä

ajankohtaisesta tapahtumasta kertominen

- muu keskustelun aloitus

Page 18: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Mikä Twitter on? • Mikroblogi, pikaviestin, yhteisöpalvelu• Kommunikoidaan 140 merkin mittaisten

viestien (tweet, tviitti, liverrys, viserrys) avulla• Voit seurata ketä tahansa (ellei tili ole

suojattu) eikä seuraamisen tarvitse olla vastavuoroista (kuten useimmiten Facebookissa)

• Viestejä voi seurata myös kirjautumatta palveluun

Page 19: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Hyödyntäminen opetuksessa

Page 20: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Twitterin vuorovaikutuksen

ja käyttötapojen visualisointia

ks. esim.socialinfovis.wikispaces.com

Page 21: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

www.asiantuntijaverkosto.fi

Page 22: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

QR-koodit • QR-koodigeneraattorilla luot helposti

koodeja: www.qr-koodit.fi• Koodin voi lukea älypuhelimella (esim.

maksuttomalla Upcode-sovelluksella)• Koodin takana voi olla esim. verkkosivu,

vapaamuotoinen viesti, käyntikortti tai langattoman verkon tunnukset

Page 24: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Askel kerrallaan

• Mitä ja miten pitäisi oppia?– Vaiheet, välineet, arviointi, roolit,

ohjaus? Valitse yksi sosiaalisen median palvelu, jonka näet pedagogisesti mielekkääksi välineeksi oppimiseen.

• Kokeile! Kerää palautetta ja arvioi onnistumista sekä yksin, opiskelijoiden kanssa että kollegoiden kanssa

• Kehitä opetusta – Siirrä vastuuta enemmän opiskelijoille– Lisää somen välineiden määrää vähitellen – Yksi osoite, mistä kurssin asiat löytyvät

Page 25: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

Miten TVT:n käyttö onnistuu?(TVT koulun arjessa, väliraportti 2010)

- Onnistuu parhaiten työtavoilla, jossa opiskelija on aktiivinen uuden tiedon luoja

- Olennaista todenmukaiset, yhteisöllisten tiedon-tuottamisen prosessit, jotka kiinnittyvät opiskelijoiden omaan elämään ja ympäröivään yhteisöön

- Hyvään työilmapiiriin ja henkeen panostaminen, yhteisöllinen ja osaamista jakava toimintakulttuuri

- Tvt:tä monipuolisesti hyödyntävät ovat avoimia myös yhteiskuntaan ja globaalista, sekä vanhempien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden suhteen

- Johdon tuki

Page 26: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

BETT Show: TechTrends• Html5• Pilvipalvelut• Visualisointi• Älypuhelimet (keskimäärin 28 sovellusta)• Tabletit ja ultrabookit (virtual/online-life, myös off-line -appsit)

– Sovellukset käteviä, mutta yksipuolisia ja poispäin pilvipalveluista– Tabletit näppäriä tiedonhakuun ja nopeasti käyttöönotettavissa– Tietokoneet monipuolisia, ehkä profiloituvat tiettyyn työhön

• Hiplailu on tullut jäädäkseen, kosketustaulut arkipäiväistymässä• Materiaali on monipuolista: kuvaa, ääntä, videoita, interaktiivista• Tekniikka on tarjolla aina tarvittaessa

Page 27: Lähi- ja verkko-opetuksen yhdistäminen

BETT Show: EduTrends• Itsenäiset ja oppijat ja oppimaan oppiminen edelleen tavoitteena• Opettajan työnkuva muuttuu

– luennoimisesta yhteisöllisen, itsenäisen oppimisen ja oppimaan oppimisen ohjaamiseen• Toimisto-ohjelmien käyttö vähenee some vahvistuu• Monipuolista työskentelyä oppimisalustalla kotoa käsin • Sisältöjen merkitys kasvaa jatkuvasti

– Materiaalin tulee olla monipuolisia, muokattavaa, eriyttämisen mahdollistavaa ja näyttävää. Jakamisen kulttuuria opettajien kesken.

• BYO = Oppijoiden omien laitteiden käyttö• Perinteisten työskentelytapojen sähköistäminen