ttkk:n verkko-opetuksen tuki- ja...

of 10 /10
3/26/2002 TTKK:n virtuaaliyliopisto © 1 TTKK:n verkko-opetuksen tuki- ja kehittämispalvelut TieVie-seminaari Turussa 22.3.2002 Projektipäällikkö, erikoistutkija Kirsi Silius Sisällöntuotannon tukihlö, tutkija Anne-M. Tervakari

Upload: others

Post on 30-Dec-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: TTKK:n verkko-opetuksen tuki- ja kehittämispalveluttievie.oulu.fi/vanhat/2001/koulutusresurssit/kalvot/...alan verkko-opetuksen perusasioihin • tietopankin kehittäminen – skriptit

3/26/2002 TTKK:n virtuaaliyliopisto ©1

TTKK:n verkko-opetuksen tuki- ja kehittämispalvelut

TieVie-seminaari Turussa 22.3.2002

Projektipäällikkö, erikoistutkija Kirsi SiliusSisällöntuotannon tukihlö, tutkija Anne-M. Tervakari

Page 2: TTKK:n verkko-opetuksen tuki- ja kehittämispalveluttievie.oulu.fi/vanhat/2001/koulutusresurssit/kalvot/...alan verkko-opetuksen perusasioihin • tietopankin kehittäminen – skriptit

3/26/2002 TTKK:n virtuaaliyliopisto ©2

Hankkeen taustaa

• Hajautettu toimintamalli• Perinteinen akateeminen työkulttuuri• Teknologiavetoisuus• Materiaalikeskeisyys• Tieteen tekeminen ja yritysyhteistyö suosiossa

Page 3: TTKK:n verkko-opetuksen tuki- ja kehittämispalveluttievie.oulu.fi/vanhat/2001/koulutusresurssit/kalvot/...alan verkko-opetuksen perusasioihin • tietopankin kehittäminen – skriptit

3/26/2002 TTKK:n virtuaaliyliopisto ©3

Hankkeen tavoitteet

• Henkilöstön osaamistason nostaminen• Henkilöstön verkostoitumisen mahdollistaminen ja

sen edistäminen• Asiantuntijuuden jakaminen ja parhaiden

käytänteiden levittäminen• Opetustoimintaa tukevien teknologisten

ratkaisujen kehittäminen ja käytöönoton edistäminen

Page 4: TTKK:n verkko-opetuksen tuki- ja kehittämispalveluttievie.oulu.fi/vanhat/2001/koulutusresurssit/kalvot/...alan verkko-opetuksen perusasioihin • tietopankin kehittäminen – skriptit

3/26/2002 TTKK:n virtuaaliyliopisto ©4

Henkilökohtainen tuki

• Vy-tiimissä: Projektipäällikkö, sisältötuotannon tukihenkilö, pedagogiikan tukihenkilö ja tekninen tukihenkilö

• Vierihoito• Jalkautuminen laitoksille

Page 5: TTKK:n verkko-opetuksen tuki- ja kehittämispalveluttievie.oulu.fi/vanhat/2001/koulutusresurssit/kalvot/...alan verkko-opetuksen perusasioihin • tietopankin kehittäminen – skriptit

3/26/2002 TTKK:n virtuaaliyliopisto ©5

Verkostoituminen

• Kokoontuminen kerran kuukaudessa • TieVie mentorointi• Tänään iltapäivällä -teemat• Yhteiset tapahtumat (vy-seminaarit, illanvietot,

posterinäyttely…)

Page 6: TTKK:n verkko-opetuksen tuki- ja kehittämispalveluttievie.oulu.fi/vanhat/2001/koulutusresurssit/kalvot/...alan verkko-opetuksen perusasioihin • tietopankin kehittäminen – skriptit

3/26/2002 TTKK:n virtuaaliyliopisto ©6

Koulutus• Järjestetään verkko-opetukseen liittyvää

koulutusta yhteistyössä Tampereen yliopiston, Tampereen ammattikorkeakoulun, Pirkanmaan ammattikorkeakoulun, AKONET -verkoston (2. asteen ammatillisten oppilaitosten verkosto) ja Tampereen kaupungin yleissivistävän ja ammatillisen koulutustoimialan kanssa. (Luentosarja ja niitä tukevat työpajat.)

• TTKK:n sisäinen koulutus• TieVie koulutus

Page 7: TTKK:n verkko-opetuksen tuki- ja kehittämispalveluttievie.oulu.fi/vanhat/2001/koulutusresurssit/kalvot/...alan verkko-opetuksen perusasioihin • tietopankin kehittäminen – skriptit

3/26/2002 TTKK:n virtuaaliyliopisto ©7

Vy-paja

• Matalan kynnyksen paja, ”tee-se-itse-ohjauksessa” -periaatteella toimiva

• ohjelmistojen testaus ja kokeilu• pajaisäntä testaa, kokeilee ja arvoi sekä kehittää erilaisia

teknisiä ratkaisuja verkkokurssin hallintaan ja verkkovuorovaikutuksen tukemiseen (verkko-opettajan työkalupakki)

• yhteistyötä ohjelmistotekniikan laitoksen ja kirjaston medialuokkahankkeen kanssa

Page 8: TTKK:n verkko-opetuksen tuki- ja kehittämispalveluttievie.oulu.fi/vanhat/2001/koulutusresurssit/kalvot/...alan verkko-opetuksen perusasioihin • tietopankin kehittäminen – skriptit

3/26/2002 TTKK:n virtuaaliyliopisto ©8

Itseopiskelumateriaali

• Kehitteillä sivusto, missä keskitytään teknisen alan verkko-opetuksen perusasioihin

• tietopankin kehittäminen– skriptit– tietoa ilmaisohjelmistoista, tekijänoikeuksista yms.– artikkeleita, kirjallisuusarvioita

• käsikirjaston kokoaminen

Page 9: TTKK:n verkko-opetuksen tuki- ja kehittämispalveluttievie.oulu.fi/vanhat/2001/koulutusresurssit/kalvot/...alan verkko-opetuksen perusasioihin • tietopankin kehittäminen – skriptit

3/26/2002 TTKK:n virtuaaliyliopisto ©9

Tutkimus

• arviointiin perustuva toimintatutkimus• monitieteinen tutkimusryhmä• alan tieteellisen tutkimuksen aktiivinen

seuraaminen• omien tutkimustulosten esittely kansallisilla

ja kansainvälisillä areenoilla

Page 10: TTKK:n verkko-opetuksen tuki- ja kehittämispalveluttievie.oulu.fi/vanhat/2001/koulutusresurssit/kalvot/...alan verkko-opetuksen perusasioihin • tietopankin kehittäminen – skriptit

3/26/2002 TTKK:n virtuaaliyliopisto ©10

Tämä on mainos

• Tervetuloa Tampereelle 23.-24.4.2002• valtakunnalliset yliopisto- ja

korkeakouluopetuksen kehittämisen kevätpäivät

• punaisena lankana tietoverkot ja monitieteisyys opetuksessa

• ilmoittautuminen vielä tänään ja huomenna edullisempaan hintaan

• http://www.okk.tut.fi